Toekenningen Rubicon 2009

Rubicon kent per jaar drie rondes. Hieronder volgt per ronde een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.
 • Ronde 1

  Chronische ontsteking door een foutje van je eigen afweersysteem Drs. A.H. Bakker (m) 18-08-1977, Universiteit Leiden -> University of California Berkeley, Department of Molecular & Cell Biology, (USA), 24 maanden Een vorm van chronische gewrichtsontsteking komt bijna uitsluitend bij mensen met een specifiek eiwit van het afweersysteem voor. Toch blijft het onduidelijk hoe dit komt. Genetische studies suggereren dat een ander eiwit van het afweersysteem hier ook een belangrijke rol bij speelt. Dit onderzoek bekijkt wat er bij het afweersysteem misgaat tijdens deze ziekte.

  Berichten uit het verleden  Dr. C.L.A. Bary (v) 16-04-1981, Radboud Universiteit Nijmegen -> Universiteit van Oslo, Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas (NOR), 6 maanden  Talen zoals het Nederlands en Engels maken een duidelijk onderscheid tussen directe rede (zoals in: Corien zei: ‘Ik ben ziek’) en indirecte rede (Corien zei dat ze ziek was). Dit project onderzoekt rapporteerconstructies in het Oudgrieks, waar zo’n duidelijke tweedeling ontbreekt.

  Direct interaction between software and molecules, on a compact disc  J. Beld (m) 15-02-1978, ETH Zürich (CH) -> University of California, San Diego, department of chemistry and biology, (USA), 24 maanden  De interactie tussen biomoleculen (DNA, eiwitten) kan gemeten worden op een compact disc in een standaard cd-speler. De onderzoekers ontwikkelen een simpel systeem (software, chemie) waarin verandering van software direct gekoppeld is met detectie van giftige bacteriën.

  Patronagenetwerken als infrastructuur voor etnisch geweld  Dr. W.J. Berenschot (m) 17-07-1977, Universiteit van Amsterdam -> Center for Research on Inter-group Relations and Conflict Resolution (CERIC), University of Indonesia (IND), 18 maanden  Hoe lukt het politieke leiders om gewone mensen te mobiliseren voor etnisch geweld? Dit project onderzoekt in hoeverre de mobilisatie voor geweld in Sulawesi (Indonesië) mogelijk werd gemaakt door de alledaagse manier waarop politieke leiders mensen helpen om toegang te verkrijgen tot de overheid.

  Bayesian approaches to visual perception  Dr. R. van den Berg (m) 26-01-1979, University Medical Center Groningen -> Baylor College of Medicine, Department of Neuroscience, (USA), 24 maanden  Visuele waarneming is een proces waarbij relevante informatie wordt onttrokken aan onzekere zintuiglijke input. In eenvoudige gevallen blijkt het brein dit vrijwel optimaal te doen. Wij onderzoeken het hoe en waarom van deze optimaliteit in verschillende ecologisch belangrijke visuele taken.

  Een vogel in de hand en een bikini in de andere.  B. van den Bergh (m) 14-05-1980, K.U.Leuven -> Erasmus Universiteit Rotterdam, (NED), 12 maanden  Onze beslissingen worden vaak gedreven door onze emoties, eerder dan ons verstand. De onderzoekers gaan na in welke mate we meer of minder risico’s nemen in economische beslissingen na blootstelling aan affectieve prikkels. Aan de hand van gedragsexperimenten trachten de wetenschappers te verklaren hoe dat komt.

  Neurale verwerking van ongeziene afbeeldingen  Dr. Ir. J.W. Brascamp (m) 24-12-1977, Universiteit Utrecht -> Vanderbilt University, Psychology, (USA), 24 maanden  De hersenen reageren op afbeeldingen, ook als je ze zelf niet opmerkt. In dit project onderzoeken wetenschappers de neurale verwerking van geziene en ongeziene beelden. Daarmee verkrijgen ze inzicht in de neurale basis van bewuste waarneming.

  Muren vertellen ons over mensen  Drs. J.J. (Josho) Brouwers (m) 27-01-1980, Vrije Universiteit Amsterdam, -> University of Thessaly, (GRE), 24 maanden  Stadsmuren hebben niet louter een militaire rol; het zijn symbolen die de (beschaafde) stad van het (woeste) ommeland scheiden, groepen mensen splitsen of juist samenbinden, enzovoort. In dit onderzoek staan deze maatschappelijke en symbolische aspecten van stadsmuren in het oude Griekenland centraal.

  Zelforganisatie van plankton  Drs. J. Bruggeman (m) 08-05-1979, Vrije Universiteit Amsterdam – University of Oxford, Department of Earth Science, (GB), 24 maanden  Planktongemeenschappen hebben een belangrijke invloed op ons klimaat, maar doordat ze zich voortdurend aanpassen zijn de gevolgen van klimaatverandering moeilijk te voorspellen. Dit onderzoek bestudeert deze aanpassingen door ecosystemen te laten zelforganiseren uit grote aantallen virtuele planktonsoorten.

  Health insurance for the budget traveller  Dr. D.M. Buehler (v) 19-01-1979, Rijksuniversiteit Groningen -> University of Toronto (CAN), 24 maanden  Hoe blijven trekvogels die ieder jaar duizenden kilometers trekken gezond? Dit onderzoek heeft als doel dit beter te begrijpen door de ziektes die trekvogels bedreigen gedurende hun jaarlijkse reis, en de onderdelen van het immuunsysteem die de vogels gebruiken om zich hiertegen te beschermen te onderzoeken.

  Evolutionary eco-genomics of marine bacteria  O.X. Cordero Sanchez (m) 27-10-1978, Universiteit Utrecht -> Massachusetts Institute of Technology, (USA), 24 maanden  Hoewel ze onzichtbaar zijn, spelen gemeenschappen van microben een fundamentele rol in alle ecosystemen. Het is eigenlijk niet bekend hoe het genoom van deze organismes verandert als een gevolg van de interacties tussen de evolutionaire en ecologische dynamiek, en hoe zo een hoog niveau van specialisatie ontstaat. In dit onderzoek zal ik gebruik maken van het complete genoom van zeventig verschillende soorten bacteriën die in de oceanen voorkomen, met het doel de evolutie van deze genomen te reconstrueren. Op deze manier hoop ik te kunnen begrijpen hoe deze organismen zich hebben aangepast aan hun specifieke micro-omgeving in de oceaan.

  Heart cells in a dish  Dr. R.P. Davis (m) 05-06-1980, Monash University (AU) -> Leids Universitair Medisch Centrum – Anatomy & Embryology, (NED), 12 maanden  Stamcellen hebben de potentie zich te specialiseren tot hartspiercellen. Deze cellen zouden gebruikt kunnen worden om patiënten met hartfalen te behandelen. Het is echter nog niet duidelijk welke soort stamcellen hier het meest geschikt voor zijn, dat zullen we onderzoeken.

  Broeden of niet broeden?  Dr. H.L. Dugdale (v) 08-12-1977, University of Oxford, (GB) -> Rijksuniversiteit Groningen – Dierecologie / Theoretische Biologie, (NED), 12 maanden  Individuen kunnen zelf broeden, anderen helpen met broeden, of zich onthouden van broedactiviteiten. Dit project zal met behulp van veldexperimenten en nieuwe theoretische methoden en modellen de evolutionaire voor- en nadelen van deze broedbeslissingen onderzoeken. Uitgangspunt is hierbij een coöperatief broedende vogelsoort waarvan de sociale en genetische relaties tussen de individuen bekend zijn. Het doel van het onderzoek is om de adaptieve basis van de verschillende broedstrategieën te bepalen.

  What does information loss teach us about quantum gravity?  MSc. S. El-Showk (m) 20-08-1978, Universiteit van Amsterdam -> IPhT CEA-Saclay, (FR), 24 maanden  What happens when quantum mechanics and black holes are combined? Do black holes remain cloaked behind their mysterious horizons or do quantum effects expose them? The answers to these questions will reveal something fundamental about the structure of quantum gravity.

  How cells use physics to orient  Dr. S. Fenz (v) 21-11-1979, Research Centre Jülich, (GER) -> Universiteit Leiden, Biophysics, (NED), 12 maanden  Target-oriented cell movement is the basis of cancer metastasis. The researchers aim to identify the universal physical laws governing the onset of cell motility. Thereby, specialized microscopy techniques allow analysis of overall cell movement and individual molecules in the membrane.

  Leeftijd en groei van diepzeepijlinktvissen  Dr. H.J.T. Hoving (m) 20-05-1978, Rijksuniversiteit Groningen -> Monterey Bay Aquarium Research Institute, (USA), 24 maanden  Pijlinktvissen worden talrijker in de oceanen door overbevissing en klimaatverandering. De meeste pijlinktvissen leven in de diepzee, maar van hun biologie weten we nauwelijks iets. Onderzoekers gaan levende diepzeepijlinktvissen vangen met op afstand bestuurbare onderzeeërs en hun leeftijd en groei bepalen.

  Trillende sterren vertellen hun geheimen  Drs. H. Hu (v) 05-12-1979, Radboud Universiteit Nijmegen -> Cambridge UK – Astronomy, (GB), 24 maanden  Het binnenste van een ster is niet direct zichtbaar. Toch kan de inwendige structuur bepaald worden via waargenomen lichtfluctuaties, die veroorzaakt worden door trillingen in de sterren. Hieruit achterhalen sterrenkundigen de geschiedenis van een ster en belangrijke fysische processen.

  De allersnelste radioastronomie  C.W. (Clancy) James (m) 13-04-1983, University of Adelaide, (AU) -> Radboud Universiteit Nijmegen – Astronomy, (NED), 12 maanden  Enkele van de meest opwindende sterrenkundige verschijnselen zijn voorbij voordat je met je ogen kunt knipperen. Dit onderzoek zal gebruik maken van de LOFAR radiotelescoop voor het opsporen van extreem korte radiogolfpulsen afkomstig van de meest energetische deeltjes uit het heelal.

  Tot op het bot: peptide nanobuisjes en implantaten  Ing. L.T. de Jonge (v) 08-10-1979, UMC St. Radboud -> Imperial College London, Instituut voor Biomedische Technologie, (GB), 24 maanden  Het onderzoek omvat de toepassing van een nieuwe strategie om optimale verankering van implantaten in bot te realiseren. Om de hechting met het omliggende botweefsel te verbeteren, worden biofunctionele deklagen van peptide nanobuisjes op implantaatoppervlakken aangebracht.

  Hoe files ontstaan  Drs. V.L. Knoop (m) 10-07-1981, TU Delft -> INRETS Lyon (FR), 14 maanden  Als op een drukke weg extra auto’s invoegen, komt er file. Die wordt veroorzaakt door strookwisselingen en een (over-)reactie van bestuurders. Dit onderzoek bestudeert met behulp van videobeelden hoe mensen rijden en wat er precies gebeurt.

  Meter perception in adults, newborns, and non-human animals  Drs. O. Ladinig (v) 10-07-1978, Universiteit van Amsterdam -> Research Institute for Psychology, Hungarian Academy of Sciences, (HUN), 24 maanden  Pasgeboren baby' s horen de ‘beat' in muziek. Dit recente onderzoeksresultaat ondersteunt de visie dat beatinductie een uniek menselijke en muziekspecifieke vaardigheid is. Het voorgestelde onderzoek zal dit verder preciseren door het doen van luisterexperimenten met zowel baby’s, volwassenen als apen.

  Geheugen, dopamine en slaap: het onthouden van waardevolle gebeurtenissen  Dr. C.S. Lansink (v) 18-06-1977, Universiteit van Amsterdam -> University of Maryland - School of Medicine Department of Anatomy and Neurobiology, (USA), 24 maanden  Terwijl we slapen wordt emotionele informatie opgeslagen in ons geheugen. Maar hoe werkt dit eigenlijk? Het is bekend dat de signaalstof dopamine betrokken is en ook dat het slapende brein de informatie herhaaldelijk opnieuw ophaalt en afspeelt. De onderzoekers bekijken welke rol dopamine speelt bij het afspelen van emotionele informatie om het vervolgens op te slaan in het geheugen.

  Een volkstelling van thermonucleaire explosies op neutronensterren  Drs. M. Linares (m) 14-10-1980, Universiteit van Amsterdam -> MIT, Cambridge, (USA), 24 maanden  Elke dag vinden in onze Melkweg explosies plaats die worden veroorzaakt doordat hete, dichte materie zich ophoopt op het oppervlak van neutronensterren. Binnen enkele seconden wordt de opgehoopte materie verbrand in thermonucleaire reacties, wat een intense flits van röntgenstraling veroorzaakt. In dit project wordt een onlangs gelanceerde satelliet gebruikt om te bestuderen en te begrijpen hoe vaak deze processen voorkomen.

  Optimal transport and gradient flows in infinite dimensions  Ir. J. Maas (m) 06-04-1982, TU Delft -> Hausdorff Center for Mathematics, Bonn, (GER), 24 maanden  Hoe kunnen diffusies wiskundig worden beschreven? De onderzoeker gaat dit verschijnsel analyseren door nieuwe technieken uit de kansrekening en de meetkunde te combineren.

  Analyse van data door visualisatie  Drs. L.J.P. van der Maaten (m) 20-04-1984, Universiteit van Tilburg -> University of California, (USA), 12 maanden  Het analyseren van grote hoeveelheden data is essentieel voor online winkels, het CBS, medisch onderzoek, enzovoorts. Een belangrijk onderdeel van data-analyse is het visualiseren van data. In dit onderzoeksproject wordt een nieuwe visualisatietechniek ontwikkeld om de analyse van data te vereenvoudigen.

  Computergestuurde agent leert taal in virtuele wereld  Dr. H.G.B. Reckman (v) 26-12-1978, Universiteit Leiden -> Massachusetts Institute of Technology, (USA), 24 maanden  Ons taalbegrip heeft een basis in onze ervaringen met de wereld waar we het over hebben. In dit onderzoek wordt taalbegrip gesimuleerd in een virtuele wereld die op de echte lijkt om intelligente computerprogramma’s te ontwikkelen die menselijke taal gebruiken.

  Zit boezemfibrilleren in je genen?  Dr. M. (Michiel) Rienstra (m) 13-03-1978, Universitair Medisch Centrum Groningen - Cardiologie -> Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School, Boston, (USA), 12 maanden  Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. Onduidelijk is waarom de ene hartpatiënt wel boezemfibrilleren krijgt en de andere niet. De onderzoekers zullen de genen van duizenden patiënten wereldwijd bestuderen en mogelijk nieuwe aanknopingspunten voor behandeling van boezemfibrilleren vinden.

  Synthetische Antilichamen  Drs E. Schwartz (m) 14-08-1980, Radboud Universiteit Nijmegen -> Scripps Research Institute, (USA), 24 maanden  Voor medische diagnostiek worden meestal moleculen gebruikt, gebaseerd op antilichamen. Deze moleculen zijn echter kostbaar en niet altijd stabiel. Dit onderzoek probeert door een unieke combinatie van synthetische chemie en biochemie stabielere en goedkopere antilichamen te maken. Deze kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld eiwitten in kankercellen te traceren.

  Reconsidering Depression in Friendships  Drs. M.H.W. Selfhout (m) 30-09-1981, Universiteit Utrecht -> Örebro University, department of Behavioural, Social and Legal Sciences Youth and Society (SWE), 24 maanden  Tijdens de adolescentie worden vriendschappen steeds belangrijker voor een gezonde emotionele ontwikkeling van jongeren. Maar hebben vriendschappen in de vrije tijd en vriendschappen op het internet dezelfde invloed op jongeren als vriendschappen binnen school? In dit project wordt voor het eerst de rol van vriendschappen van jongeren binnen deze verschillende contexten gelijktijdig onderzocht.

  Betere digitale terreinmodellen  R. Silveira (m) 10-06-1981, Universiteit Utrecht -> Universitat Politècnica de Catalunya, (SPA), 24 maanden  Digitale terreinmodellen hebben belangrijke toepassingen. Zo kunnen bijvoorbeeld potentiële overstromingen worden voorspeld door de manier waarop regenwater over het aardoppervlak stroomt te simuleren. Huidige modellen zijn echter vaak niet accuraat, en dit kan de uitkomsten van simulaties ernstig beïnvloeden. Dit onderzoek heeft als doel om modellen te produceren die het daadwerkelijke terrein beter representeren, om zo betrouwbaardere resultaten te verkrijgen.

  Als hersenen voor zichzelf spreken  Drs. B. Sorger (v) 12-01-1972, Universiteit Maastricht -> University of Liège, (BEL), 12 maanden  In het zogenaamde ‘locked-in’ syndroom kunnen mensen – hoewel ze helemaal bij bewustzijn zijn – niet meer op een normale manier communiceren omdat ze totaal verlamd zijn. In dit project zullen wetenschappers in samenwerking met patiënten alternatieve, op hersensignalen gebaseerde, communicatiemiddelen ontwikkelen.

  Hoe zijn de elektronen verdeeld in een molecuul?  Dr. I. Swart (m) 05-12-1980, Universiteit Utrecht -> Universität Regensburg, Fakultät für Physik, (GER), 24 maanden  De chemische en fysische eigenschappen van een molecuul worden bepaald door het aantal elektronen en hoe deze ruimtelijk zijn verdeeld in het molecuul. In dit onderzoek wordt in beeld gebracht hoe de elektronen verdeeld zijn in een enkel molecuul.

  Koerdisch archeologisch erfgoed in vogelvlucht  Drs. A. Wossink (m) 05-05-1978, Universiteit Leiden -> University of Chicago, Oriental Institute / CAMEL, (USA), 24 maanden  De semi-autonome regio Iraaks Kurdistan herstelt zich politiek en economisch snel na de chaos van de laatste decennia. Het archeologisch erfgoed lijdt hier zwaar onder. Dit onderzoek ontwikkelt aan de hand van satellietbeelden een voorspellend model waarmee toekomstige schade voorkomen kan worden.

  Voorspellen van behandelingssucces bij borstkanker  Dr. W.T. Zwart (m) 26-08-1980, Nederlands Kanker Insituut -> University of Cambridge, (GB), 18 maanden  Bij de behandeling van borstkanker treedt vaak resistentie op tegen de medicatie. Binnen dit onderzoek wordt gezocht naar genen die kunnen voorspellen welk medicijn het beste zal gaan werken voor iedere individuele patiënt.

 • Ronde 2

  Turning sunlight into clean fuels A. Agiral (m) 08-12-1980, Universiteit Twente -> University of Berkeley, HELIOS Solar Energy Research Center, Lawrence Berkeley National Laboratory (USA), 24 maanden Energy is the single most important problem facing humanity today. For millions of years, green plants have used solar fuel production (photosynthesis) to harvest energy from sunlight. This research concerns development of an artificial version of photosynthesis by using new inorganic nanoscale assemblies that can be used to produce clean fuels from carbon dioxide and water.

  Het geheimzinnige gebruik van geheimschrift, 1603-1642  Dr. N.N.W. Akkerman (v) 22-08-1978, VU Amsterdam -> Universiteit Leiden (NED), 12 maanden  De Britse koningsdochter en eerste koningin in Den Haag, Elizabeth Stuart (1596-1662), Koningin van Bohemen, versleutelde haar brieven met raadsels, onzichtbare inkt en cijfercodes. Dit onderzoek gaat na hoe en waarom geheimtaal in diplomatieke correspondentie werd ingezet.

  Highly stable FeRu and RuRu complexes in rlectrocatalytic and photocatalytic hydrogen production  Dr. R. Angamuthu (m) 24-03-1980, Leiden Institute of Chemistry -> University of Illinois, Department of Chemistry (USA), 24 maanden De productie van waterstofgas op een milieuvriendelijke en energie-efficiënte manier is noodzakelijk in verband met de afnemende olievoorraden en de beoogde waterstofeconomie. Het doel van de onderzoeker is de ontwikkeling van nieuwe ijzer- en rutheniumbevattende verbindingen, die redoxactief en lichtgevoelig zijn. Deze verbindingen kunnen toegepast worden als elektrokatalysatoren voor de productie van waterstofgas uit protonen, waarbij de zon als energiebron gebruikt kan worden.

  Atom efficient tandem and multicomponent reactions based on pd-insertion of isonitriles for the synthesis of valuable heterocycles  Mw. G.A.K. Van Baelen (v) 27-05-1982, Universiteit Antwerpen -> Vrije Universiteit Amsterdam, Division of Organic Chemistry (NED), 12 maanden  Heteroaromaten zijn moleculen die gebruikt worden voor de aanmaak van medicijnen, pesticiden, katalysatoren en van materialen nodig voor verschillende nieuwe technologieën. De onderzoekers gaan nieuwe synthesemethodes ontwikkelen om snel en efficiënt toegang te krijgen tot deze belangrijke heteroaromaten. Om alles sneller te laten verlopen of om bepaalde reacties überhaupt mogelijk te maken, worden katalysatoren gebruikt. Om de hoeveelheid afval en het gebruik van grondstoffen minimaal te houden gaan de onderzoekers 'multicomponenten-reacties' gebruiken.

  Sporen op het DNA  Drs. H. Boon (v) 24-07-1981, Universiteit Maastricht -> Karolinska Institutet, Molecular Medicine and Surgery (ZWE), 12 maanden  Omgevingsfactoren zoals het milieu, voeding en beweging laten sporen achter op het DNA, en beïnvloeden zo of iemand wel of niet ziek wordt. De onderzoekers gaan analyseren of deze sporen bij patiënten met ouderdomssuikerziekte verbeteren door een bewegingsprogramma.

  Regulating the regulators of immunity  Dr. J. Coquet (m) 09-03-1982, University of Melbourne (AUS) -> NKI-AVL (NED), 12 maanden  The immune system needs to be very active to help us fight infections, yet at other times, it needs to be 'turned off' to prevent it from having harmful effects. The researchers will look at important proteins that control whether the system is 'on' or 'off'.

  Practical numerical simulations of Climate  Dr. S.B. Dubinkina (v) 27-02-1982, CWI -> Potsdam University, Institute of Mathematics (GER), 24 maanden  To simulate the real climate one has to include dissipation and forcing, e.g. sun radiative heating, storms, etc. This research project aims to understand how this should be treated numerically in order to get reliable long-time simulations of the climate.

  Nieuwe functie voor antistoffen  Dr. J. den Dunnen (m) 05-06-1980, VUmc -> AMC – Celbiologie en Histologie (NED), 12 maanden  Tijdens een infectie maken mensen antistoffen aan tegen ziekteverwekkers. De onderzoekers hebben een nieuwe functie ontdekt voor deze antistoffen, en gaan nu onderzoeken hoe deze functie precies werkt bij zowel de afweer tegen ziekteverwekkers als bij de ziekte SLE.

  Eiwitten op pad tijdens chronische ontstekingspijn  Dr. N. Eijkelkamp (m) 18-07-1980, UMCU -> University College London, Molecular nociception (UK), 24 maanden  Ontsteking gaat gepaard met pijn, die chronisch kan worden. Ik zal bestuderen hoe het eiwit GRK2 de organisatie beïnvloedt van membraan ionkanalen van de zenuwcel in samenwerking met andere eiwitten in relatie tot chronische pijn.

  Relatieadvies van een onvolwassen molecuul  Dr. J.H. Gibcus (m) 01-03-1978, UMCG -> UMASS Medical School, PGFE (USA), 24 maanden  Niet-coderend RNA, dat nooit in eiwit wordt omgezet, blijkt een belangrijke schakel in het reguleren van eiwitten. Deze eiwitten kunnen genen bij elkaar brengen middels driedimensionale interacties. De onderzoekers bekijken welke rol niet-coderend RNA speelt in deze interacties.

  Van klanken naar betekenis (en andersom)  L. Hogeweg (v) 08-08-1980, Radboud Universiteit Nijmegen -> Cognitive Science Department Johns Hopkins University (USA), 6 maanden  De betekenis van woorden is flexibel: een woord kan in de ene zin iets anders betekenen dan in de andere. Deze flexibiliteit vinden we vaker in taal. Ook de uitspraak van klanken hangt af van de omringende klanken. Dit onderzoek gaat na wat de overeenkomst is tussen het begrijpen en kiezen van woorden en het herkennen en uitspreken van klanken.

  Wat maakt kiemcellen wakker?  Dr. S. Houwing (v) 03‐10‐1981 Hubrecht Instituut -> Skirball Institute of Biomolecular Medicine, University of New York (USA), 24 maanden  In vroege kiemcellen (of geslachtscellen) moet de genexpressie nog op gang komen. In dit project wordt gekeken welke factoren deze expressie nauwkeurig reguleren om zo de genetische informatie te behouden die doorgegeven kan worden aan de volgende generatie.

  De weerstand van één molecuul  Dr. E.H. Huisman (m) 26-11-1980, RUG -> Columbia University, Fysica van Nanodevices (USA), 24 maanden  Een molecuul is in potentie een aantrekkelijke, kleine elektronische component. Een molecuul is namelijk relatief makkelijk te ontwerpen met organische chemie en kan sinds enkele jaren verbonden worden met elektrodes. De onderzoekers zullen de elektronische eigenschappen van een individueel molecuul bestuderen met behulp van een nieuwe, verbeterde methode.

  Kruipende cellen  Drs. T. Idema (m) 20-04-1981, Universiteit Leiden -> University of Pennsylvania, Theoretische biofysica (USA), 24 maanden  Cellen kunnen rondkruipen door stukken van hun membraan als een voet naar buiten te duwen. Dit proces is van belang bij het genezen van verwondingen en het opsporen van infecties. De onderzoekers ontwikkelen een model voor deze manier van bewegen.

  Speuren naar humaanspecifieke functionele DNA-elementen  Dr. F.M.J. Jacobs (m) 24-10-1978, RMI Utrecht -> University of California, Santa Cruz, Center for Biomolecular Science and Engineering (USA), 24 maanden  Het overgrote deel van ons genoom heeft geen toegeschreven functie, maar bevat vermoedelijk een groot aantal DNA-elementen belangrijk voor genregulatie. Dit project beschrijft de zoektocht naar deze functionele DNA-elementen en onderzoekt hun relatie met betrekking tot de evolutie van het menselijk brein.

  De cel knipt knap  Dr. T. Kuilman (m) 08-11-1978, NKI -> LRI - Chromosome Segregation Laboratory (UK), 24 maanden  Aan het einde van elke celdeling bevinden zich twee identieke, fysiek gescheiden kopieën van het erfelijk materiaal (DNA) in een cel. De onderzoekers bestuderen de eiwitten die het celmembraan tussen die kopieën insnoeren en afknippen, waardoor twee dochtercellen ontstaan.

  Hoe bepaalt evolutie de vorm van cellen?  Dr. ir. L. Laan (v) 07-12-1980, FOM-Instituut AMOLF -> Harvard University, Dept. of Molecular and Cellular Biology (USA), 24 maanden  Cellen hebben allerlei ingenieuze manieren ontwikkeld om de juiste vorm te krijgen. Verrassend genoeg gebruiken soorten die evolutionair dicht bij elkaar staan soms zeer verschillende mechanismen. Dit onderzoek gaat na hoe evolutie deze mechanismen, die cruciaal zijn voor een cel, verandert.

  Subtypen van depressie verder ontrafeld  Dr. ir. F. Lamers (v) 01-05-1980, Universiteit Maastricht -> National Institute of Mental Health (USA), 24 maanden  Depressieve episoden werden al beschreven in de tijd van Hippocrates maar nog steeds is er beperkte kennis over subtypen van depressie en hun oorzaak. Door gebruik te maken van datagedreven analysetechnieken kunnen subtypen van depressie, hun kenmerken en hun beloop nauwkeuriger bestudeerd worden.

  Het voorspellen van individuele verschillen in de risicogedrag van jongeren  Drs. L. van Leijenhorst (v) 14-03-1979, Universiteit Leiden -> UCLA, ontwikkelingspsychologie (USA), 18 maanden  We weten dat adolescenten risico's nemen omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn. Waarom sommige adolescenten veel risico nemen en andere niet kunnen we nog niet verklaren. Dit onderzoek gebruikt nieuwe analysemethoden voor fMRI-data om deze verschillen tussen jongeren te onderzoeken.

  Hoe kinderen leren lezen  Drs. E. Marinus (v) 12-06-1980, Universiteit van Amsterdam (UvA), Pedagogiek en Onderwijskunde (POW) -> Macquarie University, Macquarie Centre for Cognitive Science (MACCS) (AUS), 24 maanden  Om vlot te kunnen lezen is het van groot belang om geschreven woorden in een keer te herkennen. Dit onderzoek bekijkt hoe kinderen dit leren en waarom het voor kinderen met leesproblemen moeilijk blijft.

  Schelpen bouwen met kristallen  Drs. W. L. Noorduin (m) 31-12-1980, Radboud Universiteit Nijmegen -> Harvard University, Biomineralization and Biomimetics Lab (USA), 24 maanden  Skeletten van zeedieren zijn niet alleen prachtig om te zien, maar hebben ook heel bijzondere eigenschappen. Het is alleen een raadsel hoe de natuur ze opbouwt. De onderzoekers gaan deze materialen namaken door kristallen slim op elkaar te stapelen.

  De vele gezichten van celdood  Dr. B.J. van Raam (m) 08-02-1980, Universiteit van Amsterdam -> Burnham Institute for Medical Research, Program in Apoptosis and Cell Death Research (USA), 24 maanden  In diverse organen van het lichaam vindt voortdurend aanmaak en gecontroleerd afsterven van cellen plaats. Een cel kan op verschillende manieren tot geprogrammeerde zelfmoord worden aangezet. In een kankercel zijn die zelfmoordprogramma's vaak verstoord, waardoor de cel te lang blijft leven. Toch lijken er manieren te zijn om juist kankercellen zelfmoord te laten plegen. Het mechanisme achter deze nieuwe vormen van celdood willen de onderzoekers ophelderen.

  Defecten in schizofrenie  Dr. P. van Ruitenbeek (m) 04-05-1980, UM -> King’s College London, Institute of Psychiatry (UK), 18 maanden  Schizofrenie gaat gepaard met stoornissen van mentale vermogens zoals denken, plannen, waarnemen en herinneren. De stof histamine lijkt een belangrijke rol te spelen bij schizofrenie. Van Ruitenbeek onderzoekt of histamine ook een rol speelt bij de aangetaste mentale vermogens.

  Using high-throughput screening of chemical libraries to identify factors involved in cross-presentation  Dr. C. Sadaka (v) 02-02-1980, Curie Institute (FRA) -> NKI-Cell Biology II (NED), 12 maanden  Developing an efficient immune response is crucial to cure us from infectious diseases and cancer. Our goal is to discover new drugs to boost the immune response.

  How to outsmart the bugs  S. Semrau (m) 16-01-1979, Leiden University -> Systems Biology lab, M.I.T. (USA) , 24 maanden  Antibiotic resistance is a growing threat to public health. The researchers aim to understand how bacteria can adapt so quickly to new antibiotics. With highly-sensitive microscopy tools they will study the behaviour of single bacteria in the presence of antibiotics.

  Romeinse kolonies: geen steden maar dorpen?  Dr. T.D. Stek (m) 10-07-1978, UvA -> Oxford University, Faculty of Classics (UK), 18 maanden  Romeinse kolonies worden doorgaans als trotse steden gezien. Nieuw onderzoek wijst echter juist op een niet-urbaan nederzettingssysteem waarin dorpen een centrale rol speelden. De onderzoekers bekijken hoe dit systeem werkte. Daarvoor worden Latijnse inscripties en archeologische resten gebruikt.

  De voor- en nadelen van het beter zijn dan anderen  Drs. ing. N. van de Ven (m) 03-10-1979, Universiteit van Tilburg, Sociale Psychologie -> Cornell University, Department of Psychology (USA), 6 maanden  Het beter zijn dan anderen kan prettig zijn, maar echter ook tot ongemak leiden omdat anderen zich er slecht bij kunnen voelen. Onderzocht wordt wanneer het beter zijn tot positieve ervaringen en gedragingen leidt, en wanneer juist tot negatieve.

  Geuren prikkelen ongezond eetgedrag  Dr. L.A.W. Verhagen (v) 13-11-1979, Universiteit Utrecht -> University of Cologne, Department of Mouse Genetics and Metabolism (GER), 24 maanden  De verleiding om vet en veel te eten is voor veel mensen groot en wordt mede bepaald door de geur van voedsel. In dit project onderzoeken wetenschappers hoe het brein de geur van voedsel verwerkt en de invloed ervan op de energiebalans in het lichaam.

  Dwingende afhankelijkheid bij kankercellen  Dr. S. van Wageningen (m) 19-01-1977, UMC Nijmegen -> Department of Genetics and Development, Columbia University Medical Center, New York (USA), 24 maanden  Kankercellen gedragen zich anders dan normale cellen. Sommige genen zijn voor een normale cel misbaar terwijl een kankercel er volledig van afhankelijk is. Onderzocht zal worden voor welke genen dit geldt.

  Ontwikkelen van nieuwe knutseltechnieken  Ir. M. Wolffs (m) 15-12-1981, Technische Universiteit Eindhoven -> University of California Santa Barbara, Materials Research Laboratory (USA), 24 maanden  Plastic materialen bestaan uit hele kleine deeltjes die met een kluwen wol kunnen worden vergeleken. Om van een kluwen wol met verschillende kleuren (eigenschappen) een kledingstuk met verschillende kleurpatronen te maken, moeten de stukken wol op een bepaalde manier aan elkaar worden gezet. Dit onderzoek gaat over de ontwikkeling van een nieuwe methode om de stukken wol aan elkaar te zetten.

  New functions for old hormones  Dr. C.X. Yi (v) 15-02-1972, NIN, KNAW -> Genome Research Institute & Obesity Research Center, Department of Medicine, University of Cincinnati (USA), 24 maanden  Medicijnen ter bestrijding van vetzucht werken het best in onze hersenen omdat ze hier zowel voedselopname alsook het energiemetabolisme kunnen remmen. Dit voorstel onderzoekt, in proefdieren, de effectiviteit van glucagon-receptor-agonisten in het brein ter bestrijding van overgewicht.

  Natuurlijke variabiliteit in CO2 – Analoog voor het globale klimaat aan het eind van de 21ste eeuw?  Dipl. Geol. M. Ziegler (m) 02-10-1978, Utrecht University -> Columbia University, Lamont-Doherty Earth Observatory (USA), 24 maanden  De CO2 concentratie op aarde is gestegen door de mens. Om de gevolgen hiervan te begrijpen is het van belang om deze concentratie in het verre verleden te reconstrueren, in een tijd dat die hoger lag dan tegenwoordig. Het voorgestelde onderzoek heeft als doel om die concentratie rond 25 miljoen jaar geleden te bepalen, en de gevolgen daarvan te onderzoeken.

  Blind date: partnerkeuze op basis van geur  Dr. Z.V. Zizzari (v) 29-10-1981, University of Siena (ITA) -> VU Amsterdam, Dierecologie (NED), 12 maanden  In veel diersoorten kiezen vrouwtjes hun partner aan de hand van uiterlijk of gedrag. Springstaartenvrouwtjes weten de beste partner te kiezen zonder dat ze deze zien of zelfs maar ontmoeten. De onderzoekers gaan de rol van geur in deze keuze bestuderen.

  Moleculaire ordening in organische halfgeleiders  Dr. A.P. Zoombelt (m) 24-05-1980, Technische Universiteit Eindhoven -> Stanford University, Chemical Engineering (USA), 24 maanden  De prestaties van plastic elektronica zijn sterk afhankelijk van ladingstransport. Hoe netter moleculen geordend zijn, des te beter transporteert het materiaal ladingen. Dit onderzoek bestudeert aan de hand van verschillende moleculen welke pakking het beste ladingstransport oplevert.

  Hoe een virus klein(er) wordt  Dr. M.P. Zwart (m) 14-10-1979, Laboratorium voor de Virologie, WUR -> Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Evolutionary Systems Virology Group (ESP), 24 maanden  Levende organismen komen voor in alle soorten en maten, maar hetzelfde geldt ook voor hun erfelijk materiaal – het genoom. Hoe heeft de evolutie deze grote diversiteit tot stand gebracht? Met behulp van plantenvirussen gaan onderzoekers bestuderen hoe de grootte en complexiteit van het genoom evolueert.

 • Ronde 3

  Het oplossen van geheugenverlies van supergeleidende quantumcircuits Dr. ir. R. Barends (m) 06-05-1981, TU Delft -> University of California, Santa Barbara (USA), 24 maandenSupergeleidende qubits, de geheugenelementen voor quantumcomputers, vergeten hun informatie te snel door verstrooiing aan oppervlakken. De onderzoeker zal met behulp van resonatoren deze verstrooiingsprocessen in kaart brengen, om vervolgens met de verworven kennis de qubits te verbeteren.

  De rol van donor B-cellen in afstoting van stamcellen  Dr. T. Cantaert (v) 24-09-1981, UvA -> Yale University – Immunobiology (USA), 24 maanden  Stamceltransplantatie wordt uitgevoerd bij patiënten met bloedkanker en immuundeficiënties. Succesvolle transplantatie is afhankelijk van de donorstamcellen die het lichaam van de ontvanger moet accepteren. Dit onderzoek zal de rol van B-cellen in het proces ontrafelen.

  Samenwerking in dynamische netwerken  Dr. R. Corten (m) 25-12-1979, UU -> Stanford University – Institute for Research in the Social Sciences (USA), 12 maanden  Samenwerking kan bevorderd worden door zowel sociale netwerken als door partnerkeuze, maar vaak spelen beide mechanismen een rol. In dit onderzoek wordt het ontstaan van samenwerking in dergelijke dynamische sociale netwerken onderzocht aan de hand van theorievorming, simulatiemodellen en laboratoriumexperimenten.

  Seksueel burgerschap in de stad  Drs. N.A.J.M. van Doorn (m) 07-06-1981, UvA -> Johns Hopkins University – Department of Political Science (USA), 18 maanden  Seksualiteit en burgerschap zijn sterk met elkaar verbonden. Maar hoe komt 'seksueel burgerschap' tot uiting? Dit project onderzoekt de rol van affectieve relaties en mediatechnologieën in de uitdrukking van seksueel burgerschap bij twee stedelijke collectieven: een 'queer' punk scene en een Baptistische kerkgemeenschap in Baltimore.

  Molecular Detection and Spectroscopy Using Plasmon and Nanowire Detectors  Dr. X. Duan MSc (m), UT -> Yale University – Electrical Engineering Department (USA), 24 maanden  Nanomaterialen zijn veelbelovende bouwstenen voor toekomstige apparaten. Onderzoekers zullen gesynthetiseerde nanodraden in functionele nanoapparaten integreren, die een structuur vormen die tegelijkertijd optische en elektrische signalen voor moleculaire detectie kunnen meten.

  Ontrafelen van bloedvat verstoppingen in sikkelcelziekte  Dr. Ing. M.H.A.M. Fens (m) 29-12-1977, UU Children’s Hospital ->Oakland Research Institute (CHORI) – Division of Hematology/Oncology (USA), 24 maanden  Verstopping van bloedvaten leidt tot ernstige complicaties in sikkelcelziekte. Deze verstoppingen worden veroorzaakt door interacties tussen bloedcellen en endotheelcellen. Dit onderzoek beoogt de hoofdrolspelers en gevolgen van de interacties die leiden tot bloedvatverstopping te identificeren.

  De oorsprong van ziek worden  Drs. B. Ferwerda (m) 16-03-1978, UMC St Radboud -> University of Pennsylvania – Department of Genetics (USA), 24 maanden  Ziekteverwekkers worden meestal herkend en opgeruimd, maar sommige maken ons ziek. Deels komt dit door genetische verschillen tussen mensen in het afweersysteem. Dit onderzoek kijkt naar die genetica in Afrikaanse populaties om variaties in dit systeem te begrijpen.

  Robuuste schatting en beleidsanalyse in dynamisch economische modellen  Z.Y. Gao (m) 08-12-1981, UvA -> Yale University – Cowles Foundation for Research in Economics, (USA), 24 maanden  Economische beleidsmakers proberen beslissingen te nemen die de welvaart verhogen. Zij doen dat meestal op basis van een wiskundig economisch model. Dit onderzoek gaat na wat er gebeurt als de beleidsmaker zelf in haar beslissing uitdrukkelijk meeneemt dat het model niet helemaal juist is.

  Verbeteren afweer tegen tuberculose  Dr. J.W.J. van Heijst (m) 05-06-1981, NKI -> MSKCC – Immunologie (USA), 24 maanden  Tuberculose is een zeer ernstige infectieziekte, die veroorzaakt wordt door bacteriën die ons afweersysteem niet goed kan opruimen. Dit onderzoek is bedoeld om beter te begrijpen waarom het afweersysteem faalt en hoe deze afweer in de toekomst kan worden verbeterd.

  De richting van celmigratie onder controle  Ir. T.M. Hermans (m) 04-06-1982, TU/e -> Northwestern University – The Grzybowski group: self-assembly and adaptive systems (USA), 24 maanden  Miniaturisatie van vloeistofstromen, geïnspireerd door de halfgeleiderindustrie, heeft het mogelijk gemaakt de concentratie van een stof op elk punt in een reservoir (een gradiënt) te kunnen controleren. De migratie van cellen in het lichaam wordt bepaald door gradiënten van voedingsstoffen en temperatuur. De onderzoekers willen kankercellen onderwerpen aan verschillende gradiënten, om zo te begrijpen hoe ongewenste migratie (uitzaaien) kan worden voorkomen.

  Anglo-Dutch premium auctions  Drs. A. Hu (v) 14-11-1980, UvA -> Tilburg University – Department of Economics (NED), 12 maanden  In premium auctions, the seller pays the highest bidders a premium to encourage competitive bidding. This project will provide a theoretical and empirical investigation of the most popular Anglo-Dutch premium auction, aiming to understand when and why it is superior.

  Ontwikkeling: een gevoelige zaak  S.E.V. Linsen MSc (m) 25-12-1980, Hubrecht Instituut/UU -> Shanghai Institutes for Biological Sciences – CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology (CHN), 24 maanden  De ontwikkeling van een embryo verloopt volgens een strak patroon. Daarnaast kunnen omgevingsfactoren de verfijning van lichaamsdelen beïnvloeden. De onderzoekers onderzoeken hoe signalen uit de omgeving het embryo bereiken en hoe deze een effect hebben op het individu.

  Het ontrafelen van bloedstolsels  Dr. C. Maas (m) 06-12-1980, UMC Utrecht -> Karolinska Institute – Center of Molecular Medicine (SE), 12 maanden  Bloedstolsels zijn nodig om bloedverlies te voorkomen, maar kunnen dodelijk zijn wanneer zij bloedvaten verstoppen (trombose). Het eiwit prekallikreine draagt bij aan zowel bloedstolling als ontstekingsreacties. Het doel is om uit te zoeken op welke manier prekallikreine bijdraagt aan trombose.

  Pompen of verdrogen?  Ir. L. Markesteijn (m) 02-10-1979, WUR -> University of Wisconsin-Milwaukee – Department of Biological Sciences (USA), 24 maanden  Waterbeschikbaarheid is van enorm belang voor de verspreiding van tropische boomsoorten. Maar het klimaat verandert en de tropen worden steeds droger. In deze studie onderzoek ik hoe bomen met watertekorten omgaan en hoe dit hun toekomstig functioneren bepaalt.

  Angst! De onbewuste aandachtstrekker  Dr. M. Mulckhuyse (v) 04-12-1970, VU -> Universiteit Gent – Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie (BEL), 24 maanden  Om te overleven is het van belang om gevaar snel te detecteren. Daarom kan onze aandacht soms getrokken worden voordat we bewust kunnen waarnemen wat de dreiging precies is. De onderzoekers bekijken hoe dit aandachtssysteem werkt in de hersenen.

  Nieuwe genen in kinderkanker  Dr. J. Mullenders (m) 17-11-1977, UU -> Cancer Institute NYU School of Medicine – Pathology (USA), 24 maanden  Leukemie is een kanker van het bloed, en komt veel voor bij kinderen. Leukemie wordt veroorzaakt door beschadigde genen. De onderzoekers gaan proberen deze genen te vinden door ze een voor een uit te schakelen. Door vervolgens uit te zoeken hoe deze genen werken, kunnen er mogelijk nieuwe medicijnen tegen kanker worden ontwikkeld.

  Streven van vakbonden naar loonnivellering en overheidsingrijpen  Dr. D.M. Oude Nijhuis (m) 19-02-1979, UL -> Yale University – Department of Political Science (USA), 24 maanden  Tussen landen bestaan grote verschillen in de mate van inkomensongelijkheid. Nationale verschillen in vakbondsstructuur spelen hierin een grote rol. Dit onderzoek gaat na onder welke omstandigheden vakbonden streven naar loonnivellering en overheidsingrijpen dat resulteert in een herverdeling van inkomen onder werknemers.

  Opslag van zonlicht in waterstof  Dr. J.J.H. Pijpers (m) 01-03-1980, UvA -> MIT – Chemie (USA), 15 maanden  Het gebruik van zonne-energie valt of staat bij energieopslag op grote schaal. Waterstof is een goed opslagmedium van energie. Dit onderzoek gaat na of zonlicht direct kan worden gebruikt om water (H2O) te splitsen in zuurstof (O2) en waterstof (H2).

  De adaptieve aard van doelgericht gedrag  Dr. E. Poljac (v) 16-11-1976, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, RU -> University of Oxford – Department of Experimental Psychology (UK), 24 maanden  Cognitieve belasting van doelgericht gedrag wordt in gedragswetenschap vaak in termen van beperkingen van ons cognitieve systeem verklaard. Dit project onderzoekt of cognitieve controle van doelgericht gedrag wellicht beter begrepen kan worden als adaptief proces waarmee optimale prestaties kunnen worden bereikt.

  Huidkanker in zijn ergste vorm  Dr. M.H.C. van Rooijen (v) 31-08-1976, UU -> Harvard Medical School, Children's Hospital Boston – Oncologie (USA), 24 maanden Melanoom is de meest voorkomende en dodelijke vorm van huidkanker. De onderzoekers gaan op zoek naar verschillende fouten in het genetische materiaal die te maken hebben met het ontstaan van huidkanker.

  Kameleonwoorden  Dr. E. Schoorlemmer (m) 31-01-1980, UL -> MIT – Linguistics (USA), 24 maanden  Sommige woorden zijn net een kameleon. Ze passen zich aan hun omgeving aan. Zo krijgt mooi een 'e' als er man bij staat ('een mooie man'), maar niets bij huis ('een mooi huis'). Dit onderzoek gaat na waarom dit gebeurt.

  Gen HS3ST1 in hart- en vaatziekten  Dr. N.C. Smits (v) 08-01-1976, RU -> Dartmouth Medical School – Department of Medicine (USA), 24 maanden  Hart- en vaatziekten hebben een complexe, multifactoriële basis. Onduidelijk is echter welke genetische mutaties hiervan de oorzaak zijn. De onderzoekers zullen bestuderen of het HS3ST1 gen geassocieerd is met hart- en vaatziekten en mogelijk nieuwe aanknopingspunten voor behandeling vinden.

  Het bekleden van holle kooistructuren  Ir. M.M.J. Smulders (m) 19-04-1981, TU/e -> University of Cambridge – Department of Chemistry (UK), 24 maanden  Holle, kooi-achtige structuren kunnen gebruikt worden om verschillende gastverbindingen te isoleren. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe de binnenkant van zo’n kooi kan worden aangepast om een hogere selectiviteit voor een specifieke gast te krijgen.

  The logic of interaction  Dr. W.S. Swierstra (m) 28-12-1981, University of Nottingham -> RU – Computing Science department (NED), 12 maanden  Een computerprogramma is meestal ontworpen om voortdurend op instructies van een gebruiker te reageren. Dat is heel wat anders dan een wiskundige functie die een eindige berekening uitvoert. Hoe kunnen we desondanks over dergelijke programma’s redeneren en bewijzen dat ze correct zijn?

  Unstable Molecules in Space Ices  E.D. Tenenbaum (v) 19-11-1982, University of Arizona -> UL – Leiden Observatory (NED), 12 maanden  De onderzoekster gaat chemische reacties in interstellair ijs onderzoeken door in het laboratorium omstandigheden na te bootsen zoals die in de ruimte heersen. Met een unieke opstelling zal ze kleine radicalen zichtbaar maken die een belangrijke rol spelen bij de vorming van complexe moleculen.

  Hoe bacteriën het licht zien  Dr. K.C. Toh (m) 25-03-1974, VU -> Imperial College London – Division of Molecular Biosciences (UK), 24 maanden  Bacteriën kunnen licht detecteren door middel van een lichtgevoelig eiwit. De onderzoeker zal manieren bestuderen om deze eigenschap te verbeteren; dit is zeer nuttig voor toepassingen in het onderzoek naar medicijnen en het verbouwen van voedsel.

  Automated data-driven modelling of linear parameter-varying systems  Dr. ir. R Tóth (m) 07-09-1979, TU Delft -> University of California, Berkeley (USA), 8 maanden  Geavanceerde mechatronische systemen (waferscanners, vliegtuigen, etc.) vereisen lage complexiteit doch uiterst accurate modellen om de gewenste functionaliteit te bereiken middels digitale regeltechniek. Dit onderzoek stelt een innovatieve techniek voor om zulke modellen af te leiden op basis van gemeten data afkomstig van de toepassing. Een specifieke eigenschap van de resulterende modellen is dat hoge complexiteit uitgedrukt kan worden in een lineaire structuur.

  Meetkunde van deeltjes en knopen  Dr. R.I. van der Veen (m) 23-09-1982, UvA, KdV Instituut voor Wiskunde -> University of California (USA), 24 maanden  Wat is ruimte? Wat is tijd? De onderzoekers bestuderen hoe tijd en ruimte vanzelf ontstaan wanneer je uitzoomt in een model van botsende deeltjes. Hetzelfde fenomeen speelt een belangrijke rol in de wiskunde achter symmetrie en het leggen van knopen.

  Nu alleen nog even wachten op het reserveonderdeel...  Dr. ir. I.M.H. Vliegen (v), 05-11-1981, TU/e -> University of Pennsylvania – The Wharton School (USA), 12 maanden  Voor het repareren van bijvoorbeeld medische en verdedigingsapparatuur moeten zowel reparateurs als reserveonderdelen aanwezig zijn. De onderzoekers bestuderen planningsmodellen, waarbij de beschikbaarheid van beide hulpbronnen wordt meegenomen. Daardoor kunnen reparaties sneller uitgevoerd worden, zodat apparatuur sneller weer beschikbaar is.

  De rol van de structuur van DNA in de productie en kieming van zaden  Dr. ing. van Zanten (m) 10-06-1979, UU -> Max Planck Institute for Plant Breeding Research – Department of Plant Breeding and Genetics (GER), 24 maanden  De overgang van bloei in planten naar de productie van zaad en daarna kieming vergt een grootschalige verandering in de activiteit van genen die deze processen sturen. In dit project zal worden bestudeerd of veranderingen in de structuur van het DNA en de biochemische eigenschappen hiervan, bijdragen aan de veranderingen in genactiviteit en hoe dit proces de productie van zaad en kieming beïnvloedt.

  Shared genetic risk factors of autoimmune diseases  Dr. A. Zhernakova (v) 19-04-1971, UMC Utrecht -> Harvard Medical School, Boston (USA), 6 maanden  Recent zijn een groot aantal genoomwijde scans uitgevoerd voor verschillende auto-immuunziekten. Al deze scans laten veel overlap zien tussen de gevoeligheidsgenen betrokken bij deze ziekten. Wij willen een ziekte-overstijgende meta-analyse uitvoeren van drie ziekte-specifieke genoomwijde associatiestudies, te weten coeliakie, reumatoïde artritis en multiple sclerosis. Dit onderzoek zal meer inzicht geven in de gemeenschappelijke genetische architectuur van auto-immuunziekten.

  Bijzondere eiwitten als antibacteriële coatings  Dr. W. van Zoelen (v) 01-09-1981, RUG -> University of California, Berkeley – Department of chemical engineering (USA), 24 maanden  Peptoides lijken qua molecuulstructuur op peptides, de bouwstenen van eiwitten, maar komen niet voor in de natuur. Er wordt onderzocht of deze door mensen bedachte eiwitten kunnen worden gebruikt als anti-aangroei/anti-bacteriële coatings op bijvoorbeeld scheepshuiden en medische apparatuur.

  De laatste stappen in de celdeling  W. van Zon BSc (m) 29-05-1983, VU -> University of Manchester – Life Sciences (UK), 24 maanden  Voor een succesvolle celdeling moeten er twee cellen gevormd worden en moet er in beide cellen een volledige kopie van het erfelijk materiaal terecht komen. De eiwitmachines die dit regelen zullen gedurende dit onderzoek nauwkeurig in kaart gebracht worden.