Banner_rubicon

Rubicon

Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière.

 • Doel en doelstellingen

  Voor het opbouwen van een wetenschappelijke carrière is onderzoekservaring in het buitenland meestal onmisbaar. Rubicon stelt recent gepromoveerde, talentvolle wetenschappers in staat gedurende één tot twee jaar aan een buitenlands topinstituut ervaring op te doen. Dat vergroot de kans dat zij in de wetenschap aan het werk kunnen blijven. Voor specifiek Nederlandse onderwerpen kan het onderzoek aan een Nederlands instituut worden gedaan. Rubicon overbrugt de fase tussen de promotie en het in aanmerking komen voor financiering uit het NWO Talentprogramma Veni.

  Achtergrond

  De Rubicon is de rivier die Julius Caesar overstak in 49 v. Chr., voorafgaand aan de zegereeks die leidde tot zijn beroemde uitspraak 'Veni, vidi, vici'. NWO koos Rubicon in 2005 als naam voor het persoonsgerichte programma dat een bijdrage wil leveren aan het behoud van talentrijke, reeds gepromoveerde onderzoekers voor de wetenschap.

 • Budget en doorlooptijd

  Rubicon loopt voor onbepaalde tijd. Rubicon kent elk jaar drie financieringsrondes met deadlines omstreeks april, september en december. Het budget per ronde bedraagt in 2017 ongeveer 2,28 mln euro.

 • Commissies

  De beoordelingsprocedure en het beheer van toegekende projecten is voor Rubicon ondergebracht bij drie NWO-domeinen: Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en het toekomstige NWO-domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen. Een beoordelingscommissie bestaand uit onderzoekers uit de relevante disciplines staat elk van deze domeinen tijdens de selectie bij. Hieronder vindt u de namen van de personen die in de beoordelingscommissies van Rubicon hebben gezeten.

  Beoordelingscommissie

  Commissieleden Rubicon 2005 t/m 2016

  • Prof. dr. K. Aardal (v) 
   CWI & Technische Universiteit Eindhoven
   Wiskunde en informatica
  • Dr. E. A. Addink (v)    
   Universiteit Utrecht   
   Fysische geografie
  • Prof. dr. G. J. Adema (m)    
   UMC St Radboud Nijmegen
   Tumor Immunology, Infection, Immunity and Tissue repair
  • Prof. dr. R. d'Alessandro (v)    
   Universiteit Leiden   
   Taalkunde
  • Prof. dr. K.R. Apt (m)
   NWO-CW
   Informatica
  • Dr. H. van Attikum (m)   
   Leids Universitair Medisch Centrum   
   Toxicogenetica
  • Dr. ir. W.M. Baarends (v)
   Erasmus Universiteit Rotterdam 
   Gametogenese, Meiose, Histon modificatie, Regulatie van chromatinestructuur
  • Dr. L. Bentsink (v)
   Wageningen Universiteit
   Moleculaire plantenfysiologie
  • Dr. A.P. van den Berg (m) 
   Universiteit Utrecht
   Theoretische geofysica
  • Dr. P. M. P. van Bergen en Henegouwen (m)  
   Universiteit Utrecht   
   Celbiologie
  • Prof. Dr. Th.J.C. van Berkel (m)
   LACDR
   Hartfunctie / Vaten
  • Prof. dr. L.W. Beukeboom (m) 
   Rijksuniversiteit Groningen
   Evolutionaire genetica
  • Dr. A. Biere (m)    
   Nederlands Instituut voor Ecologie   
   Ecologie en evolutie
  • Dr. J.J.E. Bijlsma (v)
   UMC Groningen
   Medische microbiologie
  • Prof. dr. A. H. J. Bisseling (m)    
   Wageningen UR   
   Moleculaire plantenbiologie
  • Dr. W. Bitter (m)    
   VU Medisch Centrum   
   Moleculaire en medische microbiologie
  • Prof. dr. M.A. Bleeker (v)
   Universiteit Utrecht
   Theaterwetenschappen
  • Dr. ir. P.M. van Bodegom (m)
   Vrije Universiteit
   Systeemecologie
  • Dr. D. Bogaert (v)  
   Universiteit Utrecht/UMC Utrecht   
   Kinder Immunologie
  • Dr. J. Boone (m)
   Universiteit van Tilburg
   Algemene economie
  • prof. dr. J. Boonstra (m)    
   Universiteit Utrecht   
   Celbiologie
  • Prof. dr. J.G.G. Borst (m)
   Erasmus MC
   Neurofysiologie
  • Prof. dr. P. Boselie (m)    
   Universiteit Utrecht   
   Bestuurskunde
  • Prof. dr. R. Bosker (m)   
   Rijksuniversiteit Groningen   
   Onderwijskunde
  • Prof. dr. J.E. Bosma (m)
   Vrije Universiteit
   Kunstgeschiedenis
  • Dr. J.A.J. Breeuwer (m)
   Universiteit van Amsterdam
   Ecological genetics, speciation, phylogeny
  • Prof. dr. ir. A.H.C. van Bruggen (v)
   Wageningen Universiteit
   Biologische landbouw / Ecologie
  • Prof. dr. S. Brul (m)
   Universiteit van Amsterdam
   Moleculaire biologie en microbiële voedselveiligheid
  • Prof. dr. F. Buekens (m)    
   Universiteit van Tilburg/KU Leuven   
   Filosofie
  • Dr. A. Cambi (v)    
   Radboud Universiteit   
   Immunologie
  • Prof. dr. R. Cools (v)
   Radboud Universiteit
   Cognitieve psychologie en Neurocognitie
  • Dr. V. M. Christoffels (m)    
   Academisch Medisch Centrum   
   Ontwikkelingsbiologie
  • Prof. dr. E. P. J. G. Cuppen (m)
   Hubrecht Instituut
   Bioinformatica en genetica
  • Prof. dr. M. Das (m)   
   Universiteit van Tilburg   
   Econometrie
  • Dr. W.K. Dierkes (v)
   Universiteit Twente
   Procestechnologie
  • Dr. W.A. Dolfsma (m)
   Universiteit Utrecht
   Economie
  • Prof. dr. C. Dominik (m)
   Universiteit van Amsterdam
   Astronomie
  • Prof. dr. H. A. Drexhage (m)   
   Erasmus Universiteit/Erasmus MC   
   Autoimmuunziekten van endocriene organen
  • Prof. dr. A.J.M. Driessen (m)
   Rijksuniversiteit Groningen
   Microbiologie
  • Dr. A.W. Ehlers (m) 
   Vrije Universiteit
   Computationele chemie
  • Dr. M. L. Essink-Bot (v)    
   Universiteit van Amsterdam/Academisch Medisch Centrum   
   Sociale Geneeskunde
  • Dr. S. Evers (v)    
   Vrije Universiteit   
   Sociale en Culturele Antropologie
  • Prof. dr. J. Fink-Gremmels (v)
   UMC Utrecht
   Pharmacologie en toxicologie
  • Prof. dr. A. M. Fischer (m)
   Universiteit van Amsterdam
   Sociale psychologie
  • Dr. L.M.J. Florack (m)
   Technische Universiteit Eindhoven
   Wiskunde
  • Prof. dr. S. Florquin (v)
   Academisch Medisch Centrum
   Immunopathologie / Nierpathologie
  • Prof. dr. E. Formisano (m)    
   Universiteit Maastricht   
   Psychologie
  • Dr. B. U. Forstmann (v)    
   Universiteit van Amsterdam   
   Neurowetenschappen, gedragswetenschappen
  • Prof. dr. I. Franken (m)    
   Erasmus Universiteit Rotterdam       
   Klinische Psychologie
  • Prof. dr. Th. W.J. Gadella (m)
   Universiteit van Amsterdam
   Moleculaire cytologie
  • Dr. T.B.H. Geijtenbeek (m)
   VU Medisch Centrum
   Moleculaire celbiologie
  • Prof. dr. A.G.M. Gerats (m)
   Radboud Universiteit
   Plantengenetica
  • Prof. dr. H. Geuvers (m)    
   Radboud Universiteit   
   Informatica
  • Prof.dr. E. van der Giessen (m)   
   Rijksuniversiteit Groningen   
   Materiaalkunde
  • Prof. dr. E. Gijsbrechts (v)
   Universiteit van Tilburg
   Economische wetenschappen
  • Dr. ir. L.E. Govaert (m) 
   Technische Universiteit Eindhoven
   Polymeermechanica
  • Prof. dr. J. Gremmels (v)
   UMC Utrecht
   Pharmacologie en toxicologie
  • Dr. L.M.J. van Grunsven (m)
   Universiteit Utrecht
   Urban and regional developments
  • Dr. J. M. M. den Haan (v)   
   VU Medisch Centrum   
   Immunologie
  • Dr. R.B. ter Haar Romeny (m) 
   Universiteit Leiden
   Godgeleerdheid
  • Prof. dr. P.J.M. van Haastert (m) 
   Rijksuniversiteit Groningen
   Biochemie/Moleculaire celbiologie
  • Dr. H. Hacquebord (v)   
   Rijksuniversiteit Groningen   
   Taalkunde
  • Prof. dr. J. Hartog (m)
   Universiteit van Amsterdam
   Economie
  • Dr. ir. R. Heidstra (m)    
   Universiteit Utrecht   
   Moleculaire plantengenetica
  • Dr. ir. M. M. P. D. Heijmans (v)    
   Wageningen UR   
   Natuurbeheer en plantenecologie
  • Prof. dr. K.J. Hellingwerf (m)
   Universiteit van Amsterdam & Vrije Universiteit
   Algemene microbiologie / Biofysica
  • Prof. dr. A.J. Hendriks (m)
   Radboud Universiteit
   Milieukunde / Ecotoxicologie / Macro-(ecologie)
  • Dr. S.I.M. Herpoel (v) 
   Universiteit Utrecht
   Letteren, Romeinse Talen en Culturen
  • Prof. dr. P. Hogeweg (v)   
   Universiteit Utrecht   
   Theoretische biologie
  • Dr. G. de Hong (v) 
   Universiteit Utrecht
   Evolutionaire populatiedynamica, Theoretische biologie
  • Dr. E. de Hoop (m)
   Radboud Universiteit
   Taalwetenschap
  • Prof. dr. P. J. J. Hooykaas (m)
   Universiteit Leiden   
   Moleculaire biologie en genetica
  • Prof. dr. R.W.N.M. van Hout (m)
   Universiteit van Tilburg
   Taalwetenschap
  • Prof. dr. J. J. Houwing-Duistermaat (v)   
   Leids Universitair Medisch Centrum   
   Genetische statistiek
  • Prof. dr. J. Hulshof (m)   
   Vrije Universiteit   
   Wiskunde, analyse
  • Prof. dr. V. Icke (m)
   Universiteit Leiden
   Astrofysica
  • Dr. J. J. L. Jacobs (v)   
   Nederlands Kanker Instituut   
   Moleculaire genetica
  • Dr. G.J. Johannes (m)
   Universiteit Utrecht
   Historische letterkunde (ihb. 18e en 19e eeuw)
  • Prof. dr. G.J. de Jong (m) 
   Universiteit Utrecht
   Analytische chemie
  • Prof. M. Kamermans (m)   
   Netherlands Institute for Neuroscience   
   Neurofysiologie
  • Prof. dr. L. Kaper (m)   
   Universiteit van Amsterdam   
   Astronomie
  • Prof. dr. A. van Kemenade (v)
   Radboud Universiteit
   Letteren
  • Dr. R. E. van Kesteren (m)   
   Vrije Universiteit   
   Molecular and Cellular Neurobiology, Genes and Plasticity
  • Dr. ir. M. J. Ketelaar (m)    
   Wageningen UR   
   Plantencelbiologie
  • Prof. dr. B.J.M. Klein Gebbink (m)
   Universiteit Utrecht
   Organische chemie
  • Prof. dr. J.N. Kok (m)
   Universiteit Leiden
   Informatica
  • Dr. S. M. Kolk (v)    
   Radboud Universiteit   
   Neurodevelopment
  • Dr. R. E. Kooi (v)    
   Universiteit Leiden   
   Evolutionaire biologie
  • Prof. dr. Y. van Kooyk (v)   
   VU Medisch Centrum   
   Dendritic Cell Immunobiology
  • Prof. dr. J.M. Koppenol (m)
   Vrije Universiteit
   Vroegmoderne letterkunde
  • Prof. dr. G. Kraal (m)
   VU medisch centrum
   Cancer, fundamentele aspecten van de immuunrespons
  • Dr. B. Kruijt (m) 
   Wageningen Universiteit
   Earth System Science & Climate Change Group
  • Prof. dr. W.E. Krul (m) 
   Rijksuniversiteit Groningen
   Cultuurgeschiedenis
  • Prof. dr. F. Kuiken (m)   
   Universiteit Maastricht       
   Letterkunde
  • Prof. dr. M. Kuipers (v)   
   TU Delft   
   Cultureel Erfgoed
  • Dr. H. J. Krugers (m)    
   Universiteit van Amsterdam   
   Neurobiologie
  • Prof. dr. W. Kusters (m)
   Universiteit van Amsterdam
   Neerlandistiek
  • Dr. J.A. van Laar (m)   
   Rijksuniversiteit Groningen   
   Filosofie
  • Prof. dr. A. Labrie (m)
   Universiteit Maastricht
   Maatschappij- en Cultuurgeschiedenis
  • Prof. dr. C.G. Langereis (m)
   Universiteit Utrecht
   Geofysica / Paleomagnetisme
  • Prof. dr. L. de Ligt (m) 
   Universiteit Leiden
   Oude geschiedenis
  • Prof. mr. dr. S.D. Lindenbergh (m)
   Erasmus Universiteit Rotterdam
   Privaatrecht
  • Dr. H.V.J. Linnartz (m)
   Universiteit Leiden
   Astrochemie
  • Prof. dr. T. van der Lippe (v)
   Universiteit Utrecht
   Sociologie
  • Dr. C. Lohmann (m)    
   Netherlands Institute for Neuroscience (KNAW)
   Synapse network development, neurosciences
  • Prof. dr. K. Loos (v)    
   Rijksuniversiteit Groningen   
   Polymeermechanica
  • Prof. dr. J.J. Lukkien (m)
   Technische Universiteit Eindhoven
   Informatica
  • Prof. dr. G.J.M. Martens (m) 
   Radboud Universiteit
   Moleculaire endocrinologie
  • Dr. M. M. Maurice (v)   
   UMC Utrecht   
   Wnt secretion, Wnt signal transduction, Protein trafficking
  • Prof. dr. B. Melenberg (m)    
   Universiteit van Tilburg
   Economie
  • Dr. D. Meijer (m)    
   Universiteit Leiden   
   Archeologie
  • Prof. dr. R. P. Mensink (m)    
   Universiteit Maastricht   
   Voeding, humane biologie
  • Dr. ir. M. Moerbeek (v)  
   Universiteit Utrecht   
   Methoden en Technieken
  • Prof. dr. A. Mol (m)
   Universiteit Twente
   Filosofie
  • Prof. dr. C. de Morais Smith (v) 
   Universiteit Utrecht
   Vastestoffysica
  • Prof. dr. B. Mulder (m) 
   AMOLF & Wageningen Universiteit
   Biofysica
  • Prof. P.J.G. Mulders (m)
   Vrije Universiteit
   Subatomaire fysica
  • Prof. dr. C.L. Mummery (v)
   Leids Universiteit Medisch Centrum
   Ontwikkelingsbiologie
  • Dr. A. Nieboer (v)
   Erasmus MC
   Sociologie / Beleid en management in gezondheidszorg
  • Prof. dr. H. Nijmeijer (m)   
   Technische Universiteit Eindhoven   
   Werktuigbouwkunde, dynamics & control
  • Prof. mr. drs. A. Nollkaemper (m)   
   Universiteit van Amsterdam   
   Rechtswetenschappen
  • Prof. dr. F. van Oort (m)    
   Universiteit Utrecht   
   Ruimtelijke Wetenschappen
  • Prof. dr. R. P. J. Oude Elferink (m)    
   Academisch Medisch Centrum   
   Experimentele hepatologie, inwendige geneeskunde
  • Prof. dr. H.S. Overkleeft (m)
   Universiteit Leiden
   (Bio)organische chemie
  • Prof. dr. G.W.A.M. Padberg (m) 
   UMCR
   Neurowetenschappen
  • Dr. J. Pasterkamp (m)   
   UMC Utrecht   
   Molecular mechanisms of axon growth
  • Prof. dr. D.S. Peeper (m)
   NKI
   Functional Genomic Approaches to Identify Novel Cancer and Metastasis Genes
  • Dr. B.W.J.H. Penninx (v)
   Leids Universiteit Medisch Centrum
   Psychiatrie / Neurologie
  • Dr. ir. E. J. G.  Peterman (m)    
   Vrije Universiteit   
   Fysica, microscopie
  • Prof. dr. M.L. Peters (m) 
   Universiteit Maastricht
   Medische, klinische en experimentele psychologie
  • Dr. R. Pierik (m)   
   Universiteit Utrecht   
   Planten ecofysiologie
  • Prof. dr. Th. Piersma (m)
   NIOZ & Rijksuniversiteit Groningen
   Dierecologie
  • Dr. C. Rabouille (v) 
   UMC Utrecht
   Celbiologie
  • Prof. dr. P. Rietbergen (m)    
   Radboud Universiteit   
   Geschiedenis
  • Prof. dr. D. Roekaerts (m)   
   TU Delft   
   Verbrandingstechnologie
  • Dr. A. Roelofs (m) 
   Radboud Universiteit
   Cognitie en informatie
  • Prof. dr. M. G. Rots (v)    
   UMC Groningen   
   Epigenetica, oncologie, gentherapie, moleculaire biologie
  • Prof. dr. H.J.A. Röttgering (m) 
   Universiteit Leiden
   Astronomie
  • Prof. dr. E.W. Roubos (m) 
   Radboud Universiteit
   Zoölogie en neurobiologie
  • Prof. dr. A.E. Rowan (m)
   Radboud Universiteit
   Bio-organische chemie
  • Dr. T.J.H. Ruigrok (m)
   Erasmus Universiteit Rotterdam
   Neurofysiologie
  • Prof. dr. P.M. Sarro (v)
   TU Delft
   Microsystemen
  • Dr. J. Schaye (m)
   Universiteit Leiden
   Astrofysica
  • Prof. dr. E.J.J. Schenk (m)
   Universiteit Utrecht
   Economie
  • Dr. G.C. Scheper (m) 
   VU Medisch Centrum
   Pediatrics / Kinderneurologie / Medical genomics
  • Prof. dr. A. W. J. Scheurink (m)
   Rijksuniversiteit Groningen
   Endocrinologie
  • Prof. dr. C.E. van der Schoot (v) 
   Sanquin
   Experimentele Inmmunohaematologie
  • Dr. Y.T. van der Schouw (v)
   UMC Utrecht
   Epidemiologie / Huisartsgeneeskunde
  • Dr. K.R.A.M. Schreel (m) 
   Technische Universiteit Eindhoven
   Werktuigbouwkunde
  • Dr. P. Schuurman (m)   
   Erasmus Universiteit Rotterdam   
   Filosofie
  • Prof. mr. E. van Sliedregt (m) 
   Vrije Universiteit
   Rechtswetenschappen
  • Dr. ir. C.P. Slomp (v) 
   Universiteit Utrecht
   Biochemistry / Hydrochemistry / Global Change Modelling
  • Dr. H. M. Smid (m)   
   Wageningen UR   
   Entomologie, Histologie, Moleculaire biologie , Neurofysiologie
  • Dr. I. Snellen (m)  
   Universiteit Leiden   
   Astronomie, exoplaneten
  • Prof. dr. K.E.R. Soetaert (v)
   KNAW-NIOO
   Modelling - nematodes - zooplankton - data assimilation
  • Dr. W. Spakman (m)
   Universiteit Utrecht
   Geologie / Geodynamics
  • Prof. dr. P. van der Straten (m)   
   Universiteit Utrecht   
   Natuurkunde, gecondenseerde materie
  • Prof. dr. G.J.A.M. Strous (m) 
   UMC Utrecht
   Biochemie / Moleculaire biologie
  • Dr. J.F. Stuefer (m) 
   Radboud Universiteit
   Plantecologie
  • Prof. dr. H.E. de Swart (m) 
   Universiteit Utrecht & IMAU
   Dynamische oceanografie van de kustzone
  • Dr. R.L. de Swart (m) 
   Erasmus MC
   Virologie
  • Dr.C.S. Testerink (v)
   Universiteit van Amsterdam
   Plantenfysiologie
  • Dr. ir. B.P.H.J. Thomma (m) 
   Wageningen Universiteit
   Molecular plant-microbe interaction
  • Dr. C.H. Tijm-Reimer (v) 
   Universiteit Utrecht
   Polar Meteorology
  • Dr. M. Tijsterman (m)   
   Leids Universitair Medisch Centrum   
   Genome stability
  • Prof. dr. T.L. Vaessens (m) 
   Universiteit van Amsterdam
   Neerlandistiek
  • Prof. dr. J.F. Vandenberghe (m)
   Vrije Universiteit
   Fysische geografie en kwartairgeologie
  • Prof. dr. E. Verpoorte (v)   
   Rijksuniversiteit Groningen   
   Analytische Chemie
  • Prof. dr. S.M. van der Vies (v)
   Vrije Universiteit
   Celfysiologie
  • Dr. J. A. G. M. de Visser (m)    
   Wageningen UR   
   Evolutie en genetica
  • Prof. dr. L.A.C.J. Voesenek (m)
   Universiteit Utrecht
   (Moleculaire) ecofysiologie van planten
  • Prof. dr. H. Vording (m) 
   Universiteit Leiden
   Rechtswetenschappen
  • Prof. dr. W. Vos (m)
   AMOLF
   Nanofysica
  • Dr. S. Voutsaki (v)   
   Rijksuniversiteit Groningen   
   Archeologie
  • Dr. B.M.A. de Vries (v)
   Universiteit van Amsterdam
   Economische en sociale geschiedenis
  • Dr. K. Vuyk (m)    
   Universiteit Utrecht   
   Cultuurwetenschappen
  • Dr. D. Weijers (m)
   Wageningen Universiteit
   Embryologie, Moleculaire genetica, Plantenontwikkeling
  • Dr. B. Wertheim (v)
   Rijksuniversiteit Groningen
   Evolutionaire genetica
  • Prof. dr. M. Westerterp-Plantenga (v) 
   Universiteit Maastricht
   Voeding, cholesterol
  • Prof. dr. M.A.M. van de Weygaert (m) 
   Rijksuniversiteit Groningen
   Astronomie
  • Prof. dr. M.H.Wissink (m) 
   Rijksuniversiteit Groningen
   Privaatrecht en notarieel recht
  • Prof. dr. G. de With (m)
   Technische Universiteit Eindhoven
   Materiaalkunde
  • Dr. M. Wolthers (v)    
   Universiteit Utrecht   
   Geowetenschappen, paleontologie
  • Prof. dr. ir. H.J.W. Zandvliet (m)
   Universiteit Twente
   Vastestoffysica
  • Prof. dr. E. A. van der Zee (m)   
   Rijksuniversiteit Groningen   
   Neurowetenschappen, gedragswetenschappen
  • Prof. dr. K. Zuilhof (m)
   Wageningen Universiteit
   Organische & fysische chemie
 • Beoordeling per domein

  Voor deze call geldt dat u een keuze moet maken bij welk domeinloket u een aanvraag gaat indienen. U heeft de keuze uit:

  • Exacte- en Natuurwetenschappen (ENW),
  • Sociale en Geesteswetenschappen (SGW),
  • Toegepaste Technische Wetenschappen (TTW)
  • ZonMw (Zorgonderzoek en Medische wetenschappen)

  Bedenk tijdig welk domein het meest geschikt is als indienloket voor uw aanvraag. Na indiening is uw keuze voor het domein definitief, en bestaat er geen mogelijkheid meer om de aanvraag binnen een ander domein te laten beoordelen. Twijfelt u tussen domeinen, bijv. omdat uw aanvraag een (deels) domein-overstijgend karakter heeft, neem dan ruim voor de deadline contact op met een van de contactpersonen van het programma. Deze persoon kan u adviseren binnen welk domein uw aanvraag het beste kan worden behandeld. U maakt echter zelf de definitieve keuze.