NWO Strategie 2015-2018

De komende jaren zal NWO voortbouwen op het beleid van voorgaande jaren door de huidige financieringsinstrumenten in grote lijnen te handhaven. Sterker dan in de afgelopen jaren zal NWO samenwerking bevorderen: tussen onderzoekers, tussen disciplines, tussen universiteiten en kennisinstellingen onderling, tussen nationaal en internationaal onderzoek, en tussen wetenschappers en belanghebbenden in de samenleving. In deze nota staan de hoofdlijnen en speerpunten voor de komende jaren.

Cover image