Toekenningen Rubicon 2012

Rubicon kent per jaar drie rondes. Hieronder volgt per ronde een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.
 • Ronde 1

  Leessnelheid: zo ouder zo kind? 
  E. (Elsje) van Bergen, MSc (v), UvA -> University of Oxford, Department of Experimental Psychology (GB), 24 maanden 
  Als je samen met iemand een tekst leest valt het op dat de een sneller leest dan de ander. Maar hoe komt dat? In dit onderzoek worden ouders en hun kinderen onderzocht op hun leesvaardigheid, omgeving en genen.

  De appel valt niet ver van de boom 
  Drs. S. (Sytske) Besemer MSc (v), NSCR/University of Cambridge -> University of California, Berkeley (US), 24 maanden 
  Kinderen van criminele ouders zijn vaker zelf crimineel. Is criminaliteit dus erfelijk? Of spelen justitie, de thuissituatie, en de buurt een rol? De onderzoekers vergelijken data uit vier Westerse landen (Nederland, Engeland, Zweden en de VS) om dit te onderzoeken.

  Chronische leverziekten: de celspecifieke aanpak 
  Dr. V. (Veerle) Bieghs (v), UM -> RWTH University Hospital of Aachen (DE), 24 maanden 
  Chronische leverziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in de westerse maatschappij. De aandoening wordt meestal pas in een zeer laat stadium opgemerkt en daarom is behandeling heel erg moeilijk. De onderzoekers zullen celspecifiek te werk gaan om nieuwe moleculaire aangrijpingspunten te verkrijgen voor de behandeling van chronische leverziekten.

  Zelfgemaakte stamcellen 
  Dr. F.L. (Frank) Bos (m), EUR -> University of California, San Francisco (US), 24 maanden 
  Stamcellen voor bloed worden voor het eerst aangemaakt in een embryo en ze ontstaan vanuit bloedvat- (endotheel)cellen. Bij veel bloedziekten functioneren de bloedcellen niet goed, en als therapie worden bloedstamcellen van een donor in het beenmerg van de patiënt getransplanteerd om zo de bloedproductie weer normaal te krijgen. Met dit voorstel willen we achterhalen welk genetisch programma er wordt gebruikt bij de aanmaak van menselijke bloedstamcellen uit endotheelcellen. Deze kennis willen we gebruiken om endotheelcellen aan te sporen om een onuitputtelijke bron van bloedstamcellen te maken zodat er stamceltherapieën op maat voor patiënten kunnen worden ontwikkeld.

  Nieuwe inzichten in de aanmaak van bloed 
  Dr. ir. B.J. (Bart) Crielaard (m), UU -> Cornell University, Joan & Sanford I. Weill Medical College (US), 22 maanden 
  Problemen in de aanmaak van bloed kunnen leiden tot ernstige aandoeningen zoals chronische bloedarmoede of bloedkanker. Om nieuwe behandelingen voor deze ziektes te ontwikkelen, gaan de onderzoekers onderzoeken wat de rol van een bepaald soort bloedcel, de macrofaag, hierin is.

  Zijn hardlopers doodlopers? 
  Dr. T.M.H. (Thijs) Eijsvogels (m), RU -> University of Connecticut, Hartford Healthcare Research Institute (US), 24 maanden 
  Voldoende lichamelijke activiteit is belangrijk voor de gezondheid. Toch kunnen ook sporters getroffen worden door een hartinfarct. Dit onderzoek vergelijkt de functie en structuur van bloedvaten en het hart in actieve en inactieve proefpersonen, met en zonder een hartinfarct.

  Nieuwe materialen voor nieuwe generatie elektronica 
  Dr. J. (Jia) Gao (m), RUG -> Princeton University, Department of Chemical and Biological Engineering (US), 24 maanden 
  Vooruitgang op het gebied van informatie-en communicatietechnologieën is afhankelijk van het gebruik van materialen en methoden van de halfgeleidertechnologie. Dit onderzoek richt zich op nieuwe methoden voor de synthese en verwerking van grafeen nanoribbons om toepassingen in toekomstige elektronica mogelijk te maken.

  De Nederlandse natuur ontdekt 
  Dr. E. (Esther) van Gelder (v), UL -> UU, Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities (NL), 24 maanden 
  Na eeuwen van onderzoek naar exotische planten en dieren, ontdekten Nederlanders rond 1800 hun eigen omgeving. Dit onderzoek gaat na hoe een wetenschappelijke ondernemer de nationale natuur op de agenda zette en daarmee het gemeenschapsgevoel in een verdeeld land wilde bevorderen.

  Atom thick devices 
  Dr. A. (Antony) George (m), UT -> Rice University, Ajayan Research Group (US), 24 maanden 
  An atom thick sheet of carbon - graphene - is one of the most promising materials ever discovered. The study will focus on ways to pattern and manipulate graphene for realizing atom thick devices.

  Hoe het kinderbrein leert rekenen 
  Dr. D.D. (Dietsje) Jolles (v), UL -> Stanford University School of Medicine, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences (US), 24 maanden 
  Op de basisschool leren kinderen fundamentele rekenvaardigheden. Sommige kinderen kampen echter met rekenproblemen. Dit onderzoek bekijkt wat er in het brein gebeurt als kinderen leren rekenen. Zo willen de onderzoekers achterhalen of er een neurobiologische oorzaak is voor rekenproblemen.

  Nieuwe wapens tegen malaria 
  Dr. W.A. (Wouter) van der Linden (m), UL -> Stanford University School of Medicine, Department of Pathology (US), 24 maanden 
  Veel bestaande medicijnen verliezen langzaam hun werking tegen malaria. Daarom ontwikkelen de onderzoekers een techniek waarmee de levenscyclus van een malariaparasiet in beeld gebracht kan worden. Dit helpt bij het maken van nieuwe medicijnen tegen malaria.

  De val van een zwart gat 
  Dr. M. (Maarten) van de Meent (m), UU -> University of Southampton, General Relativity Group (GB), 24 maanden 
  Volgens de relativiteitstheorie zenden om elkaar draaiende zwarte gaten zwaartekrachtsgolven uit. Voor de detectie hiervan is een nauwkeurige voorspelling van hun baan noodzakelijk. Dit onderzoek beschrijft de baan van een licht zwart gat om een roterend superzwaar zwart gat.

  Functioneren van bodems na droogte 
  Dr. A. (Annelein) Meisner (v), WUR -> Lund University, Microbial Ecology Group (SE), 24 maanden 
  Micro-organismen in de bodem zijn belangrijk voor het functioneren van ecosystemen. Ze leveren vele diensten voor mensen zoals het beschikbaar maken van voedingsstoffen voor de groei van planten. Klimaatverandering leidt tot veranderingen in neerslagpatronen wat de vochtgehalten van bodems veranderd. Wetenschappers onderzoeken hoe deze veranderingen het functioneren van micro-organismen kan beïnvloeden.

  Ultrasnelle controle over magnetische krachten met elektrische velden 
  Ir. J.H. (Johan) Mentink (m), RU -> Universität Hamburg, CFEL Max Planck Research Department (DE), 24 maanden 
  De sterkste krachten in magneten hebben hun oorsprong in de spin-afhankelijke interactie tussen elektronen. De onderzoekers gaan een nieuwe theorie ontwikkelen om te onderzoeken hoe de magnetische krachten met ultrakorte elektrische pulsen kunnen worden gecontroleerd.

  Seeing live brain cells at work 
  Dr. Y. (Yoav) Noam (m), UvA -> University of California-Irvine, Dept. of Anatomy & Neurobiology (US), 24 maanden 
  Communication among brain cells requires specialized proteins ('ion channels') that reside on the cell membrane, where they conduct electric currents. Importantly, abnormal regulation of ion channels may result in brain pathologies such as epilepsy. In the proposed research, innovative microscopy techniques will be employed to directly visualize and analyze how different types of ion channels assemble and behave on the surface of living neurons. By doing so, the physiological contribution of specific ion channels to brain function in health and disease will be revealed.

  Modelling the benefits of Swarm Planning, a dynamic way of planning for future adaptation to climate change impacts. 
  Ir. R.E. (Rob) Roggema (m), TUD -> RMIT University, School of Architecture and Design (AU), 24 maanden 
  Hoe kunnen we ons snel aanpassen aan onverwachte klimaatveranderingen, als alle plannen voor ruimtelijke ordening uitgaan van een vaste eindsituatie? Om dit probleem op te lossen is een planningsbenadering ontwikkeld (Swarm Planning), waarin juist de dynamiek leidend is, en externe veranderingen de ruimtelijke ordening sturen. Dit onderzoek richt zich op het onderbouwen dan wel ontkrachten van de voordelen van deze Swarm Planning benadering, door onder andere case studies te doen in Nederland en Australië.

  De biologie van kransslagaders live in beeld 
  Dr. J.W.H. (Johan) Verjans (m), UMC Utrecht -> Harvard University, Massachusetts General Hospital, Department of Cardiology/Center for Molecular Imaging Research (US), 12 maanden 
  Een hartinfarct ontstaat door vernauwingen in kransslagaders die uiteindelijk resulteren in een obstructie. De ernst van een vernauwing voorspelt niet of deze een hartinfarct gaat veroorzaken. De onderzoekers gebruiken geavanceerde beeldvormingstechnieken om moleculaire kenmerken van de gevaarlijkste vernauwingen te detecteren.

  De wespentaille verklaard: gebrekkige vetaanmaak in sluipwespen 
  Dr. B. (Bertanne) Visser (v), VU -> Université de Tours, Physical ecology and multitrophic interactions (FR), 24 maanden 
  Alle diersoorten kunnen voedingsstoffen uit voedsel opslaan in reserves, zoals vetten. Een zeer opmerkelijke uitzondering hierop vormen sluipwespen die geen vetvoorraden aanleggen. Dit onderzoek ontrafelt hoe de omgang tussen sluipwesp en omgeving ten grondslag ligt aan hun gebrekkige vetaanmaak.

  Modeling and analyzing multiparty mediation efforts 
  S. (Siniša) Vuković, MA (m), UL -> School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington D.C. (US) , 24 maanden 
  Nearly all international conflicts around the world have been managed by more than one mediator. Unfortunately, contemporary scholarship of international mediation fails to incorporate the proliferation of mediators into its analysis. This research aims to expand the academic knowledge of international mediation by observing various dynamics that are caused by the presence of more than one mediator and illustrate these dynamics through a game theoretical model.

 • Ronde 2

  102 onderzoekers dienden een aanvraag in voor Rubicon. Daarvan ontvingen twintig jonge onderzoekers, tien vrouwen en tien mannen, financiering.

  Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

  Nepvirussen als nieuw kankervaccin  Ir. M.M.C. (Maartje) Bastings (v) 1984, TUE-> Harvard University, Dana Farber Cancer Institute, Boston (US), 24 maanden  Bij veel auto-immuunziekten werkt het eigen immuunsysteem niet goed meer. De onderzoeker wil met DNA-origami nepvirussen ontwikkelen om gericht de verstoorde mechanismen van het immuunsysteem te bestuderen en herprogrammeren. Hierdoor kunnen nieuwe vaccins voor o.a. kanker ontwikkeld worden.

  Lymfklierkanker onder de loep  R. (Renée) Beekman MD, MSc (v) 1981, EUR -> IDIBAPS, Department of Oncology and Haematology (ES), 24 maanden  Kanker ontstaat omdat er gedurende het leven veranderingen optreden in de erfelijke code die ligt opgeslagen in onze lichaamscellen. Daarnaast spelen veranderingen een rol die het aflezen van de erfelijke code beïnvloeden. De onderzoeker gaat deze laatstgenoemde veranderingen onder de loep nemen in lymfklierkanker.

  Medicijnen ontdekken met behulp van vissen  J.G.M. (Judith) Bergboer, MSc (v) 1983, RU -> Harvard Medical School, Nephrology Division (US), 24 maanden  Vele cellen in het menselijk lichaam hebben antennes om signalen te ontvangen en door te geven, zo ook de cellen in het reukorgaan. Bij een aantal ongeneeslijke zeer ernstige aandoeningen, ciliopathiën genoemd, gaat er iets mis met deze antennes. In dit onderzoek wordt het reukorgaan van de vis gebruikt om nieuwe medicijnen voor deze ziekten te ontdekken.

  Simultaneous progress in coding theory and quantum entanglement  Dr. J. (Jop) Briët (m) 1980, CWI/UvA -> New York University, Courant Institute for Mathematical Sciences, (US), 24 maanden  Mathematics/Computer Science Society produces digital data at a tremendous rate, making processing it a daunting challenge. The aim of this project is to analyse ways to more effectively store and communicate data using state-of-the-art codes and quantum entanglement, the most counterintuitive phenomenon of quantum mechanics. The innovative steps in this research are in part based on novel links to celebrated work of Alexander Grothendieck, one of last century's most influential mathematicians.

  Beter het ziekenhuis uit?  Dr. B.M. (Bianca) Buurman (v) 1977, UvA -> Yale University, Faculty of Medicine, Department of Geriatrics (US), 15 maanden  Veel ouderen komen met beperkingen in functioneren uit het ziekenhuis, waardoor ze zich niet meer zelfstandig thuis kunnen redden. Hoe kan dat eigenlijk? En hoe kunnen ouderen weer herstellen? De onderzoeker gaat methoden onderzoeken om ouderen te laten revalideren na ziekenhuisopname.

  Waarheen met het Chinese internetrecht?  Dr. R.J.E.H. (Rogier) Creemers (m) 1982, UM -> University of Oxford, Centre for Socio-Legal Studies (GB), 22 maanden  Dit onderzoek brengt het Chinese internetrecht in kaart. Het analyseert de belangrijkste teksten, en identificeert de belangrijkste spelers. Ook zal het onderzoeken hoe dit recht wordt toegepast in rechtbanken en andere organen.

  Analysis of protein-coding loss-of-function variants in complex human traits  Dr. J.K. (Karol) Estrada (m) 1979, EUR -> Massachusetts General Hospital (ATGU), Harvard (US), 24 maanden  DNA-sequencingonderzoek ontdekt vele miljoenen DNA-varianten, waaronder Loss-of-function varianten die genen kunnen uitschakelen. De onderzoeker gaat de wereldwijd grootste publieke database maken van Loss-of-function DNA-varianten, gebaseerd op tienduizenden mensen, om genetische oorzaken te vinden van o.a. osteoporose.

  Blowing in the wind: renewable energy & ethnic minorities in Chinese Inner Mongoli  Mr. R. (Richard) Fraser (m) 1981, UL -> University of Cambridge, Mongolia & Inner Asia Studies Unit, Division of Social Anthropology (GB), 23 maanden  Chinese Inner Mongolia has a long history of mobile pastoralism. In recent years, the region has been transformed into a centre of renewable energy. This research explores the transition and its effects on ethnic minority pastoralists.

  Zoeken naar nieuwe behandelingen voor epilepsie  Dr. N.A. (Natalia) Goriounova (v) 1978, VU -> Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Marseille (FR), 24 maanden 

  Epilepsie ontstaat door een verstoord evenwicht tussen inhibitie en excitatie in het brein. De onderzoeker gaat receptoren bestuderen in het brein van epileptische muizen en epilepsiepatiënten die overvloedige excitatie remmen. Farmacologische stimulatie van deze receptoren zou epilepsie kunnen verminderen.

  Anisotropic polygonal self-propelled particles: towards application in a Lab-on-a-Chip

  Dr. J. (Joost) de Graaf (m) 1985, UU -> Universität Stuttgart, Institute for Computational Physics – Colloid Physics (DE), 24 maanden  The shape of microscopic (artificial) self-propelled particles governs their movement through a patterned environment. The researchers will study many shapes in order to achieve a design that can navigate its way through the micro channels of a fluid-based chip.

  Vol van verwachting  Dr. ir. P.S. (Pleunie) Hogenkamp (v) 1982, WUR -> Uppsala Universitet, Department of Neuroscience (SE), 12 maanden 

  Verwachtingen omtrent ons eten zijn belangrijk voor onze voedselinname. Dit onderzoek kijkt of een mismatch tussen verwachte verzadiging en daadwerkelijke verzadiging overconsumptie bevordert, en of de verwachte verzadigingswaarde verschilt tussen patiënten die na een maagoperatie een gezond gewicht hebben en patiënten die obees zijn gebleven.

  Moleculaire computers in het brein  A.P.H. (Arthur) de Jong, MSc (m) 1983, VU –> Harvard Medical School, Department of Neurobiology, (US), 24 maanden 

  Communicatie tussen zenuwcellen vindt plaats in gespecialiseerde contactpunten, genaamd synapsen. Deze synapsen verwerken en bewaren informatie in het brein, en zijn dus de ‘computers’ die leren en geheugen verzorgen. Dysfunctie van synapsen kan verschillende neurologische aandoeningen veroorzaken, zoals autisme en depressie. Door de functie van eiwitten en de elektrische activiteit van zenuwcellen te bepalen, bestudeert de onderzoeker hoe deze moleculaire machines werken in het brein.

  Astma verstoort ontwikkeling dendritische cel

  Dr. L. (Lianne) van de Laar (v) 1983, EUR -> Universiteit Gent (VIB), Inwendige ziekten (BE), 24 maanden  Dendritische cellen hebben een sturende rol in astma. De onderzoeker gaat uitzoeken hoe astma de ontwikkeling van dendritische cellen beïnvloedt. Door factoren die bij astma vrijkomen een voor een te veranderen, gaat de onderzoeker bestuderen welke factor deze verschuivingen veroorzaakt.

  Kernspins dirigeren met microgolfpulsen

  Drs. G. (Guinevere) Mathies (v) 1981, UL -> Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, US, 24 maanden  Kernspinresonantie-spectroscopie (nuclear magnetic resonance of NMR in het Engels) is nu al één van de belangrijkste methodes om complexe moleculaire structuren in kaart te brengen. Maar het kan nog beter. Met behulp van microgolfpulsen kan de toestand van ongepaarde elektronen in de buurt van een te bestuderen moleculaire structuur worden gemanipuleerd. Deze elektronen op hun beurt zorgen ervoor dat de spins van de atoomkernen in de structuur meer in het gelid komen te staan waardoor de kernspinresonantie gemakkelijker kan worden waargenomen.

  A general law describing the diffusion of membrane proteins in vivo based on single molecule tracking of membrane proteins in Escherichia coli.

  Dr. J.T. (Jacek) Mika (m) 1983, RUG -> Katholieke Universiteit Leuven, Department of Chemistry Faculty of Science (BE), 24 maanden  A full understanding of processes happening in cells requires a quantitative description of protein localisation and movement. By tracking the motion of single membrane proteins in live bacteria with microscopy researchers will obtain a general law describing their mobility.

  Een seintje voor zijwortelproductie

  Dr. B.K. (Barbara) Möller (v) 1979, WUR -> Universiteit Gent (VIB) (BE), 24 maanden  De wortels van planten maken zijwortels om voldoende voedsel uit de bodem te halen. De onderzoeker gaat na hoe cellen in de wortel worden ingeseind om een zijwortel te vormen. Ook kijken ze hoe deze cellen veranderen na het seintje.

  Nieuw licht op zonne-energieopslag

  Dr. M.M. (Matti) van Schooneveld (m) 1984, UU –> Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion, Department of Molecular Theory and Spectroscopy (DE), 24 maanden  In planten wordt zonne-energie opgeslagen in chemische bindingen door water om te zetten in zuurstof, elektronen en protonen. De onderzoeker gaat met nieuwe röntgen-spectroscopische technieken na hoe dit gebeurt om bij te dragen aan de ontwikkeling van niet-fossiele brandstoffen.

  Winnen of verliezen

  Dr. S.J.E. (Saskia) Suijkerbuijk (v) 1983, UU -> University of Cambridge, Gurdon Institute (GB), 24 maanden  Voortdurend vergelijken de cellen in een weefsel hun fitheid met die van omliggende cellen. Hierbij worden de minst fitte cellen herkend en gaan dood. De onderzoeker gaat kijken of kankercellen dit proces gebruiken om beter te groeien.

  Kwantumteleportatie op een silicium chip

  Ir. M. (Menno) Veldhorst (m) 1984, UT-> The University of New South Wales, Sydney (AU), 24 maanden  Een essentiële stap in de fabricage van een kwantumcomputer is het verplaatsen van kwantuminformatie. In dit onderzoeksproject wordt getracht deze stap te nemen in silicium door middel van het intrigerende proces van kwantumteleportatie.

  Building tissues from cells and microspheres

  H. (Huanan) Wang, MSc (m) 1980, RU -> Massachusetts Institute of Technology, Harvard - Division of Health Sciences and Technology (US), 18 maanden  Human tissues are composed of micro- or nanosized building blocks. This research project aims to use cells and polymeric cell-binding microspheres as building blocks to self-assemble into 3D artificial tissues that can be used for regeneration of a wide variety of tissues.

 • Ronde 3

  Zoeken naar biomarkers voor suikerziekte met nieuwe genetische technieken  Dr. A. (Ali) Abbasi (m), RUG -> Addenbrooke's Hospital Cambridge, Institute of Metabolic Science (GB), 24 maanden Biomarkers zijn signalen van stoornissen in de stofwisseling. Het is belangrijk te weten of deze biomarkers de stoornis veroorzaken of hiervan het gevolg zijn. Met nieuwe genetische technieken worden in grote bevolkingsonderzoeken in Engeland en Nederland deze oorzaak-gevolg vragen bestudeerd.

  Nieuwe buren, nieuwe genexpressie?  Dr. J.G. (Joke) van Bemmel (v), EUR –> Institut Curie, Mammalian developmental epigenetics (FR), 24 maanden  Door breuken in het DNA kan een gen andere buren krijgen. Dit gebeurt vaak in kankercellen. De onderzoekers gaan daarom analyseren of bij de 'verhuizing' van een gen de nieuwe buren een effect hebben op de expressie van zo'n gen.

  Women's citizenship in South East Europe  Dr. C. (Chiara) Bonfiglioli (v), UU -> University of Edinburgh, School of Law (GB), 12 maanden  The region of South East Europe has undergone profound social, economic and political changes in the last twenty years. The researcher investigates how the post-socialist transition transformed women’s lives as workers and citizens in different states of South East Europe.

  Prehistorische grafheuvelrijen in Noordwest en Centraal Europa (derde millennium BC)  Dr. Q.P.J. (Quentin) Bourgeois (m), UL –> Aarhus University, Dept. of Culture and Society (DK), 12 maanden  Grafheuvelrijen komen overal in Noordwest en Centraal Europa voor. Deze soms kilometers lange rijen structureren het landschap op een grote schaal. Dit project onderzoekt de dynamiek en de functie van deze rijen door middel van computermodellen en simulaties.

  Enlightened Majorana fermions  Dr. J.P. (Jan) Dahlhaus (m), UL -> University of California Berkeley, Dept. of Physics (US), 12 maanden  Majorana fermions could some day be used to build a quantum computer. To realize them with a topological insulator requires a magnetic excitation gap. The researchers will investigate the creation of such a gap by illumination with light. In this way the use of problematic materials in soon-to-come experiments could be avoided.

  Zonnecellen van metaal  Dr. ir. E. (Eric) Detsi (m), RUG -> University of California Los Angeles, Dept. of Chemistry and Biochemistry (US), 24 maanden  Goedkope en efficiënte foto-elektrochemische cellen zijn belangrijk voor onze toekomstige energievoorziening. In dit project wordt een nieuw type cel ontwikkeld dat gebaseerd is op nanoporeus metaal. Dit is mogelijk goedkoper en efficiënter dan traditionele foto-elektrochemische cellen van halfgeleiders.

  Verbetering van de positie van letselschadeslachtoffers  Drs. N.A. (Nieke) Elbers (v), VU -> University of Sydney, Sydney Medical School (AU), 12 maanden  Het letselschadetraject kan een negatief effect hebben op het herstel van letselschadeslachtoffers. Hoe komt dat en hoe kunnen we de juridische procedure verbeteren? De onderzoekers vergelijken het effect van twee verschillende Australische compensatiesystemen op de gezondheid van verkeersslachtoffers.

  Exploring the therapeutic potential of a novel exercise hormone, Irisin, for use against metabolic disorders  Dr. A.G. (Anastasia) Georgiadi (v), WUR -> Karolinska Institutet, Dept. of Cell and Molecular Biology (SE), 24 maanden  Irisine is een nieuw ontdekt 'sporthormoon' dat ervoor zorgt dat meer vet wordt verbrand i.p.v. opgeslagen in vetcellen. Onderzoek bij muizen toont aan dat irisine overgewicht tegengaat en diabetes vermindert. Vervolgonderzoek moet aantonen op welke manieren Irisine als medicijn gebruikt kan worden.

  Kijken met je hersenen  Drs. M.R. (Martine) Groen (v), VU -> University College London, Neural Computation Lab. (GB), 24 maanden  Hersencellen hebben veel uitlopers waarmee ze met elkaar communiceren. Gezamenlijk kunnen hersencellen op grond van pixelinformatie uit het oog een compleet beeld onderscheiden. De onderzoeker gaat kijken of een individuele uitloper al in staat is een beeld te herkennen.

  Herstellen van de breuk  Dr. A (Aniek) Janssen (v), UU -> Lawrence Berkeley National Laboratory, Genome Dynamics (US), 24 maanden  Elke dag lopen onze cellen beschadigingen aan het DNA op, bijvoorbeeld door UV-straling van de zon. Elk stukje DNA wordt op een andere manier gerepareerd. Dit onderzoek bestudeert deze reparatiemogelijkheden in verschillende stukken DNA.

  Effectievere therapeuten met voortgangsfeedback?  Dr. K. (Kim) de Jong (v), UL -> University of Pennsylvania, Dept. of Psychology (US), 12 maanden  Feedback geven over de behandelvoortgang van patiënten aan therapeuten is een manier om de resultaten van psychotherapie te verbeteren. Dit onderzoek gaat na welke eigenschappen van de therapeut voorspellen of deze effectief omgaat met voortgangsfeedback.

  Hoe schema's je laten leren  Drs. M.T.R. (Marlieke) van Kesteren (v), RU –> Stanford University, Dept. of Psychology (US), 24 maanden  Voorkennis, of een schema, beïnvloedt de manier waarop je aansluitende of contrasterende informatie leert. Dit onderzoek bekijkt hoe informatie gerelateerd aan zo’n schema wordt verwerkt door het brein en hoe dit gebruikt kan worden voor schema-gerelateerd leren in het onderwijs.

  Starting at the right moment  M.D. (Milena) Lazova, MSc. (v), VU –> Massachusetts Institute of Technology (MIT), Dept. of Biology, (US), 24 maanden  Bacteria double their genetic information (DNA) in order to pass it to their progeny. The researchers will investigate how bacteria start doubling of DNA in the right time: bacteria, which start that process too early or too late cannot survive.

  Luisteren naar de kernen van botsende neutronensterren   Dr. T.G.F. (Tjonnie) Li (m), VU/FOM-NIKHEF -> California Institute of Technology, LIGO Laboratory (US), 24 maanden

  Neutronensterren, de meest massieve sterren in het universum, zijn ideale laboratoria voor fundamentele fysica. Onze kennis van zulke sterren is echter beperkt. Onderzoekers stellen voor zwaartekrachtstraling te gebruiken waarmee voor het eerst het inwendige van neutronensterren kan worden waargenomen. 

  Computergestuurd sneller en slimmer nieuwe medicijnen ontdekken  M.H. (Marnix) Medema, MSc. (m), RUG -> Max Planck Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen (DE), 24 maanden  Bacteriën en schimmels maken allerlei stofjes die bruikbaar zijn als antibiotica en chemotherapeutica. Het overgrote deel van deze stofjes is nog onbekend. Door computergestuurd een zo groot mogelijke chemische, genetische en ecologische diversiteit te bemonsteren, willen de onderzoekers het biochemische universum afspeuren naar nieuwe medicijnen.

  Een vogel kent men aan zijn veren?  M.M.L. (Michelle) Moerel, MSc. (v), UM –> University of Minnesota, Center for Magnetic Resonance Research (US), 24 maanden  In het dagelijkse leven worden we omringd door geluiden. Door geluidseigenschappen te combineren, herkennen we deze geluiden moeiteloos. Bijvoorbeeld, een hoog en snel fluctuerend geluid herkennen we als het fluiten van een vogel. Dit project onderzoekt de hersenmechanismen die hieraan ten grondslag liggen.

  Peasant farms and agricultural policies: the history of a 'paradigm of response'  Mr. F. (Federico) D'Onofrio (m), UU -> Yale University, Dept. of Political Science (US), 12 maanden  The notion of the peasant farm was at the care of agricultural economics in Europe before WWII. It affected decisively agricultural policies in the first half of the 20th century. The notion of the peasant farm became popular again in developing countries after the 1970s. How did peasant farms enter the policy making process? I suggest that the notion of a "paradigm of response" provides a good way to understand the relationship between scientific research and policies.

  Stamcellen voor leverherstel: paard van Troje?  Dr. B.A. (Baukje) Schotanus (v), UU -> University of Edinburgh, MRC Centre for Regenerative Medicine (GB), 12 maanden  Leverstamcellen worden onderzocht vanwege hun mogelijkheden voor therapeutisch gebruik in onbehandelbare leverziekten. Ze lijken echter ook verbindweefseling van de lever in de hand te werken. De onderzoekers zullen hierop ingaan en mogelijk belangrijke inzichten voor stamceltherapie geven.

  Waarneming van de derde dimensie  Dr. R. (Rita) Sousa (v), VU -> University of New South Wales, Faculty of Human Movement Sciences Australia, School of Psychology (AU), 24 maanden  We kunnen de derde dimensie niet direct waarnemen. We moeten hem afleiden door verschillende informatiebronnen te combineren. De meeste experimenten hebben deze bronnen in virtuele omgevingen bestudeerd. Dit onderzoek streeft ernaar de informatiebronnen in echte en dynamische omgevingen te bestuderen.

  Verschil in ernst tussen patiënten bij aangeboren hartritmestoornissen  Drs. A.J.M. (Anke) Tijsen (v), UvA –> Technion-Israel Institute of Technology, The Sohnis Research Laboratory for Cardiac Elecrophysiology and Regenerative Medicine (IL), 24 maanden  Mutaties in ion-kanalen veroorzaken aangeboren hartritmestoornissen, maar deze zijn niet altijd even ernstig bij mensen met dezelfde mutatie. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn variaties in het DNA in andere delen van het zieke gen. De onderzoekers gaan het effect van deze variaties bestuderen en kijken of ze kunnen zorgen dat er minder ziek eiwit is waardoor mensen minder ernstige hartritmestoornissen zullen hebben.