Open Technologieprogramma

Open Technologieprogramma

Het Open Technologieprogramma staat open voor excellent onderzoek, met het oog op mogelijke toepassing van de resultaten. Het programma biedt bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot toepasbare kennis.

Wetenschappers uit alle vakgebieden kunnen voorstellen indienen voor toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek. Meerdere bedrijven en partners kunnen participeren in een project, door het  leveren van een financiële of materiële bijdrage. Bij elk toegekend project wordt een gebruikerscommissie ingesteld.

Doorlopend open voor aanvragen

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen, verantwoordelijk voor het Open Technologieprogramma, financiert per project maximaal 850.000 euro. Als de totale projectkosten hoger zijn dan 600.000 euro is een bijdrage in de projectkosten (cofinanciering) door (een) gebruiker(s) verplicht en wel 25% van het meerdere boven de 600.000 euro. Indienen van onderzoeksaanvragen binnen het Open Technologieprogramma kan het hele jaar door. Meerdere keren per jaar besluit het domeinbestuur welke ingediende onderzoeksvoorstellen financiering ontvangen.

Kenmerken Open Technologieprogramma

  • Open voor onderzoeksprojecten in alle vakgebieden
  • Maximale bijdrage vanuit NWO bedraagt 850.000 euro per project 
  • Laagdrempelige manier voor bedrijven om aan te sluiten bij toepassingsgericht onderzoek
  • Meerdere bedrijven en partners kunnen deelnemen in een project
  • Begeleiding vanuit NWO bij de voortgang van het project

Beoordeling van aanvragen

Hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit én utilisatie zijn de twee criteria waarop aanvragen voor het Open Technologieprogramma door internationale onafhankelijke referenten worden beoordeeld. Het voorstel, de referentenrapporten en het weerwoord worden vervolgens door een onafhankelijke multidisciplinaire jury die bestaat uit 10 tot 12 leden gescoord op beide criteria. Op basis van deze scores wordt een rangorde bepaald.
Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (voorheen: STW) neemt het uiteindelijke toekenningsbesluit. 

Documenten