Vidi 2013

Bekijk de lijst met 88 gehonoreerde Vidi-onderzoekers in 2013, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject. Veni maakt samen met Vidi en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Feiten en cijfers

Aantal (ontvankelijke) voorstellen: 540
Verdeling m/v bij aanvragers: 364 man, 176 vrouw
Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 88(16%)
Verdeling m/v bij honoreringen: 58 man, 30 vrouw
Honoreringspercentage vrouwen: 17%
Honoreringspercentage mannen: 16%

Vidi 2013.jpg
Overzicht met aanvragen en toekenningen Vidi 2013 per domein naar gender
 • Gesorteerd op alfabet

  Veroorzaakt chaos kindermishandeling?
  Prof. dr. L.R.A. (Lenneke) Alink (v), UL – Pedagogische Wetenschappen
  Heeft chaos in het gezin invloed op kindermishandeling? Met een babysimulator wordt experimenteel getoetst of chaos de kans op mishandeling verhoogt. Ook zullen de onderzoekers het effect van een interventie gericht op vermindering van chaos in risicogezinnen bestuderen.

  Kennis voor schone technologie
  Dr. F. (Floortje) Alkemade (v), UU – Copernicus Institute of Sustainable Development
  Technologische doorbraken zoals CO2-neutrale auto's zijn nodig om tot een duurzame samenleving te komen. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe methoden om systematisch te bestuderen welke mechanismen tot technologische doorbraken in schone technologie leiden.

  Het eeuwige leven van stamcellen
  Dr. R. (Renée) van Amerongen (v), UvA – Moleculaire Cytologie
  Stamcellen kunnen zich schijnbaar eindeloos blijven delen. Deze bijzondere eigenschap is cruciaal voor het weefselonderhoud en schadeherstel in ons lichaam. Tegelijkertijd wordt dit proces strak gereguleerd. Om stamcelactiviteit beter te leren begrijpen en beheersen, identificeren de onderzoekers de verantwoordelijke controlemechanismen.

  Rationele verwachtingen voorbij
  Dr. A. (Aurélien) Baillon (m), EUR – Erasmus School of Economics
  Hebben mensen perfecte (rationele) verwachtingen over hun toekomst zoals economen doorgaans aannemen? Dit onderzoek bestudeert de werkelijk verwachtingen van mensen. Dat leidt tot een beter begrip waarom mensen zich te veel verzekeren en te weinig sparen voor hun pensioen.

  De geheimen van chipkaarten afluisteren en beschermen
  Dr. L (Lejla) Batina (v), RUN  ICIS
  Chipkaarten worden gebruikt als bankpasjes, SIM-kaarten, ov-kaarten, identiteitskaarten en ook in paspoorten. Dit project onderzoekt de beveiliging van zulke kaarten tegen de meest bedreigende vorm van aanvallen, zogenaamde side-channnel attacks, waarbij nauwkeurige analyse van bijvoorbeeld het stroomverbruik geheime sleutels verraadt.

  Financiële beslissingen: lessen uit de geschiedenis
  Dr. F.B. (Fabio) Braggion (m), UvT – Financiering
  Belastingen en bijbehorende wetgeving zijn belangrijke factoren wanneer bedrijven besluiten tot een aandelenuitgave of dividenduitkering. Hun werkelijke impact is echter onduidelijk. Ik bestudeer hoe deze financiële beslissingen van bedrijven veranderden toen overheden bedrijfsbelastingen en regelgeving invoerden in de afgelopen eeuw.

  Omzetten van biomassa met katalyse: de natuur doet het voor
  Dr. P. C. A. (Pieter) Bruijnincx (m), UU  Anorganische Chemie & Katalyse
  De natuur heeft elegante oplossingen gevonden om complexe processen mogelijk te maken en te controleren. Met deze oplossingen als inspiratiebron gaan de onderzoekers nieuwe, dynamische processen en katalysatoren ontwikkelen om biomassa om te zetten in duurzame chemicaliën en brandstoffen.

  Gravity as a hologram
  Dr. A. (Alejandra) Castro (f), UvA  Instituut voor Theoretische Fysica
  Physics Black holes give rise to a radical possibility: our universe is like a hologram. The goal of the project is to explore the repercussions of holography. The basic question to answer is: how does geometry emerge from a quantum theory?

  Burgerlijke Ongehoorzaamheid – Democratisch, Globaal, Digitaal?
  Dr. R. (Robin) Celikates (m), UvA – Filosofie
  Burgerlijke ongehoorzaamheid speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de democratie. Denk bijvoorbeeld aan Martin Luther King, Jr. Maar hoe is deze praktijk veranderd? Dit onderzoek bestudeert de uitdagingen van de democratisering, globalisering en digitalisering van ongehoorzaamheid aan het begin van de 21e eeuw.

  Zieke bloedvaatjes in zieke bloedvaten
  Dr. C. (Caroline) Cheng (v), UMCU – Vaatwand Biologie
  Aderverkalking is het dichtslippen van bloedvaten waardoor organen niet meer voldoende zuurstof kunnen ontvangen. Bij een ernstige vorm hiervan treedt er ingroei op van slecht functionerende microvaatjes. Dat verergert de aderverkalking en daarom kijken de onderzoekers hoe dit tot stand komt.

  Kunnen verontreinigingen een fusieplasma in toom houden?
  Dr. ir. I.G.J. (Ivo) Classen (m), DIFFER – Fusiefysica
  Het succes van fusiereactoren hangt voor een groot deel af van het onder controle krijgen van een instabiliteit die plotselinge warmteverliezen veroorzaakt. Het is gebleken dat deze instabiliteit beïnvloed wordt door verontreinigingen in het plasma. Dit onderzoek gebruikt zowel een fusiereactor als een plasma-wand-simulator om de effecten van verontreinigingen te verklaren en methodes te vinden instabiliteit te vermijden.

  Parasiteren bij een sluipend ziekteproces: atherosclerose
  Dr. ir. I. (Ingrid) Dijkgraaf (f), UM  Biochemie
  Atherosclerose is een chronische ziekte waarbij de interactie tussen twee ontstekingseiwitten een oorzakelijke rol speelt. De onderzoekers zullen deze interactie op moleculair niveau bestuderen en proberen te verbreken met behulp van een recentelijk ontdekt tekeneiwit.

  Lawines in de donkere diepe zee
  Dr. J.T. (Joris) Eggenhuisen (m), UU – Sedimentologie
  Wervelende lawines voeren sediment 1000 km ver door meanderende geulen op de bodem van de oceanen. Deze lawines worden nagemaakt in het laboratorium om erachter te komen hoe dat kan, en te voorspellen waar in oceanen zand afgezet wordt.

  Experimentele kosmologie met supergeleidende nano-circuits
  Dr. A. (Akira) Endo (m), TUD  Kavli Institute of Nanoscience
  De gevoeligheid van supergeleiders voor straling wordt gebruikt om de kosmos te ontrafelen. Een nano-gestructureerde supergeleidende chip geplaatst in een telescoop zal onthullen waar en hoe diep weg de sterrenstelsels aan de rand van het universum zitten.

  New Catalysts for the sustainable production of chemicals
  Dr. M. A. (Tati) Fernández (f), RUG  Chemistry
  The sustainable synthesis of organic molecules provides innumerable benefits for the environment and economy. The researchers will develop new catalysts for the direct and selective functionalization of C-H bonds, a highly attractive strategy to achieve green, clean and efficient transformations.

  Van mutatie tot ziekte
  Dr. L.H. (Lude) Franke (m), UMCG – Genetica
  Voor veel ziekten zijn nu genetische risicofactoren bekend. Voor de meeste ziekten blijft het echter onduidelijk hoe deze mutaties uiteindelijk tot ziekte leiden en welke biologische processen zij verstoren. De onderzoekers gaan dit uitzoeken met behulp van 'big data'.

  De invloed van darmbacteriën op onze vetstofwisseling
  Dr. J. (Jingyuan) Fu (v), UMCG – Genetica
  Darmbacteriën en mensen hebben een symbiotische relatie. Dit project zal uitzoeken hoe darmbacteriën onze vetstofwisseling beïnvloeden en welke rol genetische variatie daarin speelt. Dit onderzoek zal aanknopingspunten bieden voor nieuwe mogelijkheden voor behandeling door gebruik te maken van darmbacteriën.

  Onzekerheid in ranglijsten zichtbaar maken
  Dr. J. J. (Jelle) Goeman (m), UMC St. Radboud – Biostatistiek
  Een ranglijst heeft altijd een winnaar en een verliezer, maar als de werkelijke verschillen klein zijn speelt het toeval hierbij vaak een grote rol. De onderzoekers ontwerpen methoden om aan te geven hoe zeker we zijn over een gevonden rangorde.

  Nieuws uit de Nieuwe Wereld
  Dr. M. (Michiel) van Groesen (m), UvA – Geschiedenis
  De eerste gedrukte kranten stonden vol met nieuws uit de Nieuwe Wereld. De strijd om Brazilië en de komst van de jaarlijkse zilvervloot werden thuis nauwlettend gevolgd. Dit onderzoek bestudeert de dynamiek van trans-Atlantische berichtgeving in de nieuwe media van de Gouden Eeuw.

  Rol van bindweefsel bij boezemfibrilleren
  Dr. J.R. (Joris) de Groot (m), AMC/UvA  Cardiologie
  Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis en ontstaat door bindweefselvorming in de linker hartboezem. De onderzoekers zullen de bindweefselopbouw en -afbraak in de boezem van patiënten bestuderen en onderzoeken of boezemfibrilleren te genezen is door het bindweefsel te behandelen.

  Sleutelen aan de motoren van de spier
  Dr. J. (Joris) Hoeks (m), UM  Humane Biologie
  In de spieren van type-2 diabetespatiënten is het functioneren van mitochondria, de cellulaire energieleveranciers, verminderd. Het verbeteren van deze mitochondriële capaciteit kan daarom bijdragen aan de behandeling van diabetes. Dit onderzoek bestudeert nieuwe regulatiemoleculen die de werking van spiermitochondria kunnen beïnvloeden.

  Spontane vorming van complexe batterijen
  Dr. ir. M. (Mark) Huijben (m), UT  Anorganische Materiaalkunde
  Batterijen spelen een belangrijke rol in de huidige energieopslag, maar voldoen nog niet aan onze wensen. De onderzoekers gaan de interne verbindingen verbeteren door middel van complexe, 3-dimensionale structuren. Deze vormen zich spontaan uit de losse onderdelen door zelforganisatie.

  Modelling Surface Processes in Quantum Dot Solar Cells by First Principles
  Dr. I (Ivan) Infante (m), VU – Theoretical Chemistry
  Inexpensive and high-performance solar devices that convert light into electricity efficiently are of crucial importance for society. Quantum dot solar cells are cheap, flexible and reliable devices that are expected to play a major role in future solar technologies. In this project, my group will develop and apply versatile computational tools to speed-up the development of this emerging technology.

  Verbouwing van ingepakt DNA
  Dr H. (Hugo) van Ingen (m), UU  NMR Spectroscopy Research Group
  Ons DNA wordt beschermd door het stevig in te pakken. Om het DNA te kunnen aflezen, wordt het weer uitgepakt. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe technieken om het mechanisme van deze verbouwing te achterhalen, met nadruk op het samenspel van moleculaire structuur, dynamica en interacties.

  De toekomst van de sterfte ontrafeld 
  Dr. F. (Fanny) Janssen (v), RUG – Demografie
  Sterftevoorspellingen zijn cruciaal voor sociale zekerheid en de gezondheidszorg, maar worden continue bijgesteld. Dit onderzoek verbetert de sterfteprognose door nieuwe inzichten over ontwikkelingen in roken, obesitas, alcohol en het uitstel van het ouder worden te verkrijgen en gelijktijdig te beschouwen.

  3D-eiwitmodellen in evolutionair perspectief
  Dr. R.P. (Robbie) Joosten (m), NKI-AvL  Biochemie
  Kristallografische 3D-eiwitmodellen helpen het leven in de cel te begrijpen en medicijnen te ontwikkelen. In dit onderzoek worden nieuwe computertechnieken ontwikkeld om, continu en systematisch, kennis uit evolutionair verwante eiwitten te gebruiken om betere, informatievere 3D-eiwitmodellen te maken.

  Sticky when wet
  Dr. M.M.G. (Marleen) Kamperman (v), WUR  Physical Chemistry and Colloid Science
  Borstelwormen leven onder water en bouwen cilindervormige huisjes door stukjes schelp en steen aan elkaar te plakken. De onderzoekers gaan het mechanisme nabootsen dat de borstelworm gebruikt om de lijm onderwater uit te scheiden, en gaan een sterke, taaie lijm ontwikkelen, die bijvoorbeeld als biomedische lijm toegepast kan worden.

  Tomaten uit de houdgreep
  Dr. M. (Merijn) Kant (m), UvA  Moleculaire en Chemische Ecologie
  Sommige parasieten kunnen de natuurlijke afweer van gewassen onderdrukken. De onderzoekers gaan deze achilleshiel in kaart brengen en tomatenplanten selecteren die niet onderdrukt kunnen worden. Deze eigenschappen gaan ze inzetten om gecultiveerde tomaten te bevrijden uit de houdgreep van plagen.

  Wervelend de diepzee in
  Dr. C.A. (Caroline) Katsman (v), UU/NIOZ – Oceanografie
  In de Noord-Atlantische Oceaan zinkt zeewater naar de diepzee. Dit proces stokt in een warmer klimaat, wat leidt tot extra zeespiegelstijging. Effecten van wervels in oceaanstromingen ontbreken echter in dit toekomstbeeld. Door te analyseren wat wervels doen verbeteren oceanografen klimaatvoorspellingen.

  Paying for All the King's Horses and All the King’s Men – Een belastinggeschiedenis van het Oud-Perzische Rijk
  Dr. K. (Kristin) Kleber (v), VU – Geschiedenis
  Het Oud-Perzische Rijk (550-330 v.Chr.) was het eerste 'wereldrijk' met vele culturen, dat zich uitstrekte van Griekenland tot het huidige Afghanistan. De bestudering van het belastingstelsel helpt ons de stabiliteit van dit rijk te verklaren.

  Het uiteenvallen van de Indo-Europese moedertaal
  Dr. A. (Alwin) Kloekhorst (m), UL  Taalwetenschap
  Alle talen van Europa tot aan India stammen af van één moedertaal, die duizenden jaren geleden gesproken werd. In dit project zal door middel van taalkundig stamboomonderzoek achterhaald worden hoe de allereerste opsplitsing van die Indo-Europese moedertaal precies gegaan is.

  Aanpak klimaatverandering kan niet zonder vastgoed
  Dr. N. (Nils) Kok (m), UM – Finance
  Mensen verbruiken het meeste energie in woningen, kantoren en winkels. Om dit te veranderen moeten we investeren in gebouwen of, bijvoorbeeld met slimme technologieën, ons gedrag aanpassen. De onderzoekers kijken naar de effectiefste methoden en de gevolgen voor economische waarde.

  Over Malaria, Mitochondriën, Modellen & Medicijnen
  Dr. T.W.A. (Taco) Kooij (m), RU – Medische Microbiologie
  De malariaparasiet bezit slechts één mitochondrion voor zijn gehele energiehuishouding, wellicht de achilleshiel van deze moordenaar op wereldformaat. Een multidisciplinair onderzoeksteam gaat deze huishouding ophelderen en een compleet malaria mitochondrion model bouwen. Dit zal aangrijpingspunten voor broodnodige nieuwe medicijnen opleveren.

  Efficiënte organische zonnecellen
  Dr. L. J. A. (Jan Anton) Koster (m), RUG – Photophysics and Optoelectronics (natuurkunde)
  Organische zonnecellen zijn een veelbelovend, nieuw type zonnecel. Om ze commercieel toe te kunnen passen moet hun efficiëntie worden verbeterd. Daarom gaan de onderzoekers uitzoeken hoe het weglekken van ladingen in zulke zonnecellen kan worden onderdrukt.

  Emoties en economische beslissingen
  Dr. G. (Gijs) van de Kuilen (m), UvT – Economie
  Emoties zijn van invloed op economische beslissingen van mensen, maar hoe en welke emoties precies een rol spelen is grotendeels onbekend. In dit project gaan de onderzoekers de relatie tussen emoties en keuzegedrag in kaart brengen met een nieuwe meetmethode.

  'Mamma, bier is niet voor jou, dat is voor pappa's!'
  Dr. E. (Emmanuel) Kuntsche (m), RU – Behavioural Science Institute
  Nederlandse jongeren drinken hun eerste glas alcohol vaak al op jonge leeftijd. Dit onderzoek richt zich op de rol van blootstelling aan het drinkgedrag van ouders in de ontwikkeling van kennis over alcohol in de kindertijd (4-8 jaar) en verwachtingen van alcohol en motieven om te drinken in de vroege adolescentie (9-13 jaar).

  Wegennet van het brein in beeld
  Dr. A. (Alexander) Leemans (m), UMCU – Image Sciences Institute
  De connecties in het brein zijn te vergelijken met een snelwegennet. De onderzoekers gaan dit wegennet van verbindingen in kaart brengen door het diffusieproces van watermoleculen in hersenweefsel te bestuderen.

  Taai biokeramiek voor botherstel
  Dr. ir. S.C.G. (Sander) Leeuwenburgh (m), Radboudumc Biomaterialen
  Calciumfosfaat biokeramiek wordt veelvuldig toegepast als kunstmatig materiaal voor botvervanging. Helaas is biokeramiek bros en daardoor niet geschikt voor lastdragende toepassingen. De onderzoekers gaan een nieuwe klasse van taai calciumfosfaat keramiek ontwikkelen dat wel aangebracht kan worden in lastdragend bot.

  Een navigatiesysteem in iedere cel
  Dr. S.M. (Simone) Lemeer (f), UU – Scheikunde
  Kankercellen zijn meester in het omzeilen van blokkades (medicijnen) die hun groei belemmeren. Hoe werkt dit interne navigatiesysteem? Kan door het aanbrengen van meerdere blokkades de kankercel alsnog gedood worden? Dit onderzoek zal het uitwijzen.

  Europa en de civiele rechtspraak
  Dr. C. (Chantal) Mak (v), UvA – Centre for the Study of European Contract Law
  Het publieke belang begrenst de vrijheid van private partijen. Wat betekent dit voor rechters die EU-doelstellingen tegen nationaal beleid moeten afwegen? De onderzoekers ontwikkelen een theoretisch kader voor de invulling van het publieke belang in Europese en nationale civiele rechtspraak.

  Wat maakt de mens zo sociaal?
  Dr. R.B. (Rogier) Mars, RUN, Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag
  Wij mensen zijn sociale wezens. Onze sociale vermogens zorgen ervoor dat wij de aardbol domineren. In dit onderzoek kijken we welke veranderingen in ons brein ertoe geleid hebben dat juist wij zo sociaal geworden zijn.

  DNA-reparatie onder de loep
  Dr. ir. J.A.F. (Jurgen) Marteijn (m), Erasmus MC – Genetica
  DNA-schade verstoort transcriptie. Hierdoor kunnen cellen sneller dood gaan wat kan leiden tot versnelde veroudering. De onderzoekers zullen de werking van eiwitten betrokken bij reparatie van deze DNA-schade in levende cellen bestuderen met geavanceerde microscoop en eiwitanalyses.

  Geluidsverwerking in de menselijke hersenen
  Dr. F. (Federico) De Martino (m), UM  Cognitive Neuroscience
  Om de geluiden die ons in het dagelijkse leven omringen te begrijpen, moeten de akoestische aspecten van een geluid (zoals de frequenties) geanalyseerd worden. Dit project onderzoekt hoe akoestische informatie verwerkt wordt binnen de verschillende stadia van de menselijke hersenen en hoe de interactie van deze processen tot geluidsperceptie leidt.

  Verkeerschaos in darmcellen veroorzaakt ernstige diarree
  Dr. S. (Sabine) Middendorp (v), UMC Utrecht  Kindergastro-enterologie
  Darmcellen hebben een gespecialiseerd transportmechanisme om vertering en opname van voedingsstoffen efficiënt te laten verlopen. Verstoring in dit transport leidt tot levensbedreigende diarree bij heel jonge kinderen. De onderzoekers bestuderen hoe dit werkt en zoeken naar nieuwe therapieën.

  Op zoek naar oorzaak en gevolg
  Dr. J.M. (Joris) Mooij (m), UvA  Instituut voor Informatica
  Welke advertenties kan een website het beste tonen? Verlagen bezuinigingsmaatregelen de staatsschuld? Hoe reageert een tumorcel onder invloed van een bepaalde chemische stof? De onderzoekers ontwikkelen nieuwe theorie en efficiënte algoritmes voor het maken van dergelijke causale voorspellingen.

  De politiek van het economische meten
  Dr. D.K. (Daniel) Mügge (m), UvA  Politicologie
  Kencijfers zoals inflatie of werkeloosheid staan centraal in economisch beleid. Die cijfers lijken vaak objectief, maar in de praktijk is het allesbehalve vanzelfsprekend hoe we onze economieën moeten meten. Dit project onderzoekt waarom overheden bepaalde meetformules boven anderen verkiezen.

  Bacteriën: Van ongewenste darmbewoners tot veroorzakers van suikerziekte
  Dr. M. (Max) Nieuwdorp (m), AMC/UvA – Inwendige en Vasculaire Geneeskunde
  Overgewicht veroorzaakt vaak een ontsteking in het buikvetweefsel. Deze ontsteking bevordert het ontstaan van suikerziekte bij mensen met overgewicht. De onderzoekers proberen te ontrafelen of specifieke darmbacteriën de bron van deze ontsteking vormen en of er mogelijke behandeling tegen is.

  Staan koudwaterkoraalriffen in de diepzee op rantsoen?
  Dr. ir. D. (Dick) van Oevelen (m), NIOZ – Ecosysteem Studies
  Koudwaterkoraalriffen zijn ware hotspots van biodiversiteit in de donkere diepzee. Echter, slechts weinig voedsel bereikt de oceaanbodem. Het bestaan van koraalriffen in de diepzee lijkt daarom een paradox. Dit onderzoek zoekt uit hoe deze diepzeeriffen aan een rantsoen ontsnappen.

  Origins of super-Earths
  Dr. C.W. (Chris) Ormel (m), UvA  Astronomy
  Super-Earths are a new and very common class of exo-planets. They are big and orbit close to their host star. The researchers aim to understand the origins of these planets and the diversity in architectures of planetary systems.

  Licht laten schijnen op hartritmestoornissen
  Dr. D.A. (Daniël) Pijnappels (m) UL – Hartziekten, Hart Long Centrum Leiden, LUMC
  Bij ritmestoornissen is de elektrische stroom in het hart verstoord. Dit komt veel voor en kan dodelijk zijn. Algen produceren elektrische stroom middels licht-gevoelige ionkanalen. Biologen en artsen gaan deze ionkanalen gebruiken om hartritmestoornissen te onderzoeken én te behandelen met lichtpulsen.

  Over- en onderschatters vallen vaker
  Dr. M. (Mirjam) Pijnappels (v) VU  Bewegingswetenschappen
  In ons dagelijks bewegen stemmen we ons gedrag af op wat ons lichaam kan. In dit project wordt onderzocht of ouderen vaker vallen omdat zij zichzelf overschatten of onderschatten. Een verkeerde inschatting zou tot een hoog valrisico of tot inactiviteit kunnen leiden.

  Complexe elektrische geleiding in het hart 
  Dr. C.A. (Carol Ann) Remme (v) AMC – Experimentele Cardiologie
  Natriumkanalen in hartspiercellen zorgen voor een normale elektrische geleiding in het hart. Een verstoorde functie van deze kanalen kan levensbedreigende hartritmestoornissen veroorzaken. Dit onderzoek zal de complexiteit en diversiteit in samenstelling, structuur en functie van natriumkanalen in het hart in kaart brengen.

  Software snapt normen en waarden
  Dr. M.B. (Birna) van Riemsdijk (v), TUD  Interactive Intelligence
  Technologie raakt steeds meer verweven met ons dagelijks leven. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt met respect voor belangrijke waarden zoals privacy en vrijheid, ontwikkelen onderzoekers slimme software die zich aanpast aan normen en waarden van mensen.

  Regels zijn (taal)regels! Maar hoe leer je ze?
  Dr. J. E. (Judith) Rispens (v), UvA  Taalwetenschap
  Jonge kinderen zijn in staat om de regels van hun moedertaal te leren, zonder dat het nodig is om hun expliciet deze regels uit te leggen. In dit onderzoek wordt nagegaan welk neurocognitief proces daaraan bijdraagt.

  Wat zeggen de medische gegevens?
  Dr. D. (Dimitris) Rizopoulos (m), Erasmus MC – Biostatistiek
  Tegenwoordig beschikken artsen over veel medische gegevens voor elke patiënt. In dit project ontwikkelen we innovatieve statistische modellen om op basis van deze gegevens op een optimale wijze de prognose te bepalen.

  Deel en heers
  Dr. ir. B.P.M. (Bert) De Rybel (m), WUR – Biochemie
  Om weefsels een juiste driedimensionale vorm te geven, moeten plantencellen op heel precieze manier delen tijdens de vroege ontwikkeling. De onderzoekers gaan na hoe de plant controleert welke cellen mogen delen en hoe de richting van deze deling wordt bepaald.

  Reading through proteins with graphene
  Dr G.F. (Grégory) Schneider (m), UL, Leiden Institute of Chemistry
  Graphene – a single layer of graphite – is a sheet that is only one carbon atom thick at its edge. This research project aims to find out whether this atomically thin edge can be used to ultimately read-off the structure and chemical sequence in proteins with atomic precision.

  Immuuncellen in het hart ontmaskerd
  Dr. B.L.M. (Blanche) Schroen (v), UM, CARIM, department of Cardiology
  Ondanks de aanwezigheid van immuuncellen in gezonde en zieke harten, is hun bijdrage aan het (dis)functioneren van de hartspier onderbelicht. De onderzoekers vonden dat recent-ontdekte niet-coderende genen zoals 'mascRNA' immuuncelgedrag aansturen. Onderzocht wordt of mascRNA in immuuncellen bijdraagt aan hartfalen.

  Stamcellen programmeren
  Dr. R. I. (Richard) Sherwood (m), Hubrecht Institute
  Stamcellen kunnen zich ontwikkelen tot iedere cel in het menselijk lichaam, alleen weten wij nog niet hoe we ze hierin kunnen sturen. De onderzoekers bouwen computermodellen die vertellen hoe we stamcellen kunnen programmeren naar ieder gewenst celtype.

  Effecten van klimaatsverandering op dierpopulaties
  Dr. I.M. (Isabel) Smallegange (v), UvA – Theoretische Ecologie/Populatie Biologie
  Wat zijn de gevolgen van klimaatsverandering voor plant- en dierpopulaties? Dit onderzoek richt zich op het opstellen en testen van een wiskundig model dat zowel de ecologische als evolutionaire gevolgen van klimaatsverandering voor dierpopulaties in kaart kan brengen.

  Het kopieerapparaat van een ziekteverwekker
  Dr. W.K. (Wiep Klaas) Smits (m), LUMC – Medische Microbiologie
  De machinerie waarmee bacteriën hun DNA kopiëren is een belangrijk doelwit voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. De onderzoeker gaat analyseren waaruit de machinerie bestaat en hoe deze werkt in de bacterie Clostridium difficile, die wereldwijd steeds vaker ziektes veroorzaakt.

  Wormen als middel tegen astma
  Dr. H.H. Smits (v) LUMC – Parasitologie
  Astma is een ontstekingsziekte aan de longen. Wormen onderdrukken juist ontstekingsreacties door de aanmaak van speciale B-cellen die tolerantie opwekken. De onderzoekers gaan uitzoeken welke wormmoleculen deze B-cellen activeren. De wormmoleculen kunnen vervolgens voor nieuwe therapiedoeleinden ingezet worden.

  Making Scientific Inferences More Objective
  Prof. dr. J.M. (Jan) Sprenger (m), UvT – Filosofie
  The authority of science with the general public depends on the objectivity of scientific inferences. This research projects rethinks the foundations of statistical reasoning in order to make scientific inferences more objective.

  Listening to quantum sound
  Dr. G. A. (Gary) Steele (m), TUD  Quantum Nanoscience
  In quantum mechanics, objects move in counterintuitive ways: quantum footballs can 'tunnel' through walls while classical footballs always bounce back. Here, new experiments will listen to the quantum sounds of carbon nanostrings and nanodrums, exploring quantum motion and its applications.

  Een stabiele visuele wereld
  Dr. S. (Stefan) van der Stigchel (m), UU  Psychologische Functieleer
  Ondanks dat we continu oogbewegingen maken, ervaren we een stabiele visuele wereld. Na een hersenbeschadiging kan deze stabiliteit echter verstoord zijn en ervaren patiënten problemen in het dagelijks leven. Dit onderzoek gaat na hoe visuele stabiliteit in het brein werkt.

  Het verminderen van door turbulentie veroorzaakte wrijving
  Dr. C. (Chao) Sun, (m) UT  Technische Natuurkunde
  Meerfasenstromingen met deeltjes of belletjes zijn komen overal voor, vooral in industriële toepassingen. Deze systemen lijden grote verliezen door wrijving die wordt veroorzaakt door turbulentie. Het doel van dit project is het fysische mechanisme van wrijvingsvermindering metbellen, druppen, en deeltje te begrijpen, wat mogelijkheden biedt om de huidige industriële processen te verbeteren.

  Motieven als de ondeelbare deeltjes van de rekenkunde
  Dr. L.D.J. (Lenny) Taelman (m), UL  Wiskunde
  Veel moeilijke rekenkundige problemen over bijvoorbeeld priemgetallen kunnen in principe opgelost worden door de bijhorende meetkundige structuren te splitsen in 'motieven'. De onderzoekers proberen meer over deze mysterieuze motieven te leren door ze uitgebreid in een eenvoudigere context te bestuderen.

  Shaping Segregation 
  Dr. A.R. (Anthony) Thornton (m), UT  Mechanical Engineering and Applied Mathematics
  Granular segregation is a major problem to numerous industries who often rely on empirical rules of thumb. The researchers will develop a model of this effect allowing us for the first time to control and shape segregation to our will.

  Grote roofdieren en het natuurbeschermingsrecht
  Mr. dr. A. (Arie) Trouwborst (m), UvT – Tilburg Law School
  Wolven, beren en lynxen zijn in Europa bezig met een terugkeer. Goed nieuws voor de natuur, maar het leidt ook tot conflicten met de mens. Dit onderzoeksproject zoekt uit hoe het natuurbeschermingsrecht de 'carnivore comeback' in goede banen kan leiden.

  Paramilitarisme, georganiseerde misdaad en de staat
  Dr. U.Ü. (Uğur) Üngör (m), UU  Geschiedenis
  Paramilitairen zijn speciale eenheden die tijdens etnische conflicten geweld tegen burgers begaan. Deze groepen onderhouden nauwe banden met politieke elites, maar ook met de georganiseerde misdaad. Dit onderzoek verklaart hoe en waarom paramilitarisme ontstaat en hoe het bijdraagt aan etnisch conflict.

  Het Darwinizeren van cultuur
  Dr. K. (Krist) Vaesen (m), TUE  Filosofie & Ethiek
  Cultuur onderscheidt de mens van andere biologische soorten. Toch wordt taal, techniek en religie tegenwoordig vaak bestudeerd aan de hand van methodes uit de evolutionaire biologie. De onderzoekers bepalen de (on)zin van zulk gebruik van Darwin's ideeëngoed.

  Analyse van vergelijkingen met ruis
  Dr. ir. M.C. (Mark) Veraar (m), TUD  Analyse
  Modellen uit de praktijk zijn meestal onderhevig aan ruis. Wiskundig worden zulke modellen beschreven door een stochastische partiële differentiaalvergelijking. In dit onderzoek worden nieuwe klassen van vergelijkingen met ruis onderzocht die tot nu nog vrijwel onbegrepen zijn.

  Kijken naar een kwantumstemvork
  Dr. E. (Ewold) Verhagen (m), AMOLF  Center for Nanophotonics
  Ook 'grote' objecten – die bestaan uit vele atomen – zouden een extreem kleine 'kwantumbeweging' moeten uitvoeren. Door met laserlicht heel snel en precies de positie van een trillend bruggetje op een chip te bepalen, gaan de onderzoekers de kwantumtrillingen van het bruggetje bekijken en zelfs beïnvloeden.

  Praten met de buren
  Dr. ir. J.E.M. (Joop) Vermeer (m), WUR – Planten Celbiologie en Moleculaire Biologie
  Plantencellen staan onder hoge druk en zitten aan elkaar vast via de celwand. De onderzoekers gaan analyseren hoe planten cellen met elkaar communiceren tijdens de initiatie en ontwikkeling van nieuwe organen.

  Nanodeeltjes verbeteren efficiëntie van kankertherapie
  Dr. ir. T (Tina) Vermonden (v), UU  Biofarmacie & Farmaceutische Technologie
  Geneesmiddelen tegen kanker moeten kankercellen doden, maar ze vernietigen ook gezonde cellen waardoor ernstige bijwerkingen optreden. In dit project worden biomaterialen ontwikkeld waaruit nanodeeltjes beladen met geneesmiddelen gedurende een langere periode vrijkomen. Hierdoor verbetert de efficiëntie, terwijl de gebruikte dosis lager kan zijn.

  Het toegevoegde risico van grootte
  Dr. M.G. (Martina) Vijver (v), UL – Ecotoxicologie
  Nanodeeltjes worden verwerkt in allerlei producten om ze bijvoorbeeld krasbestendiger, zonwerend of lichter te maken. Ondanks het grootschalige gebruik kennen we de risico’s van deze deeltjes niet. De onderzoekers gaan ecotoxicologische kennis combineren met geavanceerde microscopie om te bepalen hoe deeltjes worden opgenomen, waar ze zich gaan bevinden in een lichaam en in een cel en of ze schade veroorzaken.

  Rol van de media in de economische crisis
  Prof. dr. R. (Rens) Vliegenthart (m), UvA – Amsterdam School of Communication Research
  Veel van wat mensen merken van de economische crisis is niet gebaseerd op directe ervaring, maar via de nieuwsmedia. Dit project gaat over hoe die berichtgeving tot stand komt en hoe het economische en politieke percepties beïnvloedt.

  Beschadigde bloedvaten in het brein
  Dr. ir. L. (Louise) van der Weerd, LUMC, Radiologie & Humane Genetica
  Eiwitophopingen in de hersenvaten kunnen hersenbloedingen veroorzaken. De onderzoekers gaan met beeldvormende technieken zoals MRI bekijken hoe dit proces verloopt, en welke bestaande geneesmiddelen zouden kunnen helpen om de eiwitophopingen te verminderen of de bloedvaten sterker te maken.

  Shedding light on dark matter
  Dr. C. (Christoph) Weniger (m), UvA  Physics
  The Universe is dominated by dark matter, a puzzling substance that is not made of anything we know. I will use telescopes and particle colliders to search for telltale signs of dark matter and figure out what it is.

  Spiraalvormige elektronen worden supergeleidend
  Dr. J. (Jasper) van Wezel (m), UvA  Instituut voor Theoretische Fysica
  De elektronen in sommige metalen kunnen zodanig met elkaar samenwerken dat ze allemaal tegelijk de vorm van een kurkentrekker aannemen. De elektronen zien er dan uit als links- of rechtsdraaiende spiralen. Dit onderzoek gaat bekijken welke rol zulke spiraalvormige elektronen spelen in de formatie van supergeleiders: metalen die, als je ze afkoelt, elektrische stroom kunnen geleiden zonder weerstand.

  Coevolution for Autonomous Systems
  Dr. S.A. (Shimon) Whiteson (m) , University of Amsterdam Informatica
  Making intelligent systems like robots autonomous requires algorithms for automatically discovering rules governing their behaviour. This project will develop such algorithms by exploiting the principle of coevolution to simultaneously optimise both behavioural rules and the way those rules are tested.

  De natuurlijke rem gesaboteerd
  Dr. F (Femke) van Wijk (v) UMC Utrecht – Pediatrische Immunologie
  Het afweersysteem bij kinderen met een jeugdreuma is verstoord. Op de plaats van ontsteking wordt de natuurlijke rem van het afweersysteem gesaboteerd. De onderzoekers gaan uitzoeken wie er verantwoordelijk is voor de sabotage en hoe dit werkt.

  The importance of export
  Dr. C. P. (Chris) Williams (m), RUG – Moleculaire Celbiologie
  Eiwit export uit celcompartimenten is cruciaal om defecte eiwitten te vervangen of signalen naar buiten te sturen. De onderzoeker gaat biochemische en microscopische technieken gebruiken om het recentelijk ontdekte exportsysteem van eiwitten uit peroxisomen te bestuderen.

  Het brein op automatische piloot
  Dr. S. (Sanne) de Wit (v), UvA  Psychologie
  Goede voornemens sneuvelen omdat het inspanning vergt om oude gedragspatronen af te leren en nieuwe patronen geleidelijk te automatiseren. Dit onderzoek gaat na of het brein dit moeizame proces over kan slaan door strategisch op de automatische piloot te gaan.

  Chronische infecties sussen het afweersysteem in slaap
  Dr. M.C. (Monika) Wolkers (v) Sanquin Research  Hematopoiese
  Tijdens chronische infecties verliest het afweersysteem het van de ziekteverwekker doordat steeds minder afweerstoffen worden aanmaakt. Dit onderzoek zal ontrafelen hoe de eiwitproductie wordt geremd, en zal bestuderen of men daarop therapeutisch in kan spelen.

  Helden Hoezo?
  Dr. J. (Joanne) van der Woude (v), RUG – American Studies
  Zeelieden, ontdekkers en Indianenopperhoofden: we kennen ze als helden of schurken. Maar waarom worden ze zo weergegeven? Dit onderzoek legt het politieke nut bloot van helden in Engelse, Nederlandse, Spaanse, en Nahuatl poëzie uit vroeg-Amerika.

  Nano-goud belicht individuele enzymen in een levende cel
  Dr. P. (Peter) Zijlstra (m), TU/e  Molecular Biosensors
  Enzymen reguleren biochemische processen in een cel. De onderzoekers gaan een klein gouden nanodeeltje gebruiken om de biochemische activiteit van een enkel enzym te bestuderen.

  Hoe ontcijferen cellen zonder fouten ruizige signalen?
  Dr. J.S. (Jeroen) van Zon (m), AMOLF  Systems Biophysics
  In het embryo moet iedere cel het juiste celtype kiezen op basis van moleculaire signalen die vaak willekeurige variatie vertonen. De onderzoekers gebruiken nieuwe microscopietechnieken en informatietheorie om te begrijpen hoe zulke 'ruizige' signalen toch tot extreem betrouwbare celtypekeuzes leiden.

 • Aard- en Levenswetenschappen

  Het eeuwige leven van stamcellen Dr. R. (Renée) van Amerongen (v), UvA – Moleculaire Cytologie Stamcellen kunnen zich schijnbaar eindeloos blijven delen. Deze bijzondere eigenschap is cruciaal voor het weefselonderhoud en schadeherstel in ons lichaam. Tegelijkertijd wordt dit proces strak gereguleerd. Om stamcelactiviteit beter te leren begrijpen en beheersen, identificeren de onderzoekers de verantwoordelijke controlemechanismen.

  Lawines in de donkere diepe zee
  Dr. J.T. (Joris) Eggenhuisen (m), UU – Sedimentologie
  Wervelende lawines voeren sediment 1000 km ver door meanderende geulen op de bodem van de oceanen. Deze lawines worden nagemaakt in het laboratorium om erachter te komen hoe dat kan, en te voorspellen waar in oceanen zand afgezet wordt.

  De invloed van darmbacteriën op onze vetstofwisseling
  Dr. J. (Jingyuan) Fu (v), UMCG – Genetica
  Darmbacteriën en mensen hebben een symbiotische relatie. Dit project zal uitzoeken hoe darmbacteriën onze vetstofwisseling beïnvloeden en welke rol genetische variatie daarin speelt. Dit onderzoek zal aanknopingspunten bieden voor nieuwe mogelijkheden voor behandeling door gebruik te maken van darmbacteriën.

  Wervelend de diepzee in
  Dr. C.A. (Caroline) Katsman (v), UU/NIOZ – Oceanografie
  In de Noord-Atlantische Oceaan zinkt zeewater naar de diepzee. Dit proces stokt in een warmer klimaat, wat leidt tot extra zeespiegelstijging. Effecten van wervels in oceaanstromingen ontbreken echter in dit toekomstbeeld. Oceanografen verbeteren klimaatvoorspellingen, door te analyseren wat wervels doen.

  Over Malaria, Mitochondriën, Modellen & Medicijnen
  Dr. T.W.A. (Taco) Kooij (m), RU – Medische Microbiologie
  De malariaparasiet bezit slechts één mitochondrion voor zijn gehele energiehuishouding, wellicht de achilleshiel van deze moordenaar op wereldformaat. Een multidisciplinair onderzoeksteam gaat deze huishouding ophelderen en een compleet malaria mitochondrion model bouwen. Dat zal aanknopingspunten opleveren voor broodnodige nieuwe medicijnen.

  DNA-reparatie onder de loep
  Dr. ir. J.A.F. (Jurgen) Marteijn (m), Erasmus MC – Genetica
  DNA-schade verstoort transcriptie. Hierdoor kunnen cellen sneller dood gaan, wat kan leiden tot versnelde veroudering. De onderzoekers bestuderen met geavanceerde microscoop- en eiwitanalyses, in levende cellen de werking van eiwitten betrokken bij reparatie van deze DNA-schade.

  Geluidsverwerking in de menselijke hersenen
  Dr. F. (Federico) De Martino (m), UM  Cognitive Neuroscience
  Om de geluiden die ons in het dagelijkse leven omringen te begrijpen, moeten de akoestische aspecten van een geluid (zoals de frequenties) geanalyseerd worden. Dit project onderzoekt hoe akoestische informatie verwerkt wordt binnen de verschillende stadia van de menselijke hersenen en hoe de interactie van deze processen tot geluidsperceptie leidt.

  Staan koudwaterkoraalriffen in de diepzee op rantsoen?
  Dr. ir. D. (Dick) van Oevelen (m), NIOZ – Ecosysteem Studies
  Koudwaterkoraalriffen zijn ware hotspots van biodiversiteit in de donkere diepzee. Echter, slechts weinig voedsel bereikt de oceaanbodem. Het bestaan van koraalriffen in de diepzee lijkt daarom een paradox. Dit onderzoek zoekt uit hoe deze diepzeeriffen aan een rantsoen ontsnappen.

  Deel en heers
  Dr. ir. B.P.M. (Bert) De Rybel (m), WUR – Biochemie
  Om weefsels een juiste driedimensionale vorm te geven, moeten plantencellen op heel precieze manier delen tijdens de vroege ontwikkeling. De onderzoekers gaan na hoe de plant controleert welke cellen mogen delen en hoe de richting van deze deling wordt bepaald.

  Stamcellen programmeren
  Dr. R. I. (Richard) Sherwood (m), Hubrecht Institute
  Stamcellen kunnen zich ontwikkelen tot iedere cel in het menselijk lichaam, alleen weten wij nog niet hoe we ze hierin kunnen sturen. De onderzoekers bouwen computermodellen die vertellen hoe we stamcellen kunnen programmeren naar ieder gewenst celtype.

  Effecten van klimaatsverandering op dierpopulaties
  Dr. I.M. (Isabel) Smallegange (v), UvA – Theoretische Ecologie/Populatie Biologie
  Wat zijn de gevolgen van klimaatsverandering voor plant- en dierpopulaties? Dit onderzoek richt zich op het opstellen en testen van een wiskundig model dat zowel de ecologische als evolutionaire gevolgen van klimaatsverandering voor dierpopulaties in kaart kan brengen.

  Het kopieerapparaat van een ziekteverwekker
  Dr. W.K. (Wiep Klaas) Smits (m), LUMC – Medische Microbiologie
  De machinerie waarmee bacteriën hun DNA kopiëren is een belangrijk doelwit voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. De onderzoeker gaat analyseren waaruit de machinerie bestaat en hoe deze werkt in de bacterie Clostridium difficile, die wereldwijd steeds vaker ziektes veroorzaakt.

  Praten met de buren
  Dr. ir. J.E.M. (Joop) Vermeer (m), WUR – Planten Celbiologie en Moleculaire Biologie
  Plantencellen staan onder hoge druk en zitten aan elkaar vast via de celwand. De onderzoekers gaan analyseren hoe planten cellen met elkaar communiceren tijdens de initiatie en ontwikkeling van nieuwe organen.

  Het toegevoegde risico van grootte
  Dr. M.G. (Martina) Vijver (v), UL – Ecotoxicologie
  Nanodeeltjes worden verwerkt in allerlei producten om ze bijvoorbeeld krasbestendiger, zonwerend of lichter te maken. Ondanks het grootschalige gebruik kennen we de risico’s van deze deeltjes niet. De onderzoekers gaan ecotoxicologische kennis combineren met geavanceerde microscopie om te bepalen hoe deeltjes worden opgenomen, waar ze zich gaan bevinden in een lichaam en in een cel en of ze schade veroorzaken.

  Beschadigde bloedvaten in het brein
  Dr. ir. L. (Louise) van der Weerd (v), LUMC - Radiologie & Humane Genetica
  Eiwitophopingen in de hersenvaten kunnen hersenbloedingen veroorzaken. De onderzoekers gaan met beeldvormende technieken zoals MRI bekijken hoe dit proces verloopt en welke bestaande geneesmiddelen zouden kunnen helpen om de eiwitophopingen te verminderen of de bloedvaten sterker te maken.

 • Chemische Wetenschappen

  Omzetten van biomassa met katalyse: de natuur doet het voor
  Dr. P. C. A. (Pieter) Bruijnincx (m), UU  Anorganische Chemie & Katalyse
  De natuur heeft elegante oplossingen gevonden om complexe processen mogelijk te maken en te controleren. Met deze oplossingen als inspiratiebron gaan de onderzoekers nieuwe, dynamische processen en katalysatoren ontwikkelen om biomassa om te zetten in duurzame chemicaliën en brandstoffen.

  Parasiteren bij een sluipend ziekteproces: atherosclerose
  Dr. ir. I. (Ingrid) Dijkgraaf (f), UM  Biochemie
  Atherosclerose is een chronische ziekte waarbij de interactie tussen twee ontstekingseiwitten een oorzakelijke rol speelt. De onderzoekers zullen deze interactie op moleculair niveau bestuderen en proberen te verbreken met behulp van een recentelijk ontdekt tekeneiwit.

  New Catalysts for the sustainable production of chemicals
  Dr. M. A. (Tati) Fernández (f), RUG  Chemistry
  The sustainable synthesis of organic molecules provides innumerable benefits for the environment and economy. The researchers will develop new catalysts for the direct and selective functionalization of C-H bonds, a highly attractive strategy to achieve green, clean and efficient transformations.

  Modelling Surface Processes in Quantum Dot Solar Cells by First Principles
  Dr. I (Ivan) Infante (m), VU Amsterdam – Theoretical Chemistry
  Inexpensive and high-performance solar devices that convert light into electricity efficiently are of crucial importance for society. Quantum dot solar cells are cheap, flexible and reliable devices that are expected to play a major role in future solar technologies. In this project, my group will develop and apply versatile computational tools to speed-up the development of this emerging technology.

  Verbouwing van ingepakt DNA
  Dr H. (Hugo) van Ingen (m), UU  NMR Spectroscopy Research Group
  Ons DNA wordt beschermd door het stevig in te pakken. Om het DNA te kunnen aflezen, wordt het weer uitgepakt. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe technieken om het mechanisme van deze verbouwing te achterhalen, met nadruk op het samenspel van moleculaire structuur, dynamica en interacties.

  3D-eiwitmodellen in evolutionair perspectief
  Dr. R.P. (Robbie) Joosten (m), NKI-AvL  Biochemie
  Kristallografische 3D-eiwitmodellen helpen het leven in de cel te begrijpen en medicijnen te ontwikkelen. In dit onderzoek worden nieuwe computertechnieken ontwikkeld om, continu en systematisch, kennis uit evolutionair verwante eiwitten te gebruiken om betere, informatievere 3D-eiwitmodellen te maken.

  Sticky when wet
  Dr. M.M.G. (Marleen) Kamperman (f), WUR – Physical Chemistry and Colloid Science
  Borstelwormen leven onder water en bouwen cilindervormige huisjes door stukjes schelp en steen aan elkaar te plakken. De onderzoekers gaan het mechanisme nabootsen dat de borstelworm gebruikt om de lijm onderwater uit te scheiden, en gaan een sterke, taaie lijm ontwikkelen, die bijvoorbeeld als biomedische lijm toegepast kan worden.

  Een navigatiesysteem in iedere cel
  Dr. S.M. (Simone) Lemeer (f), UU – Scheikunde
  Kankercellen zijn meester in het omzeilen van blokkades (medicijnen) die hun groei belemmeren. Hoe werkt dit interne navigatiesysteem? Kan door het aanbrengen van meerdere blokkades de kankercel alsnog gedood worden? Dit onderzoek zal het uitwijzen.

  Reading through proteins with graphene
  Dr G.F. (Grégory) Schneider (m), UL  Leiden Institute of Chemistry
  Graphene – a single layer of graphite – is a sheet that is only one carbon atom thick at its edge. This research project aims to find out whether this atomically thin edge can be used to ultimately read-off the structure and chemical sequence in proteins with atomic precision.

  The importance of export
  Dr. C. P. (Chris) Williams (m), RUG – Moleculaire Celbiologie
  Eiwit export uit celcompartimenten is cruciaal om defecte eiwitten te vervangen of signalen naar buiten te sturen. De onderzoeker gaat biochemische en microscopische technieken gebruiken om het recentelijk ontdekte exportsysteem van eiwitten uit peroxisomen te bestuderen.

 • Exacte Wetenschappen

  Experimentele kosmologie met supergeleidende nano-circuits 
  Dr. A. (Akira) Endo (m), TUD  Kavli Institute of Nanoscience
  De gevoeligheid van supergeleiders voor straling wordt gebruikt om de kosmos te ontrafelen. Een nano-gestructureerde supergeleidende chip in een telescoop zal onthullen waar en hoe diep weg de sterrenstelsels aan de rand van het universum zitten.

  Onzekerheid in ranglijsten zichtbaar maken
  Dr. J. J. (Jelle) Goeman (m), UMC St .Radboud – Biostatistiek
  Een ranglijst heeft altijd een winnaar en een verliezer, maar als de werkelijke verschillen klein zijn speelt het toeval hierbij vaak een grote rol. De onderzoekers ontwerpen methoden om aan te geven hoe zeker we zijn over een gevonden rangorde.

  Wegennet van het brein in beeld
  Dr. A. (Alexander) Leemans (m), UMCU – Image Sciences Institute
  De connecties in het brein zijn te vergelijken met een snelwegennet. De onderzoekers gaan dit wegennet van verbindingen in kaart brengen door het diffusieproces van watermoleculen in hersenweefsel te bestuderen.

  Op zoek naar oorzaak en gevolg
  Dr. J.M. (Joris) Mooij (m), UvA  Instituut voor Informatica
  Welke advertenties kan een website het beste tonen? Verlagen bezuinigingsmaatregelen de staatsschuld? Hoe reageert een tumorcel onder invloed van een bepaalde chemische stof? De onderzoekers ontwikkelen nieuwe theorie en efficiënte algoritmes voor het maken van dergelijke causale voorspellingen.

  Origins of super-Earths
  Dr. C.W. (Chris) Ormel (m), UvA  Astronomy
  Super-Earths are a new and very common class of exo-planets. They are big and orbit close to their host star. The researchers aim to understand the origins of these planets and the diversity in architectures of planetary systems.

  Software snapt normen en waarden
  Dr. M.B. (Birna) van Riemsdijk (v), TUD  Interactive Intelligence
  Technologie raakt steeds meer verweven in ons dagelijks leven. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt met respect voor belangrijke waarden zoals privacy en vrijheid, ontwikkelen onderzoekers slimme software die zich aanpast aan normen en waarden van mensen.

  Motieven als de ondeelbare deeltjes van de rekenkunde
  Dr. L.D.J. (Lenny) Taelman (m), UL  Wiskunde
  Veel moeilijke rekenkundige problemen over bijvoorbeeld priemgetallen kunnen in principe opgelost worden door de bijhorende meetkundige structuren te splitsen in 'motieven'. De onderzoekers proberen meer over deze mysterieuze motieven te leren door ze uitgebreid in een eenvoudigere context te bestuderen.

  Analyse van vergelijkingen met ruis 
  Dr. ir. M.C. (Mark) Veraar (m), TUD  Analyse
  Modellen uit de praktijk zijn meestal onderhevig aan ruis. Wiskundig worden zulke modellen beschreven door een stochastische partiële differentiaalvergelijking. In dit onderzoek worden nieuwe klassen van vergelijkingen met ruis onderzocht die tot nu nog vrijwel onbegrepen zijn.

  Coevolution for Autonomous Systems
  Dr. S.A. (Shimon) Whiteson (m), UVA  Informatica
  Making intelligent systems like robots autonomous requires algorithms for automatically discovering rules governing their behavior. This project will develop such algorithms by exploiting the principle of coevolution to simultaneously optimize both behavioral rules and the way those rules are tested.

 • Geesteswetenschappen

  Burgerlijke Ongehoorzaamheid – Democratisch, Globaal, Digitaal?
  Dr. R. (Robin) Celikates (m), UvA – Filosofie
  Burgerlijke ongehoorzaamheid speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de democratie. Denk bijvoorbeeld aan Martin Luther King, Jr. Maar hoe is deze praktijk veranderd? Dit onderzoek bestudeert de uitdagingen van de democratisering, globalisering en digitalisering van ongehoorzaamheid aan het begin van de 21e eeuw.

  Nieuws uit de Nieuwe Wereld
  Dr. M. (Michiel) van Groesen (m), UvA – Geschiedenis
  De eerste gedrukte kranten stonden vol met nieuws uit de Nieuwe Wereld. De strijd om Brazilië en de komst van de jaarlijkse zilvervloot werden thuis nauwlettend gevolgd. Dit onderzoek bestudeert de dynamiek van trans-Atlantische berichtgeving in de nieuwe media van de Gouden Eeuw.

  Paying for All the King's Horses and All the King's Men – Een belastinggeschiedenis van het Oud-Perzische Rijk
  Dr. K. (Kristin) Kleber (v), VU – Geschiedenis
  Het Oud-Perzische Rijk (550-330 v.Chr.) was het eerste 'wereldrijk' met vele culturen, dat zich uitstrekte van Griekenland tot het huidige Afghanistan. De bestudering van het belastingstelsel helpt ons de stabiliteit van dit rijk te verklaren.

  Het uiteenvallen van de Indo-Europese moedertaal
  Dr. A. (Alwin) Kloekhorst (m), UL  Taalwetenschap
  Alle talen van Europa tot aan India stammen af van één moedertaal, die duizenden jaren geleden gesproken werd. In dit project zal door middel van taalkundig stamboomonderzoek achterhaald worden hoe de allereerste opsplitsing van die Indo-Europese moedertaal precies gegaan is.

  Regels zijn (taal)regels! Maar hoe leer je ze?
  Dr. J. E. (Judith) Rispens (v), UvA  Taalwetenschap
  Jonge kinderen zijn in staat om de regels van hun moedertaal te leren, zonder dat het nodig is om hun expliciet deze regels uit te leggen. In dit onderzoek wordt nagegaan welk neurocognitief proces daaraan bijdraagt.

  Making Scientific Inferences More Objective
  Prof. dr. J.M. (Jan) Sprenger (m), UvT – Filosofie
  The authority of science with the general public depends on the objectivity of scientific inferences. This research projects rethinks the foundations of statistical reasoning in order to make scientific inferences more objective.

  Paramilitarisme, georganiseerde misdaad en de staat
  Dr. U.Ü. (Uğur) Üngör (m), UU – Geschiedenis
  Paramilitairen zijn speciale eenheden die tijdens etnische conflicten geweld tegen burgers begaan. Deze groepen onderhouden nauwe banden met politieke elites, maar ook met de georganiseerde misdaad. Dit onderzoek verklaart hoe en waarom paramilitarisme ontstaat en hoe het bijdraagt aan etnisch conflict.

  Het Darwinizeren van cultuur
  Dr. K. (Krist) Vaesen (m), TU/e  Filosofie & Ethiek
  Cultuur onderscheidt de mens van andere biologische soorten. Toch worden taal, techniek en religie tegenwoordig vaak bestudeerd aan de hand van methodes uit de evolutionaire biologie. De onderzoekers bepalen de (on)zin van zulk gebruik van Darwin's ideeëngoed.

  Helden Hoezo?
  Dr. J. (Joanne) van der Woude (v), RUG – American Studies
  Zeelieden, ontdekkers en Indianenopperhoofden: we kennen ze als helden of schurken. Maar waarom worden ze zo weergegeven? Dit onderzoek legt het politieke nut bloot van helden in Engelse, Nederlandse, Spaanse en Nahuatl poëzie uit vroeg-Amerika.

 • Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Veroorzaakt chaos kindermishandeling?
  Prof. dr. L.R.A. (Lenneke) Alink (v), UL – Pedagogische Wetenschappen
  Heeft chaos in het gezin invloed op kindermishandeling? Met een babysimulator wordt experimenteel getoetst of chaos de kans op mishandeling verhoogt. Ook zullen de onderzoekers het effect van een interventie gericht op vermindering van chaos in risicogezinnen bestuderen.

  Kennis voor schone technologie
  Dr. F. (Floortje) Alkemade (v), UU – Copernicus Institute of Sustainable Development
  Technologische doorbraken zoals CO2-neutrale auto's zijn nodig om tot een duurzame samenleving te komen. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe methoden om systematisch te bestuderen welke mechanismen tot technologische doorbraken in schone technologie leiden.

  Rationele verwachtingen voorbij
  Dr. A. (Aurélien) Baillon (m), EUR – Erasmus School of Economics
  Hebben mensen perfecte (rationele) verwachtingen over hun toekomst zoals economen doorgaans aannemen? Dit onderzoek bestudeert de werkelijk verwachtingen van mensen. Dat leidt tot een beter begrip waarom mensen zich te veel verzekeren en te weinig sparen voor hun pensioen.

  Financiële beslissingen: lessen uit de geschiedenis
  Dr. F.B. (Fabio) Braggion (m), UvT – Financiering
  Belastingen en bijbehorende wetgeving zijn belangrijke factoren wanneer bedrijven besluiten tot een aandelenuitgave of dividenduitkering. Hun werkelijke impact is echter onduidelijk. Ik bestudeer hoe deze financiële beslissingen van bedrijven veranderden toen overheden bedrijfsbelastingen en regelgeving invoerden in de afgelopen eeuw.

  De toekomst van de sterfte ontrafeld 
  Dr. F. (Fanny) Janssen (v), RUG – Demografie
  Sterftevoorspellingen zijn cruciaal voor sociale zekerheid en de gezondheidszorg, maar worden continue bijgesteld. Dit onderzoek verbetert de sterfteprognose door nieuwe inzichten over ontwikkelingen in roken, obesitas, alcohol en het uitstel van het ouder worden te verkrijgen en gelijktijdig te beschouwen.

  Aanpak klimaatverandering kan niet zonder vastgoed
  Dr. N. (Nils) Kok (m), UM – Finance
  Mensen verbruiken het meeste energie in woningen, kantoren en winkels. Om dit te veranderen moeten we investeren in gebouwen of - bijvoorbeeld met slimme technologieën - ons gedrag aanpassen. De onderzoekers kijken naar de effectiefste methoden en de gevolgen voor economische waarde.

  Emoties en economische beslissingen
  Dr. G. (Gijs) van de Kuilen (m), UvT – Economie
  Emoties zijn van invloed op economische beslissingen van mensen, maar hoe en welke emoties precies een rol spelen is grotendeels onbekend. In dit project gaan de onderzoekers de relatie tussen emoties en keuzegedrag in kaart brengen met een nieuwe meetmethode.

  'Mamma, bier is niet voor jou, dat is voor pappa's!'
  Dr. E. (Emmanuel) Kuntsche (m), RU – Behavioural Science Institute
  Nederlandse jongeren drinken hun eerste glas alcohol vaak al op jonge leeftijd. Dit onderzoek richt zich op de rol van blootstelling aan het drinkgedrag van ouders in de ontwikkeling van kennis over alcohol in de kindertijd (4-8 jaar) en verwachtingen van alcohol en motieven om te drinken in de vroege adolescentie (9-13 jaar).

  Europa en de civiele rechtspraak
  Dr. C. (Chantal) Mak (v), UvA – Centre for the Study of European Contract Law
  Het publieke belang begrenst de vrijheid van private partijen. Wat betekent dit voor rechters die EU-doelstellingen tegen nationaal beleid moeten afwegen? De onderzoekers ontwikkelen een theoretisch kader voor de invulling van het publieke belang in Europese en nationale civiele rechtspraak.

  Wat maakt de mens zo sociaal?
  Dr. R.B. (Rogier) Mars, RUN  Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag
  Wij mensen zijn sociale wezens. Onze sociale vermogens zorgen ervoor dat wij de aardbol domineren. In dit onderzoek kijken we welke veranderingen in ons brein ertoe geleid hebben dat juist wij zo sociaal geworden zijn.

  De politiek van het economische meten
  Dr. D.K. (Daniel) Mügge (m), UvA –Politicologie
  Kencijfers zoals inflatie of werkeloosheid staan centraal in economisch beleid. Die cijfers lijken vaak objectief, maar in de praktijk is het allesbehalve vanzelfsprekend hoe we onze economieën moeten meten. Dit project onderzoekt waarom overheden bepaalde meetformules boven anderen verkiezen.

  Een stabiele visuele wereld
  Dr. S. (Stefan) van der Stigchel (m), UU - Psychologische Functieleer
  Ondanks dat we continu oogbewegingen maken, ervaren we een stabiele visuele wereld. Na een hersenbeschadiging kan deze stabiliteit echter verstoord zijn en ervaren patiënten problemen in het dagelijks leven. Dit onderzoek gaat na hoe visuele stabiliteit in het brein werkt.

  Grote roofdieren en het natuurbeschermingsrecht
  Mr. dr. A. (Arie) Trouwborst (m), UvT – Tilburg Law School
  Wolven, beren en lynxen zijn in Europa bezig met een terugkeer. Goed nieuws voor de natuur, maar het leidt ook tot conflicten met de mens. Dit onderzoeksproject zoekt uit hoe het natuurbeschermingsrecht de ‘carnivore comeback’ in goede banen kan leiden.

  Rol van de media in de economische crisis
  Prof. dr. R. (Rens) Vliegenthart (m), UvA – Amsterdam School of Communication Research
  Veel van wat mensen merken van de economische crisis is niet gebaseerd op directe ervaring, maar via de nieuwsmedia. Dit project gaat over hoe die berichtgeving tot stand komt en hoe het economische en politieke percepties beïnvloedt.

  Het brein op automatische piloot
  Dr. S. (Sanne) de Wit (v), UvA  Psychologie
  Goede voornemens sneuvelen omdat het inspanning vergt om oude gedragspatronen af te leren en nieuwe patronen geleidelijk te automatiseren. Dit onderzoek gaat na of het brein dit moeizame proces over kan slaan door strategisch op de automatische piloot te gaan.

 • Natuurkunde

  Gravity as a hologram
  Dr. A. (Alejandra) Castro (f), UvA - Instituut voor Theoretische Fysica
  Physics Black holes give rise to a radical possibility: our universe is like a hologram. The goal of the project is to explore the repercussions of holography. The basic question to answer is: how does geometry emerge from a quantum theory?

  Kunnen verontreinigingen een fusieplasma in toom houden?
  Dr. ir. I.G.J. (Ivo) Classen (m), DIFFER – Fusiefysica
  Het succes van fusiereactoren hangt voor een groot deel af van het onder controle krijgen van een instabiliteit die plotselinge warmteverliezen veroorzaakt. Het is gebleken dat deze instabiliteit beïnvloed wordt door verontreinigingen in het plasma. Dit onderzoek gebruikt zowel een fusiereactor als een plasma-wand-simulator om de effecten van verontreinigingen te verklaren en methodes te vinden om instabiliteit te vermijden.

  Listening to quantum sound
  Dr. G. A. (Gary) Steele (m), TUD - Quantum Nanoscience
  In quantum mechanics, objects move in counterintuitive ways: quantum footballs can "tunnel" through walls while classical footballs always bounce back. Here, new experiments will listen to the quantum sounds of carbon nanostrings and nanodrums, exploring quantum motion and its applications.

  Kijken naar een kwantumstemvork
  Dr. E. (Ewold) Verhagen (m), AMOLF  Center for Nanophotonics
  Ook 'grote' objecten – die bestaan uit vele atomen – zouden een extreem kleine 'kwantumbeweging' moeten uitvoeren. Door met laserlicht heel snel en precies de positie van een trillend bruggetje op een chip te bepalen, gaan de onderzoekers de kwantumtrillingen van het bruggetje bekijken en zelfs beïnvloeden.

  Shedding light on dark matter
  Dr. C. (Christoph) Weniger (m), UvA  Physics
  The Universe is dominated by dark matter, a puzzling substance that is not made of anything we know. I will use telescopes and particle colliders to search for telltale signs of dark matter and figure out what it is.

  Spiraalvormige elektronen worden supergeleidend
  Dr. J. (Jasper) van Wezel (m), UvA  Instituut voor Theoretische Fysica
  De elektronen in sommige metalen kunnen zodanig met elkaar samenwerken dat ze allemaal tegelijk de vorm van een kurkentrekker aannemen. De elektronen zien er dan uit als links- of rechtsdraaiende spiralen. Dit onderzoek gaat bekijken welke rol zulke spiraalvormige elektronen spelen in de formatie van supergeleiders: metalen die, als je ze afkoelt, elektrische stroom kunnen geleiden zonder weerstand.

  Nano-goud belicht individuele enzymen in een levende cel
  Dr. P. (Peter) Zijlstra (m), TU/e  Molecular Biosensors
  Enzymen reguleren biochemische processen in een cel. De onderzoekers gaan een klein gouden nanodeeltje gebruiken om de biochemische activiteit van een enkel enzym te bestuderen.

  Hoe ontcijferen cellen zonder fouten ruizige signalen?
  Dr. J.S. (Jeroen) van Zon (m), AMOLF  Systems Biophysics 
  In het embryo moet iedere cel het juiste celtype kiezen op basis van moleculaire signalen die vaak willekeurige variatie vertonen. De onderzoekers gebruiken nieuwe microscopietechnieken en informatietheorie om te begrijpen hoe zulke ‘ruizige’ signalen toch tot extreem betrouwbare celtypekeuzes leiden.

 • Technologiestichting STW (nu: NWO-domein TTW)

  De geheimen van chipkaarten afluisteren en beschermen
  Dr. L (Lejla) Batina (v), RUN  ICIS
  Chipkaarten worden gebruikt als bankpasjes, SIM-kaarten, ov-kaarten, identiteitskaarten en ook in paspoorten. Dit project onderzoekt de beveiliging van zulke kaarten tegen de meest bedreigende vorm van aanvallen, zogenaamde side-channnel attacks, waarbij nauwkeurige analyse van bijvoorbeeld het stroomverbruik geheime sleutels verraadt.

  Spontane vorming van complexe batterijen
  Dr. ir. M. (Mark) Huijben (m), UT - Anorganische Materiaalkunde
  Batterijen spelen een belangrijke rol in de huidige energieopslag, maar voldoen nog niet aan onze wensen. De onderzoekers gaan de interne verbindingen verbeteren door middel van complexe, driedimensionale structuren. Deze vormen zich door zelforganisatie spontaan uit de losse onderdelen.

  Tomaten uit de houdgreep
  Dr. M. (Merijn) Kant (m), UvA - Moleculaire en Chemische Ecologie
  Sommige parasieten kunnen de natuurlijke afweer van gewassen onderdrukken. De onderzoekers gaan deze achilleshiel in kaart brengen en tomatenplanten selecteren die niet onderdrukt kunnen worden. Deze eigenschappen gaan ze inzetten om gecultiveerde tomaten te bevrijden uit de houdgreep van plagen.

  Efficiënte organische zonnecellen
  Dr. L. J. A. (Jan Anton) Koster (m), RUG – Photophysics and Optoelectronics
  Organische zonnecellen zijn een veelbelovend, nieuw type zonnecel. Om ze commercieel toe te kunnen passen moet hun efficiëntie worden verbeterd. Daarom gaan de onderzoekers uitzoeken hoe het weglekken van ladingen in zulke zonnecellen kan worden onderdrukt.

  Taai biokeramiek voor botherstel
  Dr. ir. S.C.G. (Sander) Leeuwenburgh (m), UMC St Radboud Biomaterialen
  Calciumfosfaat biokeramiek wordt veelvuldig toegepast als kunstmatig materiaal voor botvervanging. Helaas is biokeramiek bros en daardoor niet geschikt voor lastdragende toepassingen. De onderzoekers gaan een nieuwe klasse van taai calciumfosfaat keramiek ontwikkelen dat wel aangebracht kan worden in lastdragend bot.

  Het verminderen van door turbulentie veroorzaakte wrijving
  Dr. C. (Chao) Sun (m), UT  Technische Natuurkunde
  Meerfasenstromingen met deeltjes of belletjes zijn komen overal voor, vooral in industriële toepassingen. Deze systemen lijden grote verliezen door wrijving die wordt veroorzaakt door turbulentie. Het doel van dit project is het fysische mechanisme van wrijvingsvermindering met bellen, druppen, en deeltje te begrijpen, wat mogelijkheden biedt om de huidige industriële processen te verbeteren.

  Shaping Segregation
  Dr. A.R. (Anthony) Thornton (m), UT – Mechanical Engineering and Applied Mathematics
  Granular segregation is a major problem to numerous industries who often rely on empirical rules of thumb. The researchers will develop a model of this effect allowing us for the first time to control and shape segregation to our will.

  Nanodeeltjes verbeteren efficiëntie van kankertherapie
  Dr. ir. T (Tina) Vermonden (v), UU  Biofarmacie & Farmaceutische Technologie
  Geneesmiddelen tegen kanker moeten kankercellen doden, maar ze vernietigen ook gezonde cellen waardoor ernstige bijwerkingen optreden. In dit project worden biomaterialen ontwikkeld waaruit nanodeeltjes beladen met geneesmiddelen gedurende een langere periode vrijkomen. Hierdoor verbetert de efficiëntie, terwijl de gebruikte dosis lager kan zijn.

 • ZonMw

  Zieke bloedvaatjes in zieke bloedvaten
  Dr. C. (Caroline) Cheng (v), UMCU – Vaatwand Biologie
  Aderverkalking is het dichtslippen van bloedvaten waardoor organen niet meer voldoende zuurstof kunnen ontvangen. Bij een ernstige vorm hiervan treedt er ingroei op van slecht functionerende microvaatjes. Dat verergert de aderverkalking en daarom kijken de onderzoekers hoe dit tot stand komt.

  Van mutatie tot ziekte
  Dr. L.H. (Lude) Franke (m), UMCG – Genetica
  Voor veel ziekten zijn nu genetische risicofactoren bekend. Voor de meeste ziekten blijft het echter onduidelijk hoe deze mutaties uiteindelijk tot ziekte leiden en welke biologische processen zij verstoren. De onderzoekers gaan dit uitzoeken met behulp van 'big data'.

  Rol van bindweefsel bij boezemfibrilleren
  Dr. J.R. (Joris) de Groot (m) AMC/UvA  Cardiologie
  Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis en ontstaat door bindweefselvorming in de linker hartboezem. De onderzoekers zullen de bindweefselopbouw en -afbraak in de boezem van patiënten bestuderen en onderzoeken of boezemfibrilleren te genezen is door het bindweefsel te behandelen.

  Sleutelen aan de motoren van de spier
  Dr. J. (Joris) Hoeks (m), UM  Humane Biologie 
  In de spieren van type-2 diabetespatiënten is het functioneren van mitochondria, de cellulaire energieleveranciers, verminderd. Het verbeteren van deze mitochondriële capaciteit kan daarom bijdragen aan de behandeling van diabetes. Dit onderzoek bestudeert nieuwe regulatiemoleculen die de werking van spiermitochondria kunnen beïnvloeden.

  Verkeerschaos in darmcellen veroorzaakt ernstige diarree
  Dr. S. (Sabine) Middendorp (v), UMCU – Kindergastro-enterologie
  Darmcellen hebben een gespecialiseerd transportmechanisme om vertering en opname van voedingsstoffen efficiënt te laten verlopen. Verstoring in dit transport leidt tot levensbedreigende diarree bij heel jonge kinderen. De onderzoekers bestuderen hoe dit werkt en zoeken naar nieuwe therapieën.

  Bacteriën: van ongewenste darmbewoners tot veroorzakers van suikerziekte
  Dr. M. (Max) Nieuwdorp (m), AMC/UvA – Inwendige en Vasculaire Geneeskunde
  Overgewicht veroorzaakt vaak een ontsteking in het buikvetweefsel. Deze ontsteking bevordert het ontstaan van suikerziekte bij mensen met overgewicht. De onderzoekers proberen te ontrafelen of specifieke darmbacteriën de bron van deze ontsteking vormen en of er mogelijke behandeling tegen is.

  Licht laten schijnen op hartritmestoornissen
  Dr. D.A. (Daniël) Pijnappels (m), UL/LUMC – Hartziekten, Hart Long Centrum Leiden 
  Bij ritmestoornissen is de elektrische stroom in het hart verstoord. Dit komt veel voor en kan dodelijk zijn. Algen produceren elektrische stroom door licht-gevoelige ionkanalen. Biologen en artsen gaan deze ionkanalen gebruiken om hartritmestoornissen te onderzoeken én te behandelen met lichtpulsen.

  Over- en onderschatters vallen vaker
  Dr. M. (Mirjam) Pijnappels (v), VU  Bewegingswetenschappen
  In ons dagelijks bewegen stemmen we ons gedrag af op wat ons lichaam kan. In dit project wordt onderzocht of ouderen vaker vallen omdat zij zichzelf overschatten of onderschatten. Een verkeerde inschatting zou tot een hoog valrisico of tot inactiviteit kunnen leiden.

  Complexe elektrische geleiding in het hart
  Dr. C.A. (Carol Ann) Remme (v), AMC – Experimentele Cardiologie
  Natriumkanalen in hartspiercellen zorgen voor een normale elektrische geleiding in het hart. Een verstoorde functie van deze kanalen kan levensbedreigende hartritmestoornissen veroorzaken. Dit onderzoek zal de complexiteit en diversiteit in samenstelling, structuur en functie van natriumkanalen in het hart in kaart brengen.

  Wat zeggen de medische gegevens?
  Dr. D. (Dimitris) Rizopoulos (m), Erasmus MC – Biostatistiek
  Tegenwoordig beschikken artsen over veel medische gegevens voor elke patiënt. In dit project ontwikkelen we innovatieve statistische modellen om op basis van deze gegevens op een optimale wijze de prognose te bepalen.

  Immuuncellen in het hart ontmaskerd
  Dr. B.L.M. (Blanche) Schroen (v), UM - CARIM, Department of Cardiology
  Ondanks de aanwezigheid van immuuncellen in gezonde en zieke harten, is hun bijdrage aan het (dis)functioneren van de hartspier onderbelicht. De onderzoekers vonden dat recent-ontdekte niet-coderende genen zoals “mascRNA” immuuncelgedrag aansturen. Onderzocht wordt of mascRNA in immuuncellen bijdraagt aan hartfalen.

  Wormen als middel tegen astma
  Dr. H.H. Smits (v), LUMC – Parasitologie
  Astma is een ontstekingsziekte aan de longen. Wormen onderdrukken juist ontstekingsreacties door de aanmaak van speciale B-cellen die tolerantie opwekken. De onderzoekers gaan uitzoeken welke wormmoleculen deze B-cellen activeren. De wormmoleculen kunnen vervolgens voor nieuwe therapiedoeleinden ingezet worden.

  De natuurlijke rem gesaboteerd
  Dr. F (Femke) van Wijk (v), UMCU – Pediatrische Immunologie
  Het afweersysteem bij kinderen met een jeugdreuma is verstoord. Op de plaats van ontsteking wordt de natuurlijke rem van het afweersysteem gesaboteerd. De onderzoekers gaan uitzoeken wie er verantwoordelijk is voor de sabotage en hoe dit werkt.

  Chronische infecties sussen het afweersysteem in slaap
  Dr. M.C. (Monika) Wolkers (v), Sanquin Research  Hematopoiese
  Tijdens chronische infecties verliest het afweersysteem het van de ziekteverwekker doordat steeds minder afweerstoffen worden aanmaakt. Dit onderzoek zal ontrafelen hoe de eiwitproductie wordt geremd en zal bestuderen of men daar therapeutisch op in kan spelen.