Banner_ndsw

Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations (ODISSEI)

ODISSEI wil een nationale data-infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland mogelijk maken. ODISSEI richt zich op sociaalwetenschappelijke onderzoeksgegevens die door waarnemingsmethoden worden verzameld of door koppeling met registraties worden verkregen. Alle onderzoekers in de sociale wetenschappen in Nederland krijgen toegang tot de data-infrastructuur. Ze kunnen gebruikmaken van de faciliteiten om te experimenteren en te innoveren.

  • Doel en doelstellingen

    ODISSEI is een nationaal initiatief van de projectleiders van grootschalige dataverzamelingen, het CBS en NWO. De initiatiefnemers willen een duurzame data-infrastructuur ontwikkelen. De grote, nationale schaal zorgt voor een optimale kennisuitwisseling (ook voor de juridische aspecten), voor wederzijdse verrijking en voor betere internationale samenwerking.

  • Partners

    Het initiatief wordt geleid door Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ODISSEI is opgenomen in de Nationale roadmap van de Permanente Commissie Grootschalige Infrastructuur van eind 2016.