Toekenningen Rubicon 2016

Rubicon kent per jaar drie rondes. Hieronder volgt per ronde een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.
 • Ronde 1

  Feiten en cijfers

  Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 100 
  Verdeling m/v bij aanvragen: 49 man en 51 vrouw 
  Aantal toekenningen ( honoreringspercentage): 22 (22%) 
  Verdeling m/v bij honoreringen: 10 man/12 vrouw 
  Honoreringspercentage mannen: 20% 
  Honoreringspercentage vrouwen: 24%

  2 onderzoekers gaan naar Australië 
  1 onderzoeker gaan naar Zwitserland 
  2 onderzoekers gaan naar Duitsland 
  7 onderzoekers gaan naar de UK 
  10 onderzoekers gaan naar de USA


  Gesorteerd op alfabet

  A

  Exploring Gravity With Gravitational Waves 
  M. (Michalis) Agathos MSc. (m), Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica, VU University Amsterdam -> UK, University of Cambridge, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics (DAMTP,) 24 maanden 
  The recent discovery of gravitational waves marks the kick-off for a new era of physics. The researcher will combine state-of-the-art methods to test General Relativity and Alternative Theories of gravity against detected signals from colliding black holes and neutron stars.

  B

  Het Slaap-Enigma Ontrafeld 
  W. (Wei) Ba MSc. (v), Radboud Universiteit Nijmegen, Medisch Centrum -> UK, Imperial College London, Department of Life Sciences, 24 maanden 
  Hoe langer mensen wakker zijn, hoe langer en dieper ze slapen. Niemand weet echter hoe dit proces gereguleerd wordt. Het doel van dit project is de onderliggend hersengebieden te identificeren, en hun rol te bestuderen in slaap en tijdens anesthesie. 

  Een licht werpen op DNA recombinatie 
  Dr. M. (Michiel) Boekhout (m), Universiteit Utrecht -> USA, New York, Sloan Kettering Institute for Cancer Research, Molecular Biology, 24 maanden 
  De onderzoeker gaat genen bestuderen die verantwoordelijk zijn voor knippen en herschikken van het DNA tijdens de voortplantingsdeling. Hiervoor worden tienduizenden gist sporen met een geautomatiseerde fluorescentie lichtmicroscoop bekeken en geanalyseerd om stukken DNA te volgen. 

  Risky friends: how peers influence risk-taking behavior in adolescence 
  Dr. B.R. (Barbara) Braams (v), Universiteit Leiden; USA, Harvard University, Psychologie, 24 maanden 
  Jongeren nemen meer risico wanneer ze met hun vrienden zijn, maar hoe dit komt is onduidelijk. Deze studie is erop gericht om het achterliggende mechanisme te ontrafelen. Onderzocht wordt of sociale invloed meer effect heeft op tolerantie voor risico of ambiguïteit en hoe dit risicogedrag drijft.

  Making Amines out of Thin Air 
  D.L.J. (Danny) Broere MSc. (m), Universiteit van Amsterdam -> USA, Yale University, Department of Chemistry, 24 maanden
   
  De huidige methodes om amines te synthetiseren verbruiken gigantische hoeveelheden energie en creëren veel chemisch afval. Dit onderzoek heeft als doel om direct amines te maken uit stikstof gas op een energie efficiënte wijze. 

  F

  Van gedachte tot bloedbad 
  Dr. mr. E. (Elinor) Fry (v), Vrije Universiteit Amsterdam -> USA, University of Texas School of Law, Robert S. Strauss Center for International Security and Law, 12 maanden
   
  Foreign terrorist fighters (“Syriëgangers”) worden vaak strafrechtelijk vervolgd voor gedragingen die onschuldig lijken, maar die een terroristisch oogmerk doen vermoeden. Het strafrecht wordt aldus preventief ingezet. Dit project onderzoekt hoe de grens tussen legitiem en prematuur ingrijpen wordt bepaald.

  G

  Group-think in friction: the collective behavior of micro-contacts
  Dr. T.W.J. (Tom) de Geus (m), Technische Universiteit Eindhoven -> Zwitserland, EPFL Lausanne, 
  24 maanden
   
  Frictie is essentieel in veel technologieën en natuurverschijnselen. Dit onderzoek ontwikkelt een numeriek multi-schaal model waarin de fysica van micro-contacten wordt gekoppeld met de geometrische complexiteit van ruwe oppervlaktes. Dit is nieuw en overbrugt een lang bestaande kennishiaat.

  Design op moleculaire schaal: supergeleiders 
  Dr. M.G. (Maarten) Goesten (m), Technische Universiteit Delft -> USA, Cornell University, Department of Chemistry and Chemical Biology, 24 maanden 
  Supergeleiding staat centraal in een economie gebaseerd op duurzame energie. Met moderne kwantumchemische berekeningen kunnen nieuwe supergeleiders ontworpen worden. Dit onderzoeksproject zal zich richten op het ontwerpen van nieuwe, supergeleidende materialen gebaseerd op grafiet en ijzer.

  How people use theory of mind to explain robot behavior 
  Dr. M.M.A. (Maartje) de Graaf (v), Universiteit Twente –> USA, Brown University, Department of Cognitive, Linguistic, and Psychological Sciences, 24 maanden. 
  Mensen gebruiken ‘theory of mind’ om andermans gedrag te verklaren. De onderzoekers testen of, wanneer en hoe mensen ‘theory of mind’ gebruiken om robotgedrag te begrijpen en verklaren. Uitkomsten dragen bij aan technologieontwikkeling van en beleidsvorming voor sociaal acceptabel robotgedrag.

  The use of direct speech as a compensatory device in aphasic interaction 
  Dr. R. (Rimke) Groenewold (v), Rijksuniversiteit Groningen, -> Australië, Edith Cowan University, School of Psychology and Social Science, 24 maanden 
  Mensen met afasie hebben door problemen met grammatica moeite met zinsconstructie. Om zich toch begrijpelijk uit te drukken, ontwikkelen sprekers met afasie vaak strategieën. Dit project onderzoekt cross-linguïstisch of problemen met grammatica gecompenseerd kunnen worden door strategisch gebruik van intonatie.

  De kleur van de zon veranderen 
  Dr. J. (Jorik) van de Groep (m), FOM Instituut AMOLF Amsterdam -> USA, Stanford University, Gabelle Laboratory for Advanced Materials, 24 maanden. 
  Zonlicht bestaat uit vele kleuren, terwijl een zonnepaneel optimaal werkt voor slechts één kleur. De onderzoeker zal een oppervlaktecoating ontwerpen die zonlicht omvormt tot één kleur, waardoor het rendement van een zonnepaneel verhoogt. 

  H

  Hoe remt alcohol de groei? 
  Dr. ir. D.H.E.W. (Daphne) Huberts (v), Rijksuniversiteit Groningen -> UK, University of Cambridge, Cancer Research UK Cambridge Institute, 24 maanden 
  Het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap kan schade veroorzaken bij het ongeboren kind. In dit project zal worden onderzocht hoe moleculaire mechanismen, waaronder DNA schade, ervoor zorgen dat alcohol de groei van hersenen en lichaam tegelijkertijd remt.

  Schakelaars in het DNA regelen een adequate ontstekingsrespons 
  Drs. M.A. (Marten) Hoeksema (m), Universiteit van Amsterdam -> UK, University of California San Diego, Department of Cellular and Molecular Medicine, 24 maanden 
  Genen worden aan- en uitgezet onder invloed van informatie die aanwezig is in ons DNA. Deze ‘schakelaars’ bepalen ook de activiteit van ontstekingscellen. De onderzoeker gaat schakelaars identificeren in ontstekingscellen en onderzoeken of DNA veranderingen de functie van schakelaars verstoren. 

  K

  Lokale eiwitproductie in zenuwceluitlopers 
  Dr. M (Max) Koppers, (m), Universiteit van Utrecht –> UK, University of Cambridge, Department of Physiology, Development and Neuroscience, 24 Maanden 
  Uitlopers van zenuwcellen kunnen grote afstanden verwijderd liggen van hun cellichaam en desondanks onafhankelijk functioneren en reageren op signalen. De onderzoeker bestudeert hoe uitlopers snel en adequaat kunnen reageren op externe signalen door mechanismen van lokale eiwitproductie te onderzoeken. 

  L

  From Overload to Overview: Learning Analytics to Aid Teachers 
  Dr. A. (Anouschka) van Leeuwen (v), Universiteit Utrecht -> Duitsland, Rühr-Universität Bochum, Educational Psychology, 18 maanden. 
  Docenten hebben niet de middelen om samenwerkende groepen leerlingen uitgebreid te volgen en feedback te geven. Drie manieren om docenten hierbij middels learning analytics te ondersteunen, worden vergeleken op veranderingen in docentgedrag, studentpercepties van docentbegeleiding, en uitkomsten van de samenwerking. 

  M

  The neural microstructure of top-down control: A basis for personalised interventions 
  Dr. TR (Tom) Marshall (m), Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour -> UK, Cardiff University, Cardiff University Brain, Research Imaging Center, 24 maanden. 
  Om complex gedrag te produceren, zoals het richten van de aandacht, moeten hersengebieden samenwerken, waarbij bepaalde gebieden de staat van andere gebieden controleren. Het doel van dit onderzoek is te ontdekken welke structurele verbindingen deze controle mogelijk maken.

  Objects in the archaeology of mythology: memory, myth and materiality in the ancient 
  Mediterranean 

  Dr. E.M. Mol (Eva) (v), Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie -> USA, University of Chicago, Departement of Classics, 12 maanden 
  De functie van objecten in de mythologie is een onderbelicht aspect in de Mediterrane geschiedenis. Door een combinatie van archeologische, kunsthistorische en filologische methodes bestudeert de onderzoeker de rol van objecten in het ontstaan, verandering en herinnering van antieke mythen. 

  P

  From Dormant to Disruptive Memory: Ebola in the American Imagination 
  Dr. S.A. (Sara) Polak (v), Universiteit Leiden, Centre for the Arts in Society -> Duitsland, Justus-Liebig Universität Giessen, International Graduate Centre for the Study of Culture, 12 maanden 
  De Ebola-epidemie in West-Afrika maakte in de VS politiek-incorrecte culturele herinneringen wakker. Dit project analyseert Amerikaanse fantasieën op Twitter over Ebola, bijvoorbeeld dat Ebola een zombievirus is, om te laten zien hoe angstepidemieën spoken uit het Amerikaanse slavernijverleden doen herleven. 

  S

  Sterrenstelsels tijdens het kosmische ochtendgloren 
  Dr. R (Renske) Smit (v), Universiteit Leiden -> UK, University of Cambridge, Department of Physics, 24 maanden 
  De onderzoekster zal terugkijken in de tijd naar het kosmische ochtendgloren om de eerste sterrenstelsels onder de loep te nemen en te zien wat voor sterren hier vormen en wat voor invloed ze hebben op hun directe kosmische omgeving. 

  T

  Wolken boven de stad 
  Dr. Ir. N.E. (Natalie) Theeuwes (v), Universiteit van Wageningen -> UK, University of Reading, Department of Meteorology, 24 maanden 
  Steden hebben grote invloed op de omgeving, zo ook op het weer en lokaal klimaat. De invloed van steden op wolkenvorming is nog grotendeels onduidelijk. Dit project onderzoekt de processen die leiden tot meer of minder bewolking boven steden. 

  V

  Shoot the messenger in leukemia 
  Dr. S.J (Stephin) Vervoort (m), UMC Utrecht -> Australië, Peter MacCallum Cancer Centre, Cancer Immunology Department, 24 maanden 
  Leukemic cancers misuse the cell’s transcriptional messenger factory which boosts the wrong signals and turns on bad genes. The researcher will investigate how this transcriptional addiction can be targeted therapeutically thus turning the cancer’s strength into a weakness.

  Z

  To bias or not to bias: Hunting for cardiovascular drugs. 
  Dr. B.A. (Barbara) Zarzycka (v), Universiteit van Maastricht -> USA, University of Southern California, The Bridge Institute; 24 maanden
   
  Om nieuwe medicijnen te kunnen maken tegen hart-en vaat-ziektes is eerst kennis nodig over de daarbij betrokken biomoleculen. Barbara gaat computationele technieken gebruiken om kleine moleculen te ontwikkelen waarmee de farmaceutische eigenschappen van biomoleculen bestudeerd kunnen worden

 • Ronde 2

  Feiten en cijfers

  Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 77
  Verdeling man vrouw bij aanvragen: 44 man en 33 vrouw
  Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 21 (27%)
  Verdeling m/v bij honoreringen 13 man en 8 vrouw
  Honoreringspercentage Mannen: 30%
  Honoreringspercentage vrouw: 24%

  9 onderzoekers gaan naar USA
  8 onderzoekers gaan naar de UK
  2 onderzoekers gaan Duitsland
  1 onderzoeker gaat naar Australie
  1 onderzoeker gaat naar Denemarken


  Gesorteerd op alfabet

  A

  Making sense of diversity: remote sensing of functional diversity of tropical forests
  Dr. J. (Jesús) Aguirre Gutiérrez (m), Naturalis Biodiversity Center and IBED, University of Amsterdam -> UK, Oxford University, Centre for the Environment, 24 maanden
  De diversiteit aan boomsoorten in een bos zorgt voor weerbaarheid tegen veranderingen. Ik ga, met collega’s in Oxford, nieuwe data van satellieten, o.a. hyperspectral, gebruiken om boomsoorten te onderscheiden en zo van afstand de weerbaarheid van het bos te bepalen.

  H

  Twitter wars: Bipolarization, hostile emotional expressions and group formation on
  Twitter

  Dr. M. W. (Marc) Heerdink (m), Universiteit van Amsterdam –> UK,
  University of Oxford, Department of Experimental Psychology, 12 maanden

  In online discussies zijn vaak twee kampen te herkennen die steeds extremere, tegengestelde posities innemen: bi-polarisering. Aan de hand van Twitter discussies wordt onderzocht of online bi-polarisering vijandigheid tussen groepen versterkt en leidt tot vorming van groepen met extreme meningen.

  Long Range Entanglement in a Silicon Quantum-processor
  Dr. Ir. B.J. (Bas) Hensen (m), Technische Universiteit Delft ->
  Australië, University of New South Wales, Centre for Quantum Computation and Communication Technology, 24 maanden

  Een toekomstige quantum computer kan ons helpen vragen te beantwoorden die buiten het bereik liggen van zelfs de snelste klassieke supercomputers. De onderzoeker gaat werken aan de quantum chips van de toekomst; hoe verbinden we de miljoenen nodige quantum-bits op zo’n chip?

  I

  Engineering parafermion bound states in graphene heterostructures
  J.O. (Joshua) Island (m), Kavli Institute of Nanoscience, TU Delft -> USA, University of California-Santa Barbara, Physics Department, 24 maanden
  Topologische kwantumbits vormen een veelbelovende route naar volledig foutloze kwantumcomputatie. De onderzoeker zal de fundamentele bouwstenen (kwantumbits) van een universele topologische kwantumcomputer bouwen in een nieuw experimenteel systeem bestaande uit grafeen-heterostructuren.

  J

  Judge-made Risk Regulation Redressing Regulatory Failures in the context of Health and Environmental Risks
  Dr. E.R. (Elbert) de Jong (m), Universiteit van Utrecht -> UK, Oxford University, 12 maanden
  De overheid moet burgers beschermen tegen gezondheids- en milieurisico’s. Dat lukt niet altijd, zoals de problemen inzake klimaatverandering en gaswinning laten zien. Dit onderzoek analyseert wanneer de civiele rechter regulerend kan en mag optreden en zo het overheidsbeleid mag corrigeren.

  Professional Practices: Unravelling the effect of university impact policies on societal
  engagement of academics

  Dr. S.P.L. (Stefan) de Jong (m,) Universiteit Leiden -> UK, Manchester
  University, Manchester Institute of Innovation Research, 24 maanden

  Universiteiten hebben strategisch belang bij kennisoverdracht van wetenschappers naar de bredere maatschappij. Universiteiten maken daar beleid voor, maar effecten daarvan op de kennisoverdracht door wetenschappers zijn vooralsnog onbekend. De onderzoeker bestudeert deze effecten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

  Enticing software programmers to want what they need:
  Simplifying multicore programming through familiarity-centricity

  Dr. ir. S.-S.T.Q (Sung-Shik) Jongmans (m), Open Universiteit -> UK,
  Imperial College London, Department of Computing, 24 maanden

  Voor het programmeren van software voor moderne computers gebruiken programmeurs veelal verouderde programmeertalen, omdat ze aan deze talen gewend zijn. De onderzoeker ontwikkelt een innovatieve programmeertaal die programmeurs beter ondersteunt bij het programmeren van moderne software, maar tóch vertrouwd aanvoelt.

  K

  Deciphering the in-situ structure and activities of Pseudomonas aeruginosa type IV pilus
  machine using electron cryo-tomography

  Dr. Mohammed Kaplan (m), Utrecht University -> USA California institute of technology, 24 maanden
  Om ziektes te kunnen veroorzaken, hebben bacteriën doeltreffende nanomachines ontwikkeld die ze richting de gastcellen leiden. Van deze nanomachines zal ik de hogeresolutie structuur bepalen met behulp van cryogene-electronenmicroscopie. Dit zal uiteindelijk helpen bij het ontwerpen van nieuwe antimicrobiële middelen.

  Flu flyways: unravelling the routes of avian influenza introduction by migrating waterfowl
  Dr. E. (Erik) Kleyheeg (m), Universiteit Utrecht -> Duitsland, Max Planck Instituut voor Ornithologie, 12 maanden
  Uitbraken van hoog-pathogene vogelgriep in pluimvee bedreigen de economie en de volksgezondheid. De betrokken virusstammen worden vanuit Oost-Azië door trekkende watervogels verspreid over het continent. Onderzocht wordt welke trekroutes betrokken zijn en hoe introductie in Europa vroegtijdig kan worden gedetecteerd.

  Unveiling the molecular mechanisms by which PRC2 controls transcriptional regulation
  Dr P. (Petros) Kolovos (m), Erasmus MC – Cell Biologie -> Denemarken, University of
  Copenhagen, BRIC Institute, 24 maanden

  Er wordt nog intensief onderzoek gedaan naar transcriptieregulatie in normale cellen en kankercellen. De onderzoeker zal de moleculaire aspecten van kankerregulatie door middel van een kandidaat-eiwitcomplex ophelderen, zodat medicijnen die het complex beïnvloeden een stapje dichter bij de klinische praktijk komen.

  L

  Microfluidic generation of soft biomaterials based on elastin-like polypeptides for cell engineering
  Dr. K. (Kai) Liu (m), Universiteit Groningen -> USA, Harvard University, Harvard John A. Paulson School of Engineering & Applied Sciences, 24 maanden
  De onderzoeker gaat minuscule deeltjes van een nieuw type materiaal ontwikkelen, waarin cellen makkelijker kunnen groeien tot gestructureerde weefsels. Hierbij zal hij onder andere kijken naar de rol van de elasticiteit van het materiaal in het lot van de cellen.

  P

  Physical capital formation in Britain and Holland in the long run
  Dr. A.M. (Alexandra) de Pleijt (v), Universiteit van Utrecht -> UK, Oxford University, Nuffield College, 24 maanden
  Tijdens de vroegmoderne periode maakten Holland en Engeland als eerste de transitie naar moderne economische groei. Dit project schat tijdreeksen van fysiek kapitaal voor beide landen om de oorzaken van deze groei te achterhalen.

  Acting on Enacted Kinematics:
  The Function of Pantomime Gestures in Spatial Reasoning

  W. T. J. L. (Wim) Pouw, Msc (m), Erasmus University Rotterdam –> USA, University of Connecticut, Center for the Ecological Study of Perception and Action, 24 maanden
  Het is welbekend dat het maken van handgebaren ruimtelijke denkprocessen ondersteunen. Het is onbekend hoe gebaren deze rol vervullen. In een serie van experimenten wordt nauwkeurig bekeken hoe handen moeten bewegen om ruimtelijke problemen al bewegend op te lossen.

  S

   “Accelerated Brain Aging in Kidney Impairment; A Life-course Approach”
  Dr. S (Sanaz) Sedaghat (v), Erasmus University Rotterdam ->USA, Northwestern Feinberg School of Medicine, 24 maanden
  Nierpatiënten ontwikkelen sneller en vaker hersenafwijkingen. In dit onderzoek bestudeer ik middels het toepassen van een statistische “levensloopbenadering”, hoe veranderingen in nierfunctie gedurende jongvolwassenheid tot op oudere leeftijd invloed hebben op de functie en structuur van het brein.

  Understanding and promoting children’s helping across ethnic boundaries
  Dr. J. (Jellie) Sierksma (v), Universiteit Utrecht, Ercomer > USA, University of Wisconsin-Madison, psychology department, 24 maanden
  Kinderen zijn vanaf jonge leeftijd hulpvaardig maar de vraag is naar wie en waarom. Dit onderzoek belicht de rol van etnische stereotyperingen in het hulpgedrag van kinderen en draagt daarmee bij aan het bevorderen van solidariteit en tegengaan van discriminatie.

  Elucidating the role of tRNA processing and modifications in proteostasis
  Dr. O. M. (Olga) Sin (v), Rijksuniversiteit Groningen -> Duitsland, Max Planck Institute for Molecular Biomedicine Münster, 24 maanden
  Eiwitten geven structuur, functie en regulatie aan de cellen in ons lichaam. Als er iets mis gaat in de productie van eiwitten, raken de cellen in stress en ontwikkelen we uiteindelijk ziekten. De onderzoeker zal bekijken hoe een verkeerde eiwitproductie gerelateerd is aan neurodegeneratieve ziekten.

  T

  Are there causal effects between tobacco and cannabis use and mental health disorders? A Mendelian randomization
  Dr. J.L. (Jorien) Treur (v), Radboud Universiteit Nijmegen -> UK, University of Bristol, Tobacco and Alcohol Research Group, 15 maanden
  Rokers en cannabisgebruikers vertonen gemiddeld genomen meer psychische problemen, waaronder ADHD en bipolaire stoornis. Met een innovatieve genetische methode wordt onderzocht of dit kan komen doordat roken/cannabisgebruik (mede)oorzaak is van psychische problemen, of dat mensen door psychische problemen meer roken/cannabis gebruiken.

  V

  A new role for Follicle Stimulating Hormone in bone and fat metabolism  
  Dr. A.G. (Annegreet) Veldhuis-Vlug (v), Academisch Medisch Centrum Amsterdam -> USA, Maine Medical Center Research Institute, Center for Clinical & Translational Research, 12 maanden
  Na de overgang daalt het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen en stijgt het hypofysehormoon FSH (follikel stimulerend hormoon). De onderzoeker gaat na of FSH ook een rol speelt bij het verhoogde risico op botontkalking en overgewicht na de overgang.

  W

  Illuminating the hiding spots using intravital microscopy: targeting immune evasion of prostate cancer lesions in bone
  PhD B. (Bettina) Weigelin (v), Radboud Universiteit -> VS, MD Anderson Cancer Center, Genitourinary Medical Oncology 24 maanden
  Kankerimmunotherapie heeft de potentie om te genezen, maar botmetastasen van prostaatkanker zijn bestand tegen deze immuunaanval. De onderzoeker zal een grondige moleculaire analyse en multi-foton microscopie gebruiken om de strijd tussen immuuncellen en kankercellen in bot in beeld te brengen, met als uiteindelijke doel de resistentie van de kanker op te heffen.

  It takes three to tango: Dynamic cell-cell interactions in the lymph node
  Drs. C.M. (Lotte) de Winde (v), Radboud University Nijmegen -> UK, University College London, MRC Laboratory for Molecular Cell Biology, 24 maanden
  Tijdens een infectie verdedigt het afweersysteem ons lichaam. In de lymfeklier maken speciale fibroblasten communicatie tussen afweercellen mogelijk waardoor de afweerrespons geactiveerd wordt. In deze studie wordt de dynamische interactie tussen de verschillende typen cellen in de lymfeklier onderzocht.

  Energy budgeting of microbial players in global carbon and nitrogen cycles
  Dr. F. (Fabai) Wu (m), TU Delft -> VS, California Institute of technology, Afdeling Geology and Planetary Sciences, 24 maanden
  De onderzoeker zal een nieuwe technologie ontwikkelen om te bestuderen hoe microben op een slimme manier hun beschikbare energie verdelen zodat ze kunnen overleven en groeien. De resultaten hiervan helpen ons om te voorspellen hoe ze op klimaatverandering reageren en hoe we ze kunnen inzetten om ecosystemen te redden.

 • Ronde 3

  Feiten en cijfers

  Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 78
  Verdeling man/vrouw bij aanvragen: 45 man/33 vrouw
  Honoreringspercentage: 28%
  Honoreringspercentage mannen: 20%
  Honoreringspercentage vrouwen: 39%

  12 onderzoekers gaan naar de Verenigde Staten
  4 onderzoekers gaan naar Groot-Brittannië
  2 onderzoekers gaan naar Duitsland
  1 onderzoeker gaat naar Australië
  1 onderzoeker gaat naar Canada
  1 onderzoeker gaat naar Frankrijk
  1 onderzoeker gaat naar België


  Gesorteerd op alfabet

  A

  Verbale overdracht van ouderlijke angsten
  Dr. E. (Evin) Aktar (v), Universiteit Leiden -> VS, The Pennsylvania State University, 12 maanden

  Ouders kunnen via verbale communicatie hun eigen angsten voor onbekende mensen/situaties aan hun kinderen overdragen. In dit onderzoek wordt bekeken hoe de informatie die ouders verbaal overdragen van invloed is op de fysiologie, cognitie en het gedrag in sociale situaties, en wordt de rol van temperament bij kinderen onder de loep genomen.

  B

  De helse spiraal van drugsverslaving
  Dr. B. (Hassiba) Beldjoud (v), Radboudumc -> VS, National Institutes of Health, National Institute on Drug AbuseBaltimore, Behavioral Neuroscience Research Branch, 24 maanden

  Voor verslaafde patiënten is onthouding een continue strijd, vooral vanwege het ontstaan van hunkering en negatieve stemmingen, die terugval versnellen. Mijn studie verstoort het stress-noradrenergisch stelsel om deze symptomen te verminderen en daarmee hunkering en terugval te voorkomen.

  C

  Meer produceren uit COmet een bacterie
  N.J.H.P. (Nico) Claassens MSc  (m), Wageningen Universiteit -> Duitsland, Max Planck Institute for Molecular Plant Physiology, 24 maanden 

  Bepaalde bacteriën kunnen in de toekomst worden ingezet voor de duurzame productie van waardevolle chemicaliën en brandstoffen uit CO2 en waterstof. De onderzoeker wil zo’n veelbelovende bacterie herprogrammeren zodat deze CO2 en energie efficiënter kan gebruiken voor productie.

  D

  Betaald werk na pensioen in Europa
  Dr. E.A.A.(Ellen) Dingemans (v), Rijksuniversiteit Groningen -> VK, University of Manchester, School of Social Sciences, 15 maanden         

  Steeds meer ouderen in Europa hebben betaald werk na pensioen. In dit onderzoek bestudeer ik of de variatie in de landspecifieke pensioencontext en in het type werk kunnen verklaren of doorwerken na pensioen goed of slecht is voor welbevinden.

  H

  Ontrafeling van predispositie tot depressie in patiënt-specifieke neuronen
  Drs. M. (Mark) van den Hurk (m), Universiteit Maastricht -> Australië, South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI), Laboratory for Human Neurophysiology and Genetics, 24 maanden

  Dankzij revolutionaire technologie is het nu mogelijk huidcellen te herprogrammeren tot zenuwcellen. De onderzoekers gaan via dergelijke herprogrammering hersencellen maken van huidbiopten van depressiepatiënten om de biologische aanleg van depressie, en werkingsmechanismen van antidepressiva, te bestuderen middels geavanceerde celmoleculaire analysemethoden.

  I

  Roma in Chili: de complexiteit van tweetaligheid
  Dr. P. (Pablo) Irizarri van Suchtelen (m), Radboud Universiteit -> Frankrijk, Centre National de Recherche Scientifique, Langues et Civilizations à Tradition Orale, 24 maanden

  De Roma in Chili zijn vloeiend tweetalig. Hun erftaal Romani lijkt complexe Spaanse vormen over te nemen. Hoe kan dat? En wat gebeurt er in hun Spaans? Deze bijzondere bevolkingsgroep biedt unieke kansen voor het begrijpen van tweetaligheid en taalverandering.

  J

  Het meten van individuele patiënt-preferenties via adaptieve enquêtevragen
  Dr. MF (Marcel) Jonker (m), Institute of Health Policy and Management & Erasmus Choice Modeling Centre, Erasmus Universiteit Rotterdam -> VS, Duke University, 24 maanden. 

  Patiënt preferenties voor medische handelingen vormen een belangrijke input voor ‘Shared Decision Making’ in de klinische praktijk. Het doel van dit onderzoek is om methodologie om patiënt-preferenties op individueel niveau te kunnen meten a) te ontwikkelen, b) statistisch te valideren en c) toe te passen in 3 medische gebieden.

  K

  De kickstarter van de anti-kanker immuunrespons
  Dr. K. (Kelly) Kersten (v), Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis -> VS, San Francisco, University of California San Francisco, Department of Pathology, 24 maanden

  Immunotherapie kan afweercellen activeren om kanker aan te vallen en op te ruimen. Echter, kanker gebruikt verschillende manieren om deze aanval te ontduiken. De onderzoeker zal in kaart brengen hoe tumoren anti-kanker immuunresponsen dempen, en hoe we deze kunnen reactiveren.

  L

  Nieuwe technieken voor het berekenen van dichtheden
  Dr. D. (David) de Laat (m), CWI -> VS, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Department of Mathematics, 12 maanden

  Hoe bereken je optimale dichtheden van stapelingen? Deze vragen komen naar voren in de wiskunde, materiaalwetenschappen en informatica, maar zijn doorgaans bijzonder moeilijk. De onderzoeker gaat nieuwe optimalisatie technieken ontwikkelen waarmee computers dit soort problemen beter kunnen oplossen.

  O

  Nieuwe kwantumavonturen met individuele moleculen
  Dr. O.S. (Femi) Ojambati (m) Universiteit van Twente -> VK,  University of Cambridge, NanoPhotonics center Cavendish Laboratory, 24 maanden

  In dit voorstel zal ik een kleine optische schakelaar demonstreren die in staat is om één foton te schakelen met één ander foton, een prestatie die nooit eerder is bereikt bij kamertemperatuur. De schakelaar omvat een enkel kleurstof molecuul in een superkleine gouden kooi en is een essentiële bouwsteen in ultrasnelle kwantum informatieverwerking.

  P

  Bewerking van peptiden tijdens kruispresentatie antigenen
  J.B. (Joanna) Pawlak MSc (v), Universtiet Leiden -> VS, Yale University School of Medicine, Department of Immunobiology, 24 maanden

  T-killercellen vernietigen tumoren en door een virus geïnfecteerde cellen door de herkenning van abnormale peptiden op het celoppervlak tijdens kruispresentatie van antigenen. Het juist bewerken van deze peptiden is essentieel voor het activeren van T-cellen. De onderzoeker bestudeert hoe en waar peptiden tijdens kruispresentatie worden bewerkt.

  Een nieuwe theorie om gezondheidsgerelateerde stigma te adresseren
  Dr. R.M.H. (Ruth) Peters (v), Vrije Universiteit à VS, Harvard University, Department of Social Medicine and Global Health, 18 maanden 

  Mensen met bijvoorbeeld een geestelijke ziekte, lepra of HIV/AIDS worden regelmatig gediscrimineerd of buitengesloten. Er is veel bekend over stigma, maar weinig over hoe we stigma kunnen verminderen. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe stigma-reductie theorie.

  Betere afweercellen voor kankertherapie
  Dr. MJ (Margot) Pont (v), Leids Universitair Medisch Centrum -> VS, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, Clinical Research Division, 24 maanden

  Buiten het lichaam aangepaste afweercellen worden gebruikt om kanker op te ruimen. Het doel van dit onderzoek is om deze CAR-T cellen te verbeteren, zodat ze zich vaker vermenigvuldigen in de patiënt en nog effectiever de kankercellen kunnen vernietigen.

  De kracht van placebo
  Dr. J.T. (Jarry) Porsius (m), VUmc Amsterdam -> VS, Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center, Department of Global Health and Social Medicine, 14 maanden

  Het geloof in een behandeling bepaalt mede het resultaat. Maar wanneer geloven we dat een behandeling goed werkt? In dit onderzoek wordt gekeken naar de onderliggende principes. Daardoor kunnen placebo effecten optimaal ingezet worden in de gezondheidszorg.

  R

  Flikken: De Lage Landen
  Dr. C.A. (Annemieke) Romein (v), Erasmus Universiteit Rotterdam -> België, Universiteit Gent, Institute for Early Modern History, 24 maanden 

  Met benaderingen uit politiek-institutionele- en rechtsgeschiedenis onderzoekt dit project hoe de Vlaamse en Hollandse provinciale en stedelijke overheden interacteerden in de periode 1579-1701 om orde en veiligheid te bewerkstelligen, recht te handhaven en de staat te beschermen.

  Hoe mode het Romeinse Rijk verbond
  Dr. C.T. (Tineke) Rooijakkers (v), Universiteit van Amsterdam > VK, University College London, Anthropology, Material Culture, 12 maanden

  Het Romeinse Rijk was cultureel zeer divers maar toch verbonden. Een gedeelde materiële cultuur speelde hier een belangrijke rol in. Dit onderzoek analyseert hoe en waarom Romeinse clavi (tuniekstrepen) lokaal werden toegeëigend en juist daarom populair werden op interregionale schaal.

  S

  Selectieve hersenkoeling voor neuromodulatie
  Dr. S. (Sandra) Schipper (v), Universiteit Maastricht -> Duitsland, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Nanotherapeutics, 24 maanden

  Neurologische ziekten zoals epilepsie zijn veel voorkomend en moeilijk te behandelen. In het kader van dit project wordt een nieuwe behandelmethode ontwikkeld en getest. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Nanodeeltjes, welke aan cellen gekoppeld worden en vervolgens worden afgekoeld.

  T

  De hersenen ontrafeld met super-MRI
  Dr. ir. CMW (Chantal) Tax (v), Universiteit Utrecht –> VK, University of Cardiff, Cardiff University Brain Research Imaging Centre (CUBRIC), 24 maanden

  De bedrading van de hersenen verzorgt informatie-transport en beïnvloedt de functionering. MRI is gevoelig voor microstructurele veranderingen van hersenpaden bij ziekte, maar de oorzaak achterhalen blijft complex. De onderzoeker zal de microstructuur beter meten met nieuwe MRI technologie en beeldverwerking.

  Een gezinsbrein
  Beïnvloeden gezinsfactoren de neurale correlaten van beloningsverwerking in jonge adolescenten?

  Dr. S. (Sandra) Thijssen, (v), Erasmus Universiteit Rotterdam -> VS, University of Minnesota, Department of Psychology, 18 maanden 

  De gezinsomgeving heeft invloed op de ontwikkeling van kinderen. We weten echter weinig over de relatie tussen gezinsfactoren en hersenontwikkeling. Dit onderzoek zoekt uit of gezinsfactoren een rol spelen bij hersenprocessen gerelateerd aan beloningsgericht gedrag bij 9-10 jarige kinderen.

  W

  De zachte benadering: het kweken van stamcellen voor wondgenezingstherapie
  Dr. M. (Mariëlle) Walraven (v); Vrije Universiteit Amsterdam -> Canada, University of Toronto, Laboratory of Tissue Repair and Regeneration, 24 maanden

  Stamcellen die kunstmatig worden gekweekt op een speciale huid-zachte ondergrond ontwikkelen eigenschappen die de wondgenezing verbeteren. In dit onderzoek worden deze wondgenezingsbevorderende eigenschappen gekarakteriseerd en wordt gekeken hoe humane stamcellen ingezet kunnen worden als therapeutisch middel bij brandwondpatiënten.

  Nieuwe antibiotica uit aarde
  Dr. C. (Changsheng) Wu (m), Universiteit Leiden -> VS, Rockefeller University, Laboratory of Genetically Encoded Small Molecules, 24 maanden 

  Nieuwe antibiotica zijn dringend nodig voor de behandeling van ernstige bacteriële infecties. De onderzoeker richt zich op onbekende eiwitten in bodemmicro-organismen. Deze eiwitten kunnen geavanceerde chemische reacties versnellen en daarmee nieuwe stoffen produceren voor de ontwikkeling van potentiële geneesmiddelen.

  Z

  Renewables en onzekerheid omtrent elektriciteitsnetten van de toekomst
  Dr. A. Zocca (m), CWI -> VS, Caltech, Department of  Computing and Mathematical Sciences, 24 maanden

  Elektriciteitsnetten verwerken een toenemende hoeveelheid zonne- en windenergie, en verkeerspatronen vertonen daarom een grillig karakter. De onderzoeker ontwikkelt nieuwe wiskundige modellen, en ontwerpt en analyseert nieuwe gedecentraliseerde besturingsmechanismen zodat elektriciteitsnetten in de toekomst betrouwbaar blijven.