Aandachtsvelden

Aandachtsvelden

Het NWO-beleid is gericht op vijf aandachtsvelden.

Vrij onderzoek en talent

NWO vindt het belangrijk dat er ruimte is voor wetenschappelijke creativiteit en ongebonden wetenschap. Door vernieuwend onderzoek te stimuleren ontstaan nieuwe onderzoekslijnen, wat soms leidt tot verrassende en zelfs baanbrekende resultaten. Daarom biedt NWO financieringsmogelijkheden voor vrij, ongebonden onderzoek en talentvolle wetenschappers.

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking

Onderzoek draagt bij aan welzijn en welvaart van de Nederlandse samenleving. De impact daarvan kan groeien door de krachten te bundelen en fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek meer te verbinden. Door middel van themaprogramma’s financiert NWO gericht wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken.

Internationaal samenwerken

Wetenschap is internationaal: onderzoekers werken samen met vakgenoten uit andere landen; talentvolle onderzoekers zoeken kansen in het buitenland, en omgekeerd vinden buitenlandse onderzoekers plekken in Nederland. Internationalisering versterkt de Nederlandse wetenschap. NWO’s inspanningen ten behoeve van internationalisering laten zich in drie woorden samenvatten: faciliteren, verbinden en beïnvloeden.

Grote onderzoeksfaciliteiten

Goede onderzoeksfaciliteiten zijn onmisbaar voor toponderzoek. Hoogwaardige apparatuur en onderzoeksfaciliteiten staan aan de bron van nieuwe wetenschap. Waar zulke faciliteiten eenmaal aanwezig zijn, blijken ze vaak te werken als vliegwiel voor nieuwe interessante onderzoeksvragen. Daarom investeert NWO structureel in hoogwaardige apparatuur en dataverzamelingen.

NWO-I, Institutenorganisatie van NWO

NWO financiert en beheert negen nationale onderzoeksinstituten. Dit zijn nationale expertisecentra op specifieke wetenschapsvelden, van astronomie tot zeeonderzoek. De NWO-instituten doen hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en geven onderzoekers toegang tot internationale samenwerkingsverbanden en onderzoeksfaciliteiten. Samen met bedrijven ontwikkelen ze innovatieve technologie.