Toekenningen Rubicon 2017

Rubicon kent per jaar drie rondes. Hieronder volgt per ronde een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.
 • Ronde 1

  Feiten en cijfers

  Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 80
  Verdeling man/vrouw bij aanvragen: 43 man/37 vrouw
  Honoreringspercentage: 19%
  Honoreringspercentage mannen: 14%
  Honoreringspercentage vrouwen: 24%

  12 onderzoekers gaan naar de Verenigde Staten
  1 onderzoeker gaat naar het Verenigd Koninkrijk
  1 onderzoeker gaat naar België
  1 onderzoeker gaat naar Zweden


  Gesorteerd op alfabet

  A

  Letters uitwisselen in patiënten DNA
  Dr. M. (Manda) Arbab (v), Hubrecht Instituut -> VS, Harvard University, Broad Institute, 24 maanden
  SMA is een ernstige genetische aandoening waardoor baby’s verlamd raken en sterven. Het wordt veroorzaakt door een enkele verkeerde letter in de DNA-code van deze patiënten. Met behulp van nieuwe technologieën willen de onderzoekers het DNA van deze patiënten corrigeren.

  B

  Intra-operatieve lymfekliermetastasen identificatie in patiënten met hoofd-hals kanker
  Dr. N.S. (Nynke) van den Berg (v), Universiteit Leiden -> VS, Stanford University, School of Medicine, Afdeling KNO–Hoofd-Hals Chirurgie, 24 maanden  
  De aanwezigheid van lymfekliermetastasen is van grote invloed op de prognose van patiënten met (vroeg-stadium) hoofd-hals kanker. In dit project onderzoeken we of een tumor-specifieke, fluorescente, speurstof in staat is om lymfekliermetastasen tijdens de operatie op te sporen.

  Microbiële genomen ontmaskeren met microfluïdica
  Dr. ir. B.A. (Bojk) Berghuis (m) Technische Universiteit Delft -> VS, Stanford University, Department of Bioengineering, 24 maanden
  Huidige genomica-methodologieën schieten tekort met betrekking tot het in kaart brengen van complexe microob-gemeenschappen, terwijl de hierin onontdekte soorten een schat aan medisch- en biotechnologisch relevante informatie bevatten. De onderzoeker gaat met microfluïdische chips extremofiele microbiële genomen in kaart brengen. 

  Oncogen-geïnduceerde DNA-breuken: waar, wanneer en hoe?
  Dr. B.A.M. (Britta) Bouwman (v) - Hubrecht Instituut -> Zweden, Karolinska Institutet, Science for Life Laboratory Stockholm - 24 maanden
  Geactiveerde oncogenen ontregelen cellulair processen en creëren zo DNA-breuken die uiteindelijk bijdragen aan kankerontwikkeling en verslechtering. In dit project zoekt de onderzoeker uit hoe en waar die breuken precies ontstaan, en waarom sommige stukken DNA extra breekbaar zijn.      

  F

  De magnetische charme van topologische defecten
  B. (Benedetta) Flebus MSc (v), Universiteit Utrecht, Instituut voor Theoretische Fysica -> US, University of California, Los Angeles (UCLA), Department of Physics and Astronomy, 24 maanden
  Defecten zijn niet altijd zo slecht als ze klinken. In dit project wordt onderzocht hoe topologische defecten in magnetische materialen gebruikt kunnen worden om informatie efficiënt te verzenden in het klassieke en het kwantummechanische regime.

  H

  De kunst van de conceptie? Identiteit en onvruchtbaarheid in Groot Brittannië voor IVF (1945-1980)
  Dr. Y. (Yuliya) Hilevych (v), Wageningen University & Research/Radboud Universiteit -> VK, University of Cambridge, Faculty of History, 24 maanden
  Ondanks dat onvruchtbaarheid een taboe is geweest in publieke discussies, is het een sleutelmoment in het leven van mensen die onvruchtbaar zijn. Dit onderzoek bestudeert de identiteitsvorming die samenhangt met onvruchtbaarheid voordat in-vitrofertilisatie (IVF) in Brittannië werd uitgevonden (1945-1980).    

  K

  Hoe weet je waar je hand is?  
  Dr. I.A. (Irene) Kuling (v), Vrije Universiteit Amsterdam -> België, l'Université Catholique de Louvain, ICTEAM and Institute of Neuroscience (IoNS), 24 maanden
  Zonder na te denken zijn onze handen op het juiste moment op de juiste plaats om dingen te pakken, vangen of te gebruiken. Hoe dit ons brein dat? De onderzoeker bekijkt de positiewaarneming van de hand voor en tijdens bewegingen

  M

  Modelleren van de ontwikkeling van de gekartelde poliep tot dikke darmkanker.
  Dr. R.G.S. (Reinier) Meester (m), Afdeling Public Health, Erasmus Universitair Medisch Centrum -> VS, Stanford University School of Medicine, 24 maanden
  Er is nog weinig bekend over de ontwikkeling van de serrated poliep tot dikke darmkanker, terwijl deze mogelijk een derde van alle ziektegevallen veroorzaakt. Doel is het ontwikkelen van een evidence-based simulatiemodel waarmee betere keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van screening naar darmkanker en de behandeling van patiënten met serrated poliepen.

  N

  Ontwerpen van dynamische netwerksystemen met behulp van algebra
  E.C. (Eddie) Nijholt, MSc (m) Vrije Universiteit Amsterdam -> VS, University of Illinois, Mathematics, 24 maanden
  Netwerken zijn overal om ons heen. Ze spelen een onmiskenbare rol in de natuur en de techniek door hun vele bijzondere eigenschappen. De onderzoekers gaan uitvinden hoe kleine netwerken als lego-blokken gecombineerd kunnen worden tot grotere netwerken met gewenste eigenschappen.

  S

  Lange termijn impact van mens en klimaat op tropische bossen
  Dr. M.T. (Masha) van der Sande (v), Wageningen University & Research -> VS, Florida Institute of Technology, Department of Biological Sciences, 24 maanden
  Tropische bossen zijn belangrijk voor klimaatmitigatie door koolstofopname uit de atmosfeer. In dit onderzoek combineer ik gegevens over historische vegetatiesamenstelling met de kenmerken van boomsoorten. Hiermee evalueer ik de lange termijn impact van klimaatverandering en menselijk handelen op tropisch bos.

  Stimuleren van het leren van een taal
  Dr. W. L. (William) Schuerman (m), Max Planck Institute for Psycholinguistics -> VS, University of California, San Francisco, Department of Neurology, 24 maanden
  Een tak van de vagale zenuw loopt van het oor naar de hersenen. Wanneer deze zenuw gestimuleerd wordt komen er neurochemische stoffen vrij die betrokken zijn bij leren. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe niet-invasieve stimulering van de vagale zenuw het leren van een onbekende taal kan versnellen.

  Topologie voor kernfusie
  C. B. (Chris) Smiet (m), Universiteit Leiden -> VS, Princeton Plasma Physics Laboratory, Theory department, 24 maanden
  Fusie is de schone, onuitputtelijke energiebron die de wereld nodig heeft. De onderzoeker gaat de wiskunde van knopen gebruiken om nieuwe magnetische structuren te beschrijven die het opwekken van deze energie mogelijk maken.

  Een gat in de genen?  
  Dr. A.N. (András) Spaan (m), Universitair Medisch Centrum Utrecht -> VS, The Rockefeller University, Genetics, 24 maanden 
  Staphylococcus aureus, verwekker van levensbedreigende infecties, maakt porievormende toxines die cellen van het afweersysteem doden. Spaan gaat onderzoeken of erfelijke afwijkingen in de afweer van kinderen tegen deze toxines hun gevoeligheid voor ernstige infecties met deze bacterie kan verklaren.

  De zoete praatjes van cellen
  K. (Kathrin) Stavenhagen MSc (v), Vrije Universiteit Amsterdam -> VS, Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center, 24 maanden
  Het oppervlak van immuuncellen is bedekt met suikerbindende moleculen die reageren op en communiceren met de suikers van andere cellen en uit de omgeving. Door het bestuderen van een belangrijk molecuul aan het oppervlak van de cel wil ik meer inzicht krijgen in de invloed van deze suikerinteracties op het immuunsysteem.

  W

  Vloggen als moderne leerstrategie
  Dr. S.I. (Stephanie) Wassenburg (v), Erasmus Universiteit Rotterdam -> VS, Carnegie Mellon University, Human-Computer Interaction Institute, 24 maanden 
  De groei in technologie vraagt om nieuwe vormen van pedagogiek. Dit project onderzoekt de effectiviteit van vloggen (videobloggen) in het onderwijs. Daarnaast wordt gekeken hoe innovatieve technologieën, zoals artificiële intelligentie en toegevoegde realiteit, het leerproces kunnen ondersteunen en bevorderen.

 • Ronde 2

  Feiten en cijfers

  Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 79
  Verdeling man/vrouw bij aanvragen: 43 vrouw / 36 man
  Honoreringspercentage: 26,6%
  Honoreringspercentage mannen: 27,8%
  Honoreringspercentage vrouwen: 25,6%

  9 onderzoekers gaan naar de Verenigde Staten
  3 onderzoekers gaan naar Zwitserland
  2 onderzoekers gaan naar Oostenrijk
  1 onderzoeker gaat naar het Verenigd Koninkrijk
  1 onderzoeker gaat naar Duitsland
  1 onderzoeker gaat naar Nieuw-Zeeland
  1 onderzoeker gaat naar Canada
  1 onderzoeker gaat naar Australië
  1 onderzoeker gaat naar Denemarken
  1 onderzoeker gaat naar Finland


  Alfabetisch op naam laureaat

  C

  Des te meer toezicht, des te beter? 

  V. (Valentina) Carraro (v), Universiteit Maastricht -> Oostenrijk, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, 24 maanden

  Binnen de Verenigde Naties bestaan er momenteel twee mechanismen voor het evalueren van mensenrechtenverplichtingen binnen staten. Dit project onderzoekt in welke mate deze twee mechanismen complementair zijn alsmede in hoeverre ze de naleving van mensenrechtenverplichtingen van staten stimuleren.

  Dynamische herinneringen 

  S.H.P. (Silvy) Collin, MSc (v), Donders Institute, Radboud Universiteit, Nijmegen -> Verenigde Staten, Princeton University, Princeton Neuroscience Institute, Computational Memory Lab 24 maanden 

  Om op een betekenisvolle manier de constante stroom aan gebeurtenissen te herinneren, structureren onze hersenen gebeurtenissen in schema’s. De onderzoeker combineert neuroimaging met computermodellen om te onderzoeken hoe deze schema’s worden gevormd en hoe nieuwe informatie eraan kan worden toegevoegd.

  F

  Bacteriën doden in hun slaap

  Dr. Y. (Yanfang) Feng (v), Universiteit van Amsterdam -> Verenigde Staten, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Wellman Center for Photomedicine, 24 maanden

  Veel dodelijke bacteriën kunnen antibiotica ontwijken door te ‘slapen’ terwijl de bedreiging en later weer wakker te worden. Met dit voorstel wordt onderzocht hoe deze moeilijk te doden bacteriën gericht kunnen worden aangepakt en vernietigd.

  H

  Dingen doen met mensen: coördineren van gezamenlijke en individuele actie bij sociale activiteiten

  E.M. (Elliott) Hoey MA (m), Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, Nijmegen -> Zwitserland Universiteit van Bazel, 20 maanden

  Bij de uitvoering van veel sociale activiteiten is er deels sprake van nauw gecoördineerde gezamenlijke actie en deels van tamelijk autonome actie. Bij dit project worden video-opnamen van activiteiten op bouwplaatsen gebruikt om het concrete gedrag van de deelnemers te beschrijven wanneer ze betrokkenheid tonen voor of zich terugtrekken uit gezamenlijke activiteiten.

  Het effect van het publiek op de effectiviteit van doceren voor leren 

  Dr. V (Vincent) Hoogerheide (m), Universiteit Utrecht–> Instituut voor Psychologie, Universiteit van Freiburg, Duitsland, 12 maanden. 

  Het doceren van lesstof aan medestudenten is een effectieve leerstrategie. Het mechanisme daarachter is nog onbekend. Dit project test de hypothese dat het verhogen van de perceptie van ‘sociale aanwezigheid’ door kenmerken van het publiek te manipuleren, een positief effect heeft op leren-door-doceren.

  J

  Hoe een algoritme levens redt

  Dr. C. J. (Caroline) Jagtenberg (v) CWI/VU -> Nieuw Zeeland, University of Auckland, Engineering Science, 24 maanden

  In de ambulancezorg zijn korte responstijden van levensbelang. De onderzoeker zal wiskundige modellen maken om de interactie tussen verschillende typen ambulancevoertuigen te analyseren. Daarnaast wordt onderzocht hoe een ambulancesysteem waarin chauffeur en arts van verschillende locaties vertrekken optimaal kan functioneren.

  K

  Kwantumverstrengeling  in moleculaire bostsingen

  Drs. T. (Tijs) Karman (m), Radboud Universiteit -> Verenigde Staten, Harvard University, ITAMP, 24 maanden 

  Kwantumverstrengeling was ooit de reden voor Einstein's twijfel aan de kwantumtheorie, maar is ondertussen experimenteel aangetoond en heeft potentiële technologische toepassingen. De onderzoeker gaat werken aan verstrengeling van moleculen, wat gebruikt kan worden om natuurkundige theorieën te toetsen.

  L

  Verborgen schakels in het DNA van kankerpatiënten

  Dr. R.T.J.G. (Robin) van der Lee (m), Radboud Universiteit -> Canada, University of British Columbia, Centre for Molecular Medicine and Therapeutics, 24 maanden

  Hoe veranderingen in het DNA leiden tot kanker blijft grotendeels onduidelijk. Gegevens uit nieuwe biomedische technologieën bevatten nieuwe kennis. De onderzoeker gaat bioinformatica-methoden ontwikkelen om DNA van duizenden kankerpatiënten tegelijk te bestuderen en te ontdekken welke veranderingen leiden tot ziekte.

  M

  Eenrichtingsverkeer voor warmtestraling

  Dr. S.A. (Sander) Mann (m), AMOLF (Amsterdam) -> Verenigde Staten, CUNY Advanced Science Research Center, Photonics Initiative, 24 maanden.

  Alles dat licht absorbeert moet ook licht kunnen uitstralen. Dit is vaak ongewenst: in zonnepanelen bijvoorbeeld leidt het uitstralen tot een lager rendement. Wij ontwerpen bijzondere oppervlaktecoatings die ervoor zorgen dat iets wel kan absorberen, maar niet uitstraalt.

  Erosie van de rechtstaat in Europa: welke rol heeft de Raad van Europa?

  Dr. P.E. (Paulien) de Morree (v) Utrecht University -> Denemarken, University of Copenhagen, The Danish National Research Foundation’s Centre of Excellence for International Courts (iCourts), 12 maanden 

  In verschillende Europese landen staat de democratische rechtsstaat onder druk. De Raad van Europa is opgericht ter bevordering van democratie en rechtsstaat in Europa. Wat doet de Raad van Europa om te zorgen dat landen de democratische rechtsstaat respecteren?

  O

  Verstoorde communicatie in het autistisch brein

  Dr. M. (Marianne) Oldehinkel, (v), RadboudUMC, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour -> Australië, Monash University, Brain & Mental Health Laboratory, 24 maanden

  Afwijkende verwerking van zintuigelijke informatie, zoals overgevoeligheid voor geluid, vormt een veelvoorkomend maar onderbelicht symptoom van autisme. De onderzoeker zal met behulp van hersenscans afwijkingen in zintuigelijke hersennetwerken in kaart brengen om zo de onderliggende oorzaak van dit probleem te vinden.

  Gewoontedieren ineen veranderende omgeving

  Dr. T. (Thomas) Oudman (m), NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee -> VK, University of St Andrews, School of Biology, Laland group, 24 maanden 

  Net als mensen, leren ook dieren van elkaar. Zo kunnen ze nieuw gedrag oppikken of juist in oude gewoontes blijven hangen. Dit project onderzoekt hoe sociaal leergedrag trekvogels helpt of juist hindert bij het aanpassen aan veranderende omstandigheden.

  P

  Radioactief gelabelde peptiden voor beeldgestuurde kankerbestraling

  Dr. A. (Aleksandra) Pekošak (v), VU medisch centrum -> Zwitserland, ETH Zürich, The Center of Radiopharmaceutical Sciences, 24 maanden

  Door precisiediagnostiek met specifiekere tumorgerichte radiofarmaceutica kunnen kankerpatiënten veel beter worden behandeld. De receptor voor het follikelstimulerend hormoon is een ideaal doelwit voor kankerbeeldvorming en -behandeling, wat een oplossing zou kunnen bieden voor de enorme uitdagingen in de oncologische gezondheidszorg.

  S

  Kloppend onderzoek naar stijve bloedvaten bij suikerziekte.

  Dr. ir. B. (Bart) Spronck (m), Universiteit Maastricht -> Verenigde Staten, Yale University, Department of Biomedical Engineering, 24 maanden

  Verstijving van bloedvaten door suikerziekte leidt uiteindelijk tot hartfalen. Spronck ontwikkelt een opstelling om zieke bloedvaten buiten het lichaam bloot te stellen aan een kloppende bloeddruk. Met de meetgegevens hieruit maakt hij computermodellen om versnelde vaatverstijving bij suikerziekte te bestuderen.

  V

  Buiten de lijnen kleuren

  Dr. E.M.A. (Els) van der Ven (v), Universiteit Maastricht -> Verenigde Staten, Columbia University, Mailman School of Public Health, 24 maanden

  De rol van etniciteit in verschillende stadia van psychose in New York State In Europa hebben etnische minderheidsgroepen een hoger risico op psychose en een negatiever ziektebeloop met meer dwangbehandelingen. Ik wil etnische verschillen in verschillende stadia van psychose onderzoeken in de Verenigde Staten, een plek waar ongelijkheid en racisme hoogtij vieren.

  De zin van “onzinnige” transcriptie

  Dr. H. (Hanneke) Vlaming (v), Nederlands Kanker Instituut, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis -> Verenigde Staten, Harvard Medical School, Department of Molecular Pharmacology and Biological Chemistry, 24 maanden

  Goed gereguleerde transcriptie (het kopieren van DNA naar RNA) is belangrijk en voorkomt ziektes. Veel RNAs worden nooit vertaald naar eiwitten, maar spelen mogelijk een rol in transcriptieregulatie. Dit project zal de productie en functies van deze RNAs onderzoeken.

  Invloed meten van genen op weefselvorming 

  Dr. EJ (Erik) Vrij (m), Universiteit Maastricht -> Oostenrijk, Institute of Molecular Biotechnology of the Austrian Academy of Sciences (IMBA), Koo Lab, 24 maanden 

  In het lab kunnen stamcellen aangezet worden om mini-organen vormen, maar hoe deze cellen dit precies doen is nog onduidelijk. In dit onderzoek wordt een nieuwe genetische screeningtechniek gebruikt om ieder gen te testen op zijn functie hierin.

  W

  Energiezuinige autonoom rijdende treinen 

  Dr. P. (Pengling) Wang (v), TU Delft -> Zwitserland, ETH Zürich, Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme (IVT), 24 maanden 

  Autonoom rijden is gunstig voor het optimale gebruik van spoorwegcapaciteit en energie. We leggen een wiskundige basis voor autonoom rijden. Om het toekomstige spoorwegsysteem vorm te geven, wordt deze basis vervolgens geïntegreerd in de aansturing van treinen (lager energieverbruik), en in verkeersmanagementsystemen (minder vertragingen).

  Voeding of vergif voor het brein? 

  Dr. E (Erik) de Water (m), Radboud Universiteit Nijmegen -> Verenigde Staten, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Department of Environmental Medicine and Public Health, 24 maanden

  Mangaan is een voedingsstof die giftig is voor het brein als je er teveel van binnenkrijgt. Ik ga onderzoeken of blootstelling aan mangaan tijdens de zwangerschap en kindertijd samenhangt met roken, drinken en activiteit van hersengebieden voor zelfbeheersing bij adolescenten.

  Affect en de Legitimering van Internetcensuur in Rusland 

  Dr. M.W. (Mariëlle) Wijermars (v), Rijksuniversiteit Groningen -> Finland, University of Helsinki, Aleksanteri Institute, 24 maanden 

  De Russische overheid breidt razendsnel haar controle over het internet uit, terwijl dat eerder nog een vrijplaats was voor andersdenkenden. Hoe creëert zij draagvlak hiervoor? Dit onderzoek analyseert hoe politici en staatsmedia internetcensuur legitimeren en daarbij inspelen op emoties.

  Van auto-katalytische naar evoluerende moleculaire netwerken

  Dr. A. S. Y. (Albert) Wong> (m), Radboud Universiteit Nijmegen -> Verenigde Staten, Harvard University, Department of Chemistry and Chemical Biology, 24 maanden

  Autokatalyse blijkt een fundamenteel verschijnsel in het ontstaan van leven. Dit onderzoek tracht een zelf-evoluerend systeem te creëren door verschillende autokatalytische moleculaire netwerken met elkaar te verbinden.

 • Ronde 3

  Feiten en cijfers

  Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 93
  Verdeling man/vrouw bij aanvragen: 51 vrouw / 42 man
  Honoreringspercentage: 19,3%
  Honoreringspercentage vrouwen: 25,5%
  Honoreringspercentage mannen: 11,9%

  9 onderzoekers gaan naar de Verenigde Staten
  3 onderzoekers gaan naar het Verenigd Koninkrijk
  2 onderzoekers gaan naar Australië
  2 onderzoekers gaan naar Denemarken
  1 onderzoeker gaat naar België
  1 onderzoeker gaat naar Zuid-Afrika


  Alfabetisch op naam laureaat

  B

  Jong en obees: eerder hart- en vaatziekten door ontsteking?

  Dr. S (Siroon) Bekkering (V), Radboud Universitair Medisch Centrum, afdeling Interne Geneeskunde -> Australië, Murdochs Childrens Research Institute, Royal Childrens Hospital, Melbourne, afdeling interne Geneeskunde, 18 maanden.

  Obesitas bij jonge kinderen is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten op oudere leeftijd. In deze studie bestudeert de onderzoeker of obesitas op kinderleeftijd leidt tot herprogrammering van het aangeboren immuunsysteem en de ontwikkeling van hart- en vaatziekten.

  Kanker opruimen met het eigen afweersysteem

  Dr. K.F. (Kalijn) Bol (v), Radboudumc -> Denemarken, Universiteit van Kopenhagen, Center for Cancer Immune Therapy, Herlev Hospital, 24 maanden

  Immunotherapie activeert het afweersysteem om kankercellen te doden. Deze doorbraak in de behandeling is echter niet effectief bij alle vormen van kanker, onder andere bij oogmelanoom. Het onderzoek zal de blokkerende mechanismen identificeren en elimineren.

  De rol van aandacht bij chronische pijn 

  Drs. A.F. (Teuni) ten Brink (v), Universiteit Utrecht -> United Kingdom, University of Bath, Psychology department, 24 maanden 

  Patiënten met Complex Regionaal Pijn Syndroom hebben ernstige onverklaarbare pijn in een ledemaat. Verminderde aandacht speelt mogelijk een belangrijke rol in deze stoornis. De onderzoeker brengt de aandachtstoornissen in kaart. Kennis hierover draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

  De suikercode kraken 

  Dr. C. (Christian) Büll (m), Radboud Universitair Medisch Centrum -> Denemarken, Universiteit van Kopenhagen, Afdeling Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde, Kopenhagen Center voor Glycomics, 24 maanden 

  Elke cel in ons lichaam omhult zich met een laag suikermoleculen. Die laag vervult enorm veel, grotendeels onbekende, biologische functies. In dit onderzoek wordt een nieuwe technologie ontwikkeld, die het mogelijk maakt de functies van deze laag suikermoleculen te identificeren.

  C

  Een zelfsluitende holte voor licht 

  Dr. M. (Michele) Cotrufo (m), TU/e (Eindhoven) -> Verenigde Staten, CUNY Advanced Science Research Center, Photonics Initiative, 24 maanden 

  Licht is moeilijk op te sluiten: als het via een opening een ruimte binnenkomt, zal het door diezelfde opening ontsnappen. Om dit paradigma te doorbreken zullen wij kwantumeffecten gebruiken, waardoor licht het gat sluit nadat het binnenkomt en zichzelf vangt.

  English version:

  A self-closing box for light 

  Light is difficult to trap: if we inject it in a box through a hole, light will necessarily escape through the same hole. We will use quantum phenomena to break this paradigm, enabling light to close the hole after it enters and trap itself.

  Politieke vluchtelingen in Parijs en Londen, 1815-1848

  dr. C.M.H.G. (Camille) Creyghton (v), Universiteit van Amsterdam -> Verenigd Koninkrijk, Queen Mary University of London, School of History, 24 maanden

  Veel moderne politieke ideologieën, zoals nationalisme en socialisme, ontstonden in de eerste helft van de 19e eeuw, vaak in milieus van politieke vluchtelingen. Dit onderzoek gaat na hoe vluchtelingen onderling revolutionaire ideeën uitwisselden en de democratische revoluties van 1848 voorbereidden.

  D

  Een vrouwelijk gezicht voor geleerdheid

  Dr. L. (Lieke) van Deinsen (v), Rijksmuseum Amsterdam/Vrije Universiteit Amsterdam -> België, KU Leuven, onderzoeksgroep Kunstwetenschappen, 24 maanden

  Wil de echte geleerde nu opstaan? Wie een voorstelling maakt van een wetenschapper beeldt zich vaak automatisch een man in. Dit onderzoek beschrijft hoe Nederlandse vrouwelijke geleerden al vanaf de vroegmoderne tijd de strijd aangingen met deze hardnekkige beeldvorming.

  G

  Topologisch materiaal laag voor laag maken

  Dr. Ö. (Önder) Gül (m), TU Delft, QuTech and Kavli Institute of Nanoscience Delft -> USA, Harvard University, Department of Physics, 24 maanden

  De ontdekking van topologische fasen revolutioneerde ons begrip van gecondenseerde materie en stond aan de wieg van fascinerende toepassingen zoals topologische kwantumberekening. De onderzoeker gaat een nieuw topologisch materiaal ontwikkelen op basis van supergeleiders en atomair dunne lagen koolstof.

  H

  Invloed comedicatie op bloedingsrisico nieuwe antistollingsmiddelen

  Dr. R.E. (Ralf) Harskamp (m), Universiteit van Amsterdam -> USA, Duke University, Duke Clinical Research Institute, 12 maanden

  De huisarts is de spil in de opsporing en antistollingsbehandeling van boezemfibrilleren. Vaak betreft het ouderen die andere medicatie gebruiken. Antistollingsmiddelen worden hierdoor beïnvloed en het bloedingsrisico verhoogd. Dit voorstel wil risico’s van nieuwe antistollingsmiddelen en comedicatie beter in kaart brengen.

  Tuberculose: visualiseren van het onzichtbare

  Dr. MAM (Mischa) Huson (v), AMC -> Zuid-Afrika, Institute of Infectious Diseases and Molecular Medicine, University of Cape Town, 18 maanden

  Controle van tuberculose wordt beperkt doordat de diagnose moeilijk te stellen is en diagnostische tests niet overal beschikbaar zijn. Echografie is goedkoop en overal toepasbaar. De onderzoeker gaat kijken of longechografie de diagnostiek van tuberculose eenvoudiger kan maken.

  K

  Voorspellen van bewegingsproblemen bij ouderen

  Dr. E. (Eline) van der Kruk (v), Technische Universiteit Delft -> Verenigd Koninkrijk, Imperial College London, BioEngineering, 24 maanden

  Hoe ouder we worden, hoe meer we beperkt worden in onze bewegingen. Dit komt door neurologische en fysiologische veranderingen in ons lichaam. Door middel van voorspellende computersimulaties analyseert de onderzoeker de interactie van deze veranderingen en de gevolgen voor het bewegen.

  M

  Hoe leer ik je kennen? 

  Dr. I. (Ili) Ma (v), Radboud Universiteit Nijmegen -> Verenigde Staten, New York University, Department of Psychology, 24 maanden

  Mensen kiezen vaak zelf welke informatie ze nodig hebben als ze iets willen leren. Dat is ook zo in sociale interacties. De onderzoeker zal technieken van Artificiële Intelligentie gebruiken om te bestuderen hoe mensen over elkaar leren.

  M-White LED – future of lighting

  MSc M. L. (Maryna) Meretska (v), Universiteit Twente – Optics ->  Verenigde StatenHarvard University (SEAS),  24 maanden

  Licht is een essentiële voorwaarde voor het leven op aarde. In dit project zal ik de goedkoopste en efficiëntste witte lichtbronnen ontwikkelen die voor allerlei toepassingen gebruikt kunnen worden, zoals: straat verlichting, in huishoudelijk gebruik en mobiele telefoons.

  N

  Bescherming van vrijheid in tijden van terrorisme

  Dr. H.A. (Hadassa) Noorda (v), Universiteit van Amsterdam, Faculteit de Rechtsgeleerdheid -> Verenigde Staten, Rutgers University, Institute for Law and Philosophy, 24 maanden

  Antiterrorisme maatregelen, zoals tegoedbevriezingen en reisverboden, vragen om een nieuwe theorie van individuele vrijheidsbeperkingen. Dit project ontwikkelt een filosofische basis voor huidige praktijken van vrijheidsbeperking en biedt uitzicht op de ontwikkeling van juridische regels ter bescherming van hieraan onderworpen individuen.

  P

  Op zoek naar de oorzaken van ziekte

  Dr. W.J. (Wouter) Peyrot (m), VU Medisch Centrum -> Verenigde Staten, Harvard Universiteit, Biostatistiek, 18 maanden

  Oorzaken van ziekten worden tegenwoordig onderzocht met innovatieve statistische methoden die gebruik maken van genetische data. Het is echter onduidelijk of deze methoden altijd betrouwbaar zijn. Dit project onderzoekt hoe de betrouwbaarheid van deze methoden vergroot kan worden.

  V

  De dynamiek van DNA-loops (be)grijpen

  Dr. M.W. (Marit) Vermunt (v), Hubrecht Instituut -> VS – Children’s Hospital of Philadelphia, 24 maanden

  DNA wordt in ieder celtype anders gebruikt hetgeen gemedieerd wordt door enhancers. Omdat deze elementen vaak ver weg liggen van de genen die ze aanschakelen, wordt een ‘loop’ gevormd om contact te maken. De onderzoeker wil bestuderen hoe (dynamisch) dit gebeurt.

  Overmeesteren van lymfocyten in auto-immuun condities

  Drs. G.M.P.J. (Gwenny) Verstappen (v), UMC Groningen -> Australië, University of Melbourne, WEHI, 12 maanden

  Als lymfocyten, cellen van het afweersysteem, zich tegen het eigen lichaam keren is er sprake van auto-immuniteit. Deze onderzoeker gaat bestuderen waarom lymfocyten ontsporen bij de ziekte van Sjögren en welke moleculen geremd moeten worden om deze patiënten te behandelen.

  W

  Energie voor moleculaire dans

  Dr. JM (Josine) de Winter (v), VU Medisch Centrum-> Verenigde Staten, Harvard Medical School, Department of Genetics, 12 maanden

  Bij de skelet- en hartspierziekte NEM6 krijgen de spieren niet genoeg energie om samen te trekken. De onderzoeker heeft een nieuwe microscoop ontwikkeld om medicijnen te testen die de energielevering en spierkracht in NEM6 kunnen herstellen.