Over NWO

Wat NWO doet

NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur.

Wat NWO doet

Organisatie

NWO is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijk vastgelegde taken. De NWO-domeinen, onderzoeksinstituten en regieorganen voeren de kerntaak van NWO uit: het bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. 

Organisatie

Werken bij NWO

NWO is een werkgever die medewerkers ruimte biedt voor het optimaal inzetten en ontplooien van talenten, waarin vertrouwen trots en een plezierige samenwerking centraal staat. 

Werken bij NWO

Voor media

NWO spant zich ervoor in om een breed publiek te informeren over het belang van wetenschap voor de samenleving.

Voor media

Evenementen

NWO organiseert een paar jaarlijks terugkerende evenementen op zowel specifieke vakgebieden als op brede thema's.

Evenementen

Juridische informatie

Lees hier wanneer u een verzoek kunt indienen voor inzage in documenten of hoe u bezwaar kunt maken.

Juridische informatie