Hand schrijft op schoolbord

Promotiebeurs voor leraren

De Promotiebeurs voor leraren biedt docenten ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Het doel van de beurs is docenten onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.

  • Doel en doelstellingen

    De beurs is bedoeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs. Er zijn geen beperkingen aan het onderwerp van het promotieonderzoek. De Promotiebeurs voor leraren stelt leraren in staat naast hun werk promotieonderzoek te doen. Ontvangers van de beurs worden gedurende maximaal 5 jaar voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld van het geven van onderwijs.

  • Budget en doorlooptijd

    Jaarlijks zijn er twee aanvraagrondes van dit programma, één in het voorjaar en één in het najaar. De eerstvolgende deadline voor het indienen van aanvragen is dinsdag 7 september 2021 om 14:00 uur MET. Het toekenningsbesluit wordt in januari 2022 genomen.

  • Commissies

    Een wetenschapsbrede commissie bestaande uit circa 20 personen beoordeelt alle aanvragen. Uitsluitend de meest kansrijke kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. Het interview bestaat uit een korte presentatie door de kandidaat, gevolgd door een interview van 15 minuten met de commissie (bestaande uit enkele leden van de beoordelingscommissie). Op basis van de interviews stelt de beoordelingscommissie een advies op voor het bevoegd bestuur van NWO, dat uiteindelijk een besluit neemt over de toekenning van de promotiebeurzen.

Informatiebijeenkomsten

Voor potentiële aanvragers organiseert NWO meerdere informatiebijeenkomsten per jaar. Ga voor meer informatie over het programma naar de pagina Informatiebijeenkomsten.

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Ben je geïnteresseerd in (meewerken aan) onderwijsonderzoek? Kijk dan ook eens naar de mogelijkheden bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Promotieonderzoek bij Hotelschool Den Haag

Infographic 'Promotiebeurs voor Leraren aanvragen'

Bekijk deze infographic voor informatie over de Promotiebeurs voor Leraren, voor wie deze bedoeld is, wanneer de deadlines zijn en hoe de aanvraag in zijn werk gaat.

Contact

Jerem van Duijl

Jerem van Duijl
Programmasecretaris

+31 70 3494326

Stuur e-mail