Ironie als wapen tegen geweld 
Dr. B.Y.A. (Brigitte) Adriaensen (v) 29-12-1975, Leuven (België), RU – Romaanse Talen en Culturen

In onze samenleving worden de grenzen tussen ironie en geweld steeds vaker afgetast. Dit onderzoek bestudeert hoe ironie zich in de hedendaagse Latijns-Amerikaanse roman tot geweld verhoudt. Daarbij staan de historische, culturele en kritische dimensies van ironie in relatie tot geweld centraal.

  De machtsrelatie tussen politici en journalisten 
Dr. P.J.I. (Peter) van Aelst (m) 18-03-1974, Borgerhout (België), UL – Politieke Wetenschappen 
Politici en journalisten kunnen niet zonder elkaar. Ze zoeken elkaar permanent op en trachten elkaar te beïnvloeden. Het zijn partners verwikkeld in een innige dans. Deze studie gaat in verschillende landen na wie in welke situatie de leidende partner is.

  Fluctuations in the economy and the health of industrialized countries 
Dr. M. (Mauricio) Avendano (m) 28-01-1976, Bogota (Colombia), Erasmus MC – Department of Public Health 
Economic cycles can have a profound impact on the health of populations. The researchers examine the mechanisms that link economic fluctuations during the last 50 years to the health of individuals in 17 European countries and the United States.

  Hear with your ear, hear with your brain 
Dr. D. (Deniz) Başkent (v) 11-08-1973, Ankara (Turkije), UMCG – Otorhinolaryngology 
The human brain restores degraded speech and enhances its intelligibility. This research project aims to use the restoration phenomenon to study the interactions between the brain and the ear, specifically for speech understanding by hearing-impaired listeners and users of hearing devices.

  Nanowetenschap in 3D 
Prof. dr. K.J. (Joost) Batenburg (m) 15-08-1980, Rotterdam, CWI – Scientific Computing 
Elektronentomografie is een wiskundige techniek om driedimensionale beelden te maken van microscopisch kleine deeltjes (biologische cellen, nanodeeltjes), op basis van een aantal foto’s vanuit verschillende richtingen. In dit project worden nieuwe rekenmodellen ontwikkeld om deze beelden nauwkeuriger te maken.

  Nekkramp als hersenkraker 
Dr. D. (Diederik) van de Beek (m) 18-05-1974, AMC – Neurologie 
Nekkramp (hersenvliesontsteking) is een dodelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Erfelijke kenmerken bepalen of je de ziekte krijgt en of je eraan doodgaat, maar hoe dit werkt is een mysterie. Dit landelijk onderzoek gaat tot diep in het erfelijk materiaal van mens en bacterie om deze hersenkraker op te lossen.

  Wie krijgt dementie door vaatschade? 
Dr. G.J. (Geert-Jan) Biessels (m) 07-02-1968, Oss, UU – Neurologie 
Vaatschade is een veel voorkomende oorzaak van dementie. Onderzocht wordt wie de grootste kans heeft door vaatschade dement te worden en hoe die vaatschade in een vroeg stadium te meten is. Deze inzichten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van behandeling.

  De kracht van de familie 
Dr. H.A.J. (Hilde) Bras (v) 24-10-1968, Oosterhout, VU – Methoden en technieken 
De afgelopen 160 jaar is het kindertal in Europa sterk gedaald. Regionaal zijn daarbij grote verschillen. De onderzoekers gaan na wat de invloed is van familie op vruchtbaarheidsgedrag. Ze vergelijken familie-invloeden tussen Europese regio’s met verschillende typen familierelaties.

  Back to the Book 
Dr. C.A.W. (Kiene) Brillenburg Wurth (v) 31-08-1966, UU – Geesteswetenschappen 
Hoe kan het dat literatuur, als een papieren kunstvorm, in een tijdperk van digitalisering juist een grote bloei doormaakt? Op basis van drie literaire genres onderzoekt dit project waarom het voorspelde einde van het boek niet is uitgekomen tussen 1990-2010.

  Computers met Ervaring 
Dr. M. (Marleen) de Bruijne (v) 03-09-1972, Vlaardingen, Erasmus MC – Radiologie & Medische Informatica 
Software om medische scans te analyseren werkt vaak slecht als scannerinstellingen veranderen en moet dan handmatig worden aangepast. Dit project stelt computers in staat eerder opgedane ervaring in te zetten bij nieuwe analyses, waardoor aanpassen sneller en makkelijker gaat.

  Hoe weefsels stoppen met groeien 
Dr. T.R. (Thijn) Brummelkamp (m) 09-08-1975, Cambridge (US) – Whitehead Institute for Biomedical  Research 
Waarom is onze linkerhand even groot als onze rechterhand? Het is biologen niet duidelijk hoe weefsels precies 'weten' wanneer ze moeten stoppen met groeien. Ontrafeling van dit fundamentele mechanisme kan ook duidelijk maken hoe tumorcellen hieraan ontsnappen.

  Paneldata en causaliteit 
Dr. M.J.G. (Maurice) Bun (m) 10-12-1971, Haarlem, UvA – Kwantitatieve economie 
Economische beleidsevaluaties zijn vaak gebaseerd op niet-experimentele gegevens. De statistische analyse van beleidseffecten wordt hierdoor bemoeilijkt omdat beleidswijzigingen juist beïnvloed worden door de doelvariabelen. De onderzoekers gebruiken de veelzijdigheid van paneldata om de causale relatie tussen beleid en beleidseffecten in kaart te brengen.

  Regulatie van plantenziektegeheugen verder ontrafeld 
Dr. ir. H.A. (Harrold) van den Burg (m) 28-03-1974, Kampen, WUR – Laboratorium voor Fytopathologie 
Planten vertonen een verhoogde resistentie na een eerste infectie. Dit wordt vastgelegd rond genen zonder dat ze aanstaan. De onderzoekers ontdekten een eiwit dat deze genen reguleert. Dit onderzoek zal het geheugen achter deze afweerreactie van planten tegen infecties verder ontrafelen.

  Kwantummaterie: nieuwe vormen van magnetisme en kwantuminformatie 
Dr. C. (Claudio) Castelnovo (m) 12-08-1976, UvA – ITFA 
Het voorgestelde onderzoek richt zich op materialen waarin elkaar tegenwerkende krachten aanleiding geven tot ongebruikelijke vormen van magnetisme en tot nieuwe kwantummechanische verschijnselen. Het verkent bovendien de mogelijkheid zulke materialen aan te wenden voor de opslag en de bewerking van kwantuminformatie.

  Hoe chemie het heelal vorm geeft 
Dr. S.M. (Stéphanie) Cazaux (v) 02-05-1973, La Rochelle (Frankrijk), RUG – Sterrenkunde 
Sterren ontstaan in een omgeving bestaande uit gas en vaste stofdeeltjes. De chemie die plaatsvindt op deze stofdeeltjes beïnvloedt de vorming van sterren en is tevens verantwoordelijk voor de aanwezigheid van moleculen noodzakelijk voor het ontstaan van leven. Dit onderzoek richt zich op de oorsprong van sterren en leven door middel van laboratoriumexperimenten, theorie en (astronomische) waarnemingen.

  Zeg het met prosodie 
Dr. A. (Aoju) Chen (v) 28-07-1972, Binxian (China), Max Planck Institute for Psycholinguistics – Language Acquisition 
Om een boodschap over te brengen moet men nieuwe informatie benadrukken in een zin. In veel talen wordt prosodie hiervoor gebruikt, maar op uiteenlopende manieren. Dit project onderzoekt hoe jonge kinderen deze prosodiefunctie verwerven in typologisch verschillende talen en hoe kinderen met dezelfde taalachtergrond in dit aspect van elkaar verschillen.

  Beweging in vaste lagen 
Dr. H.M. (Herma) Cuppen (v) 17-06-1977, Nijmegen, RU – Theoretische Chemie 
Moleculen in vaste stoffen blijken te kunnen bewegen over soms lange afstanden. Deze bewegingen zetten processen in gang die belangrijk kunnen zijn voor het vormen van bouwstenen voor leven in de ruimte of voor de levensduur van medicijnen. De onderzoekers gaan deze bewegingen in kaart brengen en mogelijk beïnvloeden.

  Mondiaal beleid voor biodiversiteit 
Dr. M.D. (Marc) Davidson (m) 26-07-1966, Amsterdam, UvA – Wijsbegeerte 
Dit onderzoek wil beleid ontwikkelen om de achteruitgang van de mondiale biodiversiteit tegen te gaan. Welke economische instrumenten kunnen worden ingezet? Hoe kunnen we het resultaat meten? Wie behoort de kosten van bescherming te dragen?

  Succesvolle innovaties en de groeiende macht van de detailhandel 
Dr. B. (Barbara) Deleersnyder (v) 22-01-1977, Leuven (België), UvT – Marketing 
Levensmiddelenfabrikanten investeren aanzienlijke bedragen in de ontwikkeling en verbetering van hun producten, die ze vervolgens via de detailhandel verkopen. De onderzoekers bestuderen hoe en in welke mate machtige internationale detaillisten het succes van deze innovaties beïnvloeden.

  Positief ontwerpen 
Dr. ir. P.M.A. (Pieter) Desmet (m) 03-05-1972, Izegem (België), TU Delft – Industrieel Ontwerpen 
Tijdens het gebruiken van consumentenproducten kunnen mensen allerlei positieve en negatieve emoties ervaren. Dit onderzoek analyseert hoe producten verschillende positieve emoties, zoals trots, plezier, en fascinatie opwekken, en wat de invloed is van deze emoties op het productgebruik.

  Realizing feedback control in quantum circuits 
Dr. L. (Leonardo) DiCarlo (m) 16-02-1976, Buenos Aires (Argentinië), TU Delft – Quantum Nanoscience  
Measurement and feedback control of individual quantum systems is critical to the continued development of quantum-enhanced information technologies. The researchers will realize quantum-limited measurement and closed-loop control of superconducting integrated circuits to achieve quantum error correction in the solid state.

  Looking over the painter's shoulder with T-rays and X-rays 
Prof. dr. J. (Joris) Dik (m) 08-05-1974, Amsterdam, TU Delft – Materials science 
Onder het zichtbare oppervlak van oude meesters gaan verschillende verflagen schuil die inzicht bieden in de maakwijze en restauratiegeschiedenis van schilderijen. Dit project betreft de ontwikkeling en toepassing van innovatieve, beeldvormende technieken om deze lagen ruimtelijk en in kleur zichtbaar te maken.

  Preference sorting and labour market success 
Dr. T.J. (Thomas) Dohmen (m) 05-09-1972, Heinsberg (Duitsland), UM – School of Business and Economics 
Individuals differ in many ways. They have different capabilities, skills, resources, and tastes. They also differ in key economic preferences such as risk preferences, time preferences, and social preferences. This research project analyzes how these differences lead to the observed diversity in educational and career choices and labour market outcomes, when different individuals are attracted by different incentive structures.

  Eindig dankzij symmetrie 
Dr. ir. J. (Jan) Draisma (m) 29-07-1975, Lundazi (Zambia), TU/e – Wiskunde 
In verschillende bètawetenschappen komen oneindig-dimensionale oppervlakken voor die dankzij hun enorme symmetrie met eindig veel vergelijkingen te beschrijven zijn. Een universele verklaring voor dit fenomeen ontbreekt echter nog. Met nieuwe, van symmetrie doortrokken algebra zoeken wiskundigen die verklaring.

  Ontwerpen van nanoporeuze materialen met de computer 
Dr. D. (David) Dubbeldam (m) 10-02-1971, Krimpen a/d Lek, UvA – Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences 
Metal-organic frameworks zijn poreuze materialen die men op een tekentafel kan ontwerpen alvorens ze echt te maken in een laboratorium. Met computersimulatie kan men dit ontwerp efficiënt analyseren en optimaliseren voor de opslag en scheiding van gassen.

  De wortels van deductie 
Dr. C. (Catarina) Dutilh Novaes (v) 14-02-1976, São Paulo (Brazilië), UvA – Wijsbegeerte 
In een deductieve redenering volgt de conclusie noodzakelijk uit de premissen, zonder de interferentie van externe informatie. Maar wat doen we eigenlijk als we deductief redeneren? Dit onderzoek bekijkt de filosofische, psychologische en historische aspecten van deductie in hun samenhang.

  Achter de schermen van beschilderde kamers 
Dr. M.H. (Margriet) van Eikema Hommes (v) 21-05-1969, Bussum, UvA – Kunstgeschiedenis & Conservering en Restauratie 
In vroeger eeuwen zijn veel schilderingen gemaakt voor een specifieke locatie. Deze historische interieurs zijn een belangrijke bron. Ze vertellen ons over de denkbeelden van de opdrachtgevers en de visuele vertaling daarvan door kunstenaars. Dit project onderzoekt voor het eerst de oorspronkelijke verschijning, visuele samenhang en historische context van dit cultureel erfgoed.

  Veroudering bij autisme 
Dr. H.M. (Hilde) Geurts (v) 24-02-1972, Nijmegen, UvA – Psychologie
 
Mensen die verouderen worden vaak trager en vinden het lastiger om dingen tegelijkertijd te doen. Mensen met autisme ervaren dit al als ze jong zijn. Wat gebeurt er nu als mensen met autisme verouderen?

  Sterke, slimme netwerken 
Dr. ir. J. (Jasper) van der Gucht (m) 13-01-1976, Hulst, WUR – Laboratory of Physical Chemistry and Colloid Science 
De natuur produceert de meest fantastische materialen: supersterk, maar ook in staat om te herstellen van opgelopen schade. De onderzoekers gaan op zoek naar manieren om kunstmatige materialen te maken die net zo sterk en slim zijn als biologische materialen.

  Tijd voor verandering 
Dr. E.L. (Ellen) Hamaker (v) 13-02-1974, Delft, UU – Methoden en Technieken 
Psychologen en pedagogen zijn vaak geïnteresseerd in processen. Voorbeelden hiervan zijn de regulatie van emoties en de interactie tussen moeder en kind of partners. De onderzoekers gaan nieuwe modellen ontwikkelen om zulke processen beter in kaart te brengen.

  Licht op het scheiden van voor- en achtergrond 
Dr. J.A. (Alexander) Heimel (m) 21-03-1975, Utrecht, NIN 
Om objecten te herkennen of te pakken is het belangrijk ze te onderscheiden van de achtergrond. Hoe doen de hersenen dit? De onderzoekers beantwoorden deze vraag door de activiteit van de betrokken zenuwcellen met optische technieken te meten en manipuleren.

  Parameterruimten in het Langlands programma 
Dr. J. (Jochen) Heinloth (m) 12-12-1973, Hamburg (Duitsland), UvA  – Wiskunde 
Parameterruimten voor meetkundige objecten hebben altijd een bijzondere fijnstructuur bij de meest symmetrische objecten. Dit project onderzoekt deze fijnstructuur om nieuwe aanwijzingen te vinden voor het Langlandsvermoeden, dat een mysterieus verband tussen aritmetische en analytische objecten postuleert.

  Elk nadeel heeft z’n voordeel 
Dr. J.R. (Judith) Homberg (v) 14-05-1976, Purmerend, UMCN – Cognitieve Neurowetenschappen Genetische variaties kunnen onder invloed van stress in de vroege levensfase niet alleen gevolgen hebben die negatief uitpakken (depressie), maar ook positief (verbeterde cognitie). Het onderzoek beoogt de opheldering van het (epigenetische) mechanisme van zulke gen-omgeving interacties.

  Where is anti-matter? 
Dr. O.B. (Olga) Igonkina (v) 08-08-1973, NIKHEF 
What happened to all the anti-matter created during the Big Bang? Why does the universe consist only of matter?  Scientists are looking for an explanation by studying collisions of elementary particles at the LHC, the world's largest microscope.

  Wat maakt iemand een goede luisteraar? 
Dr. E. (Esther) Janse (v) 23-11-1973, RU – Taalwetenschap 
In moeilijke luisteromstandigheden met veel achtergrondlawaai, afleiding, of een onduidelijke spreker, blijkt de ene persoon veel beter in staat spraak te verstaan dan de ander. Dit onderzoek gaat na welke (cognitieve) vaardigheden deze individuele verschillen tussen luisteraars kunnen verklaren.

  De Nederlandse identiteit in oorlogs- en vredesliteratuur 
Dr. L.E. (Lotte) Jensen (v) 13-01-1972, Hillerød (Denemarken), RU – Nederlands 
In tijden van oorlog spelen nationale gevoelens hoog op. Vroeger werden deze vooral verspreid via de literatuur, omdat de literatuur een van de belangrijkste opiniemakers vormde. Dit onderzoek bekijkt de rol van oorlogs- en vredesliteratuur in het ontstaan een vroegmoderne Nederlandse identiteit.

  Nabootsen van de iriserende kleuren van scarabeeën 
Dr. N. (Nathalie) Katsonis (v) 22-02-1978, Wenen (Oostenrijk), RUG – Chemistry 
De kleuren van scarabeeën worden veroorzaakt door complexe structuren gebaseerd op de vorm van een spiraal. Geïnspireerd op deze structuren zullen onderzoekers nieuwe materialen creëren die licht en energie reflecteren, zoals scarabeeën dat doen. Deze materialen zullen toegepast worden om energie te besparen.

  Decoding cell identities 
Dr. K. (Kerstin) Kaufmann (v) 19-07-1977, Salzwedel (Duitsland), WUR – Molecular Biology 
Plants and animals consist of many different cell types, which express different sets of genes. Using flower development as a model system, scientists will investigate how interactions between proteins and DNA regulate gene expression to specify cell identities during development.

  Samenwerking in een veranderende wereld 
Dr. E.T. (Toby) Kiers (v) 09-09-1976, New York (USA),  VU – Animal Ecology 
Ik help jou, jij helpt mij. In de natuur werken organismen samen door hulpbronnen uit te wisselen. De wereld verandert: hulpbronnen drogen op, partners sterven uit. De onderzoekers gaan na hoe een samenwerking ontwikkelt of ten onder gaat in een veranderende wereld.

  Repairing dangerous DNA damage 
Dr. ir. P. (Puck) Knipscheer (v) 04-12-1974, Nijmegen, Hubrecht Institute 
DNA interstrand crosslinks (ICLs) are toxic DNA lesions. How ICLs are repaired is poorly understood but it involves the genes impaired in Fanconi anemia, a cancer predisposition syndrome. Researchers will study the role of the FA pathway in ICL repair.

  Gigantische moleculen van ultrakoude atomen 
Dr. S. (Steven) Knoop (m) 27-02-1979, Leeuwarden, VU – Laser Centre 
Kwantummechanica voorspelt het bestaan van oneindig veel driedeeltjestoestanden als de interactie tussen twee deeltjes heel groot is. Deze gigantische moleculen kunnen in experimenten met ultrakoude atomen worden aangetoond. In dit onderzoek worden de bijzondere eigenschappen van deze moleculen bestudeerd om de fundamentele voorspelling te toetsen.

  Hoe talen verschillen 
Dr. J.M. (Marjo) van Koppen (v) 08-05-1976, Rotterdam, UU – UiL-OTS 
Talen verschillen, maar minder dan je misschien zou denken. Het Limburgs, bijvoorbeeld, lijkt in sommige opzichten veel op het Arabisch. Dit project onderzoekt op welke punten talen verschillen. We onderzoeken of die verschilpunten hetzelfde zijn voor nauw verwante talen, zoals Drents en Limburgs of Middelnederlands en hedendaags Nederlands, en niet-verwante talen, zoals het Nederlands en het Swahili.

  Kwaliteitswaarborgen voor rechtspraak in Europa 
Dr. mr. X.E. (Xandra) Kramer (v) 24-04-1971, Warmond, EUR – Internationaal Privaatrecht en rechtsvergelijking 
Steeds vaker zijn juridische geschillen tussen burgers en bedrijven grensoverschrijdend. De Europese Unie wil het uitvoeren van rechterlijke uitspraken vergemakkelijken. De onderzoekers formuleren regels die bijdragen aan een 'grenzeloze' tenuitvoerlegging, en tegelijkertijd de kwaliteit van rechterlijke uitspraken waarborgen. 

 Kankercellen bestrijden door het afweersysteem 
Dr. J. (Jürgen) Kuball (m) 07-05-1969, Würzburg (Duitsland) 
Het afweersysteem speelt een belangrijke rol bij het voorkomen of bestrijden van kanker. De onderzoekers analyseren welke afweercellen hier een rol spelen en of in de praktijk de gerichte verandering van afweercellen kankerbestrijding ondersteunen kan.

  Lichtgevende tumoren 
Dr. F.W.B. (Fijs) van Leeuwen (m) 29-10-1977, NKI – Diagnostische Oncologie 
In de huidige klinische situatie is het moeilijk om tumorweefsel te identificeren tijdens de pogingen om het chirurgisch te verwijderen. Het doel van dit voorstel is om dit tumorweefsel 'op te laten lichten' zodat het makkelijker gedetecteerd kan worden.

  Bloedstollende reparatie van de lever 
Dr. J.A. (Ton) Lisman (m) 10-03-1976, Arnhem, RUG – Chirurgie 
Wanneer een deel van de lever chirurgisch wordt verwijderd, groeit deze in korte tijd weer aan tot zijn oorspronkelijke grootte. Bloedplaatjes regisseren het herstel van de beschadigde lever. In dit onderzoek wordt duidelijk hoe bloedplaatjes deze bijzondere functie vervullen.

  Het spierskeletstelsel herzien 
Dr. H. (Huub) Maas (m) 11-03-1976, Eindhoven, VU – Bewegingswetenschappen 
Het lichaam bevat een zeer groot aantal spieren. Het is niet bekend hoe (on)afhankelijk van elkaar spieren functioneren. Dit onderzoek gaat na in welke mate spieren elkaar direct beïnvloeden, wat ons zenuwstelsel hiermee doet, en wat hiervan de consequenties zijn voor het bewegen.

  Migraine bij vrouwen, een hele kopzorg 
Dr. A. (Antoinette) Maassen van den Brink (v) 17-04-1971, Delft, Erasmus MC – Inwendige Geneeskunde 
Het is bekend dat schommelingen in vrouwelijke hormoonspiegels migraineaanvallen kunnen uitlokken. Hoe dit komt, weet men echter nog niet. De onderzoekers zullen bestuderen hoe hormoonschommelingen, samen met erfelijke factoren, leiden tot het ontstaan van migraineaanvallen bij vrouwen.

  Bloedvormende eiwitten 
Dr. ir. J.H.A. (Joost) Martens (m) 21-10-1974, Veghel, RU – Moleculaire Biologie 
DNA-bindende eiwitten spelen een cruciale rol bij de vorming van alle celtypen die te vinden zijn in je bloed. De onderzoekers gaan de moleculaire regulatie door deze eiwitten tijdens bloedvorming in detail onderzoeken.

  Moleculaire botsingen in slow motion 
Dr. S.Y.T. (Bas) van de Meerakker (m) 30-05-1977, RU – Molecuulfysica 
Een botsingsexperiment waarin moleculen op elkaar worden geschoten is een van de meest fundamentele manieren om iets over moleculen en hun onderlinge interacties te leren. In dit onderzoek gaan fysici methoden ontwikkelen om de moleculen uiterst behoedzaam en gecontroleerd met elkaar te laten botsen. Hierdoor kunnen de intieme details van het kwantummechanische botsingsproces zichtbaar gemaakt worden.

  The Social Cost of Illiquidity 
Dr. A.J. (Albert) Menkveld (m) 27-12-1971, Doetinchem, VU – Economie 
Financiële markten werken niet altijd feilloos, getuige de recente crisis. Waar gaat het mis? Dit onderzoek reconstrueert de handel in 2007 en 2008 om antwoorden te vinden. De beschikbare data maken het mogelijk de rol van diverse partijen te onderzoeken.

  Rekenen aan celcoördinatie tijdens bloedvatgroei 
Dr. R.M.H. (Roeland) Merks (m) 29-11-1972, Groningen, CWI – Life Sciences 
Bloedvatgroei is cruciaal bij wondgenezing en kanker. Een belangrijk mechanisme hierbij is zelforganisatie: bloedvatcellen coördineren hun bewegingen door een omringend eiwitnetwerk te vervormen en er signaalstoffen af te zetten. De onderzoekers maken computersimulaties om dit samenspel tussen cellen en eiwitnetwerk te begrijpen.

  Veelzijdigheid van gal 
Dr. S.W.C. (Saskia) van Mil (v) 30-01-1975, Maasland, UMC Utrecht – Metabole en Endocriene Ziekten 
Gal is essentieel voor de spijsvertering, suiker- en vetstofwisseling en remming van ontstekingen in het maag-darmstelsel. Door de mechanismen van de werking van gal in deze processen te ontrafelen, willen de onderzoekers de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor diabetes, galstoornissen en ontsteking mogelijk maken.

  Zit vruchtbaarheid in de genen? 
Prof. dr. M. (Melinda) Mills (v) 26-09-1969, Red Deer (Canada), RUG – Sociologie 
Een omvangrijk uitstelproces heeft zich voltrokken in de leeftijd bij eerste geboorten, naast de groei van onvrijwillige onvruchtbaarheid in Europa. Dit onderzoeksproject richt zich op de rol van genen, de omgeving en hun interactie, met het oog op oorzaken en het ontwikkelen van interventies.

  Decoding Cellular Communication 
Dr. S. (Shabaz) Mohammed (m) 14-07-1977, UU – Chemistry 
Internal communication is key for cells to perform their function.  Stem cells can become any cell type if the right signals are generated. This research aims to develop tools to decode internal communication of stem cells during such a transition.

  Regulated sugar for my sweetheart: Glycogen-targeting of AMP-activated protein kinase 
Dr. D. (Dietbert) Neumann (m) 17-12-1968, Düsseldorf (Duitsland), UM – Cardiovascular Research Institute 
Muscle glucose uptake and storage show dysfunction in diabetes. The researcher will attempt to interfere with the cellular localization of the energy sensor AMP-activated protein kinase to affect glucose utilization for the treatment of human disease.

  Zoveel huidkanker 
Dr. T. (Tamar) Nijsten (m) 06-11-1972, Nijmegen, Erasmus MC – Dermatologie 
Eén op vijf Nederlanders krijgt huidkanker. De grootste risicofactor om huidkanker te krijgen is er al één gehad hebben. De onderzoekers gaan de genetische verschillen analyseren tussen mensen die één en degene die meer dan één huidkanker ontwikkelen.

  Ontvankelijkheid voor opvoeding 
Dr. G. (Geertjan) Overbeek (m) 27-07-1975, Schoonhoven, UU – Ontwikkelingspsychologie 
Bepaalde genen maken sommige kinderen mogelijk ontvankelijker voor opvoeding. Negatieve opvoeding leidt dan sneller tot gedragsproblemen, een positieve opvoeding zorgt juist voor extra veel prosociaal gedrag. De onderzoekers bekijken daarom of oudertraining-effecten verschillen voor kinderen met en zonder 'ontvankelijkheidsgenen'.

  'Powernaps' bij de ziekte van Parkinson 
Dr. S. Overeem (m) 20-05-1977,  Nijmegen, UMC St Radboud – Neurologie 
Na het slapen kunnen veel patiënten met de ziekte van Parkinson een tijdje makkelijker bewegen. In het onderzoek wordt het mechanisme achter dit wonderlijke fenomeen ontrafeld. Daarnaast wordt onderzocht hoe 'powernaps' ingezet kunnen worden als een nieuwe behandeling voor Parkinson.

  Zebrafish model systems for human disease 
Dr. N.M. (Magnus) Palmblad (m) 15-03-1973, Leiden, LUMC – Parasitology 
Zebrafish is a powerful model system in the biomedical sciences. The researchers will apply a combination of genomics and advanced proteomics to investigate how zebrafish models can help understand human diseases such as tuberculosis and cancer at the molecular level.

  Gravitatie, snaren, en materie met sterke wisselwerkingen 
Dr. A.P. (Andrei) Parnachev (m) 22-11-1974, UL 
Veel nuttige materialen zoals hoge-temperatuur supergeleiders hebben eigenschappen die te danken zijn aan de sterke wisselwerkingen tussen de elementaire bouwstenen. Het aangevraagde onderzoek zal een theoretische beschrijving geven door middel van een verband met modellen die zwak gravitationele wisselwerkingen hebben.

  Wat zijn de kansen? 
Dr. J.W. (Jan-Willem) Romeijn (m) 13-08-1975, RUG – Faculteit Wijsbegeerte 
Artsen, politici, beleggers, en onderzoekers, in het ongewisse maakt iedereen gebruik van kansen. Maar wat zeggen die kanspercentages precies? De onderzoekers formuleren een antwoord op deze vraag en verbeteren aan de hand daarvan de methoden waarmee kansen worden bepaald.

  Bacteriële munitie tegen het menselijke afweersysteem 
Dr. S.H.M. (Suzan) Rooijakkers (v) 08-09-1978, Eindhoven, UMCU – Medische Microbiologie 
Bacteriën produceren eiwitten om het menselijk afweersysteem te remmen. De onderzoekers gaan deze unieke eiwitten gebruiken om meer inzicht te krijgen in infectieziekten en de werking van het afweersysteem. Het onderzoek zal leiden tot nieuwe therapieën tegen infectie- en ontstekingsziekten.

  Ontrafelen van chemotherapieresistentie 
Dr. S. (Sven) Rottenberg (m) 26-11-1969, Rendsburg (Duitsland), NKI-AVL – Moleculaire Biologie 
Resistentie tegen chemotherapie is een grote handicap bij de bestrijding van borstkanker. In dit project bestuderen onderzoekers nieuwe muismodellen lijkend op borstkanker bij de mens om de resistentie tegen chemotherapie beter te kunnen voorspellen en bestrijden.

  Sleutelen aan vaccins 
Dr. R.W. (Rogier) Sanders (m) 25-12-1975, IJsselstein, AMC/UvA – Medische Microbiologie 
De interactie tussen vaccins en het immuunsysteem kent nog veel onbekende aspecten. De onderzoekers gaan de interacties tussen vaccins en het immuunsysteem beter in kaart brengen zodat betere vaccins ontworpen kunnen worden die het immuunsysteem optimaal stimuleren.

  Plant genome archaeology 
Dr. M.E. (Eric) Schranz (m) 19-10-1971, Denver (USA), UvA – IBED 
The vast majority of flowering plants have a genome that has been doubled. This process has contributed to the diversity of plants we see today. The aim of this research is to identify evolutionary processes and patterns associated with genome duplications that occurred millions of years ago.

  Brain mechanisms underlying cognitive plasticity 
Dr. H. (Heleen) A. Slagter (v) 06-08-1976, UvA – Psychologie 
In tegenstelling tot wat lang werd gedacht is het volwassen brein nog steeds in staat tot reorganisatie en vernieuwing. Dit onderzoek gaat na hoe training van specifieke cognitieve vaardigheden hersenfunctioneren verandert en cognitieve vermogens zou kunnen verbeteren.

  Heelheid in beschadigde lichamen 
Dr. J. (Jenny) Slatman (v) 29-08-1969, UM – Health, Ethics and Society 
Een beschadiging van het lichaam kan resulteren in een verminderd gevoel van lichamelijke heelheid. Maar dit hoeft niet per se. De onderzoekers gaan analyseren of en op welke manier kankerpatiënten zich kunnen vereenzelvigen met hun beschadigde lichaam.

  Ziekteproces dengue ontrafeld   
Dr. J.M. (Jolanda) Smit (v) 15-04-1975, Uitwierde, UMCG – Medische Microbiologie 
Er worden wereldwijd jaarlijks 50 tot 100 miljoen mensen besmet met het denguevirus. Ongeveer 500.000 mensen ontwikkelen een bloederige koorts. In dit onderzoek wordt onderzocht welke processen een rol spelen bij het ontstaan van een ernstig ziektebeeld.

  Controle over nat en droog 
Dr. ir. J.H. (Jacco) Snoeijer (m) 04-07-1975, UT – Physics of Fluids 
Druppels verplaatsen zich meestal niet in rechte lijnen maar in willekeurige stroompjes. Dit onderzoek gaat na hoe zulke stromingen beheerst kunnen worden in moderne technieken voor printing en de chipindustrie, waarbij een perfecte controle tussen 'nat' en 'droog' is vereist. 

 Verspreiding van plantenzaden 
Dr. M.B. (Merel) Soons (v) 20-12-1975, Zeist, UU – Ecologie en Biodiversiteit 
Planten gaan niet zelf aan de wandel, maar verspreiden hun zaden. Die kunnen zweven op de wind, drijven op het water of met dieren meeliften. De onderzoekers gaan voorspellen waar en hoe ver weg de zaden terechtkomen.

  Legal foundations of post-conflict peace 
Dr. C. (Carsten) Stahn (m) 18-12-1971, Bonn (Duitsland), UL – Public International Law 
This project investigates how international law and the ethics of warfare can enhance the fairness and sustainability of the ending of conflict. It develops and tests principles of peacemaking, based on the study of post-conflict settlements, legal regimes and their application (Kosovo, Bosnia, Iraq, Afghanistan).

  Omgaan met contrasterende belangen 
Dr. T.P.S. (Trui) Steen (v) 08-04-1971, Roeselare (België), UL – Bestuurskunde 
Ambtenaren worden in hun werk geconfronteerd met contrasterende belangen. Hoe gaan zij hiermee om? De onderzoekers analyseren het samenspel tussen motivatie, betrokkenheid bij het algemeen belang, professionele normen en culturele achtergrond van een specifieke groep, namelijk veeartsinspecteurs in de voedselveiligheidsdiensten.

  Lijden en leven met een longontsteking en dementie 
Dr. ir. J.T. (Jenny) van der Steen (v) 23-03-1969, de Bilt, VUmc – EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg 
Longontsteking veroorzaakt veel lijden en vaak de dood bij mensen met dementie. Familie en artsen kiezen wat de beste behandeling lijkt, zoals met of zonder antibiotica of morfine. De onderzoekers bepalen of de behandelingen lijden verminderen en de overleving beïnvloeden.

  Electron transport through polymeric nanostructures 
Dr. Habil. M.A. (Meike) Stöhr (v) 14-07-1971, Ludwigsburg (Duitsland), RUG – Zernike Institute for Advanced Materials 
The usage of low-dimensional conducting polymers as active materials in nanoelectronic devices is a promising alternative to conventional silicon-based materials. With the aid of a new modular concept, researchers will fabricate such polymers on surfaces and study their electronic and structural properties.

  Modelleren van geografische informatie in 5D 
Dr. J.E. (Jantien) Stoter (v) 17-03-1971, TU Delft – GIS technologie 
Meerdere detailniveaus en tijdstippen van 3D-informatie over wegen, gebouwen, eigendommen worden nu nog los opgeslagen. Ik onderzoek een manier van één keer geïntegreerd 5D vastleggen en variabel gebruik later. Traploos en consistent navigeren door ruimte, tijd en schaal.

  Geleerdheid in de marge 
Dr. M.J. (Mariken) Teeuwen (v) 08-11-1968, Eindhoven, Huygens Instituut – KNAW 
Middeleeuwse handschriften van klassieke teksten staan vol met aantekeningen. De geleerdheid die in de loop der eeuwen eraan is toegevoegd is nauwelijks onderzocht. Toch is er veel te vinden: van discussies over het heelal tot filosofische ideeën over de ziel.

  Kopzorge n 
Dr. G.M. Terwindt 
Een kwart van de migrainepatiënten heeft bijna dagelijks aanvallen. Overgebruik van hoofdpijnmedicatie en depressie spelen hierbij een rol. Het onderzoek richt zich op de mechanismen, behandeling en gevolgen van chronische migraine.

  Ecologie van gezonde eieren 
Dr. B.I. (Irene) Tieleman (v) 15-06-1973, Groningen, RUG – Dierecologie 
Eieren beschermen zichzelf tegen infectie met bacteriën uit het nest. De kans op infectie varieert met leefomgeving. De onderzoekers bestuderen eieren en nesten in tropen, woestijnen en andere gebieden. Dit geeft inzicht in de evolutie van afweersystemen van vogels.

  Repareren van de kapotte motor van het hart 
Dr. J. (Jolanda) van der Velden (v) 19-02-1971, VUmc – Fysiologie 
De zogeheten motoreiwitten van de hartspier zorgen voor een goede pompfunctie van het hart. Fouten in het erfelijk materiaal van de hartspier veranderen deze eiwitten en leiden tot hartfalen. Dit onderzoek gaat na hoe een kapot eiwit leidt tot een ziek hart, en biedt een mogelijke behandeling voor het repareren van dit defect.

  Mondialisering van de kunstmarkt 
Dr. O.J.M (Olav) Velthuis (m) 06-07-1972, Heerlen, UvA ¬– Sociologie 
De recente economische opmars van Brazilië, Rusland, India en China heeft ook culturele consequenties. Zo wordt Chinese kunst internationaal voor miljoenen dollars verkocht. Dit onderzoek bestudeert hoe in de BRIC-landen hedendaagse kunst wordt verkocht, en hoe dat  afwijkt van de kunstmarkt in het westen.

  Wat is mijn prognose? 
Dr. Y. (Yvonne) Vergouwe (v) 01-09-1971, Bleskensgraaf, Erasmus MC – Medische Besliskunde 
Artsen gebruiken voorspelmodellen om prognoses van patiënten te bepalen. Tijdens modelontwikkeling wordt ten onrechte afhankelijkheid van onderzoeksgegevens genegeerd. Bestaande methoden schieten daarom te kort. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe methoden voor afhankelijke gegevens. Dit leidt tot betere voorspellingen en betere behandelkeuzes.

  Erfelijke verschillen zonder genetische verschillen? 
Dr. K.J.F. (Koen) Verhoeven (m) 21-01-1970, Sittard, NIOO-KNAW – Terrestrische Ecologie 
Erfelijke eigenschappen liggen vast in genen, maar via zogenaamde epigenetische mechanismen kunnen niet alleen genen zelf overerven maar ook of ze 'aan' of 'uit' staan. Deze mechanismen reageren op milieuomstandigheden. Dit onderzoek analyseert de ecologische en evolutionaire betekenis hiervan in planten.

  Gelijkenis in muziek 
Dr. A. (Anja) Volk (v) 09-08-1969, Chemnitz 
Er bestaat nog geen 'Google voor muziek' waarmee we succesvol muziek op het internet kunnen zoeken. Dit project zet een cruciale stap op weg daarheen door te onderzoeken hoe mensen gelijkenis van muziek ervaren en hoe computers deze kunnen modelleren.

  Zelfverdediging door planten 
Dr. S.C.M. (Saskia) van Wees (v) 30-04-1969, UU – Plant Microbe Interacties 
Planten worden gekweld door ziekten en plagen. Planten verdedigen zich hiertegen middels een immuunreactie die gereguleerd wordt door een ingenieus signaleringsnetwerk dat wordt aangestuurd door samenwerkende plantenhormonen. In dit onderzoek wordt het signaleringsnetwerk ontrafeld en het belang ervan voor planten bestudeerd.

  Soepele robots 
Dr. ir. M. (Martijn) Wisse (m) 16-02-1976, TUD – Biomechanical Engineering    
Een fabrieksrobot beweegt houterig en inefficiënt. Bij nieuwe bewegingen doen mensen dat ook, maar die worden al snel soepeler en effectiever dankzij het lerend vermogen en dankzij een uitgekiende lichaamsbouw. In dit onderzoek gaan robotarmen ook soepel leren bewegen.

  Communicerende vaten in hersentumoren 
Dr. T. Wurdinger (m), VUmc – Neurochirurgie 
Er is geen genezing voor patiënten met kwaadaardige hersentumoren. Genetisch materiaal uit deze tumoren kan het gezonde brein manipuleren en wordt uitgescheiden via kleine blaasjes. Dit onderzoek gaat na hoe deze communicerende vaten en hun genetische boodschappen geremd kunnen worden teneinde tumorgroei tegen te gaan.

  HIV, mensenrechten en identiteit 
Dr. J. (Jarrett) Zigon (m) 14-08-1973, Philadelphia (USA), UvA – Anthropology 
Wereldwijd worden mensenrechten gebruikt als motivatie voor het verlenen van diensten aan mensen met HIV/AIDS. Dit project zal de gevolgen van dergelijk gebruik van rechten op de identiteiten van de cliënten en personeel van HIV/AIDS preventie- en zorgcentra bestuderen.