Banner_openaccess

Stimuleringsfonds Open Access

Per 1 januari 2018 heeft NWO haar Stimuleringsfondsen Open Access Publicaties en Conferenties beëindigd. Beide fondsen waren ingesteld met het doel het bekostigen van open access-publicaties en activiteiten die open access onder de aandacht brengen tijdens wetenschappelijke conferenties. 

 • Doel en doelstellingen

  Beide fondsen waren ingesteld met het doel het bekostigen van open access-publicaties en activiteiten die open access onder de aandacht brengen tijdens wetenschappelijke conferenties.

 • Budget en doorlooptijd

  Per 1 januari 2018 heeft NWO haar Stimuleringsfondsen Open Access Publicaties en Conferenties beëindigd. NWO is van mening dat de wetenschappelijke wereld nu voldoende bekend is met open access publiceren en het belang ervan. NWO komt alle eerder toegezegde financiële tegemoetkomingen uit het fonds na.

  Voor het fonds was in totaal 2,5 mln euro beschikbaar, per onderzoeksproject maximaal 6.000 euroOnderzoekers van een door NWO gefinancierd onderzoeksproject konden tot 2018 een aanvraag doen voor een bijdrage voor Open Access-publicatie zoals een wetenschappelijke publicatie; een tijdschrift, boek, bundel of monografie.

 • Tijdschriften

  NWO heeft ook een miljoen euro aan startsubsidies beschikbaar gesteld voor de oprichting van nieuwe open access-tijdschrijften.

  Senioronderzoekers met een aanstelling aan een door NWO erkend onderzoeksinstituut konden tot 4 oktober 2011 een startsubsidie aanvragen. In totaal waren er tien beschikbaar. Voor de oprichting van een nieuw Open Access tijdschrift kon maximaal 45.000 euro aangevraagd worden voor een periode van maximaal drie jaar. De startsubsidie voor de omvorming van een bestaand tijdschrift bedroeg 7500 euro per jaar, tot een maximum van 22.500 euro voor drie jaar.

  Aanvragen kwamen in aanmerking als de wetenschappelijke kwaliteit van het op te richten tijdschrift gewaarborgd was, er een degelijk businessplan lag, én er er sprake was van digitale duurzaamheid.

NWO blijft een groot voorstander van open access en open science. Op dit terrein werkt NWO met vele partijen nauw samen aan het realiseren van de ambities uit het Nationaal Plan Open Science. Een gemeenschappelijk doel is om open access publiceren voor alle onderzoekers in Nederland in 2020 te realiseren.

Ga voor meer informatie naar

Open Science