Open Access publiceren

NWO gaat voor 100 procent Open Access. De subsidievoorwaarden van NWO bepalen daarom dat alle publicaties voortkomend uit onderzoek dat door NWO gefinancierd is, op het moment van publicatie, direct open access toegankelijk dienen te zijn. NWO accepteert verschillende routes naar Open Access. Onder publicaties verstaat NWO wetenschappelijke artikelen maar ook conferentiebijdragen, monografieën en boekhoofdstukken. Voor boekpublicaties gelden afwijkende voorwaarden.

Projecten gehonoreerd in de periode 2016-2020

Kijk in de download naar de voorwaarden voor projecten die gehonoreerd zijn  in de periode tot 1 januari 2021. 

Projecten gehonoreerd vanaf 1 januari 2021

NWO voert vanaf 1 januari 2021 stapsgewijs Plan S in. Voor projecten gehonoreerd op basis van calls for proposals die vanaf 1 januari 2021 worden gepubliceerd gelden onderstaande eisen.

 • Wetenschappelijke artikelen

  Er zijn verschillende opties om aan de Open Access voorwaarden van NWO te voldoen:

  • Goud: publicatie in een volledig Open Access tijdschrift. Het tijdschrift moet geregistreerd zijn in de Directory of Open Access Journals (DOAJ).
  • Hybride: publicatie in een tijdschrift waarvoor een transformatieve overeenkomst bestaat of in een tijdschrift dat door cOAlitie S is geaccepteerd als Transformative Journal. De VSNU heeft een groot aantal van deze overeenkomsten met uitgevers die het onderzoekers mogelijk maakt zonder meerkosten open access te publiceren. Voor een overzicht van deze overeenkomsten zie: www.openaccess.nl
  • Groen: publicatie in een (gesloten) abonnementstijdschrift en het direct (zonder embargo) deponeren van een versie van de publicatie (de Version of Record of tenminste het Author Accepted Manuscript) in een Open Access repository die is geregistreerd in de Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR). In het geval van publicaties uit levenswetenschappen worden auteurs sterk geadviseerd gebruik te maken van Europe PMC. Projecten waarvoor die mogelijkheid bestaat worden daarover separaat geïnformeerd.

  In alle gevallen moet een Creative Commons CC BY licentie worden toegepast op het artikel. Bij uitzondering kan ook gekozen worden voor een CC BY-ND licentie.

  De cOAlition S Journal Checker Tool kan worden gebruikt om te controleren of een tijdschrift voldoet aan de eisen van NWO en welke van de bovengenoemde Open Access opties beschikbaar zijn.

 • Rights Retention Strategy

  NWO eist dat publicaties onmiddellijk (zonder embargo) open acces beschikbaar gesteld worden. Voor auteurs die gebruik willen maken van de groene route heeft cOAlitie S de Rights Retention Strategy ontwikkeld. Die strategie zorgt ervoor dat auteurs het recht behouden om hun werk onmiddellijk en onder een open licentie in Open Access te delen. Ook als de uitgever daar eventueel beperkingen aan stelt. Onderzoekers die van dit recht gebruik willen maken wordt geadviseerd bij submissie de volgende tekst op te nemen in het artikel:

  'This research was funded in whole, or in part, by the Dutch Research Council (NWO) <project number>. For the purpose of open access, a CC BY public copyright licence is applied to any Author Accepted Manuscript version arising from this submission.'

  Kijk voor meer informatie op de website van COAlitieS

  Rights Retention Strategy

 • Boeken en boekhoofdstukken

  NWO verwacht dat ook boeken, boekhoofdstukken en geredigeerde bundels die voortkomen uit onderzoek dat door NWO is gefinancierd Open Access beschikbaar komen. Het gaat daarbij primair om gepeer-reviewde boeken met een academisch lezerspubliek. Uitgezonderd zijn dus boeken die mede gericht zijn op een breed, niet-academisch lezerspubliek (trade books):

  Twee opties zijn mogelijk:

  • Gold: the book or book chapter is published immediately in Open Access under an open licence (preferably CC BY or else CC BY-ND or CC BY-NC or of CC BY-NC-ND).
  •  
  • Groen: Het zo snel mogelijk maar uiterlijk 12 maanden na publicatie deponeren van een versie in een Open Access repository, in elk geval in de OAPEN-library.
 • Publicatiekosten

  Eventuele kosten voor Open Access publiceren van artikelen dienen te worden begroot als onderdeel van de aanvraagbegroting. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de module “materieel krediet”. Nota bene: NWO vergoedt (sinds 2015) uitsluitend kosten voor publicaties in volledig gouden Open Access tijdschriften (geregistreerd in de DOAJ). Article Processing Charges (APC’s) voor hybride tijdschriften komen niet voor vergoeding in aanmerking.

  Voor boeken heeft NWO een speciaal financieringsinstrument ingericht :Programma Open Access Boeken

 • VSNU-deals

  De Nederlandse universiteiten hebben met een groot aantal wetenschappelijke uitgevers Open Access afspraken. Met deze zogenaamde transformatieve deals kunnen corresponderende auteurs verbonden aan Nederlandse instellingen zonder meerkosten publiceren in ruim 11.000 tijdschriften. Op www.openaccess.nl is een overzicht te vinden van deze deals.

   

 • Overige voorwaarden

  • Onderzoekers dienen bij elke publicatie melding te maken van de steun van NWO volgens de volgende conventie:
   ‘Funded by the Dutch Research Council (NWO): <projectnummer>’.
  • Onderzoekers zijn verplicht hun publicaties te registreren in ISAAC en daarbij ook te rapporteren over de Open Access beschikbaarheid.

  Het niet naleven van de Open Access voorwaarden kan gevolgen hebben voor de subsidievaststelling. NWO zal deze voorwaarden vanaf 2021 steekproefsgewijs controleren.