Opleidingen die onder de extensieclausule vallen

Versie van april 2021

Opleiding tot geneeskundig specialist

 • Arts voor verstandelijk gehandicapten
 • Bedrijfsarts
 • Huisarts
 • Arts maatschappij en gezondheid
 • Medisch specialist (28 specialismen)
 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Cardio-thoracale chirurgie
 • Dermatologie en venerologie
 • GZ psycholoog
 • Heelkunde (chirurgie)
 • Interne geneeskunde
 • Intensive care geneeskunde 
 • Keel-neus-oorheelkunde
 • Kindergeneeskunde
 • Klinische genetica
 • Klinische geriatrie
 • Longziekten en tuberculose
 • Maag-darm-leverziekten
 • Medische microbiologie
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Nucleaire geneeskunde
 • Obstetrie en gynaecologie
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie
 • Pathologie
 • Plastische chirurgie
 • Psychiatrie
 • Psychotherapeut
 • Radiologie
 • Radiotherapie
 • Reumatologie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • Sportgeneeskunde
 • Urologie
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verzekeringsarts

Opleiding tot profielarts             

 • Arts beleid en advies KNMG
 • Arts indicatie en advies KNMG
 • Arts infectieziektenbestrijding KNMG
 • Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
 • Arts medische milieukunde KNMG
 • Arts tuberculosebestrijding KNMG
 • Forensisch arts KNMG
 • Jeugdarts KNMG
 • Spoedeisende Hulp-arts KNMG
 • Verslavingsarts KNMG
 • Donorarts KNMG
 • Ziekenhuisarts KNMG                    

Niet erkend door KNMG    

 • Kaakchirurgie (specialist mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie)
 • Orthodontie
 • Diergeneeskundig specialist
 • Klinisch biochemisch geneticus
 • Klinisch cytogeneticus
 • Klinisch moleculair geneticus
 • Klinische chemie
 • Klinische embryologie
 • Klinische fysica
 • Klinische neuropsychologie
 • Klinische psychologie
 • Medische immunologie
 • Ziekenhuisfarmacie