Vidi 2019

Hieronder vindt u de lijst met 81 gehonoreerde Vidi-onderzoekers, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject. Een Vidi-beurs is maximaal 800.000 euro. Hiermee kunnen onderzoekers een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten. Vidi maakt samen met Veni en Vici deel uit van het talentprogramma van NWO.

Feiten en cijfers ronde 2019

(Toekenning in 2020)

Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 503
Verdeling m/v bij aanvragen:  261 man, 242 vrouw
Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 81 (16%) 
Verdeling m/v bij honoreringen: 39 man, 42 vrouw 
Honoreringspercentage mannen: 15% 
Honoreringspercentage vrouwen: 17%

Vidi 2019 Ingediende aanvragen

 

Totaal

Vrouw

%

Man

%

ENW

150

66

44%

84

56%

SGW

205

112

55%

93

45%

TTW

52

18

35%

34

65%

ZonMw

96

46

48%

50

43%

Totaal

503

242

48%

261

52%

 

Vidi 2019 Gehonoreerde aanvragen

 

Totaal

Vrouw

%

Man

%

ENW

33

16

48%

17

51%

SGW

22

12

55%

10

45%

TTW

11

4

36%

7

64%

ZonMw

15

7

47%

8

53%

Totaal

81

42

52%

39

47%

ENW = Exacte en Natuurwetenschappen, SGW = Sociale en Geesteswetenschappen, TTW = Toegepaste en Technische Wetenschappen, ZonMw = Medische wetenschappen

Overzicht onderzoeksprojecten

 • Gesorteerd op alfabet

  A

  Bevordert westers onderwijs de democratie?
  Dr.A.K. (Anar) Ahmadov – Universiteit Leiden

  Veel overheden, internationale organisaties, en private donoren investeren substantieel in het mogelijk maken van een opleiding in Westerse instituten voor burgers uit ontwikkelingslanden. Maar terwijl sommige begunstigden zich ontpoppen tot bekeerde democraten, worden andere reactionaire autocraten. Is een Westerse opleiding een aanjager of remmer van democratie in ontwikkelingsladen?

  B

  Economische dieren: economie en mensbeeld in het oude Griekenland
  Dr. T.A. (Tazuko) van Berkel – Universiteit Leiden

  Wie is Homo Economicus? Elke economische theorie veronderstelt een mensbeeld. Dit project onderzoekt het mensbeeld dat spreekt uit economische teksten uit de Griekse oudheid en de kennisvormen waarin dit mensbeeld gestalte krijgt.

  De pratende doden: reconstrueren van informatie-uitwisseling 5000 jaar geleden.
  Dr. Q.P.J. (Quentin) Bourgeois – Universiteit Leiden

  Hoe is het mogelijk dat mensen die ver van elkaar leven, elkaar waarschijnlijk nooit gezien hebben, toch precies dezelfde rituele praktijken en denkwerelden erop nahouden? Dat gaat dit project uitzoeken aan de hand van communicatienetwerken van 5000 jaar geleden.

  Marien Tijdmachine: een unieke kijk op biodiversiteit in zee
  Dr. L.E. (Leontine) Becking (v), Wageningen universiteit

  Om vandaag al te kunnen zien hoe het zeeleven in de toekomst zal reageren op hogere temperaturen en toenemende vervuiling, onderzoek ik mariene meren – eilanden van zeewater. Dit levert nieuwe inzichten op in de gevolgen van klimaatverandering op de biodiversiteit in tropische zeeën.

  Ruimtetijd op de allerkleinste schaal
  Dr. T.G.  (Timothy) Budd (m), Radboud Universiteit Nijmegen

  Einsteins relativiteitstheorie en de kwantummechanica liggen met elkaar in de clinch als het aankomt op het beschrijven van de zwaartekracht op microscopische schaal. Dit project gaat onderzoeken of een fractale geometrie van de ruimtetijd op de allerkleinste schaal een oplossing biedt.

  Transparante Kunstmatige Intelligentie
  Dr. K. (Kerstin) Bunte (v), Rijksuniversiteit Groningen

  Experts willen weten hoe meetgegevens informatie geven over natuurlijke processen die ze onderzoeken. Informatici kunnen de voorspellende kracht van kunstmatige intelligentie koppelen aan de verklarende kracht van modellen om meer transparantie en inzicht te creëren. De nieuwe methoden leiden tot persoonlijk afgestemde medicatie en vernieuwing in de ”smart industry”.

  Ontwikkeling van innovatieve behandelingen voor erfelijke blindheid
  Prof. dr. C.J.F. (Camiel) Boon (m), Amsterdam UMC / AMC

  X-gebonden juveniele retinoschisis (XLRS) is een erfelijke oogziekte waarvoor geen behandeling bestaat. XLRS veroorzaakt ernstig verlies van het gezichtsvermogen en zelfs blindheid op de kinderleeftijd. Ik ga een behandeling voor XLRS ontwikkelen met behulp van experimentele onderzoeksmodellen, op basis van patiënt-specifieke stamcellen en een diermodel.

  Interacties tussen luchtwegvirussen en implicaties voor vaccinatiebeleid
  Dr. P.C.J.L. (Patricia) Bruijning-Verhagen (v), Universitair Medisch Centrum Utrecht

  Preventie van virale luchtweginfecties in van groot belang voor de volksgezondheid. Door interacties tussen virussen kan preventie van één virus (door vaccinatie) invloed hebben op het voorkomen van een ander virus. Dit project onderzoekt deze virus interacties met epidemiologische en wiskundige methoden. De resultaten zullen invloed hebben op de keuzes rondom vaccinatiebeleid.

  Lichamelijke training als chemotherapie versterker?
  Dr. L.M. (Larien) Buffart (v), Radboudumc, afdeling Fysiologie

  Lichamelijke training tijdens chemotherapie bevordert de kwaliteit van leven van patiënten, maar de klinische effecten zijn onbekend. Deze studie ontrafelt of training de chemotherapie behandeling voor patiënten met uitgezaaide darmkanker kan versterken. Onderzoekers bestuderen welk trainingsprogramma het beste in staat is om aanpassingen in chemotherapiedoseringen te voorkomen door verminderde toxiciteit en versterkte mentale kracht. Daarnaast onderzoeken zij de effecten op het immuunsysteem.

  Correct Voorspellen van Keuzegedrag in de Gezondheidszorg 
  Dr. E.W. (Esther) de Bekker-Grob (v), Erasmus Universiteit Rotterdam

  Correct voorspellen van keuzegedrag van patiënten voorkomt slechte beleidsbeslissingen en ‘gissen-en-missen’ implementatie in de gezondheidszorg. Echter huidige modellen analyseren keuzes alsof zij geheel onafhankelijk zijn van externe invloeden en belemmeren het accuraat vooraf-evalueren van gezondheidszorgbeleid. Dit onderzoeksproject ontwikkelt en valideert een sociaal onderling afhankelijk keuze-paradigma om deze kloof te dichten.

  C

  Het voorspelling van longkanker Immunotherapie-respons. Het is persoonlijk.
  Dr. ir. F. (Francesco) Ciompi (m), Radboud universitair medisch centrum

  Immunotherapie heeft recentelijk opzienbarende resultaten getoond bij de behandeling van longkanker. Helaas heeft slechts een deel van de patiënten baat bij deze belastende en dure behandeling. In dit project gebruik ik kunstmatige intelligentie om te voorspellen wie in aanmerking komen voor immunotherapie, om onnodige behandelingen, lijden en kosten te besparen.

  E

  De diversiteit van bloeitijd
  Dr. ir. ing. G.W. (Wilma) van Esse (v), Wageningen University & Research

  Bloeitijd in granen bepaalt niet alleen wanneer er een bloem gevormd moet worden, maar beïnvloedt ook eigenschappen zoals aantal zijtakken, zaden per aar en zaadgewicht. De onderzoekers gaan achterhalen hoe deze eigenschappen met elkaar in verband staan op moleculair-genetisch niveau om met deze kennis de opbrengst in granen te verhogen.

  Psychedelica in Perspectief
  Dr. M. (Michiel) van Elk – Universiteit van Leiden

  Psychedelica roepen mystieke ervaringen op en bieden therapeutisch potentieel voor de behandeling van biomedische aandoeningen. Het is echter onduidelijk hoe deze effecten precies tot stand komen. Dit project onderzoekt de psychologische en neurocognitieve werking van psychedelica, de rol van verwachtingen, en de korte en lange-termijn effecten van de psychedelische ervaring.

  Reanalyse van klinische trials in ALS (RECALS)
  Dr. M.A. (Michael) van Es (m), UMC Utrecht

  Er is op dit moment geen effectieve behandeling voor ALS. In dit project zullen we nieuwe inzichten in ALS toepassen op oude medicijnstudies door zo veel mogelijk bestaande gegevens aan elkaar te koppelen. Zo kunnen we kijken of verschillende (genetische) groepen patiënten anders reageren op behandeling. We hebben hierdoor de mogelijkheid om patiënten te vinden die wel baat hadden bij oudere middelen. Ook zullen onze resultaten toekomstige trials verbeteren.

  F

  EEN SOCIAAL OMSLAGPUNT: klimaatbestendige toekomsten door transformationele aanpassing
  Prof. dr. T.V. (Tatiana) Filatova – Universiteit van Twente

  Toenemende gevolgen van klimaatverandering kunnen niet worden aangepakt middels conventionele maatregelen. Het hedendaagse klimaatprobleem maakt transformationele aanpassingen onvermijdelijk, echter hebben incrementele veranderingen de maatschappelijke voorkeur. Dit project bestudeert eerdere transformaties ten gevolge van natuurrampen en ontwikkelt computermodellen om maatschappelijke omslagpunten te begrijpen en daarmee beleidsbeslissingen voor klimaataanpassingen beter te onderbouwen.

  G

  De tijd vinden in video's
  Dr. E. (Efstratios) Gavves (m), Universiteit van Amsterdam

  Video’s zijn overal: oponze telefoons, Netflix, zelfs in MRI. Maar AI is nog onvoldoende in staat om het element tijd te modelleren. Dit onderzoek zal nieuwe video-algoritmen bestuderen die tijd in video’s vastleggen, waarmee ze bruikbaar worden voor toepassingen zoals autonoom rijden of het aansturen van medische apparatuur.

  De rollen van tRNA's bij kanker
  Dr. A.J. (Alan) Gerber (m), VUMC

  tRNA's zijn kleine moleculen die essentieel zijn voor eiwitsynthese. Onderzoekers bestuderen de mechanismen waarmee kankercellen deze moleculen gebruiken om te groeien. Inzicht in deze gebeurtenissen zal helpen bij het ontwikkelen van nieuwe therapieën tegen kanker.

  H

  Waar optelling ophoudt
  Dr. D.S.T. (David) Holmes (m), Universiteit Leiden

  Optellingsregels op meetkundige objecten laten ons bekende punten optellen om nieuwe punten te vinden. Wanneer de objecten afhankelijk zijn van variërende parameters, kan de optelregel ophouden te werken voor sommige waarden van de parameters. Het project zal hulpmiddelen ontwikkelen om dit fenomeen voor families afhankelijk van veel parameters aan te pakken.

  Volgen van door elektronen veroorzaakte schade in biomoleculen
  Dr. D.A. (Daniel) Horke (m), Radboud Universiteit Nijmegen

  Een van de belangrijkste routes naar biologische schade door ioniserende straling is de interactie van geproduceerde lage-energie-elektronen met biologisch materiaal. Met behulp van een nieuwe experimentele benadering zullen we deze schadevorming, van reactanten via tussenproducten en producten, met ultrasnelle tijdresolutie volgen en de onderliggende mechanismen en paden blootleggen.

  Toekomstbestendige cryptografie
  Dr. A.T. (Andreas) Hülsing (m), Technische Universiteit Eindhoven

  Het is duidelijk dat kwantumcomputers de huidige cryptografie op het internet zal ondermijnen. Daarnaast vereisen kwantumcomputers ook dat we de manier veranderen waarop bepaald wordt of een cryptografisch schema veilig is. In dit project zullen nieuwe manieren ontwikkeld worden om veilige cryptografische schema’s te selecteren in een wereld met kwantumcomputers.

  Bijel-templated membranen voor moleculaire scheidingen
  Dr. M.F. (Martin) Haase (m), Universiteit Utrecht

  Filters om zeewater in zoet water te veranderen zijn fundamenteel beperkt in hun waterdoorvoer. Onderzoekers zullen een sponsachtig materiaal ontwerpen met tot 1000x meer filteroppervlak vergeleken met bestaande technologieën. Vloeistoftransport in het filter zal worden geoptimaliseerd om de kosten voor ontziltingsinstallaties aanzienlijk te verlagen en om draagbare filters te miniaturiseren.

  Lucht als drijvende kracht voor drinkwaterzuivering
  Dr. ir. D. (Doris) van Halem (v), Technische Universiteit Delft

  Wereldwijd hebben naar schatting 140 miljoen mensen geen veilig drinkwater doordat hun grondwater besmet is met giftig arseen. De onderzoekers gaan op innovatieve wijze bestuderen hoe, door vertraagde inbrenging van zuurstof, arseen verwijderd kan worden. Deze nieuwe kennis van gecontroleerde biologisch-chemische processen zal gebruikt worden voor ontwikkeling van duurzame zuiveringstechnieken.

  Nieuwe biomarkers voor beeldvorming herseninfarct
  Dr. K. (Kim) van der Heiden (v), Erasmus Medisch Centrum 

  Een herseninfarct wordt veroorzaakt door scheuren van de kap over een vetophoping in de halsslagader. In dit project zal de onderzoeker die werkt op het kruispunt van cardiovasculaire biologie, technologie, en beeldvorming, kapjes in het laboratorium namaken om nieuwe biomarkers voor beeldvorming van kap scheuring te identificeren.

  Een nieuwe kijk op functioneel zicht: individuele verschillen in neurale plasticiteit en degeneratie
  Dr. K.V. (Koen) Haak (m), Radboudumc

  Mensen met objectief vergelijkbaar zicht (bijv. gezichtsscherpte) kunnen sterk verschillen in hun functionele zicht (bijv. kunnen lezen of auto kunnen rijden). Dr. Haak onderzoekt of er individuele verschillen bestaan in hoe het brein compenseert en/of degenereert in patiënten met een oogziekte, en in hoeverre deze verschillen functioneel zicht voorspellen.

  Tijdreizen in de wereld van hartritmestoornissen
  Dr. J. (Jordi) Heijman (m), Universiteit Maastricht

  Hartritmestoornissen zijn een belangrijke doodsoorzaak. Om tot betere behandelingen te komen worden in dit onderzoek nieuwe computermodellen ontwikkeld om veranderingen in de elektrische eigenschappen van het hart over milliseconden tot dagen te bestuderen. Deze veranderingen kunnen bijdragen aan de stabilisatie van ritmestoornissen en de huidige therapie negatief beïnvloeden.

  Afgeti(c)kt?
  Prof. dr. J.W.R. (Joppe) Hovius (m), Amsterdam UMC, locatie AMC
  Meer en meer mensen krijgen Lymeziekte. Helaas is er geen vaccin om de ziekte te voorkomen. Door het onderzoeken van tekenspeeksel en de afweerreactie van mensen tegen teken willen de wetenschappers een vaccin ontwikkelen tegen de teek om zo Lymeziekte in zowel Europa als Amerika te voorkomen.

  Van het verleden terug naar de toekomst: Intergenerationele nalatenschappen van massageweld
  Dr. B. (Barbora) Holá - Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

  Genocide, oorlog en staatrepressie gaan gepaard met massaal geweld, dat grote gevolgen heeft voor degenen die het rechtstreeks treft én voor toekomstige generaties. Dit project onderzoekt hoe erfenissen van massaal geweld worden overgedragen op volgende generaties en welke rol ‘transitional justice’ mechanismen zoals strafrechtspleging en ambtelijke zuiveringen hierin spelen.

  J

  Glasvorming ontrafeld
  Dr. L.M.C. (Liesbeth) Janssen (v), Technische Universiteit Eindhoven

  Glas wordt al eeuwenlang gebruikt in huishoudelijke, industriële en technologische toepassingen. We begrijpen echter nog verrassend weinig van de onderliggende fysische principes van glasvorming. De onderzoekers gaan met behulp van slimme computertechnieken een nieuwe theorie ontwikkelen om het ontstaan van glas beter te begrijpen.

  Niet-invasieve hersenmodulatie met behulp van nanopartikels
  Dr. A. (Ali) Jahanshahianvar (m), MUMC+

  Diepe hersenstimulatie (DBS) wordt frequent toegepast als behandeling voor neurologische en psychiatrische ziektebeelden. Helaas is de behandeling invasief. Het “invasieve” leidt tot complicaties zoals een hersenbloeding. Ik wil een niet-invasieve manier van DBS ontwikkelen die tevens patiënt-specifieker is. Hiervoor wil ik gebruik maken van magneto-elektrische nanopartikels die hersencellen kunnen stimuleren.

  K

  Hoe versterken wortels van gewassen zichzelf?
  Dr. K. (Kaisa) Kajala (v), Universiteit Utrecht

  Veel gewassen zoals tomaat hebben een cellaag in hun wortels die de wortel beschermt tegen droogte en overstroming. De onderzoekers zullen moleculair-genetische technieken gebruiken om te bestuderen hoe deze laag aangelegd wordt. Deze kennis kan gebruikt worden voor het kweken van gewassen die beter bestand zijn tegen ongunstige omstandigheden.

  Om te vermenigvuldigen moet je kunnen delen
  Dr. W. (Wouter) Kohlen (m), Wageningen Universiteit

  Een plant is niet mobiel. Daarom past hij zijn lichaam aan als dit moet. Hiervoor worden in sommige gevallen in bestaande weefsels celdelingen gestart in volledig uitontwikkelde cellen. Wij mensen kunnen dit niet. Ik ga onderzoeken hoe een plant in staat is om dit soort celdelingen te starten.

  Van theorie naar praktijk
  Dr. C.L.M. (Cynthia) Kop (v), Radboud Universiteit Nijmegen

  Termherschrijven is een vakgebied binnen de logica dat veel gebruikt wordt in andere richtingen in de informatica. Helaas is het voor sommige toepassingen iets te theoretisch. De onderzoekers gaan daarom werken aan een uitbreiding van termherschrijven, zodat de vele theoretische resultaten beter gebruikt kunnen worden voor het analyseren van computerprogramma’s.

  Elastische microzwemmers van verschillende vormen
  Dr. D.J. (Daniela) Kraft (v), Universiteit Leiden

  Bacteriën en algen maken gebruik van vormverandering en elasticiteit om zich gericht voort te bewegen. In dit project bootsen de onderzoekers dit gedrag na, door elastische microzwemmers van verschillende vormen met behulp van een 3D printer te maken, en te bestuderen hoe ze zwemmen en met elkaar wisselwerken.

  Shimura variëteiten en het Langlands vermoeden
  Dr. A.L. (Arno) Kret (m), Universiteit van Amsterdam

  Het Langlands vermoeden is een invloedrijk onopgelost probleem in de moderne wiskunde, omdat het de theorie van algebraïsche vergelijkingen verenigt met de theorie van automorfe vormen. Het  doel van dit project is om nieuwe gevallen van dit vermoeden op te lossen.

  Beperkte aansprakelijkheid: vloek of zegen?
  Dr. P.A.E. (Peter) Koudijs - Erasmus Universiteit Rotterdam

  Bij beperkte aansprakelijkheid kunnen ondernemers onder sommige schulden uit. Dit stimuleert hen om mee risico te nemen. Is dat een vloek of een zegen? Ik duik in de geschiedenis van de introductie van beperkte aansprakelijkheid in de VS en bekijk wat de effecten hiervan waren op ondernemers en innovatie.

  L

  Het meten van het prille begin van parasitisme door aaltjes in planten
  Dr. ir. J.L. (Jose) Lozano Torres (m), Wageningen University & Research

  Microscopisch kleine plant-parasitaire aaltjes behoren tot de meest schadelijke plagen in de landbouw. Het kunnen waarnemen van het prille begin van een parasitaire interactie tussen aaltjes en planten is van groot belang voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van ziekteresistentie. Deze kennis zal grotendeels bijdragen aan de veredeling van gewassen.

  Op weg naar gepersonaliseerde screening voor darmkanker
  Dr. I. (Iris) Lansdorp-Vogelaar (v), Erasmus MC

  De bevolkingsonderzoeken kanker zijn voor iedereen hetzelfde, ondanks substantiële verschillen in risico. Dit project beoogt gepersonaliseerde screening in de praktijk te brengen. Allereerst bepalen de onderzoekers de optimale screeningsstrategie op basis van geslacht, leeftijd en voorgaande screeningsresultaten om vervolgens het voordeel van gepersonaliseerde screening in een klinische studie te onderzoeken.

  De brein-infiltrerende T cel ontmaskerd
  Dr. M.M. (Marvin) van Luijn (m), Erasmus MC

  Het Epstein-Barr virus is een belangrijke maar onbegrepen drijfveer van auto-immuunziekten waarbij CD4+ T- en B-cellen genetisch anders zijn. De onderzoeker wilt begrijpen hoe cytotoxische CD4+ T-cellen aangezet worden het brein binnen te dringen en de opgedane kennis gebruiken om het ziektebeloop van multipele sclerose beter te voorspellen en behandelen.


  Kantelpunten in Behandeltrajecten
  Dr. A. (Anna) Lichtwarck-Aschoff - Radboud Universiteit Nijmegen

  Wanneer en waarom worden cliënten plotseling ineens beter en zijn er sensitieve perioden waarin cliënten meer vatbaar zijn voor interventies? Deze vragen tracht huidig project te beantwoorden om uiteindelijk de praktijk te ondersteunen zorg op maat en op het juiste moment te kunnen bieden.

  Vredebouwers in vroegmodern Frankrijk
  Dr. D.C. (David) van der Linden - Rijksuniversiteit Groningen

  Hoe kunnen voormalige vijanden duurzame vrede bereiken na een burgeroorlog? Dit project onderzoekt de vredesinstrumenten die werden ontwikkeld na afloop van de Franse godsdienstoorlogen (1562–1598) en analyseert hoe effectief deze oplossingen waren. Historisch onderzoek werpt zo nieuw licht op de langetermijneffecten van vredesstrategieën.

  M

  Ruimte, symmetrie en modulaire vormen
  Dr. F.L.M. (Lennart) Meier (m), Universiteit Utrecht

  Algebraïsche topologie probeert met kwantitatieve middelen de kwalitatieve eigenschappen van ruimten te begrijpen. Zo’n ruimte kan hoog-dimensionaal zijn, bijvoorbeeld een configuratieruimte van honderd deeltjes. In dit project bestuderen wij configuratieruimten, door aan deze ruimten rijke algebraïsche objecten (zoals modulaire vormen) toe te wijzen.

  Snelle vliegmaneuvers in muggen, vliegen en drones
  Dr.ir. F.T. (Florian) Muijres   (m), Wageningen Universiteit

  Vliegen en muggen kunnen zeer goed manoeuvreren, omdat ze met precieze vleugelslagbewegingen, aerodynamische vliegkrachten op hun vleugels nauwkeurig kunnen manipuleren. Door de biomechanica, aerodynamica en besturing van vliegmaneuvers in tweevleugelige insecten te onderzoeken, kunnen onderzoekers muggenvallen verbeteren en drones manoeuvreerbaarder maken.

  Het bouwen van nano-elektronica door het lokaal stapelen van atoomlagen
  Dr. ir. A.J.M. (Adrie) Mackus (m), Eindhoven University of Technology

  Het ultieme doel in de nanowetenschap is om materialen ‘bottom-up’ te maken met atomaire precisie, maar toch vindt de fabricage van nanoelectronica vooralsnog enkel plaats door het weghalen van overtollig materiaal. De onderzoekers gaan nieuwe nanofabricagetechnieken ontwikkelen gebaseerd op het deponeren van materiaal enkel daar waar het nodig is.

  De zintuigen afstemmen: hoe cognitie bij de poort de sensatie vormt
  Dr. S. (Sebastiaan) Mathôt -  Rijksuniversiteit Groningen

  De grootte van de oogpupillen bepaalt hoe licht op het netvlies valt. En de spanning van het trommelvlies bepaalt hoe geluid de oren binnenkomt. Dit beïnvloedt onze waarneming. Maar hoeveel invloed hebben we over onze zintuigen? De onderzoekers bekijken in hoeverre de hersenen deze sensorische processen actief besturen.

  Hoe snel kan je stoppen?
  Dr. D. (Dora) Matzke – Universiteit van Amsterdam

  Het vermogen om reeds ingezette handelingen te stoppen is belangrijk voor zelfbeheersing en helpt mensen veilig functioneren in hun omgeving. Dit project heeft als doel om een methodologisch raamwerk te ontwikkelen voor het meten van de psychologische processen die mensen in staat stellen om ongewenst gedrag te onderdrukken.

  Ongelijke partners? Christelijk-Joodse en Christelijk-Islamitische koppels in Nederland
  Prof. dr. M. (Marianne) Moyaert - Vrije Universiteit Amsterdam

  Joodse en Moslim minderheden in Nederland worden geconfronteerd met Islamofobie en antisemitisme terwijl (geseculariseerde) christelijke privileges gehandhaafd blijven. Dit project onderzoekt en vergelijkt hoe Christelijk-Joodse en Christelijk-Islamitische stellen hiermee omgaan. De onderzoekers focussen op rituele en materiële praktijken (Besnijdenis/doop, kerstmis/Hanukkah…) omdat deze erg gevoelig liggen en de ongelijke machtsverhoudingen op scherp stellen.

  N

  Optimaal gebruik van de tijd
  Dr. D. (Devika) Narain (v), Erasmus Medisch Centrum

  Precies getimede handelingen zijn onderdeel van praktisch al het bekwaam gedrag bij mens en dier. Dit soort handelingen representeren niet alleen de normale functie van het zenuwstelsel, ze vertegenwoordigen een optimale functie. Dit voorstel onderzoekt hoe de hersenen geheugen en omgevingssignalen gebruiken om snelle en nauwkeurig getimede handelingen te genereren.

  Kan een positievere waarneming van de politie criminaliteit voorkomen?
  Dr. A.E. (Amy) Nivette - Universiteit Utrecht

  Kan eenmalig contact met de politie veranderen hoe mensen tegen ze aankijken? Kan een Tweet vertrouwensschade in de politie veroorzaken? Heeft dit invloed op iemands crimineel gedrag? Dit project introduceert een nieuwe methode om contact met de politie te meten en hoe deze ervaringen individuele meningen en crimineel gedrag beïnvloeden.

  Gouden Vrouwen
  Dr. J.F.J. (Judith) Noorman – Universiteit van Amsterdam

  Dit project bestudeert de invloed van vrouwen op de kunstmarkt van de Nederlandse zeventiende eeuw door naar huishoudelijke consumptie te kijken. Op basis van verschillende bronnen laat dit project zien hoe vrouwen zich manifesteerden als belangrijke klanten en professionals en ontkracht zodoende het bestaande beeld van de kunstmarkt als mannenwereld.

  O

  Minder beweging in zieke thoracale aorta
  Dr. ir. P. (Pim) van Ooij (m), Amsterdam UMC - Locatie AMC

  De thoracale aorta ondergaat aanhoudende beweging van het hart en de bloedstroom. Een zieke, stijve aorta kan hierdoor scheuren. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van nieuwe MRI-technieken om aortabeweging en stijfheid in kaart te brengen zodat een betere risico-inschatting op lethale aortaproblemen gemaakt kan worden.

  P

  Patronen van de diepe water- en koolstofcyclus
  Dr. O.P. (Oliver) Plümper (m), Universiteit Utrecht

  Water en koolstofdioxide, de belangrijkste vluchtige stoffen op aarde, reguleren veel processen in de atmosfeer en het binnenste van de planeet. Dit project zal ontsnappingsmechanismen van vluchtige stoffen uit subductiezones onderzoeken, omdat deze mechanismen uiteindelijk bepalend zijn voor vulkaanuitbarstingen, aardbevingen veroorzaken en CO2 van de diepe aarde naar de oppervlakte recyclen.

  Ontrafelen van de rol van dystrofine in het brein
  Dr. M. (Maaike) van Putten (v), LUMC

  Veel Duchenne patiënten hebben gedrags-, en leerproblemen door een gebrek aan dystrofine eiwitten in de hersenen. De onderzoeker wil in gekweekte humane hersencellen bestuderen hoe afwezigheid van dystrofine leidt tot afwijkingen en in welke mate deze kunnen worden behandeld middels een therapie om dystrofine aanmaak te herstellen.

  ENCODE: Explicatie van Normen voor Collectieve Deliberatie
  Dr. F. (Frederik) Van de Putte - Erasmus Universiteit Rotterdam

  Echte democratie vereist collectieve deliberatie: burgers moeten niet enkel stemmen, maar ook overleggen. Maar aan welke normen kan zulk overleg voldoen? Dat is de centrale vraag in dit project, waarin ik formele modellen ontwikkel van deliberatie als een interactief, dynamisch proces, om de normatieve beperkingen ervan in kaart te brengen.

  R

  Stabilisatie van de DNA replicatiemachine voor het behoud van genoomintegriteit
  Dr. A. (Arnab) Ray Chaudhuri (m), Erasmus Medisch Centrum

  DNA replicatiestress gaat vooraf aan genoominstabiliteit, hetgeen gelinkt is aan de ontwikkeling van kanker. In dit project wil de onderzoeker de factoren bestuderen die het replicatieproces instabiel maken en hoe cellen omgaan met deze genetische instabiliteit.

  Kinderen op eigen kracht naar veilig online gedrag
  Dr. E. (Esther) Rozendaal (v), Erasmus Universiteit Rotterdam

  Digitale media bieden kansen maar ook risico’s voor kinderen. Daarom wordt op steeds meer scholen geïnvesteerd in digitale mediawijsheid. Maar mediawijs zijn betekent niet automatisch dat kinderen zich online veilig gedragen. Met innovatieve game-technologie achterhalen de onderzoekers hoe kinderen empowered kunnen worden om zich online veilig te gedragen.

  Tellen met behulp van complexe dynamica

  Dr. G. (Guus) Regts (m), Universiteit van Amsterdam

  Het kleuren van netwerken is van fundamenteel belang in de informatica, statistische mechanica en zelfs in de theoretische psychologie. In dit project ga ik met behulp van technieken uit de complex dynamica en combinatoriek efficiënte algoritmes ontwikkelen voor het tellen van deze kleuringen.

  S

  Lichtgestuurde nanosystemen
  Dr. R. (Rebecca) Saive (v), Universiteit Twente

  In dit project zullen materiaalsystemen worden ontworpen die vervormen en bewegen wanneer er licht op schijnt. Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van piëzo en fotovoltaïsche materialen. Er zal worden onderzocht of deze systemen nanorobots en membranen kunnen aandrijven voor toepassingen in de geneeskunde en zonne-energieconversie.

  Een nieuwe generatie stromingsmodellen
  Dr.ir. B. (Benjamin) Sanderse (m), CWI

  Van lucht in windparken tot bloed in aderen: stromingen zijn overal. Deze stromingen worden gesimuleerd en voorspeld met modellen die de werkelijkheid vereenvoudigen. In dit project wordt een nieuwe vereenvoudigingsprocedure ontwikkeld, gebaseerd op discrete in plaats van continue wiskunde, leidend tot nauwkeurigere, generiekere modellen die gemakkelijker zijn op te stellen.

  Snelle methoden voor het oplossen van optimalisatieproblemen
  Prof.dr. L. (Laura) Sanità (v), Technische Universiteit Eindhoven

  Het moderne leven is sterk afhankelijk van snelle gegevensoverdracht via computernetwerken, tijdbesparende planning van openbaar vervoer en efficiënte toewijzing van middelen. Dit zijn allemaal voorbeelden van optimalisatieproblemen uit het dagelijks leven. Dit project zal methoden ontwikkelen om dergelijke problemen op een snelle en betrouwbare manier op te lossen.

  Hoe bewegen elektronen zich in quantummaterialen?
  Dr. T. (Toeno) van der Sar (m), Technische Universiteit Delft

  Recent ontdekte materialen met bijzondere quantumeigenschappen bieden ongekende mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe nano-elektronica. Hoe elektrische stroom zich door deze ‘quantummaterialen’ beweegt staat centraal in de functionaliteit van de materialen. Dit onderzoek zal deze stroom lokaal in kaart brengen met een diamanten sensor met nanometer resolutie.

  Een naald in een cellulaire hooiberg zoeken
  Dr. T.H. (Thom) Sharp (m), Universiteit Leiden

  Recente ontwikkelingen in microscopie stellen ons in staat om individuele eiwitten in hele cellen te zien. Cellen zijn echter zo dicht opeengepakt met moleculen dat het vinden van het gewenste eiwit lijkt op het zoeken naar een naald in een hooiberg. Dit voorstel streeft ernaar om verschillende microscopie technieken te combineren om dit probleem op te lossen en beantwoord daarmee oude vragen in de immunologie zoals: "hoe werkt is de eerste interactie van ons immuunsysteem met bacteriën?".

  Detectie van ROS door plantenreceptoren
  Dr. E. (Elwira) Smakowska Luzan (v), Wageningen Universiteit

  Planten reageren op stressfactoren in hun omgeving door vormen van reactieve zuurstof te produceren, maar hoe deze zuurstofvormen herkend worden is een raadsel. In dit project zal het netwerk van receptoreiwitten in kaart worden gebracht, dat planten in staat stelt om te kunnen reageren op reactieve zuurstof.

  Stop eiwitaggregatie in vloeibare druppels
  Dr. E. (Evan) Spruijt (m), Radboud Universiteit Nijmegen

  Cellen zijn continu bezig om het aggregeren van eiwitten tegen te gaan. Ophoping van aggregaten kan lijden tot ziektes als Alzheimer en Parkinson. Kleine druppels die van nature in cellen voorkomen kunnen eiwitaggregatie verergeren. Wij ontwikkelen simpele model-druppels om dit te onderzoeken en om medicijnen te vinden die eiwitaggregatie tegengaan.

  Vertellingen uit de babyjaren van onze Melkweg
  Dr. E. (Else) Starkenburg (v), Rijksuniversiteit Groningen G

  Ook al is het nu een imposant sterrenstelsel, ook de Melkweg is klein begonnen. De oudste sterren zijn onze getuigen uit zijn vroege jeugd. Dit onderzoek spoort deze sterren efficient op en combineert alle informatie die ze ons geven tot een uniek verhaal.

  Statistisch leren in de tijd: de kloof dichten tussen time series econometrie en de statistische leerliteratuur
  Dr. J. (Julia) Schaumburg - Vrije Universiteit Amsterdam

  Dit onderzoek ontwikkelt nieuwe methoden for complexe economische beleidsvragen door twee moderne onderzoeksrichtingen samen te brengen: de geschiktheid van statistische machine-learning technieken om hoog-complexe patronen uit de data op te pikken, en de flexibiliteit van econometrische tijdreeksmodellen om zich aan te passen aan veranderende tijden van economische ontwikkeling.

  Vanuit de hersenen naar controle
  Dr. B. (Bettina)  Sorger - Universiteit Maastricht

  Zelfeffectiviteit en communicatie zijn cruciaal voor een opgroeiend kind. Vanwege ernstige motorische beperkingen hebben sommige kinderen met cerebrale parese geen enkele manier om hun omgeving te beïnvloeden. Dit project ontwikkelt een op hersenactiviteit gebaseerde methode zodat deze kinderen toch actief kunnen deelnemen aan het leven.

  Islamitische religiositeit: vriend of vijand van democratie en emancipatie?
  Dr. C.H.B.M. (Niels) Spierings - Radboud Universiteit Nijmegen

  Moslims in Europa alsook in Nederland zijn gemiddeld conservatiever en minder politiek betrokken dan niet-Moslims. Komt dat door hun religie (van moskeegang tot een persoonlijk band met Allah)? Dit onderzoek legt bloot hoe en wanneer aspecten van islam de politieke betrokkenheid en steun voor emancipatie verminderen of juist bevorderen.

  T

  Sterke hersenverbindingen tegen dementie.
  Dr. B.M. (Betty) Tijms (v), Amsterdam UMC, locatie VUmc

  Sterke verbindingen tussen hersengebieden zijn belangrijk voor het denkvermogen. De ziekte van Alzheimer verstoort hersenverbindingen en veroorzaakt dementie. Echter, mensen met sterke hersenverbindingen vertonen een trager ziektebeloop. De onderzoekers gaan bestuderen welke biologische processen bijdragen aan sterke hersenverbindingen, om zo nieuwe manieren te vinden die de ziekte van Alzheimer kunnen vertragen.

  V

  “Nano-oventjes” om katalytische reacties te ontrafelen met ultieme tijdsresolutie
  Dr.ir. M.A. (Monique) van der Veen (v), Technische Universiteit Delft

  Het Chinese teken voor Katalysator is huwelijksmakelaar, omdat het de energie vermindert voor twee moleculen om te reageren. Veel tussenproducten in het reactieproces zijn te kortlevend om te detecteren. Met gepulst laserlicht zal ik “nano-oventjes” extreem snel verwarmen om de reactie te starten, waarna ik stroboscopisch de kortlevende tussenproducten detecteer.

  Wat zijn de oorzaken van waterschaarste tijdens droogte en hittegolven?
  Dr. M.T.H. (Michelle) van Vliet (v), Universiteit University

  Waterschaarste wordt niet alleen veroorzaakt door afnemende waterbeschikbaarheid, maar ook door verslechtering van kwaliteit en toenamen in watervraag. Onderzoekers analyseren de oorzaken van waterschaarste tijdens droogte en hittegolven wereldwijd met een nieuw te ontwikkelen modelsysteem waarmee watermanagers betere beslissingen kunnen nemen om schoon water optimaal te beheren.

  Waar in de oceaan eindigt koolstof van dooiende permafrost?
  Dr. J.E. (Jorien) Vonk (v), Vrije Universiteit Amsterdam

  Arctische permafrost gebieden dooien gestaag, waarbij organisch koolstof via rivieren en kusterosie vrijkomt. De bestemming van dit koolstof in de oceaan is niet bekend, maar afbraak hiervan kan klimaatopwarming versterken. Dit onderzoek zal veldstudies combineren met geochemische analyses om koolstofafbraak op de route van permafrostdooi naar uiteindelijke sedimentopslag te kwantificeren.

  Het voorspellen van de veilige operationele envelop voor autonome robots
  Dr. C.C. (Coen) de Visser (m), Technische Universiteit Delft

  Robots zullen in de nabije toekomst een belangrijke rol gaan vervullen in ons dagelijks leven, maar alleen als ze veilig genoeg zijn. De onderzoeker gaat een systeem ontwikkelen waarmee robots zich bewust worden van hun fysieke beperkingen, zelfs na beschadigingen. Hiermee kunnen robots zich veilig uit gevaarlijke situaties redden.

  Ontsteking zonder infectie
  Dr. A.G. (Annemarthe) van der Veen (v), LUMC

  Een steriele ontstekingsreactie vindt plaats in afwezigheid van een infectieziekte, als reactie op onze eigen moleculen. Dit gebeurt wanneer het immuunsysteem niet langer onderscheid kan maken tussen lichaamseigen moleculen en microbiële moleculen: dit leidt tot auto-immuun-gerelateerde aandoeningen. De onderzoekers proberen de oorzaken van een steriele ontsteking te achterhalen.

  Lichaamseigen RNA-koeriers
  Dr. P. (Pieter) Vader (m), Universitair Medisch Centrum Utrecht

  RNA is onderdeel van onze genetische code en kan als medicijn ingezet worden voor allerlei ziektebeelden. RNAmedicatie is echter fragiel en moet dus in ons lichaam beschermd getransporteerd en in zieke cellen afgeleverd worden. De onderzoekers gaan kijken of de truc hiervoor afgekeken kan worden van natuurlijk voorkomende, lichaamseigen RNA-koeriers.

  De grote impact van jeugdtrauma bij depressie
  Dr. mr. C.H. (Christiaan) Vinkers (m), Amsterdam UMC, locatie VUmc

  Veel mensen hebben jeugdtrauma meegemaakt en lopen risico op psychiatrische ziektes zoals depressie. Maar kunnen mensen herstellen van jeugdtrauma? Ik onderzoek waarom de gevolgen van jeugdtrauma zo langdurig en ernstig zijn, en of we met een ‘reset’ van het stress systeem deze vorm van depressie beter kunnen behandelen.

  De Democratische Gevolgen van Decentralisatie
  Dr. W.P. (Wouter) Veenendaal - Universiteit Leiden 

  Dit project onderzoekt de democratische consequenties van steeds verdergaande decentralisatie en regionalisering in Europese landen. Door een originele benadering die de focus legt op informele politieke dynamieken wordt bekeken hoe democratie functioneert in sub-nationale eenheden, en hoe steeds complexere relaties tussen bestuurslagen de democratische positie van burgers beïnvloeden.

  Communiceren tweetalige kinderen beter?
  Dr. J. (Josje) Verhagen – Universiteit van Amsterdam

  Tweetalige kinderen communiceren effectiever dan eentalige kinderen: zij maken beter gebruik van niet-verbale informatie en zijn zich beter bewust van de kennis van hun gesprekspartner. Dit project onderzoekt waarom dit zo is, of dit voordeel van tweetaligheid ook gevonden wordt in natuurlijke communicatie en of het helpt bij het taalleren.

  Groei onder spanning in Afrika
  Dr. Ir. M.J. (Maarten) Voors – Universiteit Wageningen

  Voor het eerst worden op grote schaal Afrikaanse rurale steden aangesloten op elektriciteit. Leidt dit tot structurele aanpassing van de lokale economie en duurzame armoedebestrijding? Dit project onderzoekt de causale impact van elektrificatie op economische ontwikkeling en de specifieke rol hier in van technologie en lokale markten.

  W

  Botsingen van kosmische titanen
  Dr. L. (Lingyu) Wang (v), SRON

  De evolutie van sterrenstelsels is een onopgeloste puzzel. Spectaculair botsingen tussen sterrenstelsels kunnen de botsende sterrenstelsels fundamenteel veranderen. Door kunstmatige intelligentie toe te passen op krachtige nieuwe surveys van het heelal gaan onderzoekers voor het eerst nauwkeurig de impact van botsingen meten op de groei van sterrenstelsels en zwarte gaten.

  Plantdier transities in de veranderende oceaan
  Dr. S. (Susanne) Wilken (v), Universiteit van Amsterdam

  Verschillende mariene microben kunnen zowel als plant en als dier groeien. Als ze meer ‘plantachtig’ worden, kunnen ze de koolstofopslag in de oceaan verhogen; als ze meer ‘dierachtig’ worden, zetten ze koolstof weer vrij. Dit onderzoek bestudeert hoe deze mixotrofen zullen reageren op het verwarmen en verzuren van de oceanen.

  Snelle en geluidloze metabole MRI voor kinderen
  Dr. ir. J.P. (Jannie) Wijnen (v), Universitair Medisch Centrum Utrecht

  In dit onderzoek wordt een MRI-techniek ontwikkeld die de huidige hardware en fysiologische barrières doorbreekt. Door de inzet van nieuwe hardware kan de beeldvorming zodanig versneld worden dat er geen artefacten kunnen ontstaan door beweging en de scan bovendien geluidloos is, iets wat tot nu toe niet mogelijk werd geacht. Met deze techniek zijn we in staat tot beeldvorming van metabole processen in de hersenen van kinderen met metabole ziekten en hersentumoren waardoor we effecten van behandelingen beter kunnen evalueren.

 • Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

  Marien Tijdmachine: een unieke kijk op biodiversiteit in zee
  Dr. L.E. (Leontine) Becking (v), Wageningen universiteit

  Om vandaag al te kunnen zien hoe het zeeleven in de toekomst zal reageren op hogere temperaturen en toenemende vervuiling, onderzoek ik mariene meren – eilanden van zeewater. Dit levert nieuwe inzichten op in de gevolgen van klimaatverandering op de biodiversiteit in tropische zeeën.

  Ruimtetijd op de allerkleinste schaal
  Dr. T.G.  (Timothy) Budd (m), Radboud Universiteit Nijmegen

  Einsteins relativiteitstheorie en de kwantummechanica liggen met elkaar in de clinch als het aankomt op het beschrijven van de zwaartekracht op microscopische schaal. Dit project gaat onderzoeken of een fractale geometrie van de ruimtetijd op de allerkleinste schaal een oplossing biedt.

  Transparante Kunstmatige Intelligentie
  Dr. K. (Kerstin) Bunte (v), Rijksuniversiteit Groningen

  Experts willen weten hoe meetgegevens informatie geven over natuurlijke processen die ze onderzoeken. Informatici kunnen de voorspellende kracht van kunstmatige intelligentie koppelen aan de verklarende kracht van modellen om meer transparantie en inzicht te creëren. De nieuwe methoden leiden tot persoonlijk afgestemde medicatie en vernieuwing in de ”smart industry”.

  De tijd vinden in video's
  Dr. E. (Efstratios) Gavves (m), Universiteit van Amsterdam

  Video’s zijn overal: oponze telefoons, Netflix, zelfs in MRI. Maar AI is nog onvoldoende in staat om het element tijd te modelleren. Dit onderzoek zal nieuwe video-algoritmen bestuderen die tijd in video’s vastleggen, waarmee ze bruikbaar worden voor toepassingen zoals autonoom rijden of het aansturen van medische apparatuur.

  De rollen van tRNA's bij kanker
  Dr. A.J. (Alan) Gerber (m), VUMC

  tRNA's zijn kleine moleculen die essentieel zijn voor eiwitsynthese. Onderzoekers bestuderen de mechanismen waarmee kankercellen deze moleculen gebruiken om te groeien. Inzicht in deze gebeurtenissen zal helpen bij het ontwikkelen van nieuwe therapieën tegen kanker.

  Waar optelling ophoudt
  Dr. D.S.T. (David) Holmes (m), Universiteit Leiden

  Optellingsregels op meetkundige objecten laten ons bekende punten optellen om nieuwe punten te vinden. Wanneer de objecten afhankelijk zijn van variërende parameters, kan de optelregel ophouden te werken voor sommige waarden van de parameters. Het project zal hulpmiddelen ontwikkelen om dit fenomeen voor families afhankelijk van veel parameters aan te pakken.

  Volgen van door elektronen veroorzaakte schade in biomoleculen
  Dr. D.A. (Daniel) Horke (m), Radboud Universiteit Nijmegen

  Een van de belangrijkste routes naar biologische schade door ioniserende straling is de interactie van geproduceerde lage-energie-elektronen met biologisch materiaal. Met behulp van een nieuwe experimentele benadering zullen we deze schadevorming, van reactanten via tussenproducten en producten, met ultrasnelle tijdresolutie volgen en de onderliggende mechanismen en paden blootleggen.

  Toekomstbestendige cryptografie
  Dr. A.T. (Andreas) Hülsing (m), Technische Universiteit Eindhoven

  Het is duidelijk dat kwantumcomputers de huidige cryptografie op het internet zal ondermijnen. Daarnaast vereisen kwantumcomputers ook dat we de manier veranderen waarop bepaald wordt of een cryptografisch schema veilig is. In dit project zullen nieuwe manieren ontwikkeld worden om veilige cryptografische schema’s te selecteren in een wereld met kwantumcomputers.

  Glasvorming ontrafeld
  Dr. L.M.C. (Liesbeth) Janssen (v), Technische Universiteit Eindhoven

  Glas wordt al eeuwenlang gebruikt in huishoudelijke, industriële en technologische toepassingen. We begrijpen echter nog verrassend weinig van de onderliggende fysische principes van glasvorming. De onderzoekers gaan met behulp van slimme computertechnieken een nieuwe theorie ontwikkelen om het ontstaan van glas beter te begrijpen.

  Hoe versterken wortels van gewassen zichzelf?
  Dr. K. (Kaisa) Kajala (v), Universiteit Utrecht

  Veel gewassen zoals tomaat hebben een cellaag in hun wortels die de wortel beschermt tegen droogte en overstroming. De onderzoekers zullen moleculair-genetische technieken gebruiken om te bestuderen hoe deze laag aangelegd wordt. Deze kennis kan gebruikt worden voor het kweken van gewassen die beter bestand zijn tegen ongunstige omstandigheden.

  Om te vermenigvuldigen moet je kunnen delen
  Dr. W. (Wouter) Kohlen (m), Wageningen Universiteit

  Een plant is niet mobiel. Daarom past hij zijn lichaam aan als dit moet. Hiervoor worden in sommige gevallen in bestaande weefsels celdelingen gestart in volledig uitontwikkelde cellen. Wij mensen kunnen dit niet. Ik ga onderzoeken hoe een plant in staat is om dit soort celdelingen te starten.

  Van theorie naar praktijk
  Dr. C.L.M. (Cynthia) Kop (v), Radboud Universiteit Nijmegen

  Termherschrijven is een vakgebied binnen de logica dat veel gebruikt wordt in andere richtingen in de informatica. Helaas is het voor sommige toepassingen iets te theoretisch. De onderzoekers gaan daarom werken aan een uitbreiding van termherschrijven, zodat de vele theoretische resultaten beter gebruikt kunnen worden voor het analyseren van computerprogramma’s.

  Elastische microzwemmers van verschillende vormen
  Dr. D.J. (Daniela) Kraft (v), Universiteit Leiden

  Bacteriën en algen maken gebruik van vormverandering en elasticiteit om zich gericht voort te bewegen. In dit project bootsen de onderzoekers dit gedrag na, door elastische microzwemmers van verschillende vormen met behulp van een 3D printer te maken, en te bestuderen hoe ze zwemmen en met elkaar wisselwerken.

  Shimura variëteiten en het Langlands vermoeden
  Dr. A.L. (Arno) Kret (m), Universiteit van Amsterdam

  Het Langlands vermoeden is een invloedrijk onopgelost probleem in de moderne wiskunde, omdat het de theorie van algebraïsche vergelijkingen verenigt met de theorie van automorfe vormen. Het doel van dit project is om nieuwe gevallen van dit vermoeden op te lossen.

  Ruimte, symmetrie en modulaire vormen
  Dr. F.L.M. (Lennart) Meier (m), Universiteit Utrecht

  Algebraïsche topologie probeert met kwantitatieve middelen de kwalitatieve eigenschappen van ruimten te begrijpen. Zo’n ruimte kan hoog-dimensionaal zijn, bijvoorbeeld een configuratieruimte van honderd deeltjes. In dit project bestuderen wij configuratieruimten, door aan deze ruimten rijke algebraïsche objecten (zoals modulaire vormen) toe te wijzen.

  Snelle vliegmaneuvers in muggen, vliegen en drones
  Dr.ir. F.T. (Florian) Muijres (m), Wageningen Universiteit

  Vliegen en muggen kunnen zeer goed manoeuvreren, omdat ze met precieze vleugelslagbewegingen, aerodynamische vliegkrachten op hun vleugels nauwkeurig kunnen manipuleren. Door de biomechanica, aerodynamica en besturing van vliegmaneuvers in tweevleugelige insecten te onderzoeken, kunnen onderzoekers muggenvallen verbeteren en drones manoeuvreerbaarder maken.

  Optimaal gebruik van de tijd
  Dr. D. (Devika) Narain (v), Erasmus Medisch Centrum

  Precies getimede handelingen zijn onderdeel van praktisch al het bekwaam gedrag bij mens en dier. Dit soort handelingen representeren niet alleen de normale functie van het zenuwstelsel, ze vertegenwoordigen een optimale functie. Dit voorstel onderzoekt hoe de hersenen geheugen en omgevingssignalen gebruiken om snelle en nauwkeurig getimede handelingen te genereren.

  Patronen van de diepe water- en koolstofcyclus
  Dr. O.P. (Oliver) Plümper (m), Universiteit Utrecht

  Water en koolstofdioxide, de belangrijkste vluchtige stoffen op aarde, reguleren veel processen in de atmosfeer en het binnenste van de planeet. Dit project zal ontsnappingsmechanismen van vluchtige stoffen uit subductiezones onderzoeken, omdat deze mechanismen uiteindelijk bepalend zijn voor vulkaanuitbarstingen, aardbevingen veroorzaken en CO2 van de diepe aarde naar de oppervlakte recyclen.

  Stabilisatie van de DNA replicatiemachine voor het behoud van genoomintegriteit
  Dr. A. (Arnab) Ray Chaudhuri (m), Erasmus Medisch Centrum

  DNA replicatiestress gaat vooraf aan genoominstabiliteit, hetgeen gelinkt is aan de ontwikkeling van kanker. In dit project wil de onderzoeker de factoren bestuderen die het replicatieproces instabiel maken en hoe cellen omgaan met deze genetische instabiliteit.

  Tellen met behulp van complexe dynamica
  Dr. G. (Guus) Regts (m), Universiteit van Amsterdam

  Het kleuren van netwerken is van fundamenteel belang in de informatica, statistische mechanica en zelfs in de theoretische psychologie. In dit project ga ik met behulp van technieken uit de complexe dynamica en combinatoriek efficiënte algoritmes ontwikkelen voor het tellen van deze kleuringen.

  Lichtgestuurde nanosystemen
  Dr. R. (Rebecca) Saive (v), Universiteit Twente

  In dit project zullen materiaalsystemen worden ontworpen die vervormen en bewegen wanneer er licht op schijnt. Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van piëzo en fotovoltaïsche materialen. Er zal worden onderzocht of deze systemen nanorobots en membranen kunnen aandrijven voor toepassingen in de geneeskunde en zonne-energieconversie.

  Een nieuwe generatie stromingsmodellen
  Dr.ir. B. (Benjamin) Sanderse (m), CWI

  Van lucht in windparken tot bloed in aderen: stromingen zijn overal. Deze stromingen worden gesimuleerd en voorspeld met modellen die de werkelijkheid vereenvoudigen. In dit project wordt een nieuwe vereenvoudigingsprocedure ontwikkeld, gebaseerd op discrete in plaats van continue wiskunde, leidend tot nauwkeurigere, generiekere modellen die gemakkelijker zijn op te stellen.

  Snelle methoden voor het oplossen van optimalisatieproblemen
  Prof.dr. L. (Laura) Sanità (v), Technische Universiteit Eindhoven

  Het moderne leven is sterk afhankelijk van snelle gegevensoverdracht via computernetwerken, tijdbesparende planning van openbaar vervoer en efficiënte toewijzing van middelen. Dit zijn allemaal voorbeelden van optimalisatieproblemen uit het dagelijks leven. Dit project zal methoden ontwikkelen om dergelijke problemen op een snelle en betrouwbare manier op te lossen.

  Hoe bewegen elektronen zich in quantummaterialen?
  Dr. T. (Toeno) van der Sar (m), Technische Universiteit Delft

  Recent ontdekte materialen met bijzondere quantumeigenschappen bieden ongekende mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe nano-elektronica. Hoe elektrische stroom zich door deze ‘quantummaterialen’ beweegt staat centraal in de functionaliteit van de materialen. Dit onderzoek zal deze stroom lokaal in kaart brengen met een diamanten sensor met nanometer resolutie.

  Een naald in een cellulaire hooiberg zoeken
  Dr. T.H. (Thom) Sharp (m), Universiteit Leiden

  Recente ontwikkelingen in microscopie stellen ons in staat om individuele eiwitten in hele cellen te zien. Cellen zijn echter zo dicht opeengepakt met moleculen dat het vinden van het gewenste eiwit lijkt op het zoeken naar een naald in een hooiberg. Dit voorstel streeft ernaar om verschillende microscopie technieken te combineren om dit probleem op te lossen en beantwoord daarmee oude vragen in de immunologie zoals: "hoe werkt is de eerste interactie van ons imuunsysteem met bacterien?".

  Detectie van ROS door plantenreceptoren
  Dr. E. (Elwira) Smakowska Luzan (v), Wageningen Universiteit

  Planten reageren op stressfactoren in hun omgeving door vormen van reactieve zuurstof te produceren, maar hoe deze zuurstofvormen herkend worden is een raadsel. In dit project zal het netwerk van receptoreiwitten in kaart worden gebracht, dat planten in staat stelt om te kunnen reageren op reactieve zuurstof.

  Stop eiwitaggregatie in vloeibare druppels
  Dr. E. (Evan) Spruijt (m), Radboud Universiteit Nijmegen

  Cellen zijn continu bezig om het aggregeren van eiwitten tegen te gaan. Ophoping van aggregaten kan lijden tot ziektes als Alzheimer en Parkinson. Kleine druppels die van nature in cellen voorkomen kunnen eiwitaggregatie verergeren. Wij ontwikkelen simpele model-druppels om dit te onderzoeken en om medicijnen te vinden die eiwitaggregatie tegengaan.

  Vertellingen uit de babyjaren van onze Melkweg
  Dr. E. (Else) Starkenburg (v), Rijksuniversiteit Groningen 

  Ook al is het nu een imposant sterrenstelsel, ook de Melkweg is klein begonnen. De oudste sterren zijn onze getuigen uit zijn vroege jeugd. Dit onderzoek spoort deze sterren efficient op en combineert alle informatie die ze ons geven tot een uniek verhaal.

  “Nano-oventjes” om katalytische reacties te ontrafelen met ultieme tijdsresolutie
  Dr.ir. M.A. (Monique) van der Veen (v), Technische Universiteit Delft

  Het Chinese teken voor Katalysator is huwelijksmakelaar, omdat het de energie vermindert voor twee moleculen om te reageren. Veel tussenproducten in het reactieproces zijn te kortlevend om te detecteren. Met gepulst laserlicht zal ik “nano-oventjes” extreem snel verwarmen om de reactie te starten, waarna ik stroboscopisch de kortlevende tussenproducten detecteer.

  Wat zijn de oorzaken van waterschaarste tijdens droogte en hittegolven?
  Dr. M.T.H. (Michelle) van Vliet (v), Universiteit University

  Waterschaarste wordt niet alleen veroorzaakt door afnemende waterbeschikbaarheid, maar ook door verslechtering van kwaliteit en toenamen in watervraag. Onderzoekers analyseren de oorzaken van waterschaarste tijdens droogte en hittegolven wereldwijd met een nieuw te ontwikkelen modelsysteem waarmee watermanagers betere beslissingen kunnen nemen om schoon water optimaal te beheren.

  Waar in de oceaan eindigt koolstof van dooiende permafrost?
  Dr. J.E. (Jorien) Vonk (v), Vrije Universiteit Amsterdam

  Arctische permafrost gebieden dooien gestaag, waarbij organisch koolstof via rivieren en kusterosie vrijkomt. De bestemming van dit koolstof in de oceaan is niet bekend, maar afbraak hiervan kan klimaatopwarming versterken. Dit onderzoek zal veldstudies combineren met geochemische analyses om koolstofafbraak op de route van permafrostdooi naar uiteindelijke sedimentopslag te kwantificeren.

  Botsingen van kosmische titanen
  Dr. L. (Lingyu) Wang (v), SRON

  De evolutie van sterrenstelsels is een onopgeloste puzzel. Spectaculair botsingen tussen sterrenstelsels kunnen de botsende sterrenstelsels fundamenteel veranderen. Door kunstmatige intelligentie toe te passen op krachtige nieuwe surveys van het heelal gaan onderzoekers voor het eerst nauwkeurig de impact van botsingen meten op de groei van sterrenstelsels en zwarte gaten.

  Plant‐dier transities in de veranderende oceaan
  Dr. S. (Susanne) Wilken (v), Universiteit van Amsterdam

  Verschillende mariene microben kunnen zowel als plant en als dier groeien. Als ze meer ‘plantachtig’ worden, kunnen ze de koolstofopslag in de oceaan verhogen; als ze meer ‘dierachtig’ worden, zetten ze koolstof weer vrij. Dit onderzoek bestudeert hoe deze mixotrofen zullen reageren op het verwarmen en verzuren van de oceanen.

 • Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw)

  Ontwikkeling van innovatieve behandelingen voor erfelijke blindheid
  Prof. dr. C.J.F. (Camiel) Boon (m), Amsterdam UMC / AMC

  X-gebonden juveniele retinoschisis (XLRS) is een erfelijke oogziekte waarvoor geen behandeling bestaat. XLRS veroorzaakt ernstig verlies van het gezichtsvermogen en zelfs blindheid op de kinderleeftijd. Ik ga een behandeling voor XLRS ontwikkelen met behulp van experimentele onderzoeksmodellen, op basis van patiënt-specifieke stamcellen en een diermodel.

  Interacties tussen luchtwegvirussen en implicaties voor vaccinatiebeleid
  Dr. P.C.J.L. (Patricia) Bruijning-Verhagen (v), Universitair Medisch Centrum Utrecht

  Preventie van virale luchtweginfecties in van groot belang voor de volksgezondheid. Door interacties tussen virussen kan preventie van één virus (door vaccinatie) invloed hebben op het voorkomen van een ander virus. Dit project onderzoekt deze virus interacties met epidemiologische en wiskundige methoden. De resultaten zullen invloed hebben op de keuzes rondom vaccinatiebeleid.

  Lichamelijke training als chemotherapie versterker?
  Dr. L.M. (Larien) Buffart (v), Radboudumc, afdeling Fysiologie

  Lichamelijke training tijdens chemotherapie bevordert de kwaliteit van leven van patiënten, maar de klinische effecten zijn onbekend. Deze studie ontrafelt of training de chemotherapie behandeling voor patiënten met uitgezaaide darmkanker kan versterken. Onderzoekers bestuderen welk trainingsprogramma het beste in staat is om aanpassingen in chemotherapiedoseringen te voorkomen door verminderde toxiciteit en versterkte mentale kracht. Daarnaast onderzoeken zij de effecten op het immuunsysteem.

  Correct Voorspellen van Keuzegedrag in de Gezondheidszorg
  Dr. E.W. (Esther) de Bekker-Grob (v), Erasmus Universiteit Rotterdam

  Correct voorspellen van keuzegedrag van patiënten voorkomt slechte beleidsbeslissingen en ‘gissen-en-missen’ implementatie in de gezondheidszorg. Echter huidige modellen analyseren keuzes alsof zij geheel onafhankelijk zijn van externe invloeden en belemmeren het accuraat vooraf-evalueren van gezondheidszorgbeleid. Dit onderzoeksproject ontwikkelt en valideert een sociaal onderling afhankelijk keuze-paradigma om deze kloof te dichten.

  Een nieuwe kijk op functioneel zicht: individuele verschillen in neurale plasticiteit en degeneratie
  Dr. K.V. (Koen) Haak (m), Radboudumc

  Mensen met objectief vergelijkbaar zicht (bijv. gezichtsscherpte) kunnen sterk verschillen in hun functionele zicht (bijv. kunnen lezen of auto kunnen rijden). Dr. Haak onderzoekt of er individuele verschillen bestaan in hoe het brein compenseert en/of degenereert in patiënten met een oogziekte, en in hoeverre deze verschillen functioneel zicht voorspellen.

  Tijdreizen in de wereld van hartritmestoornissen
  Dr. J. (Jordi) Heijman (m), Universiteit Maastricht

  Hartritmestoornissen zijn een belangrijke doodsoorzaak. Om tot betere behandelingen te komen worden in dit onderzoek nieuwe computermodellen ontwikkeld om veranderingen in de elektrische eigenschappen van het hart over milliseconden tot dagen te bestuderen. Deze veranderingen kunnen bijdragen aan de stabilisatie van ritmestoornissen en de huidige therapie negatief beïnvloeden.

  Afgeti(c)kt?
  Prof. dr. J.W.R. (Joppe) Hovius (m), Amsterdam UMC, locatie AMC

  Meer en meer mensen krijgen Lymeziekte. Helaas is er geen vaccin om de ziekte te voorkomen. Door het onderzoeken van tekenspeeksel en de afweerreactie van mensen tegen teken willen de wetenschappers een vaccin ontwikkelen tegen de teek om zo Lymeziekte in zowel Europa als Amerika te voorkomen.

  Niet-invasieve hersenmodulatie met behulp van nanopartikels
  Dr. A. (Ali) Jahanshahianvar (m), MUMC+

  Diepe hersenstimulatie (DBS) wordt frequent toegepast als behandeling voor neurologische en psychiatrische ziektebeelden. Helaas is de behandeling invasief. Het “invasieve” leidt tot complicaties zoals een hersenbloeding. Ik wil een niet-invasieve manier van DBS ontwikkelen die tevens patiënt-specifieker is. Hiervoor wil ik gebruik maken van magneto-elektrische nanopartikels die hersencellen kunnen stimuleren.

  Op weg naar gepersonalizeerde screening voor darmkanker
  Dr. I. (Iris) Lansdorp-Vogelaar (v), Erasmus MC

  De bevolkingsonderzoeken kanker zijn voor iedereen hetzelfde, ondanks substantiële verschillen in risico. Dit project beoogt gepersonaliseerde screening in de praktijk te brengen. Allereerst bepalen de onderzoekers de optimale screeningsstrategie op basis van geslacht, leeftijd en voorgaande screeningsresultaten om vervolgens het voordeel van gepersonaliseerde screening in een klinische studie te onderzoeken.

  Sterke hersenverbindingen tegen dementie
  Dr. B.M. (Betty) Tijms (v), Amsterdam UMC, locatie VUmc

  Sterke verbindingen tussen hersengebieden zijn belangrijk voor het denkvermogen. De ziekte van Alzheimer verstoort hersenverbindingen en veroorzaakt dementie. Echter, mensen met sterke hersenverbindingen vertonen een trager ziektebeloop. De onderzoekers gaan bestuderen welke biologische processen bijdragen aan sterke hersenverbindingen, om zo nieuwe manieren te vinden die de ziekte van Alzheimer kunnen vertragen.

  Ontsteking zonder infectie
  Dr. A.G. (Annemarthe) van der Veen (v), LUMC

  Een steriele ontstekingsreactie vindt plaats in afwezigheid van een infectieziekte, als reactie op onze eigen moleculen. Dit gebeurt wanneer het immuunsysteem niet langer onderscheid kan maken tussen lichaamseigen moleculen en microbiële moleculen: dit leidt tot auto-immuun-gerelateerde aandoeningen. De onderzoekers proberen de oorzaken van een steriele ontsteking te achterhalen.

  Reanalyse van klinische trials in ALS (RECALS)
  Dr. M.A. (Michael) van Es (m), UMC Utrecht

  Er is op dit moment geen effectieve behandeling voor ALS. In dit project zullen we nieuwe inzichten in ALS toepassen op oude medicijnstudies door zo veel mogelijk bestaande gegevens aan elkaar te koppelen. Zo kunnen we kijken of verschillende (genetische) groepen patiënten anders reageren op behandeling. We hebben hierdoor de mogelijkheid om patiënten te vinden die wel baat hadden bij oudere middelen. Ook zullen onze resultaten toekomstige trials verbeteren.

  De brein-infiltrerende T cel ontmaskerd
  Dr. M.M. (Marvin) van Luijn (m), Erasmus MC

  Het Epstein-Barr virus is een belangrijke maar onbegrepen drijfveer van auto-immuunziekten waarbij CD4+ T- en B-cellen genetisch anders zijn. De onderzoeker wilt begrijpen hoe cytotoxische CD4+ T-cellen aangezet worden het brein binnen te dringen en de opgedane kennis gebruiken om het ziektebeloop van multipele sclerose beter te voorspellen en behandelen.

  Ontrafelen van de rol van dystrofine in het brein
  Dr. M. (Maaike) van Putten (v), LUMC

  Veel Duchenne patiënten hebben gedrags-, en leerproblemen door een gebrek aan dystrofine eiwitten in de hersenen. De onderzoeker wil in gekweekte humane hersencellen bestuderen hoe afwezigheid van dystrofine leidt tot afwijkingen en in welke mate deze kunnen worden behandeld middels een therapie om dystrofine aanmaak te herstellen.

  De grote impact van jeugdtrauma bij depressie
  Dr. mr. C.H. (Christiaan) Vinkers (m), Amsterdam UMC, locatie VUmc

  Veel mensen hebben jeugdtrauma meegemaakt en lopen risico op psychiatrische ziektes zoals depressie. Maar kunnen mensen herstellen van jeugdtrauma? Ik onderzoek waarom de gevolgen van jeugdtrauma zo langdurig en ernstig zijn, en of we met een ‘reset’ van het stress systeem deze vorm van depressie beter kunnen behandelen.

 • Sociale en geesteswetenschappen (SGW)

  Bevordert westers onderwijs de democratie?
  Dr. A.K. (Anar) Ahmadov – Universiteit Leiden

  Veel overheden, internationale organisaties en private donoren investeren substantieel in het mogelijk maken van een opleiding in Westerse instituten voor burgers uit ontwikkelingslanden. Maar terwijl sommige begunstigden zich ontpoppen tot bekeerde democraten, worden anderen reactionaire autocraten. Is een Westerse opleiding een aanjager of remmer van democratie in ontwikkelingslanden?

  Economische dieren: economie en mensbeeld in het oude Griekenland
  Dr. T.A. (Tazuko) van Berkel – Universiteit Leiden

  Wie is Homo Economicus? Elke economische theorie veronderstelt een mensbeeld. Dit project onderzoekt het mensbeeld dat spreekt uit economische teksten uit de Griekse oudheid en de kennisvormen waarin dit mensbeeld gestalte krijgt.

  De pratende doden: reconstrueren van informatie-uitwisseling 5000 jaar geleden
  Dr. Q.P.J. (Quentin) Bourgeois – Universiteit Leiden

  Hoe is het mogelijk dat mensen die ver van elkaar leven, elkaar waarschijnlijk nooit gezien hebben, toch precies dezelfde rituele praktijken en denkwerelden erop nahouden? Dat gaat dit project uitzoeken aan de hand van communicatienetwerken van 5000 jaar geleden.

  Psychedelica in perspectief
  Dr. M. (Michiel) van Elk – Universiteit Leiden

  Psychedelica roepen mystieke ervaringen op en bieden therapeutisch potentieel voor de behandeling van biomedische aandoeningen. Het is echter onduidelijk hoe deze effecten precies tot stand komen. Dit project onderzoekt de psychologische en neurocognitieve werking van psychedelica, de rol van verwachtingen en de korte- en langetermijneffecten van de psychedelische ervaring.

  Een sociaal omslagpunt: klimaatbestendige toekomsten door transformationele aanpassing
  Prof. dr. T.V. (Tatiana) Filatova – Universiteit van Twente

  Toenemende gevolgen van klimaatverandering kunnen niet worden aangepakt middels conventionele maatregelen. Het hedendaagse klimaatprobleem maakt transformationele aanpassingen onvermijdelijk. Echter, incrementele veranderingen hebben de maatschappelijke voorkeur. Dit project bestudeert eerdere transformaties ten gevolge van natuurrampen. En het ontwikkelt computermodellen om maatschappelijke omslagpunten te begrijpen en daarmee beleidsbeslissingen voor klimaataanpassingen beter te onderbouwen.

  Van het verleden terug naar de toekomst: intergenerationele nalatenschappen van massageweld
  Dr. B. (Barbora) Holá - Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

  Genocide, oorlog en staatrepressie gaan gepaard met massaal geweld, wat grote gevolgen heeft voor degenen die het rechtstreeks treft én voor toekomstige generaties. Dit project onderzoekt hoe erfenissen van massaal geweld worden overgedragen op volgende generaties en welke rol ‘transitional justice’-mechanismen zoals strafrechtspleging en ambtelijke zuiveringen hierin spelen.

  Beperkte aansprakelijkheid: vloek of zegen?
  Dr. P.A.E. (Peter) Koudijs - Erasmus Universiteit Rotterdam

  Bij beperkte aansprakelijkheid kunnen ondernemers onder sommige schulden uit. Dit stimuleert hen om meer risico te nemen. Is dat een vloek of een zegen? Ik duik in de geschiedenis van de introductie van beperkte aansprakelijkheid in de VS en bekijk wat de effecten hiervan waren op ondernemers en innovatie.

  Kantelpunten in Behandeltrajecten
  Dr. A. (Anna) Lichtwarck-Aschoff - Radboud Universiteit Nijmegen

  Wanneer en waarom worden cliënten plotseling beter en zijn er sensitieve perioden waarin cliënten vatbaarder zijn voor interventies? Deze vragen tracht huidig project te beantwoorden om uiteindelijk de praktijk te ondersteunen en zorg op maat op het juiste moment te kunnen bieden.

  Vredebouwers in vroegmodern Frankrijk
  Dr. D.C. (David) van der Linden - Rijksuniversiteit Groningen

  Hoe kunnen voormalige vijanden duurzame vrede bereiken na een burgeroorlog? Dit project onderzoekt de vredesinstrumenten die werden ontwikkeld na afloop van de Franse godsdienstoorlogen (1562–1598) en analyseert hoe effectief deze oplossingen waren. Historisch onderzoek werpt zo nieuw licht op de langetermijneffecten van vredesstrategieën.

  De zintuigen afstemmen: hoe cognitie bij de poort de sensatie vormt
  Dr. S. (Sebastiaan) Mathôt - Rijksuniversiteit Groningen

  De grootte van de oogpupillen bepaalt hoe licht op het netvlies valt. En de spanning van het trommelvlies bepaalt hoe geluid de oren binnenkomt. Dit beïnvloedt onze waarneming. Maar hoeveel invloed hebben we over onze zintuigen? De onderzoekers bekijken in hoeverre de hersenen deze sensorische processen actief besturen.

  Hoe snel kan je stoppen?
  Dr. D. (Dora) Matzke – Universiteit van Amsterdam

  Het vermogen om reeds ingezette handelingen te stoppen is belangrijk voor zelfbeheersing en helpt mensen veilig te functioneren in hun omgeving. Dit project heeft als doel om een methodologisch raamwerk te ontwikkelen voor het meten van de psychologische processen die mensen in staat stellen om ongewenst gedrag te onderdrukken.

  Ongelijke partners? Christelijk-Joodse en Christelijk-Islamitische koppels in Nederland
  Prof. dr. M. (Marianne) Moyaert - Vrije Universiteit Amsterdam

  Joodse en Moslimminderheden in Nederland worden geconfronteerd met islamofobie en antisemitisme terwijl (geseculariseerde) christelijke privileges gehandhaafd blijven. Dit project onderzoekt en vergelijkt hoe Christelijk-Joodse en Christelijk-Islamitische stellen hiermee omgaan. De onderzoekers focussen op rituele en materiële praktijken (Besnijdenis/doop, kerstmis/Hanukkah…) omdat deze erg gevoelig liggen en de ongelijke machtsverhoudingen op scherp stellen.

  Kan een positievere waarneming van de politie criminaliteit voorkomen?
  Dr. A.E. (Amy) Nivette - Universiteit Utrecht

  Kan eenmalig contact met de politie veranderen hoe mensen tegen hen aankijken? Kan een tweet vertrouwensschade in de politie veroorzaken? Heeft dit invloed op iemands crimineel gedrag? Dit project introduceert een nieuwe methode om contact met de politie te meten en hoe deze ervaringen individuele meningen en crimineel gedrag beïnvloeden.

  Gouden Vrouwen
  Dr. J.F.J. (Judith) Noorman – Universiteit van Amsterdam

  Dit project bestudeert de invloed van vrouwen op de kunstmarkt van de Nederlandse zeventiende eeuw door naar huishoudelijke consumptie te kijken. Op basis van verschillende bronnen laat dit project zien hoe vrouwen zich manifesteerden als belangrijke klanten en professionals en ontkracht zodoende het bestaande beeld van de kunstmarkt als mannenwereld.

  ENCODE: Explicatie van Normen voor Collectieve Deliberatie
  Dr. F. (Frederik) Van de Putte - Erasmus Universiteit Rotterdam

  Echte democratie vereist collectieve deliberatie: burgers moeten niet enkel stemmen, maar ook overleggen. Maar aan welke normen kan zulk overleg voldoen? Dat is de centrale vraag in dit project, waarin ik formele modellen ontwikkel van deliberatie als een interactief, dynamisch proces, om de normatieve beperkingen ervan in kaart te brengen.

  Kinderen op eigen kracht naar veilig onlinegedrag
  Dr. E. (Esther) Rozendaal - Erasmus Universiteit Rotterdam

  Digitale media bieden kansen maar ook risico’s voor kinderen. Daarom wordt op steeds meer scholen geïnvesteerd in digitale mediawijsheid. Maar mediawijs zijn betekent niet automatisch dat kinderen zich online veilig gedragen. Met innovatieve gametechnologie achterhalen de onderzoekers hoe kinderen empowered kunnen worden om zich online veilig te gedragen.

  Statistisch leren in de tijd: de kloof dichten tussen ‘time series’-econometrie en de statistische leerliteratuur
  Dr. J. (Julia) Schaumburg - Vrije Universiteit Amsterdam

  Dit onderzoek ontwikkelt nieuwe methoden voor complexe economische beleidsvragen door twee moderne onderzoeksrichtingen samen te brengen: de geschiktheid van statistische machine-learning-technieken om hoog-complexe patronen uit de data op te pikken, en de flexibiliteit van econometrische tijdreeksmodellen om zich aan te passen aan veranderende tijden van economische ontwikkeling.

  Vanuit de hersenen naar controle
  Dr. B. (Bettina) Sorger - Universiteit Maastricht

  Zelfeffectiviteit en communicatie zijn cruciaal voor een opgroeiend kind. Vanwege ernstige motorische beperkingen hebben sommige kinderen met cerebrale parese geen enkele manier om hun omgeving te beïnvloeden. Dit project ontwikkelt een op hersenactiviteit gebaseerde methode zodat deze kinderen toch actief kunnen deelnemen aan het leven.

  Islamitische religiositeit: vriend of vijand van democratie en emancipatie?
  Dr. C.H.B.M. (Niels) Spierings - Radboud Universiteit Nijmegen

  Moslims in Europa alsook in Nederland zijn gemiddeld conservatiever en minder politiek betrokken dan niet-Moslims. Komt dat door hun religie (van moskeegang tot een persoonlijk band met Allah)? Dit onderzoek legt bloot hoe en wanneer aspecten van islam de politieke betrokkenheid en steun voor emancipatie verminderen of juist bevorderen.

  De democratische gevolgen van decentralisatie
  Dr. W.P. (Wouter) Veenendaal - Universiteit Leiden

  Dit project onderzoekt de democratische consequenties van steeds verdergaande decentralisatie en regionalisering in Europese landen. Door een originele benadering die de focus legt op informele politieke dynamieken wordt bekeken hoe democratie functioneert in sub-nationale eenheden, en hoe steeds complexere relaties tussen bestuurslagen de democratische positie van burgers beïnvloeden.

  Communiceren tweetalige kinderen beter? 
  Dr. J. (Josje) Verhagen – Universiteit van Amsterdam

  Tweetalige kinderen communiceren effectiever dan eentalige kinderen: zij maken beter gebruik van niet-verbale informatie en zijn zich beter bewust van de kennis van hun gesprekspartner. Dit project onderzoekt waarom dit zo is, of dit voordeel van tweetaligheid ook gevonden wordt in natuurlijke communicatie en of het helpt bij het taalleren.

  Groei onder spanning in Afrika
  Dr. ir. M.J. (Maarten) Voors – Universiteit Wageningen

  Voor het eerst worden op grote schaal Afrikaanse rurale steden aangesloten op elektriciteit. Leidt dit tot structurele aanpassing van de lokale economie en duurzame armoedebestrijding? Dit project onderzoekt de causale impact van elektrificatie op economische ontwikkeling en de specifieke rol hierin van technologie en lokale markten.

 • Toegepaste en technische wetenschappen (TTW)

  Het voorspellen van de veilige operationele envelop voor autonome robots
  Dr. C.C. (Coen) de Visser (m), Technische Universiteit Delft

  Robots zullen in de nabije toekomst een belangrijke rol gaan vervullen in ons dagelijks leven, maar alleen als ze veilig genoeg zijn. De onderzoeker gaat een systeem ontwikkelen waarmee robots zich bewust worden van hun fysieke beperkingen, zelfs na beschadigingen. Hiermee kunnen robots zich veilig uit gevaarlijke situaties redden.

  Minder beweging in zieke thoracale aorta
  Dr. ir. P. (Pim) van Ooij (m), Amsterdam UMC - Locatie AMC

  De thoracale aorta ondergaat aanhoudende beweging van het hart en de bloedstroom. Een zieke, stijve aorta kan hierdoor scheuren. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van nieuwe MRI-technieken om aortabeweging en stijfheid in kaart te brengen zodat een betere risico-inschatting op lethale aortaproblemen gemaakt kan worden.

  Bijel-templated membranen voor moleculaire scheidingen
  Dr. M.F. (Martin) Haase (m), Universiteit Utrecht

  Filters om zeewater in zoet water te veranderen zijn fundamenteel beperkt in hun waterdoorvoer. Onderzoekers zullen een sponsachtig materiaal ontwerpen met tot 1000x meer filteroppervlak vergeleken met bestaande technologieën. Vloeistoftransport in het filter zal worden geoptimaliseerd om de kosten voor ontziltingsinstallaties aanzienlijk te verlagen en om draagbare filters te miniaturiseren.

  Het bouwen van nano-elektronica door het lokaal stapelen van atoomlagen
  Dr. ir. A.J.M. (Adrie) Mackus (m), Eindhoven University of Technology

  Het ultieme doel in de nanowetenschap is om materialen ‘bottom-up’ te maken met atomaire precisie, maar toch vindt de fabricage van nanoelectronica vooralsnog enkel plaats door het weghalen van overtollig materiaal. De onderzoekers gaan nieuwe nanofabricagetechnieken ontwikkelen gebaseerd op het deponeren van materiaal enkel daar waar het nodig is.

  De diversiteit van bloeitijd
  Dr. ir. ing. G.W. (Wilma) van Esse (v), Wageningen University & Research

  Bloeitijd in granen bepaalt niet alleen wanneer er een bloem gevormd moet worden, maar beïnvloedt ook eigenschappen zoals aantal zijtakken, zaden per aar en zaadgewicht. De onderzoekers gaan achterhalen hoe deze eigenschappen met elkaar in verband staan op moleculair-genetisch niveau om met deze kennis de opbrengst in granen te verhogen.

  Lucht als drijvende kracht voor drinkwaterzuivering
  Dr. ir. D. (Doris) van Halem (v), Technische Universiteit Delft

  Wereldwijd hebben naar schatting 140 miljoen mensen geen veilig drinkwater doordat hun grondwater besmet is met giftig arseen. De onderzoekers gaan op innovatieve wijze bestuderen hoe, door vertraagde inbrenging van zuurstof, arseen verwijderd kan worden. Deze nieuwe kennis van gecontroleerde biologisch-chemische processen zal gebruikt worden voor ontwikkeling van duurzame zuiveringstechnieken.

  Snelle en geluidloze metabole MRI voor kinderen
  Dr. ir. J.P. (Jannie) Wijnen (v), Universitair Medisch Centrum Utrecht

  In dit onderzoek wordt een MRI-techniek ontwikkeld die de huidige hardware en fysiologische barrières doorbreekt. Door de inzet van nieuwe hardware kan de beeldvorming zodanig versneld worden dat er geen artefacten kunnen ontstaan door beweging en de scan bovendien geluidloos is, iets wat tot nu toe niet mogelijk werd geacht. Met deze techniek zijn we in staat tot beeldvorming van metabole processen in de hersenen van kinderen met metabole ziekten en hersentumoren waardoor we effecten van behandelingen beter kunnen evalueren.

  Het meten van het prille begin van parasitisme door aaltjes in planten
  Dr. ir. J.L. (Jose) Lozano Torres (m), Wageningen University & Research

  Microscopisch kleine plant-parasitaire aaltjes behoren tot de meest schadelijke plagen in de landbouw. Het kunnen waarnemen van het prille begin van een parasitaire interactie tussen aaltjes en planten is van groot belang voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van ziekteresistentie. Deze kennis zal grotendeels bijdragen aan de veredeling van gewassen.

  Het voorspelling van longkanker Immunotherapie-respons. Het is persoonlijk.
  Dr. ir. F. (Francesco) Ciompi (m), Radboud universitair medisch centrum

  Immunotherapie heeft recentelijk opzienbarende resultaten getoond bij de behandeling van longkanker. Helaas heeft slechts een deel van de patiënten baat bij deze belastende en dure behandeling. In dit project gebruik ik kunstmatige intelligentie om te voorspellen wie in aanmerking komen voor immunotherapie, om onnodige behandelingen, lijden en kosten te besparen.

  Nieuwe biomarkers voor beeldvorming herseninfarct
  Dr. K. (Kim) van der Heiden (v), Erasmus Medisch Centrum

  Een herseninfarct wordt veroorzaakt door scheuren van de kap over een vetophoping in de halsslagader. In dit project zal de onderzoeker die werkt op het kruispunt van cardiovasculaire biologie, technologie, en beeldvorming, kapjes in het laboratorium namaken om nieuwe biomarkers voor beeldvorming van kap scheuring te identificeren.

  Lichaamseigen RNA-koeriers
  Dr. P. (Pieter) Vader (m), Universitair Medisch Centrum Utrecht

  RNA is onderdeel van onze genetische code en kan als medicijn ingezet worden voor allerlei ziektebeelden. RNAmedicatie is echter fragiel en moet dus in ons lichaam beschermd getransporteerd en in zieke cellen afgeleverd worden. De onderzoekers gaan kijken of de truc hiervoor afgekeken kan worden van natuurlijk voorkomende, lichaamseigen RNA-koeriers.