Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs | Onderwijskwaliteit PO

In dit rapport worden de hoofdlijnen van de uitkomsten van onderzoek uit de programmalijn 'Onderwijskwaliteit PO' uit het BOPO-programma IV (2009-2012), genaamd Streef, weergegeven en verklaard in het licht van het gevoerde beleid, de uitkomsten van ander (inter)nationaal onderzoek en theoretische kennis. Dit resulteert in een aantal implicaties voor beleid en onderzoek. (PDF, 27 pagina's)

Cover image