Veni 2018

Hieronder vindt u de lijst met 154 gehonoreerde Veni-onderzoekers, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject. Veni maakt samen met Vidi en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Feiten en cijfers

Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 1115
Verdeling m/v bij aanvragen: 602 man, 513 vrouw
Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 154 (14%)
Verdeling m/v bij honoreringen: 79 man, 75 vrouw
Honoreringspercentage mannen: 13%
Honoreringspercentage vrouwen: 15%

veni2018.jpg
 • Gesorteerd op alfabet

  A

  Klokkenluiden in de EU: het versterken van de individuele stem in het publieke belang
  Dr. V. (Vigjilenca) Abazi (v), UM- Internationaal Recht

  Het belang van klokkenluiders is ruim erkend in de EU. Toch blijft er een ogenschijnlijk onoplosbaar hiaat in de regelgeving bestaan. Hierdoor ontstaat er een onhoudbare spanning tussen de bescherming van rechten en de balans tussen wettelijke openbaarheid, privacy en geheimhouding. Dit project heeft als doel de kennis en de regulering ten aanzien van dit spanningsveld te vergroten door een empirisch en juridisch onderbouwd oplossingskader te bieden door middel van een geïntegreerde analyse.

  Hersen-genen in 3D
  Dr. H.H.H. (Hieab) Adams (m) , Erasmus MC Epidemiology

  Neurodegeneratieve aandoeningen hebben een ingewikkelde genetische oorzaak die nog niet goed wordt begrepen. Dit onderzoek zal eerst gedetailleerd bepalen wat effecten van deze aandoeningen op de hersenen zijn. Vervolgens wordt dit gecombineerd met 3D-informatie over de genen om zo ons genetische begrip van deze aandoeningen te verbeteren.

  Het doorbreken van de transgenerationele overdracht van sociale angst
  Dr. E. (Evin) Aktar (v), LEI - Klinische psychologie

  Sociale angst komt voor in families. Ouders kunnen angst overdragen doordat hun kinderen hun angstige reacties meemaken. Dit project test, voor de eerste keer, of transgenerationele overdracht van angst geremd of verminderd kan worden door kinderen voorafgaand aan een angstige reactie zelfverzekerde reacties van de andere ouder te laten beleven.

  Quantumsferen
  Dr. F. (Francesca) Arici (v), RU - IMAPP

  Sferen zijn wiskundige vormen met veel symmetrie die perfectie uitstralen. Door deze op een bepaalde manier aan elkaar vast te plakken ontstaan nieuwe ruimten, die wiskundig hoogst interessant zijn. Dit project onderzoekt quantummechanische versies van dergelijke constructies om de gereedschappen van algebraïsche topologie beschikbaar te maken voor quantumtheorie.

  Krenten uit de Europese pap: de gevolgen van Chinese overnames van Europese bedrijven
  Dr. A. (Andrea) Ascani (m), UU -  Geografie

  Chinese bedrijven gaan, op aansporing van de overheid, steeds vaker eropuit in Europa om technologie in te kopen, wat bezorgdheid kweekt bij regeringen en in de publieke opinie. Dit project onderzoekt de implicaties van Chinees eigendom van Europese bedrijven ten aanzien van kennisoverdracht en prestaties van de betreffende regionale economieën.

  B

  Niet hetero? Mentale gezondheid en victimisatie van LHB-jongeren
  Dr. L. (Laura) Baams (v), RUG –Pedagogical and Educational Sciences

  Lesbische, homo, en biseksuele (LHB) jongeren ervaren meer psychische klachten (depressie, suïcidaliteit), en worden vaker gepest dan heteroseksuele jongeren. Hoe komt dit tot stand? Door middel van vragenlijst- en dagboekstudies ga ik deze verschillen en mechanismen onderzoeken, en kijken of de schoolomgeving een positieve bijdrage kan leveren aan mentale gezondheid.

  Wie zorgt voor de jongen? Conflict tussen de ouders over de opvoeding
  Dr K. (Kathryn) Bebbington (v), RUG – Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences

  Ouderlijke zorg is energetisch kostbaar. Dit project zal, op basis van hormoonanalyses in vogels, duidelijk maken welke factoren bepalen hoeveel elke ouder wil doen om uiteindelijk te begrijpen hoe de verdeling van zorg wordt bepaald.

  Terug aan het werk na zwangerschapsverlof: Wat zijn de consequenties voor de baby?
  Dr. Roseriet Beijers (v) – RU, Behavioural Science

  Een goede start is belangrijk voor een gezond en gelukkig leven. In de eerste maanden na de bevalling gaan veel moeders weer aan het werk. Dit project onderzoekt of de stress rondom werkhervatting zijn weerslag heeft op de zorg, borstvoeding, en babyontwikkeling. Resultaten hebben implicaties voor de wetenschap en maatschappij.

  Speurtocht naar kosmische vingerafdrukken van miljarden jaren geleden
  Dr. M. (Matteo) Biagetti (m), UvA – Institute for Theoretical Physics Amsterdam

  Miljarden jaren geleden breidde het universum exponentieel uit, waarbij ontelbare tollende deeltjes ontstonden. Onderzoekers zoeken naar de vingerafdrukken van deze oerdeeltjes in hedendaagse astronomische waarnemingen. Ze testen zij theorieën van kosmische expansie en schijnen licht op ons vroege universum.

  Cel oppervlakte eiwitten: een onontdekte bron van antigenen
  Dr. F. (Frans) Bianchi (m), RadboudUMC – Tumor Immunologie Afdeling

  Zieke cellen presenteren aan de buitenkant kleine stukjes eiwit (epitopen), waardoor het immuunsysteem ze kan herkennen en opruimen. Veel epitopen zijn via nog onbekende mechanismes afkomstig van membraaneiwitten. Middels fluorescente chemische reporters kijkt de onderzoeker hoe deze gepresenteerd worden.

  Turbulente interacties tussen dubbelsterren
  Dr. N. (Nadejda) Blagorodnova (v), RU -  Department of Astrophysics

  Sterren gaan over het algemeen niet alleen door het leven maar komen in paren of kleine groepen. Door gebruik te maken van telescopen over de hele wereld zal dit onderzoek licht werpen op samensmeltingen van dubbelsterren.

  De receptie van Augustinus in middeleeuwse prekencollecties
  Dr. S. (Shari) Boodts (v), RU – Middeleeuwse Geschiedenis

  In het spoor van de vroegmiddeleeuwse prekencollectie van Alanus van Farfa, zal dit project onderzoeken hoe de verspreiding, bewerking, en re-interpretatie van de preken van Augustinus van Hippo in middeleeuwse liturgische handschriften de vorming van zijn autoriteit in het Latijnse Westen reflecteert en beïnvloedt.

  Hoe leeft elektroakoestische muziek voort?
  Dr. H.M. (Hannah) Bosma (v), UvA – Muziekwetenschap

  Experimentele elektronische muziek is moeilijk te bewaren en opnieuw uit te voeren. Dit komt door de snel verouderende software, de ongewone apparatuur, de unieke samenwerkingsverbanden en de vluchtigheid van geluid en performance. In hoeverre is de vergankelijkheid essentieel? Wat kan wel behouden blijven? Hoe? Wie zijn daarbij betrokken?

  Niet alleen grappig?: De invloed van politieke satire op politiek engagement onder jongeren
  Dr. M. (Mark) Boukes (m), UvA – Communicatiewetenschap

  Terwijl de consumptie van traditioneel nieuws afneemt neemt de populariteit van politieke satire steeds meer toe, vooral onder het jonge publiek. Dit project bestudeert de democratische consequenties van dit infotainment fenomeen. In het bijzonder wordt onderzocht of en hoe politieke satire invloed heeft op het politieke engagement van Nederlandse jongeren.

  Personalized Dosimetry in MRI; Tailored to fit 
  Dr.ir. W. (Wyger) Brink (m), LEI - LUMC

  De patiëntveiligheid van MRI-scanners is gebaseerd op statistische modellen van de energieabsorptie, met ruime one-size-fits-allveiligheidsmarges die ten koste gaan van de beeldkwaliteit. In dit project zullen we snelle computersimulaties ontwikkelen die een patiëntspecifieke veiligheidsmarge bepalen aan het begin van de MRI-scan, om de beeldkwaliteit te maximaliseren.

  Verklevingen in beeld
  Dr. R.P.G. (Richard) ten Broek (m), Radboudumc  Heelkunde

  Verklevingen zijn inwendige littekenweefselstrengen en zijn een veelvoorkomende oorzaak voor chronische buikklachten na operaties. In dit onderzoek wordt een nieuwe methode ontwikkeld om dit littekenweefsel met bewegende MRI-beelden op te sporen. Tevens bestudeert de onderzoeker of met deze nieuwe techniek patiënten met chronische buikpijn doelmatiger kunnen worden behandeld.

  Ik heb een droom: seksegevoelige zorg in slaap en depressie
  Dr. B.F.P.(Birit) Broekman (v), VU University Medical Center

  Zowel insomnia als depressie komen meer voor bij vrouwen dan mannen. Deze sekseverschillen zijn opvallend, maar onbegrepen. Middels twee cohortstudies en twee experimentele studies, zal ik de slaapdepressie-link bestuderen, en onderzoeken welke rol geslachtshormonen hierin spelen. De resultaten kunnen bijdragen aan ontwikkeling van sekse-sensitieve behandelingen voor insomnia en depressie.

  Gene Regulation
  Dr. I (Ineke) Brouwer (f), NKI 

  Het aflezen van DNA wordt beïnvloed door de manier waarop het DNA in de cel georganiseerd is. Dit project maakt het verband zichtbaar tussen DNA-organisatie en het aflezen van de genetische code zichtbaar met behulp van microscopie.

  ACMI: een nieuw hulpmiddel om de complexiteit van het menselijk lichaam te onderzoeken
  Dr. J. (Jeremy) M C Brown (m), TUD - Radiation Science & Technology Department

  Medische beeldvorming is een cruciaal instrument in ons streven ziekten beter te begrijpen, voorkomen en behandelen. Dit onderzoek zal een nieuwe moleculaire beeldvormingsmethode opleveren die tegelijkertijd meer dan drie biologische processen kan volgen met hoge resolutie en gevoeligheid. Hiermee kunnen artsen betere behandelingen ontwikkelen voor agressieve ziekten zoals kanker.

  De bloed-hersenbarrière in verdwijnende witte materie: vullen van een kennistekort
  Dr. M. (Marianna) Bugiani (v), VU medisch centrum

  Astrocyten op de proef. Genetische wittestofziekten breken de witte stof van de hersenen af en veroorzaken handicap en overlijden. Astrocyten (type hersencellen) zijn essentieel voor wittestofgezondheid, maar weinig is bekend van hun bijdrage aan wittestofziekten. Mijn onderzoek suggereert dat die groot is. Dat ga ik in detail onderzoeken.

  C

  Tegendraadse meningen in tijden van censuur: contrastieve herinneringen over het gedeelde verleden in Mechelen (1586-1621) en het geval van een verzameling handgeschreven orangistische teksten
  Dr. B.J.M. (Bram) Caers (m), UU - Moderne Europese talen en culturen

  Men denkt vaak dat sympathisanten van Willem van Oranje zich na de Val van Antwerpen (1585) gedeisd hielden, of naar het noorden verhuisden. Een openlijk orangistisch handschrift vervaardigd in de zuidelijke stad Mechelen toont het tegendeel en bewijst dat alternatieve meningen bleven circuleren in de Zuidelijke Nederlanden.

  Het voorspellen van plotse hartritmestoornissen met computersimulaties
  Dr. M.J.M. (Matthijs) Cluitmans (m), UM

  Levensbedreigende hartritmestoornissen kunnen plots ontstaan in ogenschijnlijk gezonde personen. In dit onderzoek worden nieuwe beeldvormende technieken gecombineerd met computersimulaties om te kunnen begrijpen hoe deze ernstige ritmestoornissen ontstaan. Zulke computersimulaties helpen in de toekomst hopelijk om per individu het risico op plotse hartdood te voorspellen en passende behandeling te kiezen.

  Reflectief equilibrium en de deugd van de verstandigheid
  Dr. J.R. (Rob) Compaijen (m), RU – Ethiek en moraalfilosofie

  Hoewel reflectief equilibrium de meest invloedrijke methode is om morele kwesties op te lossen, is ze niet kritisch genoeg. In dit onderzoeksproject wordt de vernieuwende mogelijkheid verkend om reflectief equilibrium te versterken door haar aan te vullen met een theorie over de deugd van de verstandigheid.

  Het begrijpen en beheersen van voetgangersstromen
  Dr. A. (Alessandro) Corbetta (m), TU/e - Technische Natuurkunde

  Drukte, wachtrijen, aantallen bezoekers die niet adequaat worden opgevangen: klinkt dat bekend? Wat als automatische systemen in real-time voetgangersstromen konden reguleren en voor meer comfort en veiligheid zouden zorgen? Dit onderzoeksproject analyseert live videobeelden en gebruikt wiskundige modellen en zelflerende systemen. Als voetganger gaan we hier dagelijks voordeel van ondervinden.

  De wortels van salafistische koranuitleg: het korancommentaar van al-Qasimi
  Dr. P. (Pieter) Coppens (m), VU, Islamstudies

  Salafistische koraninterpretaties worden doorgaans gewantrouwd als radicaal. Voor maatschappelijke discussies over salafisme is het daarom belangrijk de wortels, groei en verspreiding van deze interpretaties te analyseren. Dit project doet dat middels het commentaar van de Damasceense salafi-geleerde al-Qasimi (d.d. 1914 CE).

  D

  Groei van borstkanker visualiseren in 3D
  Dr. J.F (Florijn). Dekkers (v),  Hubrecht Institute, Utrecht

  Variatie binnen verschillende borstkankers beperkt effectiviteit van therapie en veroorzaakt resistentie. Met behulp van geavanceerde microscopische technieken zullen wij de groei in verspreiding van lichtgevende humane borsttumoren visualiseren in de tijd om zo de pathologie van borstkanker beter te begrijpen.

  Overlevende tradities van Canadese Inuit
  Dr. S. P. A. (Sean) Desjardins (m), RUG – Pre-historie

  Kolonialisme en klimaatverandering hebben de laatste honderden jaren een dramatische impact gehad op de traditionele leefwijze van Inuit in Arctisch Canada. Sommige tradities, zoals de jacht zijn bewaard gebleven terwijl anderen verloren zijn gegaan. Dit onderzoek wil middels archeologische opgravingen en interviews met Inuit ouderen inzicht krijgen in het waarom.

  Hout, handel en technologie voor kunst
  Dr. M. (Marta) Domínguez Delmás (v), UvA – Technische Kunstgeschiedenis

  Hout uit historische kunstobjecten vertegenwoordigt materieel bewijs van historische houthandel en vroegere atelierpraktijken. Door technische kunstgeschiedenis en dendrochronologie te combineren, zal dit project wetenschappelijke ondersteuning bieden voor toeschrijvingen aan bepaalde kunstenaars, scholen of workshops, en zal een wetenschappelijke basis leggen voor curatoriële beslissingen met betrekking tot herstel- en conserveringsmethoden.

  Depressiebehandeling: de beste match
  Dr. E. (Ellen) Driessen (v), VU – Klinische Psychologie

  Iemand met een depressie heeft diverse behandelmogelijkheden, zoals medicatie en verschillende vormen van gesprekstherapie, maar we weten niet welke behandeling voor dit individu het beste werkt. Deze psycholoog-onderzoeker ontwikkelt een instrument, waarmee voor mensen met een depressie de optimale behandeling kan worden geselecteerd op basis van hun persoonlijke kenmerken.

  E

  Stabiliteit en structuur in oneindig-dimensionale ruimtes
  Dr. R.H. (Rob) Eggermont (m), TUE - Wiskunde

  Het wordt steeds belangrijker om datastructuren te analyseren waarin het aantal variabelen zeer groot is.
  Ik ga zulke structuren onderzoeken om aan te tonen dat hun analyse niet steeds complexer wordt, zelfs als het aantal variabelen stijgt.

  De rouwparadox: vermijding en toenadering bij een langdurige rouwstoornis
  Dr. M. C. (Maarten) Eisma (m), RUG - Klinische Psychologie

  Toenadering en vermijding van de overledene worden beide voorgesteld als cruciale mechanismen in ontwikkeling van ernstige en langdurige rouw. Om deze opmerkelijke paradox te verklaren, wordt het vernieuwende idee getoetst dat langdurige rouw wordt gekenmerkt door toenadering van de overledene maar vermijding van het definitieve afscheid van de overledene.

  "Kan ik dat nog een keer zien"? Terugspoelen en vooruitspoelen in het visuele brein
  Dr. M. (Matthias) Ekman (m), RU - Psychonomie en cognitieve psychologie

  In Netflix kun je gemakkelijk terugspoelen of vooruitspoelen naar een andere scène. Het brein gebruikt een soortgelijk mechanisme - het herhaalt eerdere ervaringen en spoelt vooruit om op toekomstige gebeurtenissen te anticiperen. De onderzoekers willen weten hoe dit mechanisme de waarneming van onze wereld beïnvloedt.

  Startups en diversiteit: Hoe om te gaan met vooroordelen in de werving?
  Dr. Y. (Yuval) Engel (m), UvA - Bedrijfskunde

  Startende ondernemingen worden beschouwd als cruciale banenmotoren. Vooroordelen in de werving van nieuwe medewerkers leiden tot een onderwaardering van diversiteit en ondermijnen veronderstelde positieve effecten. Dit onderzoeksvoorstel geeft ondernemers, werkzoekenden, investeerders en beleidsmakers inzicht in hoe vooroordelen in de werving door startende ondernemingen het hoofd kan worden geboden.

  Intelligente apps voor klinische therapeuten
  Dr. S. (Sacha) Epskamp (m), UvA,  Psychometrie

  Dit project legt de wetenschappelijke basis voor het ontwikkelen van intelligente apps die bijvoorbeeld patiënten kunnen diagnosticeren op psychische symptomen, alsmede de ernst van en relaties tussen symptomen over tijd kunnen meten. Een innovatief systeem, gebaseerd op geavanceerde netwerkmodellen, laat de apps alleen gepaste vragen stellen.

  C’EST MULTIPLE SCLEROSE!
  Dr. ir. A.E. (Ece) Ercan (v), LEI

  Toediening van contrastmiddelen is een gangbare praktijk voor het evalueren van ziekteprogressie van multiple sclerose. Met dit project wil de onderzoekster een nieuwe beeldvormingstechniek (CEST genaamd) ontwikkelen die de magnetische eigenschappen van de moleculen in de hersenen zal gebruiken en daarmee de noodzaak van externe contrastvloeistoffen te elimineren.

  F

  Moleculaire sensoren voor de studie van zachte materialen
  Dr. G.A. (Georgy) Filonenko (m), TUD - Chemistry

  De robuustheid van zachte materialen hangt af van hoe hun componenten bewegen en met elkaar omgaan. We zullen nieuwe moleculaire sensoren ontwikkelen om dergelijke bewegingen en interacties te visualiseren als leidraad voor rationeel ontwerp van zachte materie.

  Hacking Photosynthesis: a biosensor for environmental pollutants 
  Dr. V.M. (Vincent) Friebe (m), VU, Biophysics

  Bestrijdingsmiddelen zoals pesticiden zijn noodzakelijk om de opbrengst van landbouw te verhogen. Dit onderzoek heeft tot doel een biologische sensor te ontwikkelen om residuen van pesticiden in het drinkwater snel en eenvoudig te detecteren.

  G

  Achter de wolken: de geboorte en dynamiek van morele markten
  Dr. P. ( Panayiotis ) Georgallis (m), UvA- Bedrijfskunde

  Morele markten, bedrijfssectoren die sociale verandering nastreven, zijn noodzakelijk voor de samenleving. Maar onder welke omstandigheden ontstaan en groeien zulke morele markten? In dit onderzoek ontwikkel ik een nieuw raamwerk over de genesis en evolutie van morele markten op basis van data van de Europese zonne-energie sector.

  Wat te verwachten? Leraar verwachtingen door een institutionele lens
  Dr. S.A.J. (Sara) Geven (v), UvA, Sociologie

  De verwachtingen en schooladviezen van leerkrachten zijn hoger voor kinderen uit hogere sociale milieus, ook bij gelijke schoolprestaties. Wat is de rol van de nationale en schoolcontext waarin verwachtingen en adviezen gevormd worden? Middels vignette experimenten en observationele data verschaft dit project inzichten in hoe onderwijsongelijkheid aangepakt kan worden.

  Wolken als complexe systemen
  Dr. F. (Franziska) Glassmeier (v), WUR – Meteorologie en Luchtkwaliteit

  De hoeveelheid en helderheid van wolken is een van de grootste onzekerheden bij het voorspellen van klimaatverandering. Wolkensystemen kunnen verrassend persistent zijn of abrupt veranderen. De onderzoeker past complexe-systementheorie toe om dit uitdagende gedrag te onderzoeken.

  ‘Angstzweet‘: Van moleculen tot gedrag
  Dr. J.H.B. (Jasper) de Groot (m), UU – Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie

  Buiten het bewustzijn om “communiceert” onze lichaamsgeur sociale informatie van zender naar ontvanger. Middels een nieuwe aanpak gaan de onderzoekers ontdekken of mensen het “dierlijke” vermogen met elkaar delen om angst te communiceren via feromonen—van zender (moleculen) tot ontvanger (gedrag)—om uiteindelijk eventuele ongewilde communicatie te neutraliseren.

  Sociale dilemma’s oplossen als niet iedereen erop rekent
  Dr. J.A.J. (Jörg) Gross (m), LEI, Sociale-en organisatiepsychologie

  Collectieve pensioenvoorzieningen, klimaatverandering, en een overbelaste gezondheidszorg bedreigen de samenleving en vereisen dat mensen onderling goed samenwerken. Echter, sommige (groepen van) mensen hebben publieke voorzieningen meer nodig dan anderen en hoe dergelijke verschillen doorwerken op onderlinge samenwerking is onbekend. Dit project beantwoordt deze vraag en draagt oplossingen aan.

  H

  Het nieuwe bijbellezen: hoe de humanistische bijbelkritiek kon ontstaan
  Dr. A. (Annet) den Haan (v), UU –  Middeleeuwse en neo-latijnse talen en culturen

  Tegenwoordig lezen we de Bijbel niet alleen als heilig boek maar ook op een wetenschappelijke manier. Die manier van lezen gaat terug op de Renaissance. Ik onderzoek de omstandigheden waarin bijbelkritiek kon ontstaan in de vijftiende eeuw, toen het Vaticaan een nieuw kenniscentrum werd en teksten makkelijker beschikbaar werden.

  Fatale groei: ontrafelen van puinstroomerosie
  Dr T. (Tjalling) de Haas (m), UU – Fysische Geografie

  Puinstromen zorgen voor veel slachtoffers en schade in berggebieden. Puinstromen worden groter en gevaarlijker doordat ze onderweg materiaal oppikken. De onderzoekers gaan de oorzaken daarvan ontrafelen met schaalexperimenten en metingen in de natuur, om rampen beter te voorspellen en afwenden.

  Eten van schoonheid - waarom rupsen de bloemen eten die hun ouders bestoven
  Dr.  A. (Alexander) Haverkamp (m), WUR - Laboratory of Entomology

  Vlinders zijn belangrijke bestuivers voor veel planten, maar sommige van hun rupsen hebben ook een speciale smaak voor bloemen. Dit project zal onderzoeken waarom rupsen de bloemen eten die hun ouders hebben bestoven, om te ontrafelen hoe insecten voedingsbronnen detecteren.

  Van ‘oneens’ naar ‘ongewenst’: affectieve polarisering in Europa
  Dr. E. (Eelco) Harteveld (m), UvA – Politicologie

  Het lijkt erop dat mensen in Westerse democratieën steeds vijandiger worden tegenover medeburgers met een andere politieke voorkeur. Dit wordt wel affectieve polarisering genoemd. Dit project onderzoekt de oorzaken en gevolgen hiervan met behulp van experimenten en een grootschalige analyse van enquêtes en politieke toespraken.

  Statistische afwijkingen in peer review begrijpen
  Dr. R. (Remco) Heesen (m), RUG, - Kenleer, wetenschapsleer

  Peer review is het proces waarmee wetenschappers elkaars werk beoordelen. Dit project onderzoekt hoe—zonder dat dit specifiek iemands schuld is—dit proces bepaalde groepen wetenschappers kan benadelen, in het bijzonder wanneer het werk van deze groepen moeilijker te beoordelen is.

  Miscommunicatie in de darm tijdens alcoholische leverziekte.
  Dr. T. (Tim) Hendrikx (m), Maastricht University.

  Bijna 50 procent van alle gevallen van levercirrose, oftewel onherstelbare leverschade, is het resultaat van overmatig alcohol gebruik. De onderzoeker zal de invloed van specifieke bacteriële afbraakproducten op ontstekingscellen in de darm bestuderen om nieuwe aangrijpingspunten te identificeren voor de behandeling en diagnose van alcohol gerelateerde leveraandoeningen.

  De moleculaire structuur van olieverf
  Dr J. J. (Joen) Hermans (m), UvA - Scheikunde

  Olieverf veroudert, soms met ernstige gevolgen voor het uiterlijk van schilderijen. In dit onderzoek wordt de moleculaire structuur van olieverf nagemaakt. Met geavanceerde spectroscopische technieken wordt vervolgens onderzocht hoe binnenklimaat en restauratiemethoden kunnen worden aangepast om schilderijen optimaal te conserveren.

  Lie algebra's en periodieke ruimten in homotopietheorie
  Dr. G.S.K.S. (Gijs) Heuts (m), UU - Wiskunde

  Homotopietheorie gaat over vervormingen tussen meetkundige objecten, "ruimten" genoemd. Zo’n ruimte kan worden gesplitst in delen horende bij verschillende frequenties, zoals een prisma een lichtstraal breekt in kleuren. Dit onderzoek gebruikt nieuwe algebraïsche modellen om deze monochromatische delen te begrijpen en ze vervolgens weer samen te voegen.

  Hoe (slim) kiezen kinderen tussen rekenstrategieën?
  Dr. M. (Marian) Hickendorff (v), LEI – Pedagogische Wetenschappen

  Een rekenopgave zoals 812–784=? kun je op verschillende manieren oplossen. Het rekenonderwijs hecht er veel belang aan dat kinderen verschillende strategieën kunnen toepassen én dat ze daar slim tussen kiezen. Dit onderzoeksproject brengt in kaart hoe kinderen dat doen en hoe dat samenhangt met het rekenonderwijs dat ze krijgen.

  Omgaan met het onbekende – artsen ondersteunen om te gaan met onzekerheid in de medische praktijk
  Dr. M.A. (Marij) Hillen (v), AMC, Medische Psychologie

  Doordat binnen de geneeskunde kennis snel toeneemt, wordt steeds duidelijker hoeveel informatie nog onzeker of onbekend is. Dit project onderzoekt hoe artsen met dergelijke medische onzekerheid omgaan en welke gevolgen dat heeft voor de patiëntenzorg. Bovendien wordt een onderwijsmodule ontwikkeld die artsen ondersteunt in het omgaan met onzekerheid.

  Dodelijk design: de politiek en techniek van autonome wapens
  Dr. M (Marijn) Hoijtink (v), VU - Bestuurswetenschap en Politicologie

  Technologische ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie en robotica hebben een fundamentele impact op de hedendaagse oorlogsvoering. Mijn project bestudeert de ontwikkeling van autonome wapens, of zogeheten killer robots en onderzoekt hoe in de ontwikkelingsfase de besluitvorming over wie er kan worden aangevallen, wanneer en met welke gevolgen tot stand komt.

  Rol van microglia in de ziekte van Alzheimer
  Dr. I.R. (Inge) Holtman (v), UMCG - Afdeling Neurowetenschappen

  Genetische studies suggereren dat microglia, de immuuncellen van de hersenen, een essentiële rol spelen in de ziekte van Alzheimer, maar de rol van individuele genetische variaties is nog onduidelijk. Dit project beoogt de regulatie van microglia in Alzheimer in kaart te brengen door middel van de nieuwste genetische onderzoekstechnieken.

  Het plaatje van ADHD compleet maken
  Dr. M. (Martine) Hoogman (v),  Radboudumc Genetica

  De beperkingen van ADHD zijn bekend, minder weten we over positieve kanten van ADHD, zoals creativiteit. Om het plaatje van ADHD completer te maken, wil ik creativiteit in de onderliggende neurobiologie onderzoeken in grootschalige klinische en populatie studies. Resultaten zullen bijdragen aan onderwijs, behandeling en kwaliteit van leven van patiënten.

  Hoe beïnvloeden normale bindweefselcellen het gedrag van borsttumorcellen?
  Dr. J.M. (Julia) Houthuijzen (v), Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Molecular Pathologie

  Borsttumoren bevatten naast kwaadaardige cellen ook normale bindweefselcellen die met elkaar communiceren en tumorontwikkeling en uitzaaiing kunnen versnellen. Dit project wil inzicht krijgen hoe deze communicatie verloopt, met als uiteindelijk resultaat een therapie te ontwikkelen om deze  communicatie te verbreken en zodoende tumorgroei te remmen.

  Begrijpen hoe de connecties tussen breinlagen ons maken wie we zijn
  Dr. L. (Laurentius) Huber (m), UM – Psychologie en Neurowetenschappen

  Vaardigheden van individuele mensen worden geassocieerd met unieke mechanismes van informatieverwerking in zeer kleine hersenstructuren, de corticale lagen. Wetenschappers zullen nieuwe MRI-beeldvormingsoftware ontwikkelen en daarbij zeer grote MRI-magneten gebruiken om te begrijpen hoe de hersenen van individuele mensen verschillen.

  Flauw van angst door naalden en bloed…hoe kan dat?
  Dr. E.M.J. (Elisabeth) Huis in ‘t Veld (v), Universiteit van Tilburg - Psychologie, Sanquin Research

  Veel mensen vallen flauw bij het zien van naalden of bloed, waardoor ze medische zorg ontwijken. De onderzoekers gaan met behulp van warmtebeeldcamera’s onderzoeken hoe de hersenen en het lichaam reageren in dergelijke situaties, en een smartphone interventie ontwikkelen die gebruikt kan worden om de kans op flauwvallen te verlagen.

  Flexibele, snelle hoogspanningspulsen voor een beter milieu
  Dr. T. (Tom) Huiskamp (m), TUE - Electrical Engineering

  Door elektrische energie in korte hoogspanningspulsen aan te bieden kan lucht en water worden gereinigd en kan water desinfecterend en voedselrijk voor planten gemaakt worden. De onderzoeker gaat een nieuwe, snelle, solid-state flexibele gepulste hoogspanningsvoeding ontwikkelen om de robuustheid, efficiëntie en regelbaarheid van deze toepassingen een significante boost te geven.

  I

  Zijn Leptoquarks de Ultieme Oplossing?
  Dr. N.I. (Nikolina) Ilic (v), Radboud Universiteit - The Institute of Mathematics, Astrophysics and Particle Physics

  De afgelopen jaren laten een aantal verschillende metingen afwijkingen zien van het buitengewoon succesvolle Standaard Model. De beste verklaring hiervoor is het bestaan van leptoquarks. Ik wil naar leptoquarks zoeken met de ATLAS detector. Daarnaast wil ik de ATLAS detector verbeteren, zodat deze veel gevoeliger wordt voor processen met leptoquarks.

  J

  Een robot als collega
  Dr. S. (Suzanne) Janssen (v), UT – Communication Studies

  Dit project onderzoekt hoe medewerkers het werken met robots ervaren, met name in relatie tot de motivatie van medewerkers. Naast individuele ervaringen en strategieën om zo optimaal mogelijk met de robot te werken, onderzoekt dit project de sociale processen rondom robotgebruik in organisaties.

  Wat we kunnen leren van gelukkige neuroten?
  Dr. B.F. (Bertus) Jeronimus (m), RUG Ontwikkelingspsychologie

  De persoonlijkheidstrek neuroticisme is de sterkste voorspeller voor sociale en gezondheidsproblemen, disfunctioneren en onwelbevinden. Gelukkig zijn er ook gelukkige en goed functionerende neuroten. Drie studies identificeren verschillen in de sociale netwerken en dagelijkse patronen in gevoelens, gedachten en activiteiten, welke deze gelukkige neuroten onderscheiden van het kwetsbare neurotische individu.

  Computers aan meer werk zetten
  Dr. ir. S.T.Q. (Sung-Shik) Jongmans (m), OU

  Moderne computerhardware kan meerdere berekeningen gelijktijdig verwerken. Echter, moderne computersoftware is vaak gelimiteerd tot één berekening tegelijk. Om de resulterende processoronderbenutting te verlichten, ontwikkelt de onderzoeker innovatieve programmeer- en testtechnieken die het coördineren van gelijktijdige berekeningen versimpelen.

  Het individu onderscheiden van de relatie in causale modellen
  Dr. T.D. (Terrence) Jorgensen (m), UvA - Psychometrie

  Dit project voegt sociale netwerken en structural equation modeling samen, en stelt daarmee onderzoekers in staat interpersoonlijke psychosociale processen te verklaren in menselijke interacties, zoals hoe gesprekken met vrienden het lichaamsbeeld en verstoord eetpatronen beïnvloeden. Hierdoor kunnen effectievere gerichte interventies, bijvoorbeeld anti-pestprogramma's voor specifieke slachtoffer–pesterparen, worden geïdentificeerd en geëvalueerd.

  Van stikstofgas naar relevante producten
  Dr. A.R. (Andrew) Jupp (m), UvA - Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences

  78% van de lucht bestaat uit het niet-reactieve stikstof. Dit onderzoek zal het afvangen en activeren van stikstof bestuderen om een reeks van interessante en industrieel relevante producten te genereren, zoals kleurstoffen en moleculaire schakelaars.

  K

  Nieuwe stikstofcyclusbacteriën voor drinkwaterproductie
  Dr. M.A.H.J. (Maartje) van Kessel (v), RU – Microbiologie

  De productie van zuiver drinkwater wordt steeds moeilijker en de bacteriën welke hierbij van cruciaal belang zijn, zijn niet goed bestudeerd. Binnen dit project wordt de rol van deze nieuwe stikstofcyclusbacteriën in drinkwaterproductie onderzocht zodat dit proces geoptimaliseerd kan worden.

  Functionele differentiatie en generalisatie van het cortico-basale ganglia-thalamische netwerk
  Dr. M.C. (Max) Keuken (m), UvA - Psychonomie en cognitieve psychologie

  Het brein is een echte multitasker: vaak worden cognitieve, emotionele, en motorische taken tegelijkertijd uitgevoerd. Het is echter onduidelijk welke hersengebieden hierbij betrokken zijn. Het onderzoek richt zich op de structurele en functionele eigenschappen van het corticale-basale ganglia-thalamische netwerk dat hier mogelijk aan ten grondslag ligt.

  Geheugen in één atoom
  Dr. B. T. (Brian) Kiraly (m), RU - Physics

  Geheugen is een kritisch onderdeel van de hedendaagse computertechnologie. Ook al worden geheugenchips kleiner, beter en sneller, toch komt de limiet hiervan in zicht. Dit voorstel onderzoekt de fundamenten van een baanbrekende technologie om informatie op te slaan in individuele atomen.

  ‘Gevangen in sap’: Een milieuvriendelijke manier om gewassen te beschermen tegen bladluizen en virussen
  Dr. K.J. (Karen) Kloth (v), WU

  In de landbouw worden veel insecticiden gespoten. Vooral bladluizen zijn een groot probleem. Als gewassen een betere weerstand hebben tegen ziekten en plagen, kunnen we met minder chemicaliën toe. Ik ga een spannend natuurlijk mechanisme onderzoeken in het saptransport van planten, om gewassen beter te beschermen tegen bladluizen en virussen.

  Herstel van historisch onrecht. Juridische, intellectuele en politieke herkomsten, c. 1650-1830
  Dr. R. (René) Koekkoek (m), UU - Moderne en contemporaine geschiedenis

  Herstel van historisch onrecht wordt vaak gezien als product van een specifiek naoorlogs historisch bewustzijn, mensenrechtenidealisme en dekolonisatie. Maar dit fenomeen heeft een langere, nog grotendeels onbegrepen geschiedenis die teruggaat tot de periode 1650-1830. Dit project onderzoekt de fundamenten van – en historische alternatieven voor – de omgang met historisch onrecht.

  Hoe krijgen we grip op de dementie epidemie? 
  Dr. I.M.C.M. (Inge) de Kok (v), EUR – EMC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

  Kennis omtrent dementie neemt toe, echter, de beste aanpak om dementie te bestrijden is nog onbekend. Een innovatief microsimulatie model wordt ontwikkeld waarin bestaande kennis wordt geïntegreerd. Dit zal leiden tot verbeterd inzicht in de ziekteontwikkeling en invloeden van interventies en identificeert interventies die dementie het best kunnen bestrijden.

  Ultrasnel licht schijnen op ultrakleine chips
  Dr. P.M. Peter (Kraus) (m), Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL)

  De ontwikkeling van snellere computerchips vereist de nanofabricage van halfgeleiderschakelingen. Een belangrijk element hierin zijn 'fotoresists': chemische verbindingen die door middel van licht, kleine structuren op een halfgeleider verankeren. Dit project zal onderzoeken welke processen er zich afspelen in de fotoresists, en hiermee bijdragen om hun prestaties te verbeteren.

  Geverifieerde programmeertaal interactie
  Dr. R.J. (Robbert) Krebbers (m), TUD - Department of Software Technology

  Softwaresystemen bestaan uit vele componenten die geschreven zijn in verschillende programmeertalen. De correctheid van een softwaresysteem is afhankelijk van correcte interactie tussen deze componenten. Dit project gaat wiskundige methoden ontwikkelen om de correctheid van interactie tussen software componenten te verifiëren.

  Stofwisseling van de bloedvaten sturen tegen slagaderverkalking
  Dr. J. (Jeffrey) Kroon (m), AMC – Afdeling Vasculaire Geneeskunde

  20 procent van de bevolking heeft een verhoogd lipoproteine(a). Ook wel bekend als het onderbelichte, maar ziekmakender broertje van LDL; het ‘slechte cholesterol’. Dit leidt vaak tot een ontstoken vaatwand en uiteindelijk slagaderverkalking. Dit project bestudeert manieren om dit te remmen door het sturen van de stofwisseling van de bloedvaten.

  De wisselwerking van hersengebieden in autisme 
  Dr. L. (Lieke) Kros (v), Erasmus MC – Neurowetenschappen

  Autisme is een veelvoorkomende neurologische ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door sociale problemen en repetitief gedrag. Verstoringen in cerebellaire ontwikkeling of werking kunnen autisme veroorzaken. Ik ga onderzoeken hoe het cerebellum andere essentiële gebieden beïnvloedt om beter te begrijpen hoe deze wisselwerking bijdraagt aan autisme en hopelijk nieuwe behandelingsmogelijkheden te helpen identificeren.

  Keuzebewustzijn als voorwaarde voor gepaste zorg
  Dr. M. (Marleen) Kunneman (v) - LUMC, Medische Besliskunde, afdeling Biomedical Data Sciences

  Gepaste zorg is zorg die aansluit bij de doelen, voorkeuren, en het leven van de patiënt. De onderzoekers testen een training voor oncologen om hun gesprekken met patiënten over behandelkeuzes te verbeteren. Dit start met patiënten bewustmaken van behandelkeuzes, en eindigt bij zorg die beter past bij individuele patiënten.

  L

  Roosters en dichtstbijzijnde punten zoeken
  Dr. ir. T.M.M. (Thijs) Laarhoven (m), TUE - Wiskunde en Informatica

  Roosters, herhalende configuraties van punten, kunnen gebruikt worden om prachtige symmetrische structuren te beschrijven, en ze liggen aan de basis van veilige digitale communicatie in het aankomende tijdperk van de quantumcomputer. Dit onderzoek bestudeert de wonderbaarlijke wisselwerking tussen roosters en slimme methodes om dichtstbijzijnde punten te vinden.

  Vertraagde brand met microcapsules
  Dr. ir. G.P.R. (Guillaume) Lajoinie (m), UT

  Huidige brandvertragende coatings, waarbij de verflaag opzwelt bij blootstelling aan hitte, zijn gebaseerd op scheikundige reacties. De maximaal haalbare brandwering is daarmee echter bereikt. In dit project ontwikkel ik een geheel nieuwe coating gebaseerd op het natuurkundige principe van de verdamping van watermicrocapsules voor een betere hitte-isolatie, beperking van gebouwschade, en bovenal het redden van kostbare mensenlevens.

  Polymere monolaag elektronica    
  Dr. M. (Mengmeng) Li (m), TUE – Chemie

  Halfgeleidende polymeren zijn goedkoop en eenvoudig te maken en zijn veelbelovend voor de volgende generatie elektronica. Het ontwikkelen van hun functionele moleculaire monolagen maakt bestudering van ladingstransport en bottom-up plastic elektronica mogelijk.

  Aanbevelingen voor perspectiefverbreding
  Dr. C.C.S. (Cynthia) Liem MMus (v), TUD – Intelligent Systems

  Aanbevelingssystemen zijn noodzakelijk geworden om gebruikers wegwijs te maken in grote digitale collecties. Hedendaagse aanbevelingsalgoritmen focussen sterk op de herhaling van eerder waargenomen success, wat leidt tot ongewenste perspectiefvernauwing. In dit project worden daarom alternatieve aanbevelingsalgoritmen onderzocht die functioneren als curatoren, en geleidelijk toenemende digitale perspectiefverbreding in de collecties stimuleren.

  Moleculaire beschermingsstrategieën van planten tegen zonnebrand
  Dr. N. (Nicoletta) Liguori (v), VU - Physics and Astronomy

  Door zich van overtollig geabsorbeerde energie te ontdoen, vermijden planten beschadiging door licht. De schakelaars van fotoprotectie zijn eiwit-conformatieveranderingen, maar het mechanisme is onbekend. Dit moleculaire mechanisme zal door de onderzoeker worden bepaald met een combinatie van nieuwe ultrasnelle spectroscopische methoden en moleculaire dynamica.

  Het Proximity Project: Eenzaamheid in de adolescentie verklaard door sociale relaties en sociale evaluaties
  Dr. G.M.A. (Gerine) Lodder (v), RUG - sociologie

  Eenzaamheid in de adolescentie heeft ernstige gevolgen. Het Proximity Project onderzoekt waardoor jongeren eenzaam worden. De focus ligt op dagelijks sociaal contact, op vriendschappen en op hoe we sociale relaties waarderen. Dit wordt onderzocht met wearables om dagelijks contact te meten, met smartphone vragenlijsten en door het analyseren van vriendschapsnetwerken.

  De ontogenie van migratie: een samenspel van genen en omgeving
  Dr. T. (Tamar) Lok (v), NIOZ – Department of Coastal Systems

  Veel dieren maken indrukwekkende reizen tussen broed- en overwinteringsgebieden. De routes die ze daarbij afleggen worden door een samenspel van genen en omgeving gevormd. In dit project gaan de onderzoekers dit samenspel ontrafelen om daarmee het aanpassingsvermogen van trekkende dieren op veranderingen in hun omgeving beter te kunnen begrijpen.

  Interfaces in innovatieve hybride betonconstructies voor de toekomst
  Dr. M. (Mladena) Luković (v), TUD

  Betonconstructies voldoen niet aan de maatschappelijke behoeften: korte bouwtijd, weinig onderhoud en milieuvriendelijk. Innovatieve systemen zijn nodig. Hybride constructies, die innovatief en traditioneel beton combineren, zijn de toekomst. Interfaces bepalen hun kwaliteit. Dit onderzoek betreft de fundamenten van interfaces, met invloed voor bestaande hybride systemen (instorting Eindhoven), versterking en reparatie.

  M

  Tweedimensionale materialen als innovatieve contacten in zonnecellen
  Dr. ir. B. (Bart) Macco (m), TUE

  Vanwege hun uitzonderlijke eigenschappen worden tweedimensionale materialen als belangrijke nieuwe bouwsteen beschouwd in de nano-elektronica. In dit project zullen deze 2D-materialen in een heel nieuw veld verkend worden: om de efficiëntie-limiterende contacten van siliciumzonnecellen te verbeteren en dat op een industrieel haalbare manier.

  Wat is de invloed van het langer thuis blijven wonen van mensen met dementie op de kosten en op het aantal crisissen
  Dr. J.L. (Janet) MacNeil Vroomen (v), Academisch Medisch Centrum

  Een aantal landen heeft sterk geïnvesteerd in het langer thuis laten wonen van mensen met dementie. Deze aanvraag onderzoekt het effect van deze investeringen: wonen personen met dementie langer thuis, verblijven zij minder/korter in verpleeg- en  ziekenhuizen, maken zij minder crises door en wat zijn de kosten van deze crises?

  Gepersonaliseerde zorg voor schildklierpatiënten
  Dr. M. ( Marco)  Medici (m), Erasmus MC Interne Geneeskunde

  Wereldwijd hebben miljoenen patiënten met een schildklierziekte invaliderende restklachten en een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit, omdat voor de individuele patiënt momenteel onvoorspelbaar is wat diens optimale schildklierwaarden zouden moeten zijn. Het doel van dit project is deze te voorspellen, leidend tot gepersonaliseerde zorg voor patiënten met schildklierziekten.

  Verbonden door muziek. Huismuziek, emotie en sociale relaties in Nederland, 1815-1914
  Dr. F.P.G.B.M. (Floris) Meens (m), RU – Europese Cultuurgeschiedenis

  Wat betekent muziek voor mensen? Die vraag staat centraal in Verbonden door muziek. Dit project onderzoekt de correlatie tussen huismuziek, emoties en sociale verbanden in Nederland tijdens de periode bij uitstek waarin de klassieke muziekcultuur vorm kreeg.

  Een negatieve mediarealiteit?
  Dr. G.L.A. (Toni) van der Meer (m), UvA - Communicatiewetenschappen

  Media zijn geneigd negatieve informatie te selecteren, ondanks dat leefomstandigheden zijn verbeterd. In dit onderzoek wordt geanalyseerd hoe vertekeningen in nieuwsberichtgeving in de loop der tijd zijn veranderd, wie zich tegenwoordig blootstelt aan negatief nieuws en wat de effecten zijn op publieke gevoelens van angst.

  De grote gevolgen van kleine fouten zichtbaar maken
  Dr. J. (Janne-Mieke) Meijer (v), UvA – Natuurkunde

  In elk kristal kunnen fouten in de kristalstructuur voorkomen. Zelfs de kleinste fouten kunnen veranderen hoe het gehele kristal zich gedraagt. Om kristallijne materialen te verbeteren gaat de onderzoeker slimme deeltjes en nieuwe microscopietechnieken combineren om op het kleinste niveau te ontrafelen hoe fouten vormen, bewegen en elkaar beïnvloeden.

  Het afsmelten van de Groenlandse ijskap en het effect op de kustecosystemen
  Dr. L. (Lorenz) Meire (m), NIOZ - Estuarine and Delta systems

  De Groenlandse ijskap smelt steeds sneller af en dit leidt tot een sterke toename in zoetwaterafvoer naar de kustzone. Dit project onderzoekt de gevolgen van de smeltende gletsjers op het fysisch, chemisch en ecologisch functioneren van de Groenlandse kustecosystemen.

  Kan minimalisme post-economische groei waarden en praktijken stimuleren?
  Dr. M.M. (Miriam) Meissner (v), MU - Vergelijkende literatuurwetenschap

  Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten geïndustrialiseerde samenlevingen omschakelen naar economische systemen zonder economische groei. Door haar impopulariteit is deze transitie vooralsnog zeer onwaarschijnlijk. Dit onderzoek kijkt naar hoe hedendaagse minimalistische initiatieven nieuwe post-economische groei waarden en praktijken kunnen stimuleren.

  Netwerk Testen
  Dr. G. (Geert) Mesters (m), VU Amsterdam - Econometrie

  Netwerk structuren hebben grote invloed op geaggregeerde uitkomsten in de macroeconomie en stabiliteit in de financiële wereld. Een moeilijkheid is dat deze netwerken vaak niet geobserveerd worden. In dit onderzoek ontwikkelen we methoden voor het testen van netwerkstructuren die worden geschat op basis van geobserveerde tijdreeksen.

  Alvleesklierkanker beter opereren door oplichten van kankercellen
  Dr. J.S.D. (Sven) Mieog (m), Leids Universitair Medisch Centrum Divisie 1 Heelkunde

  Alvleesklierkanker komt vaak terug na een operatie. Het volledig wegsnijden van tumoren is één van de belangrijkste uitdagingen om de prognose van alvleesklierkankerpatiënten te verbeteren. De onderzoekers bekijken of het tijdens de operatie laten oplichten van kankercellen chirurgen helpt om vaker de tumor volledig te kunnen verwijderen.

  Begrijpen van algoritmische prestatiehiaten
  Dr. T. (Tillmann) Miltzow (m), UU

  Veel algoritmische problemen, zoals het handelsreizigersprobleem, kunnen in de praktijk optimaal worden opgelost. Andere computationele problemen, zoals Motion Planning of Sensor Networks, kunnen zelfs voor kleine voorbeelden niet exact worden opgelost. We zullen deze prestatiekloof verklaren.

  Hoe zangvogels leren zingen – en wat dit onthult over menselijke spraakontwikkeling
  Dr. S. (Sanne) Moorman (v), UU – Departement Psychologie

  Kinderen en zangvogels leren vocalisaties (spraak en zang, respectievelijk) door het imiteren van geluiden van hun soortgenoten. Ze ontwikkelen hun eigen vocalisaties door te oefenen. In dit onderzoek wordt bestudeerd hoe de hersenen het auditieve geheugen kunnen inzetten om het oefenen van vocalisaties te instrueren.

  De helderste neutronensterren in het universum
  Dr. A.A. (Alexander) Mushtukov (m), UvA - API

  Pulserende ultra-lichtgevende röntgenbronnen zijn de helderste neutronensterren in het heelal. Onderzoekers die de natuur van deze objecten onderzoeken werpen licht op de fysica van straling en materie-interactie onder de condities van extreme magnetische velden en temperaturen.

  N

  Loopstoornissen bij Parkinson: naar persoonsgerichte revalidatie
  Dr. J.H. (Jorik) Nonnekes (m), Radboudumc, afdeling revalidatiegeneeskunde

  Loopstoornissen komen veel voor bij de ziekte van Parkinson. Het lopen verbetert vaak door toepassing van compensatiestrategieën. Deze compensatiestrategieën zijn nooit systematisch onderzocht, en hierdoor is de huidige behandeling suboptimaal. Om uiteindelijk persoonsgerichte revalidatieprogramma’s te kunnen ontwikkelen, onderzoek ik welke compensatiestrategieën het lopen verbeteren, en bestudeer ik het onderliggende werkingsmechanisme.

  O

  Polygenetische voorspelling en de toepassing daarvan in de sociale wetenschappen 
  Dr. A. (Aysu) Okbay (v), VU – Economie 

  Met de toenemende beschikbaarheid van genetische data wordt het mogelijk om de genetica van gedragskenmerken te onderzoeken, en om genetische voorspellers te construeren met overtuigende voorspelkracht. Dit project heeft als doel het gebruik van genetische voorspellingen in de sociale wetenschappen te faciliteren, door het bouwen van een openbare databank van genetische voorspellers.

  Maatwerk of willekeur in zorg aan de keukentafel?
  Dr. L.E. (Lieke) Oldenhof (v), EUR – Bestuurskunde

  Ervaren burgers en professionals ‘maatwerk’ of ‘willekeur’ aan de keukentafel? Dit project geeft antwoord op deze vraag door te onderzoeken hoe de decentralisatie van zorg wordt vertaald in keukentafelgesprekken over de noodzakelijkheid van publieke zorg. Inzichten dragen bij aan professionele ontwikkeling van wijkteams en een meer rechtvaardige toewijzing van zorg.

  Artificiële ethici
  Dr. E.R.H. (Elizabeth) O'Neill (v), TUE – Ethiek, moraalfilosofie

  Artificiële intelligentie (AI) van de toekomst kan beter toegerust zijn in ethisch redeneren dan mensen. Als AI zou adviseren om de meest fundamentele morele overwegingen te veranderen, is er een context denkbaar waarin dit advies opgevolgd zou moeten? Dit project onderzoekt zowel praktische als filosofische implicaties van deze artificiële ethici.

  Insecten in het spotlicht
  Dr. ir. ing. D.G.A.B. (Dennis) Oonincx (m), WU

  Afwezigheid van zonlicht in insectenproductiesystemen verhindert de aanmaak van vitamine D. Dit kan de kwaliteit van die insecten beperken. Dit project bepaalt hoe vitamine D wordt omgezet en benut door insecten, wat vervolgens leidt tot betere benutting van insecten voor afvalverwerking, biologische bestrijding en als voedsel.

  Beperken leefomstandigheden buiten het broedseizoen hoe trekvogels reageren op klimaatopwarming?
  Dr. J. (Janne) Ouwehand (v), RUG - GELIFES

  Dieren moeten zich aanpassen aan menselijke omgevingsverandering. Waarom vooral trekkende organismen dit onvoldoende kunnen is onbekend. Door trekvogels meerdere seizoenen te volgen, wordt onderzocht of overwinteringslocaties en trekomstandigheden de reis- en broedschema’s beïnvloeden, en daarmee het aanpassingsvermogen begrenzen.

  P

  Lerende algoritmes voor grote 3D-beelden
  Dr. D.M. (Daniël) Pelt (m), CWI - Computational Imaging

  Het nauwkeurig analyseren van beelden is belangrijk in veel onderzoeksgebieden. Lerende algoritmes kunnen de analyse sterk verbeteren, maar werken niet goed voor grote driedimensionale (3D) beelden. In dit project zullen nieuwe lerende algoritmes voor grote 3D-beelden worden ontwikkeld.

  Algoritme ontwikkeling voor de volgende generatie radiotherapie: foutenreductie tijdens behandeling van kanker met protonen en fotonen
  Dr. Z. (Zoltán) Perkó (m), TUD - Radiologie

  Om kankerpatiënten baanbrekende zorg te kunnen bieden wordt protonentherapie in Nederland geïntroduceerd. Met protonen kunnen tumoren doelgericht worden behandeld maar onnauwkeurigheden, zoals dagelijkse anatomische variaties, kunnen de effectiviteit verminderen. Dit onderzoek focust op algoritmen die de invloed van onvermijdelijke onzekerheden verminderen zodat de beste kans op genezing wordt bereikt.

  Het nieuwste mysterie van astronomie: korte radioflitsen
  Dr. E. (Emily) Petroff (v), UvA – Anton Pannekoek Institute for Astronomy

  Uit verweggelegen sterrenstelsels komen krachtige, korte radioflitsen (zogenaamd ‘FRBs’). In een milliseconde zenden deze flitsen meer stralingsenergie uit dan de zon in een dag, maar we begrijpen niet hoe. Dit project zal een grote groep flitsen bestuderen om uit te vinden wat hun bron is.

  Op zoek naar de oorzaken van depressie
  Dr. W.J. (Wouter) Peyrot (m), VU - Psychiatrie

  Depressie is een heterogene ziekte waarvan de oorzaken nog grotendeels onbekend zijn. Recent zijn nieuwe statistische methoden ontwikkeld die op basis van genetische data oorzaken van deze ziekte kunnen identificeren. Ik zal de betrouwbaarheid van deze methoden onderzoeken, en nagaan of geïdentificeerde oorzaken klinisch relevante subgroepen van depressie kunnen helpen onderscheiden.

  De topologie van haakgenererende verdelingen
  Dr. Á. (Álvaro) del Pino (m), UU - Departement Wiskunde

  Veel natuurkundige systemen kunnen worden beschreven door een bewegend deeltje onderhevig aan bepaalde restricties. Wiskundig gezien worden deze restricties beschreven door een verdeling in de raakbundel van een variëteit. Het doel van dit project is om deze verdelingen te classificeren en hun globale eigenschappen te bestuderen met behulp van technieken uit de differentiaalmeetkunde en de differentiaaltopologie.

  R

  Een systeem voor een informatie-gedreven model van stedelijke activiteit – reisroutines van generieke huishoudens
  Dr. S. (Soora) Rasouli (v), TUE – Planning

  Het voorspellen van de verkeersvraag is een kernactiviteit van verkeersplanning. De huidige generatie van modellen wordt snel minder relevant als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zoals shared cars en mobility-as-a-service, mogelijk gemaakt door ICT. Dit project stelt zich daarom tot doel een prototype van de nieuwe generatie verkeersmodellen te ontwikkelen.

  Hoe ik heb leren stoppen met zorgen maken en van onbetrouwbare hardware houden
  Dr. K. (Kaveh) Razavi (m), VU - Informatica

  Het toenemende aantal transistoren in computerhardware zorgt weliswaar voor betere prestaties, maar ook voor mindere hardware betrouwbaarheid. Hierdoor kunnen hackers systeembeveiliging omzeilen. Dit project onderzoekt het bouwen van veilige systemen, gebruikmakend van onbetrouwbare hardware.

  Waar is de quantummechanica gebleven?
  Dr. J.J. (Jelmer) Renema (m), UT – Complex Photonic Systems Group

  Ondanks dat we ervan overtuigd zijn dat quantummechanica correct is, merken we in het dagelijks leven niets van de vreemde effecten die door die theorie voorspeld worden. Waarom is dit? In dit onderzoek gaan natuurkundigen met behulp van licht een theorie testen die een mogelijk antwoord op deze vraag geeft.

  Blijf kalm en let op: een blik van binnenuit
  Dr. D.R. (Danai) Riga (v), UU – Translational Neuroscience

  Overmatige stress verstoort ons vermogen om aandacht te schenken aan relevante zaken en zorgt ervoor dat we impulsieve beslissingen nemen die we misschien later betreuren. Dit onderzoek zal de mechanismen in de hersenen identificeren die, bij blootstelling aan stress, zorgen voor optimale aandacht en goede beheersing van onze impulsen.

  Het ontrafelen van de vasculaire component in dementie
  Dr. S. (Sanneke) van Rooden (v) Leiden University Medical Center Department of Radiology

  De onderzoekster heeft een zeer gevoelig meetinstrument ontwikkeld om hele vroege schade aan hersenvaten aan te tonen. Schade aan de hersenvaten speelt een grote rol bij het ontwikkelen van dementie. Dit meetinstrument wil de onderzoekster nu toepassen in dementie patiënten om de associatie tussen vaatschade en dementie te onderzoeken.

  De paradox van de romantische liefde
  Dr. A (Rahil) Roodsaz (v), UvA – Gender studies

  Het ideaal van romantische liefde blijkt in praktijk moeilijk haalbaar. De onderliggende paradoxale waarden van autonomie en toewijding gekoppeld met de laatmoderne verantwoordelijkheid van het individu om gelukkig te zijn, veroorzaken veel liefdesleed. Dit project onderzoekt hoe individuen in Nederland omgaan met romantische liefde in verschillende soorten relaties en huishoudens.

  Het Parthenon en zijn verhalen van vijandschap
  Dr. J. Z. (Jan Zacharias) van Rookhuijzen (m), UU - Archeologie

  Het Parthenon in Athene wordt vaak gezien als symbool van Westerse beschaving. Maar verhalen van vijandschap, waarin Perzen en Turken als verwoesters worden gekenschetst, ondersteunen deze symboliek. Dit project beoogt dergelijke verhalen een rol te geven in een herziene bouwgeschiedenis van het Parthenon.

  Bestuderen hoe planeten gevormd worden
  Dr. G.R. (Giovanni) Rosotti (m), LEI

  Het onderzoek aan exoplaneten beperkt zich tot nu toe tot volwassen sterren en geeft daarom weinig inzicht in hoe planeten gevormd worden. Dit project combineert hydrodynamica, chemie en unieke nieuwe waarnemingen om de jongste exoplaneten en hun geboorte-omgeving te karakteriseren.

  S

  Verbind of verga: van de genesis van connecties naar de creatie van innovatie
  Dr. V.G. (Vittoria) Scalera (v), UvA - Bedrijfskunde

  Innovatie is nuttig om politieke en sociaaleconomische uitdagingen aan te pakken. Samenwerking wordt gezien als een deugd, maar waar en hoe mensen innoveren verandert snel vanwege digitalisering en internationale mobiliteit (bijvoorbeeld migratie). Ik onderzoek systematisch hoe connecties binnen en tussen landen vormen en het effect daarvan op kennisontwikkeling en disseminatie.

  De invloed van malaria in de Middeleeuwen
  Dr. R. (Rachel) Schats (v), LEI - Archeologie

  Hoewel tot 1950 malaria veel voorkwam in Nederland, is er nog weinig bekend over deze ziekte in de Middeleeuwen. In dit onderzoek wordt gekeken naar middeleeuwse menselijke skeletten om zo meer te weten te komen over de verspreiding en over effecten van malaria op de middeleeuwse mens.

  Van organoïden naar organen – Het printen van een lever
  Dr. K. (Kerstin) Schneeberger (v), UU – Geneeskunde van Gezelschapsdieren

  Door een tekort aan donororganen overlijdt ongeveer 20 procent van alle patiënten met eindstadium leverziekten terwijl ze op een wachtlijst voor levertransplantatie staan. De onderzoeker zal onderzoeken hoe stamcellen van de patiënt gebruikt kunnen worden om mini-levers te maken die de menselijke lever kunnen vervangen en patiënten kunnen helpen.

  De hersenrespons op medicatie: inzoomen met farmacologische MRI
  Dr. A.G.M. (Anouk) Schrantee (v) – AMC - Radiologie en Nucleaire geneeskunde

  De precieze respons van het brein op hersenmedicatie is lastig te bestuderen met reguliere hersenscans. In dit onderzoek wordt een nieuwe methode ontwikkeld die inzoomt op de activatie van hersencellen tijdens toediening van een hersenmedicijn. Deze methode zal het monitoren van behandelrespons en ontwikkeling van nieuwe hersenmedicijnen bevorderen.

  Mensenrechten, non-dominantie en beperkingen op vrije woonplaatskeuze van vluchtelingen
  Mr. dr. C.H. (Lieneke) Slingenberg (v), VU – Internationaal en Europees recht

  Steeds vaker bepalen Europese staten waar vluchtelingen binnen hun grenzen wel of niet mogen wonen. Dit project onderzoekt welke (inter)nationale en Europese regels en rechten op deze vrijheidsbeperkingen van toepassing zijn en of en hoe deze regelgeving betere bescherming kan bieden tegen dominantie: de mogelijkheid van willekeurige machtsuitoefening.

  Superresolutie microscopie in levend weefsel
  Dr. C.S. (Carlas) Smith (m), TUD - Center for Systems and Control

  Superresolutiemicroscopie in levend weefsel is essentieel voor ons begrip van ziekten en ontwikkeling van behandelmethoden, echter beeldvorming van levend weefsel is met bestaande technieken niet mogelijk. De onderzoeker combineert optica en informatieaspecten voor maximalisatie van de opgenomen informatie-inhoud van een microscoop, en behaalt zo beeldvorming met nanometer-resolutie in levend weefsel.

  Gezond ouder worden door fysiek slim te trainen
  Dr. T (Tim), Snijders (m), Maastricht University - humane biologie en bewegingswetenschappen.

  Veroudering gaat gepaard met verlies van spiermassa, resulterend in verminderde gezondheid en dagelijks functioneren van ouderen. Dit verlies wordt mede veroorzaakt door een verminderde doorbloeding van het skeletspierweefsel. In dit onderzoek wordt onderzocht of duurinspanning de doorbloeding van het skeletspierweefsel kan herstellen om het behoud van spiermassa en gezondheid te bevorderen in ouderen.

  Grote impact van kleine bloedvaten
  Dr. T. (Thomas) van Sloten (m), Maastricht University CARIM School for Cardiovascular Diseases

  Depressie treft veel oudere mensen, maar er is weinig kennis over de oorzaken. De onderzoekers bestuderen of verminderde functie van de kleinste bloedvaten in de hersenen bijdraagt aan ouderdomsdepressie. Ook wordt onderzocht of behandeling gericht op verbetering van de functie van deze bloedvaten depressie voorkomt.

  Aanpak van geweld tegen trans- en interseks-personen in mensenrechten
  Dr. L.P.A. (Lorena) Sosa (v), UU – Internationaal en Europees Recht

  Trans- en interseks-personen worden over de hele wereld geconfronteerd met ernstige intimidatie en geweld. De mensenrechtenkaders voor gendergerelateerd geweld, gericht op vrouwen, besteden geen of nauwelijks aandacht aan deze gevallen. Dit project onderzoekt deze normen, verklaart hun tekortkomingen en doet suggesties voor verbetering.

  Context, verwachting, en bewuste waarneming 
  Dr. E. (Eelke) Spaak (m), RU – Donders Instituut

  Hoe wij ons bewust worden van de wereld wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat ons brein verwacht dat er gaat komen. De onderzoeker brengt in kaart wanneer deze verwachtingen ons helpen, of juist hinderen; en welke neurale systemen hier een rol in spelen.

  (Hoe) Werkt diertherapie?
  Dr. S. (Stephanie) van der Steen (v), RUG - Ontwikkelingspsychologie

  Diertherapie is populair, maar er is geen eenduidig bewijs voor het effect hiervan. Dit onderzoek kijkt naar het effect van hondentherapie voor kinderen met Downsyndroom en autisme en naar een mogelijk mechanisme dat dit effect kan verklaren: Een toenemende afstemming tussen de bewegingen van het kind en de therapiehond.

  Mentaal welzijn? Denk aan je darmen!
  Dr. L. (Laura) Steenbergen (v), LEI - Psychologie

  Onderzoek bij dieren en kleine groepen mensen levert wetenschappelijk bewijs voor het idee dat darmbacteriën mentale gezondheid beïnvloeden. Ik zal benaderingen en inzichten samenbrengen om de eerste stappen te zetten in het beantwoorden van de vraag of we de menselijke microbiota-darm-brein as kunnen inzetten ter bevordering van mentale gezondheid.

  Zuiderroute: Indiase activisten en de Afro-Aziatische beweging in de vroege Koude Oorlog
  Dr. C.M. (Carolien) Stolte (v), LEI - Moderne en contemporaine geschiedenis

  Waarom ontmoeten een Indiase feministe en een Algerijnse dichter elkaar in het Caïro van de jaren vijftig? Waarom traint een Ghanese vakbondsleider zijn Indiase collega’s om zich te organiseren? Dit project richt zich op Indiase activisten in de Afro-Aziatische beweging, die ontstond tijdens de dekolonisatie en de vroege Koude Oorlog.

  Optimale oplossingen voor rivierverontreinigingen
  Dr. M. (Maryna) Strokal (v), WU – Omgevingswetenschappen

  Het is een uitdaging om rivierverontreinigingen op te lossen omdat de oorzaken van verontreinigingen en hun interacties in de omgeving niet goed worden begrepen. Ik zal optimale oplossingen zoeken voor rivierverontreinigingen, rekening houdend met deze interacties. Hiervoor zal ik een nieuw rivierverontreinigingsmodel ontwikkelen met ruimtelijke optimalisatie.

  Ontwikkeling van nieuwe genetische tools uit het bacterieel immuunsysteem ‘Argonaute’
  Dr. D.C. (Daan) Swarts (m), WUR – Laboratorium voor Biochemie

  Bacteriële immuunsystemen herkennen en knippen het DNA van virussen. Sommige immuunsystemen kunnen worden geherprogrammeerd zodat ze gebruikt kunnen worden voor genetische modificatie. Dit onderzoek richt zich op karakterisatie van nieuwe bacteriële immuunsystemen die voor dit doeleinde gebruikt zouden kunnen worden.

  T

  Betwiste beelden: islam, visuele cultuur en diversiteit in Nederland
  Dr. P. (Pooyan) Tamimi Arab (m), UU – Religiestudies en theologie

  Commoties omtrent beelden staan centraal in wereldwijde debatten over de islam en diversiteit. Deze etnografische studie onderzoekt de rol van betwiste beelden – afbeeldingen van de profeet Mohammed, posters van kussende islamitische vrouwen en beledigende visuele cultuur – in het publieke debat over divers geloven in Nederland.

  Munten aan de macht? De opkomst van munten als een vorm van geld in de Romeinse wereld (4e-3e eeuw v. Chr.)
  Dr. M.K. (Marleen) Termeer (v), LEI – Archeologie

  In de antieke wereld begon Rome relatief laat met het gebruik van muntgeld. Dit project onderzoekt hoe muntgeld geaccepteerd raakte, en hoe dit proces zich verhoudt tot vroege Romeinse staatsvorming. Op deze manier draagt het project bij aan een beter begrip van (munt)geld als sociaal en politiek fenomeen.

  Het ruimteweer volgen met pulsars
  Dr. C. (Caterina) Tiburzi (v), ASTRON

  De zonnewind en uitbarstingen in de corona van de zon beïnvloeden het magnetisch veld van de aarde. Om deze interactie te bestuderen, gebruikt de onderzoeker waarnemingen van pulsars (dode sterren). Hiermee ontwikkelt zij een nieuwe manier om nuttige kennis van het ruimteweer te verkrijgen.

  De cognitieve oorzaken en gevolgen van roken
  Dr. J.L. (Jorien) Treur (v), UvA

  Er zijn nog steeds veel mensen die roken en stoppen is erg moeilijk. In dit project worden geavanceerde onderzoekstechnieken – uit de genetica en experimentele psychologie – gebruikt om te onderzoeken welke rol executieve vaardigheden (cognitieve vermogen) spelen bij rookgedrag, en of rokers gemakkelijker kunnen stoppen wanneer we deze executieve vaardigheden trainen.

  U

  De diversificatie van georganiseerde misdaad naar de illegale handel in natuurlijke hulpbronnen
  Dr. D.P. (Daan) van Uhm (m), UU, Criminologie

  Het voorgestelde onderzoek ontwikkelt een innovatieve benadering om te begrijpen hoe en waarom transnationale criminele organisaties diversifiëren naar de illegale handel in natuurlijke hulpbronnen door het verband tussen milieumisdrijven en andere serieuze vormen van criminaliteit te onderzoeken.

  V

  Beperkingen van quantumgravitatie op het zichtbare universum
  Dr. I. (Irene) Valenzuela (v), UU - Faculteit Bètawetenschappen

  Elk model dat ons universum beschrijft moet aan bepaalde beperkingen voldoen, om consistent te kunnen zijn met een beschrijving van gravitatie met quantumtheorie. Het doel van dit project is om deze beperkingen te bewijzen in snaartheorie, en de gevolgen ervan voor de natuurkundige effecten die we observeren in deeltjesversnellers en kosmologie.

  Lekkende hersenvaatjes in dementie
  Dr. S.J. (Susanne) van Veluw (v), LUMC, afdeling RadiologieNeurowetenschappen 

  In de hersenen van ouderen met dementie stapelt het eiwit Amyloid zich vaak op rondom de kleine hersenvaatjes, wat mini-hersenbloedingen tot gevolg heeft. De onderzoeker gaat met geavanceerde beeldvormende technieken in hersenweefsel van overleden patiënten en levende muizen na wat precies de oorzaak van deze lekkende vaten is.

  Op zoek naar het affectieve engram van het autobiografisch geheugen
  Dr. R.M.V. (Renée) Visser (v), UvA – Klinische psychologie

  Sterke emotionele herinneringen liggen ten grondslag aan psychologische stoornissen, zoals depressie en angst. De onderzoeker zal eerst met behulp van hersenscans de neurale representatie van zulke herinneringen in kaart brengen, en vervolgens onderzoeken of interventies tijdens het ophalen van een herinnering de emotionele lading hiervan kunnen versterken of verzwakken.

  HDL-afhankelijke overspraak tussen lipiden en immuunmediatoren in hart- en vaatziekten
  Dr. E. (Emiel) van der Vorst (m)Maastricht Universitair Medisch Centrum Pathologie

  Lipiden en immuunmediatoren spelen beiden een cruciale rol in diverse chronische ontstekingsziekten. In dit project zal de aanvrager een nieuw mechanisme ontrafelen voor de samenspraak tussen deze factoren.

  Zorg voor Parkinson thuisbrengen
  Dr. N.M. (Nienke) de Vries-Farrouh (v), Radboudumc Neurologie

  Ik onderzoek of het gebruiken van een draagbare sensor die het vallen en lichamelijke activiteit automatisch kan meten relevante informatie oplevert over het functioneren van mensen met Parkinson. Ook onderzoek ik of patiënten en fysiotherapeuten deze informatie kunnen gebruiken om de behandeling beter af te stemmen op de individuele patiënt.

  Grenzen doorbreken: Verstoringen oplossen door effectieve samenwerking tussen teams
  Dr. T.A. (Thom) de Vries (m), RUG – Human Resource Management and Organizational Behavior

  Organisaties worden onvermijdelijk geconfronteerd met verstoringen, zoals falende apparatuur, extreme weersomstandigheden of soms zelfs terreurdreigingen. Ik onderzoek hoe organisaties de nadelige gevolgen van dergelijke verstoringen kunnen beperken door de samenwerking van hun teams met andere teams binnen en buiten de organisatie te verbeteren.

  Met handen gedragen: Menselijk gedrag in de moderne logistiek
  Dr. J. (Jelle) de Vries (m), EUR - Bedrijfskunde

  Ondanks toenemende automatisering en robotisering spelen mensen een essentiële rol in de moderne logistiek. De invloed van menselijk gedrag wordt echter in onderzoek en de praktijk onderschat. Met realistische experimenten bestudeert dit onderzoek de impact van menselijk gedrag en robotisering op productiviteit, kwaliteit, en medewerkerstevredenheid in verschillende operationele omstandigheden.

  W

  Zuurstofhuishouding van het brein
  Dr. ir. E.A.H. (Esther) Warnert (v), Erasmus MC – Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

  Een gebrek aan zuurstof in de hersenen komt voor bij verschillende ziektebeelden, zoals bij hersentumoren of na een beroerte, en kan leiden tot ernstige schade. Om de zorg voor de individuele patiënt te verbeteren gaat de onderzoeker MRI-technieken ontwikkelen om de zuurstofhuishouding van het brein in kaart te brengen.

  Toewerken naar een gepersonaliseerde aanpak van gedragsproblemen bij kinderen
  Dr. J. (Joyce) Weeland (v), UvA - Pedagogische en Onderwijswetenschappen

  Hoewel elk gezin uniek is, behandelen we gezinnen met kinderen met gedragsproblemen doorgaans hetzelfde. In de Profile studie onderzoek ik welke gezinnen profiteren van opvoedinterventies, welke niet, en waarom zij (niet) profiteren. Gezinsgerichte onderzoeksmethoden kunnen ons helpen bestaande interventies gerichter−en daarmee efficiënter−in te zetten.

  Klimaatrechtvaardigheid via de rechter
  Dr. M.J. (Margaretha) Wewerinke-Singh (v), LEI - Rechten

  In navolging van de Urgenda ‘klimaatzaak’ stappen activisten overal ter wereld naar de rechter om ambitieuzer klimaatbeleid af te dwingen, vaak op gronden van mensenrechten. Dit interdisciplinaire project onderzoekt de effectiviteit en mogelijke keerzijden van dit soort acties.

  Neurale organisatie van lopen
  Dr. J.J. (Joshua) White (m), Erasmus MC - Neuroscience

  Lopen is een gecompliceerde taak en veel mensen met genetische aandoeningen zijn niet in staat om dit succesvol te volbrengen. Dit project onderzoekt de neurale organisatie en activiteit in complexe bewegingen zoals lopen.

  Embryo in Silico: Voortplanten met data
  Dr. L. (Lucy) van de Wiel (v), UvA - Culturele antropologie

  Tegenwoordig wordt embryoselectie in IVF steeds vaker gedaan met behulp van nieuwe datatechnologieën (predictive analytics, machine learning) op basis van visuele en genetische informatie. Hoe komt het dat deze technologieën zo snel op grote schaal zijn ingevoerd en wat zijn de effecten hiervan op de IVF-praktijk?

  Kan genomische dierfokkerij blijven bijdragen aan toekomstige voedselzekerheid?
  Dr. Y.C.J. (Yvonne) Wientjes (v), WU - Animal Breeding and Genomics

  Dierfokkerij is essentieel voor het behalen van de vereiste voedselproductie in de toekomst. Momenteel worden genomische gegevens gebruikt om de beste fokdieren te selecteren. Dit project kwantificeert de lange-termijn effecten van genomische selectiemethoden en evalueert of huidige methoden moeten worden verbeterd voor een blijvende bijdrage van dierfokkerij aan toekomstige voedselzekerheid.

  Suikerdecoratie van wormvaccins
  Dr. ir. R.H.P. (Ruud) Wilbers (m), WU

  Periodiek ontwormen van mensen en dieren leidt wereldwijd tot zorgwekkende ontwikkeling van resistentie tegen antihelmintica. Vaccins zouden in theorie een alternatief kunnen bieden, maar zijn tot dusver onvoldoende effectief gebleken. Het oplossen van het belangrijkste knelpunt, het namaken van natuurlijke suikerdecoraties op vaccins, is het doel van dit projectvoorstel.

  Mitochondriën: de sleutel voor nieuwe pijnstillers?
  Dr. ir. H.L.D.M. (Hanneke) Willemen (v), UMCU - Laboratory for Translational Immunology

  Chronische pijn komt voor bij 20 procent van de bevolking en pijnstillers zijn vaak niet effectief. Het is onbekend welke mechanismen pijn uitzetten en welke falen in patiënten met chronische pijn. In dit project wordt uitgezocht hoe de energiefabrieken van de cel (mitochondriën) zijn betrokken bij het ontstaan van chronische pijn.

  Wanneer de plicht roept: omgaan met fragmentatie in crisismanagement
  Dr. J.J. (Jeroen) Wolbers (m), LEI - Security and Global Affairs, Faculty of Governance and Global Affairs

  Fragmentatie –het uiteenvallen van samenwerking– is een van de meest uitdagende organisatiekundige problemen in crisismanagement. Ik vergelijk crisisoperaties om de onderliggende oorzaken van fragmentatie te vinden en gebruik experimenten om te bepalen welke tactieken kunnen worden ingezet om fragmentatie te sturen.

  Y

  Het vinden van oplossingen voor diophantische vergelijkingen met behulp van moderne getaltheorie
  Dr. S. (Shuntaro) Yamagishi (m), UU – Mathematisch Instituut 

  Priemgetallen en de theorie van Diophantische vergelijkingen zijn onderwerpen die van belang zijn voor wiskundigen sinds de oude Grieken. De onderzoeker zal de getaltheorie gebruiken om deze onderwerpen te bestuderen met betrekking tot het vinden van oplossingen voor bepaalde vergelijkingen.

  Z

  De rol van dieren in een circulair voedselsysteem
  Dr. H.H.E. (Hannah) van Zanten (v), WU

  Dieren worden in toenemende mate gevoerd met producten die mensen ook kunnen eten, dit leidt tot feed-food competitie om natuurlijke hulpbronnen. Dit onderzoek evalueert hoe dieren te benutten in een circulair voedselsysteem, waardoor deze competitie wordt vermeden en geeft daarmee inzicht in het duurzaam produceren en consumeren van dierlijke producten.

 • Domeinoverstijgend

  Omgaan met het onbekende – artsen ondersteunen om te gaan met onzekerheid in de medische praktijk
  Dr. M.A. (Marij) Hillen (v), AMC, Medische Psychologie

  Doordat binnen de geneeskunde kennis snel toeneemt, wordt steeds duidelijker hoeveel informatie nog onzeker of onbekend is. Dit project onderzoekt hoe artsen met dergelijke medische onzekerheid omgaan en welke gevolgen dat heeft voor de patiëntenzorg. Bovendien wordt een onderwijsmodule ontwikkeld die artsen ondersteunt in het omgaan met onzekerheid.

  Begrijpen hoe de connecties tussen breinlagen ons maken wie we zijn
  Dr. L. (Laurentius) Huber (m), UM – Psychologie en Neurowetenschappen

  Vaardigheden van individuele mensen worden geassocieerd met unieke mechanismes van informatieverwerking in zeer kleine hersenstructuren, de corticale lagen. Wetenschappers zullen nieuwe MRI-beeldvormingsoftware ontwikkelen en daarbij zeer grote MRI-magneten gebruiken om te begrijpen hoe de hersenen van individuele mensen verschillen.

  Hoe krijgen we grip op de dementie epidemie? 
  Dr. I.M.C.M. (Inge) de Kok (v), EUR – EMC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

  Kennis omtrent dementie neemt toe, echter, de beste aanpak om dementie te bestrijden is nog onbekend. Een innovatief microsimulatie model wordt ontwikkeld waarin bestaande kennis wordt geïntegreerd. Dit zal leiden tot verbeterd inzicht in de ziekteontwikkeling en invloeden van interventies en identificeert interventies die dementie het best kunnen bestrijden.

  Polygenetische voorspelling en de toepassing daarvan in de sociale wetenschappen 
  Dr. A. (Aysu) Okbay (v), VU – Economie 

  Met de toenemende beschikbaarheid van genetische data wordt het mogelijk om de genetica van gedragskenmerken te onderzoeken, en om genetische voorspellers te construeren met overtuigende voorspelkracht. Dit project heeft als doel het gebruik van genetische voorspellingen in de sociale wetenschappen te faciliteren, door het bouwen van een openbare databank van genetische voorspellers.

  Algoritme ontwikkeling voor de volgende generatie radiotherapie: foutenreductie tijdens behandeling van kanker met protonen en fotonen
  Dr. Z. (Zoltán) Perkó (m), TUD - Radiologie

  Om kankerpatiënten baanbrekende zorg te kunnen bieden wordt protonentherapie in Nederland geïntroduceerd. Met protonen kunnen tumoren doelgericht worden behandeld maar onnauwkeurigheden, zoals dagelijkse anatomische variaties, kunnen de effectiviteit verminderen. Dit onderzoek focust op algoritmen die de invloed van onvermijdelijke onzekerheden verminderen zodat de beste kans op genezing wordt bereikt.

  Op zoek naar de oorzaken van depressie
  Dr. W.J. (Wouter) Peyrot (m), VU - Psychiatrie

  Depressie is een heterogene ziekte waarvan de oorzaken nog grotendeels onbekend zijn. Recent zijn nieuwe statistische methoden ontwikkeld die op basis van genetische data oorzaken van deze ziekte kunnen identificeren. Ik zal de betrouwbaarheid van deze methoden onderzoeken, en nagaan of geïdentificeerde oorzaken klinisch relevante subgroepen van depressie kunnen helpen onderscheiden.

  Van organoïden naar organen – Het printen van een lever
  Dr. K. (Kerstin) Schneeberger (v), UU – Geneeskunde van Gezelschapsdieren

  Door een tekort aan donororganen overlijdt ongeveer 20 procent van alle patiënten met eindstadium leverziekten terwijl ze op een wachtlijst voor levertransplantatie staan. De onderzoeker zal onderzoeken hoe stamcellen van de patiënt gebruikt kunnen worden om mini-levers te maken die de menselijke lever kunnen vervangen en patiënten kunnen helpen.

  De hersenrespons op medicatie: inzoomen met farmacologische MRI
  Dr. A.G.M. (Anouk) Schrantee (v) – AMC - Radiologie en Nucleaire geneeskunde

  De precieze respons van het brein op hersenmedicatie is lastig te bestuderen met reguliere hersenscans. In dit onderzoek wordt een nieuwe methode ontwikkeld die inzoomt op de activatie van hersencellen tijdens toediening van een hersenmedicijn. Deze methode zal het monitoren van behandelrespons en ontwikkeling van nieuwe hersenmedicijnen bevorderen.

  Context, verwachting, en bewuste waarneming 
  Dr. E. (Eelke) Spaak (m), RU – Donders Instituut

  Hoe wij ons bewust worden van de wereld wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat ons brein verwacht dat er gaat komen. De onderzoeker brengt in kaart wanneer deze verwachtingen ons helpen, of juist hinderen; en welke neurale systemen hier een rol in spelen.

  Mentaal welzijn? Denk aan je darmen!
  Dr. L. (Laura) Steenbergen (v), LEI - Psychologie

  Onderzoek bij dieren en kleine groepen mensen levert wetenschappelijk bewijs voor het idee dat darmbacteriën mentale gezondheid beïnvloeden. Ik zal benaderingen en inzichten samenbrengen om de eerste stappen te zetten in het beantwoorden van de vraag of we de menselijke microbiota-darm-brein as kunnen inzetten ter bevordering van mentale gezondheid.

  Optimale oplossingen voor rivierverontreinigingen
  Dr. M. (Maryna) Strokal (v), WU – Omgevingswetenschappen

  Het is een uitdaging om rivierverontreinigingen op te lossen omdat de oorzaken van verontreinigingen en hun interacties in de omgeving niet goed worden begrepen. Ik zal optimale oplossingen zoeken voor rivierverontreinigingen, rekening houdend met deze interacties. Hiervoor zal ik een nieuw rivierverontreinigingsmodel ontwikkelen met ruimtelijke optimalisatie.

 • Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

  Quantumsferen
  Dr. F. (Francesca) Arici (v), RU - IMAPP

  Sferen zijn wiskundige vormen met veel symmetrie die perfectie uitstralen. Door deze op een bepaalde manier aan elkaar vast te plakken ontstaan nieuwe ruimten, die wiskundig hoogst interessant zijn. Dit project onderzoekt quantummechanische versies van dergelijke constructies om de gereedschappen van algebraïsche topologie beschikbaar te maken voor quantumtheorie.

  Wie zorgt voor de jongen? Conflict tussen de ouders over de opvoeding
  Dr K. (Kathryn) Bebbington (v), RUG – Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences

  Ouderlijke zorg is energetisch kostbaar. Dit project zal, op basis van hormoonanalyses in vogels, duidelijk maken welke factoren bepalen hoeveel elke ouder wil doen om uiteindelijk te begrijpen hoe de verdeling van zorg wordt bepaald.

  Speurtocht naar kosmische vingerafdrukken van miljarden jaren geleden
  Dr. M. (Matteo) Biagetti (m), UvA – Institute for Theoretical Physics Amsterdam

  Miljarden jaren geleden breidde het universum exponentieel uit, waarbij ontelbare tollende deeltjes ontstonden. Onderzoekers zoeken naar de vingerafdrukken van deze oerdeeltjes in hedendaagse astronomische waarnemingen. Ze testen zij theorieën van kosmische expansie en schijnen licht op ons vroege universum.

  Cel oppervlakte eiwitten: een onontdekte bron van antigenen
  Dr. F. (Frans) Bianchi (m), RadboudUMC – Tumor Immunologie Afdeling

  Zieke cellen presenteren aan de buitenkant kleine stukjes eiwit (epitopen), waardoor het immuunsysteem ze kan herkennen en opruimen. Veel epitopen zijn via nog onbekende mechanismes afkomstig van membraaneiwitten. Middels fluorescente chemische reporters kijkt de onderzoeker hoe deze gepresenteerd worden.

  Turbulente interacties tussen dubbelsterren
  Dr. N. (Nadejda) Blagorodnova (v), RU -  Department of Astrophysics

  Sterren gaan over het algemeen niet alleen door het leven maar komen in paren of kleine groepen. Door gebruik te maken van telescopen over de hele wereld zal dit onderzoek licht werpen op samensmeltingen van dubbelsterren.

  Gene Regulation
  Dr. I (Ineke) Brouwer (f), NKI 

  Het aflezen van DNA wordt beïnvloed door de manier waarop het DNA in de cel georganiseerd is. Dit project maakt het verband zichtbaar tussen DNA-organisatie en het aflezen van de genetische code zichtbaar met behulp van microscopie.

  Stabiliteit en structuur in oneindig-dimensionale ruimtes
  Dr. R.H. (Rob) Eggermont (m), TUE - Wiskunde

  Het wordt steeds belangrijker om datastructuren te analyseren waarin het aantal variabelen zeer groot is.
  Ik ga zulke structuren onderzoeken om aan te tonen dat hun analyse niet steeds complexer wordt, zelfs als het aantal variabelen stijgt.

  Moleculaire sensoren voor de studie van zachte materialen
  Dr. G.A. (Georgy) Filonenko (m), TUD - Chemistry

  De robuustheid van zachte materialen hangt af van hoe hun componenten bewegen en met elkaar omgaan. We zullen nieuwe moleculaire sensoren ontwikkelen om dergelijke bewegingen en interacties te visualiseren als leidraad voor rationeel ontwerp van zachte materie.

  Wolken als complexe systemen
  Dr. F. (Franziska) Glassmeier (v), WUR – Meteorologie en Luchtkwaliteit

  De hoeveelheid en helderheid van wolken is een van de grootste onzekerheden bij het voorspellen van klimaatverandering. Wolkensystemen kunnen verrassend persistent zijn of abrupt veranderen. De onderzoeker past complexe-systementheorie toe om dit uitdagende gedrag te onderzoeken.

  Fatale groei: ontrafelen van puinstroomerosie
  Dr. T. (Tjalling) de Haas (m), UU – Fysische Geografie

  Puinstromen zorgen voor veel slachtoffers en schade in berggebieden. Puinstromen worden groter en gevaarlijker doordat ze onderweg materiaal oppikken. De onderzoekers gaan de oorzaken daarvan ontrafelen met schaalexperimenten en metingen in de natuur, om rampen beter te voorspellen en afwenden.

  Eten van schoonheid - waarom rupsen de bloemen eten die hun ouders bestoven
  Dr.  A. (Alexander) Haverkamp (m), WUR - Laboratory of Entomology

  Vlinders zijn belangrijke bestuivers voor veel planten, maar sommige van hun rupsen hebben ook een speciale smaak voor bloemen. Dit project zal onderzoeken waarom rupsen de bloemen eten die hun ouders hebben bestoven, om te ontrafelen hoe insecten voedingsbronnen detecteren.

  De moleculaire structuur van olieverf
  Dr. J. J. (Joen) Hermans (m), UvA - Scheikunde

  Olieverf veroudert, soms met ernstige gevolgen voor het uiterlijk van schilderijen. In dit onderzoek wordt de moleculaire structuur van olieverf nagemaakt. Met geavanceerde spectroscopische technieken wordt vervolgens onderzocht hoe binnenklimaat en restauratiemethoden kunnen worden aangepast om schilderijen optimaal te conserveren.

  Lie algebra's en periodieke ruimten in homotopietheorie
  Dr. G.S.K.S. (Gijs) Heuts (m), UU - Wiskunde

  Homotopietheorie gaat over vervormingen tussen meetkundige objecten, "ruimten" genoemd. Zo’n ruimte kan worden gesplitst in delen horende bij verschillende frequenties, zoals een prisma een lichtstraal breekt in kleuren. Dit onderzoek gebruikt nieuwe algebraïsche modellen om deze monochromatische delen te begrijpen en ze vervolgens weer samen te voegen.

  Rol van microglia in de ziekte van Alzheimer
  Dr. I.R. (Inge) Holtman (v), UMCG - Afdeling Neurowetenschappen

  Genetische studies suggereren dat microglia, de immuuncellen van de hersenen, een essentiële rol spelen in de ziekte van Alzheimer, maar de rol van individuele genetische variaties is nog onduidelijk. Dit project beoogt de regulatie van microglia in Alzheimer in kaart te brengen door middel van de nieuwste genetische onderzoekstechnieken.

  Zijn Leptoquarks de Ultieme Oplossing?
  Dr. N.I. (Nikolina) Ilic (v), Radboud Universiteit - The Institute of Mathematics, Astrophysics and Particle Physics

  De afgelopen jaren laten een aantal verschillende metingen afwijkingen zien van het buitengewoon succesvolle Standaard Model. De beste verklaring hiervoor is het bestaan van leptoquarks. Ik wil naar leptoquarks zoeken met de ATLAS detector. Daarnaast wil ik de ATLAS detector verbeteren, zodat deze veel gevoeliger wordt voor processen met leptoquarks.

  Computers aan meer werk zetten
  Dr. ir. S.T.Q. (Sung-Shik) Jongmans (m), OU

  Moderne computerhardware kan meerdere berekeningen gelijktijdig verwerken. Echter, moderne computersoftware is vaak gelimiteerd tot één berekening tegelijk. Om de resulterende processoronderbenutting te verlichten, ontwikkelt de onderzoeker innovatieve programmeer- en testtechnieken die het coördineren van gelijktijdige berekeningen versimpelen.

  Van stikstofgas naar relevante producten
  Dr. A.R. (Andrew) Jupp (m), UvA - Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences

  78% van de lucht bestaat uit het niet-reactieve stikstof. Dit onderzoek zal het afvangen en activeren van stikstof bestuderen om een reeks van interessante en industrieel relevante producten te genereren, zoals kleurstoffen en moleculaire schakelaars.

  Nieuwe stikstofcyclusbacteriën voor drinkwaterproductie
  Dr. M.A.H.J. (Maartje) van Kessel (v), RU – Microbiologie

  De productie van zuiver drinkwater wordt steeds moeilijker en de bacteriën welke hierbij van cruciaal belang zijn, zijn niet goed bestudeerd. Binnen dit project wordt de rol van deze nieuwe stikstofcyclusbacteriën in drinkwaterproductie onderzocht zodat dit proces geoptimaliseerd kan worden.

  Geheugen in één atoom
  Dr. B. T. (Brian) Kiraly (m), RU - Physics

  Geheugen is een kritisch onderdeel van de hedendaagse computertechnologie. Ook al worden geheugenchips kleiner, beter en sneller, toch komt de limiet hiervan in zicht. Dit voorstel onderzoekt de fundamenten van een baanbrekende technologie om informatie op te slaan in individuele atomen.

  Ultrasnel licht schijnen op ultrakleine chips
  Dr. P.M. (Peter) Kraus (m), Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL)

  De ontwikkeling van snellere computerchips vereist de nanofabricage van halfgeleiderschakelingen. Een belangrijk element hierin zijn 'fotoresists': chemische verbindingen die door middel van licht, kleine structuren op een halfgeleider verankeren. Dit project zal onderzoeken welke processen er zich afspelen in de fotoresists, en hiermee bijdragen om hun prestaties te verbeteren.

  Geverifieerde programmeertaal interactie
  Dr. R.J. (Robbert) Krebbers (m), TUD - Department of Software Technology

  Softwaresystemen bestaan uit vele componenten die geschreven zijn in verschillende programmeertalen. De correctheid van een softwaresysteem is afhankelijk van correcte interactie tussen deze componenten. Dit project gaat wiskundige methoden ontwikkelen om de correctheid van interactie tussen software componenten te verifiëren.

  Roosters en dichtstbijzijnde punten zoeken
  Dr. ir. T.M.M. (Thijs) Laarhoven (m), TUE - Wiskunde en Informatica

  Roosters, herhalende configuraties van punten, kunnen gebruikt worden om prachtige symmetrische structuren te beschrijven, en ze liggen aan de basis van veilige digitale communicatie in het aankomende tijdperk van de kwantumcomputer. Dit onderzoek bestudeert de wonderbaarlijke wisselwerking tussen roosters en slimme methodes om dichtstbijzijnde punten te vinden.

  Polymere monolaag elektronica    
  Dr. M. (Mengmeng) Li (m), TUE – Chemie

  Halfgeleidende polymeren zijn goedkoop en eenvoudig te maken en zijn veelbelovend voor de volgende generatie elektronica. Het ontwikkelen van hun functionele moleculaire monolagen maakt bestudering van ladingstransport en bottom-up plastic elektronica mogelijk.

  Aanbevelingen voor perspectiefverbreding
  Dr. C.C.S. (Cynthia) Liem MMus (v), TUD – Intelligent Systems

  Aanbevelingssystemen zijn noodzakelijk geworden om gebruikers wegwijs te maken in grote digitale collecties. Hedendaagse aanbevelingsalgoritmen focussen sterk op de herhaling van eerder waargenomen success, wat leidt tot ongewenste perspectiefvernauwing. In dit project worden daarom alternatieve aanbevelingsalgoritmen onderzocht die functioneren als curatoren, en geleidelijk toenemende digitale perspectiefverbreding in de collecties stimuleren.

  Moleculaire beschermingsstrategieën van planten tegen zonnebrand
  Dr. N. (Nicoletta) Liguori (v), VU - Physics and Astronomy

  Door zich van overtollig geabsorbeerde energie te ontdoen, vermijden planten beschadiging door licht. De schakelaars van fotoprotectie zijn eiwit-conformatieveranderingen, maar het mechanisme is onbekend. Dit moleculaire mechanisme zal door de onderzoeker worden bepaald met een combinatie van nieuwe ultrasnelle spectroscopische methoden en moleculaire dynamica.

  De ontogenie van migratie: een samenspel van genen en omgeving
  Dr. T. (Tamar) Lok (v), NIOZ – Department of Coastal Systems

  Veel dieren maken indrukwekkende reizen tussen broed- en overwinteringsgebieden. De routes die ze daarbij afleggen worden door een samenspel van genen en omgeving gevormd. In dit project gaan de onderzoekers dit samenspel ontrafelen om daarmee het aanpassingsvermogen van trekkende dieren op veranderingen in hun omgeving beter te kunnen begrijpen.

  De grote gevolgen van kleine fouten zichtbaar maken
  Dr. J. (Janne-Mieke) Meijer (v), UvA – Natuurkunde

  In elk kristal kunnen fouten in de kristalstructuur voorkomen. Zelfs de kleinste fouten kunnen veranderen hoe het gehele kristal zich gedraagt. Om kristallijne materialen te verbeteren gaat de onderzoeker slimme deeltjes en nieuwe microscopietechnieken combineren om op het kleinste niveau te ontrafelen hoe fouten vormen, bewegen en elkaar beïnvloeden.

  Het afsmelten van de Groenlandse ijskap en het effect op de kustecosystemen
  Dr. L. (Lorenz) Meire (m), NIOZ - Estuarine and Delta systems

  De Groenlandse ijskap smelt steeds sneller af en dit leidt tot een sterke toename in zoetwaterafvoer naar de kustzone. Dit project onderzoekt de gevolgen van de smeltende gletsjers op het fysisch, chemisch en ecologisch functioneren van de Groenlandse kustecosystemen.

  Begrijpen van algoritmische prestatiehiaten
  Dr. T. (Tillmann) Miltzow (m), UU

  Veel algoritmische problemen, zoals het handelsreizigersprobleem, kunnen in de praktijk optimaal worden opgelost. Andere computationele problemen, zoals Motion Planning of Sensor Networks, kunnen zelfs voor kleine voorbeelden niet exact worden opgelost. We zullen deze prestatiekloof verklaren.

  Hoe zangvogels leren zingen – en wat dit onthult over menselijke spraakontwikkeling
  Dr. S. (Sanne) Moorman (v), UU – Departement Psychologie

  Kinderen en zangvogels leren vocalisaties (spraak en zang, respectievelijk) door het imiteren van geluiden van hun soortgenoten. Ze ontwikkelen hun eigen vocalisaties door te oefenen. In dit onderzoek wordt bestudeerd hoe de hersenen het auditieve geheugen kunnen inzetten om het oefenen van vocalisaties te instrueren.

  De helderste neutronensterren in het universum
  Dr. A.A. (Alexander) Mushtukov (m), UvA - API

  Pulserende ultra-lichtgevende röntgenbronnen zijn de helderste neutronensterren in het heelal. Onderzoekers die de natuur van deze objecten onderzoeken werpen licht op de fysica van straling en materie-interactie onder de condities van extreme magnetische velden en temperaturen.

  Beperken leefomstandigheden buiten het broedseizoen hoe trekvogels reageren op klimaatopwarming?
  Dr. J. (Janne) Ouwehand (v), RUG - GELIFES

  Dieren moeten zich aanpassen aan menselijke omgevingsverandering. Waarom vooral trekkende organismen dit onvoldoende kunnen is onbekend. Door trekvogels meerdere seizoenen te volgen, wordt onderzocht of overwinteringslocaties en trekomstandigheden de reis- en broedschema’s beïnvloeden, en daarmee het aanpassingsvermogen begrenzen.

  Lerende algoritmes voor grote 3D-beelden
  Dr. D.M. (Daniël) Pelt (m), CWI - Computational Imaging

  Het nauwkeurig analyseren van beelden is belangrijk in veel onderzoeksgebieden. Lerende algoritmes kunnen de analyse sterk verbeteren, maar werken niet goed voor grote driedimensionale (3D) beelden. In dit project zullen nieuwe lerende algoritmes voor grote 3D-beelden worden ontwikkeld.

  Het nieuwste mysterie van astronomie: korte radioflitsen
  Dr. E. (Emily) Petroff (v), UvA – Anton Pannekoek Institute for Astronomy

  Uit verweggelegen sterrenstelsels komen krachtige, korte radioflitsen (zogenaamd ‘FRBs’). In een milliseconde zenden deze flitsen meer stralingsenergie uit dan de zon in een dag, maar we begrijpen niet hoe. Dit project zal een grote groep flitsen bestuderen om uit te vinden wat hun bron is.

  De topologie van haakgenererende verdelingen
  Dr. Á. (Álvaro) del Pino (m), UU - Departement Wiskunde

  Veel natuurkundige systemen kunnen worden beschreven door een bewegend deeltje onderhevig aan bepaalde restricties. Wiskundig gezien worden deze restricties beschreven door een verdeling in de raakbundel van een variëteit. Het doel van dit project is om deze verdelingen te classificeren en hun globale eigenschappen te bestuderen met behulp van technieken uit de differentiaalmeetkunde en de differentiaaltopologie.

  Hoe ik heb leren stoppen met zorgen maken en van onbetrouwbare hardware houden
  Dr. K. (Kaveh) Razavi (m), VU - Informatica

  Het toenemende aantal transistoren in computerhardware zorgt weliswaar voor betere prestaties, maar ook voor mindere hardware betrouwbaarheid. Hierdoor kunnen hackers systeembeveiliging omzeilen. Dit project onderzoekt het bouwen van veilige systemen, gebruikmakend van onbetrouwbare hardware.

  Waar is de quantummechanica gebleven?
  Dr. J.J. (Jelmer) Renema (m), UT – Complex Photonic Systems Group

  Ondanks dat we ervan overtuigd zijn dat quantummechanica correct is, merken we in het dagelijks leven niets van de vreemde effecten die door die theorie voorspeld worden. Waarom is dit? In dit onderzoek gaan natuurkundigen met behulp van licht een theorie testen die een mogelijk antwoord op deze vraag geeft.

  Blijf kalm en let op: een blik van binnenuit
  Dr. D.R. (Danai) Riga (v), UU – Translational Neuroscience

  Overmatige stress verstoort ons vermogen om aandacht te schenken aan relevante zaken en zorgt ervoor dat we impulsieve beslissingen nemen die we misschien later betreuren. Dit onderzoek zal de mechanismen in de hersenen identificeren die, bij blootstelling aan stress, zorgen voor optimale aandacht en goede beheersing van onze impulsen.

  Bestuderen hoe planeten gevormd worden
  Dr. G.R. (Giovanni) Rosotti (m), LEI

  Het onderzoek aan exoplaneten beperkt zich tot nu toe tot volwassen sterren en geeft daarom weinig inzicht in hoe planeten gevormd worden. Dit project combineert hydrodynamica, chemie en unieke nieuwe waarnemingen om de jongste exoplaneten en hun geboorte-omgeving te karakteriseren.

  Ontwikkeling van nieuwe genetische tools uit het bacterieel immuunsysteem ‘Argonaute’
  Dr. D.C. (Daan) Swarts (m), WUR – Laboratorium voor Biochemie

  Bacteriële immuunsystemen herkennen en knippen het DNA van virussen. Sommige immuunsystemen kunnen worden geherprogrammeerd zodat ze gebruikt kunnen worden voor genetische modificatie. Dit onderzoek richt zich op karakterisatie van nieuwe bacteriële immuunsystemen die voor dit doeleinde gebruikt zouden kunnen worden.

  Het ruimteweer volgen met pulsars
  Dr. C. (Caterina) Tiburzi (v), ASTRON

  De zonnewind en uitbarstingen in de corona van de zon beïnvloeden het magnetisch veld van de aarde. Om deze interactie te bestuderen, gebruikt de onderzoeker waarnemingen van pulsars (dode sterren). Hiermee ontwikkelt zij een nieuwe manier om nuttige kennis van het ruimteweer te verkrijgen.

  Beperkingen van kwantumgravitatie op het zichtbare universum
  Dr. I. (Irene) Valenzuela (v), UU - Faculteit Bètawetenschappen

  Elk model dat ons universum beschrijft moet aan bepaalde beperkingen voldoen, om consistent te kunnen zijn met een beschrijving van gravitatie met kwantumtheorie. Het doel van dit project is om deze beperkingen te bewijzen in snaartheorie, en de gevolgen ervan voor de natuurkundige effecten die we observeren in deeltjesversnellers en kosmologie.

  Neurale organisatie van lopen
  Dr. J.J. (Joshua) White (m), Erasmus MC - Neuroscience

  Lopen is een gecompliceerde taak en veel mensen met genetische aandoeningen zijn niet in staat om dit succesvol te volbrengen. Dit project onderzoekt de neurale organisatie en activiteit in complexe bewegingen zoals lopen.

  Mitochondriën: de sleutel voor nieuwe pijnstillers?
  Dr. ir. H.L.D.M. (Hanneke) Willemen (v), UMCU - Laboratory for Translational Immunology

  Chronische pijn komt voor bij 20 procent van de bevolking en pijnstillers zijn vaak niet effectief. Het is onbekend welke mechanismen pijn uitzetten en welke falen in patiënten met chronische pijn. In dit project wordt uitgezocht hoe de energiefabrieken van de cel (mitochondriën) zijn betrokken bij het ontstaan van chronische pijn.

  Het vinden van oplossingen voor diophantische vergelijkingen met behulp van moderne getaltheorie
  Dr. S. (Shuntaro) Yamagishi (m), UU – Mathematisch Instituut 

  Priemgetallen en de theorie van Diophantische vergelijkingen zijn onderwerpen die van belang zijn voor wiskundigen sinds de oude Grieken. De onderzoeker zal de getaltheorie gebruiken om deze onderwerpen te bestuderen met betrekking tot het vinden van oplossingen voor bepaalde vergelijkingen.

 • Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

  Klokkenluiden in de EU: het versterken van de individuele stem in het publieke belang
  Dr. V. (Vigjilenca) Abazi (v), UM- Internationaal Recht

  Het belang van klokkenluiders is ruim erkend in de EU. Toch blijft er een ogenschijnlijk onoplosbaar hiaat in de regelgeving bestaan. Hierdoor ontstaat er een onhoudbare spanning tussen de bescherming van rechten en de balans tussen wettelijke openbaarheid, privacy en geheimhouding. Dit project heeft als doel de kennis en de regulering ten aanzien van dit spanningsveld te vergroten door een empirisch en juridisch onderbouwd oplossingskader te bieden door middel van een geïntegreerde analyse.

  Het doorbreken van de transgenerationele overdracht van sociale angst
  Dr. E. (Evin) Aktar (v), LEI - Klinische psychologie

  Sociale angst komt voor in families. Ouders kunnen angst overdragen doordat hun kinderen hun angstige reacties meemaken. Dit project test, voor de eerste keer, of transgenerationele overdracht van angst geremd of verminderd kan worden door kinderen voorafgaand aan een angstige reactie zelfverzekerde reacties van de andere ouder te laten beleven.

  Krenten uit de Europese pap: de gevolgen van Chinese overnames van Europese bedrijven
  Dr. A. (Andrea) Ascani (m), UU -  Geografie

  Chinese bedrijven gaan, op aansporing van de overheid, steeds vaker eropuit in Europa om technologie in te kopen, wat bezorgdheid kweekt bij regeringen en in de publieke opinie. Dit project onderzoekt de implicaties van Chinees eigendom van Europese bedrijven ten aanzien van kennisoverdracht en prestaties van de betreffende regionale economieën.

  Niet hetero? Mentale gezondheid en victimisatie van LHB-jongeren
  Dr. L. (Laura) Baams (v), RUG –Pedagogical and Educational Sciences

  Lesbische, homo, en biseksuele (LHB) jongeren ervaren meer psychische klachten (depressie, suïcidaliteit), en worden vaker gepest dan heteroseksuele jongeren. Hoe komt dit tot stand? Door middel van vragenlijst- en dagboekstudies ga ik deze verschillen en mechanismen onderzoeken, en kijken of de schoolomgeving een positieve bijdrage kan leveren aan mentale gezondheid.

  Terug aan het werk na zwangerschapsverlof: Wat zijn de consequenties voor de baby?
  Dr. Roseriet Beijers (v) – RU, Behavioural Science

  Een goede start is belangrijk voor een gezond en gelukkig leven. In de eerste maanden na de bevalling gaan veel moeders weer aan het werk. Dit project onderzoekt of de stress rondom werkhervatting zijn weerslag heeft op de zorg, borstvoeding, en babyontwikkeling. Resultaten hebben implicaties voor de wetenschap en maatschappij.

  De receptie van Augustinus in middeleeuwse prekencollecties
  Dr. S. (Shari) Boodts (v), RU – Middeleeuwse Geschiedenis

  In het spoor van de vroegmiddeleeuwse prekencollectie van Alanus van Farfa, zal dit project onderzoeken hoe de verspreiding, bewerking, en re-interpretatie van de preken van Augustinus van Hippo in middeleeuwse liturgische handschriften de vorming van zijn autoriteit in het Latijnse Westen reflecteert en beïnvloedt.

  Hoe leeft elektroakoestische muziek voort?
  Dr. H.M. (Hannah) Bosma (v), UvA – Muziekwetenschap

  Experimentele elektronische muziek is moeilijk te bewaren en opnieuw uit te voeren. Dit komt door de snel verouderende software, de ongewone apparatuur, de unieke samenwerkingsverbanden en de vluchtigheid van geluid en performance. In hoeverre is de vergankelijkheid essentieel? Wat kan wel behouden blijven? Hoe? Wie zijn daarbij betrokken?

  Niet alleen grappig?: De invloed van politieke satire op politiek engagement onder jongeren
  Dr. M. (Mark) Boukes (m), UvA – Communicatiewetenschap

  Terwijl de consumptie van traditioneel nieuws afneemt neemt de populariteit van politieke satire steeds meer toe, vooral onder het jonge publiek. Dit project bestudeert de democratische consequenties van dit infotainment fenomeen. In het bijzonder wordt onderzocht of en hoe politieke satire invloed heeft op het politieke engagement van Nederlandse jongeren.

  Tegendraadse meningen in tijden van censuur: contrastieve herinneringen over het gedeelde verleden in Mechelen (1586-1621) en het geval van een verzameling handgeschreven orangistische teksten
  Dr. B.J.M. (Bram) Caers (m), UU - Moderne Europese talen en culturen

  Men denkt vaak dat sympathisanten van Willem van Oranje zich na de Val van Antwerpen (1585) gedeisd hielden, of naar het noorden verhuisden. Een openlijk orangistisch handschrift vervaardigd in de zuidelijke stad Mechelen toont het tegendeel en bewijst dat alternatieve meningen bleven circuleren in de Zuidelijke Nederlanden.

  Reflectief equilibrium en de deugd van de verstandigheid
  Dr. J.R. (Rob) Compaijen (m), RU – Ethiek en moraalfilosofie

  Hoewel reflectief equilibrium de meest invloedrijke methode is om morele kwesties op te lossen, is ze niet kritisch genoeg. In dit onderzoeksproject wordt de vernieuwende mogelijkheid verkend om reflectief equilibrium te versterken door haar aan te vullen met een theorie over de deugd van de verstandigheid.

  De wortels van salafistische koranuitleg: het korancommentaar van al-Qasimi
  Dr. P. (Pieter) Coppens (m), VU, Islamstudies

  Salafistische koraninterpretaties worden doorgaans gewantrouwd als radicaal. Voor maatschappelijke discussies over salafisme is het daarom belangrijk de wortels, groei en verspreiding van deze interpretaties te analyseren. Dit project doet dat middels het commentaar van de Damasceense salafi-geleerde al-Qasimi (d.d. 1914 CE).

  Overlevende tradities van Canadese Inuit
  Dr. S. P. A. (Sean) Desjardins (m), RUG – Pre-historie

  Kolonialisme en klimaatverandering hebben de laatste honderden jaren een dramatische impact gehad op de traditionele leefwijze van Inuit in Arctisch Canada. Sommige tradities, zoals de jacht zijn bewaard gebleven terwijl anderen verloren zijn gegaan. Dit onderzoek wil middels archeologische opgravingen en interviews met Inuit ouderen inzicht krijgen in het waarom.

  Hout, handel en technologie voor kunst
  Dr. M. (Marta) Domínguez Delmás (v), UvA – Technische Kunstgeschiedenis

  Hout uit historische kunstobjecten vertegenwoordigt materieel bewijs van historische houthandel en vroegere atelierpraktijken. Door technische kunstgeschiedenis en dendrochronologie te combineren, zal dit project wetenschappelijke ondersteuning bieden voor toeschrijvingen aan bepaalde kunstenaars, scholen of workshops, en zal een wetenschappelijke basis leggen voor curatoriële beslissingen met betrekking tot herstel- en conserveringsmethoden.

  Depressiebehandeling: de beste match
  Dr. E. (Ellen) Driessen (v), VU – Klinische Psychologie

  Iemand met een depressie heeft diverse behandelmogelijkheden, zoals medicatie en verschillende vormen van gesprekstherapie, maar we weten niet welke behandeling voor dit individu het beste werkt. Deze psycholoog-onderzoeker ontwikkelt een instrument, waarmee voor mensen met een depressie de optimale behandeling kan worden geselecteerd op basis van hun persoonlijke kenmerken.

  De rouwparadox: vermijding en toenadering bij een langdurige rouwstoornis
  Dr. M. C. (Maarten) Eisma (m), RUG - Klinische Psychologie

  Toenadering en vermijding van de overledene worden beide voorgesteld als cruciale mechanismen in ontwikkeling van ernstige en langdurige rouw. Om deze opmerkelijke paradox te verklaren, wordt het vernieuwende idee getoetst dat langdurige rouw wordt gekenmerkt door toenadering van de overledene maar vermijding van het definitieve afscheid van de overledene.

  "Kan ik dat nog een keer zien"? Terugspoelen en vooruitspoelen in het visuele brein
  Dr. M. (Matthias) Ekman (m), RU - Psychonomie en cognitieve psychologie

  In Netflix kun je gemakkelijk terugspoelen of vooruitspoelen naar een andere scène. Het brein gebruikt een soortgelijk mechanisme - het herhaalt eerdere ervaringen en spoelt vooruit om op toekomstige gebeurtenissen te anticiperen. De onderzoekers willen weten hoe dit mechanisme de waarneming van onze wereld beïnvloedt.

  Startups en diversiteit: Hoe om te gaan met vooroordelen in de werving?
  Dr. Y. (Yuval) Engel (m), UvA - Bedrijfskunde

  Startende ondernemingen worden beschouwd als cruciale banenmotoren. Vooroordelen in de werving van nieuwe medewerkers leiden tot een onderwaardering van diversiteit en ondermijnen veronderstelde positieve effecten. Dit onderzoeksvoorstel geeft ondernemers, werkzoekenden, investeerders en beleidsmakers inzicht in hoe vooroordelen in de werving door startende ondernemingen het hoofd kan worden geboden.

  Intelligente apps voor klinische therapeuten
  Dr. S. (Sacha) Epskamp (m), UvA,  Psychometrie

  Dit project legt de wetenschappelijke basis voor het ontwikkelen van intelligente apps die bijvoorbeeld patiënten kunnen diagnosticeren op psychische symptomen, alsmede de ernst van en relaties tussen symptomen over tijd kunnen meten. Een innovatief systeem, gebaseerd op geavanceerde netwerkmodellen, laat de apps alleen gepaste vragen stellen.

  Achter de wolken: de geboorte en dynamiek van morele markten
  Dr. P. ( Panayiotis ) Georgallis (m), UvA- Bedrijfskunde

  Morele markten, bedrijfssectoren die sociale verandering nastreven, zijn noodzakelijk voor de samenleving. Maar onder welke omstandigheden ontstaan en groeien zulke morele markten? In dit onderzoek ontwikkel ik een nieuw raamwerk over de genesis en evolutie van morele markten op basis van data van de Europese zonne-energie sector.

  Wat te verwachten? Leraar verwachtingen door een institutionele lens
  Dr. S.A.J. (Sara) Geven (v), UvA, Sociologie

  De verwachtingen en schooladviezen van leerkrachten zijn hoger voor kinderen uit hogere sociale milieus, ook bij gelijke schoolprestaties. Wat is de rol van de nationale en schoolcontext waarin verwachtingen en adviezen gevormd worden? Middels vignette experimenten en observationele data verschaft dit project inzichten in hoe onderwijsongelijkheid aangepakt kan worden.

  ‘Angstzweet‘: Van moleculen tot gedrag
  Dr. J.H.B. (Jasper) de Groot (m), UU – Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie

  Buiten het bewustzijn om “communiceert” onze lichaamsgeur sociale informatie van zender naar ontvanger. Middels een nieuwe aanpak gaan de onderzoekers ontdekken of mensen het “dierlijke” vermogen met elkaar delen om angst te communiceren via feromonen—van zender (moleculen) tot ontvanger (gedrag)—om uiteindelijk eventuele ongewilde communicatie te neutraliseren.

  Sociale dilemma’s oplossen als niet iedereen erop rekent
  Dr. J.A.J. (Jörg) Gross (m), LEI, Sociale-en organisatiepsychologie

  Collectieve pensioenvoorzieningen, klimaatverandering, en een overbelaste gezondheidszorg bedreigen de samenleving en vereisen dat mensen onderling goed samenwerken. Echter, sommige (groepen van) mensen hebben publieke voorzieningen meer nodig dan anderen en hoe dergelijke verschillen doorwerken op onderlinge samenwerking is onbekend. Dit project beantwoordt deze vraag en draagt oplossingen aan.

  Het nieuwe bijbellezen: hoe de humanistische bijbelkritiek kon ontstaan
  Dr. A. (Annet) den Haan (v), UU –  Middeleeuwse en neo-latijnse talen en culturen

  Tegenwoordig lezen we de Bijbel niet alleen als heilig boek maar ook op een wetenschappelijke manier. Die manier van lezen gaat terug op de Renaissance. Ik onderzoek de omstandigheden waarin bijbelkritiek kon ontstaan in de vijftiende eeuw, toen het Vaticaan een nieuw kenniscentrum werd en teksten makkelijker beschikbaar werden.

  Van ‘oneens’ naar ‘ongewenst’: affectieve polarisering in Europa
  Dr. E. (Eelco) Harteveld (m), UvA – Politicologie

  Het lijkt erop dat mensen in Westerse democratieën steeds vijandiger worden tegenover medeburgers met een andere politieke voorkeur. Dit wordt wel affectieve polarisering genoemd. Dit project onderzoekt de oorzaken en gevolgen hiervan met behulp van experimenten en een grootschalige analyse van enquêtes en politieke toespraken.

  Statistische afwijkingen in peer review begrijpen
  Dr. R. (Remco) Heesen (m), RUG, - Kenleer, wetenschapsleer

  Peer review is het proces waarmee wetenschappers elkaars werk beoordelen. Dit project onderzoekt hoe—zonder dat dit specifiek iemands schuld is—dit proces bepaalde groepen wetenschappers kan benadelen, in het bijzonder wanneer het werk van deze groepen moeilijker te beoordelen is.

  Hoe (slim) kiezen kinderen tussen rekenstrategieën?
  Dr. M. (Marian) Hickendorff (v), LEI – Pedagogische Wetenschappen

  Een rekenopgave zoals 812–784=? kun je op verschillende manieren oplossen. Het rekenonderwijs hecht er veel belang aan dat kinderen verschillende strategieën kunnen toepassen én dat ze daar slim tussen kiezen. Dit onderzoeksproject brengt in kaart hoe kinderen dat doen en hoe dat samenhangt met het rekenonderwijs dat ze krijgen.

  Dodelijk design: de politiek en techniek van autonome wapens
  Dr. M (Marijn) Hoijtink (v), VU - Bestuurswetenschap en Politicologie

  Technologische ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie en robotica hebben een fundamentele impact op de hedendaagse oorlogsvoering. Mijn project bestudeert de ontwikkeling van autonome wapens, of zogeheten killer robots en onderzoekt hoe in de ontwikkelingsfase de besluitvorming over wie er kan worden aangevallen, wanneer en met welke gevolgen tot stand komt.

  Een robot als collega
  Dr. S. (Suzanne) Janssen (v), UT – Communication Studies

  Dit project onderzoekt hoe medewerkers het werken met robots ervaren, met name in relatie tot de motivatie van medewerkers. Naast individuele ervaringen en strategieën om zo optimaal mogelijk met de robot te werken, onderzoekt dit project de sociale processen rondom robotgebruik in organisaties.

  Wat we kunnen leren van gelukkige neuroten?
  Dr. B.F. (Bertus) Jeronimus (m), RUG Ontwikkelingspsychologie

  De persoonlijkheidstrek neuroticisme is de sterkste voorspeller voor sociale en gezondheidsproblemen, disfunctioneren en onwelbevinden. Gelukkig zijn er ook gelukkige en goed functionerende neuroten. Drie studies identificeren verschillen in de sociale netwerken en dagelijkse patronen in gevoelens, gedachten en activiteiten, welke deze gelukkige neuroten onderscheiden van het kwetsbare neurotische individu.

  Het individu onderscheiden van de relatie in causale modellen
  Dr. T.D. (Terrence) Jorgensen (m), UvA - Psychometrie

  Dit project voegt sociale netwerken en structural equation modeling samen, en stelt daarmee onderzoekers in staat interpersoonlijke psychosociale processen te verklaren in menselijke interacties, zoals hoe gesprekken met vrienden het lichaamsbeeld en verstoord eetpatronen beïnvloeden. Hierdoor kunnen effectievere gerichte interventies, bijvoorbeeld anti-pestprogramma's voor specifieke slachtoffer–pesterparen, worden geïdentificeerd en geëvalueerd.

  Functionele differentiatie en generalisatie van het cortico-basale ganglia-thalamische netwerk
  Dr. M.C. (Max) Keuken (m), UvA - Psychonomie en cognitieve psychologie

  Het brein is een echte multitasker: vaak worden cognitieve, emotionele, en motorische taken tegelijkertijd uitgevoerd. Het is echter onduidelijk welke hersengebieden hierbij betrokken zijn. Het onderzoek richt zich op de structurele en functionele eigenschappen van het corticale-basale ganglia-thalamische netwerk dat hier mogelijk aan ten grondslag ligt.

  Herstel van historisch onrecht. Juridische, intellectuele en politieke herkomsten, c. 1650-1830
  Dr. R. (René) Koekkoek (m), UU - Moderne en contemporaine geschiedenis

  Herstel van historisch onrecht wordt vaak gezien als product van een specifiek naoorlogs historisch bewustzijn, mensenrechtenidealisme en dekolonisatie. Maar dit fenomeen heeft een langere, nog grotendeels onbegrepen geschiedenis die teruggaat tot de periode 1650-1830. Dit project onderzoekt de fundamenten van – en historische alternatieven voor – de omgang met historisch onrecht.

  Het Proximity Project: Eenzaamheid in de adolescentie verklaard door sociale relaties en sociale evaluaties
  Dr. G.M.A. (Gerine) Lodder (v), RUG - sociologie

  Eenzaamheid in de adolescentie heeft ernstige gevolgen. Het Proximity Project onderzoekt waardoor jongeren eenzaam worden. De focus ligt op dagelijks sociaal contact, op vriendschappen en op hoe we sociale relaties waarderen. Dit wordt onderzocht met wearables om dagelijks contact te meten, met smartphone vragenlijsten en door het analyseren van vriendschapsnetwerken.

  Verbonden door muziek. Huismuziek, emotie en sociale relaties in Nederland, 1815-1914
  Dr. F.P.G.B.M. (Floris) Meens (m), RU – Europese Cultuurgeschiedenis

  Wat betekent muziek voor mensen? Die vraag staat centraal in Verbonden door muziek. Dit project onderzoekt de correlatie tussen huismuziek, emoties en sociale verbanden in Nederland tijdens de periode bij uitstek waarin de klassieke muziekcultuur vorm kreeg.

  Een negatieve mediarealiteit?
  Dr. G.L.A. (Toni) van der Meer (m), UvA - Communicatiewetenschappen

  Media zijn geneigd negatieve informatie te selecteren, ondanks dat leefomstandigheden zijn verbeterd. In dit onderzoek wordt geanalyseerd hoe vertekeningen in nieuwsberichtgeving in de loop der tijd zijn veranderd, wie zich tegenwoordig blootstelt aan negatief nieuws en wat de effecten zijn op publieke gevoelens van angst.

  Kan minimalisme post-economische groei waarden en praktijken stimuleren?
  Dr. M.M. (Miriam) Meissner (v), MU - Vergelijkende literatuurwetenschap

  Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten geïndustrialiseerde samenlevingen omschakelen naar economische systemen zonder economische groei. Door haar impopulariteit is deze transitie vooralsnog zeer onwaarschijnlijk. Dit onderzoek kijkt naar hoe hedendaagse minimalistische initiatieven nieuwe post-economische groei waarden en praktijken kunnen stimuleren.

  Netwerk Testen
  Dr. G. (Geert) Mesters (m), VU Amsterdam - Econometrie

  Netwerk structuren hebben grote invloed op geaggregeerde uitkomsten in de macroeconomie en stabiliteit in de financiële wereld. Een moeilijkheid is dat deze netwerken vaak niet geobserveerd worden. In dit onderzoek ontwikkelen we methoden voor het testen van netwerkstructuren die worden geschat op basis van geobserveerde tijdreeksen.

  Maatwerk of willekeur in zorg aan de keukentafel?
  Dr. L.E. (Lieke) Oldenhof (v), EUR – Bestuurskunde

  Ervaren burgers en professionals ‘maatwerk’ of ‘willekeur’ aan de keukentafel? Dit project geeft antwoord op deze vraag door te onderzoeken hoe de decentralisatie van zorg wordt vertaald in keukentafelgesprekken over de noodzakelijkheid van publieke zorg. Inzichten dragen bij aan professionele ontwikkeling van wijkteams en een meer rechtvaardige toewijzing van zorg.

  Artificiële ethici
  Dr. E.R.H. (Elizabeth) O'Neill (v), TUE – Ethiek, moraalfilosofie

  Artificiële intelligentie (AI) van de toekomst kan beter toegerust zijn in ethisch redeneren dan mensen. Als AI zou adviseren om de meest fundamentele morele overwegingen te veranderen, is er een context denkbaar waarin dit advies opgevolgd zou moeten? Dit project onderzoekt zowel praktische als filosofische implicaties van deze artificiële ethici.

  Een systeem voor een informatie-gedreven model van stedelijke activiteit – reisroutines van generieke huishoudens
  Dr. S. (Soora) Rasouli (v), TUE – Planning

  Het voorspellen van de verkeersvraag is een kernactiviteit van verkeersplanning. De huidige generatie van modellen wordt snel minder relevant als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zoals shared cars en mobility-as-a-service, mogelijk gemaakt door ICT. Dit project stelt zich daarom tot doel een prototype van de nieuwe generatie verkeersmodellen te ontwikkelen.

  De paradox van de romantische liefde
  Dr. A (Rahil) Roodsaz (v), UvA – Gender studies

  Het ideaal van romantische liefde blijkt in praktijk moeilijk haalbaar. De onderliggende paradoxale waarden van autonomie en toewijding gekoppeld met de laatmoderne verantwoordelijkheid van het individu om gelukkig te zijn, veroorzaken veel liefdesleed. Dit project onderzoekt hoe individuen in Nederland omgaan met romantische liefde in verschillende soorten relaties en huishoudens.

  Het Parthenon en zijn verhalen van vijandschap
  Dr. J. Z. (Jan Zacharias) van Rookhuijzen (m), UU - Archeologie

  Het Parthenon in Athene wordt vaak gezien als symbool van Westerse beschaving. Maar verhalen van vijandschap, waarin Perzen en Turken als verwoesters worden gekenschetst, ondersteunen deze symboliek. Dit project beoogt dergelijke verhalen een rol te geven in een herziene bouwgeschiedenis van het Parthenon.

  Verbind of verga: van de genesis van connecties naar de creatie van innovatie
  Dr. V.G. (Vittoria) Scalera (v), UvA - Bedrijfskunde

  Innovatie is nuttig om politieke en sociaaleconomische uitdagingen aan te pakken. Samenwerking wordt gezien als een deugd, maar waar en hoe mensen innoveren verandert snel vanwege digitalisering en internationale mobiliteit (bijvoorbeeld migratie). Ik onderzoek systematisch hoe connecties binnen en tussen landen vormen en het effect daarvan op kennisontwikkeling en disseminatie.

  De invloed van malaria in de Middeleeuwen
  Dr. R. (Rachel) Schats (v), LEI - Archeologie

  Hoewel tot 1950 malaria veel voorkwam in Nederland, is er nog weinig bekend over deze ziekte in de Middeleeuwen. In dit onderzoek wordt gekeken naar middeleeuwse menselijke skeletten om zo meer te weten te komen over de verspreiding en over effecten van malaria op de middeleeuwse mens.

  Mensenrechten, non-dominantie en beperkingen op vrije woonplaatskeuze van vluchtelingen
  Mr. dr. C.H. (Lieneke) Slingenberg (v), VU – Internationaal en Europees recht

  Steeds vaker bepalen Europese staten waar vluchtelingen binnen hun grenzen wel of niet mogen wonen. Dit project onderzoekt welke (inter)nationale en Europese regels en rechten op deze vrijheidsbeperkingen van toepassing zijn en of en hoe deze regelgeving betere bescherming kan bieden tegen dominantie: de mogelijkheid van willekeurige machtsuitoefening.

  Aanpak van geweld tegen trans- en interseks-personen in mensenrechten
  Dr. L.P.A. (Lorena) Sosa (v), UU – Internationaal en Europees Recht

  Trans- en interseks-personen worden over de hele wereld geconfronteerd met ernstige intimidatie en geweld. De mensenrechtenkaders voor gendergerelateerd geweld, gericht op vrouwen, besteden geen of nauwelijks aandacht aan deze gevallen. Dit project onderzoekt deze normen, verklaart hun tekortkomingen en doet suggesties voor verbetering.

  (Hoe) Werkt diertherapie?
  Dr. S. (Stephanie) van der Steen (v), RUG - Ontwikkelingspsychologie

  Diertherapie is populair, maar er is geen eenduidig bewijs voor het effect hiervan. Dit onderzoek kijkt naar het effect van hondentherapie voor kinderen met Downsyndroom en autisme en naar een mogelijk mechanisme dat dit effect kan verklaren: Een toenemende afstemming tussen de bewegingen van het kind en de therapiehond.

  Zuiderroute: Indiase activisten en de Afro-Aziatische beweging in de vroege Koude Oorlog
  Dr. C.M. (Carolien) Stolte (v), LEI - Moderne en contemporaine geschiedenis

  Waarom ontmoeten een Indiase feministe en een Algerijnse dichter elkaar in het Caïro van de jaren vijftig? Waarom traint een Ghanese vakbondsleider zijn Indiase collega’s om zich te organiseren? Dit project richt zich op Indiase activisten in de Afro-Aziatische beweging, die ontstond tijdens de dekolonisatie en de vroege Koude Oorlog.

  Betwiste beelden: islam, visuele cultuur en diversiteit in Nederland
  Dr. P. (Pooyan) Tamimi Arab (m), UU – Religiestudies en theologie

  Commoties omtrent beelden staan centraal in wereldwijde debatten over de islam en diversiteit. Deze etnografische studie onderzoekt de rol van betwiste beelden – afbeeldingen van de profeet Mohammed, posters van kussende islamitische vrouwen en beledigende visuele cultuur – in het publieke debat over divers geloven in Nederland.

  Munten aan de macht? De opkomst van munten als een vorm van geld in de Romeinse wereld (4e-3e eeuw v. Chr.)
  Dr. M.K. (Marleen) Termeer (v), LEI – Archeologie

  In de antieke wereld begon Rome relatief laat met het gebruik van muntgeld. Dit project onderzoekt hoe muntgeld geaccepteerd raakte, en hoe dit proces zich verhoudt tot vroege Romeinse staatsvorming. Op deze manier draagt het project bij aan een beter begrip van (munt)geld als sociaal en politiek fenomeen.

  De cognitieve oorzaken en gevolgen van roken
  Dr. J.L. (Jorien) Treur (v), UvA

  Er zijn nog steeds veel mensen die roken en stoppen is erg moeilijk. In dit project worden geavanceerde onderzoekstechnieken – uit de genetica en experimentele psychologie – gebruikt om te onderzoeken welke rol executieve vaardigheden (cognitieve vermogen) spelen bij rookgedrag, en of rokers gemakkelijker kunnen stoppen wanneer we deze executieve vaardigheden trainen.

  De diversificatie van georganiseerde misdaad naar de illegale handel in natuurlijke hulpbronnen
  Dr. D.P. (Daan) van Uhm (m), UU, Criminologie

  Het voorgestelde onderzoek ontwikkelt een innovatieve benadering om te begrijpen hoe en waarom transnationale criminele organisaties diversifiëren naar de illegale handel in natuurlijke hulpbronnen door het verband tussen milieumisdrijven en andere serieuze vormen van criminaliteit te onderzoeken.

  Op zoek naar het affectieve engram van het autobiografisch geheugen
  Dr. R.M.V. (Renée) Visser (v), UvA – Klinische psychologie

  Sterke emotionele herinneringen liggen ten grondslag aan psychologische stoornissen, zoals depressie en angst. De onderzoeker zal eerst met behulp van hersenscans de neurale representatie van zulke herinneringen in kaart brengen, en vervolgens onderzoeken of interventies tijdens het ophalen van een herinnering de emotionele lading hiervan kunnen versterken of verzwakken.

  Grenzen doorbreken: Verstoringen oplossen door effectieve samenwerking tussen teams
  Dr. T.A. (Thom) de Vries (m), RUG – Human Resource Management and Organizational Behavior

  Organisaties worden onvermijdelijk geconfronteerd met verstoringen, zoals falende apparatuur, extreme weersomstandigheden of soms zelfs terreurdreigingen. Ik onderzoek hoe organisaties de nadelige gevolgen van dergelijke verstoringen kunnen beperken door de samenwerking van hun teams met andere teams binnen en buiten de organisatie te verbeteren.

  Met handen gedragen: Menselijk gedrag in de moderne logistiek
  Dr. J. (Jelle) de Vries (m), EUR - Bedrijfskunde

  Ondanks toenemende automatisering en robotisering spelen mensen een essentiële rol in de moderne logistiek. De invloed van menselijk gedrag wordt echter in onderzoek en de praktijk onderschat. Met realistische experimenten bestudeert dit onderzoek de impact van menselijk gedrag en robotisering op productiviteit, kwaliteit, en medewerkerstevredenheid in verschillende operationele omstandigheden.

  Toewerken naar een gepersonaliseerde aanpak van gedragsproblemen bij kinderen
  Dr. J. (Joyce) Weeland (v), UvA - Pedagogische en Onderwijswetenschappen

  Hoewel elk gezin uniek is, behandelen we gezinnen met kinderen met gedragsproblemen doorgaans hetzelfde. In de Profile studie onderzoek ik welke gezinnen profiteren van opvoedinterventies, welke niet, en waarom zij (niet) profiteren. Gezinsgerichte onderzoeksmethoden kunnen ons helpen bestaande interventies gerichter−en daarmee efficiënter−in te zetten.

  Klimaatrechtvaardigheid via de rechter
  Dr. M.J. (Margaretha) Wewerinke-Singh (v), LEI - Rechten

  In navolging van de Urgenda ‘klimaatzaak’ stappen activisten overal ter wereld naar de rechter om ambitieuzer klimaatbeleid af te dwingen, vaak op gronden van mensenrechten. Dit interdisciplinaire project onderzoekt de effectiviteit en mogelijke keerzijden van dit soort acties.

  Embryo in Silico: Voortplanten met data
  Dr. L. (Lucy) van de Wiel (v), UvA - Culturele antropologie

  Tegenwoordig wordt embryoselectie in IVF steeds vaker gedaan met behulp van nieuwe datatechnologieën (predictive analytics, machine learning) op basis van visuele en genetische informatie. Hoe komt het dat deze technologieën zo snel op grote schaal zijn ingevoerd en wat zijn de effecten hiervan op de IVF-praktijk?

  Wanneer de plicht roept: omgaan met fragmentatie in crisismanagement
  Dr. J.J. (Jeroen) Wolbers (m), LEI - Security and Global Affairs, Faculty of Governance and Global Affairs

  Fragmentatie –het uiteenvallen van samenwerking– is een van de meest uitdagende organisatiekundige problemen in crisismanagement. Ik vergelijk crisisoperaties om de onderliggende oorzaken van fragmentatie te vinden en gebruik experimenten om te bepalen welke tactieken kunnen worden ingezet om fragmentatie te sturen.

 • Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

  Personalized Dosimetry in MRI; Tailored to fit 
  Dr. ir. W. (Wyger) Brink (m), LEI - LUMC

  De patiëntveiligheid van MRI-scanners is gebaseerd op statistische modellen van de energieabsorptie, met ruime one-size-fits-allveiligheidsmarges die ten koste gaan van de beeldkwaliteit. In dit project zullen we snelle computersimulaties ontwikkelen die een patiëntspecifieke veiligheidsmarge bepalen aan het begin van de MRI-scan, om de beeldkwaliteit te maximaliseren.

  ACMI: een nieuw hulpmiddel om de complexiteit van het menselijk lichaam te onderzoeken
  Dr. J. (Jeremy) M C Brown (m), TUD - Radiation Science & Technology Department

  Medische beeldvorming is een cruciaal instrument in ons streven ziekten beter te begrijpen, voorkomen en behandelen. Dit onderzoek zal een nieuwe moleculaire beeldvormingsmethode opleveren die tegelijkertijd meer dan drie biologische processen kan volgen met hoge resolutie en gevoeligheid. Hiermee kunnen artsen betere behandelingen ontwikkelen voor agressieve ziekten zoals kanker.

  Het voorspellen van plotse hartritmestoornissen met computersimulaties
  Dr. M.J.M. (Matthijs) Cluitmans (m), UM 

  Levensbedreigende hartritmestoornissen kunnen plots ontstaan in ogenschijnlijk gezonde personen. In dit onderzoek worden nieuwe beeldvormende technieken gecombineerd met computersimulaties om te kunnen begrijpen hoe deze ernstige ritmestoornissen ontstaan. Zulke computersimulaties helpen in de toekomst hopelijk om per individu het risico op plotse hartdood te voorspellen en passende behandeling te kiezen.

  Het begrijpen en beheersen van voetgangersstromen
  Dr. A. (Alessandro) Corbetta (m), TU/e - Technische Natuurkunde

  Drukte, wachtrijen, aantallen bezoekers die niet adequaat worden opgevangen: klinkt dat bekend? Wat als automatische systemen in real-time voetgangersstromen konden reguleren en voor meer comfort en veiligheid zouden zorgen? Dit onderzoeksproject analyseert live videobeelden en gebruikt wiskundige modellen en zelflerende systemen. Als voetganger gaan we hier dagelijks voordeel van ondervinden.

  C’EST MULTIPLE SCLEROSE!
  Dr. ir. A.E. (Ece) Ercan (v), LEI

  Toediening van contrastmiddelen is een gangbare praktijk voor het evalueren van ziekteprogressie van multiple sclerose. Met dit project wil de onderzoekster een nieuwe beeldvormingstechniek (CEST genaamd) ontwikkelen die de magnetische eigenschappen van de moleculen in de hersenen zal gebruiken en daarmee de noodzaak van externe contrastvloeistoffen te elimineren.

  Hacking Photosynthesis: a biosensor for environmental pollutants 
  Dr. V.M. (Vincent) Friebe (m), VU, Biophysics

  Bestrijdingsmiddelen zoals pesticiden zijn noodzakelijk om de opbrengst van landbouw te verhogen. Dit onderzoek heeft tot doel een biologische sensor te ontwikkelen om residuen van pesticiden in het drinkwater snel en eenvoudig te detecteren.

  Flexibele, snelle hoogspanningspulsen voor een beter milieu
  Dr. T. (Tom) Huiskamp (m), TUE - Electrical Engineering 

  Door elektrische energie in korte hoogspanningspulsen aan te bieden kan lucht en water worden gereinigd en kan water desinfecterend en voedselrijk voor planten gemaakt worden. De onderzoeker gaat een nieuwe, snelle, solid-state flexibele gepulste hoogspanningsvoeding ontwikkelen om de robuustheid, efficiëntie en regelbaarheid van deze toepassingen een significante boost te geven.

  ‘Gevangen in sap’: Een milieuvriendelijke manier om gewassen te beschermen tegen bladluizen en virussen
  Dr. K.J. (Karen) Kloth (v), WU

  In de landbouw worden veel insecticiden gespoten. Vooral bladluizen zijn een groot probleem. Als gewassen een betere weerstand hebben tegen ziekten en plagen, kunnen we met minder chemicaliën toe. Ik ga een spannend natuurlijk mechanisme onderzoeken in het saptransport van planten, om gewassen beter te beschermen tegen bladluizen en virussen.

  Vertraagde brand met microcapsules
  Dr. ir. G.P.R. (Guillaume) Lajoinie (m), UT

  Huidige brandvertragende coatings, waarbij de verflaag opzwelt bij blootstelling aan hitte, zijn gebaseerd op scheikundige reacties. De maximaal haalbare brandwering is daarmee echter bereikt. In dit project ontwikkel ik een geheel nieuwe coating gebaseerd op het natuurkundige principe van de verdamping van watermicrocapsules voor een betere hitte-isolatie, beperking van gebouwschade, en bovenal het redden van kostbare mensenlevens.

  Interfaces in innovatieve hybride betonconstructies voor de toekomst
  Dr. M. (Mladena) Luković (v), TUD

  Betonconstructies voldoen niet aan de maatschappelijke behoeften: korte bouwtijd, weinig onderhoud en milieuvriendelijk. Innovatieve systemen zijn nodig. Hybride constructies, die innovatief en traditioneel beton combineren, zijn de toekomst. Interfaces bepalen hun kwaliteit. Dit onderzoek betreft de fundamenten van interfaces, met invloed voor bestaande hybride systemen (instorting Eindhoven), versterking en reparatie.

  Tweedimensionale materialen als innovatieve contacten in zonnecellen
  Dr. ir. B. (Bart) Macco (m), TUE

  Vanwege hun uitzonderlijke eigenschappen worden tweedimensionale materialen als belangrijke nieuwe bouwsteen beschouwd in de nano-elektronica. In dit project zullen deze 2D-materialen in een heel nieuw veld verkend worden: om de efficiëntie-limiterende contacten van siliciumzonnecellen te verbeteren en dat op een industrieel haalbare manier.

  Insecten in het spotlicht
  Dr. ir. ing. D.G.A.B. (Dennis) Oonincx (m), WU

  Afwezigheid van zonlicht in insectenproductiesystemen verhindert de aanmaak van vitamine D. Dit kan de kwaliteit van die insecten beperken. Dit project bepaalt hoe vitamine D wordt omgezet en benut door insecten, wat vervolgens leidt tot betere benutting van insecten voor afvalverwerking, biologische bestrijding en als voedsel.

  Superresolutie microscopie in levend weefsel 
  Dr. C.S. (Carlas) Smith (m), TUD - Center for Systems and Control 

  Superresolutiemicroscopie in levend weefsel is essentieel voor ons begrip van ziekten en ontwikkeling van behandelmethoden, echter beeldvorming van levend weefsel is met bestaande technieken niet mogelijk. De onderzoeker combineert optica en informatieaspecten voor maximalisatie van de opgenomen informatie-inhoud van een microscoop, en behaalt zo beeldvorming met nanometer-resolutie in levend weefsel.

  Kan genomische dierfokkerij blijven bijdragen aan toekomstige voedselzekerheid?
  Dr. Y.C.J. (Yvonne) Wientjes (v), WU - Animal Breeding and Genomics 

  Dierfokkerij is essentieel voor het behalen van de vereiste voedselproductie in de toekomst. Momenteel worden genomische gegevens gebruikt om de beste fokdieren te selecteren. Dit project kwantificeert de lange-termijn effecten van genomische selectiemethoden en evalueert of huidige methoden moeten worden verbeterd voor een blijvende bijdrage van dierfokkerij aan toekomstige voedselzekerheid.

  Suikerdecoratie van wormvaccins
  Dr. ir. R.H.P. (Ruud) Wilbers (m), WU

  Periodiek ontwormen van mensen en dieren leidt wereldwijd tot zorgwekkende ontwikkeling van resistentie tegen antihelmintica. Vaccins zouden in theorie een alternatief kunnen bieden, maar zijn tot dusver onvoldoende effectief gebleken. Het oplossen van het belangrijkste knelpunt, het namaken van natuurlijke suikerdecoraties op vaccins, is het doel van dit projectvoorstel.

  De rol van dieren in een circulair voedselsysteem
  Dr. H.H.E. (Hannah) van Zanten (v), WU

  Dieren worden in toenemende mate gevoerd met producten die mensen ook kunnen eten, dit leidt tot feed-food competitie om natuurlijke hulpbronnen. Dit onderzoek evalueert hoe dieren te benutten in een circulair voedselsysteem, waardoor deze competitie wordt vermeden en geeft daarmee inzicht in het duurzaam produceren en consumeren van dierlijke producten.

 • ZonMw

  Hersen-genen in 3D
  Dr. H.H.H. (Hieab) Adams (m) , Erasmus MC Epidemiology

  Neurodegeneratieve aandoeningen hebben een ingewikkelde genetische oorzaak die nog niet goed wordt begrepen. Dit onderzoek zal eerst gedetailleerd bepalen wat effecten van deze aandoeningen op de hersenen zijn. Vervolgens wordt dit gecombineerd met 3D-informatie over de genen om zo ons genetische begrip van deze aandoeningen te verbeteren.

  Verklevingen in beeld
  Dr. R.P.G. (Richard) ten Broek (m), Radboudumc  Heelkunde

  Verklevingen zijn inwendige littekenweefselstrengen en zijn een veelvoorkomende oorzaak voor chronische buikklachten na operaties. In dit onderzoek wordt een nieuwe methode ontwikkeld om dit littekenweefsel met bewegende MRI-beelden op te sporen. Tevens bestudeert de onderzoeker of met deze nieuwe techniek patiënten met chronische buikpijn doelmatiger kunnen worden behandeld.

  Ik heb een droom: seksegevoelige zorg in slaap en depressie
  Dr. B.F.P.(Birit) Broekman (v), VU University Medical Center

  Zowel insomnia als depressie komen meer voor bij vrouwen dan mannen. Deze sekseverschillen zijn opvallend, maar onbegrepen. Middels twee cohortstudies en twee experimentele studies, zal ik de slaapdepressie-link bestuderen, en onderzoeken welke rol geslachtshormonen hierin spelen. De resultaten kunnen bijdragen aan ontwikkeling van sekse-sensitieve behandelingen voor insomnia en depressie.

  De bloed-hersenbarrière in verdwijnende witte materie: vullen van een kennistekort
  Dr. M. (Marianna) Bugiani (v), VU medisch centrum

  Astrocyten op de proef. Genetische wittestofziekten breken de witte stof van de hersenen af en veroorzaken handicap en overlijden. Astrocyten (type hersencellen) zijn essentieel voor wittestofgezondheid, maar weinig is bekend van hun bijdrage aan wittestofziekten. Mijn onderzoek suggereert dat die groot is. Dat ga ik in detail onderzoeken.

  Groei van borstkanker visualiseren in 3D
  Dr. J.F (Florijn). Dekkers (v),  Hubrecht Institute, Utrecht

  Variatie binnen verschillende borstkankers beperkt effectiviteit van therapie en veroorzaakt resistentie. Met behulp van geavanceerde microscopische technieken zullen wij de groei in verspreiding van lichtgevende humane borsttumoren visualiseren in de tijd om zo de pathologie van borstkanker beter te begrijpen.

  Miscommunicatie in de darm tijdens alcoholische leverziekte.
  Dr. T. (Tim) Hendrikx (m), Maastricht University.

  Bijna 50 procent van alle gevallen van levercirrose, oftewel onherstelbare leverschade, is het resultaat van overmatig alcohol gebruik. De onderzoeker zal de invloed van specifieke bacteriële afbraakproducten op ontstekingscellen in de darm bestuderen om nieuwe aangrijpingspunten te identificeren voor de behandeling en diagnose van alcohol gerelateerde leveraandoeningen.

  Het plaatje van ADHD compleet maken
  Dr. M. (Martine) Hoogman (v),  Radboudumc Genetica

  De beperkingen van ADHD zijn bekend, minder weten we over positieve kanten van ADHD, zoals creativiteit. Om het plaatje van ADHD completer te maken, wil ik creativiteit in de onderliggende neurobiologie onderzoeken in grootschalige klinische en populatie studies. Resultaten zullen bijdragen aan onderwijs, behandeling en kwaliteit van leven van patiënten.

  Hoe beïnvloeden normale bindweefselcellen het gedrag van borsttumorcellen?
  Dr. J.M. (Julia) Houthuijzen (v), Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Molecular Pathologie

  Borsttumoren bevatten naast kwaadaardige cellen ook normale bindweefselcellen die met elkaar communiceren en tumorontwikkeling en uitzaaiing kunnen versnellen. Dit project wil inzicht krijgen hoe deze communicatie verloopt, met als uiteindelijk resultaat een therapie te ontwikkelen om deze  communicatie te verbreken en zodoende tumorgroei te remmen.

  Flauw van angst door naalden en bloed…hoe kan dat?
  Dr. E.M.J. (Elisabeth) Huis in ‘t Veld (v), Universiteit van Tilburg - Psychologie, Sanquin Research

  Veel mensen vallen flauw bij het zien van naalden of bloed, waardoor ze medische zorg ontwijken. De onderzoekers gaan met behulp van warmtebeeldcamera’s onderzoeken hoe de hersenen en het lichaam reageren in dergelijke situaties, en een smartphone interventie ontwikkelen die gebruikt kan worden om de kans op flauwvallen te verlagen.

  Stofwisseling van de bloedvaten sturen tegen slagaderverkalking
  Dr. J. (Jeffrey) Kroon (m), AMC – Afdeling Vasculaire Geneeskunde

  20 procent van de bevolking heeft een verhoogd lipoproteine(a). Ook wel bekend als het onderbelichte, maar ziekmakender broertje van LDL; het ‘slechte cholesterol’. Dit leidt vaak tot een ontstoken vaatwand en uiteindelijk slagaderverkalking. Dit project bestudeert manieren om dit te remmen door het sturen van de stofwisseling van de bloedvaten.

  De wisselwerking van hersengebieden in autisme 
  Dr. L. (Lieke) Kros (v), Erasmus MC – Neurowetenschappen

  Autisme is een veelvoorkomende neurologische ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door sociale problemen en repetitief gedrag. Verstoringen in cerebellaire ontwikkeling of werking kunnen autisme veroorzaken. Ik ga onderzoeken hoe het cerebellum andere essentiële gebieden beïnvloedt om beter te begrijpen hoe deze wisselwerking bijdraagt aan autisme en hopelijk nieuwe behandelingsmogelijkheden te helpen identificeren.

  Keuzebewustzijn als voorwaarde voor gepaste zorg
  Dr. M. (Marleen) Kunneman (v) - LUMC, Medische Besliskunde, afdeling Biomedical Data Sciences

  Gepaste zorg is zorg die aansluit bij de doelen, voorkeuren, en het leven van de patiënt. De onderzoekers testen een training voor oncologen om hun gesprekken met patiënten over behandelkeuzes te verbeteren. Dit start met patiënten bewustmaken van behandelkeuzes, en eindigt bij zorg die beter past bij individuele patiënten.

  Wat is de invloed van het langer thuis blijven wonen van mensen met dementie op de kosten en op het aantal crisissen
  Dr. J.L. (Janet) MacNeil Vroomen (v), Academisch Medisch Centrum

  Een aantal landen heeft sterk geïnvesteerd in het langer thuis laten wonen van mensen met dementie. Deze aanvraag onderzoekt het effect van deze investeringen: wonen personen met dementie langer thuis, verblijven zij minder/korter in verpleeg- en  ziekenhuizen, maken zij minder crises door en wat zijn de kosten van deze crises?

  Gepersonaliseerde zorg voor schildklierpatiënten
  Dr. M. ( Marco)  Medici (m), Erasmus MC Interne Geneeskunde

  Wereldwijd hebben miljoenen patiënten met een schildklierziekte invaliderende restklachten en een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit, omdat voor de individuele patiënt momenteel onvoorspelbaar is wat diens optimale schildklierwaarden zouden moeten zijn. Het doel van dit project is deze te voorspellen, leidend tot gepersonaliseerde zorg voor patiënten met schildklierziekten.

  Alvleesklierkanker beter opereren door oplichten van kankercellen
  Dr. J.S.D. (Sven) Mieog (m), Leids Universitair Medisch Centrum Divisie 1 Heelkunde

  Alvleesklierkanker komt vaak terug na een operatie. Het volledig wegsnijden van tumoren is één van de belangrijkste uitdagingen om de prognose van alvleesklierkankerpatiënten te verbeteren. De onderzoekers bekijken of het tijdens de operatie laten oplichten van kankercellen chirurgen helpt om vaker de tumor volledig te kunnen verwijderen.

  Loopstoornissen bij Parkinson: naar persoonsgerichte revalidatie
  Dr. J.H. (Jorik) Nonnekes (m), Radboudumc, afdeling revalidatiegeneeskunde

  Loopstoornissen komen veel voor bij de ziekte van Parkinson. Het lopen verbetert vaak door toepassing van compensatiestrategieën. Deze compensatiestrategieën zijn nooit systematisch onderzocht, en hierdoor is de huidige behandeling suboptimaal. Om uiteindelijk persoonsgerichte revalidatieprogramma’s te kunnen ontwikkelen, onderzoek ik welke compensatiestrategieën het lopen verbeteren, en bestudeer ik het onderliggende werkingsmechanisme.

  Het ontrafelen van de vasculaire component in dementie
  Dr. S. (Sanneke) van Rooden (v) Leiden University Medical Center Department of Radiology

  De onderzoekster heeft een zeer gevoelig meetinstrument ontwikkeld om hele vroege schade aan hersenvaten aan te tonen. Schade aan de hersenvaten speelt een grote rol bij het ontwikkelen van dementie. Dit meetinstrument wil de onderzoekster nu toepassen in dementie patiënten om de associatie tussen vaatschade en dementie te onderzoeken.

  Gezond ouder worden door fysiek slim te trainen
  Dr. T (Tim), Snijders (m), Maastricht University - humane biologie en bewegingswetenschappen.

  Veroudering gaat gepaard met verlies van spiermassa, resulterend in verminderde gezondheid en dagelijks functioneren van ouderen. Dit verlies wordt mede veroorzaakt door een verminderde doorbloeding van het skeletspierweefsel. In dit onderzoek wordt onderzocht of duurinspanning de doorbloeding van het skeletspierweefsel kan herstellen om het behoud van spiermassa en gezondheid te bevorderen in ouderen.

  Grote impact van kleine bloedvaten
  Dr. T. (Thomas) van Sloten (m), Maastricht University CARIM School for Cardiovascular Diseases

  Depressie treft veel oudere mensen, maar er is weinig kennis over de oorzaken. De onderzoekers bestuderen of verminderde functie van de kleinste bloedvaten in de hersenen bijdraagt aan ouderdomsdepressie. Ook wordt onderzocht of behandeling gericht op verbetering van de functie van deze bloedvaten depressie voorkomt.

  Lekkende hersenvaatjes in dementie
  Dr. S.J. (Susanne) van Veluw (v), LUMC, afdeling RadiologieNeurowetenschappen 

  In de hersenen van ouderen met dementie stapelt het eiwit Amyloid zich vaak op rondom de kleine hersenvaatjes, wat mini-hersenbloedingen tot gevolg heeft. De onderzoeker gaat met geavanceerde beeldvormende technieken in hersenweefsel van overleden patiënten en levende muizen na wat precies de oorzaak van deze lekkende vaten is.

  HDL-afhankelijke overspraak tussen lipiden en immuunmediatoren in hart- en vaatziekten
  Dr. E. (Emiel) van der Vorst (m)Maastricht Universitair Medisch Centrum Pathologie

  Lipiden en immuunmediatoren spelen beiden een cruciale rol in diverse chronische ontstekingsziekten. In dit project zal de aanvrager een nieuw mechanisme ontrafelen voor de samenspraak tussen deze factoren.

  Zorg voor Parkinson thuisbrengen
  Dr. N.M. (Nienke) de Vries-Farrouh (v), Radboudumc Neurologie

  Ik onderzoek of het gebruiken van een draagbare sensor die het vallen en lichamelijke activiteit automatisch kan meten relevante informatie oplevert over het functioneren van mensen met Parkinson. Ook onderzoek ik of patiënten en fysiotherapeuten deze informatie kunnen gebruiken om de behandeling beter af te stemmen op de individuele patiënt.

  Zuurstofhuishouding van het brein
  Dr. ir. E.A.H. (Esther) Warnert (v), Erasmus MC – Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

  Een gebrek aan zuurstof in de hersenen komt voor bij verschillende ziektebeelden, zoals bij hersentumoren of na een beroerte, en kan leiden tot ernstige schade. Om de zorg voor de individuele patiënt te verbeteren gaat de onderzoeker MRI-technieken ontwikkelen om de zuurstofhuishouding van het brein in kaart te brengen.