Over NWO

Missie en visie

De missie van NWO is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact.


Strategie

NWO heeft voor 2019-2022 vijf ambities geformuleerd waarlangs zij haar missie gaat verwezenlijken.


Wat doet NWO?

Als brede, nationale onderzoeksorganisatie met  een actieve bijdrage aan verschillende onderdelen van het nationale wetenschaps- en innovatiebeleid vervult NWO verschillende rollen: financieren, programmeren, samenbrengen, ondersteunen en be├»nvloeden.


Financieringslijnen

NWO biedt een beperkt palet van instrumenten aan met een overzichtelijk aantal modules.


Organisatie

NWO is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. In totaal werken zo'n 2.500 mensen bij NWO, waarvan ca. 1.400 onderzoekers bij de NWO-instituten. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele koepel.


Werken bij

Overzicht van actuele vacatures, informatie over arbeidsvoorwaarden en interviews met medewerkers.