Biomarker

Biomarker Development Center (Biomarker-DC)

Het programma Biomarker Development Center had als missie potentiële biomarkers verder te onderzoeken en geschikt te maken voor grootschalige toepassing. Biomarkers  zijn stoffen die worden gebruikt om een bepaalde biologische toestand te markeren en zo een medische aandoening te herkennen

Door onderzoek zijn er veel kandidaatbiomarkers ontdekt maar velen van deze vergden verder klinisch onderzoek. Om dit onderzoek te stimuleren en te vereenvoudigen werden er in dit programma specifieke, ultragevoelige analytische methodes ontwikkeld. Deze richten zich op de gebieden binnen drie grote ziektes: COPD (chronisch obstructieve longziekte), Alzheimer en Type II Diabetes. Om optimaal gebruik te maken van de expertise en bevindingen van de verschillende analytische laboratoria en klinische centra werd een zogeheten open innovatienetwerk gevormd; het Biomarker Development Center. Veelbelovende biomarkers worden hier gevalideerd in een nauwe samenwerking met meerdere universitair medische centra met als doel robuuste biomarker voor deze ziektes verder tot klinische tests te ontwikkelen.

Programmaleider

Prof. dr. R.P.H. Bischoff, Rijksuniversiteit Groningen

2013 Perspectief Biomarkers (klein).jpg
De afbeelding toont een schema van een data plot, zoals die uit een biomarker project komt. De pieken zijn signalen, die van de metingen afkomstig zijn. Veranderingen in de intensiteit van deze signalen geeft een indicatie dat een bepaald molecuul in concentratie verandert, bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte. Hier begint de biomarker validatie, het hoofdtopic van het BDC.

Projecten

  • High throughput sample preparation and MALDIMS/MS mass spectrometry - prof. dr. R.P.H. Bischoff, Rijksuniversiteit Groningen (projectnummer: 13541)
  • High-sensitivity LC-MS/MS and Phosphoproteomics - dr. T.M. Luider, Erasmus Universiteit Rotterdam (projectnummer: 13542)
  • Improved Immunoassay Methodology - prof. A.J. van Gool, Radboud Universiteit Nijmegen (projectnummer: 13543)
  • COPD Demonstrator - dr. N.H.T. ten Hacken MD, Rijksuniversiteit Groningen (projectnummer: 13544)
  • Alzheimer’s Disease Demonstrator - dr. T.M. Luider, Erasmus Universiteit Rotterdam (projectnummer: 13545)
  • Diabetes Demonstrator - prof. dr. C.J.J. Tack, Radboud Universiteit Nijmegen (projectnummer: 13546)    

Contact

Ampt, Kirsten.jpg

Dr. Kirsten Ampt
Programmamedewerker

+31 (0)30 6001370

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)