Toekenningen Rubicon 2011

Rubicon kent per jaar drie rondes. Hieronder volgt per ronde een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.
 • Ronde 1

  Het blokkeren van celdeling in borstkanker Dr. M. (Marieke) Aarts (v) 1980, VU –> Institute of Cancer Research - The Breakthrough Breast Cancer Research Centre (UK), 24 maandenKanker ontstaat door ongeremde celdelingen. Door de eiwitten te remmen die dit celdelingsproces aansturen, 'crashen' kankercellen tijdens de celdeling en worden zo uitgeschakeld. De onderzoekers gaan bekijken welke factoren bepalen of een borstkankercel gevoelig is voor deze vorm van behandeling.

  Naar een geïndividualiseerde behandeling van depressie 
  N. (Niki) Antypa MSc (v) 1982, UL –> Universita di Bologna - Psychiatrie (IT), 24 maanden 
  Depressie is een slopende aandoening, die veel voorkomt en die nog steeds moeilijk te behandelen is. De onderzoekers zullen genetische gegevens combineren met sociale en klinische gegevens van patiënten om te bepalen 'wat werkt voor wie' in de behandeling van depressie.

  Plastics helpen om het potentieel van stamcellen te realiseren 
  Dr. E. (Erhan) Bat (m) 1981, UT -> University of California, Los Angeles - Department of Chemistry & Biochemistry / California Nanosystems Institute (VS), 24 maanden 
  In het lichaam werken verschillende eiwitten samen om een bepaalde functie te induceren in stamcellen. De wetenschappers gaan dergelijke eiwitten koppelen op patronen van plastics om zo het gedrag van stamcellen effectief te sturen.

  Kankercelmetabolisme onder de loep 
  Dr. C.R. (Celia) Berkers (v) 1980, UL -> Beatson Institute for Cancer Research (UK), 24 maanden 
  Kankercellen hebben een ander metabolisme dan gezonde cellen. Dit maakt kankercellen mogelijk vatbaarder voor sommige vormen van chemotherapie. De onderzoekers gaan met chemische technieken bekijken hoe het eiwit p53, dat vaak uitgeschakeld is in kankercellen, het metabolisme van kankercellen beïnvloedt.

  De betekenis van bloedstolling in slagaderverkalking 
  Dr. J.I. (Julian) Borissoff (m) 1980, UM -> Harvard Medical School - Immune Disease Institute (VS), 24 maanden 
  Bloedstolling is niet alleen belangrijk bij het stelpen van een bloeding, maar heeft ook invloed op slagaderverkalking (atherosclerose). Het stollingsenzym trombine lijkt hier een sleutelrol in te spelen. In dit voorstel wordt de rol van trombine op ontsteking van de atherosclerotische vaatwand onderzocht. Remming van trombine met nieuwe antistollingsmedicijnen zal in de toekomst misschien belangrijk worden bij behandeling van slagaderverkalking bij de mens.

  De levensduur van koolmezen 
  Dr. S. (Sandra) Bouwhuis (v) 1980, RUG –> Universiteit van Oxford - Edward Grey Instituut (UK), 24 maanden 
  De levensduur van koolmezen varieert van 1 tot 9 jaar. Maar wat veroorzaakt deze variatie? In dit onderzoek worden gedetailleerde gedragsobservaties van vijf generaties koolmezen gecombineerd met ecologische en genetische data van vijftig generaties koolmezen om deze vraag te beantwoorden.

  Delving deeper into brain data 
  Dr. C. (Chris) Donkin (m) 1983, University of Newcastle (AUS) -> UvA - Cognitive Science Center (NL), 24 maanden 
  Images of brain activity tell us about the areas of the brain essential for various behaviours. It can be difficult, however, to connect this activity with specific cognitive processes. We will make it easier to make such links by combining brain imaging data with formal theories of behaviour.

  Wanneer praten afweercellen met elkaar? 
  Dr. C. (Carmen) Gerlach (v) 1980, UL / Nederlands Kanker Instituut –> Harvard Medical School - Pathologie (VS), 24 maanden 
  De onderzoekster wil beter begrijpen hoe cellen van ons afweersysteem infecties bestrijden. Ze gaat met een microscoop filmen wanneer verschillende afweercellen met elkaar praten om de gesprekspartner te vertellen dat er een infectie bestreden moet worden.

  Contact met de buren 
  Dr. M. (Martijn) Gloerich (m) 1983, UU -> Stanford University School of Medicine - Department of molecular and cellular physiology (VS), 24 maanden 
  Zodra cellen contact met elkaar maken, kan dit leiden tot veranderingen in hun vorm en functie. Veel cellen hebben een karakteristieke asymmetrische vorm om specifieke functies goed uit te kunnen voeren. Dit onderzoek bestudeert hoe deze cel-asymmetrie wordt bewerkstelligd door naburige cellen.

  Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 
  Dr. A.D. (Amaranta) de Haan MSc (v) 1981, UU -> Universiteit Gent - Ontwikkelingspsychologie (BE), 24 maanden 
  Deze studie test of gedrag van jongeren sterker wordt bepaald door hoe jongeren opvoeding ervaren dan door oudergerapporteerde opvoeding. Ook wordt onderzocht of persoonlijkheidskenmerken bepalen hoe jongeren opvoeding ervaren en hoe gevoelig ze zijn voor de effecten van opvoeding.

  Aandacht in de hersenen 
  S. (Saskia) Haegens MSc (v) 1984, RU –> Columbia University Medical Center - Department of Psychiatry (VS), 24 maanden 
  Aandacht is cruciaal in het dagelijks leven, bij bijvoorbeeld autorijden, een gesprek voeren of opletten op school. De hersenonderzoeker bekijkt hoe het verdelen en controleren van aandacht in het brein wordt geregeld door hersengolven.

  Bijwerkingen van medicijnen bezien op moleculair niveau 
  Dr. H.I. (Helgi) Ingólfsson (m) 1979, Weill Cornell Medical College, NY (VS) -> RUG - Biophysics (NL), 24 maanden 
  Medicijnen hebben vaak bijwerkingen doordat ze verstoringen in het celmembraan veroorzaken. Dit onderzoek heeft als doel de moleculaire basis voor dit effect op te helderen met behulp van computermodellen, zodat betere medicijnen kunnen worden ontworpen.

  De kip en het ei van overgewicht en psychische problemen 
  Dr. P.W. (Pauline) Jansen PhD (v) 1980, EUR -> Murdoch Children's Research Institute (MCRI) - The Royal Children's Hospital Melbourne, Victoria (AUS), 12 maanden 
  Kinderen met overgewicht hebben vaak psychische stoornissen. Maar leidt overgewicht tot psychische problemen, of zijn psychische problemen juist de oorzaak van gewichtstoename, of allebei? Dit onderzoek is gericht op het ontrafelen van oorzaak en gevolg in deze complexe relatie.

  St. Joachim als ideaal van mannelijkheid 
  Dr. A.S. (Adriaan) van Klinken (m) 1982, UU –> University of London (SOAS) - Centre of Gender and Religions Research (UK), 24 maanden 
  Een katholieke mannenorganisatie in Zambia promoot St. Joachim als hét rolmodel voor mannen in tijden van HIV/AIDS. De onderzoeker analyseert de achtergrond, betekenis en effecten van deze vorm van religieuze gender-politiek met het oog op theorievorming rond religie en masculiniteit.

  Ik zal deze groep wel even leiden 
  Ir. R.H.J.M. (Ralf) Kurvers (m) 1981, WUR –> Humboldt University of Berlin - Department of Ecology and Biology of Fishes (DE), 24 maanden 
  Individuen in groepen maken vaak gezamenlijk een keuze tussen verschillende alternatieven. Welke individuen een belangrijke rol spelen in deze beslissingen is onbekend. Dit onderzoek kijkt naar de rol van verschillende persoonlijkheden in gezamenlijke beslissingen.

  Therapeutic gene delivery 
  Dr. M. (Min Seok) Kwak (m) 1976, RUG -> Harvard University - Dana-Farber Cancer Institute (VS), 24 maanden 
  Successful gene therapy for a disease such as cancer depends on understanding living systems and efficient delivery of desired genes into organisms. This research mainly aims at building nanoparticles containing siRNA and controlled tuning of the effectiveness of the delivery system.

  Hoe worden gevaarlijke virussen herkend? 
  Drs. M.A. (Martijn) Langereis (m) 1979, UU -> RU - Afdeling Medische Microbiologie (NL), 24 maanden 
  Hoe cellen virussen detecteren is grotendeels onduidelijk. Een mogelijke doorbraak hierin is de recente identificatie van sensoren die in staat zijn viraal RNA te detecteren. In dit project wordt onderzocht hoe deze sensoren 'non-self' viraal RNA van 'self' RNA onderscheiden.

  Rationaliteit en vooruitgang in wetenschap 
  Dr. R. (Rogier) de Langhe (m) 1982, Ghent University -> Tilburg University - Center for Logic and Philosophy of Science (NL), 24 maanden 
  Wetenschappers hebben het graag over 'paradigma's' maar het blijft onduidelijk hoe wetenschap dan rationeel kan zijn en vooruitgang mogelijk is. Wetenschapsfilosofen hebben daar al 50 jaar grote onenigheid over, maar dankzij drie recente wetenschappelijke doorbraken zal ik deze vragen kunnen oplossen.

  Statistische toetsen voor variabiliteit 
  Dr. ir. J. (Joris) Mulder (m) 1981, UU -> UvT - MTO (NL), 24 maanden 
  Als de effecten van een behandeling voor bijvoorbeeld depressiviteit sterk variëren tussen patiënten terwijl de gemiddelde depressiviteitsscore enigszins afneemt, is het algemeen toepassen van de behandeling niet wenselijk. In dit project zullen Bayesiaans statistische toetsen voor variabiliteit ontwikkeld worden.

  Structurele verbeteringen van dynamisch programmeren 
  Dr. J. (Jesper) Nederlof MSc (m) 1985, University of Bergen (NO) - > TU/e - Department of Mathematics and Computer Science (NL), 24 maanden 
  Een van de standaardtechnieken om lastige planningsproblemen met de computer op te lossen is 'dynamisch programmeren'. De onderzoekers gaan na onder welke omstandigheden de techniek precies verbeterd kan worden, gebruikmakend van veelbelovende recente ontwikkelingen op dit gebied.

  Encryptie van de toekomst 
  C.P. (Christiane) Peters (v) 1981, TU/e -> Danmarks Tekniske Universitet - Cryptology (DK), 24 maanden 
  Bijna alle hedendaagse versleutelingsmechanismen zijn te kraken zodra natuurkundigen er in slagen om kwantumcomputers te bouwen. Gelukkig zijn er alternatieven, zoals op coderingstheorie gebaseerde encryptie, die bestand zijn tegen aanvallen met kwantumcomputers. Dit project gaat coderings-gebaseerde systemen gereedmaken voor de praktijk.

  Eurafrika. Europese samenwerking in Europa en Afrika. 
  Dr. A.-I. (Anne-Isabelle) Richard-Picchi (v) 1980, University of Cambridge (UK) -> UU - Geschiedenis (NED), 24 maanden 
  Al in de negentiende eeuw werd over Europese samenwerking gesproken. Deze ideeën waren niet beperkt tot Europa. Ook in Afrika moesten de Europese machten samenwerken. Dit project onderzoekt hoe deze samenwerking in Afrika vorm kreeg en ideeën over Europa beïnvloedde.

  Fotokatalysatoren inpakken voor kunstmatige fotosynthese 
  Mr. A.M. (Abraham) Shultz (m) 1984, Northwestern University, Evanston, Illinois (VS) -> UvA -HIMS (NL), 24 maanden 
  De groeiende wereldbevolking en haar groeiende behoefte aan energie vereisen het gebruik van zonlicht als bron voor duurzame energie. Kunstmatige fotosynthese, waarbij zonlicht wordt benut om water om te zetten in het energetisch hoogwaardige waterstofgas, is een zeer aantrekkelijke aanpak. De onderzoeker zal de inbedding van bestaande en nieuwe katalysatoren in goed gedefinieerde, kristallijne materialen bestuderen en hun immobilisatie op elektrodeoppervlakken. Dit zal leiden tot nieuwe toepassingen voor opschaalbare fotokatalyse, waarbij zonlicht kan worden omgezet in chemische energie.

  Eén vaccin voor alle griepvirussen 
  Dr. B.A. (Bram) Slütter (m) 1983, UL -> University of Iowa - Microbiologie (VS), 24 maanden 
  Ieder jaar moet men een nieuw griepvaccin maken omdat het griepvirus snel muteert. Dit onderzoek bekijkt de mogelijkheid om een vaccin te ontwikkelen dat gericht is tegen een eiwit in de kern van het virus dat slechts heel weinig muteert. Bekeken wordt hoe er voldoende T-cellen aangemaakt kunnen worden om een griepinfectie te verwerken.

  Immigratie en moedertaal 
  A.M. (Anna) Strycharz (v) 1979, University of Edinburgh (UK) -> Meertens Instituut (NL), 24 maanden 
  Wanneer sprekers van verschillende dialecten naar het buitenland verhuizen, verandert dan hun manier van spreken en worden dialectverschillen kleiner? Om dit te onderzoeken wordt gekeken naar het ontstaan van een specifiek Nederlands-Japans dialect onder Japanse immigranten in Nederland.

  Oost, west, thuis best. Het effect van soortspecifieke relaties tussen planten en bodemorganismen op de afbraak van plantenmateriaal 
  G.F. (Ciska) Veen (v) 1981, RUG –> Swedish University of Agricultural Sciences (SE), 24 maanden 
  Bodemorganismen zijn gespecialiseerd in het afbreken van organisch materiaal van planten uit hun eigen nabijheid. In een veldexperiment op de toendra van Zweden bestuderen de onderzoekers hoe klimaat en eigenschappen van planten de soortspecifieke relaties tussen bodemorganismen en planten beïnvloeden en wat de gevolgen zijn van veranderingen in deze specifieke relaties voor de afbraak van plantenmateriaal en dus de nutriëntenkringloop in terrestrische ecosystemen.

  Hoe bedwingt het immuunsysteem 100 biljoen darmbacteriën? 
  Dr. M.R. (Marcel) de Zoete (m) 1979, UU -> Yale University - School of Medicine, Department of Immunobiology (VS), 24 maanden 
  De darm bevat tien keer zoveel bacteriën als het totaal aantal menselijke cellen. In dit project wordt onderzocht hoe het immuunsysteem in staat is de samenstelling van de intestinale flora te reguleren en zo een onbalans in bacteriële flora, zoals die bestaat bij o.a. de ziekte van Crohn, te voorkomen.

 • Ronde 2

  Fonetische codering in de hersenen  M. (Martijn) Baart, MSc (m) 1983, UvT -> Basque Center on Cognition, Brain and Language - Neurocognitieve (taal)wetenschappen (ES), 24 maanden Spraakwaarneming is mede afhankelijk van het zien van de sprekende mond en de taalkundige informatie die in de hersenen is opgeslagen. Deze verschillende signalen worden in het brein samengevoegd en fonetisch gecodeerd. Dit onderzoek gaat het precieze tijdsverloop hiervan na.

  Slimme microcapsules voor nieuw hersenweefsel  J. (Job) Boekhoven, MSc (m) 1984, TUD -> Northwestern University - The Stupp Lab. (VS) , 24 maanden  In westerse landen is een beroerte de meest voorkomende oorzaak van blijvende invaliditeit. Met behulp van stamcellen en 'slimme' microcapsules gaan de onderzoekers een nieuwe methode ontwikkelen om het afgestorven hersenweefsel te herstellen. De capsules vormen een nestelplekje voor de stamcellen en geven lokaal signalen aan de cellen om te ontwikkelen tot nieuw hersenweefsel.

  Bacteriële gifstof speelt rol bij darmkanker  J.M. (Annemarie) Boleij, MSc (v) 1983, RU -> Johns Hopkins University - Division of Infectious Diseases, Gastroenterology and Tumor Immunology (VS), 24 maanden  De darmbacterie Bacteroides fragilis produceert verschillende variaties van de gifstof BFT. Deze gifstof veroorzaakt ontstekingen die kunnen leiden tot darmkanker. Dit onderzoek bekijkt de effecten van deze variaties op het ontstaan van darmkanker.

  Zijn betere zangers slimmer?  Dr. N.J. (Neeltje) Boogert (v) 1982, McGill University (CA) -> University of St. Andrews, Neurocognitie (UK), 24 maanden  Bij zangvogels prefereren vrouwtjes de mannetjes die de meest complexe liedjes zingen. Misschien doen ze dat omdat deze mannetjes intelligenter zijn. De onderzoekster zal testen of vogelzang een indicator is voor intelligentie, en of steroïdhormonen in de hersenen hieraan ten grondslag liggen.

  Nu een kleine beloning of een grote beloning later?  Dr. W. (Wouter) van den Bos (m) 1980, UL -> Stanford University - Psychology (VS), 24 maanden  De onderzoekers gaan hersenactiviteit meten terwijl kinderen, adolescenten en volwassenen keuzes maken waarbij zelfbeheersing een belangrijke rol speelt. De onderzoekers trachten te achterhalen waarom sommige individuen (bijv. pubers) minder zelfbeheersing vertonen dan anderen en hoe de omgeving hier invloed op heeft.

  Snoeien van cannabisplanten in de hersenen  Drs. M.G. (Matthijs) Bossong (m) 1980, UU -> King’s College London - Institute of Psychiatry (UK), 24 maanden  Onze hersenen bevatten een soort cannabisplanten die bepalen hoe we ons voelen. Bij mensen met psychosen zijn deze planten te groot. Dit onderzoek gaat bestuderen hoe het snoeien van cannabisplanten kan leiden tot een afname in psychotische klachten.

  Picking up mannerisms – why are some people so good at it?  J.L. (Jennifer) Cook (v) 1985, UCL (UK) -> RU, Donders Instituut (NL), 24 maanden  Some people rapidly pick up new accents and mannerisms and quickly blend in with others. This research investigates how this process happens in the brain, why some people are faster to do this than others and how it can be accelerated.

  Kantelpunten in ecologische netwerken  Dr. V. (Vasilis) Dakos (m) 1977, WUR -> Estación Biológica de Doñana (Sevilla) - Integrative Ecology Group (ES), 24 maanden  Wegens de toenemende druk op het complexe netwerk van interacties in de natuur, is er een dringende behoefte om het potentiële risico op kantelen in te kunnen schatten. Dit project heeft als doel te bepalen of kantelpunten in ecologische netwerken kunnen worden aangetoond door recent ontwikkelde generieke waarschuwingssignalen.

  Zo dicht mogelijk bij de waarheid...  Dr. T.A.L. (Tim) van Erven (m) 1982, UL -> Université de Paris-Sud - Département de Mathématiques (FR), 24 maanden  Wetenschappers proberen de waarheid te ontdekken. Maar wat nou als de waarheid zo ingewikkeld is dat ze slechts benaderd kan worden? De onderzoekers ontwikkelen nieuwe statistische technieken om in dat geval de waarheid zo goed mogelijk te benaderen.

  Chromosoomscheiding in zicht  Dr. M. (Matilde) Galli (v) 1984, UU -> University of California San Francisco - Department of Physiology (VS), 24 maanden  Celdeling vormt de grondslag van alle leven. Tijdens celdeling moet het erfelijk materiaal, de chromosomen, gescheiden worden tussen twee cellen. Dit onderzoek bekijkt hoe tijdens celdelingen van een levend organisme de lijm die normaal de chromosomen samenhoudt, wordt opgelost.

  Bont baltsen helpt zoekende vrouwen en oplettende roofdieren  Drs. W. (Wouter) Halfwerk (m) 1980, UL -> Smithsonian Tropical Research Inst. (PA) , 24 maanden  Veel mannen baltsen uitbundig om vrouwen te imponeren. Echter, zoveel mogelijk aandacht trekken is niet altijd gunstig als er oplettende roofdieren in de buurt zijn. Dit project onderzoekt de omstandigheden waaronder bont baltsen meer vrouwen dan roofdieren aantrekt.

  Parasieten samen op (de) pad  Drs. B.J. (Bethany) Hoye (v) 1982, UU -> University of Colorado - Department of Ecology and Evolution (VS), 24 maanden  Bij infectieziekten zijn vaak verschillende parasieten in het spel. Dit project is erop gericht om te bepalen welke parasieten samen voorkomen tijdens infectieziekten van amfibieën, en welke gastheer de grootste kans loopt om door verschillende parasieten geïnfecteerd te raken.

  Een heldere kijk op glas  Drs. L.M.C. (Liesbeth) Janssen (v) 1983, RU -> Columbia University - Department of Chemistry (VS), 24 maanden  Glas wordt al eeuwenlang gebruikt in huishoudelijke, industriële en technologische toepassingen. Hoe glas ontstaat is echter nog altijd een raadsel. De onderzoekers gaan een nieuwe theorie ontwikkelen om de vorming van glas beter te begrijpen.

  Immuunsysteemremmers uit tekenspuug  Dr. M.M. (Matthijs) Jore (m) 1981, WUR -> University of Oxford - Sir William Dunn School of Pathology (UK), 24 maanden  Teken bijten zich vast in de mens en voeden zich daar met bloed. Om te kunnen overleven produceren ze eiwitten die het immuunsysteem van hun gastheer remmen. Met behulp van structuuranalyse zal worden onderzocht hoe deze eiwitten het immuunsysteem beïnvloeden.

  Neuronal processes in the construction of conscious auditory perception: patterns and entrained oscillations  N.J. (Nick) Kilian-Hütten (m) 1981, UM -> Columbia University - Department of Psychiatry (VS), 24 maanden  Onze waarneming van de wereld is geen gewone kopie. Als je iets hoort, kan dat beïnvloed worden door wat je eerder hebt gehoord, of door wat je ziet. Dit project zal onderzoeken hoe onze hersenen verwerken wat we subjectief horen.

  Correctiemethoden voor vertekening  Dr. B (Bärbel) Maus (v) 1981, UM -> University of Warwick - Department of Statistics (UK), 12 maanden  Wetenschappers worden vaak geconfronteerd met grote hoeveelheden data maar gebruiken slechts een klein deel van deze data om resultaten te verkrijgen. Door deze selectie kunnen de resultaten vertekend worden. Statistici zullen in dit project methoden ontwikkelen om hiervoor te corrigeren.

  Het visueel aflezen van cognitie  Drs. M. (Marnix) Naber (m) 1984, Philipps-University Marburg -> Harvard University - Vision Sciences Laboratory (VS), 12 maanden  'Gedachtenlezen' is een populair thema in de media maar de methoden, betrouwbaarheid en mogelijkheden zijn niet bestudeerd. Dit onderzoek gaat kijken in hoeverre lichamelijke kenmerken zoals bewegingen, pupilgrootte en gelaatstrekken, iemands gedachten en cognitieve toestand kunnen onthullen tijdens interactieve taken.

  Early signs of emotional attachment in babies  Dr. M. (Mikko) Peltola (m) 1978, University of Tampere (FI) -> UL - Department of Child and Family Studies (NL), 18 maanden  Children attach more or less emotionally to their parents. To understand the early signs of these attachments, researchers will study babies' brain responses to emotional pictures and see if these responses predict the quality of the emotional relationship in one-year-olds.

  A nanoscale optoelectronic interface  F. (Ferry) Prins (m) 1983, TUD -> Harvard University - toegepaste wetenschappen (VS), 24 maanden  De grootste uitdaging bij het koppelen van optische en elektronische componenten op een chip is het schaalverschil. Om dit gat te overbruggen zal de onderzoeker een optoelektronische component ter grootte van een enkel nanodeeltje creëren.

  Past coastal sediment-system-dynamics in South-Holland and its implication for present and future coastal change  Dr. T. (Tony) Reimann (m) 1979, Freie Universität Berlin (DE) -> TUD (NL), 24 maanden  Sustainable protection of South Holland's coast is a challenge for the Dutch society. Successful planning and execution of novel coastal protection requires understanding of sediment-system-dynamics. We will investigate the interrelation of past sea-level fluctuation and sediment dynamics in South Holland.

  Reparatie versus rationalisatie van immoreel groepsgedrag  Dr. J.M. (Jojanneke) van der Toorn (v) 1979, New York University (VS) -> UL - Sociale & Organisatie Psychologie (NL), 12 maanden  Ondanks dat mensen moraliteit buitengewoon belangrijk vinden en graag deel uitmaken van morele groepen, geven zij immoreel groepsgedrag vaak niet toe. De onderzoekers toetsen of het feit dat mensen morele overtredingen repareren of rechtvaardigen afhangt van specifieke groepsprocessen en intergroepsrelaties.

  Identification of molecular mechanisms underlying association signals in complex diseases  Drs. G. (Gosia) Trynka (v) 1983, RUG -> Harvard Medical School - Robert Plenge Group (VS), 24 maanden  Reumatoïde artritis is een immuun-gerelateerde ziekte, die veroorzaakt wordt door vele kleine veranderingen in het DNA. De onderzoekers zullen onderzoeken hoe deze veranderingen de genen beïnvloeden en hoe deze de ontwikkeling van de ziekte bepalen.

  Van cellen afkomstige blaasjes om kleine stukjes RNA naar tumoren te brengen  P. (Pieter) Vader, MSc (m) 1985, UU -> University of Oxford - Department of Physiology, Anatomy and Genetics (UK), 12 maanden  Kleine stukjes RNA kunnen genen die betrokken zijn bij de groei van tumoren uitschakelen, maar daarvoor moeten ze wel in de kankercellen worden gebracht. De onderzoekers gaan kijken hoe blaasjes die afkomstig zijn van cellen uit het lichaam daarvoor kunnen worden gebruikt.

  Een nieuwe kijk op visie  Dr. K.L. (Katrien) Vanagt (v) 1977, UT -> KNAW Huygens Instituut ING - wetenschapsgeschiedenis (NL), 24 maanden  De vraag hoe we zien, heeft menig denker slapeloze nachten bezorgd. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de vroegmoderne interesse van artsen voor visie tot nieuwe horizonten heeft geleid in de vroegmoderne wetenschapsbeoefening. De camera obscura speelde hierbij een belangrijke rol.

  Influenzavirusreplicatie per seconde  A.J.W. (Aartjan) te Velthuis (m) 1983, UL -> University of Oxford (UK), 24 maanden  Het influenzavirus is klein, gevaarlijk, en perfect in staat zijn vermenigvuldiging te reguleren. Door het centrale replicatie-enzym van dit virus op moleculair niveau te volgen zal dit onderzoek proberen op te helderen hoe deze regulatie tot stand komt.

  Druppels en grensvlakken manipuleren met licht  Dr. A.A. (Lia) Verhoeff (v) 1983, UU -> University of Oxford - Department of Chemistry (UK), 24 maanden  Met sterk gefocusseerd laserlicht kan men druppels en grensvlakken in vloeistoffen manipuleren. De onderzoekers bekijken met de microscoop hoe grensvlakken op dergelijke verstoringen reageren. Vervolgens gebruiken ze laserlicht om in detail te bestuderen hoe druppels breken of juist samenvloeien.

  Griep, een meester in het aanpassen  R.P. (Robb) de Vries, MSc (m) 1983, UU -> The Scripps Research Institute, San Diego California (VS), 24 maanden  We hebben geen idee hoe het griepvirus zijn receptorbindingeigenschappen alsmaar blijft aanpassen. Om dit te onderzoeken gebruiken de onderzoekers het verantwoordelijke eiwit (hemagglutinine) en suikerarrays om op aminozuurniveau te bepalen hoe het virus evolueert.

  De krachtigste deeltjesversnellers in het heelal  Drs. R.J. (Reinout) van Weeren (m) 1980, UL -> University of Cambridge - Institute of Astronomy (UK), 24 maanden  Clusters van sterrenstelsels zijn de grootste gebonden structuren in het heelal. Clusters kunnen botsen en samensmelten tot nieuwe nog grotere clusters. Dit onderzoek gaat na hoe deeltjes worden versneld tot extreme energieën in de schokgolven van de botsingen.

 • Ronde 3

  NWO ontving 240 aanvragen voor Rubicon, 12 procent van die aanvragen kon gehonoreerd worden. De honoreringspercentages voor mannen en vrouwen waren nagenoeg gelijk. 15 onderzoekers die in Nederland zijn gepromoveerd gaan naar het buitenland, en 14 subsidies onderzoekers uit het buitenland komen naar Nederland. Deze ronde was de laatste ronde waarin buitenlandse onderzoekers een aanvraag konden doen om naar Nederland te komen.

  A-Z

  Oor voor herstel  Dr. E. (Eva) Alisic (v), UU -> Monash University - Injury Research Institute (AU), 19 maanden Als een kind ernstig gewond raakt spelen ouders een belangrijke rol in het psychische herstel. Wat doen ouders dan eigenlijk? Deze studie brengt dagelijkse ouder-kindcommunicatie en het effect op stressklachten in kaart door 'mee te luisteren'.

  Building the city from home space  Dr. V. (Viviana) d'Auria (v), Katholieke Universiteit Leuven (BE) -> UvA, Centre for Urban Studies (NL), 24 maanden  Urban change in the global south needs renewed descriptors. An interdisciplinary analysis of dwelling transformations in Lima and Accra maps practices by inhabitants that adapt their 'home space'. These incremental adaptations become part of the tissue and contribute to re-define the city.

  Eilanden binnenstebuiten?  Drs. L.E. (Lisa) Becking (v), UL -> University of California Berkeley - Environmental Science (US), 24 maanden  Mariene meren zijn binnenstebuiten gekeerde eilanden: kleine stukjes zee omgeven door land. De onderzoekers zullen recent ontdekte mariene meren in Indonesië bestuderen om gevestigde eilandtheorieën te toetsen. Het doel is inzicht te krijgen in de historische processen die verantwoordelijk zijn voor hedendaagse mariene biodiversiteit.

  Kwantummagnetisme bij kamertemperatuur  Ir. D. (Daan) Brinks (m), ICFO (ES) -> Harvard University - Departments of Chemistry and Chemical Biology and of Physics (US), 24 maanden  Elektronen zijn kwantummechanische magneetjes. De onderzoekers zullen elektronen in biomoleculen een voor een manipuleren met zeer geconcentreerde magneetvelden en dit gebruiken om, op kamertemperatuur, hogeresolutieplaatjes van moleculaire systemen te maken en om reacties tussen individuele moleculen te bekijken.

  Defamiliarization and the cultural impact of literature  Dr. M. (Marco) Caracciolo (m), University of Bologna (IT) -> RUG - Faculty of Arts (NL), 24 maanden  What effect does engaging with literature have on the cultural values held by readers? This project seeks to contribute to the debate surrounding this question by revisiting a key notion of 20th century literary theory – Viktor Shklovsky's 'defamiliarization' – in connection with a corpus of experimental novels published in the 1960s and 1970s.

  Schizofrenie: de hersenen uit balans  Drs. E. (Elsmarieke) van de Giessen MD (v), AMC -> Columbia University - Medical Center, NY State Psychiatric Institute (US), 24 maanden  Bij schizofrenie is in het hersengebied striatum de stof dopamine verhoogd waardoor psychoses kunnen ontstaan. Daarnaast hebben patiënten problemen met bijvoorbeeld motivatie en geheugen. De onderzoeker bekijkt met hersenscans of deze laatste problemen worden veroorzaakt doordat in de cortex van de hersenen dopamine juist verlaagd is.

  Bio-inspired supramolecular architectures for intra-cavity catalysis  Dr. R. (Rafael) Gramage-Doria (m), Université de Strasbourg (FR) -> UvA - HIMS (NL), 24 maanden  Nature is able to develop systems in which controlling the nano-environment about an active site is crucial, and this is especially the case for enzymes. In the current project we design nano-sized cages with peptide interiors utilized with artificial catalysts to mimic and understand the working principles of natural enzymes. In addition, new ways to control reactivity and selectivity of transition metal catalysts will become available.

  Diagnose op moleculair niveau  MSc. G.J. (Gerbrand) van der Heden-van Noort (m), UL -> Humboldt Universität zu Berlin - Department of Chemistry (DE), 18 maanden  Kleine afwijkingen in het DNA kunnen zorgen voor ernstige ziektes zoals kanker. DNA kan ook gebruikt worden om chemische reacties te laten verlopen. Dit onderzoek richt zich op het gebruik van zulke reacties om specifiek 'ziek'-DNA aan te tonen.

  News exchange and public opinion: the Bohemian revolution in Dutch news media (1618-1621)  Dr. H.J. (Helmer) Helmers (m), UL -> UvA - Institute of Culture and History (NL), 12 maanden  Internationaal nieuws speelde een belangrijke rol in de vroegmoderne Nederlandstalige media. Aan de hand van een internationale crisis onderzoekt dit project hoe en waarom het nieuws werd overgedragen, en hoe het de publieke opinie in de Republiek beïnvloedde.

  Gokken op dopamine  Dr. R.J. (Ruth) van Holst (v), UvA -> RU - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour (NL), 12 maanden  Het spelen van gokspellen is voor veel mensen een leuk tijdverdrijf maar bij een kleine groep geeft gokken ernstige problemen. Het plezierige gevoel van gokken is geassocieerd met dopamine-afgifte in het brein. Echter, bij mensen met een gokverslaving lijkt deze dopamine-afgifte verstoord en is het gokgedrag vaak ontremd. Er zijn aanwijzingen dat gokkers te gevoelig zijn voor winst terwijl verlies minder indruk maakt. Ik zal onderzoeken of er sprake is van verstoorde dopamineproductie in pathologische gokkers en hoe dit samenhangt met de gevoeligheid voor winst en verlies.

  The Unique Sounds of Slovenian  Dr. P. (Peter) Jurgec (m), University of Tromsø (NO) -> UL - Centre for Linguistics (NL), 24 maanden  Slovenian is a small South Slavic language with some remarkable properties. This project provides a complete description of Slovenian sound and stress patterns. The data will be recorded, analyzed digitally, and confirmed by production and perception experiments.

  De vorming van een imperiale cultuur  Drs. ir. D. (David) Kertai (m), Heidelberg University (DE) -> University College London (GB), 24 maanden  Tussen 1300 en 600 v.Chr. heerste het Assyrische rijk over grote delen van het Midden-Oosten. Dit project onderzoekt hoe de Assyrische elite omging met de veroverde culturele diversiteit en daaruit een imperiale cultuur creëerde.

  Embryonale ontwikkeling als routeplanner voor de productie van patiënt-specifieke bloedstamcellen  Dr. M.W. (Marijke) Maijenburg (v), UvA -> University of Pennsylvania - Department of Cell and Developmental Biology (US), 24 maanden  Sommige leukemiepatiënten vinden geen geschikte donor voor beenmergtransplantatie. Bloedvormende stamcellen zijn de cruciale component van zo'n transplantaat. Om bloedvormende stamcellen te kunnen maken uit patiënt-eigen gereprogrammeerde stamcellen, zal onderzocht worden hoe deze ontstaan en uitrijpen tijdens de embryonale ontwikkeling.

  My mother taught me to be attentive and kind  Dr. V.R. (Viara) Mileva-Seitz (v), University of Toronto (CA) -> EUR - School of Pedagogical and Educational Sciences (NL), 24 maanden  Sommige kinderen zijn beter in samen delen en samenwerken dan andere kinderen. De studie onderzoekt of dit komt doordat deze kinderen sociale signalen beter kunnen waarnemen, een genetische bagage hebben die gunstig is voor sociaal gedrag, of opgevoed zijn om beter samen te werken en samen te delen. Het samenspel van cognitieve, genetische en pedagogische factoren staat centraal. Het onderzoek bestudeert deze factoren in de eerste vijf levensjaren waarin de basis wordt gelegd voor later sociaal-moreel gedrag.

  Constraining the relative timing, rate, and magnitude of CO2 input during OAE 1a; evidence for palaeo-ocean acidification?  Dr. B.D.A. (David) Naafs (m), Alfred Wegener Institute (DE) -> University of Bristol - Global Change (GB), 24 maanden  Een groot deel van de antropogene CO2–uitstoot wordt opgenomen door oceaanwater. Omdat CO2 in water zich gedraagt als een zwak zuur daalt de pH van oceaanwater geleidelijk, wat schadelijk is voor mariene ecosystemen (bijv. koraalriffen). In dit project onderzoek ik in welke mate het verstoren van de koolstofcyclus (d.m.v. toename van CO2 in de atmosfeer) in het geologische verleden de pH van de oceanen en mariene ecosystemen heeft verstoord.

  Vreemde deeltjes: anyonen  Drs. P. (Pieter) Naaijkens (m), RU -> Leibniz Universität Hannover (DE), 24 maanden  Anyonen zijn een vreemd soort (quasi)deeltjes die pas recent experimenteel zijn aangetoond. Juist hun vreemde eigenschappen maken ze uitermate geschikt om kwantumberekeningen mee te doen. De onderzoekers proberen een wiskundige beschrijving van zulke deeltjes te vinden.

  Healthy citizenship and the responsibilization of health  Dr. T. (Tamar) Sharon (v), Bar Ilan University (IL) -> UM - Faculty of Arts and Social Sciences and Science, Technology and Society Program (NL), 24 maanden  We are increasingly expected to take responsibility for our health. But the debate on 'healthy citizenship' overlooks the experiences of many people, who use new health technologies in unexpected ways. This research examines how healthy citizenship is practiced in reality.

  Verdwijnende genen in bedreigde diersoorten  Mr. L.G. (Lewis) Spurgin (m), University of East Anglia (GB) -> RUG - Centrum voor Ecologische en Evolutionaire Studies (NL), 24 maanden  Met uitsterven bedreigde diersoorten kunnen gered worden door dieren te verplaatsen. Een groot probleem hierbij is dat veel genetische variatie verloren gaat. De onderzoekers zullen deze genetische variatie nauwkeurig analyseren. Dit onderzoek zal het behoud van bedreigde diersoorten bevorderen.

  Hunting for the Majorana quasiparticles  Z. (Zhixiang) Sun, MSc (m), UU –> Max Planck Institute for Solid State Research (DE), 24 maanden  Topological insulators are novel materials. Theoretical physicists have predicted Majorana quasiparticles, a type of fermion which is its own antiparticle, can be observed at interface between topological insulator and superconductor. This research project aims to detect these quasiparticles.

  Fronto-striatal contributions to the control of action in schizophrenia  K.N. (Katharine) Thakkar (v), Vanderbilt University (US) -> UU (NL), 24 maanden  Schizofreniepatiënten hebben meer hinder van gebreken in cognitieve controle dan van bekendere symptomen zoals hallucinaties en waanbeelden. Toch verminderen bestaande medicijnen deze gebreken nauwelijks. Dit onderzoek richt zich op het begrijpen van de oorzaken van verminderde cognitieve controle in schizofrenie.

  Wat weten mensen over de lettergreep  Mr. F.J. (Francesc Josep) Torres-Tamarit (m), Universitat Autònoma de Barcelona Centre de Lingüística Teòrica (ES) -> KNAW - Meertens instituut (NL), 24 maanden  Iedere spreker van een taal weet hoe woorden op te delen in lettergrepen. Taalkundigen pogen dit soort onbewuste kennis te formaliseren. In dit project worden in verschillende talen de universele regels onderzocht die ten grondslag liggen aan het gebruik van lettergrepen.

  Dendritic cells detect danger  Dr. A.G. (Annemarthe) van der Veen (v), Whitehead Institute (US) -> London Research Institute - Immunology (GB), 24 maanden  Dendritic cells have a crucial role in immunity. Dendritic cells can detect various signs of abnormality, such as the presence of cells that have died, for example as a result of an infection. Upon recognition of dead cells, dendritic cells activate other immune cells that together yield a protective immune response. We will study the receptor and intracellular pathway that dendritic cells employ to couple dead cell sensing to immunity.

  Nieuwe inzichten in stikstofverwijdering  Drs. A.J. (Annelies) Veraart (v), WUR -> Max Planck Instituut voor Mariene Microbiologie - Microbial Fitness Group (DE), 24 maanden  Rivieren, meren en oceanen worden steeds sterker belast met stikstof. Stikstof kan uit het water verwijderd worden door micro-organismen. Dit onderzoek zal de verschillende stappen van stikstofverwijdering analyseren en de betrokken organismen zichtbaar maken.

  Eiwitten de weg wijzen  Dr. W.P.R. (Wouter) Verdurmen (m), RU -> Universität Zürich - Biochemisches Institut (CH), 24 maanden  Eiwitten zijn veelbelovend als medicijn, maar vinden slechts moeilijk de juiste locatie in het lichaam. In dit onderzoek zal uitgezocht worden welke eigenschappen eiwitten nodig hebben om op de correcte plek te arriveren, wat zal leiden tot gerichtere medicijnen.

  Exploring the early universe with quantum gravity  Dr. F. (Francesca) Vidotto (v), University of Pavia (IT)-> UU - Theoretical Physics (NL), 24 maanden  Wat was de vorm van het heelal ten tijde van de Big Bang? Hoe ontwikkelden zich de minuscule onregelmatigheden van waaruit alle kosmische structuren, zoals ons sterrenstelsel, zich vormden? Het middel om deze vragen te beantwoorden is kwantum-zwaartekracht, een theorie die zowel kwantummechanica als de algemene relativiteitstheorie in ogenschouw neemt.

  Evolutie van het gif-apparaat in slangen  Drs. F.J. (Freek) Vonk (m), UL -> Wales - Bangor University, Molecular Ecology and Evolution Group (GB), 18 maanden  Het gif-apparaat van slangen is een integratief systeem van twee gifklieren en een giftand verbonden door een kanaal. In dit project wordt de evolutionaire oorsprong van elk van deze elementen onderzocht door te kijken naar welke genen erin tot expressie komen.

  Nanoscale Oxide Electronics  Mr. X. (Xiao) Wang (m), National University of Singapore (SG) -> UT - Faculty of Science & Technology (NL), 24 maanden  Materials engineered down to the nanometer scale will exhibit non-classical new properties. The research aims to explore these novel properties and to establish future nanodevice concepts for utilizing them.

  Taalvariatie in de mond  M.B. (Martijn) Wieling, MSc (m), RUG -> University of Tübingen - Department of General Linguistics (DE), 12 maanden  Dialectologen onderzoeken taalvariatie normaliter op grond van het akoestische spraaksignaal. De onderzoekers zullen in dit onderzoek bepalen in hoeverre de fysieke bewegingen van de tong en lippen tijdens de vorming van het spraaksignaal geanalyseerd kunnen worden om taalvariatie te bestuderen.

  Defending European values in global food trade  Drs. M. (Maria) Weimer (v), European University Institute (IT) -> UM - Faculty of Law (NL), 24 maanden  Food is not only a trade product, but also a cultural good. EU food regulation often conflicts with WTO rules, because it responds to consumer values and preferences. This project will study how WTO rules and EU regulation can be reconciled.