Toekenningen Rubicon 2010

Rubicon kent per jaar drie rondes. Hieronder volgt per ronde een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.
 • Ronde 1

  Waarom we horen wat we zien Drs. A. Alink (m) 24-09-1983, UM -> MRC Cognition and Brain Sciences Unit (GB), 24 maanden De buiksprekerillusie laat zien dat een visuele stimulus een waargenomen geluidsbron kan verplaatsen. Onderzocht wordt of deze illusie ook sensorische hersengebieden beïnvloedt. Zo hopen we er achter te komen hoe het menselijke brein auditieve en visuele signalen integreert.

  How do electrons hop to make plastics conductive? 
  Dr. A.A. Bakulin (m) 24-08-1982, RUG -> University of Cambridge, Physics Department (GB), 16 maanden 
  Elektronische apparaten gemaakt van plastic beginnen ons dagelijks leven binnen te dringen en zullen het binnenkort veranderen. In plastic elektronica moeten ladingen in staat zijn zich gemakkelijk tussen organische moleculen te verplaatsen. In dit werk zijn wetenschappers van plan laserlicht te gebruiken om te zien hoe elektronen van het ene molecuul naar het andere springen.

  Hoe ontstaan aangeboren hartafwijkingen? 
  Drs. C.J.J. Boogerd (m), 03-01-1978, AMC/UvA -> University of California, San Diego (USA), 24 maanden 
  De onderzoeker gaat de rol van het TBX20 eiwit op de aanleg van hartkleppen en hartspier bestuderen. Het eiwit is mogelijk betrokken bij aangeboren hartafwijkingen. Dit eiwit wordt uitgeschakeld in een muizenhart, om inzicht te krijgen in aangeboren hartafwijkingen.

  Opvattingen over traditie in de Europese literatuurtheorie 
  Dr. B. de Bruyn (m) 29-03-1982, Katholieke Universiteit Leuven (B) -> UvT Language and Culture (NL), 12 maanden 
  Traditie heeft een slechte reputatie in de literatuurstudie. Nochtans vertoont de culturele geschiedenis niet alleen verandering, maar ook continuïteit. Literatuurwetenschappers uit diverse landen en periodes pleiten daarom voor een vernieuwde aandacht voor traditie. Dit onderzoek vergelijkt een aantal van deze wetenschappers.

  Aandacht voor Parkinsonpatiënten 
  Drs. H. van Dijk (v) 09-08-1977, RU -> Heinrich-Heine-Universität, Institute for Clinical Neuroscience and Medical Psychology, Universitätsklinikum (D), 24 maanden 
  Bij patiënten met Parkinson denk je direct aan de bekende bewegingsproblemen. Maar voor deze patiënten is ook het verdelen en controleren van aandacht moeilijk. Dit onderzoek gaat na hoe het hersencellennetwerk van aandacht verstoord is en hoe het verandert door middel van medicatie.

  Trust versus paranoia during adolescence 
  Dr. M.D.G. Dominguez (v) 09-11-1974, UM -> King’s College London, Institute of Psychiatry (GB), 24 maanden 
  Vertrouwen is een essentieel onderdeel van menselijke relaties. Hersenonderzoek kan mogelijk inzicht geven in hoe vertrouwen tot stand komt. Dit project onderzoekt de neurale basis van de ontwikkeling van vertrouwen en van de keerzijde daarvan, paranoia, gedurende de adolescentie.

  Dieet en genetica in Africa 
  Drs. C.C. Elbers (v) 27-02-1980, UMC Utrecht -> University of Pennsylvania, Department of Genetics (USA), 24 maanden 
  In Afrika ligt de oorsprong van de mens. Er wonen nog steeds veel bevolkingsgroepen die zeer van elkaar verschillen op het gebied van taal, cultuur, leefwijze en genetica. De onderzoekers bestuderen wat de invloed van voedingspatronen zijn op het genoom van de mens in Afrika.

  Het meten van bewustzijn in beschadigde en gezonde hersenen 
  Dr. S. van Gaal (m) 10-02-1980, UvA -> Neurospin Institute, Cognitieve Neurowetenschappen (F), 24 maanden 
  De onderzoekers gaan hersenactiviteit meten bij gezonde mensen en bij patiënten met bewustzijnsproblemen. Bijvoorbeeld bij mensen in die in een coma verkeren of in een vegetatieve staat. Hierdoor kunnen de onderzoekers achterhalen hoe het brein ons bewustzijn genereert en wat er mis gaat als we het verliezen.

  Vreemde materialen begrijpen met zwarte gaten 
  Drs. L. Huijse (v), 11-07-1980, UvA -> Harvard University, Department of Physics (USA), 24 maanden 
  Sommige materialen hebben bijzondere eigenschappen. Ze kunnen bijvoorbeeld weerstandsloos stroom geleiden of kennen eindeloos veel laagste energietoestanden. Materialen met dit soort bijzondere eigenschappen zijn vaak nog slecht begrepen. De onderzoekers halen alles uit de kast, tot zwarte gaten aan toe, om meer inzicht in deze materialen te krijgen.

  Het gevecht winnen tegen hersenvliesontsteking 
  I. Jongerius MSc (v) 30-12-1981, UMC Utrecht -> Engeland, Imperial College London, Section of Microbiology (GB), 24 maanden 
  Neisseria meningitidis is een bacterie die vaak hersenvliesontsteking veroorzaakt. Momenteel is er geen vaccin tegen de meest voorkomende variant van deze bacterie. De onderzoekers gaan onderzoeken waarom mensen ziek worden, en zij gaan op zoek naar een nieuw vaccin.

  Hoe griepvirussen ons immuunsysteem omzeilen 
  Dr. B. Kalverda (v) 02-10-1980, NKI -> ErasmusMC, Virologie (NL), 12 maanden 
  Griepvirussen veranderen voortdurend, zodat ze niet worden herkend en aangevallen door ons immuunsysteem. De onderzoekers gaan ontrafelen of het immuunsysteem bepaalde patronen in het erfelijk materiaal van griepvirussen herkent en hoe de virussen zo veranderen dat ze dit omzeilen.

  Het wonderlijke leven van de stikstofkringloop 
  D.M. Kool (v) 06-09-1982, WUR -> RU, Microbiologie (NL), 12 maanden 
  Stikstof komt in de natuur in vele vormen voor, ook zijn er schadelijke vormen. Sommige micro-organismen zetten op heel bijzondere manier verschillende stikstofvormen om in andere. De onderzoekers willen ontrafelen wie, wat, waarom en hoe deze kleine maar belangrijke organismen dat doen.

  De doden spreken 
  Dr. G.J. Kroonen (m) 14-02-1979, UL -> University of Copenhagen, Department of Nordic Studies and Linguistics (DK), 24 maanden 
  Het Germaans is in de prehistorie door de Indo-Europeanen naar Noord Europa gebracht. Zij droegen hun taal over op de reeds aanwezige bevolking. De oorspronkelijke Europese talen zijn verdwenen, zij het niet spoorloos. Nieuw onderzoek ontbloot overblijfselen ervan in de oudste lagen van het Germaans.

  Tevreden, maar hoe lang? 
  B.G.M. van Landeghem (m) 26-01-1982, KU Leuven (B) -> UM, Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (NL), 12 maanden 
  Zijn mensen gelukkiger na loonsverhoging of zijn ze die meevaller meteen weer vergeten? Hoe lang lopen mensen te kniezen als ze het met minder moeten doen? Deze vragen proberen onderzoekers te beantwoorden door individuen in verschillende landen te volgen.

  Een elektromagnetisch systeem simulator 
  Ir. R. Maaskant (m) 14-04-1978, TU/e -> Chalmers University, Signals and Systems (S), 24 maanden 
  De antennetechnieken verschuiven naar steeds hogere frequenties. Elektronica zal geïntegreerd gaan worden met elektromagnetische antennes en golfgeleidende structuren. De diverse modulen zullen elkaar sterk gaan beïnvloeden. Deze nieuwe uitdaging wordt onderzocht middels een multidisciplinaire elektronica- en antenneaanpak.

  Control and identification in wide-field adaptive optics 
  P. Massioni, MSc (m), 10-08-1980, TUD -> University Paris (F), 24 maanden 
  Adaptieve optica is een techniek die wordt gebruikt in op aarde gestationeerde telescopen om te compenseren voor de storingen die veroorzaakt worden door de atmosferische turbulentie. Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van innovatieve technieken die de kwaliteit van de beelden verbeteren.

  Hoe wordt het hart bestuurd? 
  Dr. M.T.M. Mommersteeg (v) 16-01-1981, UvA -> University College London, Department of Cell and Developmental Biology (GB), 24 maanden 
  Het ritme en de kracht van het hart worden via zenuwen vanuit de hersenen gestuurd. De onderzoekers gaan bestuderen hoe de verbindingen tussen hart en hersenen tot stand komen en welk mechanisme daaraan ten grondslag ligt.

  Tracking long-term memory consolidation and knowledge construction in the developing brain 
  S. Qin MSc (m) 08-01-1980, RU -> Stanford University School of Medicine (USA), 24 maanden 
  Geheugenconsolidatie is het proces waarbij nieuw geleerde informatie wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen en geïntegreerd wordt met bestaande herinneringen. Dit proces is cruciaal voor de opbouw van kennis in het brein. Het is echter nog grotendeels onbekend welke mechanismen ten grondslag liggen aan de capaciteit van het ontwikkelende brein om vanaf de kinderleeftijd tot aan de leeftijd van jongvolwassenen immer toenemende hoeveelheden kennis te verwerken en op te slaan. Het inzicht wat dit onderzoek hierin kan verschaffen, is mogelijk van groot belang in het ontwikkelen van betere onderwijsmethoden.

  Eén algoritme, meerdere toepassingen 
  Dr. ir. S. Rhebergen (m) 19-10-1981, UT -> University of Minnesota, School of Mathematics (USA), 24 maanden 
  Er wordt veel gebruik gemaakt van wiskundige algoritmes om stromingen van lucht en water te simuleren. Verandert men van toepassing, dan zijn vaak nieuwe algoritmes nodig. De onderzoekers gaan een algoritme ontwikkelen dat breder toegepast kan worden.

  Properties of high-redshift proto-clusters 
  Dr. A.S. Saro (m) 22-08-1980, University of Trieste (I) -> UL, Leiden Observatory (NL), 12 maanden 
  Clusters of galaxies are the most massive structures in the universe. Each of them can contain thousands of galaxies and millions of billions of stars. This research study how clusters of galaxies were formed at the beginning of the universe, more than ten billion years ago.

  De teek als arbovirusvector 
  E. Schnettler (v), 18-06-1980, WUR -> University of Edinburgh, Division Infection and Immunity (GB), 24 maanden 
  Arbovirussen worden overgedragen door muggen en teken. Infecties kunnen resulteren in ernstige ziektes bij mens en dier. De geïnfecteerde mug of teek vertoont daarentegen geen ziekteverschijnselen. De mug gebruikt RNA interference (RNAi) om zich te verdedigen tegen virusinfecties. De exacte regulatie en de manier waarop virussen reageren op RNAi in teken, is echter niet bekend. Dit project zal met behulp van moleculaire technieken en bio-informatica de inductie en het exacte mechanisme van RNAi in teken onderzoeken. Tevens wordt de RNAi-suppressie van arbovirussen in kaart gebracht.

  Huidkanker misleidt het afweersysteem 
  Dr. R.M. Spaapen (m) 29-02-1980, UMC UU -> NKI Celbiologie (NL), 12 maanden 
  Huidkanker kan aangevallen worden door het afweersysteem. Toch weten kankercellen deze aanvallen af te weren. Dit onderzoek gaat eiwitten bestuderen die uitgescheiden worden door huidkankercellen, en hun nadelige effect op de verkenners en soldaten van het afweersysteem in kaart brengen.

  Samenleven in de middeleeuwse stad 
  Drs. A. van Steensel (m) 10-07-1982, UL -> University of London, Birkbeck (GB), 12 maanden 
  In de late Middeleeuwen trad een sterke verstedelijking op. Dit onderzoek gaat na waarop de sociale cohesie van de nieuwe stedelijke gemeenschappen was gebaseerd. Het vergelijkt de ontwikkeling van vertrouwensnetwerken en instellingen die het leven in Italiaanse, Nederlandse en Engelse steden vorm gaven.

  Centrale zwarte gaten in sterrenstelsels 
  Drs. R.C. Struve (m) 03-11-1981, RUG, Kapteyn Instituut -> Onsala Space Observatory (S), 24 maanden 
  In het centrum van een sterrenstelsel bevindt zich een superzwaar zwart gat, dat in sommige gevallen grote hoeveelheden omringend materiaal uit het stelsel kan blazen. De onderzoeker bestudeert de werking van dit proces en onderzoekt waarom het zich in sommige sterrenstelsels wel voltrekt en in anderen niet.

  Wie zet het afval even buiten? 
  Dr. F. Tafesse (m) 24-11-1978, UU -> Whitehead Institute, MIT (USA), 24 maanden 
  Wanneer er met de aanmaak van eiwitten iets misgaat moeten de daarbij ontstane misbaksels worden opgeruimd, ongeacht hun verblijfplaats in de cel. In dit project worden verschillende afbraakroutes onderzocht en met elkaar vergeleken.

  Genetische schakel tussen ontsteking en blaaskanker 
  Dr. ir. S.H.H.M. Vermeulen (v) 15-06-1978, RU -> University College London, Institute of Genetics (GB), 6 maanden 
  De rol van ontsteking in het ontstaan van blaaskanker is niet duidelijk. Dit onderzoek gaat na of genen die invloed hebben op ontstekingsprocessen in het lichaam ook de kans op het ontstaan van en de prognose na blaaskanker beïnvloeden.

  Thawing the Arctic permafrost freezer 
  Dr. J.E. Vonk (v) 20-01-1978, Stockholm University (S) -> Swiss Federal Institute of Technology, ETH-Zürich (CH), 24 maanden 
  Climate warming may release substantial amounts of carbon now frozen in Arctic soils. This proposal will study its fate: is it converted into greenhouse gases enhancing global warming or is it reburied in sediments without affecting the atmospheric carbon pool?

  Waarom immigranten geen uitkering wordt gegund 
  Drs. J. van der Waal (m) 07-06-1974, EUR -> UvT, Sociologie (NL), 12 maanden 
  Dit onderzoek verklaart Europese landenverschillen in de mate waarin autochtonen immigranten uitsluiten van de verzorgingsstaat. Ook wordt er onderzocht waarom laagopgeleide mensen economisch zwakke mensen willen beschermen, maar toch geen uitkering gunnen aan immigranten. Ligt dit aan gebrekkige reciprociteit, of aan economische of culturele bedreigingen?

  Het specifiek modificeren van eiwitten 
  Dr. M.D. Witte (m) 14-09-1981, UL -> MIT, Whitehead Institute for biomedical research (USA), 24 maanden 
  De cel reguleert activiteit, rol en locatie van eiwitten via een omkeerbare modificatie met het eiwit ubiquitine. Om de rol van deze modificatie nader te bestuderen gaan de onderzoekers een methode ontwikkelen waarmee deze selectief en controleerbaar kan worden nagebootst, zowel in vitro als in levende cellen.

  Windenergie? Zeker weten! 
  Dr. ir. J.A.S. Witteveen (m) 03-09-1980, TUD -> Stanford University, Center for Turbulence Research (USA), 24 maanden 
  Wetenschappers gaan nauwkeurigere berekeningen doen aan windturbines om te voorkomen dat het gebruik van veel windenergie kan leiden tot energie-uitval. De wind is namelijk onvoorspelbaar en dat kan instabiliteiten vooroorzaken op het elektriciteitsnet.

 • Ronde 2

  Persoonlijkheid en epigenese: metabole risicofactoren? Drs. G.J. Boersma (v) 13-04-1982, RUG -> Johns Hopkins University School of Medicine (USA), 24 maanden Het onderzoek richt zich op de hypothese dat zowel iemands persoonlijkheid als de interactie tussen zijn genetische achtergrond en de omgeving (met name rond de geboorte) belangrijk zijn voor het ontstaan van overgewicht en type 2 Diabetes op latere leeftijd.

  Perspectiefname in conversaties  S. Bögels (v) 12-07-1982, RU -> University of Glasgow –> Language and Communication Group, Department of Psychology (UK), 12 maanden  Bij het interpreteren van iemands uitingen in een gesprek, moet de luisteraar rekening houden met wat hij denkt dat de spreker weet. De onderzoeker gaat dit proces voor het eerst bekijken met behulp van hersenpotentialen en onderzoekt daarmee de neurocognitieve basis van het innemen van het perspectief van de spreker.

  Pausdom in Avignon en Armenië  Dr. I. Bueno (v) 09-07-1978, Florence (IT) -> UL – Godsdienstwetenschappen (NED), 20 maanden  In de Middeleeuwen was de Pauselijke Curie een belangrijk cultureel centrum. Armenië speelde tijdens het Pausdom in Avignon een leidende rol in oost-west relaties. Hoe heeft het intellectuele debat in Avignon de relaties beïnvloed tussen Armenië en de kerk?

  De interactie tussen individuen in taal  Dr. J. Dotlacil (m) 14-05-1979, UU -> University of California, Santa Cruz – Taalwetenschap (USA), 24 maanden  Zinnen die de interactie tussen individuen/dingen uitdrukken, kunnen op veel manieren begrepen worden: in 'journalisten interviewden politici' is het niet zeker welke journalist welke politicus interviewde. Gewoonlijk weten we dat echter zonder expliciete aanwijzingen. Dit onderzoek bestudeert hoe dat komt.

  Stereotypen in je brein: woorden of beelden?  Drs. R. Dotsch (m) 11-06-1980, RU -> Princeton University – Department of Psychology (USA), 12 maanden  Psychologen gaan ervan uit dat stereotypen (kennis over groepen) enkel in de vorm van woorden in het brein gerepresenteerd worden. Onderzocht wordt of stereotypen voor een deel uit zintuiglijke informatie bestaan, zoals visuele beelden van typische groepsleden.

  Explosieve reacties voor medische toepassingen  Dr. O. Fatunsin (m) 04-04-1978, University of Rostock (DE) -> RU – Synthetisch Organische Chemie (NED), 24 maanden  De ultieme uitdaging voor een organisch chemicus is om een levende cel, of zelfs een levend organisme, te gebruiken als reactievat. De onderzoekers gebruiken explosieve reacties om met microscopische precisie eiwitten, suikers en tumoren te visualiseren.

  Balans in de hersenen van Parkinsonpatiënten  Dr. M. Ferraye (v) 15-01-1983, Grenoble Institut des Neurosciences (FR) -> RU (NED), 24 maanden  Balansstoornissen bij Parkinsonpatiënten zijn berucht. De behandeling is lastig. Met geavanceerde hersenscans bestuderen de onderzoekers hoe de hersenen het evenwicht controleren, en wat mis gaat bij Parkinsonpatiënten. Deze informatie kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

  Zand in woest water  Dr. F. Grasso (m) 24-10-1982, Grenoble (FR) -> UU – Departement Fysische Geografie (NED), 24 maanden  Brekende golven beuken tijdens zware stormen in op het strand en de duinen. Het voorspellen van kustafslag is echter nog problematisch. Deze onderzoeker gebruikt veldgegevens en laboratoriumexperimenten om te bepalen hoe het woeste water in brekende golven strandzand verplaatst.

  Genregulatie tijdens embryonale ontwikkeling  Dr. S.M. Kooistra (v) 20-02-1981, RUG -> University of Copenhagen – Biotech Research & Innovation Centre (DK), 24 maanden  Voor de embryonale ontwikkeling is het erg belangrijk dat het precieze tijdspunt en de hoeveelheid van expressie van allerlei genen goed gereguleerd worden. Met behulp van moleculaire technieken zullen de onderzoekers bestuderen hoe twee genen, die op hun beurt de expressie van andere genen reguleren, hierin een rol spelen.

  Automatisch beslissen met tegenstrijdig advies  Drs. W.M. Koolen (m) 02-07-1982, CWI -> Royal Holloway – Computer Learning Research Centre (UK), 24 maanden  Voor het nemen van moeilijke beslissingen vragen we advies aan experts. Maar die experts zijn het lang niet altijd eens. De onderzoekers ontwerpen nieuwe computerprogramma´s die automatisch leren welk advies het beste gevolgd kan worden.

  Zelfbedreigende informatie blijft spoken  Drs. J. Krans (v) 29-07-1982, RU -> University of New South Wales – School of Psychology (AU), 24 maanden  Na een trauma kunnen mensen last hebben van ongewenste beelden die in hun hoofd blijven rondspoken. Hier is nog geen goede verklaring voor. Dit onderzoek bekijkt of de mate van zelfbedreiging van een trauma een verklaring biedt.

  Het bestuderen van individuele nanodeeltjes  Dr. S.C.S. Lai (m) 20-07-1982, UL -> University of Warwick (UK), 24 maanden  Hoewel aggregaties van nanodeeltjes in vele toepassingen te vinden zijn, is het onduidelijk hoe individuele nanodeeltjes zich gedragen binnen een aggregatie. In dit project zullen de onderzoekers methoden ontwikkelen om enkele nanodeeltjes te prepareren en de activiteit ervan te bestuderen.

  Gezichtsverwerking bij sociaal angstigen  O. Langner (m) 10-04-1977, RU -> UC Louvain – Psychologie (BE), 24 maanden  Sociaal angstige mensen verwerken gezichtsinformatie anders dan niet angstige mensen, maar de onderliggende mechanismen zijn nog onbekend. De onderzoekers testen een nieuw model van gezichtsverwerking, op basis van de bevinding dat sociaal angstige mensen gevoeliger zijn voor grove visuele gezichtsinformatie.

  Chronic kidney disease and the risk of cardiovascular disease  Drs. B.K. Mahmoodi (m) 14-04-1983, UMC Groningen -> Johns Hopkins School of Public Health – hart- en vaatziektes epidemiologie (USA), 24 maanden  Het is bekend dat mensen met chronische nierziektes veel vaker hart- en vaatziektes ontwikkelen en sneller overlijden. In huidig onderzoek worden de gevolgen ervan voor de maatschappij en voor patiëntenzorg onderzocht in een internationaal samenwerkingsverband dat door het UMCG en het Johns Hopkins Institute, Baltimore, USA geleid wordt.

  Fouten in het lokaliseren bij beweging  F. Maij, MSc (v) 25-05-1981, VU -> University of Birmingham – School of Psychology (UK), 24 maanden  Onze hersenen combineren continu veranderende signalen van onze zintuigen tot een waarneming van de wereld. Hoe doen onze hersenen dit? De onderzoekers zullen het combineren van signalen bestuderen door fouten die we maken in het lokaliseren tijdens armbewegingen te onderzoeken.

  A componential approach to perceptions of the classroom social climate  Dr. M.T. Mainhard (m) 02-07-1976, UU -> Rijksuniversiteit Groningen – GION (NED), 12 maanden  Het sociale klasklimaat bepaalt in belangrijke mate leerprestaties en leerplezier van leerlingen. De onderzoekers gaan na in welke mate de docent, de leerling, en de specifieke klas waarvan een leerling deel uitmaakt, het klimaat bepalen.

  Spieken naar moleculen  Drs. J.W. van de Meent (m) 01-10-1980, UL -> Columbia University – Theoretische Biofysica (USA), 18 maanden  Met moderne microscopie kunnen enkele eiwitten en moleculen worden geobserveerd en gemanipuleerd. Deze metingen produceren een ruizig signaal waaruit indirect mechanische eigenschappen van cellulaire componenten kunnen worden afgeleid. Wij ontwikkelen de statistische software die dit mogelijk maakt.

  Optimization methods for extremal geometry  Dr. F.M. de Oliveira Filho (m) 29-10-1981, UvA -> Technische Universität Berlin – Institut für Mathematik (DE), 24 maanden  In the past fifty years, optimization methods have found their way into everyday life, fundamentally changing disciplines such as logistics and economics. The researchers will investigate how such methods can be extended to deal with problems in other branches of mathematics, namely in geometry and combinatorics.

  Bi-manual perceptual integration  Dr. M.A. Plaisier (v) 13-04-1982, UU -> Max Planck Institute for Biological Cybernetics – Sensory perception & action group (DE), 24 maanden  Ons brein is in staat om perceptuele informatie van de twee handen moeiteloos te combineren. Om te onderzoeken hoe de informatie van beide handen wordt gecombineerd tot een enkele representatie van de wereld, geven wetenschappers beide handen conflicterende informatie.

  Optica in beweging  Dr. ir. M. Poot (m) 03-03-1982, TUD -> Yale University – Nanodevices laboratory (USA), 24 maanden  Kwantummechanica beschrijft de kleinste deeltjes zoals elektronen en atomen, maar niet de objecten die je in het dagelijks leven tegenkomt. Door kleine trillende balkjes af te koelen tot vlak boven het absolute nulpunt gaat de onderzoeker kijken hoe de overgang tussen de klassieke en kwantumwereld plaatsvindt.

  Gezond ouder worden  Drs. A. Rana (m) 27-02-1981, UMC Groningen -> University of California, Los Angeles (USA), 24 maanden  Mitochondriën zijn kleine energiefabriekjes in de cel. Wetenschappers geloven dat de mitochondriën de sleutel voor een gezond lang leven bevatten. De onderzoeker zoekt naar mogelijkheden om de functie van mitochondriën aan te passen om gezond een hoge leeftijd te bereiken.

  Eiwitoppervlakken herkennen met nanodeeltjes  Dr. V. Saggiomo (m) 31-07-1980, Christian Albrechts Universität Kiel (DE) -> RUG – Synthetisch Organische Chemie (NED), 24 maanden  De interacties tussen eiwitten zijn letterlijk van levensbelang. Soms gaat er iets fout met deze interacties, wat levensbedreigende gevolgen kan hebben. Met nanodeeltjes die interacties aangaan met eiwitoppervlakken kunnen deze fouten mogelijk worden hersteld. De onderzoekers gaan dergelijke nanodeeltjes ontwikkelen.

  To bet or not to bet - Investigating the links between loss aversion, gambling and dopamine  Dr. G. Sescousse (m) 16-02-1982, Centre de Neuroscience Cognitive (FR) -> RU (NED), 24 maanden  We often tend to avoid risks leading to possible losses, even in the presence of potentially larger gains. This behaviour, known as 'loss aversion', has been shown to influence many real world decisions. Moreover, addictive behaviours such as compulsive gambling are thought to result from a disrupted loss aversion, which plays a role of 'cautionary brake' in everyday life. Here, we propose to use a pioneering approach combining functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) and psychopharmacology, in both healthy individuals and compulsive gamblers. This will allow to visualize brain activity supporting loss aversion behaviour, and to understand how it is modulated by dopamine, one of the major neurotransmitters in the brain. We hope to gain invaluable insight into the neurobiological mechanisms underlying loss aversion and compulsive gambling.

  Op 't randje  Drs. J van Sijl (m) 21-07-1982, VU -> University of Bristol – Department of Earth Sciences (UK), 24 maanden  Er is veel bekend over de chemische samenstelling van mineralen in de aarde. Met behulp van natuurlijke en nagemaakte stenen bestuderen we al jaren de verdeling van elementen van de korst tot de kern. Hoeveel elementen er blijven plakken op randjes van mineralen binnen in de aarde is echter grotendeels onbekend. Dit onderzoek gaat met geavanceerde computermodellen en hogetemperatuurexperimenten de geochemie van mineraalgrenzen bestuderen, om zo het gedrag van elementen in de aarde beter te begrijpen.

  Zelfhulpcursus voor hartstamcellen  Dr. A.M. Smits (v) 17-11-1980, UMC Utrecht -> University College London – Molecular Medicine Unit (UK), 24 maanden  Het hart bevat stamcellen, toch is het hart niet in staat zichzelf te herstellen na een hartaanval. De onderzoeker gaat op zoek naar signalen die de lokale stamcellen kunnen activeren zodat ze het beschadigde hart van binnenuit kunnen repareren.

  Fine-tuning van babyboom  Dr. O. Vedder (m) 23-06-1980, RUG -> University of Oxford – Edward Grey Institute of Field Ornithology (UK), 24 maanden  Vogels proberen hun jongen te hebben tijdens de voedselpiek. De exacte timing van deze voedselpiek is echter moeilijk te voorspellen. Dit onderzoek kijkt hoe mezen het uitkomen van hun eieren kunnen versnellen of vertragen aan de hand van last-minute temperatuurveranderingen.

  Licht en beweging  Dr. E. Verhagen (m) 28-10-1980, FOM-Instituut AMOLF -> École Polytechnique Fédérale de Lausanne – Laboratory of Photonics and Quantum Measurement (CH), 24 maanden  Een lichtdeeltje dat op een object valt geeft het object een minuscuul duwtje. De onderzoekers laten met die lichtkracht microscopische glazen ringetjes en roostertjes trillen. Ze willen er bovendien de objecten mee afkoelen, totdat kwantummechanische fluctuaties zichtbaar worden.

  Scherper beeld voor kankerdiagnose  Dr. ir. R. Vinke (m), 20-03-1981, RUG -> Stanford University (USA), 24 maanden  Positron Emissie Tomografie (PET) is een beeldvormende techniek voornamelijk toegepast voor de diagnose van kanker. Dit onderzoek ontwikkelt een prototype PET-systeem volgens een nieuw detectorconcept. De resulterende betere beeldkwaliteit leidt o.a. tot een vroegere diagnose, essentieel voor effectieve kankertherapie.

  The etiology of obesity: finding the missing heritability  Dr. J.V. van Vliet-Ostaptchouk (v) 08-06-1973, UMC Groningen -> University of Cambridge – Institute of Metabolic Science (UK), 12 maanden  De laatste twintig jaar laat een alarmerende wereldwijde toename van obesitas zien die geassocieerd is met veel gezondheidsproblemen en mortaliteit. Ondanks de recente doorbraken in het genetisch onderzoek van obesitas is tot nu toe alleen een klein deel van de genen gevonden, die de genetische achtergrond van de ziekte verklaren. Ik wil onderzoeken hoe genen in interactie met een ongezonde leefstijl bijdragen tot het verhogen van het risico op obesitas.

  Italian Saints and New Rulers: Carolingian Expansion and the Hagiographical Responses Compared  Dr. G. Vocino (v) 29-06-1982, University Cà Foscari, Venice (IT) -> Universiteit Utrecht – Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (NED), 24 maanden  Ook Karel de Grote als succesvolle veroveraar moest integreren. Hij wierp zich dus op als de beschermheer van lokale heiligen. Hoe werden in nieuw veroverde gebieden heiligenlevens ingezet om de gunst van de nieuwe heersers te verwerven?

  Mass spectrometry based pathway analysis of KRAS mutated colon cancer cells  Drs. S. Willems (m) 08-03-1979, UMCU -> Harvard Medical School – Cell Biology (USA), 12 maanden  Gezonde cellen overleven en groeien dankzij een vernuftig raderwerk van (regel)eiwitten. Bij darmkankercellen is dit netwerk ernstig verstoord. De onderzoekers gaan dit complexe netwerk van eiwitten nauwkeurig in kaart brengen. Ook wordt de regulatie van deze eiwitten bestudeerd.

 • Ronde 3

  Van simpele associaties tot complexe cognitie Dr. E. (Elger) Abrahamse (m) 1979, UT -> Ghent University, Vakgroep Experimentele Psychologie (BE), 24 maanden Hoe bewust en berekenend staan mensen in het leven? Zijn wij baas in eigen huis, of worden gedrag en denken automatisch gestuurd? In dit onderzoek wordt getracht om schijnbaar hoogcognitieve gedragingen te verklaren aan de hand van automatische leerprocessen.

  De invloed van babygerichte spraak op taalontwikkeling Drs. F.W. (Frans) Adriaans (m) 1981, UU -> University of Pennsylvania, Institute for Research in Cognitive Science (VS), 24 maandenVolwassenen passen hun spraak aan wanneer ze praten tegen baby's. Dit maakt het makkelijker voor baby's om de woorden van hun moedertaal te leren. Met computermodellen wordt onderzocht welke spraakeigenschappen belangrijk zijn voor taalontwikkeling en hoe deze het leerproces beïnvloeden.

  Vroege kennisdeling in de optica (Descartes, Gassendi, Mersenne)  Dr. D. (Delphine) Bellis (v), UU -> Ghent University (BE), 12 maanden  In de eerste helft van de zeventiende eeuw werden belangrijke ontdekkingen gedaan binnen de optica. Dit onderzoek bestudeert, aan de hand van briefwisselingen, hoe drie belangrijke wetenschappers onderling informatie uitwisselden en zo hun theorieën in dit gebied aanpasten.

  Vingerafdruk van kanker  Dr. P.J. (Paul) Boersema (m) 1982, UU -> Max Planck Instituut voor Biochemie, Afdeling Proteomics en Signaaltransductie (DE), 24 maanden  Kankercellen scheiden andere eiwitten uit dan gewone cellen. Deze eiwitten vormen een vingerafdruk waaraan je kankercellen zou kunnen herkennen. De onderzoekers zullen vergelijken welke eiwitten uitgescheiden worden tijdens verschillende fasen in de ontwikkeling van borstkanker.

  Bacteriële en virale infecties: een zoetzure kwestie  T.J. (Thomas) Boltje (m) 1983, University of Georgia (VS) -> RU, Synthetisch Organische Chemie (NED), 24 maanden  Bacteriën en virussen zijn in staat het menselijk lichaam binnen te dringen door herkenning van bepaalde suikermoleculen. Deze suikers worden ingezet door deze pathogenen om zichzelf te vermommen als lichaamseigen materiaal. Dit onderzoek poogt de rollen om te draaien door suikers te vinden die bacteriën en virussen kunnen ontmaskeren en onschadelijk maken.

  Balanceren tussen werk en gezin  Dr. L.L. (Lieke) ten Brummelhuis (v) 1983, UU -> Drexel University, LeBow College of Business (VS), 16 maanden  Iedere ouder kent de uitdagingen die het combineren van werk- en gezinstaken met zich meebrengt. De onderzoekers gaan in kaart brengen op welke manier gezin en werk met elkaar conflicteren en welke voordelen werk en gezin voor elkaar kunnen opleveren.

  Kijken naar de strafschop  Dr. M.S. (Matt) Dicks (m) 1982, University of Otago (NZ) -> VU, Faculteit Bewegingsgwetenschappen (NED), 24 maanden  Hoe coördineren mensen hun onderlinge gedrag? Bewegingswetenschappers zoeken het antwoord door vast te stellen hoe de oogbewegingen van de doelman geleid en misleid worden door de bewegingen van de schutter, en ontrafelen daarmee tegelijkertijd het geheim achter de strafschop.

  It's a small brain after all!  Dr. L. Douw (v) 1983, VUmc -> Harvard University (VS), 12 maanden  Onze hersenen zijn een 'small-world' netwerk, dat zowel gespecialiseerde als algemene functies optimaal ondersteunt. Epilepsiepatiënten hebben vaak cognitieve problemen (bijvoorbeeld concentratieverlies) of kunnen die ontwikkelen na een hersenoperatie ter bestrijding van hun aanvallen. De onderzoekers zullen vaststellen of de hersennetwerken gecorreleerd zijn aan cognitie. Zij zullen bovendien deze kennis toepassen om de kans op postoperatieve cognitieve achteruitgang te verkleinen.

  Tweetaligen die spreken en gebaren  Drs. M.R. (Marcel) Giezen (m) 1983, UvA -> San Diego State University, Cognitiewetenschap (VS), 24 maanden  Als tweetaligen in één taal spreken, dan kunnen ze de andere taal niet helemaal uitschakelen. Is dat ook zo als één van de twee talen een gebarentaal is? Dit onderzoek gaat na hoe gesproken en gebarentaal elkaar beïnvloeden tijdens taalverwerking.

  Moleculaire harde schijven  Drs. M. (Michal) Juriček (m) 1982, RU -> Northwestern University, Mechanostereochemistry (VS), 24 maanden  Het doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van nieuwe schakelaars voor flash memories op basis van moleculen. Het gebruik van dit soort moleculen in elektronische eigenschappen zal leiden tot een enorme schaalverkleining in vergelijking tot de huidige generatie silicium transistors.

  Werken alleen gezonde vogels samen?  Drs. S.A. (Sjouke Anne) Kingma (m) 1982, Radolfzell (DE) / RUG -> University of East Anglia, Department of Biological Sciences (GB), 24 maanden  Bij sommige diersoorten zijn individuen die een tijdje helpen met de opvoeding van andermans jongen later meer succesvol dan niet-helpers. Desondanks steken veel individuen geen poot uit. Dit project zal uitwijzen of lichamelijke conditie bepaalt of een individu helpt of niet.

  Bewegen als velen, overleven als één  Dr. ir. H.J. (Henjo) de Knegt (m) 1980, WUR –> University of Helsinki, Metapopulation Research Group (FI), 24 maanden  De beweging van individuele organismen door een heterogeen landschap is bepalend voor de dynamiek van de gehele populatie. In dit onderzoek analyseer ik de wisselwerking tussen landschap en beweging door individuen, en haar gevolgen voor de dynamiek van populaties.

  Sneller transport van lading en energie door moleculen  A.A. (Aleksey) Kocherzhenko (m) 1983, TUD -> University of California, Berkeley, Chemie (VS), 24 maanden.  Elektronische componenten gemaakt van plastic worden langzaam maar zeker werkelijkheid. In dit project worden modellen ontwikkeld om het begrip van ladings- en energietransport in moleculaire materialen te verbeteren, met als uiteindelijk doel efficiëntere organische elektronica maken.

  Verfrommelde schillen als modelsysteem voor virussen  Dr. D.J. (Daniela) Kraft (v) 1983, UU –> New York University, Center for Soft Matter Research (VS), 24 maanden  Virussen bestaan uit genetisch materiaal verpakt in een beschermende eiwitschil. Alhoewel virussen verschillen in aantal en eigenschappen van hun bouwstenen, lijken hun bolvormige eiwitschillen sterk op elkaar. De wetenschappers gaan op zoek naar een fysische oorzaak daarvoor door verfrommelde schillen van nanodeeltjes te bestuderen.

  Spintronica naar de derde dimensie?  Dr. ir. ing. R. (Reinoud) Lavrijsen (m) 1980, TUE -> University of Cambridge, Thin Film Magnetism (GB), 18 maanden  Als nano-apparaatjes niet alleen de lading van het elektron gebruiken (elektronica), maar ook de tollende beweging van het elektron benutten, noemen we dit spintronica. Tot nu toe waren alle spintronische nano-apparaatjes plat (2-dimensionaal). Dit onderzoek richt zich op het gebruik van de spintronica in de enorme ruimte erboven en eronder.

  Interactief patronen zoeken in databases  Dr. M. (Matthijs) van Leeuwen (m) 1981, UU -> Katholieke Universiteit Leuven, Machine Learning (BE), 24 maanden  Met behulp van de computer kunnen patronen in databases worden gezocht. Nu gebeurt dat zonder tussenkomst van de gebruiker, maar dit leidt tot veel overtollige en oninteressante patronen. Dit onderzoek bestudeert hoe interactie met de gebruiker de resultaten kan verbeteren.

  Leren door de omgeving te simuleren  Dr. D.L. (David) Mann (m) 1977, University of New South Wales (AU) -> VU, Faculteit Bewegingswetenschappen (NED), 24 maanden  In virtual reality worden mensen ondergedompeld in een gesimuleerde omgeving. Het raakt meer en meer geïntegreerd in ons dagelijks leven. Bewegingswetenschappers onderzoeken of het leren bewegen in virtual reality ook mogelijk maakt het bewegen in de natuurlijke omgeving te verbeteren.

  Boodschappen uit de oerknal  Drs. P.D. (Daan) Meerburg (m) 1981, UvA -> Princeton University (VS), 24 maanden  Zo´n 13 miljard jaar geleden, vlak na de oerknal, waren er omstandigheden die we op aarde niet of nauwelijks kunnen nabootsen. Om toch iets te weten te komen over hoe de natuur zich gedraagt onder deze bijzondere omstandigheden, kunnen onderzoekers gebruik maken van het oudste licht uit het heelal, de zogenoemde kosmische achtergrondstraling. Door dit licht nauwkeurig te bestuderen is het wellicht mogelijk om de mysteries van de oerknal te ontrafelen.

  Verjonging van het oude brein  Dr. J. (Jinte) Middeldorp (v) 1981, KNAW-NIN/UvA -> Stanford University, Neurologie & Neurowetenschappen (VS), 24 maanden  Oude hersenen bevatten stamcellen, maar deze genereren weinig nieuwe zenuwcellen (neurogenese). Echter, zenuwcellen gaan verloren, waardoor cognitie verslechtert. De onderzoekers gaan het effect van moleculen uit bloed op hersenstamcellen analyseren om neurogenese te stimuleren en hierdoor het brein te verjongen.

  Sociale netwerken in (slow)motion  Dr. N.M. (Nienke) Moolenaar (v) 1980, UvA / UT -> University of California, San Diego, Education Studies (VS), 24 maanden  Leraren delen informatie en kennis over onderwijsvernieuwingen in hun sociale netwerk op school. Maar hoe beïnvloeden hun sociale relaties de dagelijkse onderwijspraktijk? De onderzoekers bekijken hoe veranderingen in sociale netwerken bijdragen aan het succes (of falen) van onderwijsvernieuwingen.

  Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet  Drs. M.C. (Marieke) Mur (v) 1983, UM -> Cambridge, MRC Cognition and Brain Sciences Unit (GB), 24 maanden  Menselijke waarneming is flexibel: we kunnen dezelfde visuele objecten op verschillende manieren categoriseren. Flexibiliteit komt tot stand door aandacht te richten op objecteigenschappen die relevant zijn gegeven de context. Dit project onderzoekt de hersenmechanismen die hieraan ten grondslag liggen.

  De volgende stap in het gevecht tegen borstkanker  Drs. M. (Micha) Nethe, Msc (m), UvA -> University of Virginia (VS), 24 maanden  Dit project zal zich richten op een van de voornaamste subtypes van borstkanker: HER2-overexpressie. Overexpressie van het HER2-eiwit komt in 25 tot 30 procent van de gevallen van borstkanker voor. HER2 is een eiwit dat verschillende overlevings- en organisatiesignalen van de cel aanstuurt. Een verhoogde concentratie van HER2 leidt daarom tot verstoring van de normale signalering van een cel en stimuleert daarmee het ontstaan van borstkanker. De te verkrijgen resultaten kunnen tot belangrijke nieuwe inzichten en strategieën leiden om de ontwikkeling van HER2-type borstkanker tegen te gaan.

  Spannend speeksel bij ouders en baby's  Dr. D. (Dorothee) Out (v) 1983, UL -> Johns Hopkins University, Center for Interdisciplinary Salivary Bioscience Research (VS), 24 maanden  Het enzym α-amylase in het speeksel van baby's geeft unieke informatie over hoe zij omgaan met stressvolle situaties. De onderzoekers zullen speeksel verzamelen bij baby's tijdens een bezoek aan het consultatiebureau en analyseren hoe opvoeding de stressregulatie van baby's beïnvloedt.

  Maak je klaar voor de aanval!  Dr. S.J. (Sytse) Piersma (m) 1980, UL –> Washington University Medical Center, St. Louis, Rheumatology and Howard Hughes Medical Institute (VS), 24 maanden  Virusinfecties en kanker zorgen ervoor dat herkenningsvlaggetjes op het celoppervlak van aangedane cellen komen. 'Natural killer'-cellen zijn in staat ongezonde cellen aan te vallen aan de hand van deze vlaggetjes. De onderzoekers gaan ophelderen waardoor de vlaggetjes op het celoppervlak komen.

  Celdeling onder de loep  Dr. M. (Marvin) Tanenbaum (m) 1980, UMCU -> UCSF San Francisco, Molecular and Cellular Pharmacology (VS), 24 maanden Elke dag worden er miljoenen nieuwe cellen aangemaakt in ons lichaam. Deze nieuwe cellen worden gemaakt met behulp van nanomotortjes. Dit onderzoek bestudeert deze motortjes en kijkt hoe zij bijdragen aan de productie van nieuwe cellen.

  Antennes voor verborgen informatie  Ir. K.J. (Klaas-Jan) Tielrooij (m) 1981, FOM-instituut Amolf / UvA -> ICFO (ES), 24 maanden  Het invangen van lichtdeeltjes (fotonen) van lichtbronnen die deeltjes één voor één uitzenden is momenteel inefficiënt, slecht controleerbaar en er gaat vaak informatie verloren: speciale (kwantummechanische) fotontoestanden blijven niet behouden. Met nieuwe antennetechnieken gaan we deze verborgen informatie opvangen.

  Hersentumoren gijzelen gezonde buurcellen  Dr. K.E. (Kristan) van der Vos (v) 1981, UU -> Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School, department of Neurology (VS), 24 maanden  Hersentumoren manipuleren hun omgeving door het afscheiden van vetblaasjes die genetische informatie van de tumor bevatten en die worden opgenomen door gezonde cellen. Dit onderzoek gaat kijken hoe deze informatie gezonde cellen verandert en ze groeistoffen voor de tumor laat produceren.

  Sleutelen aan geheugencellen  Dr. G.J.W. (Rianne) van der Windt (v) 1981, UvA –> Saranac Lake, Trudeau Institute, Immunologie (VS), 24 maanden  Het succes van vaccinaties is afhankelijk van de vorming van geheugencellen. Onlangs werd ontdekt dat een verandering in de stofwisseling van cellen cruciaal is om geheugencellen te kunnen worden. De onderzoekers gaan bekijken hoe dit precies werkt en of manipulatie van die stofwisseling kan helpen om vaccinaties te verbeteren.

  Hoe platwormen zichzelf repareren  Dr. J.C. (Josien) van Wolfswinkel (v) 1978, Hubrecht Instituut / UU -> Whitehead Institute for Biomedical Research (VS), 24 maanden  Ons lichaam geneest zichzelf voortdurend. Een snijwondje bijvoorbeeld, herstelt vanzelf. Maar een afgehakt hoofd kunnen wij niet meer repareren. Platwormen kunnen wel elke schade herstellen. Onderzoekers bestuderen hoe dat werkt, en hoe de worm weet welk lichaamsdeel hij moet bijmaken.