Toekenningen Rubicon 2015

Rubicon kent per jaar drie rondes. Hieronder volgt per ronde een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.
 • Ronde 1

  Feiten en cijfers 

  Aantal aanvragen: 97 (51 mannen, 46 vrouwen) 
  Aantal gehonoreerden: 21 (13 mannen, 8 vrouwen) 
  Honoreringspercentage: 21,6% (13,4% mannen, 8,2% vrouwen)

  11 onderzoekers gaan naar de USA 
  6 naar Duitsland 
  2 naar Groot Brittannië 
  1 naar Australië 
  1 naar Zwitserland

  19 onderzoekers gaan 24 maanden 
  1 onderzoeker gaat 19 maanden 
  1 onderzoeker gaat 15 maanden 


  Gesorteerd op alfabet

  C

  Quotas and beyond: Using insights from behavioural economics to achieve gender balance in organizations 
  Drs. E. (Eszter) Czibor (v), University of Amsterdam -> USA, University of Chicago, Department of Economics, 19 maanden
   
  Are quotas efficient in closing the gender gap at the top of corporate hierarchies? This project investigates the unintended negative consequences of gender quotas and proposes alternative mechanisms to promote gender balance in organizations.

  D

  A window on the universal matter-antimatter asymmetry 
  M.Sc. W.G. (Wouter) Dekens, (m), Rijksuniversiteit Groningen, -> USA,  Los Alamos National Laboratory, Theoretical Division, 24 maanden 
  Het is momenteel onbekend waarom het heelal uit materie bestaat terwijl anti-materie vrijwel afwezig is. De wetenschapper zal dit belangrijke vraagstuk over de fysica van het vroege heelal, dat cruciaal is voor ons bestaan, onderzoeken met de modernste theoretische rekentechnieken.

  E

  Karakterisatie van de effecten van autisme genen op humane neuronale ontwikkeling en functionering 
  CEF (Celine) de Esch (v), Erasmus MC te Rotterdam -> USA, Massachusetts General Hospital, Center of Human Genetic Research, 24 maanden 
  De onderzoekers gaan menselijke cellen bestuderen die een specifiek foutje in hun DNA hebben. Deze cellen worden opgegroeid tot zenuwcellen (‘hersencellen’). Hiermee wordt dan onderzocht welke stukjes DNA en welke eiwitten verantwoordelijk zijn voor autisme.

  F

  Stressed bone marrow, scarred heart? 
  V. (Vanessa) Frodermann, MSC (v), Universiteit Leiden -> USA, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Center for Systems Biology,  24 maanden 
  Atherosclerosis, characterized by a massive arterial lipid and monocyte accumulation, remains the leading  cause of death. As current treatment is inadequate, we want to establish new therapeutic targets by examining the role of stress-induced monocyte production by bone marrow progenitors.

  G

  Duality For Logic On Words (DFLOW) 
  Dr. S. J. (Sam) van Gool (m), Radboud Universiteit -> USA, City University of New York, Department of Mathematics, 24 maanden 
  Dualiteit is een wiskundige spiegel waarmee abstracte vraagstukken omgevormd kunnen worden tot concrete ruimtelijke problemen, die vaak makkelijker op te lossen zijn. De onderzoeker zal dualiteit toepassen op nieuwe uitdagende vragen uit de informatica.

  H

  Leidt slechte slaap tot psychose? 
  Dr. J.A. (Jessica) Hartmann (v); Universiteit Maastricht -> Australië, The University of Melbourne, Orygen National Centre of Excellence in Youth Mental Health, 24 maanden 
  Slaapstoornissen en psychose gaan nauw samen, maar wat leidt tot wat? Dit project onderzoekt de voorspellende rol van slaapstoornissen bij het ontwikkelen van een psychose in kwetsbare jongeren met een zeer hoog risico op een psychotische stoornis.

  Muggen ontmaskeren met microfluïdica. 
  Dr. FJH (Felix) Hol (m), Technische Universiteit Delft –> USA, Stanford University, Department of Bioengineering, 24 maanden 
  We weten te weinig over de ecologie van muggen, om ziektes die zij verspreiden te voorkomen. Dit komt doordat muggen in het wild vaak worden bestudeerd met 100 jaar oude technieken. De onderzoeker gaat met microfluïdische chips dengue- en malariamuggen ontmaskeren.

  Dating Erosion and Ground Water Flow on the Roof of the World
  W. (Wentao) Huang (m), Utrecht University -> USA, University of Arizona, Department of Geosciences, 24 maanden 
  Dit project richt zich op het dateren van de grootschalige remagnetizatie in het gesteente van Zuid Tibet, waardoor de geologische geschiedenis van magmatische fluxen en erosieprocessen in de gebergtezone tussen India en Azië beter begrepen kan worden.

  K

  How the brain uses prior knowledge to shape perception 
  Dr. P. (Peter) Kok (m), Radboud Universiteit Nijmegen -> USA, Princeton University, Princeton Neuroscience Institute, 24 maanden 
  Onze waarneming wordt beïnvloed door wat we in het verleden vaker hebben gezien. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld de neiging gezichten en dieren in wolken te zien. Dit project onderzoekt hoe het brein herinneringen gebruikt om onze waarneming te sturen.

  Growing planets one dust grain at a time 
  Dr. S. (Sebastiaan) Krijt (m), Sterrewacht Leiden -> USA, Smithsonian Astrophysical Observatory, 24 maanden 
  Er zijn meer dan 1800 exoplaneten ontdekt, maar hun vorming blijft raadselachtig. Met name de beginfase van hun ontstaan is niet goed begrepen. Door simulaties te combineren met hoge-resolutie waarnemingen zal ik de beginselen van planeetvorming in kaart brengen.

  M

  Wat maakt een blad complex? 
  Dr. R.A. (Remco) Mentink (m), Hubrecht Institute -> Duitsland, Max Planck Institute for Plant Breeding Research, 24 maanden 
  Planten maken bladeren in alle denkbare vormen en maten. Zij moeten hiervoor heel lokaal in het blad de groeisnelheid of –richting van bladcellen in de tijd reguleren. In dit project wordt onderzocht hoe planten de vorming van vertakte bladeren sturen.

  Van cellulair skelet tot links-rechts asymmetrie 
  T. C. (Teije) Middelkoop (m), Hubrecht institute for developmental biology & stem cell research -> Duitsland, Technical University Dresden, BIOTEC, 24 maanden 
  Hoe ontstaat de links-rechts asymmetrie van mensen en dieren? Deze vraag houdt ontwikkelingsbiologen al decennia lang bezig. De onderzoeker gaat de cellulaire oorsprong van links-rechts asymmetrie onderzoeken door de dynamiek van het cytoskelet in detail te bestuderen.

  Verstrengeld in koloniale netwerken 
  Dr. A.A.A. (Angus) Mol (m), Universiteit Leiden – USA, Stanford University, Department of Anthropology, 15 maanden 
  De kolonisering van de Nieuwe Wereld leidde tot grote veranderingen in inheemse en Europese samenlevingen. De onderzoeker combineert revolutionaire inzichten uit de archeologie en de netwerkwetenschappen om inzicht te krijgen in de systemen achter deze culturele verstrengeling.

  Gravity by Entanglement 
  B. (Benjamin) Mosk (m), Universiteit van Amsterdam -> USA, Stanford Institute for Theoretical Physics, Stanford University, 24 maanden 
  De zwaartekrachtstheorie van Albert Einstein is aan vervanging toe. De onderzoeker gaat werken aan een model waarin kwantumverstrengeling een beschrijving geeft van de meest fascinerende kracht in ons universum.

  Q

  Kwetsbaarheid voor gewoontes onder stress 
  Drs. C.W.E.M. (Conny) Quaedflieg (v) Universiteit Maastricht -> Germany, Hamburg University, Institute of Psychology, 24 maanden 
  Verandering van doelgericht gedrag naar gewoontes gebeurt in stressvolle situaties en is kenmerkend voor verslaving. Dit onderzoek zal onderzoeken waarom sommige mensen meer vatbaar hiervoor zijn door naar genotype en dynamische hersenmechanismen te kijken.

  S

  Hoe vouw je DNA netjes op? 
  Dr. I.A. (Indra) Shaltiël (m), NKI-AVL – Celbiologie ->Duitsland, European Molecular Biology Laboratory (EMBL) Heidelberg, Cell Biology and Biophysics, 24 maanden 
  Als een cel deelt, moet haar DNA compact opgevouwen worden tot het wel 10 000 keer korter is. Dit opvouwen gebeurt door het ringvormige Condensin complex. De onderzoeker bestudeert hoe het DNA in deze ringen opgevouwen wordt.

  Wormpjes in de strijd tegen neurodegeneratieve ziektes 
  Dr. T (Tessa) Sinnige (f), Universiteit Utrecht -> Groot Brittannië, University of Cambridge, Chemistry Department, 24 maanden 
  In neurodegeneratieve ziektes treedt aggregatie van eiwitten in de hersenen op. Het wormpje Caenorhabditis elegans stelt de onderzoeker in staat om de moleculaire structuur van eiwitaggregaten in een levend organisme op te helderen en te ontdekken hoe ze schade aanrichten.

  The Nassaus Ltd: A Dynastic Family Business in Early Modern Europe, c. 1550-1750 
  Dr. J.A. (Jasper) van der Steen (m), Universiteit Leiden -> Duitsland, Humboldt-Universität, Geschiedenis, 24 maanden 
  Met benaderingen uit de familiebedrijfskunde onderzoekt dit project hoe telgen van de Ottoonse lijn van het huis van Nassau in de periode 1550-1750 als familiebedrijf bij elkaar bleven, dynastieke macht consolideerden en trachtten duurzaam veilig te stellen. 

  Bacterieël enzym knipt DNA 
  MSc D.C. (Daan) Swarts (m), Wageningen UR –> Zwitserland, University of Zurich, Department of Biochemistry, 24 maanden 
  Het knippen van DNA is een veelgebruikte nuttige techniek in onderzoek, en kan in de toekomst mogelijk gebruikt worden voor klinische toepassingen. De onderzoeker wil bacteriële enzymen die DNA knippen verder karakteriseren zodat ze voor dit doel ingezet kunnen worden.

  V

  Using super-resolution microscopy to visualize dynamics in the molecular architecture of the kinetochore in live cells 
  Dr. R. (Rifka) Vlijm (v), TUDelft -> Germany, German Cancer Research Center (DKFZ), Division of Optical Nanoscopy, 24 maanden 
  Bij celdeling wordt DNA naar dochtercellen getrokken door microtubili. Hoe deze buisjes aan het DNA worden bevestigd, is onbekend. Met superresolutietechnieken gaat de onderzoekster dit proces op moleculair niveau filmen in levende cellen om het cruciale DNA-microtubili raakvlak te bestuderen.

  Y

  Ontrafeling van de relatie tussen depressie en geweld 
  R. (Rongqin) Yu (v), Universiteit Utrecht -> Groot Brittannië, University of Oxford, Department of Psychiatry, 24 maanden 
  De prevalentie van geweld van depressieve personen tegen anderen en geweld tegen zichzelf is hetzelfde. Dit project beoogt de rol van stressvolle levensgebeurtenissen en individuele kwetsbaarheden in de ontwikkeling van gewelddadig gedrag tegen anderen bij depressieve personen te onderzoeken. 

 • Ronde 2

  Feiten en cijfers

  Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 81 
  Verdeling m/v bij aanvragen: 45 man / 36 vrouw 
  Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 16 (20%) 
  Verdeling m/v bij honoreringen: 10 man/6 vrouw 
  Honoreringspercentage mannen: 22% 
  Honoreringspercentage vrouwen: 17%

  8 onderzoekers gaan naar de VS 
  2 naar Italië 
  3 naar Zwitserland 
  1 naar Canada 
  1 naar België 
  1 naar Groot-Brittannië


  Lijst gesorteerd op alfabet

  B

  Niet voor één gat te vangen 
  Dr. E.T.M. (Evelien) Berends (v), UMC Utrecht -> USA, New York University School of Medicine, Microbiology, 24 maanden 
  Een veroorzaker van levensbedreigende infecties in de mens, Staphylococcus aureus, maakt porie-vormende toxines die de witte bloedcellen van het afweersysteem doden. De onderzoeker gaat precies in kaart brengen hoe deze toxines een beschermende afweerreactie tegen S. aureus frustreren.

  De evolutie van vuistregels 
  Dhr. P. (Piet) van den Berg MSc (m), Rijksuniversiteit Groningen -> Belgium, KU Leuven, Lab of Socioecology and Social Evolution, 24 maanden 
  Mensen maken vaak gebruik van simpele vuistregels om hun gedrag in de complexe wereld te bepalen. De onderzoeker zal met computermodellen bekijken of daarvoor een evolutionaire verklaring te vinden is, en deze bevindingen testen met experimenten waarin mensen beslissingen maken.

  Diamanten magneet-sensor met een twist 
  Ir. J. (Joost) van Bree (m), Technische Universiteit Eindhoven -> USA, University of Chicago, Institute for Molecular Engineering, 24 maanden 
  Met onzuiverheden in diamant kan magnetisme op de nanoschaal gemeten worden via de magnetische strooivelden van materialen. De onderzoeker gaat deze quantummechanische methode omdraaien en het magneetveld van een enkele onzuiverheid gebruiken om ook materialen zonder strooivelden te kunnen detecteren.

  Onvoorwaardelijke waardering van ouders 
  Dr. E. (Eddie) Brummelman (m), Universiteit van Amsterdam -> USA; Stanford University, Department of Psychology, 12 maanden 
  Wat betekent het voor kinderen om onvoorwaardelijk te worden gewaardeerd door hun ouders? Hoewel psychologen hier al decennia lang over speculeren, ontbreekt experimenteel onderzoek. Dit project onderzoekt of onvoorwaardelijke waardering van ouders de eigenwaarde en motivatie van kinderen kan stimuleren.

  3D-structuur van DNA in dikkedarmkanker 
  Drs. F.O. (Floryne) Buishand (v), Universiteit Utrecht -> USA, National Cancer Institute/NIH Bethesda, 24 maanden 
  DNA-moleculen kunnen verschillende vormen aannemen. Maar welke vorm van DNAmoleculen is verantwoordelijk voor het ontstaan van dikkedarmkanker? De onderzoeker gaat de afwijkende 3D-DNA-structuur van verschillende celtypen in dikkedarmkanker analyseren met als doel het ontwikkelen van een nieuwe therapie tegen dikkedarmkanker.

  G

  De evolutie van bacteriële meercelligheid 
  Dhr. J. (Jordi) van Gestel MSc. (m), Rijksuniversiteit Groningen -> Switzerland, University of Zürich, Andreas Wagner Laboratory, Institute of Evolutionary Biology and Environmental Studies, 24 maanden 
  Bacteriën worden vaak gezien als simpele eencellige beestjes, maar ze kunnen ook complexe meercellige kolonies vormen. Deze bacteriële vorm van meercelligheid is van groot belang voor het enorme succes van de bacteriën. De bioloog onderzoekt hoe bacteriële meercelligheid is geëvolueerd. 

  H

  Toen Cesar de Stad binnenkwam. De laatste keizerkroningen in Rome, 1300-1500 
  Drs. A.M.H. (Anne) Huijbers (v), Radbouduniversiteit Nijmegen -> Italy, École Française de Rome, 24 maanden 
  In de middeleeuwen verbleven de keizers niet in Rome maar in het Duitse rijk. Toch konden ze alleen in Rome tot keizer worden gekroond. Dit onderzoek bestudeert hoe tijdgenoten aankeken tegen de vijf laatste keizerkroningen die plaatsvonden in de ‘eeuwige stad’.

  K

  Eindbestemming of op doorreis? 
  Dr. K.A. (Katie) Kuschminder (v), Universiteit Maastricht -> Italy, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 24 maanden 
  Beslisfactoren bij Syrische en Nigeriaanse migranten in Italië. 

  P

  Het bouwen van nieuwe signaal transductie cascades in menselijke cellen 
  Dr. C. (Calin) Plesa (m), Technische Universiteit Delft -> USA, University of California Los Angeles, Department of Bioengineering, 24 maanden 
  Vanwege de grote complexiteit van door cellen gebruikte signaal transductie cascades, begrijpen we deze nog steeds niet volledig. De onderzoeker zal nieuwe methoden ontwikkelen om DNA te synthetiseren en deze gebruiken voor het bouwen van nieuwe signaalroutes in cellen.

  R

  Kleuromzetting met zeldzame aardmetalen 
  Drs. F.T. (Freddy) Rabouw (m), Universiteit Utrecht -> Switzerland, ETH Zürich, Optical Materials Engineering Lab, 24 maanden 
  Zeldzame aardmetalen kunnen onconventionele kleuromzettingen doen, zoals van infrarood naar zichtbaar licht. Om dit soort omzettingen toepasbaar te maken, moet echter de efficiëntie drastisch omhoog. Daartoe zullen in dit onderzoek zeldzame aardmetalen worden gekoppeld aan nanostructuren van zilver en aluminium.

  S

  Hoe kunnen sociale media en populaire cultuur helpen om terrorisme tegen te gaan? 
  Dr. L.K. (Leonie) Schmidt (v), Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School for Cultural Analysis -> United Kingdom, University of London, SOAS (The School of Oriental and African Studies), Centre for Media Studies, 24 maanden 
  In Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, is de afgelopen jaren een Islamitische ‘contraterreur popcultuur’ ontstaan. Dit project bestudeert hoe deze contraterreurcultuur, waar sociale media ook groot onderdeel van uitmaken, kan helpen om radicalisering en terrorisme te bestrijden.

  Frisse blik op mogelijke achilleshiel Ebolavirus 
  Drs. J. (Joost) Snijder (m), Universiteit Utrecht -> USA, University of Washington Department of Biochemistry, 24 maanden 
  Een enkel viraal eiwit is grotendeels verantwoordelijk voor de aanmaak van nieuwe Ebolavirussen in geïnfecteerde cellen en dus een veelbelovend doelwit voor nieuwe antivirale middelen. De onderzoeker gaat met nieuwe technieken uit de elektronenmicroscopie de structuur van het eiwit ophelderen.

  T

  Stabiele perovskiet-materialen voor goedkope hoog-rendement zonnecellen 
  Dr. H. (Hairen)Tan (m), Technische Universiteit Delft -> Canada, University of Toronto, Department of Electrical and Computer Engineering, 24 maanden 
  Het maken van perovskieten zonnecellen is een goedkoop proces, maar het materiaal is niet stabiel in lucht. De onderzoeker zal een laag-dimensionaal Perovskieten materiaal ontwikkelen wat goedkope en hoog-rendement zonnecellen met een stabiliteit van meer dan 25 jaar mogelijk maakt. 

  Het splitsen van zonlicht 
  Dhr. R. (Roel) Tempelaar (m), Rijksuniversiteit Groningen -> USA, Columbia University, Department of Chemistry, 24 maanden 
  Een beperkende factor van hedendaagse zonnecellen is dat hoogenergetisch licht niet efficiënt geabsorbeerd kan worden. De onderzoeker gaat een theorie ontwikkelen van materialen die hoogenergetische fotonen kunnen splitsen in pakketjes van lagere energie, waardoor efficiënte absorptie toch mogelijk is.

  V

  3D printen: Voorbij de hype 
  Dr. ir. C.W. (Claas Willem) Visser (m), Universiteit Twente -> USA, Harvard University, Wyss Institude, Lewis Group, 24 maanden 
  3D printen biedt enorme mogelijkheden in duurzaamheid (minder afval), ontwerp (3Dprototypes), en gezondheidszorg (organen printen). Echter, huidige 3D-printers zijn vooral geschikt voor plastics. Daarom zal ik in dit project het printproces analyseren en optimaliseren, om “moeilijke” materialen zoals metaal en levende cellen in 3D te printen.

  W

  Tweedeling in het embryo 
  Dr. M.A. (Maaike) Welling (v), Universiteit Utrecht, Hubrecht Instituut -> Switzerland, ETH Zurich – Department of Biosystems Science and Engineering, 24 maanden 
  Na de bevruchting ontstaan twee verschillende celtypes in het embryo: cellen die uitgroeien tot de placenta en cellen die het embryo gaan vormen. In dit project wordt onderzocht welke moleculaire mechanismen de ontwikkeling van deze eerste celtypen reguleren. 

 • Ronde 3

  NWO heeft Rubiconbeurzen toegekend aan 17 jonge, veelbelovende onderzoekers. Hieronder een lijst met de gehonoreerden, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject, de huidige of laatste werkplek, en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek uitgevoerd zal worden. De laureaten zijn tevens gesorteerd op clusters alfa/gamma, bèta en life sciences.

  Feiten en cijfers

  Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 106 
  Verdeling m/v bij aanvragen: 52 man / 55 vrouw 
  Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 17 (16%) 
  Verdeling m/v bij honoreringen: 8 man/9 vrouw 
  Honoreringspercentage mannen: 15 % 
  Honoreringspercentage vrouwen: 16% 

  7 onderzoekers gaan naar de Verenigde Staten 
  7 naar het Verenigd Koninkrijk 
  1 naar Zwitserland 
  1 naar Zweden 
  1 naar Spanje 


  Gesorteerd op alfabet

  A

  Handsome is as handsome does: Investigating body functionality and novel mechanisms of body image improvement 
  Dr. J. M. (Jessica) Alleva (v), Universiteit Maastricht -> Verenigd Koninkrijk, University of the West of England, Centre for Appearance Research, 13 maanden 
  Veel vrouwen zijn ongelukkig met hun eigen lichaam, vooral met hun gewicht en lichaamsvorm. De onderzoekster zal nagaan wat er gebeurt als vrouwen focussen op wat hun lichaam allemaal kan, en hoe dit zou kunnen leiden tot een gezonder lichaamsbeeld.

  F

  Magnetic quantum dots for plasmonic isolation 
  Dr. B. (Boris) le Feber (m), University of Twente -> Zwitserland, ETH Zürich, 18 maanden 
  Op geavanceerde computer chips flitst tegenwoordig licht door kleine lichtkanalen. Echter, het licht suist niet altijd de juiste kant op, en daarom zijn eenrichtings lichtkanalen nodig. De onderzoeker combineert nanolichtgeleiders met magnetische nanodeeltjes om licht de weg te wijzen.

  Synthetic lethal approaches for the treatment of 'AYA' sarcoma 
  Dr. E.D.G. (Emmy) Fleuren (v), Radboud Universiteit Nijmegen -> Verenigd Koninkrijk, Institute of Cancer Research, the Gene Function Laboratory, 24 maanden 
  'Synthetic lethality' is een potentiële zwakke plek in kankercellen. Er zijn aanwijzingen dat dit concept een rol speelt bij bepaalde types van jongerenkanker ('AYA sarcomen'). De onderzoekers zullen deze zwakke plek uitbuiten om zo tot een specifieke therapie te komen.


  Molecular functionalization of two-dimensional materials for novel optoelectronics devices 
  R.(Riccardo) Frisenda MSc,(m), Kavli Institute of Nanoscience Delft -> Spanje, institute IMDEA Nanoscience, 24 maanden 
  Tweedimensionale materialen zijn veelbelovende kandidaten voor gebruik in groen en duurzame fotovoltaïsche toepassingen. Dit project richt zich op moleculaire functionalisatie van dergelijke materialen voor het verbeteren en goedkoper maken van zonnecellen.

  G

  Rapid nanofabrication of combinatorial bio-molecular arrays for mesenchymal stem cell development 
  Dr. P.I. (Pavlo) Gordiichuk (m), Universiteit Groningen -> Verenigde Staten, Northwestern University, Department of Chemistry, 24 maanden 
  Onze cellen zijn zeer gevoelig voor prikkels uit hun directe omgeving. In dit onderzoeksproject gaat de onderzoeker nauwkeurig ontworpen, biologisch actieve oppervlakken ontwikkelen, en het effect hiervan op de ontwikkeling van stamcellen onderzoeken.

  H

  Fans of Rolling Stones: Unravelling the evolution and avulsion mechanisms of debris-flow fans 
  T. (Tjalling) de Haas MSc (m), Universiteit Utrecht -> Verenigd Koninkrijk, Durham University, Department of Geography, 24 maanden 
  Puinstromen zorgen jaarlijks voor slachtoffers en schade op puinwaaiers in berggebieden. Met nieuwe numerieke experimenten en velddata zal ik de oorzaken van puinstroomverleggingen onderzoeken en een voorspellend model bouwen. Hiermee kunnen toekomstige risicogebieden worden voorspeld en rampen worden voorkomen.

  Mechanisms of transcriptional noise in HIV 
  M. M. K. (Maike) Hansen MChem (v), Radboud University Nijmegen -> Verenigde Staten, University of California San Francisco, Gladstone Institutes, 24 maanden 
  Ruis in HIV genexpressie kan leiden tot uitbraak van het virus. Door genexpressie te monitoren onder de invloed van drugs die de ruisniveaus veranderen, kan het onderliggende activeringsmechanisme worden onderzocht, wat uiteindelijk tot een remedie voor HIV zou kunnen leiden.

  M

  The role of the visual modality in achieving mutual understanding in responsive utterances: a comparison of signed and spoken conversation 
  M.E. (Elizabeth) Manrique MA (v), Max Planck Institute for Psycholinguistics -> Verenigd Koninkrijk, University College London, Deafness Cognition and Language Centre (DCAL), 24 maanden 
  Visual-gestural communication plays a fundamental role to help us to deal with (mis)understanding in everyday conversation. The researcher will investigate how speakers and ‘deaf’ signers manage to achieve mutual understanding based on question-answer utterances in signed and spoken conversation.

  N

  Towards the root of the evil: Elucidation of the mechanism regulating neurodevelopmental factors essential for glioblastoma development and propagation. 
  Dr. A.C. (Anneke) Navis (v), RadboudUMC -> Zweden, Karolinska Institutet, division of Molecular Neurobiology, department of Medical Biochemistry and Biophysics, 24 maanden 
  Voordat een kwaadaardige hersentumor (een glioblastoom) ontstaat moet een cel zich flink aanpassen: DNA veranderingen zijn essentieel, maar ook een meer stamcel-achtig gedrag is noodzakelijk. De onderzoeker gaat analyseren hoe DNA veranderingen tot zo'n stamcel-achtige cel kunnen lijden.

  P

  Dissecting kindlin’s role in the maturation and stabilization of integrin based cell adhesions. 
  Dr. M (Magdalena) Preciado López (v), Vrije Universiteit -> Verenigde Staten, National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute, 24 maanden 
  Interactions between cells and the extracellular matrix, mediated by integrins, are essential for cell migration, mechanosensation and tissue integrity. The researcher will elucidate the ways by which kindlins promote integrin activation in order to let cells ‘stick’.

  R

  Falling off the complexity cliff: pushing boson sampling towards the non-computable regime 
  Dr. J.J. (Jelmer) Renema (m), Universiteit Leiden -> Verenigd Koninkrijk, Oxford University, Department of Physics, 24 maanden 
  Met enkele lichtdeeltjes kun je een computer bouwen die moleculen sneller kan doorrekenen dan iedere gewone computer. De onderzoeker gaat de capaciteit van deze computer uitbreiden tot hij groot genoeg is dat er aan simpele moleculen gerekend kan worden.

  <>Rethinking contact in Amazonia through the patterns of linguistic and socio-cultural exchange in the Guianas. 
  Dr. Konrad Rybka (m), Universiteit van Amsterdam -> Verenigde Staten, The Regents of the University of California, Berkeley, 24 maanden 
  For socio-cultural reasons, Amazonian people deprecate lexical borrowing. Surprisingly, Guianan languages share many plant, animal, star, and tool names. The linguist will investigate this phenomenon to understand the mechanisms moderating lexical borrowing.

  S

  Integrating genomic and epigenomic data to examine clonal evolution in acute myeloid leukemia 
  PhD., MSc. M.A. (Mathijs) Sanders (m), Erasmus University Medical Center -> Verenigd Koninkrijk, Welcome Trust Sanger Institute, Department of Cancer Genetics and Genomics, 12 maanden 
  Kanker ontstaat door veranderingen in de erfelijke code van cellen. Daarnaast vinden er veranderingen plaats die het aflezen van deze erfelijke code compliceren. De onderzoekers gaan deze veranderingen in samenhang bestuderen voor leukemie, om ziekteverloop en therapieresistentie beter te voorspellen.

  Mind the gap: co-cultivation of subsurface biosphere microbial dark matter 
  D. R. (Daan) Speth MSc (m), Radboud Universiteit -> Verenigde Staten, California Institute of Technology, Orphan Lab, 24 maanden 
  Van de meeste micro-organismen op aarde weten we niets, behalve dat ze bestaan. Om meer te leren over deze vormen van leven en hun nut voor de mensheid gaat de onderzoeker deze mysterieuze micro-organismen met innovatieve methoden kweken en bestuderen.

  Hoe doe jij mij na? 
  Dr.ir. J.C. (Janny) Stapel (v); Radboud Universiteit Nijmegen -> Verenigd Koninkrijk, Oxford University, Department of Psychology, 24 maanden. 
  We doen elkaar vaak na, in gebaren, knikjes, en gezichtsuitdrukkingen. Maar hoe doen we dat? Dit project onderzoekt hoe we de vertaalslag maken tussen zien wat een ander doet, en het zelf doen.

  T

  Something old, something new: Habit Reversal Training for obsessive-compulsive disorder. 
  Dr. M.B.J. (Marieke) Toffolo (v), Universiteit Utrecht -> Verenigde Staten, University of California, San Diego (UCSD) - Psychiatry department, 24 months 
  Het hebben van een dwangstoornis (OCS) zorgt voor ernstig verlaagde kwaliteit van leven en huidige therapieën zijn niet effectief genoeg. De onderzoeker zal een nieuwe therapie testen die er direct op gericht is om dwangmatige gewoontes in OCS te doorbreken.

  V

  The role of vascular amyloid ß in hemorrhage formation 
  Dr. S.J. (Susanne) van Veluw (v), Universiteit Utrecht –> Verenigde Staten, Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School, Department of Neurology, 24 maanden 
  In de hersenen van dementie patiënten stapelt het eiwit amyloid zich dikwijls op in kleine hersenvaten. Ook hebben deze patiënten vaak mini hersenbloedingen. De onderzoeker gaat na of vasculair amyloid hier een directe oorzaak van is of niet.