Toekenningen Rubicon 2014

Rubicon kent per jaar drie rondes. Hieronder volgt per ronde een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.
 • Ronde 1

  Hersenmechanismes voor flexibel vs. dwangmatig gedrag 
  Drs. B. (Bernard) Bloem (m), VU -> Massachusetts Institute of Technology, McGovern Institute for Brain Research (US), 24 maanden 
  Het striatum is cruciaal voor het leren van gedrag en is betrokken bij o.a. dwangstoornissen, verslaving en tics. Wij denken dat striatale interneuronen de balans tussen flexibiliteit en compulsiviteit bepalen en willen deze hypothese testen en de onderliggende mechanismes bepalen.

  De invloed van meerdere accenten op taalontwikkeling 
  H.M. (Helen) Buckler, MA (v), RU -> University of Toronto Mississauga, Human Communication Laboratory (CA), 24 maanden 
  Baby’s leren taal van volwassenen in hun omgeving. In de huidige in toenemende mate meertalige gemeenschap horen baby’s mensen met verschillende accenten, bijvoorbeeld Engels met een Mandarijn Chinees accent. Hoe dergelijke input de taalontwikkeling beïnvloedt wordt onderzocht in dit onderzoek.

  Afbraakroutes in kaart gebracht 
  Dr. L.M.M. (Linda) Clijsters (v), UU -> New York University School of Medicine, Department of Pathology/Perlmutter Cancer Center (US), 24 maanden 
  In de cel regelen vele afbraakcomplexen de vereiste degradatie van eiwitten. Met een nieuwe screen brengt de onderzoeker ongekende eiwitafbraakroutes in kaart. Deze kaart helpt de onderzoeker bij het ontdekken en karakteriseren van nieuwe afbraakpaden die tumorvorming tegenhouden.

  Snel transport van magnetische informatie in koolstof 
  Dr. S. (Saeedeh) Farokhipoor (v), RUG -> Unversity of Cambridge, Department of Materials Science & Metallurgy, Device Materials group (UK), 24 maanden 
  Verbeteringen aan halfgeleiderelektronica kunnen door fysieke beperkingen niet tot in het oneindige doorgaan. De wetenschappers willen onderzoeken hoe goed vellen van koolstofatomen (grafeen) magnetische informatie kunnen dragen om zo snellere, goedkopere en compactere elektronische apparaten te maken die minder energie verbruiken.

  Depressiegenen vinden met kunstmatige intelligentie 
  S. (Sanja) Franić, MSc (v), VU -> University of Oxford, Wellcome Trust Centre for Human Genetics (UK), 24 maanden 
  De onderzoekers gaan computeralgoritmen trainen om verschillen te detecteren tussen het DNA van depressieve patiënten en dat van gezonde controles. Stukken DNA op basis waarvan een algoritme een depressieve van een niet-depressieve persoon kan onderscheiden, staan waarschijnlijk in een causaal verband met depressie.

  Bewijs op bewijs. Nieuwe methoden voor meta-analyse 
  Dr. S. (Suzanne) Jak (v), UvA -> National University of Singapore, Department of Psychology (SG), 12 maanden 
  Meta-analyse is een statistische techniek die gebruikt wordt om op basis van meerdere gepubliceerde artikelen algemene conclusies te trekken. Met bestaande methoden gaan conclusies meestal over de relatie tussen twee variabelen. In dit voorstel worden methoden uitgebreid die de meta-analyse van complete modellen mogelijk maakt.

  Wat maakt dat mensen willen veranderen? 
  Dr. K.P. (Keegan) Knittle (m), UL -> University of Helsinki, Department of Social Research (FI), 24 maanden 
  Mensen motiveren voor gezonder gedrag is cruciaal in de preventie van cardiovasculaire, maar ook andere aandoeningen. Dit project zal identificeren welke factoren en technieken tot meer motivatie voor gedragsverandering leiden, en zal nagaan hoe deze binnen digitale interventies voor gedragsverandering kunnen worden toegepast.

  Methaangas beïnvloedt klimaat en omgekeerd 
  Dr. S.K. (Sabine) Lengger (v), NIOZ / UU -> University of Bristol, Organic Geochemistry Unit (UK), 24 maanden 
  Methaan (aardgas), een krachtig broeikasgas, wordt voornamelijk door micro-organismen in moerassen geproduceerd. De chemische fossielen van deze organismen kunnen informatie geven over methaanproductie en daarmee kan de wisselwerking tussen methaan en klimaat in oude, huidige en toekomstige moerassen bestudeerd worden.

  Droogte en de mens 
  Dr. ir. A.F. (Anne) Van Loon (v), WUR -> McGill University, Civil Engineering Department (CA), 24 maanden 
  Tot nu toe zijn alleen natuurlijke oorzaken van droogte in grondwater onderzocht, terwijl grondwateronttrekking door de mens ook droogte veroorzaakt. Hoe deze processen samenhangen is onbekend. De onderzoeker zal de invloed van klimaat en mens op droogte wereldwijd in kaart brengen.

  Lekkende zenuwcellen 
  J. (Jinghui) Luo, MSc. (m), UL -> Department of Chemistry, Oxford University, (UK), 24 maanden 
  In ziektes zoals Alzheimer en Parkinson ontstaan giftige eiwitklontjes die gaatjes in zenuwcellen kunnen maken. Ik wil ontdekken hoe die gaatjes ontstaan en hoe dat kan worden voorkomen.

  Hoe mensen zich inleven in andermans emotie 
  Dr. S. (Sasha) Ondobaka (m), RU -> Institute of Neurology, University College London (GB), 24 maanden 
  Problemen met het inleven in andermans emotie leidt tot moeilijkheden in de sociale omgang (bijv. bij autisme). Een nieuw model voor emotieverwerking wordt ontwikkeld en getoetst. Dit kan leiden tot succesvolle interventieprogramma’s gericht op verbetering van het sociaal functioneren.

  Energietransport in revolutionaire, goedkope, efficiënte zonnecellen 
  MSc. S. (Stephan) van Reenen (m), TU/e -> University of Oxford, Department of Physics (UK), 24 maanden 
  Binnen korte tijd zijn zonnecellen van organisch-anorganisch hybride materialen, genaamd perovskieten, uitgegroeid tot een potentieel efficiënt (al 16%), goedkoop, en duurzaam alternatief voor energiewinning. De onderzoekers zullen energietransport in dit materiaal analyseren ter verklaring en verbetering van de hoge efficiëntie.

  Oude botten – oud bloed? 
  Drs. E.V. (Evgenia) Verovskaya (v), UMCG -> University of California San Francisco, Eli and Edythe Broad Center of Regeneration Medicine and Stem Cell Research (VS), 24 maanden 
  Bloedvorming start in het beenmerg. Op hogere leeftijd komen meer ziekten in zowel het bloed als de botten voor. De onderzoeker zal bestuderen of leeftijdgerelateerde veranderingen in het beenmerg kunnen leiden tot bloedziekten.

  Dodelijke CD4 T-cellen 
  Dr. E.J.M. (Ellen) Wehrens (v), UU -> University of California, San Diego, Division of Biological Sciences (US), 24 maanden 
  Onlangs is er in het immuunsysteem een CD4 T-cel ontdekt met dodelijke functie. De onderzoekers gaan kijken of deze cellen virusgeïnfecteerde cellen kunnen doden en gebruikt kunnen worden in de behandeling van infectieziekten.

  Wat maakt een bacterie virulent? 
  Dr. X. (Xinglin) Zhang (m), UU -> University of Oxford, Sir William Dunn School of Pathology (UK), 24 maanden 
  De bacterie Yersinia enterocolitica veroorzaakt darmontstekingen en diarree. In dit onderzoek worden moderne genetische methoden gebruikt om te bepalen welke genen van deze bacterie bijdragen aan het vermogen om ziekte te veroorzaken.

 • Ronde 2

  A

  Van signalen tot gedrag – The origins of Bayesian Behavior in the brain  Dr. D.(Devika) Aerts‐Narain (v) VU -> Verenigde Staten, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Brain & Cognitive Sciences  Onze zintuigen ontvangen signalen uit onze omgeving en sturen deze informatie door naar ons zenuwstelsel. Het zenuwstelsel gebruikt deze signalen om passend gedrag te genereren. Dit onderzoek heeft tot doel de mechanismes die neurosignalen in gedrag vertalen te ontrafelen. 

  B

  Machtig Magnesium: Hoop voor diabetes patiënten?  J.H.F. (Jeroen) de Baaij MSc. (m), Radboud Universiteit -> University of Oxford, Department of Physiology, Anatomy and Genetics (UK)  Patiënten met Diabetes Mellitus type 2 hebben vaak een tekort aan magnesium in hun bloed. Dit onderzoek bestudeert de effecten van magnesium op insulinesecretie en resistentie om te begrijpen hoe magnesium betrokken is bij het ontstaan van diabetes.

  D

  Opsporen van resistente cellen in eierstokkanker  Dr. D. (David) van Dijk (m), Universiteit van Amsterdam -> Verenigde Staten, Columbia University, Department of Biological Sciences  Ondanks initiële remissie na chemotherapie, treedt in 70-90% van patiënten met eierstokkanker fatale terugval op. Kleine resistente populaties kunnen de tumor weer volledig laten teruggroeien. De onderzoeker zal deze individuele resistente cellen in kaart brengen en hun potentiële kwetsbaarheden blootleggen.

  E

  Eiwitten in slapende bacteriën  Dr. M.B. (Mark) van Eldijk (m), Radboud University Nijmegen -> Verenigde Staten, California Institute of Technology, Chemistry and Chemical Engineering  Bacteriën die chronische infecties veroorzaken zijn vaak moeilijk te behandelen, omdat een aantal van hen in slaapstand is. Antibiotica hebben namelijk geen vat op deze volhardende bacteriën. Dit onderzoek is gericht op het ontrafelen van het antibiotica-tolerantie mechanisme door het ontdekken van eiwitten die erbij betrokken zijn.

  F

  Hoe gaan cellen om met druk van binnen?  Dr. Q. (Qian) Feng (v), Universiteit Utrecht -> Zwitserland, ETH Zürich  Cellen ervaren fysieke druk in ons lichaam, waarop intracellulaire componenten reageren. Mitochondria zijn de energiefabrieken van cellen en zijn ook betrokken bij antivirale reacties en geprogrammeerde celdood. De onderzoekster wil ophelderen hoe mitochondria omgaan met fysieke druk.

  J

  Hersentumoren in hun context  Dr. J.E. (Janneke) Jaspers (v), Universiteit Utrecht -> Verenigde Staten, Memorial Sloan  Kettering Cancer Center, Cancer Biology and Genetics  Het remmen van macrofagen, onderdeel van het immuunsysteem, is om onbekende redenen effectief tegen hersentumoren in muizen. Om dit te doorgronden, bepaalt de onderzoeker in nieuwe modelsystemen hoe de interactie tussen macrofagen en andere immuuncellen tumorgroei in de hersenen beïnvloedt.

  L

  Het aanpassingsvermogen van trekvogels: waar ligt de grens?  Dr. T. (Tamar) Lok (v), Rijksuniversiteit Groningen -> France, National Centre for Scientific Research, Biostatistics and Population Biology group  Trekvogels hebben moeite zich aan te passen aan hun snel veranderende omgeving. Dit onderzoek moet de theoretische bouwstenen leveren om het ogenschijnlijk beperkte aanpassingsvermogen van trekvogels in kaart te brengen: komt dit door beperkte flexibiliteit of door te trage evolutie?

  M

  Vier dimensies van het mestcel membraan  Dr. ir. M.B.M. (Marjolein) Meddens (v), Radboudumc Nijmegen -> Verenigde Staten, University of New Mexico, Physics and Astronomy  Tijdens een allergische reactie veroorzaken mestcellen irritatie door het uitscheiden van histamine. Hierbij verandert hun celmembraan van vlak naar geplooid. De onderzoeker zal een microscoop ontwikkelen waarmee de 3D-structuur van het celmembraan van mestcellen in kaart kan worden gebracht.

  S

  Evolutie van het menselijk brein  Dr. E.R.E. (Ewoud) Schmidt (m), Universiteit Utrecht -> Verenigde Staten, Columbia University, Department of Neuroscience  Een kenmerkende eigenschap van het menselijk brein is een grote hoeveelheid contactpunten, genaamd synapsen, tussen zenuwcellen. De onderzoeker bestudeert hoe evolutionaire veranderingen hebben geleid tot deze toename in synapsen, door te bepalen hoe mens-specifieke eiwitten de opbouw van synapsen reguleren. 

  De geheimen van een cellulaire metamorfose ontrafelen  R. (Ralph) Stadhouders MSc. (m), Erasmus MC -> Spanje, CRG, laboratory of hematopoietic stem cells, transdifferentiation and reprogramming  Cellen kunnen spectaculaire gedaanteveranderingen ondergaan: van een volwassen huidcel kunnen wetenschappers inmiddels zelfs weer een embryonale stamcel maken. De onderzoeker zal de moleculaire geheimen van dergelijke cellulaire metamorfoses blootleggen om deze technieken hopelijk een stapje dichterbij de kliniek te krijgen.

  Ons brein in sociale interactie  A. (Arjen) Stolk MSc. (m), Radboud Universiteit Nijmegen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour -> Verenigde Staten, University of California, Helen Wills Neuroscience Institute  Hoe kunnen we elkaar begrijpen tijdens sociale interactie? Dit onderzoeksproject is gericht op de breinmechanismen die wederzijds begrip met een ander mogelijk maken. De onderzoekers bestuderen hoe kennis in het brein gedurende sociale interactie geüpdatet en geïntegreerd wordt.

  T

  Slaan tweetaligen twee vliegen in één klap?  Dr. K. (Kalinka) Timmer (v) – Leiden University -> Spanje, Universitat Pompeu Fabra, Department of Information and Communication Technologies, Speech Production and Bilingualism Group  Het opgroeien met en regelmatig gebruiken van twee talen zorgt voor verbeterd functioneren op niet-taaltaken, zoals geheugen, aandacht en multitasking. Dit is onderzocht binnen een hoogopgeleide populatie. De onderzoeker bekijkt hier of dit naar de algemene bevolking vertaald kan worden.

  V

  DNA reparatie-enzymen meten in kankercellen  Dr. W.A. (Willem) Velema (m), Rijksuniversiteit Groningen -> Verenigde Staten, Stanford University  Bepaalde enzymen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kanker. De chemicus gaat een nieuwe sensor maken om een enzym in kankercellen te visualiseren onder de microscoop. Hiermee kan van tevoren voorspeld worden of een kankerpatient baat heeft bij chemotherapie.

  W

  Hydrodynamische verkenning van een doolhof - Natuurkunde  Dr. J.H. (Joost) Weijs (m), Universiteit Twente -> Frankrijk, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Laboratoire de Physique  Wanneer deeltjes worden meegevoerd met een stroming door een nauw doolhofachtig netwerk —bijvoorbeeld rode bloedcellen door aders— beïnvloeden alle deeltjes in het systeem elkaar. De onderzoeker gaat de complexe dynamica die hierdoor ontstaat onderzoeken door middel van simulaties en theorie. 

  Het lokaliseren van auto-immuun ziekte allelen binnen specifieke regulatoire genomische gebieden in CD4+ cellen  H. (Harm-Jan) Westra, MSc. (m), Rijksuniversiteit Groningen -> Verenigde Staten, Harvard Medical School  Het is veelal onduidelijk hoe ziekte wordt veroorzaakt door genetische variatie. Met dit onderzoeksvoorstel willen we bepalen in welke cellen en cellulaire omgevingen de genetische varianten functioneren die betrokken zijn bij type 1 diabetes, reumatoïde artritis en coeliakie. 

 • Ronde 3

  B

  Kwantumnetwerk Knooppunt  Dr. H. (Hannes) Bernien (m), Technische Universiteit Delft -> Verenigde Staten, Harvard University, Department of Physics  Toekomstige kwantumtechnologie biedt mogelijkheden buiten het bereik van klassieke tegenhangers. In een kwantumnetwerk kan informatie verstuurd worden, die van nature onhackbaar is. De onderzoeker gaat de fundamentele bouwsteen van een kwantumnetwerk ontwikkelen: het knooppunt.

  Loon naar werken voor betere gezondheidszorg  I.E.J. (Igna) Bonfrer MSc. (v), Erasmus Universiteit Rotterdam -> Verenigde Staten, Harvard University, Harvard School of Public Health  Het betalen van artsen op basis van de kwaliteit van door hen geleverde zorg, wint aan populariteit. Dit onderzoek evalueert of deze betalingsmethode daadwerkelijk tot betere kwaliteit van zorg leidt in Amerika waar ‘Obama care’ is ingevoerd. Hieruit worden lessen getrokken voor de Afrikaanse gezondheidszorg.

  C

  Piecing Auditory Cues Together: How We Learn to Integrate Cues in Speech Perception  Dr. K. (Kateřina) Chládková (v), Universiteit van Amsterdam -> Duitsland, University of Leipzig, Institute for Psychology, Cognitive & Biological Psychology Unit  Luisteraars herkennen spraakklanken van hun taal op basis van meerdere akoestische  eigenschappen. Toch letten ze bij onbekende spraakklanken maar op één zo’n eigenschap. Hoe mensen uiteindelijk leren om naar meerdere akoestische klankeigenschappen tegelijk te luisteren wordt onderzocht in dit project.

  Actieve herinneringen in een slapend brein  Dr. R. (Roy) Cox (m), Universiteit van Amsterdam -> Verenigde Staten, Harvard Medical School, Department of Psychiatry  Tijdens de slaap zijn onze hersenen druk aan het reorganiseren. Ervaringen van de dag worden 's nachts her-verwerkt en dragen zo bij aan een optimaal functionerend geheugen. Dit onderzoek brengt in kaart hoe bepaalde hersengolven, sleep spindles, ons helpen herinneren.

  D

  De Alpen over met Dante  P. (Pietro) Delcorno MA (m), Radboud Universiteit Nijmegen -> Verenigd Koninkrijk, University of Leeds, School of Languages, Cultures and Societies  Dit project onderzoekt de vroege verspreiding van Dante’s Commedia en de receptie van deze tekst in het publieke religieuze debat buiten Italië. Het project draagt bij aan onderzoek naar Europees cultureel erfgoed als een complex historisch fenomeen.

  G

  Welke kant op? De weergave van onze visuele omgeving in hersennetwerken  I.I.A. (Iris) Groen, PhD (v), Universiteit van Amsterdam -> Verenigde Staten, National Institutes for Health, Bethesda  We bewegen ons dagelijks moeiteloos door de wereld. Hiervoor gebruiken we echter een complex hersennetwerk dat belangrijke visuele informatie uit onze omgeving verwerkt. De onderzoekers gaan dit netwerk in kaart brengen door hersengebieden tijdelijk te verstoren met breinstimulatie. 

  Doorbreken van het Glazen Plafond voor vrouwen en minderheden  Drs. S. (Seval) Gündemir (v), Vrije Universiteit -> Verenigde Staten, Columbia Business School, Management Division  Het glazen plafond verwijst naar onzichtbare barrières die de carrièreontwikkeling van vrouwen en minderheden naar hogere leiderschapsposities belemmeren. Voortbouwend op nieuwe ontwikkelingen in diversiteits- en leiderschapsliteratuur zullen we proberen het  glazen plafond (en het doorbreken ervan) beter te begrijpen.

  H

  Het vertalen van hartfalen  Dr. S.A.A.C. (Sebastiaan) van Heesch (m), Hubrecht Instituut -> Duitsland, Max Delbrück Centrum Berlin, Experimental genetics of  cardiovascular disease  Hartproblemen kunnen erfelijk zijn, maar welk stukje DNA hiervoor zorgt blijft vaak onbekend. De onderzoeker bekijkt of erfelijke DNA veranderingen de vertaalslag van genen naar eiwitten in het hart verstoren en zo bijdragen aan het ontstaan van hartfalen.

  K

  Eiwitafbraak in de hersenen  Dr. M. (Marijn) Kuijpers (v), Universiteit Utrecht -> Duitsland, Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie  Communicatie tussen hersencellen vereist een juiste balans tussen synthese en afbraak van eiwitten. Een belangrijk eiwitafbraak mechanisme in de cel is het autofagie systeem. De onderzoeker gaat kijken welke rol autofagie speelt in hersencel communicatie en eiwitafbraak.

  M

  Communicatie tussen tumor en alvleesklier  Dr. F.B.J. (Frits) Mattijssen (m), Wageningen UR -> Duitsland, Helmholtz Zentrum München, Helmholtz Diabetes Center (HDC), Institute of Diabetes and Cancer  Tumoren produceren bepaalde eiwitten die de afbraak van spier- en vetweefsel stimuleren. De onderzoekers proberen te ontrafelen of deze eiwitten de afgifte van insuline door de alvleesklier beïnvloeden, om zo ook de opbouw van spier- en vetweefsel te verhinderen.

  Slapend leren in zangvogels  S. (Sanne) Moorman MSc. (v), Universiteit Utrecht -> Verenigde Staten, Boston University, Department of Biology  Slaap is belangrijk tijdens leren, maar de mechanismen zijn nog niet precies bekend. Om dit te ontrafelen, gaat de onderzoeker met behulp van micro-electrodes bij zangvogels hersenactiviteit meten en manipuleren tijdens slaap – en dit alles terwijl ze hun lied leren.

  P

  Geheugencellen afweersysteem gevaar voor de zwangerschap  Drs. E.D. (Emiel) Post Uiterweer (m), UMC Utrecht -> Verenigde Staten, New York University Medical Center, Department of Pathology  Na een infectie vormt het afweersysteem geheugencellen zodat een afweerreactie de volgende keer sneller kan plaatsvinden. Ik bestudeer of activatie van deze geheugencellen in de baarmoeder kan leiden tot ontsteking of afstoting van de placenta met gevaar voor de zwangerschap.

  R

  Filming biomolecules in action  Dr. G. (Geert) Reitsma (m), Rijksuniversiteit Groningen -> Duitsland, Max Born Institute  In de natuur komt functionaliteit bijna altijd neer op snelle bewegingen in complexe biomoleculen.  De onderzoeker gaat deze bewegingen filmen door gebruik van ultrakorte lichtflitsjes. De film  levert onmisbare informatie op over hoe de natuur functioneert.

  Voorkómen van ijsvorming  Dr. J (Jolet) de Ruiter (v), Universiteit Twente -> Verenigde Staten, Massachusetts Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering  IJsafzetting op windmolens zorgt voor een drastische verlaging van de energieopbrengst. De onderzoeker bestudeert de neerslag van minuscule onderkoelde mistdruppeltjes. Fundamenteel inzicht in de vorming van ijzel en rijp wordt gebruikt om nieuwe materialen te ontwerpen die ijsvorming voorkomen.

  S

  Logische puzzels als voorspeller van wiskundevaardigheden  MSc. M.A. (Margot) Schel, Universiteit Leiden –> Zweden, Karolinska Institute, Department of Neuroscience  Wiskundevaardigheden zijn zeer belangrijk voor school en werksucces. Daarom is het belangrijk om voorspellers van wiskundevaardigheden te identificeren. Dit onderzoek kijkt naar de voorspellende waarde van en het effect van training met verschillende soorten logische puzzels en hieraan gerelateerde hersenactiviteit.

  Handige moleculen door continu kristallen te maken  Ing R. E. (René) Steendam Msc (m), Radboud Universiteit Nijmegen -> Schotland, Stratchlyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences  Links- of rechtshandige medicijnen kunnen zeer efficiënt gemaakt worden door middel van kristallen. Hoe deze nieuwe methode precies werkt is onbekend. Door de processen in een continue stroom te onderzoeken kunnen de onderzoekers deze complexe omzetting in detail begrijpen.

  W

  Droogte voorspellen, een half jaar vooruit  Ir. N. (Niko) Wanders (m), Universiteit Utrecht -> Verenigde Staten, Princeton University, Civil and Environmental Engineering  Droogte kan leiden tot schade voor bijvoorbeeld landbouw. Voorspellingen van droogte helpen deze schade te reduceren en maken de coördinatie van grootschalige humanitaire noodhulp mogelijk. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een innovatief lange termijn droogte voorspellingssysteem voor Afrika.

  Z

  Verslaving door neurofeedback overwinnen?  Dr. A.K. (Anna) Zilverstand (v), Universiteit Maastricht –> Verenigde Staten, Mount Sinai School of Medicine, Department of Psychiatry  Voor verslaafden is het vrijwel onmogelijk om van drugs af te blijven. Met neurofeedback laten we verslaafden 'een kijkje nemen in hun eigen brein'. Zo leren ze om hun hunkering naar drugs te verminderen en weer controle terug te krijgen.