Veni 2020

Hieronder vindt u de lijst met 161 gehonoreerde Veni-onderzoekers, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject. Veni maakt samen met Vidi en Vici deel uit van het NWO-Talentprogramma.

Nieuwsbericht | NWO-Veni van 250.000 euro voor 161 onderzoekers

Feiten en cijfers ronde 2020

Aantal (ontvankelijke) voorstellen: 1176
Verdeling v/m bij aanvragers: 539 vrouw, 637 man
Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 161 (14%)
Verdeling v/m bij honoreringen: 90 vrouw, 71 man
Honoreringspercentage vrouwen: 17%
Honoreringspercentage mannen: 11%

Veni 2020 Ingediende aanvragen

 

Totaal

Vrouw

%

Man

%

ENW

260

96

37%

164

63%

SGW

521

262

50%

259

50%

TTW

156

53

34%

103

66%

ZonMw

239

128

54%

111

46%

 

 

 

 

 

 

Totaal

1176

539

46%

637

54%

 

Veni 2020 Gehonoreerde aanvragen

 

Totaal

Vrouw

%

 Man

%

ENW

54

23

43%

31

57%

SGW

62

38

60%

24

40%

TTW

20

15

75%

5

25%

ZonMw

25

14

56%

11

44%

 

 

 

 

 

 

Totaal

161

90

56%

71

44%

ENW = Exacte en Natuurwetenschappen, SGW = Sociale en Geesteswetenschappen, TTW = Toegepaste en Technische Wetenschappen,  ZonMw = Zorgonderzoek Nederland-Medische wetenschappen

 • Gesorteerd op alfabet

  Het grotere plaatje. De invloed van genderstereotypen in de tekstuele en visuele media berichtgeving van politici op kiezers.
  Dr. L. Aaldering (v), Vrije Universiteit Amsterdam

  Worden genderstereotypen toegepast in de visuele mediaberichtgeving over politici? En wat is de invloed van genderstereotypen in de tekstuele en visuele mediaberichtgeving over politici op burgers’ informatieverwerking en politieke opvattingen? Dit onderzoeksproject beantwoordt deze vragen door computer gestuurde visuele analyse, eye-tracking technieken en experimenten te combineren.

  In het zonnetje gezet: de oeroude samenwerking tussen mariene sponzen en hun fotosynthetische symbionten 
  Dr M. Achlatis, Universiteit van Amsterdam - Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica

  Stel, je bezit onderhuidse microben die zonlicht omzetten in suikers die jij kan gebruiken. Sponzen hebben ze, maar hoeveel produceren die microben, en hoe communiceren ze met de spons? Dit project onderzoekt hoe sponzen en microben samenwerken, en hoe hun —door de zon gedreven— biomassaproductie verloopt op koraalriffen.

  Bezoek het Verleden, Transformeer het Heden: Slavernij, Erfgoed en Toerisme in de Driehoek Ghana- Suriname-Nederland
  Dr. E. A. Adu-Ampong (m), Wageningen University and Research

  Hoe herinneren, vertellen en gedenken wij ons verleden? Dit project onderzoekt de rol van toerisme in de verandering van slavernij-gerelateerd erfgoed in Ghana, Suriname en Nederland. Het laat zien hoe toerisme collectieve herinneringen en discussies voedt over de gevolgen van slavernij voor gemeenschapszin, discriminatie en racisme in de huidige samenleving

  De Unieke Heup: preventie van heupartrose
  Dr. R. Agricola, Erasmus MC

  Artrose is vanaf 2040 de meest voorkomende ziekte in Nederland. Echter is de oorzaak van heupartrose nog onbekend. Dit onderzoek combineert alle wereldwijd beschikbare heupartrose data om een voorspellingsmodel te ontwikkelen dat nieuwe persoons-specifieke risicofactoren zal identificeren met als doel  gepersonaliseerde behandeling en preventiemogelijkheden.

  Een computationeel platform voor het ontwerpen en verkennen van modulair peptidesynthetases
  Dr M.M. Alanjary, WUR – Bioinformatica

  Het herontwerpen van natuurlijke moleculen is uitdagend maar ook de moeite waard, met mogelijke toepassingen in de geneeskunde, landbouw en bio-economie. Dit onderzoek heeft als doel nieuwe methoden te ontwikkelen om microbiële metabolieten te herontwerpen op basis van recente structurele inzichten in eiwitfuncties en door het benutten van genoomdata.

  Het volgen van de moleculen van het leven rond jonge sterren
  Dr. V. Allen, Rijksuniversiteit Groningen – Kapteyn Astronomical Institute

  Wetenschappers weten niet hoe het leven op aarde is ontstaan, maar moleculen vanuit de ruimte hebben waarschijnlijk bijgedragen. Astronomen gebruiken radiotelescopen om rondom verschillende soorten jonge sterren deze bouwstenen van het leven te zoeken, en te onderzoeken hoe ze op kometen belanden die ze naar de jonge aarde kunnen brengen.

  Bescherming van kleine longvaatjes als behandeling van pulmonale arteriële hypertensie          
  Dr. J. Aman, VUMC       

  Pulmonale arteriële hypertensie is een belangrijke oorzaak van hartfalen op jonge leeftijd. Helaas is de exacte oorzaak van de hoge bloeddruk in de longen niet duidelijk. Dit project onderzoekt het verlies van kleine bloedvaatjes als mogelijke oorzaak, en test stabilisatie van bloedvaatjes als nieuwe behandeling van pulmonale arteriële hypertensie.

  Verkoop van nieren door migranten
  Dr. J.A.E. Ambagtsheer (v), Erasmus Medisch Centrum

  Er worden steeds meer migranten gesignaleerd die hun nieren verkopen om Europa binnen te komen. Deze studie onderzoekt hoe, waar en door wie de verkoop van hun nieren wordt gefaciliteerd en hoe uitbuiting van deze migranten tot stand komt.

  Waar zijn de ontplofte sterren in onze Melkweg?
  Dr. M. Arias, LEI — Sterrenkunde

  The Galactic Plane at Two Metres: Supernova Remnants with LOFAR. Ontplofte sterren, ofwel supernova restanten, zijn essentieel voor de evolutie van sterrenstelsels, maar in de Melkweg komt het verwachte en het geobserveerde aantal niet overeen. Dit onderzoek gebruikt een radiotelescoop om het galactische coördinatenstelsel met ongekende gevoeligheid in kaart te brengen, en de ontbrekende supernova restanten te vinden.

  De schoonheid en charme van het Higgsboson
  Dr. H. Arnold, Nikhef - Particle physics (ATLAS experiment)

  De ontdekking van het Higgsboson vormde het laatst ontbrekende puzzelstukje van het Standaard Model van de deeltjesfysica. In dit project bestuderen fysici zijn interacties met quarks om de bekende tekortkomingen van het Standaard Model te testen en op zoek te gaan naar aanwijzingen voor de ware theorie van de natuur.

  Hoe overleven zaden uitdroging?

  Dr M.A.S. Artur, UU – Plant Ecophysiology
  Tijdens het vormen van zaden verliezen zij bijna al hun water. Om dit te kunnen overleven moeten de cellen beschermd worden tegen onomkeerbare uitdrogingsschade. Het doel van dit project is te achterhalen hoe de accumulatie van beschermings eiwitten, essentieel voor overleving, word gecontroleerd tijdens zaadontwikkeling.

  VERMOGENSLANDSCHAPPEN: de ruimtelijke ongelijkheid van de groei van woonvermogen
  Dr. R.I.M. Arundel (m), Universiteit van Amsterdam, Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

  Woonvermogen speelt een centrale rol in maatschappelijke ongelijkheid. Woningmarkten zijn steeds meer ruimtelijk van elkaar gescheiden. Dit project combineert gedetailleerde ruimtelijke en kwantitatieve analyses in Nederland, het VK en Spanje, om de cruciale bijdrage van ruimtelijke polarisatie van woningmarkten en ongelijke toegang tot woonruimte aan groeiend vermogensongelijkheid te onderzoeken.

  De academische sector bekrachtigd door de wet: Hoe transparantie-rechten onderzoek mogelijk maken in de ‘Black Box’ maatschappij.
  Dr. J. Ausloos (m), Instituut voor Informatierecht (IViR) – Universiteit van Amsterdam

  De zogenaamde ‘data-maatschappij’ ondergaat een ongeziene groei. Academici hebben het echter steeds moeilijker om onderzoeks-data te bekomen van bedrijven die onze data-infrastructuren beheren. Dit project omvat een kritische studie van de wetenschappelijke, juridische en normatieve meerwaarde en uitdagingen die het gebruik van transparantie-rechten om onderzoeks-data te bekomen met zich meebrengen.

  Vrouwelijke Genitaliën Chirurgie en Moreel Geïnformeerde Medische en Wetenschappelijke Praktijk in Nederland, de Verenigde Staten en Indonesië
  Dr. S. P. Ayuandini (v), Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie-Universiteit Leiden

  Uitgevoerd in drie landen, Nederland, Indonesië en de VS, stelt dit project een dringende vraag: met name in de context van vrouwelijke genitaliën chirurgie (FGS), hoe beïnvloeden verschillen in geografisch geïnformeerde normen en waarden de manier waarop artsen en medische professionals wetenschap en geneeskunde uitoefenen?

  Eiwitvervetting als mogelijke regulator in neurologische aandoeningen
  Dr. M. P. Baggelaar, Universiteit Utrecht - Scheikunde

  Eiwitten in de hersenen die een rol spelen in neurologische aandoeningen dragen vetstaarten. De functie van deze vetten op eiwitten is veelal onbekend. De onderzoekers gaan proberen de rol van deze vetstaarten te ontdekken met als doel nieuwe manieren te vinden om neurologische aandoeningen te bestrijden.

  Exotische laag-dimensionele germanene structuren
  Dr. P. Bampoulis, UT – Physics of Interfaces and Nanomaterials
  In dit project zal de onderzoeker laag-dimensionele structuren van germanene synthetiseren en karakteriseren. Germanene, het germanium analogon van grafeen, komt niet in de natuur voor. Berekeningen hebben laten zien dat germanene unieke elektronische eigenschappen bezit die dit materiaal uitermate geschikt maakt voor toepassingen in de nano-elektronica.

  Het waarnemen van de gloed van het vroege Universum
  dr. N. Barry, RUG
  Het ontstaan van de eerste sterrenstelsels in het vroege universum is een mysterie. Het zwakke licht van waterstof zou door astronomen waargenomen kunnen worden, maar minuscule fouten in de signaalverwerking maken dit onmogelijk. Door het combineren van Amerikaanse, Australische en Nederlandse software zou deze periode toch waargenomen kunnen worden.

  Propelling pediatric gait from clinical settings to home-use (inGAIT)
  Dr. ir. C. (Cristina) Bayón Calderón (v), UT – Universiteit Twente

  Kinderen met Cerebrale-Parese (CP) hebben dringend behoeft aan een effectieve oplossing om het lopen te verbeteren en daarmee pijn en gewrichtsdegeneratie te verminderen. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een nieuw lichtgewicht en compact apparaat, om de loopprestaties van kinderen met CP in het dagelijks leven te verbeteren.

  Vingerafdrukken in bloed
  Dr. M. Belderbos, Princess Máxima Centrum voor Kinderoncologie

  Hematopoietische stamcellen zijn de bron van levenslange bloedaanmaak. De manier waarop zij de verschillende soorten bloedcellen produceren, is nog grotendeels onbekend. Dit onderzoek gebruikt willekeurig optredende DNA mutaties als “vingerafdrukken” om humane hematopoietische stamcellen te volgen, om zo te begrijpen hoe bloed wordt gemaakt.

  Zwak gebonden moleculaire ionen om fundamentele fysica te onderzoeken
  Dr. M. Beyer, Vrije Universiteit Amsterdam - Physics and Astronomy

  Laserlicht en elektrische velden worden gebruikt om een moleculair ion te genereren en in de ruimte te houden. Het ion kan worden gevisualiseerd als twee bollen verbonden door een veer. Een meting van de trillingen van de veer wordt gebruikt om te leren of fundamentele fysische constanten veranderen.

  Stress meten met videogames
  Dr M.V. Birk, Technical University of Eindhoven

  Digitale gegevens leveren waardevolle informatie voor het opsporen van veranderingen in gezondheidsindicatoren zoals cognitieve performance, emoties of gedrag. Momenteel missen onderzoekers echter protocollen en methoden om digitale gezondheidsindicatoren te ontwerpen en te valideren. In mijn project zal ik methoden en protocollen ontwikkelen voor digitale stressindicatoren met behulp van videogames.

  Technologiegedreven afleiding
  Dr. U. Boehm (m), Universiteit van Amsterdam

  De toename van ondersteunende technologieën in de auto brengt als negatief neveneffect met zich mee dat bestuurders vaak sneller afgeleid zijn en daardoor niet tijdig kunnen ingrijpen bij noodsituaties. Dit project beoogd wiskundige modellen te ontwikkelen voor de detectie van verzwakte aandacht om daarmee bestuurders tijdig te attenderen.

  Veranderende lichamen: betekenis geven aan de overgang
  Dr. M.L de Boer, (v) Universiteit van Tilburg, Departement Cultuurwetenschappen

  Over de overgang wordt vaak gezwegen. Spreekt men er wel over, dan wordt het voornamelijk beschouwd als een gezondheidsprobleem of een positieve rolverandering. Dit project draagt bij aan een breder verstaan van de overgang door overgangservaringen te onderzoeken aan de hand van filosofische theorieën over lichamelijkheid, vrouwelijkheid en ouder worden.

  Wat zeg je? Taal als voorspeller voor psychose in het 22q11.2 deletiesyndroom
  Dr. T.D. (Tessel) Boerma (v), UU

  Het 22q11.2 deletiesyndroom (22q11DS) is een uniek model voor onderzoek naar risico op psychose. Er zijn sterke indicaties dat psychose voorafgegaan wordt door atypische taalkenmerken. Ten behoeve van inzicht in onderliggende mechanismen en vroege identificatie van deze slopende ziekte, bestudeert dit project taal in relatie tot (pre)psychotische symptomen in 22q11DS.

  De taal van leugenaars: zo herken je haar.
  Dr. G. Bogaard (v), Maastricht University

  Onze leugendetectievaardigheden zijn gering, zelfs met behulp van bestaande leugendetectie methoden. Dit project beoogt individuele leugendetectie te verbeteren door gebruik te maken van nieuwe experimentele methoden om individueel taalgebruik te meten en hiermee te corrigeren voor individuele taalverschillen in waarheden en leugens.

  Cardiometabole ziekten te lijf gaan met darmhormonen     
  Dr. M.R. Boon, LUMC     

  Obesitas is een gevaar voor de volksgezondheid omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Recent bleek dat het combineren van twee darmhormonen in een pil spectaculair gewichtsverlies veroorzaakte. Ik ga onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor cardiometabole ziekten en welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen.

  Voorspellen als het erom spant
  Dr. T. Boot (m), Rijksuniversiteit Groningen

  Nauwkeurigheid van econometrische voorspellingen wordt gemeten over lange tijdsperiodes. Deze gemiddelde nauwkeurigheid zegt weinig over de kwaliteit in perioden van crises, politieke veranderingen en onconventioneel monetair beleid – tijden waarin juist behoefte is aan nauwkeurige voorspellingen. Dit project ontwikkelt nauwkeurigheidsmaatstaven op maat gemaakt voor uitzonderlijke economische omstandigheden.

  Een multi-tijdschaal netwerkmodel: Het integreren van snel en langzaam veranderende symptomen van mentale stoornissen 
  Dr. C.D. van Borkulo (v), UMCG 

  Om de last van depressie te verminderen, moeten symptomen bestudeerd worden op de juiste tijdschalen. Huidige analysemethoden zijn ongeschikt voor variabelen met verschillende meetfrequenties. Dit project streeft naar het ontwikkelen van een multi-tijdschaal netwerkmodel dat de huidige methodologische grenzen doorbreekt en onderzoek naar symptoomdynamiek op de juiste tijdschalen mogelijk maakt.

  Het swingend brein: op zoek naar ons ritmegevoel
  Dr. F.L. Bouwer (v), Universiteit van Amsterdam

  Dankzij ritme kunnen we in muziek voorspellen wanneer een toon klinkt, en daardoor erop bewegen. Dit project gebruikt computationele modellen en hersenscans om te ontdekken hoe wij  tijdsvoorspellingen in ritme doen. Ook wordt onderzocht waarom mensen verschillen in ritmegevoel, en hoe problemen met tijdsvoorspellingen samenhangen met de ziekte van Parkinson.

  Geen labels nodig: het begrijpen van psychiatrische aandoeningen door de genetica van symptomen.   
  Dr. J. Bralten, RUMC     

  Autisme, ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) en Obsessieve Compulsieve stoornissen zijn in hoge mate erfelijk. Ze worden gekenmerkt door (overlappende) symptomen die ook voorkomen in personen zonder deze aandoeningen. Ik wil psychiatrische problemen beter begrijpen door genetische subgroepen te maken in de populatie en weg te stappen van het diagnostische label.

  Ontrafelen van de aerodynamica van parende muggen
  Dr. A-J. (Abel-John) Buchner (m), TU Delft - Technische Universiteit Delft

  Het paren van ziekte dragende muggen vereist synchronisatie van hun vliegdynamiek. Door middel van metingen aan vliegende muggen, in combinatie met geavanceerde robotica en stromingsdiagnostiek, zal dit onderzoek een model ontwikkelen wat dit fysieke proces omschrijft. Dit levert een belangrijke bijdrage aan toekomstige strategieën om de ziekte dragende muggenpopulatie te verminderen.

  Cel signalering in een dynamische omgeving
  Dr. J.A.G.L. van Buggenum, RU – IMM, Faculty of Science

  Het cellulaire signaleringsnetwerk ‘voelt en filtert’ relevante signalen van buitenaf. Hiermee kan een cel zich aanpassen aan een omgeving die constant verandert. De onderzoekers ontwikkelen een technologie om te bepalen hoe een dynamische omgeving het signaleringsnetwerk binnen in de cel beïnvloedt.

  Sweet Gut O’ Mine
  Dr C Büll, Hubrecht Institute

  De binnenkant van de menselijke darmen is bekleed met een dikke laag suikermoleculen. De ontoegankelijkheid van die laag belemmert onderzoek naar de biologische rol. Het project ontwikkelt gekweekte mini-darmpjes met een varieerbare suikerlaag. Die darmpjes maken vervolgens onderzoek naar de rol van suikers in normale darmontwikkeling, darmontsteking en kanker mogelijk.

  Sociale Netwerken en Democratie
  Dr. Z.L. Christoff (v), Department of Artificial Intelligence, Faculty of Science and Engineering, University of Groningen

  Welke impact hebben sociale netwerken op democratie? In het tijdperk van 'nepnieuws' is deze vraag maatschappelijk relevanter dan ooit. Dit project ontwikkelt een algemene theorie over de interactie tussen netwerken en democratie, test de resultaten op het recente stemsysteem ‘vloeibare democratie’, en biedt concrete aanbevelingen die de democratie bewijsbaar waarborgen.

  Effectieve monitoring van interstitiële longziekte (ILD) met beeldvorming: de M-ILD-studie       
  Dr. P. Ciet, Erasmus MC

  Het is moeilijk goede geneesmiddelen voor de behandeling van ILD-patiënten te kiezen. Innovatieve magneet scan technieken kunnen de ernst van littekenvorming (fibrose) en ontsteking meten om de beste individuele behandeling te kiezen en om het effect ervan nauwkeurig te kwantificeren.

  Betrouwbare programmeertalen voor betrouwbare software
  Dr. J. Cockx. Technical University Delft
  Computers zijn alomtegenwoordig, en de correctheid van de software die erop draait is van cruciaal belang. Bepaalde programmeertalen kunnen correctheid van software garanderen, maar zijn die programmeertalen zelf wel correct? Dit project beoogt de ontwikkeling van een kleine maar betrouwbare core-taal die de correctheid van de programmeertaal zelf kan controleren.

  Coalities die Verschil Doorkruisen: Een Studie naar Lesbians and Gays Support the Miners
  Dr. G. (Gianmaria) Colpani (m), UU – Departement Media- en Cultuurwetenschappen

  Elke gelijkheidsstrijd vereist doeltreffende coalities, soms onder onwaarschijnlijke bedgenoten. Middels archieven en interviews onderzoekt dit project Lesbians and Gays Support the Miners, een groep actief tijdens de Britse mijnwerkers staking van 1984-85. Wat kunnen we leren van deze groep, wiens coalities verschillen in klasse, seksualiteit, gender en ras/etniciteit doorkruisten?

  De Prijs van Veiligheid: Brandgevaar en stedelijke ontwikkeling in de Nederlanden 1250-1650 
  Dr. J. Coomans (v), Universiteit van Amsterdam 

  Pre-industriële steden werden geplaagd door branden vanwege houtbouw en het gebruik van open vuur. Dit Veni-project onderzoekt hoe Nederlandse steden hun sociaal-politieke organisatie en omgeving aangepasten om deze risico's te verminderen. Dit geeft inzicht in zowel de impact van (grootschalige) incidenten als die van preventieve praktijken om deze te voorkomen. 

  Een charmante getuige van een kleine knal
  Dr H. J. Correia Zanoli, UU – Natuurkunde

  Deeltjes botsen en produceren een soep van quarks en gluonen. Momenten na de oerknal, was het universum in deze nieuwe toestand van materie die het Quark-gluonplasma heet. Deeltjes verliezen energie als ze daardoor heen reizen, maar wetenschappers begrijpen niet hoe. Dit onderzoek zal bestuderen hoe deeltjes in deze soep bewegen.

  Onthulling van wat uw handelspartner misschien weet
  Dr. J.A. Crego (m), Tilburg University, Finance Department

  Wanneer beleggers handelen in financiële activa, hebben zij een nadeel, omdat hun tegenpartij mogelijk meer informatie heeft. Dit onderzoek ontwikkelt tools om te karakteriseren wat voor informatie de tegenpartij heeft. De resultaten zullen beleidsmakers helpen om effectievere regelgeving te ontwerpen en de kosten te beoordelen die door beleggers worden betaald.

  Profileren van vingersporen
  Dr. A. (Annemieke) van Dam (v), Amsterdam UMC, AMC - Academisch Medisch Centrum

  Het lijnenpatroon van vingersporen wordt op een plaats delict gebruikt om de donor te achterhalen. Echter, het zweet dat achtergelaten wordt bevat nog veel meer informatie, zoals het geslacht en bloedgroep van de donor. In dit onderzoek wordt een biosensor ontwikkeld die deze donor specifieke informatie kan achterhalen.

  Energie voor moleculaire dans          
  Dr. J.M. de Winter, VUMC 

  Bij skelet- en hartspierziekte NEM6 is de energievoorziening verstoord. Hierdoor kunnen de spieren niet goed samentrekken. De onderzoeker heeft een nieuwe microscoop ontwikkeld en NEM6 modellen om medicijnen te testen die de energielevering en spierkracht in NEM6 kunnen herstellen.

  Praten over chronische pijn: de discursieve constructie van het lichaam in behandelgesprekken in een pijnkliniek
  Dr. J.H.M. (Jana) Declerq (v), RUG

  In onze samenleving en gezondheidszorg worden lichaam en geest gewoonlijk als aparte eenheden gezien. Onderzoek toont echter dat ziektes, vooral chronische ziektes, een samenspel van lichaam, geest en socioculturele aspecten zijn. Dit project onderzoekt de spanning tussen deze twee perspectieven in de communicatie tussen gezondheidsprofessionals en chronische pijnpatiënten in pijnklinieken.

  Ontwerpen voor de toekomst: verbetering van technologische en beleidsbeslissingen voor duurzame luchtvaart
  Dr. I.C. (Irene) Dedoussi (v), TU Delft - Technische Universiteit Delft

  Wanneer we nieuwe vliegtuigen, motoren en milieubeleid ontwikkelen doen we dat zonder rekening te houden met toekomstige vervuilingsniveaus en klimaat. Dit project berekent de effecten van deze toekomstige omstandigheden op de impact van luchtvervuiling door de luchtvaart en hoe deze op te nemen in besluitvorming over duurzame luchtvaart.

  Hoe veel voorkomende ziektes en zeldzame ziektes aan elkaar zijn gerelateerd   
  Dr. P. Deelen, UMCG     

  In Nederland hebben 1 miljoen mensen een zeldzame ziekte. Bij slechts 30% van deze patiënten is de genetische oorzaak bekend. Door kennis over de genetica van veelvoorkomende ziekten te integreren met gen netwerken kan ik voor genen voorspellen of ze een zeldzame ziekte veroorzaken, en meer patiënten een diagnose geven.

  De legitimering van literatuur in het voortgezet onderwijs
  Dr. J.J.M. (Jeroen) Dera (m), RUN

  Wat is het belang van literatuur op school? Dit project onderzoekt hoe de waarde van literatuur wordt vormgegeven in de bovenbouw havo/vwo. Het combineert daarbij drie perspectieven die vaak afzonderlijk bestudeerd worden: (1) docentopvattingen over het nut van literatuur, (2) de didactische praktijk van literatuurdocenten en (3) literatuuropvattingen van adolescenten.

  Licht voor Zicht: Op weg naar een Innovatieve behandeling voor Myopie
  Dr. M.M. Dickman, UM   

  Bijziendheid (myopie) kan leiden tot blindheid en komt steeds vaker voor. Behandelingsmogelijkheden zijn beperkt. Ik ga een innovatieve behandelstrategie ontwikkelen, scleral crosslinking, om de onderliggende verzwakking van het oogwit (sclera) tegen te gaan en de progressie naar blindheid af te remmen of te stoppen.

  Tijd voor een boost: metabole versterking van vaccins
  Dr. J. Dominguez Andres, RUMC

  Traditionele vaccins bestaan uit twee componenten, antigeen en hulpstof, die vaak slechts gedeeltelijk effectief zijn tegen specifieke ziekten. De toevoeging van een derde component, een metabole versterker, is de volgende stap in de ontwikkeling van een nieuwe generatie vaccins die tegen meerdere ziekten werkzaam zijn.

  Uitbreiding van het enzym universum: niet-natuurlijke aminozuren beter bekeken
  Dr. I. Drienovská, RUG - Groningen Research Institute of Pharmacy

  Een veelbelovende strategie om nieuwe enzymen te maken is om genetisch gecodeerde, niet-natuurlijke aminozuren in te bouwen. Er zijn nu echter nog weinig voorbeelden van zulke enzymen. In dit voorstel wordt een reeks niet-natuurlijke aminozuren beschreven die een hoge katalytische potentie hebben. Hiermee kan een duurzame generatie biokatalysatoren worden ontworpen.

  De invloed van het verleden op conflicten tussen wilde dieren en mensen
  Dr. I. Dorresteijn, UU - Copernicus Institute of Sustainable Development

  Conflicten tussen wilde dieren en mensen veroorzaken grote problemen voor mens en dier. Dit interdisciplinaire onderzoek leert ons hoe veranderingen uit het verleden in zoogdier gemeenschappen en menselijke waarden hedendaagse conflicten in Ethiopië beïnvloeden. Samen met de lokale bevolking wordt naar nieuwe oplossingen voor deze conflicten gezocht. 

  Ontwerp en effectanalyse van digitale crowd management oplossingen voor voetgangersruimten
  Dr. ir. D.C. (Dorine) Duives (v), TU Delft - Technische Universiteit Delft

  (Semi-)automatische digitale crowd-managementsystemen hebben de potentie om de veiligheid van drukke voetgangersruimten sterk te verbeteren mits men de impact van digitale stimuli op het loop- en keuzegedrag van voetgangers kan kwantificeren en modelleren. Dit onderzoek modelleert de impact van meerdere digitale crowd-managementsystemen door middel van veldstudies.

  Op zoek naar de genen die je doen stotteren
  Dr E. Eising, Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek  – Afdeling Taal en Genetica

  De meeste kinderen leren vloeiend te spreken zonder speciale inspanning of formeel onderwijs. Kinderen die stotteren leren dit echter niet. Door genetisch onderzoek te doen naar stotteren, wil de onderzoeker de oorzaak van stotteren achterhalen, en daarbij meer leren over de genetische en neurobiologische mechanismes die vloeiende spraak mogelijk maken.

  The River Plastic Monitoring Project
  Dr. ir. T.H.M. (Tim) van Emmerik (m), WUR - Wageningen University & Research

  Macroplastics in rivieren (>0.5 cm) veroorzaken veel schade aan mens en milieu, zijn een grote bron van microplastics en dragen bij aan de plasticsoep. Betrouwbare observaties zijn cruciaal om goede preventie-, mitigatie- en opruimstrategieën te ontwerpen. Met de te ontwikkelen universele monitoringsraamwerk, kunnen macroplastics in elke rivier gemeten worden.

  De aarde anders verbeeld
  Dr. S.R. (Simon) Ferdinand (m), UvA – Amsterdam School for Cultural Analysis

  Hoewel de aarde tegenwoordig vooral wordt verbeeld als een geometrische wereldbol, bestaan er in de geschiedenis meer gevarieerde afbeeldingen. Dit project laat, door middel van een vernieuwende GeoHumanities benadering, zien hoe vroegere afbeeldingen van de aarde uit verschillende culturen alternatieve manieren bieden om de milieucrises van nu aan te pakken.

  Zaden in Amazone-lichaamsornamenten: ingekapselde inheemse geschiedenis, esthetische en ecologische kennis
  Dr. C. (Caroline) Fernandes Caromano (v), Naturalis Biodiversity Center

  In Europese musea liggen veel Indiaanse lichaamsornamenten met Amazonische zaden. Wat is het verband tussen esthetische keuzes en etnobotanische kennis bij de productie van kralenobjecten? Dit project vergelijkt continuïteiten en transformaties tussen 1600 en 2000. Hoe weerspiegelen deze bredere aspecten van ontmoetingen, handel, veranderingen in het milieu en koloniale invloeden?

  HARMONIA: Betrouwbare Mobiele Robotica
  Dr. L. (Laura) Ferranti (v), TU Delft – Technische Universiteit Delft

  Stel je een wereld voor met autonome auto's, drones, boten etc. in onze steden, uitgerust met technologie waardoor zij dichtbij ons met elkaar samen kunnen werken zonder onze veiligheid of privacy aan te tasten. Met HARMONIA zal ik deze technologie ontwikkelen om Betrouwbare Mobiele Robotica mogelijk te maken.

  Ecologies of Violence: Affirmations of Life in Arab Cultural Production
  Dr. L. (Layal) Ftouni (v), UU

  Arabische culturele productie richt zich recentelijk tot de grenzen tussen leven en dood in onmenselijke omstandigheden van oorlog en bezetting. Dit onderzoek verkent de capaciteit van kunst om leven te affirmeren buiten de juridische en politieke toewijzing van wat het nu betekent om “mens” te zijn in Syria en Palestina.

  Mondiale ongelijkheid in de verspreiding van schoon drinkwater en riolering sinds 1850
  Dr. D., Gallardo Albarrán (m), Agrarische en Milieugeschiedenis, Wageningen Universiteit 

  Toegang tot schoon drinkwater en toiletvoorzieningen zijn wereldwijd uitermate ongelijk verdeeld. Hoewel de consequenties hiervan al lang worden onderkend, heeft historisch onderzoek nog weinig duidelijkheid gebracht over de oorzaken. Dit project onderzoekt hoe lokale politieke condities de verspreiding van sanitaire voorzieningen heeft vormgegeven in grote wereldsteden na 1850.

  De kloof overbruggen tussen kunstmatige intelligentie en het maatschappij: Naar verantwoorde en praktische kunstmatige intelligentie met geodata
  Dr. C.M. (Caroline) Gevaert (v), UT - Universiteit Twente

  In dit tijdperk van omvangrijke geodata en kunstmatige intelligentie is informatie verzameld door burgers, drones en satellieten essentieel voor duurzame ontwikkeling. Maar de algoritmes zijn ontworpen volgens technische eisen, waardoor hun acceptatie door de samenleving beperkt blijft. Ik zal deze kloof overbruggen door het ontwikkelen van verantwoorde, praktische, geo-ruimtelijke oplossingen.

  Verbeterde radiotherapie: microbelletjes wijzen de weg     
  Dr. E. Groot Jebbink, Universiteit Twente

  Tijdens de interne bestraling van leverkanker is de mogelijkheid om de radioactieve bolletjes gecontroleerd richting de tumor te sturen beperkt. Dit onderzoek introduceert een nieuwe methode om met het gebruik van microbelletjes grip te krijgen op de route die de radioactieve bolletjes zullen afleggen om behandeluitkomsten van leverkanker te verbeteren.

  Hetzelfde of anders? Het Modelleren van Individuele Verschillen in Cognitieve Taken
  Dr. J.M. Haaf (v), Universiteit van Amsterdam

  Het vermogen om irrelevante informatie te inhiberen is noodzakelijk voor perceptie, leren, en het maken van beslissingen. Inhibitie wordt daarom bestudeerd in verschillende wetenschappelijke gebieden met cognitieve taken. Dit project beoogt individuele verschillen in deze taken te onderzoeken door het ontwikkelen van nieuwe Bayesiaanse hiërarchische modellen van cruciale gedragspatronen.

  Grootschalige persoonsgerichtheid: gepersonaliseerde bevolkingsonderzoeken
  Dr. K. ten Haaf,  Erasmus MC

  Is persoonsgerichtheid mogelijk binnen grootschalige bevolkingsonderzoeken? Mijn onderzoek bestudeert hoe bevolkingsonderzoeken rekening kunnen houden met de unieke kenmerken van individuen, zoals familiare geschiedenis en comorbiditeit. Innovatieve modellen zullen ontwikkeld worden die deze individuele kenmerken combineren met recente testresultaten om gepersonaliseerde bevolkingsonderzoeken voor borstkanker, darmkanker en longkanker mogelijk te maken.

  Wat eet je kipfilet? De wereldwijde impact van Nederlands veevoer van 1954 tot nu
  Dr. A.F. Haalboom (v), Erasmus MC

  Wat eet het vlees op je bord eigenlijk zélf? Gigantisch veel veevoer van overal en nergens maakte de Nederlandse bio-industrie mogelijk. Ik onderzoek historische veranderingen in de herkomst van dat voer en  de wereldwijde gevolgen voor samenlevingen en milieu. Dit is cruciaal voor het hedendaagse debat over de veehouderij.

  Intelligente systemen aanleren veilig te functioneren via sensoren
  Dr. ir. S. (Sofie) Haesaert (v), TU/e – Technische Universiteit Eindhoven

  De toenemende beschikbaarheid van rekenkracht en sensoren heeft geleid tot de digitalisering van onder meer auto's, vliegtuigen en robots. Om langdurige autonomie mogelijk te maken, moeten deze intelligente systemen zich kunnen aanpassen aan fysieke veranderingen. Dit onderzoek bestudeert hoe deze systemen veilig kunnen leren aan de hand van sensoren.

  Geluid is overal, maar waar komt het vandaan?
  Dr. K.A. van der Heijden, Radboud Universiteit – Artificial Intelligence

  De hersenen berekenen moeiteloos de locatie van geluiden in onze omgeving, bijvoorbeeld een rinkelende telefoon of de stem van een vriend in een lawaaiig café. Dit onderzoek maakt gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligentie en high-tech beeldvormingstechnieken om te ontdekken hoe de hersenen deze complexe berekeningen volbrengen in alledaags ruimtelijk gehoor.

  De persoon die ik zou moeten zijn: Prescriptieve zelfstereotypering van vrouwen en mannen 
  Dr. T. Hentschel (v), University of Amsterdam 

  Stereotypen, algemene veronderstellingen over vrouwen en mannen, zijn een belangrijke reden voor genderongelijkheid. Dit project ontwikkelt een theorie en onderzoekt hoe de internalisering van stereotypen over wie vrouwen en mannen zouden moeten zijn, kan leiden tot gendergerelateerd loopbaangedrag en loopbaanbeslissingen. 

  MRI platform om spierveroudering te onderzoeken tijdens inspanning
  Dr. M.T. (Melissa) Hooijmans (v), Amsterdam UMC, AMC - Academisch Medisch Centrum

  Belangrijke factoren voor het verlies van mobiliteit bij ouderen zijn een verminderde oxidatieve spier capaciteit en afnemende spierkracht. Dynamische en functioneel relevante uitkomstmaten die spier oxidatieve capaciteit non-invasief kunnen meten ontbreken. Ik ga een state-of-the-art MRI platform ontwikkelen om spier oxidatieve capaciteit te kunnen meten tijdens inspanning in veroudering.

  Samenwerkende autonome drones voor zoek- en reddingsmissies
  Dr. A. (Anahita) Jamshidnejad (v), TU Delft - Technische Universiteit Delft

  Ik ga autonome zoek- en reddingsdrones maken die optimaal presteren in situaties die gevaarlijk zijn voor reddingswerkers. Optimale prestaties en autonome besluitvorming in onzekere situaties zijn open uitdagingen van zoek- en reddingsdrones, die ik zal aanpakken door missieplanningssystemen te ontwikkelen op basis van een innovatieve integratie van stochastische optimale besturing en kunstmatige intelligentie.

  Veerkracht als bescherming tegen Alzheimer hersenschade
  Dr. W.J. Jansen, UM      

  We hebben dringend een behandeling tegen Alzheimer dementie nodig. Sommige mensen hebben Alzheimer hersenschade maar ervaren hiervan geen klachten, ze lijken beschermd te zijn. De onderzoeker bestudeert eiwitten in hersenvocht om de oorzaak van deze veerkracht te vinden en zoekt zo aanwijzingen voor een nieuwe behandeling tegen Alzheimer.

  Gepersonaliseerde e-health voor veelvoorkomende mentale stoornissen
  Dr. E. Karyotaki (v) - VU

  E-health kan de zorg van veelvoorkomende mentale stoornissen ingrijpend veranderen. Er is echter nog weinig bekend over wie baat heeft bij e-health. Daarom zal ik krachtige geavanceerde analytische technieken inzetten om gepersonaliseerde voorspellingsmodellen te ontwikkelen die laten zien wie het meeste baat kan hebben bij welke behandeling.

  De platformisering van het primair onderwijs: publieke waarden in gevaar
  Dr. N. (Niels) Kerssens (m), UU

  Digitalisering in het Nederlands basisonderwijs is in toenemende mate afhankelijk van commerciële platformen. Dit vormt een mogelijke bedreiging voor publieke waarden waarop ons onderwijs gebouwd is. Mijn project onderzoekt de impact van digitalisering op onderwijspraktijken en bestudeert hoe publieke waarden te borgen in het ontwerp en gebruik van digitale onderwijsplatformen.

  Reparatie van een defecte biologische klok in ernstig zieke patiënten op de intensive care          
  Dr. L. Kervezee, LUMC   

  Ernstig zieke patiënten op de intensive care krijgen vierentwintig uur per dag voedsel toegediend en worden nauwelijks blootgesteld aan licht-donker afwisselingen. Dit verstoort de biologische klok en staat een voorspoedig herstel in de weg. De onderzoeker gaat de biologische klok versterken door de tijdstippen van voeding en verlichting te verbeteren.

  De lepton generatiekloof: verschillende generaties, verschillend gedrag?
  Dr. S. Klaver, Vrije Universiteit Amsterdam — Faculteit der Bètawetenschappen

  Een fundamenteel principe van de deeltjesfysica is dat de bouwstenen van het heelal in drie generaties voorkomen, die verschillende massa's hebben, maar hetzelfde gedrag vertonen. Recente waarnemingen trekken dit identieke gedrag echter in twijfel. De onderzoeker zal twee generaties zogeheten leptonen analyseren om eventueel verschil in gedrag te verklaren.

  Alledaagse sensoren wijzen binnenshuis de weg
  Dr. ir. drs. M. (Manon) Kok (v), TU Delft - Technische Universiteit Delft

  Buiten wijst GPS ons de weg, maar er is nog geen algemeen beschikbare technologie die dat binnenshuis kan. Dit onderzoek ontwikkelt een nieuwe methode waarbij metingen van beweging en het magnetisch veld, gemeten door sensoren zoals die in iedere smartphone zitten, worden gecombineerd om tot een driedimensionale positiebepaling te komen.

  Lokale productie is cruciaal voor zenuwcellen
  Dr. M. Koppers, Universiteit van Utrecht – Cell Biology

  Zenuwceluitlopers kunnen grote afstanden verwijderd liggen van hun cellichaam en moeten daarom hun eigen lokale eiwitproductie reguleren, wat cruciaal is voor het functioneren van zenuwcellen. De onderzoeker gebruikt innovatieve moleculaire methodes om deze lokale eiwitproductie te bestuderen en daarmee nieuwe inzichten te krijgen in de ontwikkeling en overleving van zenuwcellen.

  Vulcan: kwetsbare code smeden om vuur met vuur te bestrijden
  Dr. E. van der Kouwe, Vrije Universiteit Amsterdam

  Kwetsbaarheden maken het mogelijk voor hackers om software aan te vallen. Onderzoekers hebben verdedigingsmechanismen ontwikkeld om hackers buiten te houden, maar we kunnen niet goed bepalen hoe effectief ze zijn. In dit project ‘smeden’ onderzoekers zelf kwetsbare code om deze verdedigingsmechanismen zorgvuldig te testen en daarmee echte aanvallen te voorkomen.

  Compenseren kan je (af)leren.
  Dr. ir. E. (Eline) van der Kruk (v), TU Delft - Technische Universiteit Delft

  Ouderdom en neuromusculaire aandoeningen zorgen voor toenemende structurele veranderingen in ons lichaam. Verkeerde of onvoldoende compensatie voor deze veranderingen leiden tot dagelijkse bewegingsproblemen en versnelde slijtage. Tijdige trainingsinterventie en hulpmiddelen kunnen bewegingsproblemen uitstellen of zelfs voorkomen. De onderzoeker ontwikkelt computersimulaties die kunnen voorspellen welke bewegingsproblemen zullen optreden.

  Onconventioneel monetair beleid en financiële crises 
  Dr. C.G.F. van der Kwaak (m), Rijksuniversiteit Groningen 
  Sinds de financiële crisis hebben centrale banken ongekende hoeveelheden staatsobligaties gekocht. De literatuur bekijkt alleen of dergelijk beleid de negatieve effecten van financiële crises kan verminderen. Mijn onderzoek kijkt verder en onderzoekt of dergelijk beleid tot nieuwe financiële crises kan leiden, en zo ja, hoe deze voorkomen kunnen worden. 

  Hoe slakken op zonne-energie chloroplasten stelen en verhongering voorkomen
  Dr. E.M. Jerschabek Laetz, Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences - Rijksuniversiteit Groningen

  Op zonne-energie aangedreven zeenaaktslakken zijn een evolutionair mysterie; ze kunnen fotosynthetiseren door functionele chloroplasten van algen te stelen. Met behulp van deze energie kunnen ze langere periodes zonder eten. Dit onderzoek gaat het mechanisme hierachter ontrafelen door de chloroplastopslag, -behoud en energiekosten van het bezitten van vreemde organellen te bestuderen.

  Aandeelhouders reguleren om duurzaam ondernemen te stimuleren 
  Dr. A.J.F. Lafarre Msc (v), assistant professor at Tilburg Law School 

  In de transitie naar een duurzamere samenleving wordt één spil over het hoofd gezien. Aandeelhouders van grote ondernemingen kunnen duurzaamheidsinitiatieven op de kaart zetten en de ontwikkeling van duurzaam beleid aansturen. Maar hoe? Met een grondige interdisciplinaire aanpak ontwikkelt dit project effectieve reguleringsstrategieën. Een cruciale stap naar een duurzamere wereld. 

  Klimaatbestendige trekroutes: kunnen individuele vogels eerder vertrekken?
  Dr.ir. T.K Lameris, NIOZ – Department of Coastal Systems

  Om vroeger invallende voorjaren bij te benen in een opwarmend klimaat, moeten trekvogels eerder beginnen aan de voorjaarstrek. Met experimenten onderzoeken biologen of eerder vertrek van vogels wordt verhinderd door de benodigde tijd om vetreserves aan te leggen. Dit zijn noodzakelijke inzichten om trekvogels te beschermen in een opwarmend klimaat.

  Wanneer materialen leren om zich te specialiseren en te communiceren
  Dr. M.M. Lerch, Universiteit Twente – Bio-molecular Nanotechnology

  Materialen geven vorm aan de wereld om ons heen. Mensen maken dagelijks gebruik van high-tech apparaten. Echter, gewone apparaten en hun onderliggende materialen blijven eenvoudig. Dit project heeft als doel om materialen te creëren die zich op autonome wijze kunnen specialiseren en coördineren en die uiteindelijk met ons kunnen communiceren.

  Wateropslag in de diepe aarde
  Dr Y. Lin, Vrije Universiteit Amsterdam - Earth Sciences

  Stishoviet, een veel voorkomend mineraal in het binnenste van de aarde, werd traditioneel beschouwd als een droog mineraal, maar recentelijk werd waterhoudende stishoviet ontdekt. In dit onderzoek wordt de oplosbaarheid van water in stishoviet bepaald met in situ experimenten bij hoge druk en temperatuur, om de diepe watercyclus te begrijpen.

  Robust decentralized institutions
  Dr. A. K. Mackenzie (m), Universiteit Maastricht 

  Veel instituties kennen een centrale bestuurder die alle persoonlijke informatie in de economie verzamelt en vervolgens voor iedereen een beslissing doorrekent. Ik onderzoek instituties die dezelfde doelen behalen met een gereduceerde rol voor de centrale bestuurder, wat de privacy van deelnemers bevordert omdat zij minder informatie prijs hoeven te geven.

  Majorana deeltjes detecteren met een enkele elektron
  Dr. F.K. Malinowski, Technische Universiteit Delft – QuTech

  Majorana deeltjes kunnen quantum berekening mogelijk maken dankzij hun intrinsieke bescherming tegen informatie verlies. Deze bescherming maakt het echter ook moeilijk om deze deeltjes te bestuderen. Onderzoekers willen een enkel elektron gebruiken, die precies kan worden gemanipuleerd, als gevoelige sensor voor de eigenschappen van Majorana deeltjes.

  MR-gebaseerde metingen van de ‘elektromagnetische weefseleigenschappen in radiotherapie (TEMPO)’: een voorspellende tool voor vroegtijdige evaluatie van radiotherapiebehandelingen.
  Dr. S. (Stefano) Mandija (m), UMCU – Universitair Medisch Centrum Utrecht

  Dit onderzoek ontwikkelt een nieuwe MRI-methode om heel precies elektrische eigenschappen van kankerweefsel te kunnen meten. De bruikbaarheid van de methode zal worden getest in de diagnose en radiotherapiebehandeling van hersentumoren. Dit zal gepersonaliseerde adaptieve radiotherapie behandelingen mogelijk maken en de kostenefficiëntie van de behandelingen verbeteren.

  Gewonde landschappen: Het begrijpen en herstellen van de relatie tussen mens en natuur in de context van geweld
  Dr. E. Marijnen (v), Wageningen University

  Gewapende conflicten, (langzaam) geweld en kolonialisme hebben diepe impact op de relatie tussen mens en natuur, en leveren ‘gewonde landschappen’ op. Door deze landschappen te bestuderen via
  veldonderzoek levert dit project theoretische en praktische kennis over hoe natuur beter beschermd kan worden in onstabiele contexten in Centraal Afrika en elders.

  Exotische meetkundige objecten berekenen
  Dr. S. Marseglia, UU

  Wiskunde Abelse variëteiten zijn ingewikkelde meetkundige objecten op het snijvlak van algebraïsche meetkunde, getaltheorie en moderne cryptografie. De onderzoeker gaat algoritmen ontwikkelen en uitvoeren op computers om deze variëteiten systematisch te bestuderen en om exotische voorbeelden te produceren die tot nu toe niet berekend konden worden.

  Klein maar dodelijk: de rol van virussen in bacteriesterfte en bodemkoolstofopslag
  Dr. K. Mason-Jones, NIOO - Terrestrische Ecologie

  Miljarden micro-organismen leven en gaan dood in de bodem onder onze voeten en spelen daardoor een rol in bodemkoolstofopslag. Dit project onderzoekt hoe virussen de sterfte van bacteriën en het lot van bacteriële overblijfselen beïnvloeden. Deze kennis kan helpen om bodemkoolstofopslag te verhogen en daarmee klimaatopwarming te verminderen.

  Duurzame uitvaartpraktijken in een multiculturele context
  Dr. B.M.H.P. Mathijssen (v), Rijksuniversiteit Groningen

  In veel Westerse samenlevingen zijn groene uitvaartpraktijken in opkomst. Er is weinig bekend over de culturele constructie, betekenis en diversiteit van deze praktijken. Dit kwalitatieve onderzoek bestudeert hoe mensen met verschillende etnische en religieuze achtergronden natuurbegraafplaatsen gebruiken, en geeft inzicht in de rol van de natuur in wereldbeschouwing en betekenisverlening.

  Dieren eten is (g)een politieke zaak
  Dr. E.R. Meijer (v), University of Amsterdam

  In dit project analyseer ik deliberatieve praktijken rondom het eten van dieren. Aan de hand van drie casussen onderzoek ik de relatie tussen taal en macht in de huidige liberale democratie alsmede
  mogelijkheden het democratische debat inclusiever te maken.

  Begint een beter milieu bij virtual reality? Duurzaam gedrag stimuleren door het visualiseren van milieueffecten en de kracht van het collectief 
  Dr. M.H.C. Meijers (v), ASCoR, Universiteit van Amsterdam 

  Wanneer mensen ervan overtuigd zijn dat ze persoonlijk en als groep kunnen bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen (bijv. klimaatverandering), zullen ze zich eerder milieuvriendelijk gedragen. Ik onderzoek hoe innovatieve Virtual Reality-toepassingen deze overtuigingen kunnen versterken door de milieueffecten van milieu(on)vriendelijke gedrag en de kracht van het collectief te visualiseren. 

  Het borstkankermysterie opgehelderd  
  Dr. H.M. Messal, NKI     

  Borstkanker groeit niet altijd uit tot een dodelijke ziekte. In staat zijn om te voorspellen welke kanker zal groeien en welke niet, zal toekomstige behandelingen verfijnen. Hier maken de onderzoekers het weefsel van complete borsten transparant om zo de groei van borstkanker te bestuderen en nieuwe behandelingsmogelijkheden te identificeren.

  RNA helicases - nieuwe factoren voor virusverspreiding door muggen
  Dr. P. Miesen, Radboudumc Nijmegen

  Aedes aegypti muggen zijn belangrijke overdragers van virussen zoals het dengue (knokkelkoorts) en Zika virus. De efficiëntie waarmee de verspreiding plaatsvindt, is afhankelijk van de virusvermeerdering in de mug. De onderzoekers bestuderen hoe een gen uit de familie van de zogenoemde RNA helicases virusvermeerdering en overdracht door muggen beïnvloed.

  Onbegrepen ongelijkheid: Waarom zijn mensen onbezorgd over de groeiende kloof tussen rijk en arm? 
  Dr. J.J.B. Mijs (m), Erasmus Universiteit Rotterdam 

  Waarom gaat de groei van economische ongelijkheid gepaard met een groeiend geloof in meritocratie? In deze vergelijkende studie zoek ik een antwoord door het analyseren van publieke denkbeelden over ongelijkheid in Nederland en de VS. Daarbij maak ik gebruik van een vernieuwende combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek (o.a. experimenten). 

  Designing microporous thin films for miniaturized gas sensors
  Dr. F.S. (Fatemeh) Hashemi (v), TU/e –Technische Universiteit Eindhoven

  Slimme detectie van schadelijke gassen is essentieel om verslechtering van luchtkwaliteit tegen te gaan. Microporeuze materialen zijn hiervoor ideaal. Huidige technieken voor productie van deze materialen zijn niet compatibel met de vervaardiging van sensoren. Onderzoekers zullen een gasfase methode gebruiken voor microporeuze dunne films die toegepast kunnen worden in gassensoren.

  De vroege embryonale ontwikkeling in individuele cellen
  Dr. I. Misteli Guerreiro, Hubrecht Institute

  De studie van genregulatie gedurende de eerste dagen van embryonale ontwikkeling heeft meerdere toepassingen in het veld van stamcelonderzoek en regeneratieve geneeskunde. Het onderzoek in dit voorstel maakt gebruik van een vernieuwende techniek om in individuele cellen te meten hoe verschillende celtypes ontstaan tijdens de ontwikkeling.

  Samenwerkingsmodellen voor de toekomst: Samen sterk in het realiseren van de energietransitie
  dr. B.C. Mitzinneck (m), Rijksuniversiteit Groningen

  Voor een succesvolle energietransitie is snelle implementatie van duurzame technologieën essentieel. Het organiseren van effectieve samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, bedrijven en burgers kan daarbij helpen. Desalniettemin, ontbreekt specifieke kennis over hoe dergelijke samenwerkingsverbanden het beste vorm kunnen krijgen. Daarom analyseert deze studie organisatievormen die belangen van diverse partners bij elkaar brengen.

  Bepaling van de eigenschappen van materie in het vroege universum
  Dr N. Mohammadi, Nikhef

  Het vroege universum bestond uit de bouwstenen van normale materie, quarks en gluonen, in een hete en dichte vloeibare toestand. Dit onderzoek zal de creatie van de kleinste oermaterie bestuderen met botsingen van kleine kernen in de LHC door innovatieve technieken.

  Robuuste nikkel katalysatoren voor schonere waterstof productie
  Dr M. Monai, UU - Chemistry

  De energietransitie behoeft goedkope, duurzame waterstof in de nabije toekomst. Dit onderzoeksproject streeft naar de ontwikkeling van nieuwe, betere katalysatoren om laagwaardige moleculen, zoals CO2 en CH4, om te zetten naar H2 en CO via hervormingsreacties binnen een circulair economisch schema.

  Bacterieel liften
  Dr A.R. Muok, LEI - Biology

  Veel niet-beweeglijke bacteriën koloniseren levende organismen om te kunnen overleven. Hoe zij de gastheer bereiken is vaak onbekend. De onderzoekers zullen vaststellen hoe niet-beweeglijke bacteriën zich aan beweeglijke bacteriën vasthechten om zich te verplaatsen naar plantwortels.

  Sorry voor mijn gedrag: De oorsprong en sociale functies van verlegenheid in normatieve en problematische ontwikkeling 
  Dr. M, Nikolić (v), Research Institute of Child Development and Education, University of Amsterdam 

  De zelfbewuste emotie verlegenheid is een non-verbale reactie die sociale verbinding stimuleert, die essentieel is voor overleving. Wanneer verlegenheid niet goed gereguleerd is, relateert dit aan psychopathologie. Omdat verlegenheid in kinderen veel voorkomt, onderzoekt dit project hoe ouders verlegenheid socialiseren en de sociale voor- en nadelen van verlegenheid in kinderen. 

  In vier stappen naar solide wetenschap
  Dr. M. B. Nuijten (v), Tilburg University

  Resultaten van psychologisch onderzoek worden gebruikt voor belangrijke beslissingen rondom gezondheid, onderwijs, etc. Helaas blijkt dat veel psychologische resultaten mogelijk onbetrouwbaar zijn. In dit project ontwikkelt de onderzoeker een stappenplan om efficiënt te bepalen of een resultaat solide is, door te focussen op het verifiëren van gerapporteerde resultaten in artikelen.

  Investeren in suiker en slavernij: De financiële geschiedenis van Nederlands-Brazilië 
  Dr. E.L.L. Odegard (m), IISG Amsterdam 

  Wie investeerden er in de Nederlandse kolonie in Brazilië in 1630-1654? Wat was de rol van deze investeerders in het verspreiden van suikercultivatie en slavernij na de val van de kolonie? Dit project gebruikt nieuw materiaal en methodes om inzicht te krijgen in deze cruciale periode in de Nederlandse slavernijgeschiedenis. 

  Hoe exoplaneten hun atmosfeer kwijtraken
  Dr A. Oklopčić, UvA - Astronomy

  De atmosferen van exoplaneten zijn cruciaal voor het bepalen van de eigenschappen van verre werelden en om vast te stellen of er leven mogelijk is. Dampkringen veranderen echter door de tijd en kunnen zelfs helemaal verdampen. Dit onderzoek zal nieuwe technieken ontwikkelen om te onderzoeken hoe exoplaneten hun atmosfeer verliezen.

  Van gevreesde naar gevoelde verantwoordingsplicht: betere publieke verantwoording dankzij een individuele benadering 
  Dr. S.P. Overman (m), Universiteit Utrecht 

  Publieke verantwoording moet verantwoordelijkheidsgevoel oproepen, maar leidt vaak tot negatieve emoties, zoals angst en frustratie. Deze negatieve emoties zitten goed werk in de weg en verhinderen de creatie van publieke waarde. Ik combineer inzichten uit de psychologie en bestuurskunde om drie types ambtenaren te onderzoeken en hun verantwoording te verbeteren. 

  De geïntegreerde neuronale code van handelen en uitkomst in de basale ganglia
  Dr. A. Parthasarathy, Amsterdam Medisch Centrum – Dept of Psychiatry

  Ons natuurlijke gedrag is het actief nastreven van positieve ervaringen, maar passief blijven om negatieve prikkels te vermijden (niet proactief handelen). Dit voorstel beoogt te identificeren hoe en waarom ons brein ons handelen onder positieve en negatieve omstandigheden zo verschillend beïnvloedt; een zeer relevant fenomeen in psychiatrische aandoeningen.

  Quantumgravitatie in het tijdige universum
  Dr. A.B. Platania, Radboud University Nijmegen – Faculty of Science (IMAPP)

  De zoek naar een theorie voor quantumgravitatie is een van de meest fascinerende onderwerpen van de theoretische natuurkunde. Het is verrassend dat fluctuaties van de ruimtetijd op microscopische schalen op de allergrootste waarneembare schalen gevolgen hebben. Onderzoekers zullen een wiskundig microscoop gebruiken om het verband tussen deze regimes te ontwikkelen.

  Sociaal Resoneren: Hoe Biomechanische Factoren Oplossingen Bieden voor Menselijke Communicatie
  PhD, W., Pouw (m), Radboud Universiteit Nijmegen

  Handgebaren tijdens het praten hebben effect op stemgeluid doordat spieren rondom de longen betrokken worden bij deze handbewegingen. De mate waarin deze recent ontdekte biomechaniek wordt gebruikt in sociale interactie zoals conversatie zal worden onderzocht, zo ook bij blinde mensen voor wie stemgeluid het belangrijkste kanaal voor sociale interactie is.

  Hoe het hondsdolheid virus ons zenuwstelsel binnendringt en hoe dit te bestrijden
  Dr. M.F. Pronker, Universiteit Utrecht – Departement Scheikunde

  Aan hondsdolheid, veroorzaakt door het rabiësvirus, overlijden jaarlijks tienduizenden mensen, vooral kinderen in ontwikkelingslanden. In dit project gaat de driedimensionale structuur van het viruseiwit, dat verantwoordelijk is voor binding aan cellen, bepaald worden. Kennis van de structuur kan worden gebruikt om therapie te verbeteren.

  Verantwoordelijke algoritmes: hoe de vrijheid van meningsuiting online gewaarborgd kan worden 
  Dr. J.P., Quintais (m), Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam 

  Wegens de ongeëvenaarde verspreiding van illegale en schadelijke online-inhoud is EU-recht aan het veranderen. Nieuwe regels versterken hostingplatforms’ verplichtingen om inhoud te controleren en uitlatingen te censureren, waarbij zij in toenemende mate op algoritmes vertrouwen. Dit project analyseert de verantwoordelijkheden van platforms in deze context vanuit een fundamenteel rechtelijk perspectief. 

  Consistentie in besluitvorming door ambtenaren en rechters 
  Dr. N.J. Raaphorst (v), Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden 

  Consistente besluitvorming betekent dat er minimale verschillen zijn in besluiten over burgers in vergelijkbare gevallen. Wetten en regels zijn niet altijd toereikend in het garanderen van consistentie. Dit onderzoek bestudeert hoe ambtenaren en rechters consistentie zien en managen, en kijkt specifiek naar de invloed van wetten, regels en sociale context. 

  Niet-evenwichtsmaterialen voor electrochemische energieopslag
  Dr. G. Ragazzon, Universiteit Twente - Technische Natuurwetenschappen (TNW)

  Op de nanoschaal worden energieverslindende operaties, zoals beweging, mogelijk gemaakt door speciale mechanismes. In dit project worden voor het eerst diezelfde mechanismes gebruikt om hoog-energetische materialen te assembleren. Elektrochemische energieopslag wordt gebruikt om de materiaaleigenschappen te verbeteren en plotselinge activiteit mogelijk te maken zoals in een vleesetende plant.

  Inzoomen op sterfabrieken in het jonge heelal
  Dr M. Rybak, TU Delft / Leiden Observatory

  Maakt het voor een ster verschil of hij vandaag geboren wordt in de Orionnevel, of 10 miljard jaar geleden in een stofrijke ‘sterfabriek’? In dit project gebruiken sterrenkundigen nieuwe nanotechnologie-gedreven telescopen en de vergroting door de zwaartekracht om te begrijpen hoe nieuwe sterren in het jonge heelal worden gevormd.

  Meerdere genetische routes naar alcoholmisbruik
  dr. J.E. Savage (v), Vrije Universiteit Amsterdam

  Alcoholmisbruik is hoog erfelijk en resulteert in hoge kosten voor de gezondheid en de samenleving. Specifieke onderliggende genen zijn echter nog niet bekend. Deze studie beoogt verbetering van gen-identificatie door de genetische complexiteit van alcoholmisbruik in acht te nemen en de mogelijkheid van meerdere, onderscheidbare genetische routes te onderzoeken.

  Betere bescherming tegen terrorisme: het bepalen van optimale locaties voor beschermende middelen 
  Dr. ir. L.P.J. Schlicher (m), Eindhoven University of Technology 
  Terroristische aanslagen dienen zo snel als mogelijk beëindigd te worden. Het bepalen van optimale locaties voor beschermende middelen, zoals snelle-reactie teams, is hierbij cruciaal. Dit onderzoek ontwikkelt nieuwe wiskundige modellen ter ondersteuning van deze beslissingen, rekening houdend met het strategisch gedrag van een tegenstander. 

  Representaties van Ras in de Nederlandse Moderniteit: Zwarten, Joden en Moslims
  Dr. P. Schor (v), Ethiek en Politieke Filosofie, Radboud Universiteit

  Dit onderzoek analyseert hoe de XVI-eeuwse Iberische Zwarte Legende de identiteit van de Nederlandse Republiek als een territorium voor witte mensen vormde, in tegenstelling tot zwarten, joden en moslims, en verklaart hoe dit archief van culturele representaties wordt gemobiliseerd in het huidige discours over Nederlandse identiteit en openbare ruimte.

  Nieuwe methoden voor 3D microscopie van het menselijk brein – in ziekte en gezondheid
  Dr. A.K.D. (Anna) Schueth (v), UM – Universiteit Maastricht

  Onze hersenen zijn 3-dimensionaal, maar worden meestal onderzocht met kleine 2D weefsel coupes. In dit onderzoek worden nieuwe microscopie methoden ontwikkeld voor 3D beeldvorming van hersenweefsel, met cellulaire en sub-cellulaire resolutie. Dit zal nieuwe standaarden creëren voor hersenonderzoek en histologie protocollen in hersenweefsel pathologie.

  Privacy als het recht om met rust te worden gelaten door jezelf 
  Dr. B. van der Sloot (m), Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT), Law Faculty, Tilburg University, Netherlands 

  Steeds meer informatie over je verleden, heden en toekomst wordt beschikbaar via moderne data-technologieën. Je zal dus regelmatig worden geconfronteerd met ongewenste informatie over jezelf (een gênante jeugdfoto, een voorspelling over je medische toekomst, etc.). Heb je het recht om met rust te worden gelaten door je (digitale) zelf? 

  Omdat dit deel…
  Dr. J. Smid (m), ILLC – Universiteit van Amsterdam

  Een vliegtuig kan vliegen omdat het vleugels heeft. Dit is een voorbeeld van een deel-geheel verklaring. Zulke niet-causale verklaringen worden in dit onderzoek geanalyseerd middels de invloedrijke tegen-feitelijke analyse van causale verklaringen. Deze synthese tussen twee typen verklaringen zorgt voor een beter begrip van verklaringen.

  Tropische bossen in het Antropoceen
  Dr. A. Staal, UU – Milieuwetenschappen

  Tropische bossen worden verstoord door branden en ontbossing. Deze verstoringen worden versterkt doordat ze het vermogen van de bossen om bij te dragen aan regenval ondermijnen. Dit onderzoek richt zich op dit effect in verschillende klimaat- en ontbossingsscenario’s, en zal bepalen hoe bosherstel de veerkracht van tropische bossen kan verbeteren.

  Updaten en downdaten: hoe laatmiddeleeuwse Ierse kopiisten zich bemoeiden met de orthografie van vroegmiddeleeuwse teksten.
  Dr. N. Stam (v), Universiteit Utrecht

  Laatmiddeleeuwse Ierse kopiisten veranderden drastisch de orthografie van teksten die zij kopieerden om ze ouder en moeilijker te laten lijken dan ze daadwerkelijk waren. Ik zal onderzoeken in hoeverre deze bemoeienis gebaseerd was op hun kennis van Vroegiers en of ze erin geslaagd zijn zo moderne wetenschappers te bedotten.

  Kan kunst vooroordelen over vrouwelijke leiders verminderen?
  Dr. E. Stamkou (v), Universiteit van Amsterdam

  Vrouwen zijn sinds jaar en dag en over de hele wereld ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Dit komt doordat ongunstige seksenormen uiterst resistent zijn tegen verandering. Kan kunst waarin deze normen in twijfel worden getrokken deze vooroordelen verminderen? Dit project onderzoekt het potentieel van kunst voor het bewerkstelligen van sociale verandering.

  Hete verleden van de Antarctische ijskap
  Dr. L. B. Stap, Universiteit Utrecht, Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU)

  Antarctische ijskapveranderingen vormen momenteel de meest onzekere factor in projecties van zeespiegelstijging op lange termijn. Om kennis over volumeveranderingen van de Antarctische ijskap in een warmer klimaat te verkrijgen, zullen onderzoekers computersimulaties maken van het Mioceen (23-14 miljoen jaar geleden). Gedurende deze tijd was het ijsvolume heel veranderlijk.

  Wat betekent politiek vertrouwen voor jou? Typen van politiek wan/vertrouwen en hun gevolgen voor gedrag 
  Dr. E.H. Steenvoorden (v), Universiteit van Amsterdam 

  We weten we niet waar burgers aan denken als we ze vragen naar hun vertrouwen in de politiek, laat staan of alle burgers dezelfde betekenis hanteren. Dit project onderzoekt welke typen wantrouwen/vertrouwen in de politiek bestaan, hoe we ze kunnen meten, en welke effecten ze hebben op stemgedrag en protestparticipatie. 

  Karakteristieke netwerkpatronen
  dr. C. Stegehuis, Universiteit Twente, Mathematics

  Van persoonlijke aanbevelingen op Netflix, tot spamdetectie in emails of het vroeg signaleren van financiële crises: kleine patronen in de onderliggende netwerken kunnen deze belangrijke taken vervullen. Maar hoe vinden we deze patronen? En wat vertellen ze over het netwerk? Dit onderzoek beantwoordt deze vragen met wiskundige netwerkmodellen.

  Engelse leesvaardigheid van lagere schoolkinderen in Ghana, Zuid Afrika en Hongkong: maakt het uit of je Akan, isiZulu of Kantonees spreekt om goed Engels te kunnen lezen?
  Dr. L. (Lieke) Stoffelsma (v), RUN

  Veel lagereschoolkinderen in niet-Westerse landen worden onderwezen in het Engels, maar spreken thuis een andere taal. Voor hen is leesbegrip in het Engels vaak lastig. Dit onderzoek bestudeert welke factoren (o.a. moedertaal en woordkennis) de Engelse leesvaardigheid van deze kinderen voorspellen, en hoe deze kennis te gebruiken in nieuwe lesmethoden.

  De vormingsgeschiedenis van reuze exoplaneten ontcijferd uit hun atmosferen
  Dr. T. Stolker, LEI - Sterrewacht Leiden

  Waarnemingen met grote telescopen hebben reuze exoplaneten onthuld die op grote afstand van hun ster staan. De onderzoekers zullen de vormingsgeschiedenis van deze planeten achterhalen door middel van accurate metingen van hun chemische samenstelling.

  Explain Yourself! The scope of understanding and explanation from machine learning models
  Dr. E.E. Sullivan (v), TU/e – Filosofie & Ethiek

  Machine learning modellen beïnvloeden belangrijke beslissingen. De complexiteit en ondoorgrondelijkheid van deze modellen roepen echter vragen op over wetenschappelijke verklaring en begrip. Dit project ontwikkelt een raamwerk voor het vaststellen van welke vorm van begrip mogelijk is met machine learning modellen, en wat voor impact deze modellen hebben op verklaringstheorieën.

  Snellere geneesmiddelontwikkeling voor tuberculose
  Dr. E.M.S. Svensson, RUMC       

  Betere behandelingen voor tuberculose, de dodelijkste infectieziekte ter wereld, zijn dringend nodig. Mijn onderzoek ontwikkelt model-gebaseerde tools om biomarker gegevens efficiënt te analyseren en behandelingsresultaten te voorspellen gedurende de klinische geneesmiddelontwikkeling. Dit versnelt de selectie van optimale geneesmiddelcombinaties en doseringen, waardoor nieuwe effectieve therapieën eerder kunnen worden geïntroduceerd.

  Het geheime leven van antivries eiwitten
  Dr. R.P. Tas, TU/e – Chemical Engineering and Chemistry

  Vissen, planten, insecten en bacteriën produceren een scala aan antivrieseiwitten zodat zij bij extreem lage temperaturen kunnen overleven. De onderzoekers zullen met superresolutie microscopen de onbekende eigenschappen ontrafelen die zorgen dat deze eiwitten de groei van ijs kunnen remmen. Deze kennis kan lijden tot natuur geïnspireerde antivriestechnologieën voor medische toepassingen.

  Democratie Beschermen in de EU 
  Dr. T.J.H. Theuns (m), Instituut Politieke Wetenschap 

  Hoe moet de EU handelen om democratie te beschermen in het licht van toenemend autoritarisme in sommige EU-lidstaten? Dit project analyseert EU-beleid om democratische waarden in Europa te behoeden. Het neemt als uitgangspunt de juridische, politieke en economische feiten van EU-integratie om een meer coherente en legitieme aanpak te ontwerpen.

  Haar kantoor: een historische analyse van de rol van gender in het ontwerp van bedrijfsgebouwen en interieurs, 1950-heden
  Dr. A.R. (Amy) Thomas (v), TUD
  Kantoren zijn van oudsher ontworpen voor en door mannen. Dit architectuurgeschiedenis project onderzoekt hoe werkplekontwerp de ongelijkheid op de werkplek beïnvloedt en hiermee het welzijn, de gezondheid, de status en de loopbaanontwikkeling van vrouwen onevenredig benadeeld.

  De stad zien via digitale platforms 
  Dr. K.P., Törnberg (m), University of Amsterdam 

  De komst van digitale platforms zoals Airbnb en Yelp verandert de manier waarop we steden verkennen. Daardoor verandert de machtsbalans in culturele conflicten in steden en buurten. Hoe vormen digitale platforms culturele conflicten? Wie wint en wie verliest? 

  Het mogelijk maken van nauwkeurige computersimulaties door het ontwikkelen van de wiskunde van splines
  Dr. ir. D. Toshniwal, Delft University of Technology – Delft Institute of Applied Mathematics

  Computersimulaties zijn van vitaal belang om het gedrag van complexe fysische processen te voorspellen en doorslaggevende beslissingen te nemen in de wetenschap. “Splines” zijn wiskundige functies die dit soort zeer nauwkeurige computersimulaties mogelijk maken. Dit onderzoek zal wiskundige theorie ontwikkelen voor het begrijpen en efficiënt gebruiken van spline-functies in 3D-simulaties.

  Breken met Nucleaire Conventies: Hoe Parasieten Chromosomen Verdelen
  Dr. E. C. Tromer, RUG - Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB)

  Gelijke verdeling van chromosomen tijdens celdeling is essentieel voor het voortbestaan van leven. In eencellige parasieten is dit proces opmerkelijk snel geëvolueerd, resulterend in onconventionele celdelingsmechanismen. De onderzoeker gaat moleculaire innovaties binnen deze systemen bestuderen in verwanten van de malariaparasiet, in de hoop aanknopingspunten voor nieuwe therapieën te vinden. 

  Reproduceerbare experimenten in clouds
  dr. A. Uta, Universiteit Leiden, LIACS

  Clouds worden in onze samenleving gebruikt, ook voor kritieke systemen. Toch kunnen de clouds geen voorspelbare prestaties leveren wat leidt tot discrepanties in benodigde tijd voor het uitvoeren van acties. Dit gedrag is niet geschikt voor op mensen gerichte applicaties. Derhalve ontwikkelen onderzoekers methodes die stabiele prestaties in clouds garanderen.

  Afgeleiden Berekenen van Complexe Computerprogramma’s
  Dr. M.I.L. Vákár, UU – Informatica and Computing Sciences

  Toepassingen van machine-learning hangen veelal af van het berekenen van afgeleiden van computerprogramma’s. Momenteel weten onderzoekers en techbedrijven alleen hoe dat werkt voor programma’s geschreven in sterk beperkende programmeertalen. Dit project zal de algoritmes ontwikkelen om afgeleiden van willekeurige computerprogramma’s te bepalen. Het legt daarmee de fundering voor toekomstige machine-learning-toepassingen.

  Voorbereid zijn op de volgende uitbraak van nieuw opkomende infectieziekten 
  Dr. L.H.M. van de Burgwal (v), Vrije Universiteit 

  Uitbraken van nieuw opkomende infectieziekten bieden kansen én spanningen voor afstemming tussen volksgezondheidsinterventies en medische innovatie. Samenwerking met het Zuiden is essentieel voor een betere respons bij toekomstige uitbraken. Dit onderzoek bestudeert de theoretische en praktische implicaties van samenwerking tussen beide processen, en tussen partijen uit Noord en Zuid. 

  Op weg naar een verbeterde en op het individu gerichte therapie voor de ziekt van Pompe         
  Dr. N.A.M.E. van der Beek, Erasmus MC

  De ziekte van Pompe is een ernstige erfelijke spierziekte waarvoor sinds 2006 enzym-vervangingstherapie beschikbaar is. Dit heeft de vooruitzichten voor patiënten aanmerkelijk verbeterd, maar niet iedereen heeft evenveel baat. Dit onderzoek leert ons de onderliggende problematiek te begrijpen waardoor we de therapie kunnen verbeteren en afstemmen op de individuele patiënt.

  Spaar het brein, verbeteren van protontherapie door innovatie van beeldvorming           
  Dr. A. van der Hoorn - Klingenberg, UMCG         

  Radiotherapie voor hersentumoren doodt de tumor, maar beschadigt ook gezond hersenweefsel. Deze schade geeft geheugenproblemen, met grote gevolgen voor patiënten. Protonen geven vermoedelijk minder schade dan fotonen, maar enige schade blijft ontstaan. Met nieuwe MRI en PET scans gaan onderzoekers deze schade in beeld brengen om protontherapie te gaan verbeteren.

  Psychose zonder grenzen
  Dr. E.M.A. van der Ven, Vrije Universiteit Amsterdam

  Etnische minderheden krijgen vaker een psychose. Sociale ervaringen zijn van belang, maar het is onduidelijk hoe. De herhaalde blootstelling aan negatieve ervaringen kan leiden tot een sterkere stressreactie. Dit onderzoek test of een sterkere stressreactie op cognitief, gedrags- of hersenniveau het verhoogd risico op psychose onder etnische minderheden kan verklaren.

  Reservecapaciteit van de hersenen bij Alzheimer    
  Dr. A.C. van Loenhoud, Amsterdam UMC, locatie VUmc 

  Waarom krijgen sommige mensen met de ziekte van Alzheimer minder snel geheugenproblemen dan anderen? Dit project onderzoekt de ‘reservecapaciteit’ van de hersenen, door verschillen tussen patiënten in het beloop van symptomen en hersenveranderingen te meten. Deze kennis bevordert de ontwikkeling van nauwkeurigere prognostische tools en nieuwe ziekte-remmende behandelingen bij Alzheimer.

  PHENOSEP: Klinische fenotypes in sepsis: beloop en associatie met de immuun response           
  Dr. L.A. van Vught, AMC

  Sepsis is een levensbedreigende aandoening waarbij de op hol geslagen ontstekingsreactie de patiënt schade toebrengt. Grote diversiteit in sepsis patiënten wordt als oorzaak gezien voor het ontbreken van behandelingen. In dit onderzoek worden grote datasets geanalyseerd om vergelijkbare patiëntengroepen te identificeren en om het beloop tijdens IC opname te analyseren.

  Een benadering van toekomstige weginfrastructuur op meerdere schalen: Hoe ontwerp je duurzame verhardingsmaterialen?
  Dr. A. (Aikaterini) Varveri (v), TU Delft – Technische Universiteit Delft

  Duurzame infrastructuur vereist circulaire materialen die lang meegaan. Maar hoe ontwerp je klimaatbestendige materialen voor meervoudig hergebruik en recycling, zonder dat de prestaties verslechteren? Dit onderzoek richt zich op de interactie tussen veranderende  samenstellende materialen en het effect op macroniveau, om te komen tot goed presterende, circulaire wegenbouwmaterialen.

  Modelleren van vastestofbatterijen, het maken van een brug op verschillende schalen tussen computerberekeningen en experimenten voor superieure elektrochemische energie opslag
  Dr. ir. A. (Alexandros) Vasileiadis (m), TU Delft – Technische Universiteit Delft

  Realisatie van niet-brandbare vastestofbatterijen zou een revolutie in veiligheid en prestaties betekenen voor mobiele toepassingen, echter de implementatie wordt belemmerd door slechte vaste stof contacten. In dit onderzoek wordt op verschillende lengte schalen deze vastestofelectrolyt-electrode contact gesimuleerd, waarmee essentiële fundamentele kennis en ontwerp strategieën voor superieure vastestofbatterijen zal worden verkregen.

  CO2-opslag in meren
  Dr. M. Velthuis, Radboud Universiteit Nijmegen

  Urgentie voor de aanpak van de klimaatproblematiek is niet te ontkennen. Meren zijn belangrijke ecosystemen voor zowel CO2-opslag als broeikasgasuitstoot. Met behulp van experimenten, lange-termijndatasets en ecosysteemmodellen leert dit onderzoek ons onder welke condities het meeste CO2 opgeslagen wordt in- en de minste broeikasgassen uitgestoten worden vanuit deze ecosystemen.  

  Hoe worden hart- en vaatziekten voorkomen en behandeld bij patiënten met chronische nierschade?    
  Dr. R.W.M. Vernooij, UMCU        

  Hart- en vaatziekten komen vaak voor bij patiënten met chronische nierschade. Het is niet duidelijk hoe deze patiënten het best behandeld kunnen worden ter preventie. Dit project onderzoekt in de dagelijkse klinische praktijk hoe richtlijnen gevolgd worden, hoe zorg geregistreerd wordt en wat de effecten zijn van deze behandeling.

  ‘Good cop, bad cop’: de rol van regulerende T cellen in ontstaan en behandeling van darmkanker
  Dr. F.A. Vieira Braga, AMC

  Kankercellen wonen in drukke buurten. Op het moment dat kankercellen de wijk in gaan, begint het mis te gaan. Buren nemen meestal contact op met de politie (immuuncellen) om de kankercellen kwijt te raken. Ik zal bestuderen hoe immuuncellen kankercellen uit de buurt verdrijven.

  Spannen van plasticbindingen voor geavanceerd recycling
  Dr I. Vollmer, Universiteit Utrecht - Scheikunde

  Plastic afval is een belangrijk ecologisch probleem, dat om nieuwe oplossingen vraagt. Traditionele manieren van hergebruik leiden tot waardeverlies. Daarom wordt in dit onderzoeksproject met behulp van fundamentele kennis over de gecontroleerde afbraak van polymeren onder spanning de basis gelegd van een nieuwe recycling methode, waarmee waardeverlies voorkomen kan worden.

  De sociale grid van de hersenen
  Dr. I. Wagner (v), Universiteit Wenen (beoogde onderzoeksinstelling: Radboudumc)

  Sociaal geheugen beschrijft het herkennen van anderen in de omgeving, essentieel voor dagelijkse interacties. Dit project onderzoekt of sociale navigatie en herkenning worden ondersteund door 'grid-cell-achtige' breinrepresentaties, en hun mogelijke afbraak in mensen met een verhoogd risico op Alzheimer, dat het ernstigste is wanneer patienten hun levenspartner niet meer herkennen.

  Kiezen voor de goede kant: factoren die leiden tot niet-crimineel hacken
  Dr. M. Weulen Kranenbarg (v), Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Criminologie

  Naast criminele hackers bestaan er ook niet-criminele hackers die juist bijdragen aan de beveiliging van IT-systemen. Dit onderzoek laat aan de hand van de levensloop en situationele en culturele factoren zien waarom niet-criminele hackers juist aan de goede kant van de wet blijven en hun vaardigheden inzetten voor cybersecurity.

  Afwachten is niet meer nodig? Het effect van een behandeling van een hersentumor voorspellen met een metabole MRI-scan
  Dr. ir. E.C. (Evita) Wiegers (v), UMCU – Universitair Medisch Centrum Utrecht

  Tijdens het behandelen van patiënten met een hersentumor is het van cruciaal belang om tijdig het effect van de behandeling te meten. Onderzoekers gaan een metabole MRI-scan ontwikkelen die het effect van een behandeling op biochemisch niveau bepaalt. Uiteindelijk kan dit helpen om de effectiviteit van de behandeling te verbeteren.

  Nieuwe algebraïsche structuren om meetkundige vormen te beschrijven
  Dr. F.P. Wierstra, UvA - KdVI voor Wiskunde

  In de topologie worden vormen van meetkundige objecten bestudeerd. Een voetbal en een fietsband zijn bijvoorbeeld allebei hol, maar op een andere manier. Topologen beschrijven deze objecten door er algebraïsche structuren, zoals een vermenigvuldiging, aan toe te kennen. Het doel van dit project is om nieuwe vermenigvuldigingen te ontwikkelen.

  Op naar een hogere kwaliteit van leven na kanker: het dynamisch voorspellen, monitoren en geven van aanbevelingen voor late effecten na borstkanker    
  Dr. A. Witteveen, Universiteit Twente   

  Jaren na kanker ervaren de meeste mensen nog steeds een breed scala aan gezondheidsproblemen. Ik zal individuele dynamische modellen ontwikkelen die deze late effecten kunnen voorspellen en monitoren over de tijd met heterogene data en zal aanbevelingen geven. Implementatie hiervan zal de grote onvervulde zorgbehoefte na kanker aan kunnen pakken.

  Artificiële intelligentie voor gepersonaliseerde modellen van buikaneurysmata
  Dr. J.M. (Jelmer) Wolterink (m), Universiteit Twente

  Een gescheurd aneurysma in de buikslagader is in de meeste gevallen dodelijk. Hoewel de slagader preventief gerepareerd kan worden, is dit niet zonder risico en in sommige gevallen onnodig. Om de doelmatigheid van chirurgisch ingrijpen te verbeteren modelleren de onderzoekers met kunstmatige intelligentie de ontwikkeling van buikaneurysmata in individuele patiënten.

  Als moleculen kunnen rekenen.
  Dr. A. S. Y. Wong, Universiteit Twente – Molecular Nanofabrication

  Een maatschappij zonder computers is ondenkbaar geworden. Computers maken het mogelijk inzicht te geven in nagenoeg alles, maar accurate voorspellingen maken van moderne maatschappelijke en globale uitdagingen blijft ongrijpbaar. Dit onderzoek gebruikt netwerken van moleculaire reacties om onconventionele rekenplatforms te ontwikkelen die werken waar conventionele computers mogelijk falen.

  Hartritmestoornis bij suikerziekte: inzicht in het mechanisme        
  Dr. D. Zhang, WUR       

  Mensen met suikerziekte kunnen last krijgen van een niet-behandelbare hartritmestoornis. Voor preventie is het essentieel om de verstoorde processen in de mitochondria van hartspiercellen te begrijpen. De onderzoekers zullen geavanceerde technieken en meerdere biologische modellen gebruiken om achterliggende mechanismen op te helderen en een eerste stap te zetten naar behandeling.

  "Global China" en het milieu heroverwegen: bestrijding van klimaatverandering via Great Green Walls 
  Postdoctoral Fellow, A.L. Zhu (v), Environmental Policy Group, Wageningen University 

  China plant meer bomen dan de rest van de wereld samen. Via casestudy's en een wereldwijde inventarisatie wordt China’s rol in grootschalige herbebossing onderzocht. De resultaten laten de unieke wijze zien waarop China bepalen in van de toekomst van bossen wereldwijd en van klimaatverandering. 

  Radioresistentie van hersenstamtumoren in kinderen: een rol voor het tumor micro-milieu?
  Dr. A. Zomer, Princes Máxima Centrum

  Diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) is een zeer agressieve hersenstamtumor bij kinderen. DIPG is ongeneeslijk als gevolg van resistentie tegen radiotherapie. In dit project wordt onderzocht hoe het micro-milieu van de tumor verandert tijdens radiotherapie en of de uitgroei van resistente tumoren kan worden voorkomen door te interfereren met het micro-milieu.

  Voedsel, hongersnood en dekolonisatie in Indonesië, 1940-1950 
  Dr. I.J.J. de Zwarte (v), Agrarische en Milieugeschiedenis, Wageningen University & Research 

  Terwijl naar schatting 2,4 miljoen mensen zijn omgekomen tijdens de hongersnood in Java in 1944-1945, weten we vrijwel niets over de doorwerking hiervan op de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Dit project onderzoekt de relatie tussen voedseldistributie en oorlogsvoering, en toetst de hypothese dat wijdverspreide honger het dekolonisatieproces zowel katalyseerde als versnelde. 

 • Domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

  In het zonnetje gezet: de oeroude samenwerking tussen mariene sponzen en hun fotosynthetische symbionten 
  Dr M. Achlatis, Universiteit van Amsterdam - Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica

  Stel, je bezit onderhuidse microben die zonlicht omzetten in suikers die jij kan gebruiken. Sponzen hebben ze, maar hoeveel produceren die microben, en hoe communiceren ze met de spons? Dit project onderzoekt hoe sponzen en microben samenwerken, en hoe hun —door de zon gedreven— biomassaproductie verloopt op koraalriffen.

  Een computationeel platform voor het ontwerpen en verkennen van modulair peptidesynthetases
  Dr M.M. Alanjary, WUR – Bioinformatica

  Het herontwerpen van natuurlijke moleculen is uitdagend maar ook de moeite waard, met mogelijke toepassingen in de geneeskunde, landbouw en bio-economie. Dit onderzoek heeft als doel nieuwe methoden te ontwikkelen om microbiële metabolieten te herontwerpen op basis van recente structurele inzichten in eiwitfuncties en door het benutten van genoomdata.

  Het volgen van de moleculen van het leven rond jonge sterren
  Dr. V. Allen, Rijksuniversiteit Groningen – Kapteyn Astronomical Institute

  Wetenschappers weten niet hoe het leven op aarde is ontstaan, maar moleculen vanuit de ruimte hebben waarschijnlijk bijgedragen. Astronomen gebruiken radiotelescopen om rondom verschillende soorten jonge sterren deze bouwstenen van het leven te zoeken, en te onderzoeken hoe ze op kometen belanden die ze naar de jonge aarde kunnen brengen.

  Waar zijn de ontplofte sterren in onze Melkweg?
  Dr. M. Arias, LEI — Sterrenkunde

  The Galactic Plane at Two Metres: Supernova Remnants with LOFAR. Ontplofte sterren, ofwel supernova restanten, zijn essentieel voor de evolutie van sterrenstelsels, maar in de Melkweg komt het verwachte en het geobserveerde aantal niet overeen. Dit onderzoek gebruikt een radiotelescoop om het galactische coördinatenstelsel met ongekende gevoeligheid in kaart te brengen, en de ontbrekende supernova restanten te vinden.

  De schoonheid en charme van het Higgsboson
  Dr. H. Arnold, Nikhef - Particle physics (ATLAS experiment)

  De ontdekking van het Higgsboson vormde het laatst ontbrekende puzzelstukje van het Standaard Model van de deeltjesfysica. In dit project bestuderen fysici zijn interacties met quarks om de bekende tekortkomingen van het Standaard Model te testen en op zoek te gaan naar aanwijzingen voor de ware theorie van de natuur.

  Hoe overleven zaden uitdroging?

  Dr M.A.S. Artur, UU – Plant Ecophysiology
  Tijdens het vormen van zaden verliezen zij bijna al hun water. Om dit te kunnen overleven moeten de cellen beschermd worden tegen onomkeerbare uitdrogingsschade. Het doel van dit project is te achterhalen hoe de accumulatie van beschermings eiwitten, essentieel voor overleving, word gecontroleerd tijdens zaadontwikkeling.

  Eiwitvervetting als mogelijke regulator in neurologische aandoeningen
  Dr. M. P. Baggelaar, Universiteit Utrecht - Scheikunde

  Eiwitten in de hersenen die een rol spelen in neurologische aandoeningen dragen vetstaarten. De functie van deze vetten op eiwitten is veelal onbekend. De onderzoekers gaan proberen de rol van deze vetstaarten te ontdekken met als doel nieuwe manieren te vinden om neurologische aandoeningen te bestrijden.

  Exotische laag-dimensionele germanene structuren
  Dr. P. Bampoulis, UT – Physics of Interfaces and Nanomaterials
  In dit project zal de onderzoeker laag-dimensionele structuren van germanene synthetiseren en karakteriseren. Germanene, het germanium analogon van grafeen, komt niet in de natuur voor. Berekeningen hebben laten zien dat germanene unieke elektronische eigenschappen bezit die dit materiaal uitermate geschikt maakt voor toepassingen in de nano-elektronica.

  Het waarnemen van de gloed van het vroege Universum
  dr. N. Barry, RUG
  Het ontstaan van de eerste sterrenstelsels in het vroege universum is een mysterie. Het zwakke licht van waterstof zou door astronomen waargenomen kunnen worden, maar minuscule fouten in de signaalverwerking maken dit onmogelijk. Door het combineren van Amerikaanse, Australische en Nederlandse software zou deze periode toch waargenomen kunnen worden.

  Vingerafdrukken in bloed
  Dr. M. Belderbos, Princess Máxima Centrum voor Kinderoncologie

  Hematopoietische stamcellen zijn de bron van levenslange bloedaanmaak. De manier waarop zij de verschillende soorten bloedcellen produceren, is nog grotendeels onbekend. Dit onderzoek gebruikt willekeurig optredende DNA mutaties als “vingerafdrukken” om humane hematopoietische stamcellen te volgen, om zo te begrijpen hoe bloed wordt gemaakt.

  Zwak gebonden moleculaire ionen om fundamentele fysica te onderzoeken
  Dr. M. Beyer, Vrije Universiteit Amsterdam - Physics and Astronomy

  Laserlicht en elektrische velden worden gebruikt om een moleculair ion te genereren en in de ruimte te houden. Het ion kan worden gevisualiseerd als twee bollen verbonden door een veer. Een meting van de trillingen van de veer wordt gebruikt om te leren of fundamentele fysische constanten veranderen.

  Stress meten met videogames
  Dr M.V. Birk, Technical University of Eindhoven

  Digitale gegevens leveren waardevolle informatie voor het opsporen van veranderingen in gezondheidsindicatoren zoals cognitieve performance, emoties of gedrag. Momenteel missen onderzoekers echter protocollen en methoden om digitale gezondheidsindicatoren te ontwerpen en te valideren. In mijn project zal ik methoden en protocollen ontwikkelen voor digitale stressindicatoren met behulp van videogames.

  Cel signalering in een dynamische omgeving
  Dr. J.A.G.L. van Buggenum, RU – IMM, Faculty of Science

  Het cellulaire signaleringsnetwerk ‘voelt en filtert’ relevante signalen van buitenaf. Hiermee kan een cel zich aanpassen aan een omgeving die constant verandert. De onderzoekers ontwikkelen een technologie om te bepalen hoe een dynamische omgeving het signaleringsnetwerk binnen in de cel beïnvloedt.

  Sweet Gut O’ Mine
  Dr C Büll, Hubrecht Institute

  De binnenkant van de menselijke darmen is bekleed met een dikke laag suikermoleculen. De ontoegankelijkheid van die laag belemmert onderzoek naar de biologische rol. Het project ontwikkelt gekweekte mini-darmpjes met een varieerbare suikerlaag. Die darmpjes maken vervolgens onderzoek naar de rol van suikers in normale darmontwikkeling, darmontsteking en kanker mogelijk.

  Betrouwbare programmeertalen voor betrouwbare software
  Dr. J. Cockx. Technical University Delft
  Computers zijn alomtegenwoordig, en de correctheid van de software die erop draait is van cruciaal belang. Bepaalde programmeertalen kunnen correctheid van software garanderen, maar zijn die programmeertalen zelf wel correct? Dit project beoogt de ontwikkeling van een kleine maar betrouwbare core-taal die de correctheid van de programmeertaal zelf kan controleren.

  Een charmante getuige van een kleine knal
  Dr H. J. Correia Zanoli, UU – Natuurkunde

  Deeltjes botsen en produceren een soep van quarks en gluonen. Momenten na de oerknal, was het universum in deze nieuwe toestand van materie die het Quark-gluonplasma heet. Deeltjes verliezen energie als ze daardoor heen reizen, maar wetenschappers begrijpen niet hoe. Dit onderzoek zal bestuderen hoe deeltjes in deze soep bewegen.

  Uitbreiding van het enzym universum: niet-natuurlijke aminozuren beter bekeken
  Dr. I. Drienovská, RUG - Groningen Research Institute of Pharmacy

  Een veelbelovende strategie om nieuwe enzymen te maken is om genetisch gecodeerde, niet-natuurlijke aminozuren in te bouwen. Er zijn nu echter nog weinig voorbeelden van zulke enzymen. In dit voorstel wordt een reeks niet-natuurlijke aminozuren beschreven die een hoge katalytische potentie hebben. Hiermee kan een duurzame generatie biokatalysatoren worden ontworpen.

  De invloed van het verleden op conflicten tussen wilde dieren en mensen
  Dr. I. Dorresteijn, UU - Copernicus Institute of Sustainable Development

  Conflicten tussen wilde dieren en mensen veroorzaken grote problemen voor mens en dier. Dit interdisciplinaire onderzoek leert ons hoe veranderingen uit het verleden in zoogdier gemeenschappen en menselijke waarden hedendaagse conflicten in Ethiopië beïnvloeden. Samen met de lokale bevolking wordt naar nieuwe oplossingen voor deze conflicten gezocht. 

  Op zoek naar de genen die je doen stotteren
  Dr E. Eising, Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek – Afdeling Taal en Genetica

  De meeste kinderen leren vloeiend te spreken zonder speciale inspanning of formeel onderwijs. Kinderen die stotteren leren dit echter niet. Door genetisch onderzoek te doen naar stotteren, wil de onderzoeker de oorzaak van stotteren achterhalen, en daarbij meer leren over de genetische en neurobiologische mechanismes die vloeiende spraak mogelijk maken.

  Geluid is overal, maar waar komt het vandaan?
  Dr. K.A. van der Heijden, Radboud Universiteit – Artificial Intelligence

  De hersenen berekenen moeiteloos de locatie van geluiden in onze omgeving, bijvoorbeeld een rinkelende telefoon of de stem van een vriend in een lawaaiig café. Dit onderzoek maakt gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligentie en high-tech beeldvormingstechnieken om te ontdekken hoe de hersenen deze complexe berekeningen volbrengen in alledaags ruimtelijk gehoor.

  De lepton generatiekloof: verschillende generaties, verschillend gedrag?
  Dr. S. Klaver, Vrije Universiteit Amsterdam — Faculteit der Bètawetenschappen

  Een fundamenteel principe van de deeltjesfysica is dat de bouwstenen van het heelal in drie generaties voorkomen, die verschillende massa's hebben, maar hetzelfde gedrag vertonen. Recente waarnemingen trekken dit identieke gedrag echter in twijfel. De onderzoeker zal twee generaties zogeheten leptonen analyseren om eventueel verschil in gedrag te verklaren.

  Lokale productie is cruciaal voor zenuwcellen
  Dr. M. Koppers, Universiteit van Utrecht – Cell Biology

  Zenuwceluitlopers kunnen grote afstanden verwijderd liggen van hun cellichaam en moeten daarom hun eigen lokale eiwitproductie reguleren, wat cruciaal is voor het functioneren van zenuwcellen. De onderzoeker gebruikt innovatieve moleculaire methodes om deze lokale eiwitproductie te bestuderen en daarmee nieuwe inzichten te krijgen in de ontwikkeling en overleving van zenuwcellen.

  Vulcan: kwetsbare code smeden om vuur met vuur te bestrijden
  dr. E. van der Kouwe, Vrije Universiteit Amsterdam

  Kwetsbaarheden maken het mogelijk voor hackers om software aan te vallen. Onderzoekers hebben verdedigingsmechanismen ontwikkeld om hackers buiten te houden, maar we kunnen niet goed bepalen hoe effectief ze zijn. In dit project ‘smeden’ onderzoekers zelf kwetsbare code om deze verdedigingsmechanismen zorgvuldig te testen en daarmee echte aanvallen te voorkomen.

  Hoe slakken op zonne-energie chloroplasten stelen en verhongering voorkomen
  Dr. E.M. Jerschabek Laetz, Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences - Rijksuniversiteit Groningen

  Op zonne-energie aangedreven zeenaaktslakken zijn een evolutionair mysterie; ze kunnen fotosynthetiseren door functionele chloroplasten van algen te stelen. Met behulp van deze energie kunnen ze langere periodes zonder eten. Dit onderzoek gaat het mechanisme hierachter ontrafelen door de chloroplastopslag, -behoud en energiekosten van het bezitten van vreemde organellen te bestuderen.

  Klimaatbestendige trekroutes: kunnen individuele vogels eerder vertrekken?
  Dr.ir. T.K Lameris, NIOZ – Department of Coastal Systems

  Om vroeger invallende voorjaren bij te benen in een opwarmend klimaat, moeten trekvogels eerder beginnen aan de voorjaarstrek. Met experimenten onderzoeken biologen of eerder vertrek van vogels wordt verhinderd door de benodigde tijd om vetreserves aan te leggen. Dit zijn noodzakelijke inzichten om trekvogels te beschermen in een opwarmend klimaat.

  Wanneer materialen leren om zich te specialiseren en te communiceren
  Dr. M.M. Lerch, Universiteit Twente – Biomolecular Nanotechnology

  Materialen geven vorm aan de wereld om ons heen. Mensen maken dagelijks gebruik van high-tech apparaten. Echter, gewone apparaten en hun onderliggende materialen blijven eenvoudig. Dit project heeft als doel om materialen te creëren die zich op autonome wijze kunnen specialiseren en coördineren en die uiteindelijk met ons kunnen communiceren.

  Wateropslag in de diepe aarde
  Dr Y. Lin, Vrije Universiteit Amsterdam - Earth Sciences

  Stishoviet, een veel voorkomend mineraal in het binnenste van de aarde, werd traditioneel beschouwd als een droog mineraal, maar recentelijk werd waterhoudende stishoviet ontdekt. In dit onderzoek wordt de oplosbaarheid van water in stishoviet bepaald met in situ experimenten bij hoge druk en temperatuur, om de diepe watercyclus te begrijpen.

  Majorana deeltjes detecteren met een enkele elektron
  Dr. F.K. Malinowski, Technische Universiteit Delft – QuTech

  Majorana deeltjes kunnen quantum berekening mogelijk maken dankzij hun intrinsieke bescherming tegen informatie verlies. Deze bescherming maakt het echter ook moeilijk om deze deeltjes te bestuderen. Onderzoekers willen een enkel elektron gebruiken, die precies kan worden gemanipuleerd, als gevoelige sensor voor de eigenschappen van Majorana deeltjes.

  Exotische meetkundige objecten berekenen
  Dr. S. Marseglia, UU
  Wiskunde Abelse variëteiten zijn ingewikkelde meetkundige objecten op het snijvlak van algebraïsche meetkunde, getaltheorie en moderne cryptografie. De onderzoeker gaat algoritmen ontwikkelen en uitvoeren op computers om deze variëteiten systematisch te bestuderen en om exotische voorbeelden te produceren die tot nu toe niet berekend konden worden.

  RNA helicases - nieuwe factoren voor virusverspreiding door muggen
  Dr. P. Miesen, Radboudumc Nijmegen

  Aedes aegypti muggen zijn belangrijke overdragers van virussen zoals het dengue (knokkelkoorts) en Zika virus. De efficiëntie waarmee de verspreiding plaatsvindt, is afhankelijk van de virusvermeerdering in de mug. De onderzoekers bestuderen hoe een gen uit de familie van de zogenoemde RNA helicases virusvermeerdering en overdracht door muggen beïnvloed.

  De vroege embryonale ontwikkeling in individuele cellen
  Dr. I. Misteli Guerreiro, Hubrecht Institute

  De studie van genregulatie gedurende de eerste dagen van embryonale ontwikkeling heeft meerdere toepassingen in het veld van stamcelonderzoek en regeneratieve geneeskunde. Het onderzoek in dit voorstel maakt gebruik van een vernieuwende techniek om in individuele cellen te meten hoe verschillende celtypes ontstaan tijdens de ontwikkeling.

  Bepaling van de eigenschappen van materie in het vroege universum
  Dr N. Mohammadi, Nikhef

  Het vroege universum bestond uit de bouwstenen van normale materie, quarks en gluonen, in een hete en dichte vloeibare toestand. Dit onderzoek zal de creatie van de kleinste oermaterie bestuderen met botsingen van kleine kernen in de LHC door innovatieve technieken.

  Klein maar dodelijk: de rol van virussen in bacteriesterfte en bodemkoolstofopslag
  Dr. K. Mason-Jones, NIOO - Terrestrische Ecologie

  Miljarden micro-organismen leven en gaan dood in de bodem onder onze voeten en spelen daardoor een rol in bodemkoolstofopslag. Dit project onderzoekt hoe virussen de sterfte van bacteriën en het lot van bacteriële overblijfselen beïnvloeden. Deze kennis kan helpen om bodemkoolstofopslag te verhogen en daarmee klimaatopwarming te verminderen.

  Robuuste nikkel katalysatoren voor schonere waterstof productie
  Dr M. Monai, UU - Chemistry

  De energietransitie behoeft goedkope, duurzame waterstof in de nabije toekomst. Dit onderzoeksproject streeft naar de ontwikkeling van nieuwe, betere katalysatoren om laagwaardige moleculen, zoals CO2 en CH4, om te zetten naar H2 en CO via hervormingsreacties binnen een circulair economisch schema.

  Bacterieel liften
  Dr A.R. Muok, LEI - Biology

  Veel niet-beweeglijke bacteriën koloniseren levende organismen om te kunnen overleven. Hoe zij de gastheer bereiken is vaak onbekend. De onderzoekers zullen vaststellen hoe niet-beweeglijke bacteriën zich aan beweeglijke bacteriën vasthechten om zich te verplaatsen naar plantwortels.

  Hoe exoplaneten hun atmosfeer kwijtraken
  Dr A. Oklopčić, UvA - Astronomy

  De atmosferen van exoplaneten zijn cruciaal voor het bepalen van de eigenschappen van verre werelden en om vast te stellen of er leven mogelijk is. Dampkringen veranderen echter door de tijd en kunnen zelfs helemaal verdampen. Dit onderzoek zal nieuwe technieken ontwikkelen om te onderzoeken hoe exoplaneten hun atmosfeer verliezen.

  De geïntegreerde neuronale code van handelen en uitkomst in de basale ganglia
  Dr. A. Parthasarathy, Amsterdam Medisch Centrum – Dept of Psychiatry

  Ons natuurlijke gedrag is het actief nastreven van positieve ervaringen, maar passief blijven om negatieve prikkels te vermijden (niet proactief handelen). Dit voorstel beoogt te identificeren hoe en waarom ons brein ons handelen onder positieve en negatieve omstandigheden zo verschillend beïnvloedt; een zeer relevant fenomeen in psychiatrische aandoeningen.

  Quantumgravitatie in het tijdige universum
  Dr. A.B. Platania, Radboud University Nijmegen – Faculty of Science (IMAPP)

  De zoek naar een theorie voor quantumgravitatie is een van de meest fascinerende onderwerpen van de theoretische natuurkunde. Het is verrassend dat fluctuaties van de ruimtetijd op microscopische schalen op de allergrootste waarneembare schalen gevolgen hebben. Onderzoekers zullen een wiskundig microscoop gebruiken om het verband tussen deze regimes te ontwikkelen.

  Hoe het hondsdolheid virus ons zenuwstelsel binnendringt en hoe dit te bestrijden
  Dr. M.F. Pronker, Universiteit Utrecht – Departement Scheikunde

  Aan hondsdolheid, veroorzaakt door het rabiësvirus, overlijden jaarlijks tienduizenden mensen, vooral kinderen in ontwikkelingslanden. In dit project gaat de driedimensionale structuur van het viruseiwit, dat verantwoordelijk is voor binding aan cellen, bepaald worden. Kennis van de structuur kan worden gebruikt om therapie te verbeteren.

  Niet-evenwichtsmaterialen voor electrochemische energieopslag
  Dr. G. Ragazzon, University of Twente - Technische Natuurwetenschappen (TNW)

  Op de nanoschaal worden energieverslindende operaties, zoals beweging, mogelijk gemaakt door speciale mechanismes. In dit project worden voor het eerst diezelfde mechanismes gebruikt om hoog-energetische materialen te assembleren. Elektrochemische energieopslag wordt gebruikt om de materiaaleigenschappen te verbeteren en plotselinge activiteit mogelijk te maken zoals in een vleesetende plant.

  Inzoomen op sterfabrieken in het jonge heelal
  Dr M. Rybak, TU Delft / Leiden Observatory

  Maakt het voor een ster verschil of hij vandaag geboren wordt in de Orionnevel, of 10 miljard jaar geleden in een stofrijke ‘sterfabriek’? In dit project gebruiken sterrenkundigen nieuwe nanotechnologie-gedreven telescopen en de vergroting door de zwaartekracht om te begrijpen hoe nieuwe sterren in het jonge heelal worden gevormd.

  Tropische bossen in het Antropoceen
  Dr. A. Staal, UU – Milieuwetenschappen

  Tropische bossen worden verstoord door branden en ontbossing. Deze verstoringen worden versterkt doordat ze het vermogen van de bossen om bij te dragen aan regenval ondermijnen. Dit onderzoek richt zich op dit effect in verschillende klimaat- en ontbossingsscenario’s, en zal bepalen hoe bosherstel de veerkracht van tropische bossen kan verbeteren.

  Hete verleden van de Antarctische ijskap
  Dr. L. B. Stap, Universiteit Utrecht, Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU)

  Antarctische ijskapveranderingen vormen momenteel de meest onzekere factor in projecties van zeespiegelstijging op lange termijn. Om kennis over volumeveranderingen van de Antarctische ijskap in een warmer klimaat te verkrijgen, zullen onderzoekers computersimulaties maken van het Mioceen (23-14 miljoen jaar geleden). Gedurende deze tijd was het ijsvolume heel veranderlijk.

  De vormingsgeschiedenis van reuze exoplaneten ontcijferd uit hun atmosferen
  Dr. T. Stolker, LEI - Sterrewacht Leiden

  Waarnemingen met grote telescopen hebben reuze exoplaneten onthuld die op grote afstand van hun ster staan. De onderzoekers zullen de vormingsgeschiedenis van deze planeten achterhalen door middel van accurate metingen van hun chemische samenstelling.

  Karakteristieke netwerkpatronen
  Dr. C. Stegehuis, Universiteit Twente, Mathematics

  Van persoonlijke aanbevelingen op Netflix, tot spamdetectie in emails of het vroeg signaleren van financiële crises: kleine patronen in de onderliggende netwerken kunnen deze belangrijke taken vervullen. Maar hoe vinden we deze patronen? En wat vertellen ze over het netwerk? Dit onderzoek beantwoordt deze vragen met wiskundige netwerkmodellen.

  Het mogelijk maken van nauwkeurige computersimulaties door het ontwikkelen van de wiskunde van splines
  Dr. ir. D. Toshniwal, Delft University of Technology – Delft Institute of Applied Mathematics

  Computersimulaties zijn van vitaal belang om het gedrag van complexe fysische processen te voorspellen en doorslaggevende beslissingen te nemen in de wetenschap. “Splines” zijn wiskundige functies die dit soort zeer nauwkeurige computersimulaties mogelijk maken. Dit onderzoek zal wiskundige theorie ontwikkelen voor het begrijpen en efficiënt gebruiken van spline-functies in 3D-simulaties.

  Breken met Nucleaire Conventies: Hoe Parasieten Chromosomen Verdelen
  Dr. E. C. Tromer, RUG - Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB)

  Gelijke verdeling van chromosomen tijdens celdeling is essentieel voor het voortbestaan van leven. In eencellige parasieten is dit proces opmerkelijk snel geëvolueerd, resulterend in onconventionele celdelingsmechanismen. De onderzoeker gaat moleculaire innovaties binnen deze systemen bestuderen in verwanten van de malariaparasiet, in de hoop aanknopingspunten voor nieuwe therapieën te vinden. 

  Het geheime leven van antivries eiwitten
  Dr. R.P. Tas, TU/e – Chemical Engineering and Chemistry

  Vissen, planten, insecten en bacteriën produceren een scala aan antivrieseiwitten zodat zij bij extreem lage temperaturen kunnen overleven. De onderzoekers zullen met superresolutie microscopen de onbekende eigenschappen ontrafelen die zorgen dat deze eiwitten de groei van ijs kunnen remmen. Deze kennis kan lijden tot natuur geïnspireerde antivriestechnologieën voor medische toepassingen.

  Reproduceerbare experimenten in clouds
  dr. A. Uta, Universiteit Leiden, LIACS

  Clouds worden in onze samenleving gebruikt, ook voor kritieke systemen. Toch kunnen de clouds geen voorspelbare prestaties leveren wat leidt tot discrepanties in benodigde tijd voor het uitvoeren van acties. Dit gedrag is niet geschikt voor op mensen gerichte applicaties. Derhalve ontwikkelen onderzokers methodes die stabiele prestaties in clouds garanderen.

  Afgeleiden Berekenen van Complexe Computerprogramma’s
  Dr. M.I.L. Vákár, UU – Informatica and Computing Sciences

  Toepassingen van machine-learning hangen veelal af van het berekenen van afgeleiden van computerprogramma’s. Momenteel weten onderzoekers en techbedrijven alleen hoe dat werkt voor programma’s geschreven in sterk beperkende programmeertalen. Dit project zal de algoritmes ontwikkelen om afgeleiden van willekeurige computerprogramma’s te bepalen. Het legt daarmee de fundering voor toekomstige machine-learning-toepassingen.

  CO2-opslag in meren
  Dr. M. Velthuis, Radboud Universiteit Nijmegen

  Urgentie voor de aanpak van de klimaatproblematiek is niet te ontkennen. Meren zijn belangrijke ecosystemen voor zowel CO2-opslag als broeikasgasuitstoot. Met behulp van experimenten, lange-termijndatasets en ecosysteemmodellen leert dit onderzoek ons onder welke condities het meeste CO2 opgeslagen wordt in- en de minste broeikasgassen uitgestoten worden vanuit deze ecosystemen.  

  Spannen van plasticbindingen voor geavanceerd recycling
  Dr I. Vollmer, Universiteit Utrecht - Scheikunde

  Plastic afval is een belangrijk ecologisch probleem, dat om nieuwe oplossingen vraagt. Traditionele manieren van hergebruik leiden tot waardeverlies. Daarom wordt in dit onderzoeksproject met behulp van fundamentele kennis over de gecontroleerde afbraak van polymeren onder spanning de basis gelegd van een nieuwe recycling methode, waarmee waardeverlies voorkomen kan worden.

  Nieuwe algebraïsche structuren om meetkundige vormen te beschrijven
  Dr. F.P. Wierstra, UvA - KdVI voor Wiskunde

  In de topologie worden vormen van meetkundige objecten bestudeerd. Een voetbal en een fietsband zijn bijvoorbeeld allebei hol, maar op een andere manier. Topologen beschrijven deze objecten door er algebraïsche structuren, zoals een vermenigvuldiging, aan toe te kennen. Het doel van dit project is om nieuwe vermenigvuldigingen te ontwikkelen.

  Als moleculen kunnen rekenen.
  Dr. A. S. Y. Wong, University Twente – Molecular Nanofabrication

  Een maatschappij zonder computers is ondekbaar geworden. Computers maken het mogelijk inzicht te geven in nagenoeg alles, maar accurate voorspellingen maken van moderne maatschappelijke en globale uitdagingen blijft ongrijpbaar. Dit onderzoek gebruikt netwerken van moleculaire reacties om unconventionele rekenplatforms te ontwikkelen die werken waar conventionele computers mogelijk falen.

 • Sociale en geesteswetenschappen (SGW)

  Het grotere plaatje. De invloed van genderstereotypen in de tekstuele en visuele media berichtgeving van politici op kiezers.
  Dr. L. Aaldering (v), Vrije Universiteit Amsterdam

  Worden genderstereotypen toegepast in de visuele mediaberichtgeving over politici? En wat is de invloed van genderstereotypen in de tekstuele en visuele mediaberichtgeving over politici op burgers’ informatieverwerking en politieke opvattingen? Dit onderzoeksproject beantwoordt deze vragen door computer gestuurde visuele analyse, eye-tracking technieken en experimenten te combineren.

  Bezoek het Verleden, Transformeer het Heden: Slavernij, Erfgoed en Toerisme in de Driehoek Ghana- Suriname-Nederland
  Dr. E. A. Adu-Ampong (m), Wageningen University and Research

  Hoe herinneren, vertellen en gedenken wij ons verleden? Dit project onderzoekt de rol van toerisme in de verandering van slavernij-gerelateerd erfgoed in Ghana, Suriname en Nederland. Het laat zien hoe toerisme collectieve herinneringen en discussies voedt over de gevolgen van slavernij voor gemeenschapszin, discriminatie en racisme in de huidige samenleving.

  Verkoop van nieren door migranten
  Dr. J.A.E. Ambagtsheer (v), Erasmus University Medical Center Rotterdam

  Er worden steeds meer migranten gesignaleerd die hun nieren verkopen om Europa binnen te komen. Deze studie onderzoekt hoe, waar en door wie de verkoop van hun nieren wordt gefaciliteerd en hoe uitbuiting van deze migranten tot stand komt.

  VERMOGENSLANDSCHAPPEN: de ruimtelijke ongelijkheid van de groei van woonvermogen
  Dr. R.I.M. Arundel (m), Universiteit van Amsterdam, Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

  Woonvermogen speelt een centrale rol in maatschappelijke ongelijkheid. Woningmarkten zijn steeds meer ruimtelijk van elkaar gescheiden. Dit project combineert gedetailleerde ruimtelijke en kwantitatieve analyses in Nederland, het VK en Spanje, om de cruciale bijdrage van ruimtelijke polarisatie van woningmarkten en ongelijke toegang tot woonruimte aan groeiend vermogensongelijkheid te onderzoeken.

  De academische sector bekrachtigd door de wet: Hoe transparantie-rechten onderzoek mogelijk maken in de ‘Black Box’ maatschappij.
  Dr. J. Ausloos (m), Instituut voor Informatierecht (IViR) – Universiteit van Amsterdam

  De zogenaamde ‘data-maatschappij’ ondergaat een ongeziene groei. Academici hebben het echter steeds moeilijker om onderzoeks-data te bekomen van bedrijven die onze data-infrastructuren beheren. Dit project omvat een kritische studie van de wetenschappelijke, juridische en normatieve meerwaarde en uitdagingen die het gebruik van transparantie-rechten om onderzoeks-data te bekomen met zich meebrengen.

  Vrouwelijke Genitaliën Chirurgie en Moreel Geïnformeerde Medische en Wetenschappelijke Praktijk in Nederland, de Verenigde Staten en Indonesië
  Dr. S. P. Ayuandini (v), Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie-Universiteit Leiden

  Uitgevoerd in drie landen, Nederland, Indonesië en de VS, stelt dit project een dringende vraag: met name in de context van vrouwelijke genitaliën chirurgie (FGS), hoe beïnvloeden verschillen in geografisch geïnformeerde normen en waarden de manier waarop artsen en medische professionals wetenschap en geneeskunde uitoefenen?

  Technologiegedreven afleidin
  Dr. U., Boehm (m), Universiteit van Amsterdam

  De toename van ondersteunende technologieën in de auto brengt als negatief neveneffect met zich mee dat bestuurders vaak sneller afgeleid zijn en daardoor niet tijdig kunnen ingrijpen bij noodsituaties. Dit project beoogd wiskundige modellen te ontwikkelen voor de detectie van verzwakte aandacht om daarmee bestuurders tijdig te attenderen.

  Veranderende lichamen: betekenis geven aan de overgang
  Dr. M.L de Boer, (v) Universiteit van Tilburg, Departement Cultuurwetenschappen

  Over de overgang wordt vaak gezwegen. Spreekt men er wel over, dan wordt het voornamelijk beschouwd als een gezondheidsprobleem of een positieve rolverandering. Dit project draagt bij aan een breder verstaan van de overgang door overgangservaringen te onderzoeken aan de hand van filosofische theorieën over lichamelijkheid, vrouwelijkheid en ouder worden.

  Wat zeg je? Taal als voorspeller voor psychose in het 22q11.2 deletiesyndroom
  Dr. T.D. (Tessel) Boerma (v), UU

  Het 22q11.2 deletiesyndroom (22q11DS) is een uniek model voor onderzoek naar risico op psychose. Er zijn sterke indicaties dat psychose voorafgegaan wordt door atypische taalkenmerken. Ten behoeve van inzicht in onderliggende mechanismen en vroege identificatie van deze slopende ziekte, bestudeert dit project taal in relatie tot (pre)psychotische symptomen in 22q11DS.

  De taal van leugenaars: zo herken je haar.

  Dr. G. Bogaard (v), Maastricht University

  Onze leugendetectievaardigheden zijn gering, zelfs met behulp van bestaande leugendetectie methoden. Dit project beoogt individuele leugendetectie te verbeteren door gebruik te maken van nieuwe experimentele methoden om individueel taalgebruik te meten en hiermee te corrigeren voor individuele taalverschillen in waarheden en leugens.

  Voorspellen als het erom spant
  Dr. T. Boot (m), Rijksuniversiteit Groningen

  Nauwkeurigheid van econometrische voorspellingen wordt gemeten over lange tijdsperiodes. Deze gemiddelde nauwkeurigheid zegt weinig over de kwaliteit in perioden van crises, politieke veranderingen en onconventioneel monetair beleid – tijden waarin juist behoefte is aan nauwkeurige voorspellingen. Dit project ontwikkelt nauwkeurigheidsmaatstaven op maat gemaakt voor uitzonderlijke economische omstandigheden.


  Een multi-tijdschaal netwerkmodel: Het integreren van snel en langzaam veranderende symptomen van mentale stoornissen 
  Dr. C.D. van Borkulo (v), UMCG

  Om de last van depressie te verminderen, moeten symptomen bestudeerd worden op de juiste tijdschalen. Huidige analysemethoden zijn ongeschikt voor variabelen met verschillende meetfrequenties. Dit project streeft naar het ontwikkelen van een multi-tijdschaal netwerkmodel dat de huidige methodologische grenzen doorbreekt en onderzoek naar symptoomdynamiek op de juiste tijdschalen mogelijk maakt.

  Het swingend brein: op zoek naar ons ritmegevoel
  Dr. F.L. Bouwer (v), Universiteit van Amsterdam

  Dankzij ritme kunnen we in muziek voorspellen wanneer een toon klinkt, en daardoor erop bewegen. Dit project gebruikt computationele modellen en hersenscans om te ontdekken hoe wij  tijdsvoorspellingen in ritme doen. Ook wordt onderzocht waarom mensen verschillen in ritmegevoel, en hoe problemen met tijdsvoorspellingen samenhangen met de ziekte van Parkinson.

  Sociale Netwerken en Democratie
  Dr. Z.L. Christoff (v), Department of Artificial Intelligence, Faculty of Science and Engineering, University of Groningen

  Welke impact hebben sociale netwerken op democratie? In het tijdperk van 'nepnieuws' is deze vraag maatschappelijk relevanter dan ooit. Dit project ontwikkelt een algemene theorie over de interactie tussen netwerken en democratie, test de resultaten op het recente stemsysteem ‘vloeibare democratie’, en biedt concrete aanbevelingen die de democratie bewijsbaar waarborgen.

  Coalities die Verschil Doorkruisen: Een Studie naar Lesbians and Gays Support the Miners
  Dr. G. (Gianmaria) Colpani (m), UU – Departement Media- en Cultuurwetenschappen

  Elke gelijkheidsstrijd vereist doeltreffende coalities, soms onder onwaarschijnlijke bedgenoten. Middels archieven en interviews onderzoekt dit project Lesbians and Gays Support the Miners, een groep actief tijdens de Britse mijnwerkers staking van 1984-85. Wat kunnen we leren van deze groep, wiens coalities verschillen in klasse, seksualiteit, gender en ras/etniciteit doorkruisten?

  De Prijs van Veiligheid: Brandgevaar en stedelijke ontwikkeling in de Nederlanden 1250-1650 
  Dr. J. Coomans (v), Universiteit van Amsterdam 

  Pre-industriële steden werden geplaagd door branden vanwege houtbouw en het gebruik van open vuur. Dit Veni-project onderzoekt hoe Nederlandse steden hun sociaal-politieke organisatie en omgeving aangepasten om deze risico's te verminderen. Dit geeft inzicht in zowel de impact van (grootschalige) incidenten als die van preventieve praktijken om deze te voorkomen. 

  Onthulling van wat uw handelspartner misschien weet
  Dr. J.A. Crego (m), Tilburg University, Finance Department

  Wanneer beleggers handelen in financiële activa, hebben zij een nadeel, omdat hun tegenpartij mogelijk meer informatie heeft. Dit onderzoek ontwikkelt tools om te karakteriseren wat voor informatie de tegenpartij heeft. De resultaten zullen beleidsmakers helpen om effectievere regelgeving te ontwerpen en de kosten te beoordelen die door beleggers worden betaald.

  Praten over chronische pijn: de discursieve constructie van het lichaam in behandelgesprekken in een pijnkliniek
  Dr. J.H.M. (Jana) Declerq (v), RUG

  In onze samenleving en gezondheidszorg worden lichaam en geest gewoonlijk als aparte eenheden gezien. Onderzoek toont echter dat ziektes, vooral chronische ziektes, een samenspel van lichaam, geest en socioculturele aspecten zijn. Dit project onderzoekt de spanning tussen deze twee perspectieven in de communicatie tussen gezondheidsprofessionals en chronische pijnpatiënten in pijnklinieken.

  De legitimering van literatuur in het voortgezet onderwijs
  Dr. J.J.M. (Jeroen) Dera (m), RUN

  Wat is het belang van literatuur op school? Dit project onderzoekt hoe de waarde van literatuur wordt vormgegeven in de bovenbouw havo/vwo. Het combineert daarbij drie perspectieven die vaak afzonderlijk bestudeerd worden: (1) docentopvattingen over het nut van literatuur, (2) de didactische praktijk van literatuurdocenten en (3) literatuuropvattingen van adolescenten.

  De aarde anders verbeeld
  Dr. S.R. (Simon) Ferdinand (m), UvA – Amsterdam School for Cultural Analysis

  Hoewel de aarde tegenwoordig vooral wordt verbeeld als een geometrische wereldbol, bestaan er in de geschiedenis meer gevarieerde afbeeldingen. Dit project laat, door middel van een vernieuwende GeoHumanities benadering, zien hoe vroegere afbeeldingen van de aarde uit verschillende culturen alternatieve manieren bieden om de milieucrises van nu aan te pakken.

  Zaden in Amazone-lichaamsornamenten: ingekapselde inheemse geschiedenis, esthetische en ecologische kennis
  Dr. C. (Caroline) Fernandes Caromano (v), Naturalis Biodiversity Center

  In Europese musea liggen veel Indiaanse lichaamsornamenten met Amazonische zaden. Wat is het verband tussen esthetische keuzes en etnobotanische kennis bij de productie van kralenobjecten? Dit project vergelijkt continuïteiten en transformaties tussen 1600 en 2000. Hoe weerspiegelen deze bredere aspecten van ontmoetingen, handel, veranderingen in het milieu en koloniale invloeden?

  Ecologies of Violence: Affirmations of Life in Arab Cultural Production
  Dr. L. (Layal) Ftouni (v), UU

  Arabische culturele productie richt zich recentelijk tot de grenzen tussen leven en dood in onmenselijke omstandigheden van oorlog en bezetting. Dit onderzoek verkent de capaciteit van kunst om leven te affirmeren buiten de juridische en politieke toewijzing van wat het nu betekent om “mens” te zijn in Syria en Palestina.

  Mondiale ongelijkheid in de verspreiding van schoon drinkwater en riolering sinds 1850
  Dr. D., Gallardo Albarrán (m), Agrarische en Milieugeschiedenis, Wageningen Universiteit 

  Toegang tot schoon drinkwater en toiletvoorzieningen zijn wereldwijd uitermate ongelijk verdeeld. Hoewel de consequenties hiervan al lang worden onderkend, heeft historisch onderzoek nog weinig duidelijkheid gebracht over de oorzaken. Dit project onderzoekt hoe lokale politieke condities de verspreiding van sanitaire voorzieningen heeft vormgegeven in grote wereldsteden na 1850.

  Hetzelfde of anders? Het Modelleren van Individuele Verschillen in Cognitieve Taken
  Dr. J.M. Haaf (v), Universiteit van Amsterdam

  Het vermogen om irrelevante informatie te inhiberen is noodzakelijk voor perceptie, leren, en het maken van beslissingen. Inhibitie wordt daarom bestudeerd in verschillende wetenschappelijke gebieden met cognitieve taken. Dit project beoogt individuele verschillen in deze taken te onderzoeken door het ontwikkelen van nieuwe Bayesiaanse hiërarchische modellen van cruciale gedragspatronen.

  Wat eet je kipfilet? De wereldwijde impact van Nederlands veevoer van 1954 tot nu
  Dr. A.F. Haalboom (v), Erasmus MC

  Wat eet het vlees op je bord eigenlijk zélf? Gigantisch veel veevoer van overal en nergens maakte de Nederlandse bio-industrie mogelijk. Ik onderzoek historische veranderingen in de herkomst van dat voer en  de wereldwijde gevolgen voor samenlevingen en milieu. Dit is cruciaal voor het hedendaagse debat over de veehouderij.

  De persoon die ik zou moeten zijn: Prescriptieve zelfstereotypering van vrouwen en mannen 
  Dr. T. Hentschel (v), University of Amsterdam 

  Stereotypen, algemene veronderstellingen over vrouwen en mannen, zijn een belangrijke reden voor genderongelijkheid. Dit project ontwikkelt een theorie en onderzoekt hoe de internalisering van stereotypen over wie vrouwen en mannen zouden moeten zijn, kan leiden tot gendergerelateerd loopbaangedrag en loopbaanbeslissingen. 

  Gepersonaliseerde e-health voor veelvoorkomende mentale stoornissen
  Dr. E. Karyotaki (v) - Harvard Medical School

  E-health kan de zorg van veelvoorkomende mentale stoornissen ingrijpend veranderen. Er is echter nog weinig bekend over wie baat heeft bij e-health. Daarom zal ik krachtige geavanceerde analytische technieken inzetten om gepersonaliseerde voorspellingsmodellen te ontwikkelen die laten zien wie het meeste baat kan hebben bij welke behandeling.

  De platformisering van het primair onderwijs: publieke waarden in gevaar
  Dr. N. (Niels) Kerssens (m), UU

  Digitalisering in het Nederlands basisonderwijs is in toenemende mate afhankelijk van commerciële platformen. Dit vormt een mogelijke bedreiging voor publieke waarden waarop ons onderwijs gebouwd is. Mijn project onderzoekt de impact van digitalisering op onderwijspraktijken en bestudeert hoe publieke waarden te borgen in het ontwerp en gebruik van digitale onderwijsplatformen.

  Onconventioneel monetair beleid en financiële crises 
  Dr. C.G.F. van der Kwaak (m), Rijksuniversiteit Groningen 
  Sinds de financiële crisis hebben centrale banken ongekende hoeveelheden staatsobligaties gekocht. De literatuur bekijkt alleen of dergelijk beleid de negatieve effecten van financiële crises kan verminderen. Mijn onderzoek kijkt verder en onderzoekt of dergelijk beleid tot nieuwe financiële crises kan leiden, en zo ja, hoe deze voorkomen kunnen worden. 

  Aandeelhouders reguleren om duurzaam ondernemen te stimuleren 
  dr. A.J.F. Lafarre Msc (v), assistant professor at Tilburg Law School 

  In de transitie naar een duurzamere samenleving wordt één spil over het hoofd gezien. Aandeelhouders van grote ondernemingen kunnen duurzaamheidsinitiatieven op de kaart zetten en de ontwikkeling van duurzaam beleid aansturen. Maar hoe? Met een grondige interdisciplinaire aanpak ontwikkelt dit project effectieve reguleringsstrategieën. Een cruciale stap naar een duurzamere wereld. 

  Robust decentralized institutions
  Dr. A. K. Mackenzie (m), Universiteit Maastricht 

  Veel instituties kennen een centrale bestuurder die alle persoonlijke informatie in de economie verzamelt en vervolgens voor iedereen een beslissing doorrekent. Ik onderzoek instituties die dezelfde doelen behalen met een gereduceerde rol voor de centrale bestuurder, wat de privacy van deelnemers bevordert omdat zij minder informatie prijs hoeven te geven.

  Gewonde landschappen: Het begrijpen en herstellen van de relatie tussen mens en natuur in de context van geweld
  Dr. E. Marijnen (v), Wageningen University

  Gewapende conflicten, (langzaam) geweld en kolonialisme hebben diepe impact op de relatie tussen mens en natuur, en leveren ‘gewonde landschappen’ op. Door deze landschappen te bestuderen via
  veldonderzoek levert dit project theoretische en praktische kennis over hoe natuur beter beschermd kan worden in onstabiele contexten in Centraal Afrika en elders.

  Duurzame uitvaartpraktijken in een multiculturele context
  Dr. B.M.H.P. Mathijssen (v), Rijksuniversiteit Groningen

  In veel Westerse samenlevingen zijn groene uitvaartpraktijken in opkomst. Er is weinig bekend over de culturele constructie, betekenis en diversiteit van deze praktijken. Dit kwalitatieve onderzoek bestudeert hoe mensen met verschillende etnische en religieuze achtergronden natuurbegraafplaatsen gebruiken, en geeft inzicht in de rol van de natuur in wereldbeschouwing en betekenisverlening.

  Dieren eten is (g)een politieke zaak
  Dr. E.R. Meijer (v), University of Amsterdam

  In dit project analyseer ik deliberatieve praktijken rondom het eten van dieren. Aan de hand van drie casussen onderzoek ik de relatie tussen taal en macht in de huidige liberale democratie alsmede
  mogelijkheden het democratische debat inclusiever te maken.

  Begint een beter milieu bij virtual reality? Duurzaam gedrag stimuleren door het visualiseren van milieueffecten en de kracht van het collectief 
  Dr. M.H.C. Meijers (v), ASCoR, Universiteit van Amsterdam 

  Wanneer mensen ervan overtuigd zijn dat ze persoonlijk en als groep kunnen bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen (bijv. klimaatverandering), zullen ze zich eerder milieuvriendelijk gedragen. Ik onderzoek hoe innovatieve Virtual Reality-toepassingen deze overtuigingen kunnen versterken door de milieueffecten van milieu(on)vriendelijke gedrag en de kracht van het collectief te visualiseren. 

  Onbegrepen ongelijkheid: Waarom zijn mensen onbezorgd over de groeiende kloof tussen rijk en arm? 
  Dr. J.J.B. Mijs (m), Erasmus Universiteit Rotterdam 

  Waarom gaat de groei van economische ongelijkheid gepaard met een groeiend geloof in meritocratie? In deze vergelijkende studie zoek ik een antwoord door het analyseren van publieke denkbeelden over ongelijkheid in Nederland en de VS. Daarbij maak ik gebruik van een vernieuwende combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek (o.a. experimenten). 

  Samenwerkingsmodellen voor de toekomst: Samen sterk in het realiseren van de energietransitie
  dr. B.C. Mitzinneck (m), Rijksuniversiteit Groningen

  Voor een succesvolle energietransitie is snelle implementatie van duurzame technologieën essentieel. Het organiseren van effectieve samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, bedrijven en burgers kan daarbij helpen. Desalniettemin, ontbreekt specifieke kennis over hoe dergelijke samenwerkingsverbanden het beste vorm kunnen krijgen. Daarom analyseert deze studie organisatievormen die belangen van diverse partners bij elkaar brengen.

  Sorry voor mijn gedrag: De oorsprong en sociale functies van verlegenheid in normatieve en problematische ontwikkeling 
  Dr. M, Nikolić (v), Research Institute of Child Development and Education, University of Amsterdam 

  De zelfbewuste emotie verlegenheid is een non-verbale reactie die sociale verbinding stimuleert, die essentieel is voor overleving. Wanneer verlegenheid niet goed gereguleerd is, relateert dit aan psychopathologie. Omdat verlegenheid in kinderen veel voorkomt, onderzoekt dit project hoe ouders verlegenheid socialiseren en de sociale voor- en nadelen van verlegenheid in kinderen. 

  In vier stappen naar solide wetenschap
  Dr. M. B. Nuijten (v), Tilburg University

  Resultaten van psychologisch onderzoek worden gebruikt voor belangrijke beslissingen rondom gezondheid, onderwijs, etc. Helaas blijkt dat veel psychologische resultaten mogelijk onbetrouwbaar zijn. In dit project ontwikkelt de onderzoeker een stappenplan om efficiënt te bepalen of een resultaat solide is, door te focussen op het verifiëren van gerapporteerde resultaten in artikelen.

  Investeren in suiker en slavernij: De financiële geschiedenis van Nederlands-Brazilië 
  Dr. E.L.L. Odegard (m), IISG Amsterdam 

  Wie investeerden er in de Nederlandse kolonie in Brazilië in 1630-1654? Wat was de rol van deze investeerders in het verspreiden van suikercultivatie en slavernij na de val van de kolonie? Dit project gebruikt nieuw materiaal en methodes om inzicht te krijgen in deze cruciale periode in de Nederlandse slavernijgeschiedenis. 

  Van gevreesde naar gevoelde verantwoordingsplicht: betere publieke verantwoording dankzij een individuele benadering 
  Dr. S.P. Overman (m), Universiteit Utrecht 

  Publieke verantwoording moet verantwoordelijkheidsgevoel oproepen, maar leidt vaak tot negatieve emoties, zoals angst en frustratie. Deze negatieve emoties zitten goed werk in de weg en verhinderen de creatie van publieke waarde. Ik combineer inzichten uit de psychologie en bestuurskunde om drie types ambtenaren te onderzoeken en hun verantwoording te verbeteren. 

  Sociaal Resoneren: Hoe Biomechanische Factoren Oplossingen Bieden voor Menselijke Communicatie
  PhD, W., Pouw (m), Radboud Universiteit Nijmegen

  Handgebaren tijdens het praten hebben effect op stemgeluid doordat spieren rondom de longen betrokken worden bij deze handbewegingen. De mate waarin deze recent ontdekte biomechaniek wordt gebruikt in sociale interactie zoals conversatie zal worden onderzocht, zo ook bij blinde mensen voor wie stemgeluid het belangrijkste kanaal voor sociale interactie is.

  Verantwoordelijke algoritmes: hoe de vrijheid van meningsuiting online gewaarborgd kan worden 
  Dr. J.P., Quintais (m), Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam 

  Wegens de ongeëvenaarde verspreiding van illegale en schadelijke online-inhoud is EU-recht aan het veranderen. Nieuwe regels versterken hostingplatforms’ verplichtingen om inhoud te controleren en uitlatingen te censureren, waarbij zij in toenemende mate op algoritmes vertrouwen. Dit project analyseert de verantwoordelijkheden van platforms in deze context vanuit een fundamenteel rechtelijk perspectief. 

  Consistentie in besluitvorming door ambtenaren en rechters 
  Dr. N.J. Raaphorst (v), Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden 

  Consistente besluitvorming betekent dat er minimale verschillen zijn in besluiten over burgers in vergelijkbare gevallen. Wetten en regels zijn niet altijd toereikend in het garanderen van consistentie. Dit onderzoek bestudeert hoe ambtenaren en rechters consistentie zien en managen, en kijkt specifiek naar de invloed van wetten, regels en sociale context. 

  Meerdere genetische routes naar alcoholmisbruik
  dr. J.E. Savage (v), Vrije Universiteit Amsterdam

  Alcoholmisbruik is hoog erfelijk en resulteert in hoge kosten voor de gezondheid en de samenleving. Specifieke onderliggende genen zijn echter nog niet bekend. Deze studie beoogt verbetering van gen-identificatie door de genetische complexiteit van alcoholmisbruik in acht te nemen en de mogelijkheid van meerdere, onderscheidbare genetische routes te onderzoeken.

  Betere bescherming tegen terrorisme: het bepalen van optimale locaties voor beschermende middelen 
  Dr. ir. L.P.J. Schlicher (m), Eindhoven University of Technology 
  Terroristische aanslagen dienen zo snel als mogelijk beëindigd te worden. Het bepalen van optimale locaties voor beschermende middelen, zoals snelle-reactie teams, is hierbij cruciaal. Dit onderzoek ontwikkelt nieuwe wiskundige modellen ter ondersteuning van deze beslissingen, rekening houdend met het strategisch gedrag van een tegenstander. 

  Representaties van Ras in de Nederlandse Moderniteit: Zwarten, Joden en Moslims
  Dr. P. Schor (v), Ethiek en Politieke Filosofie, Radboud Universiteit

  Dit onderzoek analyseert hoe de XVI-eeuwse Iberische Zwarte Legende de identiteit van de Nederlandse Republiek als een territorium voor witte mensen vormde, in tegenstelling tot zwarten, joden en moslims, en verklaart hoe dit archief van culturele representaties wordt gemobiliseerd in het huidige discours over Nederlandse identiteit en openbare ruimte.

  Privacy als het recht om met rust te worden gelaten door jezelf 
  Dr. B. van der Sloot (m), Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT), Law Faculty, Tilburg University, Netherlands 

  Steeds meer informatie over je verleden, heden en toekomst wordt beschikbaar via moderne data-technologieën. Je zal dus regelmatig worden geconfronteerd met ongewenste informatie over jezelf (een gênante jeugdfoto, een voorspelling over je medische toekomst, etc.). Heb je het recht om met rust te worden gelaten door je (digitale) zelf? 

  Omdat dit deel…
  Dr. J. Smid (m), ILLC – Universiteit van Amsterdam

  Een vliegtuig kan vliegen omdat het vleugels heeft. Dit is een voorbeeld van een deel-geheel verklaring. Zulke niet-causale verklaringen worden in dit onderzoek geanalyseerd middels de invloedrijke tegen-feitelijke analyse van causale verklaringen. Deze synthese tussen twee typen verklaringen zorgt voor een beter begrip van verklaringen.

  Updaten en downdaten: hoe laatmiddeleeuwse Ierse kopiisten zich bemoeiden met de orthografie van vroegmiddeleeuwse teksten.
  Dr. N. Stam (v), Universiteit Utrecht

  Laatmiddeleeuwse Ierse kopiisten veranderden drastisch de orthografie van teksten die zij kopieerden om ze ouder en moeilijker te laten lijken dan ze daadwerkelijk waren. Ik zal onderzoeken in hoeverre deze bemoeienis gebaseerd was op hun kennis van Vroegiers en of ze erin geslaagd zijn zo moderne wetenschappers te bedotten.

  Kan kunst vooroordelen over vrouwelijke leiders verminderen?
  Dr. E. Stamkou (v), Universiteit van Amsterdam

  Vrouwen zijn sinds jaar en dag en over de hele wereld ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Dit komt doordat ongunstige seksenormen uiterst resistent zijn tegen verandering. Kan kunst waarin deze normen in twijfel worden getrokken deze vooroordelen verminderen? Dit project onderzoekt het potentieel van kunst voor het bewerkstelligen van sociale verandering.

  Wat betekent politiek vertrouwen voor jou? Typen van politiek wan/vertrouwen en hun gevolgen voor gedrag 
  Dr. E.H. Steenvoorden (v), Universiteit van Amsterdam 

  We weten we niet waar burgers aan denken als we ze vragen naar hun vertrouwen in de politiek, laat staan of alle burgers dezelfde betekenis hanteren. Dit project onderzoekt welke typen wantrouwen/vertrouwen in de politiek bestaan, hoe we ze kunnen meten, en welke effecten ze hebben op stemgedrag en protestparticipatie. 

  Engelse leesvaardigheid van lagere schoolkinderen in Ghana, Zuid Afrika en Hongkong: maakt het uit of je Akan, isiZulu of Kantonees spreekt om goed Engels te kunnen lezen?
  Dr. L. (Lieke) Stoffelsma (v), RUN

  Veel lagereschoolkinderen in niet-Westerse landen worden onderwezen in het Engels, maar spreken thuis een andere taal. Voor hen is leesbegrip in het Engels vaak lastig. Dit onderzoek bestudeert welke factoren (o.a. moedertaal en woordkennis) de Engelse leesvaardigheid van deze kinderen voorspellen, en hoe deze kennis te gebruiken in nieuwe lesmethoden.

  Explain Yourself! The scope of understanding and explanation from machine learning models
  Dr. E.E. Sullivan (v), TU/e – Filosofie & Ethiek

  Machine learning modellen beïnvloeden belangrijke beslissingen. De complexiteit en ondoorgrondelijkheid van deze modellen roepen echter vragen op over wetenschappelijke verklaring en begrip. Dit project ontwikkelt een raamwerk voor het vaststellen van welke vorm van begrip mogelijk is met machine learning modellen, en wat voor impact deze modellen hebben op verklaringstheorieën.

  Democratie Beschermen in de EU 
  Dr. T.J.H. Theuns (m), Instituut Politieke Wetenschap 

  Hoe moet de EU handelen om democratie te beschermen in het licht van toenemend autoritarisme in sommige EU-lidstaten? Dit project analyseert EU-beleid om democratische waarden in Europa te behoeden. Het neemt als uitgangspunt de juridische, politieke en economische feiten van EU-integratie om een meer coherente en legitieme aanpak te ontwerpen.

  Haar kantoor: een historische analyse van de rol van gender in het ontwerp van bedrijfsgebouwen en interieurs, 1950-heden
  Dr. A.R. (Amy) Thomas (v), TUD
  Kantoren zijn van oudsher ontworpen voor en door mannen. Dit architectuurgeschiedenis project onderzoekt hoe werkplekontwerp de ongelijkheid op de werkplek beïnvloedt en hiermee het welzijn, de gezondheid, de status en de loopbaanontwikkeling van vrouwen onevenredig benadeeld.

  De stad zien via digitale platforms 
  Dr. K.P., Törnberg (m), University of Amsterdam 

  De komst van digitale platforms zoals Airbnb en Yelp verandert de manier waarop we steden verkennen. Daardoor verandert de machtsbalans in culturele conflicten in steden en buurten. Hoe vormen digitale platforms culturele conflicten? Wie wint en wie verliest? 

  Voorbereid zijn op de volgende uitbraak van nieuw opkomende infectieziekten 
  Dr. L.H.M. van de Burgwal (v), Vrije Universiteit 

  Uitbraken van nieuw opkomende infectieziekten bieden kansen én spanningen voor afstemming tussen volksgezondheidsinterventies en medische innovatie. Samenwerking met het Zuiden is essentieel voor een betere respons bij toekomstige uitbraken. Dit onderzoek bestudeert de theoretische en praktische implicaties van samenwerking tussen beide processen, en tussen partijen uit Noord en Zuid. 

  De sociale grid van de hersenen
  Dr. I. Wagner (v), Universiteit Wenen (beoogde onderzoeksinstelling: Radboudumc)

  Sociaal geheugen beschrijft het herkennen van anderen in de omgeving, essentieel voor dagelijkse interacties. Dit project onderzoekt of sociale navigatie en herkenning worden ondersteund door 'grid-cell-achtige' breinrepresentaties, en hun mogelijke afbraak in mensen met een verhoogd risico op Alzheimer, dat het ernstigste is wanneer patienten hun levenspartner niet meer herkennen.

  Kiezen voor de goede kant: factoren die leiden tot niet-crimineel hacken
  Dr. M. Weulen Kranenbarg (v), Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Criminologie

  Naast criminele hackers bestaan er ook niet-criminele hackers die juist bijdragen aan de beveiliging van IT-systemen. Dit onderzoek laat aan de hand van de levensloop en situationele en culturele factoren zien waarom niet-criminele hackers juist aan de goede kant van de wet blijven en hun vaardigheden inzetten voor cybersecurity.

  "Global China" en het milieu heroverwegen: bestrijding van klimaatverandering via Great Green Walls 
  Postdoctoral Fellow, A.L. Zhu (v), Environmental Policy Group, Wageningen University 

  China plant meer bomen dan de rest van de wereld samen. Via casestudy's en een wereldwijde inventarisatie wordt China’s rol in grootschalige herbebossing onderzocht. De resultaten laten de unieke wijze zien waarop China bepalen in van de toekomst van bossen wereldwijd en van klimaatverandering. 

  Voedsel, hongersnood en dekolonisatie in Indonesië, 1940-1950 
  Dr. I.J.J. de Zwarte (v), Agrarische en Milieugeschiedenis, Wageningen University & Research 

  Terwijl naar schatting 2,4 miljoen mensen zijn omgekomen tijdens de hongersnood in Java in 1944-1945, weten we vrijwel niets over de doorwerking hiervan op de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Dit project onderzoekt de relatie tussen voedseldistributie en oorlogsvoering, en toetst de hypothese dat wijdverspreide honger het dekolonisatieproces zowel katalyseerde als versnelde. 

 • Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW)

  Propelling pediatric gait from clinical settings to home-use (inGAIT)
  Dr. ir. C. (Cristina) Bayón Calderón (v), UT – Universiteit Twente

  Kinderen met Cerebrale-Parese (CP) hebben dringend behoeft aan een effectieve oplossing om het lopen te verbeteren en daarmee pijn en gewrichtsdegeneratie te verminderen. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een nieuw lichtgewicht en compact apparaat, om de loopprestaties van kinderen met CP in het dagelijks leven te verbeteren.

  Ontrafelen van de aerodynamica van parende muggen
  Dr. A-J. (Abel-John) Buchner (m), TU Delft - Technische Universiteit Delft

  Het paren van ziekte dragende muggen vereist synchronisatie van hun vliegdynamiek. Door middel van metingen aan vliegende muggen, in combinatie met geavanceerde robotica en stromingsdiagnostiek, zal dit onderzoek een model ontwikkelen wat dit fysieke proces omschrijft. Dit levert een belangrijke bijdrage aan toekomstige strategieën om de ziekte dragende muggenpopulatie te verminderen.

  Profileren van vingersporen
  Dr. A. (Annemieke) van Dam (v), Amsterdam UMC, AMC - Academisch Medisch Centrum

  Het lijnenpatroon van vingersporen wordt op een plaats delict gebruikt om de donor te achterhalen. Echter, het zweet dat achtergelaten wordt bevat nog veel meer informatie, zoals het geslacht en bloedgroep van de donor. In dit onderzoek wordt een biosensor ontwikkeld die deze donor specifieke informatie kan achterhalen.

  Ontwerpen voor de toekomst: verbetering van technologische en beleidsbeslissingen voor duurzame luchtvaart
  Dr. I.C. (Irene) Dedoussi (v), TU Delft - Technische Universiteit Delft

  Wanneer we nieuwe vliegtuigen, motoren en milieubeleid ontwikkelen doen we dat zonder rekening te houden met toekomstige vervuilingsniveaus en klimaat. Dit project berekent de effecten van deze toekomstige omstandigheden op de impact van luchtvervuiling door de luchtvaart en hoe deze op te nemen in besluitvorming over duurzame luchtvaart.

  Ontwerp en effectanalyse van digitale crowd management oplossingen voor voetgangersruimten
  Dr. ir. D.C. (Dorine) Duives (v), TU Delft - Technische Universiteit Delft

  (Semi-)automatische digitale crowd-managementsystemen hebben de potentie om de veiligheid van drukke voetgangersruimten sterk te verbeteren mits men de impact van digitale stimuli op het loop- en keuzegedrag van voetgangers kan kwantificeren en modelleren. Dit onderzoek modelleert de impact van meerdere digitale crowd-managementsystemen door middel van veldstudies.

  The River Plastic Monitoring Project
  Dr. ir. T.H.M. (Tim) van Emmerik (m), WUR - Wageningen University & Research

  Macroplastics in rivieren (>0.5 cm) veroorzaken veel schade aan mens en milieu, zijn een grote bron van microplastics en dragen bij aan de plasticsoep. Betrouwbare observaties zijn cruciaal om goede preventie-, mitigatie- en opruimstrategieën te ontwerpen. Met de te ontwikkelen universele monitoringsraamwerk, kunnen macroplastics in elke rivier gemeten worden.

  HARMONIA: Betrouwbare Mobiele Robotica
  Dr. L. (Laura) Ferranti (v), TU Delft – Technische Universiteit Delft

  Stel je een wereld voor met autonome auto's, drones, boten etc. in onze steden, uitgerust met technologie waardoor zij dichtbij ons met elkaar samen kunnen werken zonder onze veiligheid of privacy aan te tasten. Met HARMONIA zal ik deze technologie ontwikkelen om Betrouwbare Mobiele Robotica mogelijk te maken.

  De kloof overbruggen tussen kunstmatige intelligentie en het maatschappij: Naar verantwoorde en praktische kunstmatige intelligentie met geodata
  Dr. C.M. (Caroline) Gevaert (v), UT - Universiteit Twente

  In dit tijdperk van omvangrijke geodata en kunstmatige intelligentie is informatie verzameld door burgers, drones en satellieten essentieel voor duurzame ontwikkeling. Maar de algoritmes zijn ontworpen volgens technische eisen, waardoor hun acceptatie door de samenleving beperkt blijft. Ik zal deze kloof overbruggen door het ontwikkelen van verantwoorde, praktische, geo-ruimtelijke oplossingen.

  Intelligente systemen aanleren veilig te functioneren via sensoren
  Dr. ir. S. (Sofie) Haesaert (v), TU/e – Technische Universiteit Eindhoven

  De toenemende beschikbaarheid van rekenkracht en sensoren heeft geleid tot de digitalisering van onder meer auto's, vliegtuigen en robots. Om langdurige autonomie mogelijk te maken, moeten deze intelligente systemen zich kunnen aanpassen aan fysieke veranderingen. Dit onderzoek bestudeert hoe deze systemen veilig kunnen leren aan de hand van sensoren.

  MRI platform om spierveroudering te onderzoeken tijdens inspanning
  Dr. M.T. (Melissa) Hooijmans (v), Amsterdam UMC, AMC - Academisch Medisch Centrum

  Belangrijke factoren voor het verlies van mobiliteit bij ouderen zijn een verminderde oxidatieve spier capaciteit en afnemende spierkracht. Dynamische en functioneel relevante uitkomstmaten die spier oxidatieve capaciteit non-invasief kunnen meten ontbreken. Ik ga een state-of-the-art MRI platform ontwikkelen om spier oxidatieve capaciteit te kunnen meten tijdens inspanning in veroudering.

  Samenwerkende autonome drones voor zoek-en-reddingsmissies
  Dr. A. (Anahita) Jamshidnejad (v), TU Delft - Technische Universiteit Delft

  Ik ga autonome zoek-en-reddingsdrones maken die optimaal presteren in situaties die gevaarlijk zijn voor reddingswerkers. Optimale prestaties en autonome besluitvorming in onzekere situaties zijn open uitdagingen van zoek-en-reddingsdrones, die ik zal aanpakken door missieplanningssystemen te ontwikkelen op basis van een innovatieve integratie van stochastische optimale besturing en kunstmatige intelligentie.

  Alledaagse sensoren wijzen binnenshuis de weg
  Dr. ir. drs. M. (Manon) Kok (v), TU Delft - Technische Universiteit Delft

  Buiten wijst GPS ons de weg, maar er is nog geen algemeen beschikbare technologie die dat binnenshuis kan. Dit onderzoek ontwikkelt een nieuwe methode waarbij metingen van beweging en het magnetisch veld, gemeten door sensoren zoals die in iedere smartphone zitten, worden gecombineerd om tot een driedimensionale positiebepaling te komen.

  Compenseren kan je (af)leren.
  Dr. ir. E. (Eline) van der Kruk (v), TU Delft - Technische Universiteit Delft

  Ouderdom en neuromusculaire aandoeningen zorgen voor toenemende structurele veranderingen in ons lichaam. Verkeerde of onvoldoende compensatie voor deze veranderingen leiden tot dagelijkse bewegingsproblemen en versnelde slijtage. Tijdige trainingsinterventie en hulpmiddelen kunnen bewegingsproblemen uitstellen of zelfs voorkomen. De onderzoeker ontwikkelt computersimulaties die kunnen voorspellen welke bewegingsproblemen zullen optreden.

  MR-gebaseerde metingen van de ‘elektromagnetische weefseleigenschappen in radiotherapie (TEMPO)’: een voorspellende tool voor vroegtijdige evaluatie van radiotherapiebehandelingen.
  Dr. S. (Stefano) Mandija (m), UMCU – Universitair Medisch Centrum Utrecht

  Dit onderzoek ontwikkelt een nieuwe MRI-methode om heel precies elektrische eigenschappen van kankerweefsel te kunnen meten. De bruikbaarheid van de methode zal worden getest in de diagnose en radiotherapiebehandeling van hersentumoren. Dit zal gepersonaliseerde adaptieve radiotherapie behandelingen mogelijk maken en de kostenefficiëntie van de behandelingen verbeteren.

  Designing microporous thin films for miniaturized gas sensors
  Dr. F.S. (Fatemeh) Hashemi (v), TU/e –Technische Universiteit Eindhoven

  Slimme detectie van schadelijke gassen is essentieel om verslechtering van luchtkwaliteit tegen te gaan. Microporeuze materialen zijn hiervoor ideaal. Huidige technieken voor productie van deze materialen zijn niet compatibel met de vervaardiging van sensoren. Onderzoekers zullen een gasfase methode gebruiken voor microporeuze dunne films die toegepast kunnen worden in gassensoren.

  Nieuwe methoden voor 3D microscopie van het menselijk brein – in ziekte en gezondheid
  Dr. A.K.D. (Anna) Schueth (v), UM – Universiteit Maastricht

  Onze hersenen zijn 3-dimensionaal, maar worden meestal onderzocht met kleine 2D weefsel coupes. In dit onderzoek worden nieuwe microscopie methoden ontwikkeld voor 3D beeldvorming van hersenweefsel, met cellulaire en sub-cellulaire resolutie. Dit zal nieuwe standaarden creëren voor hersenonderzoek en histologie protocollen in hersenweefsel pathologie.

  Een benadering van toekomstige weginfrastructuur op meerdere schalen: Hoe ontwerp je duurzame verhardingsmaterialen?
  Dr. A. (Aikaterini) Varveri (v), TU Delft – Technische Universiteit Delft

  Duurzame infrastructuur vereist circulaire materialen die lang meegaan. Maar hoe ontwerp je klimaatbestendige materialen voor meervoudig hergebruik en recycling, zonder dat de prestaties verslechteren? Dit onderzoek richt zich op de interactie tussen veranderende  samenstellende materialen en het effect op macroniveau, om te komen tot goed presterende, circulaire wegenbouwmaterialen.

  Modelleren van vastestofbatterijen, het maken van een brug op verschillende schalen tussen computerberekeningen en experimenten voor superieure elektrochemische energie opslag
  Dr. ir. A. (Alexandros) Vasileiadis (m), TU Delft – Technische Universiteit Delft

  Realisatie van niet-brandbare vastestofbatterijen zou een revolutie in veiligheid en prestaties betekenen voor mobiele toepassingen, echter de implementatie wordt belemmerd door slechte vaste stof contacten. In dit onderzoek wordt op verschillende lengte schalen deze vastestofelectrolyt-elektrode contact gesimuleerd, waarmee essentiële fundamentele kennis en ontwerp strategieën voor superieure vastestofbatterijen zal worden verkregen.

  Afwachten is niet meer nodig? Het effect van een behandeling van een hersentumor voorspellen met een metabole MRI-scan
  Dr. ir. E.C. (Evita) Wiegers (v), UMCU – Universitair Medisch Centrum Utrecht

  Tijdens het behandelen van patiënten met een hersentumor is het van cruciaal belang om tijdig het effect van de behandeling te meten. Onderzoekers gaan een metabole MRI-scan ontwikkelen die het effect van een behandeling op biochemisch niveau bepaalt. Uiteindelijk kan dit helpen om de effectiviteit van de behandeling te verbeteren.

  Artificiële intelligentie voor gepersonaliseerde modellen van buikaneurysmata
  Dr. J.M. (Jelmer) Wolterink (m), Universiteit Twente

  Een gescheurd aneurysma in de buikslagader is in de meeste gevallen dodelijk. Hoewel de slagader preventief gerepareerd kan worden, is dit niet zonder risico en in sommige gevallen onnodig. Om de doelmatigheid van chirurgisch ingrijpen te verbeteren modelleren de onderzoekers met kunstmatige intelligentie de ontwikkeling van buikaneurysmata in individuele patiënten.

 • Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw)

  De Unieke Heup: preventie van heupartrose
  Dr. R. Agricola, Erasmus MC

  Artrose is vanaf 2040 de meest voorkomende ziekte in Nederland. Echter is de oorzaak van heupartrose nog onbekend. Dit onderzoek combineert alle wereldwijd beschikbare heupartrose data om een voorspellingsmodel te ontwikkelen dat nieuwe persoons-specifieke risicofactoren zal identificeren met als doel  gepersonaliseerde behandeling en preventiemogelijkheden.

  Bescherming van kleine longvaatjes als behandeling van pulmonale arteriële hypertensie          
  Dr. J. Aman, VUMC       

  Pulmonale arteriële hypertensie is een belangrijke oorzaak van hartfalen op jonge leeftijd. Helaas is de exacte oorzaak van de hoge bloeddruk in de longen niet duidelijk. Dit project onderzoekt het verlies van kleine bloedvaatjes als mogelijke oorzaak, en test stabilisatie van bloedvaatjes als nieuwe behandeling van pulmonale arteriële hypertensie.

  Cardiometabole ziekten te lijf gaan met darmhormonen     
  Dr. M.R. Boon, LUMC     

  Obesitas is een gevaar voor de volksgezondheid omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Recent bleek dat het combineren van twee darmhormonen in een pil spectaculair gewichtsverlies veroorzaakte. Ik ga onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor cardiometabole ziekten en welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen.

  Geen labels nodig: het begrijpen van psychiatrische aandoeningen door de genetica van symptomen.   
  Dr. J. Bralten, RUMC     

  Autisme, ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) en Obsessieve Compulsieve stoornissen zijn in hoge mate erfelijk. Ze worden gekenmerkt door (overlappende) symptomen die ook voorkomen in personen zonder deze aandoeningen. Ik wil psychiatrische problemen beter begrijpen door genetische subgroepen te maken in de populatie en weg te stappen van het diagnostische label.

  Effectieve monitoring van interstitiële longziekte (ILD) met beeldvorming: de M-ILD-studie       
  Dr. P. Ciet, Erasmus MC

  Het is moeilijk goede geneesmiddelen voor de behandeling van ILD-patiënten te kiezen. Innovatieve magneet scan technieken kunnen de ernst van littekenvorming (fibrose) en ontsteking meten om de beste individuele behandeling te kiezen en om het effect ervan nauwkeurig te kwantificeren.

  Energie voor moleculaire dans          
  Dr. J.M. de Winter, VUMC 

  Bij skelet- en hartspierziekte NEM6 is de energievoorziening verstoord. Hierdoor kunnen de spieren niet goed samentrekken. De onderzoeker heeft een nieuwe microscoop ontwikkeld en NEM6 modellen om medicijnen te testen die de energielevering en spierkracht in NEM6 kunnen herstellen.

  Hoe veel voorkomende ziektes en zeldzame ziektes aan elkaar zijn gerelateerd   
  Dr. P. Deelen, UMCG     

  In Nederland hebben 1 miljoen mensen een zeldzame ziekte. Bij slechts 30% van deze patiënten is de genetische oorzaak bekend. Door kennis over de genetica van veelvoorkomende ziekten te integreren met gen netwerken kan ik voor genen voorspellen of ze een zeldzame ziekte veroorzaken, en meer patiënten een diagnose geven.

  Licht voor Zicht: Op weg naar een Innovatieve behandeling voor Myopie
  Dr. M.M. Dickman, UM   

  Bijziendheid (myopie) kan leiden tot blindheid en komt steeds vaker voor. Behandelingsmogelijkheden zijn beperkt. Ik ga een innovatieve behandelstrategie ontwikkelen, scleral crosslinking, om de onderliggende verzwakking van het oogwit (sclera) tegen te gaan en de progressie naar blindheid af te remmen of te stoppen.

  Tijd voor een boost: metabole versterking van vaccins
  Dr. J. Dominguez Andres, RUMC

  Traditionele vaccins bestaan uit twee componenten, antigeen en hulpstof, die vaak slechts gedeeltelijk effectief zijn tegen specifieke ziekten. De toevoeging van een derde component, een metabole versterker, is de volgende stap in de ontwikkeling van een nieuwe generatie vaccins die tegen meerdere ziekten werkzaam zijn.

  Verbeterde radiotherapie: microbelletjes wijzen de weg     
  Dr. E. Groot Jebbink, Universiteit Twente

  Tijdens de interne bestraling van leverkanker is de mogelijkheid om de radioactieve bolletjes gecontroleerd richting de tumor te sturen beperkt. Dit onderzoek introduceert een nieuwe methode om met het gebruik van microbelletjes grip te krijgen op de route die de radioactieve bolletjes zullen afleggen om behandeluitkomsten van leverkanker te verbeteren.

  Veerkracht als bescherming tegen Alzheimer hersenschade
  Dr. W.J. Jansen, UM      

  We hebben dringend een behandeling tegen Alzheimer dementie nodig. Sommige mensen hebben Alzheimer hersenschade maar ervaren hiervan geen klachten, ze lijken beschermd te zijn. De onderzoeker bestudeert eiwitten in hersenvocht om de oorzaak van deze veerkracht te vinden en zoekt zo aanwijzingen voor een nieuwe behandeling tegen Alzheimer.

  Reparatie van een defecte biologische klok in ernstig zieke patiënten op de intensive care          
  Dr. L. Kervezee, LUMC   

  Ernstig zieke patiënten op de intensive care krijgen vierentwintig uur per dag voedsel toegediend en worden nauwelijks blootgesteld aan licht-donker afwisselingen. Dit verstoort de biologische klok en staat een voorspoedig herstel in de weg. De onderzoeker gaat de biologische klok versterken door de tijdstippen van voeding en verlichting te verbeteren.

  Het borstkankermysterie opgehelderd  
  Dr. H.M. Messal, NKI     

  Borstkanker groeit niet altijd uit tot een dodelijke ziekte. In staat zijn om te voorspellen welke kanker zal groeien en welke niet, zal toekomstige behandelingen verfijnen. Hier maken de onderzoekers het weefsel van complete borsten transparant om zo de groei van borstkanker te bestuderen en nieuwe behandelingsmogelijkheden te identificeren.

  Snellere geneesmiddelontwikkeling voor tuberculose
  Dr. E.M.S. Svensson, RUMC       

  Betere behandelingen voor tuberculose, de dodelijkste infectieziekte ter wereld, zijn dringend nodig. Mijn onderzoek ontwikkelt model-gebaseerde tools om biomarker gegevens efficiënt te analyseren en behandelingsresultaten te voorspellen gedurende de klinische geneesmiddelontwikkeling. Dit versnelt de selectie van optimale geneesmiddelcombinaties en doseringen, waardoor nieuwe effectieve therapieën eerder kunnen worden geïntroduceerd.

  Grootschalige persoonsgerichtheid: gepersonaliseerde bevolkingsonderzoeken
  Dr. K. ten Haaf,  Erasmus MC

  Is persoonsgerichtheid mogelijk binnen grootschalige bevolkingsonderzoeken? Mijn onderzoek bestudeert hoe bevolkingsonderzoeken rekening kunnen houden met de unieke kenmerken van individuen, zoals familiare geschiedenis en comorbiditeit. Innovatieve modellen zullen ontwikkeld worden die deze individuele kenmerken combineren met recente testresultaten om gepersonaliseerde bevolkingsonderzoeken voor borstkanker, darmkanker en longkanker mogelijk te maken.

  Op weg naar een verbeterde en op het individu gerichte therapie voor de ziekt van Pompe         
  Dr. N.A.M.E. van der Beek, Erasmus MC

  De ziekte van Pompe is een ernstige erfelijke spierziekte waarvoor sinds 2006 enzym-vervangingstherapie beschikbaar is. Dit heeft de vooruitzichten voor patiënten aanmerkelijk verbeterd, maar niet iedereen heeft evenveel baat. Dit onderzoek leert ons de onderliggende problematiek te begrijpen waardoor we de therapie kunnen verbeteren en afstemmen op de individuele patiënt.

  Spaar het brein, verbeteren van protontherapie door innovatie van beeldvorming           
  Dr. A. van der Hoorn - Klingenberg, UMCG         

  Radiotherapie voor hersentumoren doodt de tumor, maar beschadigt ook gezond hersenweefsel. Deze schade geeft geheugenproblemen, met grote gevolgen voor patiënten. Protonen geven vermoedelijk minder schade dan fotonen, maar enige schade blijft ontstaan. Met nieuwe MRI en PET scans gaan onderzoekers deze schade in beeld brengen om protontherapie te gaan verbeteren.

  Psychose zonder grenzen
  Dr. E.M.A. van der Ven, Vrije Universiteit Amsterdam

  Etnische minderheden krijgen vaker een psychose. Sociale ervaringen zijn van belang, maar het is onduidelijk hoe. De herhaalde blootstelling aan negatieve ervaringen kan leiden tot een sterkere stressreactie. Dit onderzoek test of een sterkere stressreactie op cognitief, gedrags- of hersenniveau het verhoogd risico op psychose onder etnische minderheden kan verklaren.

  Reservecapaciteit van de hersenen bij Alzheimer    
  Dr. A.C. van Loenhoud, Amsterdam UMC, locatie VUmc

  Waarom krijgen sommige mensen met de ziekte van Alzheimer minder snel geheugenproblemen dan anderen? Dit project onderzoekt de ‘reservecapaciteit’ van de hersenen, door verschillen tussen patiënten in het beloop van symptomen en hersenveranderingen te meten. Deze kennis bevordert de ontwikkeling van nauwkeurigere prognostische tools en nieuwe ziekte-remmende behandelingen bij Alzheimer.

  PHENOSEP: Klinische fenotypes in sepsis: beloop en associatie met de immuun response           
  Dr. L.A. van Vught, AMC

  Sepsis is een levensbedreigende aandoening waarbij de op hol geslagen ontstekingsreactie de patiënt schade toebrengt. Grote diversiteit in sepsis patiënten wordt als oorzaak gezien voor het ontbreken van behandelingen. In dit onderzoek worden grote datasets geanalyseerd om vergelijkbare patiëntengroepen te identificeren en om het beloop tijdens IC opname te analyseren.

  Hoe worden hart- en vaatziekten voorkomen en behandeld bij patiënten met chronische nierschade?    
  Dr. R.W.M. Vernooij, UMCU        

  Hart- en vaatziekten komen vaak voor bij patiënten met chronische nierschade. Het is niet duidelijk hoe deze patiënten het best behandeld kunnen worden ter preventie. Dit project onderzoekt in de dagelijkse klinische praktijk hoe richtlijnen gevolgd worden, hoe zorg geregistreerd wordt en wat de effecten zijn van deze behandeling.

  ‘Good cop, bad cop’: de rol van regulerende T cellen in ontstaan en behandeling van darmkanker
  Dr. F.A. Vieira Braga, AMC

  Kankercellen wonen in drukke buurten. Op het moment dat kankercellen de wijk in gaan, begint het mis te gaan. Buren nemen meestal contact op met de politie (immuuncellen) om de kankercellen kwijt te raken. Ik zal bestuderen hoe immuuncellen kankercellen uit de buurt verdrijven.

  Op naar een hogere kwaliteit van leven na kanker: het dynamisch voorspellen, monitoren en geven van aanbevelingen voor late effecten na borstkanker    
  Dr. A. Witteveen, Universiteit Twente

  Jaren na kanker ervaren de meeste mensen nog steeds een breed scala aan gezondheidsproblemen. Ik zal individuele dynamische modellen ontwikkelen die deze late effecten kunnen voorspellen en monitoren over de tijd met heterogene data en zal aanbevelingen geven. Implementatie hiervan zal de grote onvervulde zorgbehoefte na kanker aan kunnen pakken.

  Hartritmestoornis bij suikerziekte: inzicht in het mechanisme        
  Dr. D. Zhang, WUR       

  Mensen met suikerziekte kunnen last krijgen van een niet-behandelbare hartritmestoornis. Voor preventie is het essentieel om de verstoorde processen in de mitochondria van hartspiercellen te begrijpen. De onderzoekers zullen geavanceerde technieken en meerdere biologische modellen gebruiken om achterliggende mechanismen op te helderen en een eerste stap te zetten naar behandeling.

  Radioresistentie van hersenstamtumoren in kinderen: een rol voor het tumor micro-milieu?
  Dr. A. Zomer, Princes Máxima Centrum

  Diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) is een zeer agressieve hersenstamtumor bij kinderen. DIPG is ongeneeslijk als gevolg van resistentie tegen radiotherapie. In dit project wordt onderzocht hoe het micro-milieu van de tumor verandert tijdens radiotherapie en of de uitgroei van resistente tumoren kan worden voorkomen door te interfereren met het micro-milieu.