Toekenningen Rubicon 2007

Rubicon kent per jaar drie rondes. Hieronder volgt per ronde een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.
 • Ronde 1

  Sounds of (Be)longing. Islam, Place and Music in the Philippine Sulu Archipelago: The BajauDrs. B Abels (v) Ministerie Palau -> UL (NED), 12 maanden 
  The idea of where we belong affects our music. The researcher will analyze how the music of a nomadic people in the Sulu Sea speaks of “many (be)longings,” and what it tells about their identity as a people “without a place.”

  Search for the Higgs boson 
  Dr. M.A. Baak (m) NIKHEF -> CERN (CH), 24 maanden 
  Zoektocht naar de heilige graal van de deeltjesfysica 
  Higgs deeltjes geven in het hele universum massa aan alle bekende deeltjes. Ze zijn nog nooit gevonden. Met de komst van de Large Hadron Collider deeltjesversneller op CERN in Genève kunnen onderzoekers de heilige graal van de deeltjesfysica definitief waarnemen of ontkrachten.

  Selection and characterisation of designed ankyrin repeat proteins binding to EGF receptor epitopes 
  Drs. Y.L. Boersma (v) RUG -> Universität Zürich (CH), 24 maanden 
  De EGF-receptor familie is veel bestudeerd: deze receptoren komen bij verschillende typen kanker tot overexpressie, hetgeen gecorreleerd is met een slechte prognose voor de patiënt. Echter, het werkingsmechanisme van eiwitten die aan de receptoren binden is grotendeels onduidelijk. Hoe wordt het receptorsignaal geblokkeerd, dimerisatie beïnvloed en internalisatie versneld of juist vertraagd? Deze vragen staan in groot contrast met het enorme potentieel dat deze receptoren hebben in anti-kanker therapieën. Met behulp van zogenaamde Designed Ankyrin Repeat Proteins (DARPins), die specifieke affiniteit voor receptorepitopen vertonen, zal dit probleem op biochemische, kristallografische, en celbiologische wijze onderzocht worden.

  Characterization of the anticancer activities of histone deacetylase inhibitors 
  Drs. M. Bots (m) AMC -> Peter MacCallum Cancer Centre (AUS), 24 maanden 
  Histone deacetylase remmers is een nieuwe, veel belovende groep medicijnen in de behandeling van kanker. Door gebruik te maken van een relevant muis model zullen de onderzoekers de moleculaire aspecten bestuderen die de gevoeligheid van tumoren voor deze medicijnen bepalen.

  The liquid-vapour interface in detail: Particle exchange, density profiles and waves 
  Dr. D. Derks (v) Debye-onderzoekschool -> Laboratoire de Physique Statistique Ecole Normale Supérieure (FR), 18 maanden 
  De structuur van een simpel vloeistofoppervlak is tot nu toe niet geheel begrepen. Het fundamentele probleem is de beschrijving van de thermische fluctuaties (ruwheid) van het oppervlak op kleine lengteschalen, waarbij de feitelijke vraag is op welke lengteschaal men praat over bulk dichtheidsfluctuaties, en op welke schaal over oppervlakte-fluctuaties. Een nieuw systeem, colloid-polymeer mengsel heeft een oppervlaktespanning die een miljoen keer lager is dan dat van een moleculair systeem. Dit betekent dat de ruwheid een factor duizend groter is. Gecombineerd met nieuwe 
  confocale microscopie-technieken stelt dit ons in staat de fundamentele vraag over de structuur van het vloeistofoppervlak op te lossen.

  Theoretical and Empirical Investigation on the Stabilization of Metapopulations by Localized Perturbations, Under Different Conditions of Extinction 
  Drs. S. Dey (m) JNCASR -> UvA (NED), 12 maanden 
  Planten en dieren leven meestal in geïsoleerde landschapsfragmenten met migratie van individuen daar tussen. Met modellen is voorspeld dat verstoringen in de aantalsfluctuaties binnen één of enkele fragmenten juist kan leiden tot meer stabliliteit van de gehele collectie van fragmenten. Met populaties van fruitvliegen zullen deze voorspellingen in het laboratorium worden getoetst.

  These Brains are made for walking: The Interplay between Motor Disturbance and Cognitive Decline in Ageing, Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease 
  Drs. L.H.P. Eggermont (v) VU -> Boston University (USA), 12 maanden 
  Lopen is een complexe cognitieve functie. De onderzoekers zullen proberen met motorische en neuropsychologische testen de relatie tussen loopstoornissen en cognitieve stoornissen vast te stellen bij gezonde ouderen en ouderen in verschillende stadia van dementie.

  Roadmaps to Ancient Communication: Establishing a Geography of Interaction in Pre-Columbian Central America 
  Drs. A. Geurds (m) UL -> University of Colorado (USA), 12 maanden 
  Zijde verbond Azië, de goudhandel Amerika. Nieuwe gegevens wijzen op een extensieve uitwisseling van producten. Dit onderzoek reconstrueert via satellietbeelden en oude bronnen het complexe netwerk aan wegen dat Noord en Zuid-Amerika doorkruist en analyseert hoe de handelscontacten verliepen.

  May I Have Your Attention Please! Expert Eye Movements as a Catalyst for Students? Transfer Ability 
  Dr. T.A.J.M. van Gog (v) OU -> Knowledge Media Research Center (GER), 6 maanden 
  Experts richten hun aandacht sneller en meer op relevante taakaspecten dan studenten, wat zichtbaar wordt in hun oogbewegingen. Onderzocht wordt of studenten beter leren van expertvoorbeelden wanneer hun aandacht gestuurd wordt door ook de oogbewegingen van de expert te tonen.

  Living in continuously changing conditions: the neurobiology of memory flexibility 
  Drs. R. Havekes (m) RUG -> University of Pennsylvania (USA), 24 maanden 
  Flexibel om gaan met omgevingsveranderingen: het updaten van het geheugen. Onze hersenen zijn naast het leren van nieuwe dingen, ook van belang om eerder opgeslagen informatie te wijzigen. Dit onderzoek probeert te achterhalen welke processen hieraan ten grondslag liggen.

  Carbon monoxide metabolism of the hyperthermophilic archaeon Archaeoglobus fulgidus 
  Dr. A. M. Henstra (m) WUR -> University of California (USA), 24 maanden 
  Biomassa kan bij hoge temperatuur worden omgezet in koolstofmonoxide en waterstof gas. Sommige bacteriën kunnen deze gassen gebruiken om bioethanol te maken. De onderzoekers willen deze bacteriën bestuderen om in een nieuw process schone brandstof van plantaardig landbouw afval te maken, zonder te concureren met voedsel productie.

  Commercialization and Institutional Forces. Retail Guilds and the Rise of the Consumer Society in North-Western Europe, c.1600-1800 
  Drs. D.W.A.G. van den Heuvel (v) IISG -> University of Cambridge (UK), 12 maanden 
  In de zeventiende en achttiende eeuw werd in West-Europa de basis gelegd voor de hedendaagse consumptiemaatschappij. Dit onderzoek laat zien hoe gilden de modernisering van het winkelwezen en het consumentengedrag beïnvloedden in Duitsland, Engeland en Nederland.

  Refining the autism phenotype: parent and twin studies of the Autism-Spectrum Quotient and cognitive endophenotypes 
  Drs. R.A. Hoekstra (v) VU -> University of Cambridge (UK), 24 maanden 
  Mensen met autisme hebben moeite met sociale en communicatieve vaardigheden, tonen beperkte interesses en stereotiep gedrag. De ernst van deze problemen verschilt erg tussen patiënten en ook in de algemene bevolking komen milde autistische trekken vaak voor. Dit onderzoek heeft tot doel om de variatie in autistische kenmerken beter te begrijpen.

  Silencing the adipose tissue: identification of mechanisms responsible for a disturbed adipose tissue lipolysis in obesity 
  Drs. J.W.E. Jocken (m) UM -> Karolinska Institute (SWE), 12 maanden 
  Overgewicht gaat gepaard met een verminderd vermogen om vetten te mobiliseren vanuit vetweefsel. Door bepaalde genen in het vetweefsel uit te schakelen willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in het mechanisme van een verstoorde vet mobilisatie bij mensen met overgewicht.

  Weakening of basaltic fault rock deformed at a seismic slip-rate 
  Dr. N.T. Keulen (m) UU -> Centre National de Recherch Scientifique Université Joseph Fourier (FR) - Hiroshima University (JAP), 24 maanden 
  De meeste beweging over een aardbevingsbreukvlak concentreert zich in een hele smalle zone. De geologen leggen dit breukgesteente afkomstig uit de natuur en gemaakt in het laboratorium onder de microscoop om uit te zoeken waarom de aardbeving juist dààr plaatsvond.

  How do people learn to deal with limb and environmental dynamics? 
  Dr. D. Kistemaker (m) VU -> University of Western Ontario (CAN), 24 maanden 
  Hoe voorspelt het brein? 
  Wanneer je alleen je onderarm wilt roteren door het aanspannen van elleboogspieren moet je, vanwege de dynamische koppeling tussen boven- en onderarm, ook schouderspieren aanspannen. Dit onderzoek bestudeert hoe onze hersenen precies weten wanneer en hoe hard de schouderspieren moeten worden aangespannen.

  Differential impact of aging and estrogens on GH secretion in women 
  Dr. P. Kok (v) LUMC -> Mayo Clinic College of Medicine (USA), 7 maanden Endocrine Research Unit 
  Ouder worden gaat gepaard met hormoonveranderingen. Dit process leidt tot verandering van lichaamssamenstelling en verhoogde gezondheidsrisico’s. In dit onderzoek zal worden bekeken wat er verandert in de aansturing van ons hormonale milieu en welke rol geslachtshormonen hierbij spelen.

  The molecular basis for the development of sarcopenia in the elderly 
  Dr. R. Koopman (m) UM -> Melbourne University (AUS), 24 maanden 
  Spieraanmaak en -afbraak worden bestuurd door een complex netwerk van signalen. De onderzoekers zullen dit netwerk bestuderen om de redenen te kunnen achterhalen waardoor veroudering gepaard gaat met het verlies van spiermassa.

  Serial chaining of cognitive operations in the human brain 
  Drs. F.P. de Lange (m) RU -> Cognitive Neuroimaging Research Unit (FR), 24 maanden 
  Complex gedrag door koppeling 
  We weten al veel over hoe elementaire beslissingen in het brein gemaakt worden. Het is echter nog volledig onbekend hoe deze beslissingen aan elkaar gekoppeld worden tot complex gedrag. Het doel van dit project is om de neurale mechanismen van deze “koppeling” te onderzoeken.

  Self-replicating materials: creating colloidal life 
  Dr. M.E. Leunissen (v) UU -> New York University (USA), 24 maanden 
  Kijkend naar levende wezens is het overduidelijk dat minuscule bouwstenen zich spontaan kunnen vermenigvuldigen en organiseren tot ingewikkelder structuren. De onderzoekers gaan nu nieuwe, níet-biologische materialen maken die hetzelfde doen. Met een eenvoudig modelsysteem zullen ze de mechanismen achter de zelfduplicatie/organisatie ontrafelen.

  Epidemiological and evolutionary consequences of host mobility in host-pathogen interactions 
  Dr S. Lion (m) -> UvA (NED), 12 maanden 
  Er wordt nu veel meer en veel verder gereisd dan in het verleden. Tegelijkertijd zijn besmettelijke ziekten weer aan het opkomen als een belangrijke menselijke doodsoorzaak. Is er een verband? Dit onderzoeksproject onderzoekt of menselijke migratie inderdaad een effect heeft op de virulentie van pathogenen.

  Labour migration in a changing world: The case of England and the Netherlands, 1600-1900 
  Drs. J.J. van Lottum (m) IISG -> University of Cambridge (UK), 12 maanden 
  Het migratiegedrag van mensen en de stand van de economie zijn nauw met elkaar verbonden. Dit onderzoek gaat na hoe in Noordwest Europa tussen 1600 en 1900 deze twee processen elkaar hebben beïnvloed.

  Mixed Quotation: Between Use and Mention 
  Drs. E. Maier (m) UvA -> UvA (ILLC) (NED), 12 maanden 
  Taalfilosofie 
  Elk krantenartikel staat er vol mee, toch negeert de taalkunde aanhalingstekens volkomen. Filosofen niet, die richten zich tegenwoordig op het grensgebied tussen indirecte en directe rede. Zulke gebruiken van aanhalingstekens vormen een belangrijke uitdaging voor de logische en taalkundige studie van het rapporteren van andermans woorden.

  Automatic diagnosis of age related macular degeneration, diabetic retinopathy and glaucoma using optical coherence tomography and fundus photography 
  Dr. M. Niemeijer (m) UMCU -> University of Iowa (USA), 22 maanden 
  Veel oogziektes zijn in een vroeg stadium te detecteren door een foto van de binnenkant van het oog te maken. De onderzoekers leren een computer oogfoto's te analyseren zodat deze oogartsen kan helpen bij het vroegtijdig opsporen van afwijkingen.

  A gene-gene interaction network for DNA-integrity and virulence induction in Streptococcus pneumoniae 
  Drs. T. van Opijnen (m) UvA -> Tufts University School of Medicine (USA), 24 maanden 
  Opzoek naar de achilleshiel van een infectie ziekte 
  De pneumococcen-bacterie veroorzaakt jaarlijks een miljoen doden, maar hoe de bacterie werkt is onduidelijk. Onderzoekers maken tienduizenden pneumococcen die een klein beetje van elkaar verschillen. Hiermee gaan ze achterhalen hoe de pneumococ zichzelf repareert, een persoon binnendringt en ziekte veroorzaakt.

  The evolution of placentas in fish 
  B.A.J. Pollux (m) RU -> The University of California Riverside (USA), 12 maanden 
  Live-bearing fish differ in the way they feed their developing embryos. The researcher will study how these differences may have evolved.

  The role of contexts in face processing 
  R. Righart MSc (m) UvT -> Harvard Medical School (USA), 24 maanden 
  We nemen voortdurend verschillende gelaatsuitdrukkingen waar in onze omgeving. Deze gelaatsuitdrukkingen ontstaan niet in een ‘vacuüm’, maar zijn vaak gerelateerd aan een gebeurtenis in de omgeving. Dit onderzoek gaat na hoe deze gebeurtenissen onze waarneming van gelaatsuitdrukkingen beïnvloedt.

  Intervening late into the reperfusion process: an extended window for cardioprotection 
  Drs. N.P. Riksen (m) UMC St. Radboud -> University College London (UK), 12 maanden 
  Afsluiting van een bloedvat van het hart leidt tot een hartinfarct. De onderzoekers zullen in muizenharten onderzoeken of het mogelijk is de infarctgrootte te beperken door bepaalde geneesmiddelen toe te dienen nadat het afgesloten vat weer is geopend.

  The quest for nitrogen: Nitrogen assimilation in hydrothermal vent symbioses 
  Drs. G. Roeselers (m) TUD -> Harvard University (USA), 24 maanden 
  De kokerworm Riftia pachyptila - voorkomend rondom extreem hete diepzee bronnen - heeft geen mond en is voor zijn voeding afhankelijk van een symbiose met zwavel-oxiderende bacteriën. De onderzoekers gaan uitzoeken hoe deze symbiose de essentiële voedingstof stikstof kan opnemen.

  Exploiting polaritonic effects in semiconducting nanowires for sub-100 nm photonic devices 
  Drs. L.K. van Vugt (m) UU -> University of Pennsylvania (USA), 24 maanden 
  Licht heeft de neiging om uit kleine structuren te lekken wat de integratie van photonische en elektronische circuits moeilijk maakt. De onderzoekers gaan nanodraden maken waarmee licht gevangen kan worden gehouden en zullen deze draden toepassen in ongekend kleine opto-elektronische apparaatjes.

  Role of Macrophage Cholesterol Transporters in Atherosclerosis Development: Implications for the Treatment of Atherosclerosis 
  Drs. M. Westerterp (v) LUMC -> Columbia University (USA), 24 maanden 
  Een natuurlijk beschermingsmechanisme tegen hart- en vaatziekten is het pompen van cholesterol uit cellen in de vaatwand. Recent is een nieuw eiwit ontdekt met deze eigenschap. De functie van dit eiwit in relatie tot reeds bekende cholesterol transporters wordt bestudeerd.

  Investigating the molecular machinery underlying presynaptic plasticity 
  Drs. K.D.B. Wierda (m) VUA -> Max-Planck-Institut (GER), 24 maanden. 
  De moleculaire componenten betrokken bij communicatie tussen hersencellen zijn geïdentificeerd, maar de rol en het samenspel van deze verschillende componenten is grotendeels onbekend. Door twee nieuwe onderzoekstechnieken te combineren, zijn de onderzoekers in staat de individuele componenten van synaptische transmissie en plasticiteit te bestuderen.

  Benefits of using an intuitive strategy in a sound detection task 
  Prof. dr. W.H.M. Zuijen (v) -> UvA (NED), 12 maanden 
  Doe je voordeel met je intuitie! 
  De hersenen structureren grotendeels automatisch en onbewust de wirwar van geluiden om ons heen. In dit project wordt onderzocht door middel van gedrags- en hersenactiviteitsmaten hoe wij ons voordeel kunnen doen met de onbewuste kennis die hier het resultaat van is door het intuitief- maar correct detecteren van geluiden.

 • Ronde 2

  Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

  Organische moleculen rondom jonge sterrenDrs. S.E. Bisschop (v) UL -> Max-Planck-Instituut (GER), 24 maanden In stervormingsgebieden in de ruimte worden veel complex organische materialen waargenomen. Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen hoe deze moleculen gevormd worden. Dit wordt gedaan door het licht dat ze in gasvormige toestand en vaste fase uitzenden, bij submillimeter golflengten waar te nemen en te vergelijken met theoretische modellen van hun vorming.

  Geforceerde zelfmoord voor kankercellen  Dr. E. Bremer (m), RuG/UMCG -> Universiteit van Würzburg (GER), 12 maanden  Huidige antikankertherapieën elimineren kankercellen door het reactiveren van celdood. Echter, vaak zijn of worden kankercellen resistent tegen behandeling. In dit project wordt, met behulp van het eiwit Galectin-1, een nieuwe therapie ontwikkeld die kankercellen alsnog via een alternatieve celdood route elimineert.

  De evolutie van eerlijke communicatie  Dr. C.A. Botero (m) Cornell University (USA) -> RuG, 12 maanden  Communicatie bestaat uit het uitwisselen van signalen. Het is niet vanzelfsprekend dat deze signalen betrouwbare informatie bevatten. Individuen die misleidende of manipulatieve signalen uitzenden, zouden hierdoor namelijk een evolutionair voordeel kunnen verkrijgen. Dit project zal met behulp van theoretische modellen en veldexperimenten nagaan, waarom evolutie desondanks vaak leidt tot eerlijke communicatie.

  Het universum in snaartheorie  Dr. M.C.N. Cheng (v) UvA -> Harvard University (USA), 24 maanden  Waar komt ons heelal vandaan? Wat gebeurt er in een zwarte gat? Kan snaartheorie een antwoord bieden? De onderzoekers gaan verder met deze moeilijke vragen door het bestuderen van verschillende modellen in snaartheorie.

  Determining the mechanism of monoallelic expression in Drosophila melanogaster  Dr. F.A. Greil (v) NKI -> Harvard Medical School (USA), 24 maanden  Ieder mens heeft twee kopieën van de meeste genen. Voor sommige genen is het belangrijk dat er slechts één van die twee kopieën 'aan' staat. Als de mechanismen die reguleren welke genen 'aan' en 'uit' staan verstoord zijn, kunnen er neurologische ziekten en kanker ontstaan. Wetenschappers bestuderen de werking van deze mechanismen om te begrijpen hoe deze ziekten ontstaan en hoe ze behandeld kunnen worden.

  De voorliefde van vrouwen voor extreme mannen  Dr. M.E. de Heij (v) University of Glasgow -> University of Helsinki (FIN), 24 maanden  Mannetjes bezitten vaak overdreven uiterlijke kenmerken (bijvoorbeeld geweien of pronkveren). Deze kenmerken zouden zijn ontstaan door een sterke voorliefde van vrouwen voor mannen met extreme kenmerken. De onderzoekers willen begrijpen hoe deze voorliefde van vrouwen evolutionair tot stand komt.

  De macht achter de loopgraven  Drs. J.P. den Hertog (m) UL -> Freie Universität Berlin (GER), 24 maanden  De Eerste Wereldoorlog is onlosmakelijk verbonden met de loopgraven. Toch was het verloop van de strijd niet alleen afhankelijk van de strategische beslissingen van legerleiders. De macht van politici en diplomaten was evenmin gering. Wat was hun rol?

  Understanding Waves and Patterns in Discrete Media  Drs. H.J. Hupkes (m) UL -> University of Surrey (UK), 24 maanden  Kristallen bestaan uit regelmatig geplaatste atomen. Door rekening te houden met deze structuur is een uitdagende nieuwe tak van de wiskunde ontstaan. De wiskundigen gaan recent ontwikkelde technieken toepassen om het optreden van golfbewegingen in kristallen te bestuderen.

  Structuuropheldering van biomoleculen  C.R. Jacob (m) VU -> ETH Zürich (CH), 24 maanden  Essentieel voor de (bio)chemie is het ophelderen van moleculaire structuren. In dit onderzoeksproject zullen theoretische modellen worden ontwikkeld als aanvulling op nieuwe experimentele technieken. Uit de meetgegevens zal hierdoor de structuur van grote biomoleculen te destilleren zijn.

  Goede mannelijke genen: nadelig voor vrouwen?  Dr. P. (Peter) Korsten (m) RuG -> University of Edinburgh (UK), 24 maanden  Genen die in mannen zorgen voor een groter voortplantingssucces kunnen in vrouwen juist nadelig zijn. Dit is gevonden in laboratoriumexperimenten met fruitvliegjes. Evolutiebiologen gaan nu in een wilde Schotse schapenpopulatie onderzoeken of dit opmerkelijke verschijnsel ook in natuurlijke populaties optreedt.

  Waterstofopslag kan efficiënter  Dr. ir. M.C. Kroon (v) TUD -> Stanford University (USA), 24 maanden  Het belangrijkste probleem voor de invoering van een waterstofeconomie is de opslag van waterstof. Het lukt momenteel nog niet om waterstof met een hoge capaciteit op te slaan onder lage druk, en om het waterstof ook weer snel uit het opslagmateriaal te vrij te maken. In dit project worden nieuwe materialen voor waterstofopslag ontwikkeld die wel aan deze eisen kunnen voldoen.

  IJzersterke combinaties met geheugenmetaal  Dr. M. Langelaar (m) TUD -> University of Colorado (USA), 6 maanden  Geheugenmetalen zijn bijzondere materialen die door verwarmen of afkoelen sterk van vorm kunnen veranderen. De onderzoekers gaan methodes ontwikkelen om combinaties te vinden van geheugenmetaal en andere materialen, waarin de speciale eigenschappen van geheugenmetalen optimaal tot hun recht komen.

  Zoeken naar nieuwe darmkanker varianten  Ir. E.H. Lips (v) LUMC -> Cancer Research Institute(UK), 24 maanden  Darmkanker is voor een groot deel erfelijk bepaald. Om naar nieuwe darmkanker genen te zoeken wordt het erfelijke materiaal van een groep patiënten onderzocht. Hierbij zullen verschillende varianten met een klein risico worden gevonden, die gecombineerd een groter risico vormen.

  Cellen met stress: wordt het DNA nog goed gelezen?  Drs. ing. M.S. Luijsterburg (m) UvA -> Karolinska Instituut (ZWE)  Het afbreken van kapotte eiwitten gaat vaak verkeerd tijdens ziekten zoals kanker. Nu blijkt dat dit effect heeft op het lezen van het DNA. De onderzoekers gaan met de microscoop kijken waarom dit zo is.

  The kaleidoscopes of our mind: The influence of spontaneous neural fluctuations on the perception of the world around us  A. Mazaheri (m) RU -> University of California at Davis (USA), 24 maanden  Kunnen we iemands hersenactiviteit voor een gebeurtenis onderzoeken en voorspellen hoe deze persoon zal reageren? In deze studie zullen we twee beeldvormende hersenonderzoekmethoden combineren om te bestuderen hoe achtergrondactiviteit in het brein de waarneming van en respons op externe informatie beïnvloedt.

  Het literaire heden van het Indische verleden  Dr. S.P.J. De Mul (v) UL -> UL (NED), 12 maanden  De herinnering aan het Nederlandse koloniale verleden is een belangrijke kwestie om tot een beter inzicht te komen in de hedendaagse culturele dynamiek in Nederland. Dit onderzoek analyseert de Indische letteren geschreven na 1949 als een culturele opslagruimte van postkoloniale herinneringen. Het doel is om na te gaan aan welke socio-literaire en (trans)nationale processen de herinnering aan Nederlands-Indië onderhevig is en hoe de Indische letteren in dit opzicht vergeleken kan worden met postkoloniale literaturen gezien in de hedendaagse Britse en Franse context.

  Huideigen stamcellen.  Dr. K.W. Mulder (m) UMCU -> Cancer Research (UK), 24 maanden  De huid is onze eerste bescherming tegen de buitenwereld. Elke dag worden er vele huidcellen vervangen, de cellen die hiervoor nodig zijn de huidstamcellen. Hoe en wanneer deze cellen hun werk doen, en wat er gebeurd als dit fout gaat, zal worden onderzocht.

  Muizen met darmkanker in de scanner  Drs. J.M.M. van Oers (v) Erasmus MC -> AECOM (USA), 24 maanden  De onderzoekers bekijken verschillende muizen met darmkanker. Dit doen ze in een MRI-apparaat speciaal gebouwd voor muizen. Hierdoor hoeven de muizen niet eerst doodgemaakt te worden en kan de groei van tumoren langer gevolgd worden.

  Vooroordelen in het brein  Drs M. (Marte) Otten (v) UvA -> Harvard University (USA), 24 maanden  Als wij mensen zien die bij een bepaalde groep horen (bijvoorbeeld oude mensen) dan worden automatisch de stereotype eigenschappen van deze groep uit ons geheugen opgehaald (bijvoorbeeld traagheid). Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe dergelijke vooroordelen worden geactiveerd en verwerkt in ons brein.

  Linking structure to function in the primate medial temporal lobe  Drs. C. Piekema(v) UU en RU -> University of Oxford (UK), 24 maanden  Naarmate mensen ouder worden neemt de kans op hersenaandoeningen toe. Voor behandeling van dergelijke hersenaandoeningen is het van groot belang om netwerken tussen hersengebieden in kaart te brengen en we willen dat doen met behulp van de kennis die we hebben van anatomie en verbindingen in de hersenen van apen.

  Weet wat je doet  Dr. A. Ridderikhoff (m),VU -> UC Berkeley (USA), 24 maanden  Als je beweegt moet je waarnemen wat je doet, omdat dit je in staat stelt bewegingen bij te sturen. Dit is met name belangrijk voor het leren van bewegingen. Omdat de kleine hersenen hierbij een cruciale rol spelen, gaan de onderzoekers dit hersengebied bestuderen bij het uitvoeren van bekende en het leren van nieuwe taken.

  Biocompatible flexible power generators  D.I. Rożkiewicz (v) UT -> Harvard University (USA), 24 maanden  This research project will focus on development of new strategies for the patterning and fabrication of nanowires on flexible supports for the fabrication of self-powered biocompatible and implantable nanodevices. The overall objective is to develop new classes of nanogenerators.

  Een taalvergelijkend onderzoek naar informatiestructuur  Dr. N. Slioussar (v) UU -> University College London (UK), 18 maanden  Taal draagt niet alleen informatie over, maar structureert deze ook. Informatie wordt gemarkeerd als oud of nieuw, opmerkelijk of achtergrondinformatie. Dit project ontwikkelt een geïntegreerde behandeling van de mechanismen in talen, waarmee informatie gestructureerd wordt, waaronder woordvolgorde en intonatie.

  Waarom gaan geleedpotige dieren wanneer in winterrust?  Ir. I.M. Smallegange(v) Max Planck Institute (GER) -> Imperial College London (UK)  Veel geleedpotige dieren gaan in winterrust om ongunstige periodes te overleven. De beslissing wanneer in winterrust te gaan, is het resultaat van verschillende afwegingen. Dit onderzoek bestudeert de evolutie van dit winterrustgedrag in populaties van spintmijten waarbij de zwaarte van die afwegingen wordt gemanipuleerd.

  Herstelwerk in de filters van de nier  Dr. B. Smeets (m) UMC St. Radboud -> Universitair ziekenhuis Aachen, (GER), 24 maanden  De filters van de nier bevatten een groep cellen die dankzij een ingewikkeld samenspel van eiwitten kunnen veranderen in andere celtypes. Zo kunnen deze cellen beschadigde gespecialiseerde cellen van het filter vervangen. De onderzoekers onderzoeken hoe dit herstelmechanisme gereguleerd wordt.

  Het vermogen tot inleven onder sociale druk  Dr. T. Smeets (m) UM -> Universität Bochum (GER), 6 maanden  Om sociale relaties aan te kunnen gaan, is inlevingsvermogen noodzakelijk. Sommige (psychiatrische) patiënten zijn hier echter slecht in. Dit onderzoek zal nagaan of stress en de daarbij vrijkomende hormonen een sleutelrol spelen in hun gebrekkig inlevingsvermogen.

  De raderen van een essentiële machine: hoe eiwitten samenwerken om het chromosoom te kopiëren  Dr. W.K. Smits (m) RuG -> Massachusetts Institute of Technology (USA), 24 maanden  Voordat cellen delen, wordt er van ieder chromosoom een exacte kopie gemaakt door een complex van eiwitten (het replisoom). In deze studie wil de onderzoeker nagaan hoe deze set eiwitten in de cel op de juiste tijd en plaats samengevoegd worden tot de essentiële machinerie die het genoom dupliceert.

  Spraak verwarring tussen cellen  Dr. M. Wieffer (m) UMCU -> Freie Universität Berlin (GER), 24 maanden  Cellen in het menselijk lichaam zijn constant met elkaar in gesprek. Dit gebeurt via signaalmoleculen. Soms begrijpen de cellen de signalen niet goed, wat kan leiden tot ernstige ziektes zoals kanker. Dit onderzoek probeert te achterhalen hoe het fout kan gaan.

  Targeting antigens to a C-Type Lectin, DCIR, for a better dendritic cell-based vaccination  Drs. W. Xu (m) LUMC -> Baylor Institute for Immunology Research (USA), 24 maanden  When a pathogen invades human body, immune cells will use several surface molecules to pick up the pathogen and activate the immune system to destroy them. DCIR is one of the molecules remains to be understood.

 • Ronde 3

  Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

  De leerbaarheid van woord- en klankstructuurDr. D. (Diana) Apoussidou (v) 28-04-1975, UVA -> University of Massachusetts, Department of Linguistics (USA), 12 maanden In iedere taal hebben woorden een bepaalde structuur die door sprekers aangeleerd moet worden. Dit onderzoek gaat na hoe de woord- en klankstructuur van een taal tegelijkertijd worden geleerd en hoe dat leerproces met de computer nagebootst kan worden.

  De Broeikas afkoelen Mw. S. Arndt (v) UU Departement Aardwetenschappen -> Université Paul-Sabatier Laboratoire des Mécanismes et Transferts en Géologie (LMTG) (FRA), 24 maanden  Hoge concentraties koolstofdioxide in de atmosfeer leiden tot opwarming van de aarde. Begraving van koolstof in de zeebodem reduceert de hoeveelheid atmosferische koolstofdioxide en koelt daarmee de aarde af. De onderzoekers gaan na hoeveel koolstof is begraven gedurende broeikas-perioden in het verleden.

  Employing the cross-talk between the nervous system and the immune system to unravel the regulatory T-cell mediated suppression mechanisms  Dr. M.S. Bijker (m) 15-07-1978, LUMC -> Garvan Institute, Autoimmunity Research Unit (AUS), 24 maanden  Regulerende T-cellen zijn in staat het immuunsysteem te remmen, bijvoorbeeld om autoimmuunziektes te voorkomen. Onderzoekers weten niet  goed via welke mechanismen deze cellen dat doen. Door gebruik te maken van een specifiek muismodel willen de onderzoekers deze mechanismen ontrafelen.

  The distinct influences of attention and conscious perception on visual processing  Drs. J.J.A. van Boxtel (m) 25-04-1979, UU Departement Natuur- & Sterrenkunde Helmholtz Instituut -> California institute of Technology (Caltech) (USA), 24 maanden  Aandacht leggen op en het bewust waarnemen van een stimulus lijken sterk samenhangende processen. Door de hoeveelheid aandacht en de aan- of afwezigheid van bewuste waarneming onafhankelijk van elkaar te manipuleren, bestudeert dit voorstel naar de bijdragen van ieder van de processen aan onze waarneming.

  Helpgedrag in een losbandige samenleving  Dr. L. Brouwer (v) 13–01-1978, RuG -> School of Botany and Zoology Canberra (AUS), 24 maanden  In veel diersoorten helpen individuen bij het opvoeden van andermans jongen, in plaats van zelf te reproduceren. Het klassieke idee is dat deze helpers vooral genetisch gerelateerde individuen (familie) helpen. Dit project onderzoekt een Australische vogelsoort die extreem veel vreemdgaat, waardoor de genetische relatie tussen de helper en de ontvanger juist laag is. Waarom zijn er dan toch helpers in deze soort?

  Onderzoek nieuwe taal  Drs. A. Y. Ganushchak MSc. (v) 18-02-1978, UL -> Birmingham Universiteit (GB), 24 maanden  Het gebruik van korte tekstberichten via mobile telephone en email neemt steeds toe en daardoor worden steeds meer afkortingen en acroniemen in de taal gebruikt. De onderzoeker bekijkt met behulp van electrofysiologische maten naar de mogelijke gevolgen die afkortingen hebben op het begrip van geschreven taal.

  Peeping into the living cell  Mr. I. Izeddin (m) 16-11-1978, WZI, UvA -> École Normale Supérieure Paris, Laboratoire Kastler Brossel (FRA), 24 maanden  In a joint effort, physicists and biologists will develop and put into use a novel microscopy technique which will allow the researchers to look into living cells. The aimed resolution will reveal structures and processes previously hidden by fundamental laws of optics.

  Geschiedenis volgens computer games  Drs. M.G.E. Lauwaert (v) 28-02-1978, UM -> Massachusetts Institute of Technology, Convergence Culture Consortium, Comparative Media Studies  Program (USA), 12 maanden  Spelers kunnen de geschiedenis ervaren via historische computerspellen. Door middel van hun persoonlijke speelstijl bepalen ze de uitkomst van de  geschiedenis. Dit onderzoek gaat na hoe historische informatie wordt vormgegeven door de speldesigners en de uiteindelijke spelers van historische  computerspellen.

  Nanoscale Bioinorganic Hybrid Materials for DNA Detection  Dr. S. Mandal (m) -> RUG (NED), 12 maanden  The goal of this research project is to generate nanoparticles with a metallic or metal oxide core and a shell of DNA. These nanosized objects with special magnetic properties might be important for the detection of very small concentrations of nuceic acids.

  Zand in de ruimte  Dr. H. Massó González (v) 22-08-1976, -> UL, Sterrewacht (NED), 12 maanden  Siliciumoxide komt veel voor op plaatsen waar nieuwe sterren vormen. De onderzoekster gaat één van de belangrijkste processen voor de vorming van dit molecuul in detail bestuderen met behulp van computersimulaties. Betere kennis over dit proces kan leiden tot beter kennis van de omstandigheden waarin nieuwe sterren vormen.

  Droombeelden van jonge Moslima’s in Kirgizië  J.A. McBrien MA (v) 13-03-1974, MPISA Halle (GER) -> ISIM – Leiden (NED), 12 maanden  Jonge vrouwen dromen over hun toekomst, maar in de voormalige Sovjet-Unie botsen deze droombeelden op de harde politiek-economische realiteit. Dit onderzoek bestudeert hoe jonge Moslimas in Kirgizië omgaan met desillusie en desondanks vorm trachten te geven aan hun droombeelden.

  Gaat dementie harder achteruit als er bijkomende ziekten zijn?  Drs. R.J.F. Melis (m) 08-05-1972, UMCN, Geriatrie -> Aging Research Centre Karolinska Institutet Stockholm (SWE), 9 maanden  Dementie is een ernstige ziekte die nog niet genezen kan worden. Maar de verschillen in achteruitgang zijn groot en dat suggereert dat beïnvloeding mogelijk is. De onderzoekers willen weten welke factoren de achteruitgang bepalen. Dit onderzoek zal met name ingaan op de invloed van bijkomende ziekten, omdat hier wat aan gedaan kan worden.

  Rekenen aan zware jongens  Ir. R. de Mutsert (v) 08-01-1977, LUMC -> Harvard School of Public Health, Voeding en Epidemiologie (USA), 6 maanden  Het is bekend dat volwassenen met overgewicht veel vaker ziek worden en sneller overlijden.  Tegenwoordig zijn echter steeds meer kinderen en jongeren te dik. Met relatief nieuwe analysetechnieken zullen de onderzoekers de risico’s van overgewicht, afvallen en aankomen bij jonge mannen berekenen.

  Voorkom trombose: kennis wordt kunde  Dr. R. Nieuwlaat (m) 01-06-1975, AZM, Cardiologie -> McMaster University, Faculty of Health and Science (CAN), 24 maanden  Trombose – een bloedstolsel in een bloedvat dat ervoor zorgt dat het lichaamsweefsel afsterft – is doodsoorzaak nummer 1 in de Westerse wereld. Door onderzoek is bekend hoe trombose voorkomen kan worden, maar toch worden de beste medicijnen regelmatig niet of niet goed voorgeschreven. Wij gaan een methode ontwikkelen om ervoor te zorgen dat meer patiënten met een hoog risico op trombose de juiste behandeling krijgen.

  Waarom bewegen sommige kinderen houterig?  Dr R.F. de Oliveira (v) 12-05-1977, VU University (FBW) -> University of London (GB), 24 maanden  Sommige kinderen bewegen houterig, maar het is nog onduidelijk waarom. Dit project onderzoekt de verklaring dat deze kinderen niet goed in staat zijn om bewegingen te plannen tijdens de uitvoering ervan.

  Gefrustreerde partners komen tot nieuwe chemie  Drs. E. Otten (m) 13-10-1980, RUG -> University of Toronto, Department of Chemistry, CAN, 24 maanden  Twee moleculen die graag aan elkaar willen binden maar dat net niet kunnen omdat ze iets te "dik" zijn, reageren op onverwachte wijze met waterstof. De chemici gaan op zoek naar toepassingen, o.a. op het gebied van schone energie.

  Aanpak van malariamug met schimmel  Ir. K.P. Paaijmans (m) 11-06-1976 Laboratorium voor Entomologie, WUR  Centre for Infectious Disease Dynamics (CIDD) -> Departments of Biology and Entomology The Pennsylvania State University (USA), 24 maanden  Malariamuggen kunnen met schimmels bestreden worden. Maar gaat deze goedkope en groene bestrijding in het veld werken? Om dat te achterhalen gaan entomologen de efficiëntie van schimmels op muggen van verschillende groottes en onder fluctuerende omgevingstemperaturen bestuderen.

  When there is more that meets the eye: An exploration of false memories in schizophrenia  Dr. M.J.V. (Maarten) Peters (m) 10-05-1979, UM -> Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (GER), 6 maanden  "Heb ik dit nu gedaan, was het mijn fantasie, of heeft toch iemand anders het gedaan?".  Hoewel schizofrene patiënten deze vraag vaak onjuist zullen beantwoorden, blijkt hun vertrouwen in deze onjuiste antwoorden vaak zeer groot. Over dit patroon bestaat weinig twijfel. Wat zijn echter de gevolgen van deze geheugenfouten in het dagelijkse leven? En kunnen deze geheugenbeperkingen op de één of andere manier gunstig beïnvloed worden? Deze vragen staan centraal in dit onderzoeksvoorstel.

  De basis van bewustzijn  Drs. Y. Pinto (m) 11-04-1975, VU -> Harvard Medical School, Visual attention lab (USA), 24 maanden  Niets is zo intiem als ons eigen bewustzijn. Toch is onbekend hoe de hersenen deze functie creëren. Het huidige onderzoek gaat systematisch blootleggen wat we visueel ervaren. Dit helpt onder andere om de relatie tussen aandacht en bewustzijn te ontrafelen.

  From Phage Display to Dendrimer Display  L. Röglin, Dipl.-Chem (m), -> TUE (NED), 12 maanden  An important technique for the identification of active compounds in biochemistry employs the analysis of five compound copies attached to a natural framework. Researchers will try to overcome resulting drawbacks by replacing the natural framework with a synthetic one.

  Hét waterstof opslag materiaal van de toekomst?  M.J. van Setten MSc. (m) 14-04-1978, Radboud Universiteit -> Forschüngszentrum Karlsruhe, Institut für Nanotechnologie (GER), 24 maanden  Om waterstof te gebruiken als brandstof is een opslag methode nodig die minimaal 5-9% waterstof bevat. Boranaten, in het bijzonder Mg(BH4)2, bevatten veel meer en kunnen hiervoor dus gebruikt worden. In dit onderzoek wordt het laten ontsnappen van waterstof uit deze materialen onderzocht.

  Autokannibalisme van ontstekingscellen in aderverkalking  Drs. J.C. Sluimer (v) 22-03-1977, Universiteit Maastricht -> Columbia University, Dept. of Medicine (USA) , 24 maanden  Autokannibalisme is nodig voor het opruimen van dode cellen. Dode ontstekingscellen worden bij aderverkalking niet goed opgeruimd, wat aderverkalking verergert. Er wordt onderzocht of verminderd autokannibalisme in stervende macrofagen hun opruiming verhindert en zo hun ophoping bij aderverkalking kan verklaren.

  Hoe bacteriën reageren op verandering  Drs. B.A. Traag (m) 11-01-1980, Universiteit Leiden -> Harvard University, Department of Molecular and Cellular Biology (USA), 24 maanden  Bacteriën kunnen verandering in hun omgeving waarnemen en daarop reageren. Tijdens dit onderzoek zal worden bekeken hoe de bacterie Bacillus een te kort aan voedingsstoffen signaleert, om vervolgens zichzelf te beschermen door "slapende" sporen aan te maken.

  DNA reparatie: op de juiste manier op de goede locatie  Drs. G. Vader (m) 08-06-1977, Utrecht, UMCU -> Whitehead Institute for Biomedical Research (USA), 24 maanden  Breuken die in het DNA worden geïnduceerd tijdens meiose dienen op verschillende plekken in het genoom op verschillende manieren gerepareerd te worden. De onderzoekers gaan uitzoeken hoe deze breuken op de goede plek op de juiste manier gerepareerd worden.

  Wat veroorzaakt individuele verschillen in gewichtsverlies op een dieet?  Dr. L.M. Vaanholt (v) 20-02-1979, RUG, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen -> University of Aberdeen, Integrative Physiology (GB), 24 maanden  De effectiviteit van een dieet verschilt van mens tot mens. In dit project wordt onderzocht wat deze verschillen in effectiviteit van een dieet tussen individuen veroorzaakt en wat het neurologische mechanisme hierachter is.

  Sexuele ornamenten met een dubbele functie  Drs. T. Veen (m) 15-01-1978, RuG -> University of Exeter, Behaviour (GB), 24 maanden  Mannetjes ontwikkelen vaak ornamenten die zowel door vrouwtjes worden gebruikt bij de partnerkeuze als door mannelijke rivalen tijdens gevechten. Door experimenten met krekels te combineren met theorieontwikkeling wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de evolutionaire consequenties van dit samenspel.

  De evolutie van vraag en aanbod in partnerkeuze  Dr. M.N. Verzijden (v) 13-09-1976, UL -> Texas A&M University (USA), 24 maanden  Dieren kiezen hun partner op hun uiterlijk. Maar wat die partners willen staat niet stil. Zowel voorkeur als uiterlijk kunnen veranderen door evolutie. Hoe werkt dit spel van vraag en aanbod? Onderzoekers bekijken dit in zwaarddragers (vissen) uit Mexico.

  Analyse van de distributie van vrije keuze items in termen van selectierestricties  Dr. E. Vlachou (v) 7-12-1976, UU -> University of Stuttgart, Institut für Linguistik/Anglistik (GER), 24 maanden  Indefinieten die vrije keuze uitdrukken, zoals het Franse "n'importe qui" en het Engelse "any" staan bekend om hun beperkte distributie (*I saw any student). Dit project bestudeert het belang van aspect en thematische rollen in de distributie van deze indefinieten.

  Rechtvaardigheid en sociale steun tussen heterogene actoren  Dr. S.B. (Sonja) Vogt (v) 12-03-1976, UU -> University of Zurich, Institute for Empirical Research in Economics (CH), 24 maanden  Afwegingen over rechtvaardigheid beïnvloeden de beslissingen van personen om steun te bieden aan anderen.We onderzoeken rechtvaardig gedrag in relaties tussen personen die verschillen met betrekking tot de kosten van het bieden van steun en de baten van het krijgen van steun.

  De rol van darmbacteriën op HIV progressie  Dr. N. Vrisekoop (v) 02-07-1979, -> Lymphocyte Biology Section Laboratory of Immunology, NIAID, NIH (USA), 24 maanden  Immuunactivatie tijdens HIV is een sterke voorspeller van ziekteprogressie. Sinds kort is bekend dat tijdens HIV bacteriën de darm passeren en in het bloed terechtkomen. Dit project zal het effect van darmbacteriën op immuunactivatie bestuderen.

  De oorsprong van kanker  Dr E. Wienholds (m) 15-06-1977, -> UHN – Molecular and Cellular Biology (CAN) , 24 maanden  Kanker is een genetische ziekte die ontstaat in kanker stamcellen. Het is niet duidelijk hoe kanker stamcellen gevormd worden en welke genen hierbij  betrokken zijn. In dit onderzoeksproject wordt naar genen gezocht die aan de oorsprong staan van leukemie.