Over NWO

Missie en visie

NWO zet zich in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland, vanuit de overtuiging dat wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan onze welvaart en welzijn.


Strategie

In de periode 2015-2018 handhaaft NWO de hoofdlijnen van haar beleid en legt nieuwe accenten op het gebied van samenwerking en verbinding tussen wetenschap en maatschappij.


Aandachtsvelden

Het NWO-beleid is gericht op vijf aandachtsvelden: Vrij onderzoek en talent, Thematisch onderzoek en PPS, Internationaal samenwerken, Grote onderzoeksfaciliteiten en Nationale onderzoeksinstituten.


Wat doet NWO?

Als brede, nationale onderzoeksorganisatie met  een actieve bijdrage aan verschillende onderdelen van het nationale wetenschaps- en innovatiebeleid vervult NWO verschillende rollen: financieren, programmeren, samenbrengen, ondersteunen en be├»nvloeden.


Organisatie

NWO is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. In totaal werken zo'n 2.500 mensen bij NWO, waarvan ca. 1.400 onderzoekers bij de NWO-instituten. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele koepel.


Werken bij

Overzicht van actuele vacatures, informatie over arbeidsvoorwaarden en interviews met medewerkers.


Voorlichting

NWO bevordert de kennisoverdracht van door NWO gefinancierd onderzoek naar de maatschappij. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol; met informatie voor onderzoekers, journalisten en vormgevers.