NWO Strategie 2015-2018 Uitwerking

Stabiliteit én nieuwe accenten

De komende jaren zal NWO voortbouwen op het beleid van voorgaande jaren door de huidige financieringsinstrumenten in grote lijnen te handhaven. Sterker dan in de afgelopen jaren zal NWO samenwerking bevorderen: tussen onderzoekers, tussen disciplines, tussen universiteiten en kennisinstellingen onderling, tussen nationaal en internationaal onderzoek, en tussen wetenschappers en belanghebbenden in de samenleving. In deze Uitwerkingsnota wordt dit nader toegelicht en uitgewerkt.

Cover image