Voorlichting

Voor onderzoekers die een Veni, Vidi, Vici willen aanvragen, organiseert regelmatig voorlichtingsdagen. Tijdens de voorlichtingsdagen wordt naast praktische informatie ook de mogelijkheid geboden om ervaringen te horen van laureaten en commissieleden.

Programma

Alle voor de aanvraag relevante informatie is online te vinden in onze calls, en in de toelichting op het aanvraagformulier. Op de voorlichtingsdagen van het Talentprogramma kunnen onderzoekers kennismaken met de contactpersonen van de NWO wetenschapsdomeinen (Sociale en Geesteswetenschappen, Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen en Medische Wetenschappen). Bij hen kunnen onderzoekers terecht met vragen over de procedures, formulieren en voorwaarden.

Tijdens de Q&A-sessie kunnen bezoekers vragen stellen aan commissieleden, laureaten en NWO-secretarissen. Zij delen graag hun kennis en ervaringen met andere onderzoekers. Voor aanvragers met specifieke vragen is het mogelijk om deze tijdens de pauzes ook te stellen aan één van de NWO-secretarissen van de verschillende NWO domeinen. Tijdens de pauze zijn er speeddate sessies mogelijk met één van de NWO-secretarissen.

Ook zijn er een aantal korte sessies over andere programma's die voor onderzoekers interessant zijn, in het bijzonder over Rubicon, de Marie Sklodowska-Curie Fellowships en de ERC starting grants.

Over het Talentprogramma

Het Talentprogramma heeft drie typen beurzen voor verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers: Veni (pas gepromoveerd), Vidi (ervaren) en Vici (professorabel). Doel van het Talentprogramma is het stimuleren van talentvolle, creatieve onderzoekers om eigen onderzoek uit te voeren en zich daarmee te kwalificeren voor een volgende stap in hun loopbaan.

Aanmelden

Gezien de grote belangstelling voor de informatiebijeenkomsten is aanmelden verplicht. Deelname is kosteloos. We stellen het op prijs als u even bericht mocht u toch verhinderd zijn. De link voor registratie wordt open gezet zodra de locatie en het programma online staan. Houdt deze pagina in de gaten, de informatie volgt zo snel als mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie over de voorlichtingsdagen en voor eventuele afmelding:

NWO-Talentprogramma
tel.: +31 (0)70 3440707
e-mail: vivoorlichting@nwo.nl