Banner WOTRO Science for Global Development - Credits: Shutterstock.com

Science Diplomacy Fund (SDF)

NWO is in 2020 gestart met een nieuw fonds waarmee activiteiten op het terrein van science diplomacy zullen worden georganiseerd met landen waarmee Nederland zijn diplomatieke betrekkingen wil intensiveren. Een deel van het Science Diplomacy Fund wordt verdeeld via een jaarlijkse call for proposals gericht op kennisinstellingen. Het overige deel wordt ingezet voor activiteiten die NWO organiseert in samenwerking met kennisinstellingen en Nederlandse ambassades en consulaten in de betreffende landen.

Vanwege de coronacrisis in Nederland en in onze partnerlanden en vanwege de wereldwijde reisbeperkingen hebben we besloten om de 2021 call voor het Science Diplomacy Fund uit te stellen. We zullen de wereldwijde ontwikkelingen nauwlettend volgen en de Science Diplomacy Call openen voordat COVID-19-maatregelen weer internationale reizen en bijeenkomsten mogelijk maken. We bekijken de situatie elk kwartaal. De call gaat niet open in het eerste kwartaal van 2021.

  • Doel en doelstellingen

    De activiteiten die uit het SDF gefinancierd worden zijn ‘science for diplomacy’ activiteiten: wetenschappelijke activiteiten die positief bijdragen aan de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en een partnerland. Activiteiten moeten ook bijdragen aan de zichtbaarheid en internationale positionering van de Nederlandse wetenschap. Mogelijke activiteiten zijn wetenschappelijke seminars/workshops of seminars/workshops op het snijvlak van beleid en wetenschap op onderwerpen die bijdragen aan het verbeteren van de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en het partnerland.

    De oprichting van het Science Diplomacy Fund (SDF) is een verdere uitwerking van de NWO-strategie 2019-2022 ‘Verbinden van wetenschap en samenleving’, waarin NWO aankondigde bezoekersbeurzen en andere instrumenten strategischer te gaan inzetten.

  • Budget en doorlooptijd

    Binnen het Science Diplomacy Fund wordt er voor twee landen specifiek budget gereserveerd: Turkije en Rusland. Het overige budget wordt beschikbaar gesteld voor science diplomacy activiteiten in andere landen buiten Europa. Daarbij geeft NWO voorrang aan landen waarmee NWO bilaterale onderzoeksprogramma’s uitvoert in het kader van het Merian Fund: Brazilië, China, India, Indonesië en Zuid-Afrika.