VVViO-Vereniging voor Vernieuwingsimpuls Onderzoekers

De Vereniging voor Vernieuwingsimpuls Onderzoekers (VVViO) behartigt de belangen van alle laureaten van de Vernieuwingsimpuls. VVViO vertegenwoordigt hiermee de nieuwe generatie van Nederlandse toponderzoekers uit alle gebieden van de wetenschap.

De VVViO heeft drie doelen:

  • een platform bieden aan onderzoekers binnen de Vernieuwingsimpuls waar zij onderling contact kunnen leggen en informatie uitwisselen,
  • bevorderen dat onderzoeksresultaten, gekoppeld aan de Vernieuwingsimpuls, bekendheid krijgen in de maatschappij,
  • klankbord zijn voor NWO bij veranderingen in de subsidies van de Vernieuwingsimpuls.

De VVViO bespreekt ervaringen die onderzoekers hebben met de Vernieuwingsimpuls met NWO en heeft zo invloed op het financieringsbeleid. Ook richt de vereniging zich op het onderzoeksbeleid in Nederland en het carrièreperspectief voor onderzoekers.

De afgelopen jaren heeft VVViO zich onder meer gericht op de invoering van het Principal Investigator en Tenure Track systeem, de afschaffing van de matchingsverplichting, veranderingen in het wetenschapsbeleid (zoals verschuivingen in eerste en derde geldstromen) en de keerzijden van onderwerpen als 'focus & massa' en 'valorisatie' voor innovatie en excellent onderzoek.

Het lidmaatschap van VVViO is open voor alle VI-laureaten en is gratis.

Aanmelden kan op de VVViO-website