Onderzoeksagenda hersenen, cognitie en onderwijs

Met de Onderzoeksagenda hersenen, cognitie en onderwijs wordt een vernieuwende bijdrage beoogd aan het onderwijs in Nederland, gebaseerd op internationale ontwikkelingen in dit opkomende onderzoeksveld. Voor het eerst is er een agenda die de eerder gescheiden niveaus van onderzoek naar neurale, cognitieve en sociale aspecten van leerprocessen in laboratoriumsituaties en klaslokalen overstijgt en integreert. De bij de onderzoeksagenda betrokken onderzoekers ambiëren te onderzoeken: wat voor wie werkt, maar vooral onder welke condities het leerproces optimaal werkt voor wie, wat de meerwaarde is van sociale interacties tijdens het leren en ten slotte hoe de toegang en inclusie van elk individu kan worden gerealiseerd.

Cover image

Bestel een gedrukt exemplaar

Dit wordt u kosteloos toegestuurd.

Bestel een gedrukt exemplaar