Banner VerDuS

Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS)

Kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden is een samenwerkingsverband van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat.

 • Doel en doelstellingen

  VerDuS, opgericht in 2012, maakt onderzoeksprogramma’s mogelijk waarin wetenschappelijk onderzoekers in samenwerking met experts uit de praktijk kennis ontwikkelen om in te spelen op vraagstukken rond stedelijke vraagstukken op de volgende terreinen:

  • Duurzaamheid, klimaat & energie
  • Economische veerkracht
  • Governance & participatie
  • Mobiliteit & infrastructuur
  • Ruimte & wonen

  VerDuS is opgericht met de maatschappelijke uitdagingen die de mondiale verstedelijking oplevert als uitgangspunt. Hoe houdt je een stad met honderdduizenden inwoners leefbaar? Hoeveel en welke wegen zijn er nodig? Waar moeten al deze mensen wonen en werken, hoe leven ze samen en hoe verplaatsen ze zich? Hoe de vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid van steden gewaarborgd kan worden, is de centrale vraag.

  Nederland heeft een vooraanstaande kennispositie op het terrein van stedelijke delta's. NWO maakt met de partners binnen VerDuS een volgende stap door de ontwikkelde kennis met elkaar in verband te brengen, lacunes op te vullen en toe te passen in integrale gebiedsontwikkeling, en aansluiting te zoeken tussen problemen op verschillende schaalniveaus. Van de straat tot de staat.

 • Budget en doorlooptijd

  Binnen VerDuS brengen partners de middelen samen om onderzoeksprogramma’s op te zetten. De volgende programma’s vallen onder de aansturing en financiering van VerDuS:

  Ook vallen de Nederlandse inspanningen binnen verschillende calls van het Joint Programming Initiative Urban Europe onder de verantwoordelijkheid van VerDuS en was het programma ExploRail (2012-2017, budget 5 miljoen euro) geaffilieerd aan VerDuS.

 • Partners

  Binnen VerDuS werken vijf organisaties samen: NWO (inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat.

  Daarnaast is er via cofinanciering van projecten binnen de verschillende VerDuS-programma’s een grote hoeveelheid andere partijen betrokken bij het onderzoek.  Hieronder vallen onder meer gemeenten, provincies, stedelijke regio’s, kennisinstellingen, adviesbureaus en NGO’s. Deze samenwerking met publieke en private partners zorgt ervoor dat het onderzoek aansluit bij de vragen uit de praktijk en dat de wetenschappelijke kennis die uit het onderzoek voortkomt, toegepast wordt.

 • Commissies

  VerDuS kent een Raad van Toezicht die besluitvormend is. Per programma is er een programmacommissie (geweest) om het onderzoek te programmeren en begeleiden. Het VerDuS-bureau bestaat uit medewerkers die voor een deel van hun tijd aan VerDuS en de VerDuS-programma’s werken bij het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen, Regieorgaan SIA en Platform31. Een extern adviseur is verantwoordelijk voor communicatie, kennisdeling en communityvorming.

 • Synthesestudies

  Het VerDuS SURF-programma komt in 2021 tot een einde. Ter gelegenheid daarvan verschenen er rond 25 maart vijf grote slotpublicaties, die een dwarsdoorsnede bieden van de kennis die door VerDuS SURF-projecten is opgeleverd en ook nieuwe vraagstukken agenderen. De vijf publicaties stonden centraal in afzonderlijke sessies en het integrale slotdebat op het VerDuS SURF Festival van 25 maart 2021.

  Synthesestudies

Contact

Wel, Eshter van der2.jpg

Esther van der Wel
Programmamedewerker

+31 (0)70 3440568

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

verbeijm.jpg

Maxime Verbeij (SURF)

+31 (0)70 3494105

Stuur e-mail