Veni 2017

Hieronder vindt u de lijst met 154 gehonoreerde Veni-onderzoekers, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject. Veni maakt samen met Vidi en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Feiten en cijfers

Aantal (ontvankelijke) voorstellen: 1127
Verdeling m/v bij aanvragers: 607 man, 520 vrouw
Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 154 (13,7%)
Verdeling m/v bij honoreringen: 87 man, 67 vrouw
Honoreringspercentage vrouwen: 12,9%
Honoreringspercentage mannen: 14,3%

veni2017.jpg
 • Gesorteerd op alfabet

  A

  Het speelse brein
  Dr. E.J.M. (Marijke) Achterberg (v), UU, Diergeneeskunde
  Spelen met leeftijdgenoten is belangrijk voor de ontwikkeling van het brein. Bovendien is sociaal spel verstoord bij psychiatrische aandoeningen bij kinderen en jongeren, zoals autisme. Door middel van verfijnde gedragsanalyse in jonge ratten en innovatieve technieken zoals chemogenetica zal de onderzoekster ophelderen welke hersenmechanismen bijdragen aan sociaal spel.

  Robots among humans: safe and socially intuitive navigation
  Dr. J. (Javier) Alonso-Mora (m), TUD, Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3ME)
  In de nabije toekomst zullen miljoenen robots, autonome auto's en boten, naast elkaar bestaan met mensen. Dit onderzoek is gericht op algoritmes die het mogelijk maken voor een mobiele robot om veilig te navigeren en te coördineren met andere robots en mensen.

  Super quality pictures through a tiny endoscope
  Dr. L.V. (Liubov) Amitonova (v), VU - Biophotonics & Medical Imaging
  Lichtmicroscopie is een belangrijk onderzoeksgereedschap in de biologie en geneeskunde. Maar cellen die diep in een organisme of weefsel verborgen liggen zijn niet zichtbaar. Door een combinatie van nieuwe technologie om licht te beheersen met unieke eigenschappen van glasvezels ontwikkelen de onderzoekers nieuwe manieren om diep in weefsel te kijken.

  B

  De reis van magnesium door de niercel: waar is de uitgang?
  Dr. J.H.F. (Jeroen) de Baaij (m), RUN
  Magnesiumverlies via de urine is vaak de oorzaak voor ernstige magnesiumtekorten bij patiënten. Dit onderzoek bestudeert de cellen die magnesium opnemen in de nier. Al jaren is bekend hoe magnesium deze niercellen binnenkomt, maar op welke wijze magnesium deze cellen verlaat in de richting van het bloedcompartiment is onbekend.

  Automatisch onderhandelen namens de gebruiker
  Dr. T. (Tim) Baarslag (m), CWI - Intelligent and Autonomous Systems
  ‘Smart grids’ vormen de toekomst van duurzame energie, maar belasten computers ook met een volledig nieuwe verantwoordelijkheid: het onderhandelen van complexe contracten namens gebruikers, zonder hun wensen volledig te begrijpen. De onderzoeker zal nieuwe onderhandelings-algoritmen ontwikkelen die op maat gesneden overeenkomsten kunnen sluiten, zelfs wanneer de gebruikersvoorkeuren onzeker zijn.

  De vorming van sterrenstelsels in clusters
  Dr. Y.M. (Yannick) Bahé (m), UL – Sterrewacht Leiden
  Sterrenstelsels in clusters - de meest extreme omgevingen in ons heelal – verschillen sterk van meer geïsoleerde sterrenstelsels. Wij zullen grote, nieuwe computersimulaties gebruiken om de oorsprong van deze verschillen te onderzoeken en daarmee een groot gat in ons begrip van de vorming van sterrenstelsels te dichten.

  Hoe R-spondin eiwitten borstkanker genereren
  Dr. E.R.M. (Elvira) Bakker (v), UMC Utrecht, Pathologie
  Borstkanker treft vele vrouwen en is onvoldoende behandelbaar. Dit komt mede doordat er weinig kennis is wat de precieze causale factoren en processen zijn tijdens de ontwikkeling van borsttumoren. De onderzoekers hebben concrete aanwijzingen dat zogenaamde R-spondin eiwitten borsttumoren genereren en zullen gaan onderzoeken hoe deze eiwitten dit doen.

  BladeMan: Reliable Manufacturing of Wind Turbine Blades
  Dr. ir. I. (Ismit) Baran (m), UT, Engineering Technology, Production Technology
  Het tijdperk van fossiele brandstoffen komt tot een eind daarom hebben we dringend behoefte aan goedkope hernieuwbare energiebronnen zoals windmolens. Dit VENI project zal de controle van bonding prestaties tijdens het productieproces in te schakelen. Dit zal bijdragen de ontwikkeling van meer betrouwbare en efficiënte zeer grote wind bladen in de toekomst.

  De weg naar etiologisch gestuurde behandeling van hyperweerstand in gewrichten bij hersenverlamming
  Dr. L. (Lynn) Bar-On (v), KU Leuven / VUmc, Revalidatiewetenschap
  Kinderen met cerebrale parese hebben spasticiteit en stijfheid die gewrichtsbeweging beperken. De relatieve bijdrage van elke factor is onbekend. Met behulp van visualisatie van spierbeweging en spieractiviteit wordt de bijdrage van elke factor gemeten tijdens passieve en actieve rek, staan en lopen en door gerichte behandeling te geven.

  Aan welke eisen moet een verenigde theorie van kwantumzwaartekracht voldoen?
  Dr. A.M.F. (Alexandre) Belin (m), UvA – Theoretische Natuurkunde
  Kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie zijn twee fundamentele bouwstenen van de natuurkunde. Het verenigen van deze twee is een van de grootste uitdagingen in de moderne fysica. Gebruikmakend van de holografische dualiteit, stelt de onderzoeker een systematische studie voor naar de criteria waar een verenigde theorie van kwantumzwaartekracht aan moet voldoen.

  ‘Motorisch leren’ begrijpen om enkel- en knieblessures in de sport te voorkomen: een nieuwe benadering
  Dr. A. (Anne) Benjaminse (v), UMCG, Department of Human Movement Sciences
  Sportblessures hebben grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen. Primaire blessurepreventie dient de incidentie op lange termijn te reduceren. Ik zal ‘motorisch leren’ toepassen en onderzoeken, gevolgd door analyseren hoe de aangeleerde veilige bewegingen beklijven op de lange termijn om uiteindelijk het blessurerisico op het veld te verminderen.

  De onverdraagbare traagheid van het integreren van klimaatadaptatie in bestaande beleidsdomeinen
  Dr. G.R (Robbert) Biesbroek (m), WUR - Bestuurskunde
  Tijdig aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering vergt integratie van klimaatadaptatie in beleidsdomeinen zoals gezondheid, water of landbouw. Dit vergelijkend onderzoek analyseert hoe institutionele factoren en politieke processen de snelheid, diepte en schaal van integratie bevorderen of beperken. Het biedt aanknopingspunten voor het versnellen, verdiepen en opschalen van beleidsintegratie processen.

  Verouderende gist om dementie te begrijpen 
  Dr. ir. M.M.M. (Mark) Bisschops (m), TUD - Biotechnologie 
  Dit project beoogt gistcellen te ontwikkelen en gebruiken als krachtig modelsysteem voor onderzoek aan de hersenziekten Alzheimer en Parkinson. Hiervoor zullen gistcellen die genetisch zijn gemodificeerd om zieke hersencellen te simuleren, met geavanceerde kweektechnieken in een actieve maar niet-delende toestand worden gebracht die sterk lijkt op die van menselijke hersencellen.

  Heating and cooling at the nanoscale
  Dr. S.C. (Simon) Boehme (m), VU – Afdeling Natuur- en Sterrenkunde
  Kleine stukjes halfgeleidermateriaal (halfgeleider "nanokristallen") kunnen leiden tot goedkopere en efficiëntere apparaten. Om de commercialisering van o.a. nanokristal zonnecellen, LEDs, en thermo-elektrische apparaten mogelijk te maken, zal de aanvrager thermische processen op de nanoschaal bestuderen via laser spectroscopie. Daarbij draagt hij bij aan de ontwikkeling van strategieën voor thermisch management.

  Nieuwe hersenverbindingen 
  Dr. H.J. (Henk-Jan) Boele (m), EUR - Neurowetenschappen
  Ons brein, en in bredere zin ons zenuwstelsel, heeft een zeer groot aanpassingsvermogen (neuroplasticiteit). Voor dit Veni-voorstel wil ik biologische processen van dit aanpassingsvermogen onderzoeken. De verworven kennis over deze processen is hard nodig voor de behandeling van ziekten waarbij er sprake is van degeneratie of beschadiging van het zenuwstelsel.

  Lieve seks of sexy liefde? 
  Dr. D. (Daphne) van de Bongardt (v), EUR – Department of Psychology, Education & Child Studies       
  Dit project onderzoekt wederkerige verbanden tussen liefde en seks in intieme relaties van jongeren. Jonge stellen (18-25 jaar) worden geïnterviewd, houden dagboeken bij, en doen interactietaken met beste vrienden, om te kijken hoe positieve en negatieve ervaringen met leeftijdgenoten, liefde en seks zijn verweven, en samenhangen met hun algemene welzijn.

  Eén maat past niemand: diversiteit in de symptomatologie van patiënten is de sleutel tot gerichte depressiebehandeling
  Dr. L. (Lynn) Boschloo (v), UMCG, Psychopathologie en psychiatrie
  Depressieve patiënten verschillen sterk in hun reactie op farmacologische en psychologische behandelingen. In dit onderzoek worden innovatieve statistische technieken gebruikt om verschillen in de precieze symptomen van patiënten in kaart te brengen. Hierdoor verwacht ik beter te kunnen inschatten van welke behandeling een specifieke patiënt het meeste baat zal hebben.

  Engineering goes Beauty - A computational multi-physics modelling approach towards the preservation of historical oil paintings
  Dr. ir. E. (Emanuela) Bosco (v), TUE, faculteit Bouwkunde
  De degradatie van historische olieverfschilderijen is een grote bron van zorg voor conservatoren van cultureel erfgoed. Het is mijn doel om een numeriek multi-fysisch model te ontwikkelen waarmee chemisch-mechanische schadefenomenen in olieverfschilderijen kunnen worden voorspeld, en deze processen te vertalen in conserveringsrichtlijnen. Dit zal leiden tot tijdige en efficiënte duurzaamheidsbehandelingen.

  What makes inbreeding so depressing? A genomic perspective on the role of harmful mutations in inbreeding depression
  Dr. M. (Mirte) Bosse (v), WUR
  Inteelt bedreigt de levensvatbaarheid van kleine populaties. Een belangrijke factor die bijdraagt aan dit probleem is het tot uiting komen van schadelijke mutaties in homozygote toestand. Dit project kwantificeert schadelijke mutaties op basis van genoomsequenties en evalueert de voorspellende waarde van deze mutaties voor de schadelijke effecten tijdens inteelt.

  The magnetic brain: Alzheimer’s disease seen through iron
  Dr. L. (Lucia) Bossoni (v), LUMC, Radiology Department – Biofysica
  Hersenen van patiënten met verschillende neurodegeneratieve ziektes bevatten uitzonderlijk veel ijzer, maar de potentiële toxiciteit wordt nog niet begrepen. Dit onderzoek zal een nieuwe multidisciplinaire aanpak gebruiken om verschillende verschijningsvormen van ijzer te detecteren, en zal leiden tot nieuwe in vivo methoden voor visualisatie.

  Risicogedrag bij jongeren 
  Dr. B.R. (Barbara) Braams, (v) – UL, Psychologie        
  Risicogedrag bij jongeren wordt in het lab veelvuldig onderzocht, maar de relatie met gedrag in het echte leven is niet altijd duidelijk. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen experimentele maten en gedrag in het echte leven.

  Hoe recycling giftige stoffen kan introduceren in nieuwe producten
  Dr. S.H. (Sicco) Brandsma (m), VU – Afdeling Milieu & Gezondheid 
  We kunnen worden blootgesteld aan giftige additieven die uit recyclede producten lekken. Om welke giftige additieven gaat het en aan welke concentraties worden we blootgesteld? En hoe kunnen we voorkomen dat deze giftige additieven in recyclede producten terechtkomen? Dat is wat ik in dit project ga onderzoeken.

  C

  Identification, Isolation and Analysis of Single Cancer Stem Cells
  Dr. M.P. (Miao-Ping) Chien (v), EUR - biofysica
  Om moleculaire mechanismen achter kanker te begrijpen is het noodzakelijk om individuele cellen te kunnen onderzoeken. Ik creëer en werk met optische en chemische methoden om enkelvoudige kanker stamcellen te vinden, te isoleren en te analyseren en zal hun rol onderzoeken in de vorming, voortgang en resistentie tegen therapie van tumoren.

  Hoe grote grazers en invasieve planten zeegras ecosysteemdiensten veranderen
  Dr. M.J.A. (Marjolijn) Christianen (v), NIOO
  Mensen zijn afhankelijk van ecosystemen (e.g. voor kustbescherming) maar verstoren deze wereldwijd. Onderzocht wordt hoe wereldwijde veranderingen in de aanwezigheid van grotegrazers en niet-inheemse planten samen invloed hebben op ecosysteemdiensten van zeegras ecosystemen. Een instrument wordt ontwikkeld waarbij zeeschildpad foerageer patronen worden gebruikt voor wereldwijde monitoring van (invasief) zeegras.

  Defying anti-party politics. The party-state in the age of mass democracy: France, Germany, and Italy, 1918-2000
  Dr. P. (Pepijn) Corduwener (m), UU – Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
  Dalende ledenaantallen, nieuwe vormen van politieke participatie en de opkomst van populisme brengen politieke partijen overal in Europa in gevaar. Maar dat is niets nieuws: dit onderzoek laat zien dat partijen de hele twintigste eeuw weerstand konden bieden aan anti-partijpolitiek omdat ze van moderne democratieën partijstaten hebben gemaakt.

  Paneuropese diplomatie in de Koude Oorlog (1972-90)
  Dr. L.C. (Laurien) Crump-Gabreëls (v), UU – Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen
  Dit project onderzoekt hoe de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1972-90) bijdroeg aan een vreedzaam verloop van de Koude Oorlog en het einde daarvan door Paneuropese, multilaterale diplomatie. Aangezien een alomvattende dialoog thans ontbreekt, kan dit ons ook leren hoe we Europese veiligheid vandaag de dag kunnen waarborgen.

  Vogels scheiden alleen met een goede reden 
  Dr. A. (Antica) Culina (v), NIOO-KNAW, Dierecologie 
  Veel diersoorten (inclusief de mens) vormen sociaal exclusieve verbintenissen (waarbij dieren in paren voor hun jongen zorgen). Maar, ook net als bij mensen, scheiden vogels soms. Waarom blijven sommige paren bij elkaar en waarom scheiden anderen? En wat zijn de gevolgen van scheiden op de overlevingskansen van mannen en vrouwen?

  D

  Kosmische remodeling: hoe de sterrenstelsels de structuur van het universum veranderen 
  Dr. M.P. (Marcel) van Daalen (m), UL – Sterrewacht Leiden
  De structuur van ons universum is nauw verbonden met de verdeling van zowel donkere als zichtbare materie. De gewelddadige processen die samengaan met de vorming van sterrenstelsels veranderen deze verdeling echter. Beter begrip van deze processen helpt sterrenkundigen om meer te weten te komen over ons universum als geheel.

  Pensionering van ZZP’ers
  Dr. M. (Marleen) Damman (v), NIDI – Themagroep Werk & Pensioen
  De groep zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) groeit en wordt steeds heterogener. Welke ZZP’ers hebben er werkelijk controle over hun pensionering? Dit project onderzoekt hoe diversiteit in werksituatie en loopbaan binnen de groep ZZP’ers samenhangt met voorbereidingen op pensionering en ervaringen rondom pensionering.

  Abonnement in Plaats van Eigendom: De Gevolgen van Streaming bij Digitale Producten voor Consumenten, Verkopers, en Artiesten  
  Dr. H. (Hannes) Datta (m), UvT -Tilburg School of Economics and Management       
  Consumenten geven steeds vaker eigendom op ten gunste van toegang via abonnementen. Echter, momenteel is er slechts weinig onderzoek naar dit fenomeen. De auteur zal onderzoek verrichten naar streaming diensten voor informatiegoederen (namelijk muziek)—en hoe deze consumenten, platforms, artiesten en beleidsmakers gaan beïnvloeden.             

  Maag-slokdarmkankers immuun voor therapie   
  Dr. S. (Sarah), Derks (v), VUMC, Medische Oncologie
  De behandeling van maag-slokdarmkanker vraagt om een nieuwe aanpak. Nieuwe immunotherapie lijkt veelbelovend, maar behoeft verbetering. De aanvraagster richt zich op het ontmaskeren van mechanismes die maag-slokdarmkankers gebruiken om te ontsnappen aan het immuunsysteem, en deze te gebruiken voor de ontwikkeling van immunotherapie-versterkende middelen en zo de overleving te verbeteren.

  Een blijvende indruk: De eerste generatie gedrukte boeken in de Lage Landen
  Dr. A. (Anna) Dlabačová (v), UL – Nederlandse Taal en Cultuur
  De boekdrukkunst had een veel grotere invloed op de spiritualiteit en visuele cultuur aan het einde van de Middeleeuwen dan tot nu toe gedacht. Dankzij cultuur-historisch onderzoek naar de eerste generatie gedrukte boeken ontstaat een nieuw beeld van de religieuze praktijk in de overgangsperiode van handschrift naar druk.

  De dierentuin als verbeeldingsruimte in het antropoceen
  Dr. K. (Kári) Driscoll (m), UU – Literatuurwetenschap
  Dierentuinen vertellen een bepaald verhaal over de relatie van de mensheid met de natuur. Door klimaatverandering en dreigende massauitsterving is dat verhaal aan het veranderen. Dit project onderzoekt hoe de verhalen die in dierentuinen en in literatuur en films over dierentuinen worden verteld een nieuw milieubewustzijn reflecteren en vormgeven.

  Hoe MMP-1 longfibrose verergert
  Dr. J. (JanWillem) Duitman (m), AMC – Geneeskunde
  Longfibrose is een ernstige en dodelijke longaandoening waar weinig behandelopties voor zijn. Een recente doorbraak suggereert dat het eiwit genaamd MMP-1 mede deze ziekte veroorzaakt. Hier zal ik onderzoeken hoe MMP-1 deze kwalijke rol speelt en bepalen of het remmen van dit eiwit een mogelijke nieuwe behandelstrategie zou kunnen zijn.

  E

  Nanoparticle-Based Gene Therapy of Hemoglobinopathies
  Dr. C. (Christina) Eich (v), LUMC – Radiologie
  Sikkelcelziekte/β-thalassemie zijn dodelijke erfelijke aandoeningen waarbij de erytrocyt abnormaal functioneert met als gevolg een verminderde kwaliteit van leven en een lagere levensverwachting. Onderzoekers gaan een op nanotechnologie gebaseerde gentherapie ontwikkelen waarbij ik de CRISPR/Cas9 technologie toepas om de erytrocyt voorlopercellen zodanig te modificeren dat de ziekteverschijnselen verdwijnen.

  Waar komt dat hondenweer vandaan? 
  Dr. ir. R.J. (Ruud) van der Ent (m), UU – Fysische Geografie 
  Heb je je ooit afgevraagd waar al dat water dat in je achtertuin stortregent vandaan komt? De klimaatexpert gaat onderzoeken of het komt van land of zee, van dichtbij of veraf? Het onderzoek zal laten zien of klimaatmodellen dit correct kunnen voorspellen en geeft aanknopingspunten om deze te verbeteren.

  F

  Meso schaal simulaties in katalyse
  Dr. ir. I.A.W. (Ivo) Filot (m), TUE – Inorganic Materials Chemistry
  Inzicht in katalytische processen is cruciaal voor het oplossen van de huidige milieu- en energieproblematiek. De onderzoekers zullen de invloed van de moleculaire structuur op de kleinste schaal op de katalytische processen op de grootste schaal onderzoeken door het maken van nieuwe modellen op een intermediaire schaal.

  The costs and benefits of mobile DNA on pathogen evolution
  Dr. L. (Like) Fokkens (v), UvA
  Schimmels vormen een toenemende bedreiging voor onze gezondheid en voedselvoorziening. Sommige schimmels wisselen onderling chromosomen uit. Ik wil onderzoeken hoe het krijgen van een mobiel chromosoom de rest van het schimmelgenoom beïnvloedt. Zo kunnen we de bijdrage van mobiele chromosomen in het ontstaan van nieuwe pathogenen beter inschatten.

  Het ontrafelen van interne sensorische en motorische modellen van het staan in de hersenen
  Dr. P.A. (Patrick) Forbes (m), EUR, Afdeling Neurowetenschappen
  Hoe blijf je automatisch in balans? Onze hersenen gebruiken interne sensorische en motorische modellen voor het aansturen van houdingsspieren. Met een robotevenwichtssimulator gaan deze modellen ontkoppeld worden om eigenschappen van sensoren, lichaamsmechanica en omgeving te beïnvloeden. Dit onderzoek legt causale verbanden tussen neurale processen en compensatoire houdingsreacties benodigd voor balans.

  Rif organismen in een veranderende oceaan 
  Dr. M. (Martina) De Freitas Prazeres (v), Naturalis – Marine Biodiversity Group 
  Klimaatverandering verandert koraalriffen steeds sneller. Om te kunnen overleven moeten rif bewonende organismen zich kunnen aanpassen of hun geografische verspreiding veranderen. Met benthische foraminiferen als model organis, wil ik in dit project met behulp van genetische analyses de veerkracht van verschillende populaties bepalen om om te gaan met snelle klimaatverandering.

  G

  Polyploïdie: meer DNA door niet te delen
  Dr. M. (Matilde) Galli (v), Hubrecht Institute 
  Polyploïde cellen, die een meervoud aan chromosoom paren bevatten, zijn belangrijk voor de optimale groei en functioneren van veel diersoorten. Hoe polyploïde cellen ontstaan is grotendeels onbekend. In dit project zal onderzocht worden hoe polyploïde cellen in een levende organisme worden geboren, en welke moleculen daarbij nodig zijn.

  Precisie fysica met zware quarks: van colliders tot de kosmos
  Dr. R.G.G. (Rhorry) Gauld (m), Nikhef - Theorie groep
  De hoogenergetische botsingen bij de Large Hadron Collider (LHC) bieden een ideale omgeving voor het onderzoeken van zware quark productie. De LHC gegevens zullen worden gebruikt om de zware quark productie in onze atmosfeer te voorspellen, die voor komt als ultra hoogenergetische kosmische neutrinos op de aarde botsen.

  Ratten op reis 
  Dr. A.A.E. (Alexandra) van der Geer (v), Naturalis 
  De Polynesische rat komt voor op bijna alle eilanden in de Stille Zuidzee. Echter, hij hoort er niet thuis. Hij werd er door mensen gebracht en paste zich aan de lokale omstandigheden aan. Dit onderzoek leert ons hoe zoogdieren evolueren en hoe de huidige biodiversiteit kan zijn ontstaan.

  Soil Protists and plants: who is in control?
  Dr. S. (Stefan) Geisen (m), NIOO-KNAW
  Protozoën zijn micro-organismen die plantengroei kunnen bevorderen door nutriënten beschikbaar te maken uit bacteriën. Het is onbekend of planten hun voeding kunnen beïnvloeden door de samenstelling en diversiteit van de protozoëngemeenschap te sturen. Ik ga dit onderzoeken aan de hand van plant-protist interacties van vroege- en mid-succesie plantensoorten.

  De juiste behandeling voorspellen bij schizofrenie
  Dr. E.M. (Elsmarieke) van de Giessen (v) – AMC
  Bij 20-35% van de patiënten met schizofrenie helpen antipsychotica niet. Zij zijn therapie resistent. Dit is voor hen een groot probleem. De onderzoekers gaan testen of een nieuw type MRI scan en bloedbepaling kunnen voorspellen welke patiënten therapie resistent zijn, zodat zij sneller met de juiste medicijnen kunnen worden behandeld.

  Hoe update je een biljoen devices zonder slapeloze nachten 
  Dr. C. (Cristiano) Giuffrida (m), VUA - Informatica
  De samenleving wordt steeds meer afhankelijk van software die 24/7 beschikbaar is. Tegelijkertijd hebben we binnenkort meer dan een biljoen “always-on” computersystemen in het Internet-of-Things. Geen wonder dat het correct en tijdig updaten van al deze devices een van de grootste uitdagingen wordt voor de digitale samenleving. Dit project onderzoekt technieken om automatisch maar gegarandeerd veilig software te updaten met minimale impact op de activiteiten van zowel de gebruikers als de apparatuur.

  Klimaatsverandering en mariene plantenziektes
  Dr. L.L. (Laura) Govers (v), RUG - GELIFES
  Kwelderplanten, mangroves en zeegrasvelden vormen het fundament van veel kustecosystemen. Deze waardevolle systemen worden wereldwijd bedreigd maar de rol van plantenziektes daarbij is onbekend. Onderzocht wordt hoe klimaatsverandering de interactie tussen zeegrassen en een nieuw-ontdekte plantenziekte (Phytophthora gemini) beïnvloedt en wat de consequenties daarvan zijn voor natuurbehoud en –herstel.

  H

  Welke ervaringen kan ik vertrouwen? Eigen en vreemd in de psychiatrie
  Dr. S.E. (Sanneke) de Haan (v), RUN – Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
  Psychiatrische stoornissen veranderen wat je voelt en denkt. Hoe kun je dan weten welke ervaringen ‘eigen’ zijn, en welke ervaringen het gevolg zijn van de stoornis of de medicatie? En zouden anderen daarbij kunnen helpen? Dit project onderzoekt deze vragen aan de hand van filosofische theorieën en interviews met patiënten.

  De auteur als beleidsmaker
  Dr. L.J. (Laurens) Ham (m), UU – Nederlandse taal en cultuur
  Wie dacht dat beleid alleen maar gemaakt werd door ambtenaren die stoffige rapporten schrijven? Dit project laat iets anders zien. Nederlandse schrijvers zijn sinds de jaren zestig voortdurend bij literatuurbeleid betrokken geweest: door te protesteren tegen bezuinigingen, beleidsmaker te worden en romans over hun auteurschap te schrijven.

  Verificatie van Cyber-Physical Systems: Schaalbaarheid door Onzekerheid
  Dr. ir. A. (Arnd) Hartmanns (m), UT – Informatica
  Computers beheersen onze fysieke wereld: zelfrijdende autos, slimme elektriciteitsnetwerken en assemblagerobots. Deze systemen moeten we verifiëren, zelfs wanneer er sprake is van onverwachts en willekeurig gedrag. Het resultaat van dit onderzoek zal bestaan uit praktische wiskundige verificatiealgoritmen, die met name profiteren van de willekeurigheid die de regeltechniek zo uitdagend maakt.

  Not only background noise: Multimodal investigations on the neural processing of unattended sounds in natural environments
  Dr. L. (Lars) Hausfeld (m), MU – Neurowetenschappen
  Stel je voor: je zit in een rumoerig café, pratend met een goede vriend. Om zijn stem te kunnen volgen moet je het lawaai onderdrukken. Ik onderzoek hoe je hersenen achtergrondgeluid verwerken, om een apparaat te ontwikkelen dat de intensiteit ervan verlaagt. Zo kun je je eigen conversatie beter volgen.

  Hoe werken vaccinaties?
  Dr. B.A. (Balthasar) Heesters (m), AMC – Experimentele Immunologie
  Door tijdens meerdere rondes het beste antilichaam te selecteren kan het immuunsysteem steeds specifiekere antilichamen krijgen. Hierdoor werken sommige vaccins zo goed. Door het exacte mechanisme achter deze selectie te ontrafelen hoopt de onderzoeker te begrijpen waarom sommige vaccins beter werken dan anderen en met deze kennis vaccinaties te verbeteren.

  App ecosystemen: Een kritische geschiedenis
  Dr. A. (Anne) Helmond (v), UvA – Mediastudies
  Mobiele apps zijn een belangrijke vorm van digitale media, maar onderzoekers weten weinig over hun ontwikkeling. Dit project beoogt nieuwe digitale methoden te ontwikkelen om de geschiedenis van een enkele app, een verzameling van apps, app stores en app-ecosystemen te schrijven.

  Een radicale manier van communiceren
  Dr. S. (Sasha) De Henau (m), UMCU - Molecular Cancer Research
  Vrije radicalen worden voornamelijk omschreven als schadelijk voor onze gezondheid. Uit internationaal onderzoek blijkt echter dat onze cellen zelf lage hoeveelheden vrije radicalen aanmaken om te gebruiken als communicatiemiddel. Onderzoekers willen bepalen hoe cellen dit doen zonder dat er daarbij cellulaire schade optreedt.

  Positief of negatief? Van organisch molecuul tot vloeibare-elektrolyt batterij
  Dr. K.H. (Koen) Hendriks (m), TUE – Scheikundige Technologie
  Organische moleculen die zowel positief of negatief elektrisch geladen kunnen worden zijn veelbelovend voor toepassing in een nieuw type redox vloeibare-elektrolyt batterij. De ontwikkeling en het verwerken van deze materialen in flow batterijen maken goedkope en grote-schaal opslag van duurzame energie mogelijk.

  Maak dat de kat wijs! 
  Dr. R. (Ronnie) Hermens (m), RUG – Filosofie
  Schrödinger ontdekte dat, wanneer we de kwantummechanica letterlijk nemen, katten soms zowel levend als dood zijn. Een niet-letterlijke lezing heeft dan de voorkeur. Recentelijk onderzoek stelt echter dat die optie onhoudbaar is. In dit project wordt onderzocht wat de precieze gevolgen zijn van dat onderzoek.

  Lokale ondersteuning voor long-residente T-geheugencel functie: Het belang van de locatie
  Dr. P. (Pleun) Hombrink (m), Sanquin - Adaptive Immunity Laboratory
  Longen worden tegen pathogenen beschermd door verschillende CD8+ T cel populaties met unieke functionele en uiterlijke kenmerken. De moleculaire mechanismen die hun locatie, functie en overleving reguleren zijn onbekend. Ik wil genomische analyses op individueelcel niveau combineren met immunohistochemie om interacties tussen T cellen en diverse micromilieus te begrijpen.

  Kwetsbaarheid bij oudere mensen: een beïnvloedbare variabele?
  Dr. E.O. (Emiel) Hoogendijk (m), VUmc – Epidemiologie en biostatistiek
  Het aantal kwetsbare ouderen in onze samenleving neemt toe, maar er zijn nauwelijks effectieve interventies voor deze groep. Dit heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid en gezondheidszorg. Dit project onderzoekt de impact van kwetsbaarheid op de gezonde levensverwachting van ouderen, evenals mechanismen om gezondheidsachteruitgang bij kwetsbare ouderen te kunnen voorkomen.

  Tuning growth/defense trade-offs in plants by dissecting their molecular basis: grow and defend?
  Dr. A. (Anneke) Horstman (v), WUR, Plantenwetenschappen
  Insectenvraat en plantziektes veroorzaken veel schade aan landbouwgewassen. Planten kunnen zich hiertegen verdedigen, maar dit heeft meestal negatieve gevolgen voor hun groei. In dit onderzoek verkennen we de regulatie van de balans tussen groei en verdediging. De resultaten kunnen gebruikt worden om gewassen weerbaar te maken met minder opbrengstverlies.

  Mangrove-RESCUE
  Dr E.M. (Erik) Horstman (m), UT, Civiele Techniek
  Mangroven beschutten (sub)tropische kustgebieden en zijn veerkrachtig, waardoor ze kunnen herstellen van erosie en zich kunnen aanpassen aan veranderende condities. Dit onderzoek meet en simuleert de processen die dit aanpassingsvermogen beïnvloeden. Deze inzichten zijn nodig om de toekomstige ontwikkelingen van mangroven én hun bijdrage aan kustveiligheid te voorspellen en beschermen.

  Netwerk Interventies in de Peer Context
  Dr. G. (Gijs) Huitsing (m), RUG – Sociologie
  Hoe veranderen interventies sociale processen bij jongeren? Met sociale-netwerkanalyse wordt een gedragsmodel ontwikkeld dat verklaart hoe jongeren hun netwerkrelaties en gedrag veranderen tijdens een anti-pestinterventie. Computersimulaties op basis van dit model worden gebruikt om richtlijnen te ontwikkelen voor nieuwe netwerk interventies die vervolgens in schoolklassen worden onderzocht op effectiviteit.

  J

  De kracht van de allereerste kwantumcomputers aangrijpen
  Dr. S. (Stacey) Jeffery (v), CWI – Algorithms and Complexity
  Kwantumcomputers zullen de toekomst van de informatica radicaal veranderen, maar kunnen we misschien nu al profiteren van de kracht van kwantummechanica, terwijl we nog geen perfect werkende kwantumcomputers hebben? Onderzoekers verkennen de mogelijkheden van primitieve kwantumcomputers, die de komende paar jaar beschikbaar zullen zijn.

  We do not live in a bubble: economic shocks in misspecified panel data models   
  Dr. A. (Artūras) Juodis (m), RUG - Economie en Bedrijfskunde 
  Zowel individuele als geaggregeerde economische gegevens worden vaak over meerdere perioden waargenomen. Om de gezamenlijke ontwikkeling van economische agenten over de tijd te beschrijven, zal gecontroleerd moeten worden voor gemeenschappelijke schokken en trends. Dit project onderzoekt het effect van gemeenschappelijke schokken in panel data modellen, die onderhevig zijn aan misspecificatie.

  K

  Verkennen van equivariante homotopie theorie
  Dr. M (Magdalena) Kedziorek (v), UU – Wiskunde
  Wiskundigen zijn altijd geintrigeerd geweest door geometrische vormen. Een van de constante thema's hierbinnen is het begrijpen van meetkundige objecten met een extra structuur gegeven door hun symmetrie-eigenschappen. Het hier voorgestelde onderzoek gebruikt moderne methoden om deze meetkundige objecten met symmetrie te onderzoeken.

  Hiring on taste: revealing the hidden power of cultural capital within occupational recruitment procedures
  Dr. K.A.V. (Kobe) de Keere (m), UvA - Cultural Sociology   
  Van een juiste kandidaat voor een job vacature is een moeilijk proces dat gepaard gaat met onzekerheid en waarvan de uitkomst vaak onvoorspelbaar lijkt. Dit project wil nu, op een vergelijkende manier, onderzoeken hoe belangrijk de rol van cultureel kapitaal is bij het succesvol doorstaan van sollicitatie procedures.

  Gepersonaliseerde interventies voor geestelijke gezondheid
  Dr. S.M. (Saskia) Kelders (v), UT - Psychologie, Gezondheid en Technologie
  Online interventies voor geestelijke gezondheid kunnen effectief zijn, maar niet elke interventie is effectief voor iedereen. In dit project wordt een model ontwikkeld om te voorspellen voor wie een interventie effectief is en een methode om iedereen de juiste interventie te bieden. Dit wordt getest in zowel lab- als veldstudies.

  Levende Lyriek. Griekse liedcultuur in Romeins Egypte (c. 30 v. Chr. – 400 n. Chr.)
  Dr. M. (Mark) de Kreij (m), RUN
  In 2014 dook een nieuw fragment van Sappho op, een papyrus die twee millennia in het zand van Egypte bewaard was gebleven. LEVENDE LYRIEK gaat op zoek naar de lezers, luisteraars en bewonderaars van Sappho en andere Griekse dichters in Romeins Egypte.

  Towards Equal Educational Opportunities: The Complex Interaction between Genes, Families, and Schools   
  Dr. A. (Antonie) Knigge (m), UU - Sociologie    
  Politici en wetenschappers hebben diverse onderwijsveranderingen voorgesteld om gelijkere kansen te scheppen in het onderwijs tussen kinderen uit verschillende sociale milieus. Om de potentiële effectiviteit van beleidsmaatregelen beter te kunnen beoordelen, gebruikt dit project tweelingstudies om het samenspel tussen de invloed van genen, familie en scholen op opleiding te bestuderen.

  Folaat in de darm, meer dan een onderbuikgevoel
  Dr. ing. D.E.G. (Dieuwertje) Kok (v), WUR, Humane voeding
  Darmbacteriën zijn in staat om belangrijke vitaminen zoals folaat te produceren. In dit onderzoek wordt bekeken of de lokale productie van folaat door de darmbacteriën invloed heeft op het DNA van de darmcellen. Dit onderzoek zal belangrijke inzichten opleveren met betrekking tot het ontstaan van ziekten zoals darmkanker.

  Hoe krijgen bloemen hun kleuren, en waarvoor?
  Dr. C.J. (Casper) van der Kooi (m), RUG – Wiskunde en Natuurwetenschappen
  Dit onderzoeksproject brengt de optische eigenschappen van kleurrijke bloemen in kaart. De optische analyses gecombineerd met de evolutionaire eigenschappen van de planten vormen de basis om te verklaren hoe bloemen geëvolueerd zijn voor het aantrekken van bestuivers.

  Het Communicatie-model van Culturele Verandering
  Dr. N. (Namkje) Koudenburg, (v) RUG- Social Psychology
  Dit onderzoek test de invloed van dagelijkse gesprekken op culturele veranderingen. Een nieuw CCC-model wordt ontwikkeld, dat stelt dat a) het samenspel tussen vorm en inhoud van sociale interactie bepalend is voor de culturele verandering, en b) culturele verandering gemedieerd wordt door veranderingen in de waargenomen distributie van publieke opinie.

  Levende Lyriek. Griekse liedcultuur in Romeins Egypte (c. 30 v. Chr. – 400 n. Chr.)
  Dr. M. (Mark) de Kreij (m), RUN
  In 2014 dook een nieuw fragment van Sappho op, een papyrus die twee millennia in het zand van Egypte bewaard was gebleven. LEVENDE LYRIEK gaat op zoek naar de lezers, luisteraars en bewonderaars van Sappho en andere Griekse dichters in Romeins Egypte.

  Unraveling the mystery of stories: How linguistic viewpoint markers influence Theory of Mind
  Dr. K.W.M. (Kobie) van Krieken (v), RUN – Centre for Language Studies
  Het lezen van verhalen verbetert ons vermogen om de gedachten van anderen in de echte wereld te lezen. Hoe is dit mogelijk? Om deze vraag te beantwoorden zal dit project een model ontwikkelen om te onderzoeken in hoeverre de taal van verhalen en identificatie met verhaalpersonages dit proces faciliteren.

  Schieten op de boodschapper
  Dr. J.J.W. (Jonas) Kuiper (m), UMCU, Oogheelkunde
  Een verstoorde communicatie binnen het afweersysteem ligt ten grondslag aan ernstige ongeneeslijke auto-immuunziekten. De onderzoekers meten hoe een belangrijk enzym, ERAP2, deze communicatie via eiwitten kan verstoren en of het specifiek remmen van ERAP2 een mogelijk effectieve behandeling voor auto-immuunziekten vormt.

  L

  Hoe warm is ijskoude chemie?
  Dr. A.L.M. (Thanja) Lamberts (v), UL – Leiden Institute of Chemistry 
  In de ruimte is de temperatuur zo laag (-260 ºC) dat de moleculaire bouwstenen van het leven alleen kunnen ontstaan via chemische reacties als deze veel hitte genereren. In dit project wordt met computersimulaties onderzocht hoe deze warmte wordt opgenomen door de met ijs bedekte stofdeeltjes waarop de reacties plaatsvinden.

  Eetbuien de Baas
  Dr. L.H.J.M. (Lotte) Lemmens (v), UM, Klinische Psychologie
  Eetbuien, het ongecontroleerd eten van grote hoeveelheden voedsel in korte tijd, komen vaak voor en hebben ernstige negatieve gevolgen. Op basis van metingen in het dagelijks leven onderzoek ik welke factoren een eetbui voorspellen. Hierdoor wordt duidelijk hoe en wanneer er moet worden ingegrepen om eetbuien te voorkomen.

  De offline kant van cybercriminaliteit
  Dr. E.R. (Eric) Leukfeldt (m), NSCR - criminologie
  Cybercrime speelt zich af in de online wereld. Cybercriminelen zijn echter echte mensen die zich in de fysieke wereld begeven. Hoe deze werelden verweven zijn weten we niet. Ik onderzoek in hoeverre online en offline sociale contacten en criminele ontmoetingsplaatsen toegang bieden tot cyber criminele netwerken.

  Een nieuw platform voor topologische quantum computers
  Dr. C. (Chuan) Li (v), UT - Instituut voor nanotechnologie
  Om de volgende generatie computers met topologische kwantum bits te kunnen realiseren, moeten eerst de essentiële elementen - Majorana fermionen worden aangetoond, samen met de niet-triviale statistieken van deze deeltjes. In dit VENI project zullen nieuwe supergeleidende Dirac halfmetalen worden gebruikt om een nieuw platform voor de Majorana toestanden te realiseren.

  Live, liver, life!
  Dr. L. (Lucas) Lindeboom (m), MU – Medisch-technische wetenschappen, fysiologie
  Een op de drie mensen hebben een ongezonde hoeveelheid vet opgeslagen in de lever en de onderliggende mechanismen zijn onbekend. Ik zal innovatieve niet-invasieve Magnetische Resonantie Spectroscopie technieken ontwikkelen om een beeld te krijgen van de synthese van vetten in de lever en de verwijdering van vetten uit de lever.

  Building a digital pathologist for improved treatment of prostate cancer
  Dr. Ir. G.J.S. (Geert) Litjens (m), RUMC – pathologie
  De behandeling van prostaatkankerpatiënten wordt voor een groot deel bepaald door inspectie van tumorweefsel door een patholoog. Helaas is er veel verschil tussen pathologen in deze inspectie, waardoor patiënten soms de verkeerde therapie krijgen. De onderzoeker ontwikkelt een weefselanalysemethode gebaseerd op ‘deep learning’ om automatisch betere behandelkeuzes te maken.

  Ibn ʿArabī’s Reshaping of the Muslim Imagination
  Dr. L.W.C. (Eric) van Lit (m), UU
  De verbeelding nam een centrale plaats in, in het gedachtengoed van de Soefi Ibn Arabi (gest. 1240). Er wordt gesteld dat zijn begrip van de verbeelding de Moslimse cultuur doordrenkt heeft. Dit project onderzoekt deze hypothese en wat voor consequenties een positief (of negatief) antwoord heeft voor onze tijd.

  Impact of sequential driver mutations on epigenetic regulation during intestinal carcinogensis
  Dr. N. (Ning Qing) Liu, NKI
  Tumoren van de dikke darm worden gekenmerkt door een accumulatie van mutaties. Door deze mutaties te introduceren in darmorganoiden wil ik de moleculaire processen en regulatiemechismen van colonkanker met behulp van moderne sequencing technieken bestuderen. De resultaten zullen ingezet worden voor de verbetering van toekomstige klinische diagnoses en behandelingen.

  Behandelen van dwangmatig gedrag door verbeterde kalibratie van vertrouwen
  Dr. J. (Judy) Luigjes (v), AMC
  Er is nog weinig bekend over waarom patiënten met obsessieve-compulsieve stoornis en een gok-stoornis niet kunnen stoppen met hun invaliderende compulsieve gedragingen. Een mogelijke reden is dat patiënten niet goed (on)zekerheid kunnen inschatten. Ik wil onderzoeken hoe zekerheid betrokken is bij compulsieve gedragingen en hoe dit verbeterd kan worden.

  M

  De gezonde keuze makkelijker maken – rol van de lokale voedingsomgeving
  Dr. J.D. (Joreintje) Mackenbach (v), VUmc – Epidemiologie en Biostatistiek
  Dagelijkse voedingskeuzes worden beïnvloed door de beschikbaarheid en prijs van voeding, en door individuele factoren zoals budget en psychosociale factoren. Ik zal onderzoeken hoe we gezondere keuzes makkelijker kunnen maken door aanpassingen in de voedingsomgeving, vooral voor mensen met een lager budget en mensen die vatbaarder zijn voor omgevingsinvloeden.

  De Psychometrie van Leren
  Dr. M. (Maarten) Marsman (m), UvA - Psychologische Methodenleer
  Onderzoekers hebben met succes belangrijke fenomenen beschreven in onderwijskundig meten, maar nagelaten te verklaren waarom deze effecten zich voordoen. Een nieuwe theorie van cognitieve ontwikkeling verklaart de geobserveerde fenomenen en biedt cruciale inzichten in hoe onderwijs de ongewenste effecten kan overwinnen.

  Optimization Models for Faster and Affordable Access to Rare Disease Therapeutics    
  Dr. T.G. (Tugce Gizem) Martagan (v) TUE - Industrial Engineering & Innovation Sciences    
  Er zijn meer dan 7000 zeldzame ziekten, maar behandelingen zijn beschikbaar voor slechts 300 daarvan. Dit onderzoek zal de behandeling van zeldzame ziekten betaalbaarder, toegankelijker en verscheidener maken. Optimalisatie modellen en andere beslissingsondersteuning zullen worden ontwikkeld voor zowel pharmaceutische bedrijven als gezondheidszorgbeleidsmakers.

  De levensduur van bloedstolsels oprekken voor effectieve wondgenezing
  Dr. C. (Cristina) Martinez-Torres (v), AMOLF - Physics
  Wanneer onze huid beschadigd raakt, wordt de wond snel afgedicht door een bloedstolsel, dat mechanische vervormingen opvangt tijdens het helingsproces en daarna verdwijnt. Het blijkt dat stolsels die vervormd zijn, een langere levensduur hebben dan stolsels die niet vervormd zijn. Hier onderzoeken we waarom een mechanische deformatie de levensduur verlengt.

  Enzymen maken op bestelling
  Dr. C. (Clemens) Mayer (m), RUG – Stratingh Institute for Chemistry
  Enzymen zijn verfijnde katalysatoren. Het is aanlokkelijk om enzymen te gebruiken voor industriële toepassingen, echter zijn ze hiervoor zelden optimaal. In dit voorstel zal de onderzoeker strategieën verkennen om de activiteit van enzymen in bacteriën op maat te maken en de mogelijkheden evalueren om biokatalysatoren op bestelling te maken.

  Nerveuze darmen - het darm zenuwstelsel als onopgemerkte omgevingscomponent van de tumor, gedirigeerd? door NDRG4
  Dr. V. (Veerle) Melotte (v), MUMC – Pathologie
  Het is bekend dat omgevingscomponenten van de tumor, zoals immuun cellen, een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van darmkanker. Ik ga onderzoeken of het darm zenuwstelsel, een tot nu toe “vergeten” omgevingscomponent, een rol heeft in de ontwikkeling van darmkanker en mogelijk als nieuw therapeutisch doelwit gebruik kan worden.

  Novel highly transparent metal oxides to enable 25% conversion efficiency for industrially viable silicon solar cells
  Dr. ir. J. (Jimmy) Melskens (m) TUE, Technische Natuurkunde
  Revolutionaire benaderingen zijn nodig om het rendement van toekomstige industriële silicium zonnecellen verder te verbeteren. Daarom zullen in dit project zeer transparante metaaloxides worden ontwikkeld als contactmaterialen om de succesvolle extractie van lading uit het silicium mogelijk te maken zonder significante elektrische en optische
  verliezen.

  Naar een menselijke wereldbeschouwing
  Dr. J.M. (Jesse) Mulder (m), UU – Filosofie en Religiewetenschappen
  De heersende interpretatie van het wetenschappelijk wereldbeeld bestempelt de mechanistische wijze om dingen te begrijpen uiteindelijk als de enig juiste. Dat schept problemen voor ons zelfbegrip als rationele wezens, en voor de feitelijke diversiteit aan wetenschappelijke praktijken. Dit project ontwikkelt daarom een veelzijdigere interpretatie van het wetenschappelijk wereldbeeld.

  N

  Verbeteren van hartregeneratie
  Dr. P.D.N. (Phong) Nguyen (m), KNAW–Hubrecht Institute
  Beschadiging van het hart, bv. door een hartinfarct, leidt tot onherstelbare schade. Onderzoekers gaan zebravissen, waarvan het hart zich volledig herstelt na schade, bestuderen om te begrijpen waarom het beschadigde hart van een patiënt zichzelf niet kan herstellen.

  Inzicht in inter-species gen uitwisseling en compatibiliteit
  Dr. F.L.N. (Franklin) Nobrega (m), Delft – Department of Bionanoscience
  In de laatste honderd jaar heeft onderzoek naar bacteriofagen belangrijke gereedschappen opgeleverd voor de moleculaire biologie. Toch worden bacteriofagen zelf slecht begrepen. In dit onderzoek bestuderen we de uitwisseling van genetische informatie tussen bacteriofagen waarmee versnelde evolutie kan worden gesimuleerd en verbeterde bacteriofagen kunnen worden gecreëerd. Deze verbeterde bacteriofagen met gewenste eigenschappen kunnen worden ingezet bij de bestrijding van infectieziekten.

  O

  Integrating mechanical metamaterials in soft robots
  Dr. ir. J.T.B. (Bas) Overvelde (m), AMOLF, Amsterdam
  Mechanische metamaterialen hebben eigenschappen die voorvloeien uit de vorm van hun microstructuur, niet hun chemische samenstelling. In dit project wordt een nieuw geactueerd metamateriaal ontworpen waarvan het gedrag kan worden geprogrammeerd en toegepast in een nieuwe generatie zachte robots die breder inzetbaar zijn.

  P

  Vrouwelijk Politici in de Media: Andere Stijl of Andere Weergave? 
  Dr. D.J. (Daphne) van der Pas (v), UvA – Politicologie        
  Vrouwelijke politici komen vaak anders in de media dan mannelijke politici. Komt dit doordat journalisten andere aannames maken bij vrouwelijke politici? Of gedragen vrouwelijke politici zich anders naar de media toe? Dit onderzoek bekijkt hoe mannelijke en vrouwelijke politici zichzelf presenteren, hoe de media over hen berichten en waarom.

  Redefining concepts of membrane transport mechanism
  Dr. C.P. (Cristina) Paulino (v), RUG – Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute
  Eiwitten die ionen over biologische membranen transporteren worden geclassificeerd als kanalen, primaire of secundaire transporters. Het Kdp-systeem voor kalium opname in (pathogene) bacteriën combineert eigenschappen van al deze klassen. Opheldering van het werkingsmechanisme van dit systeem zal tot conceptueel nieuwe inzichten leiden, en mogelijk bijdragen tot ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

  Polytheism as language. A linguistic approach to divine plurality in the religious experience of Greek worshippers
  Dr. S. (Saskia) Peels (v), UL – LUCAS 
  De oude Grieken kenden een veelheid aan goden (polytheïsme), die hen bijstonden in alle aspecten van het leven. Maar welk beeld hadden zij van deze vaak complexe goden? En waarom richtte een Griek zich soms tot de ene god, en soms de andere? Een op de taalkunde geïnspireerde methode helpt.

  Waar heb je het over? Het begrijpen van verwijzingen in taal en gebaar
  Dr. D. (David) Peeters (m), RUN – Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior
  In het dagelijks leven verwijzen we vaak in taal en gebaar naar dingen in de wereld. Het is onbekend hoe ons brein het ons mogelijk maakt zulke verwijzingen snel en efficiënt te begrijpen. Dit project ontwikkelt op basis van virtual reality onderzoek een neurocognitief model dat verklaart hoe dit werkt.

  Taal in het brein, van links naar rechts
  Dr. V. (Vitória) Piai (v), RU en Radboudumc - Donders Instituut for Brein, Cognitie, en Gedrag, en afdeling Medische Psychologie
  De overgrote meerderheid van de mensen gebruikt de linker hersenhelft om te praten en taal te begrijpen. Maar bij patiënten die beschadiging hebben opgelopen in hun linker hersenhelft, bijvoorbeeld door een beroerte, kan de rechter hersenhelft taalfuncties overnemen. De onderzoekers willen weten hoe het taalsysteem in de rechter hersenhelft werkt.

  Zijn stenen van suiker: hoe beïnvloedt een realistische vloeistofchemie gesteente-mechanica?
  Dr. A.M.H. (Anne) Pluymakers (v) TUD - Department of Geoscience & Engineering (GSE), Faculty of Civil Engineering and Geosciences 
  De consequenties van bijvoorbeeld afvalwaterinjectie en potentiele risico’s van geothermie zijn actuele vraagstukken met betrekking tot de ondergrond. In dit onderzoek zal met nieuwe experimentele technieken worden bepaald hoe de chemische reactie tussen vloeistoffen en steen de sterkte en breukvorming van gesteenten beïnvloedt.

  Verstopte vingerafdruk van ziekten opsporen
  Dr. Ir. E. (Edwin) van der Pol (m),UVA, Academisch Medisch Centrum, Biomedical Engineering & Physics
  Hart- en vaatziekten, kanker en zwangerschapsvergiftiging kunnen eerder worden voorspeld aan de hand van minuscule vingerafdrukken die in het bloed verstopt zitten. In dit project ontwikkelen onderzoekers de technologie om deze waardevolle vingerafdrukken razendsnel op te sporen en in te zetten als een inlichtingendienst van het menselijk lichaam.

  Van DNA naar ziekte - Het menselijk genoom ontvouwen om ziekteverwekkende variaties te identificeren
  Dr. S.L. (Sara) Pulit (v), UMCU - Brain Center Rudolf Magnus / Neurologie
  Er zijn duizenden genetische varianten gevonden bij veel voorkomende aandoeningen. De biologische betekenis hiervan is onduidelijk omdat er geen rekening wordt gehouden met de 3D structuur van DNA: ook veraf gelegen genen staan onder controle van genetische variatie. Ik stel daarom voor deze informatie te integreren met genetische data.

  Q

  Extracting more information from high-frequency data: Looking for signs of direction through Realized Semicovariances 
  Dr. R. (Rogier) Quaedvlieg  (m), EUR - Economie en Bedrijfskunde  
  De covariantie meet de mate waarin aandelenkoersen met elkaar samenhangen. Dit project splitst de covariantie in vier termen; een term uit gezamenlijke stijgingen, één uit gezamenlijke dalingen en twee termen gebaseerd op veranderingen in tegenovergestelde richting. Het project onderzoekt de theoretische en praktische eigenschappen, welke tot nieuwe economische inzichten leiden.   

  R

  Karakterisatie van katalyse op moleculair niveau
  Dr. F.T. (Freddy) Rabouw (m), UU – Debye Institute for Nanomaterials Science
  Katalysatoren maken chemische reacties sneller en efficiënter. Typisch bevat een katalysator miljarden actieve nanodeeltjes die samen de eigenschappen bepalen. De onderzoeker gaat chemische reacties bestuderen op de schaal van een enkel katalytisch nanodeeltje. Dit zal leiden tot een beter begrip van katalyse en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe katalysatoren.

  Aan het werk, uit de problemen?
  Dr. A.A.T. (Anke) Ramakers (v), UL – Criminologie
  Vanuit de gedachte dat werk succesvolle re-integratie vergroot, wordt getracht inactieve ex-gedetineerden te begeleiden naar werk. Dit project helpt theorie en evidence-based beleid te ontwikkelen door (1) oorzaken van inactiviteit te onderzoeken en (2) na te gaan wat de effecten van verschillende typen banen en typen inactiviteit op recidive zijn.

  Kwetsbaar en niet gehoord: Vluchtelingen kinderen en hun recht op effectieve participatie in de asiel
  procedure

  Dr. S.E. (Stephanie) Rap (v), UL– Afdeling Jeugdrecht
  Vluchtelingen kinderen hebben het recht om gehoord te worden in asielprocedures. Kunnen deze kinderen effectief participeren in de procedures; krijgen zij de mogelijkheid hun verhaal te vertellen? Het onderzoek bestaat uit observaties, interviews met professionals en focus-groepen met kinderen. De studie leidt tot richtlijnen voor het effectief horen van kinderen.

  Algemene psychopathologie: groter dan de som van zijn delen?
  Dr. J. (Jolien) Rijlaarsdam (v), UL –Centre for Child and Family Studies
  Een psychiatrisch probleem komt zelden alleen maar gaat vaak samen met andere psychiatrische symptomen. Kunnen we één globale dimensie identificeren die de gemeenschappelijke kern vormt van verschillende psychiatrische symptomen? Hoe is deze globale dimensie gerelateerd aan omgevingskenmerken en regulatie van genen tijdens sensitieve perioden in de ontwikkeling?

  Geautomatiseerde formele analyse van echte wereld privacy-vriendelijke systemen
  Dr.ir. J.E.J. (Joeri) de Ruiter (m), RUN – Institute for Computing and Information Sciences
  Door de enorme toename van persoonlijke gegevens die over ons verzameld en verwerkt. Door de enorme toename van persoonlijke gegevens die over ons verzameld en verwerkt worden, neemt de noodzaak voor het gebruik van privacy-vriendelijke systemen toe. Maar bieden deze systemen wel de privacy die ze beloven? In dit onderzoek zullen methoden ontwikkeld worden om te kunnen verifiëren of dit daadwerkelijk het geval is.

  Fotonen transport door complexe circuits: signaal verbetering door ruis
  Dr. S.R.K. (Said) Rodriguez (m), UU - Nanowetenschappen
  Transport van energie en informatie door complexe circuits wordt meestal gehinderd door ruis. In natuurlijke systemen zoals de hersenen komt het omgekeerde voor: Transport wordt verbeterd door ruis. Dit effect benutten de onderzoekers om nieuwe fotonische schakelingen te maken waarin ruis belangrijke functionaliteit mogelijk maakt, zoals éénrichtingsverkeer voor licht

  Plannen voor het onbekende
  Dr. W. (Ward) Romeijnders (m), RUG – Economie en Bedrijfskunde
  In de praktijk moeten veel beslissingen worden genomen terwijl belangrijke informatie nog onbekend is. Onderzoekers zullen voor zulke situaties algoritmes ontwikkelen voor de onderliggende wiskundige optimaliseringsproblemen door gebruik te maken van recent ontdekte eigenschappen van deze problemen. De nieuwe algoritmes zullen worden toegepast op investeringsbeslissingen in elektriciteitsnetwerken.

  Reparatie van DNA-schade waarnemen in individuele cellen 
  dr. ir. K. (Koos) Rooijers (m), Hubrecht Instituut 
  De verpakking van het DNA vormt een barrière voor moleculen die DNA repareren. Echter is de invloed van de verpakking van DNA tijdens reparatie grotendeels onbekend. Dit onderzoeksplan is gericht op het systematisch inventariseren van DNA-reparatie in individuele cellen, om zo fundamentele kennis te vergaren voor bijvoorbeeld betere kankertherapieën.

  Omtrent een wiskundige formulering van de Landau-Ginzburg/conforme veldentheoriecorrespondentie
  Dr. A. (Ana) Ros Camacho (v), UU - Wiskunde
  Dit project onderzoekt de algebraïsche structuren die de fundering vormen van een resultaat uit de theoretische natuurkunde dat bekend staat als de Landau-Ginzburg/ conforme veldentheoriecorrespondentie. Voorts beoogt het project deze correspondentie wiskundig te formuleren.

  De rijken hebben geld, de armen hebben kinderen
  Dr. P. (Pauline) Rossi (v), UvA – FEB – ASE
  Ik onderzoek hoe mensen beslissingen nemen over het aantal kinderen en over hun uitgaven aan de gezondheid van hun kinderen in Afrika. Ik bespreek de implicaties voor bevolkingsgroei.

  EU Constitutional Order for Responding to Human Health Disasters   
  Dr. A. (Anniek) de Ruijter LLM (v), UvA - Faculteit der Rechtsgeleerd, Amsterdam Centre for European Law and Governance
  De internationale verwevenheid van onze wereld creëert toenemende mogelijkheden voor het vernietigende effect van de verspreiding van infectieziekten en bio-terroristische bedreigingen. De EU krijgt steeds meer macht om deze bedreigingen het hoofd te bieden. Dit onderzoek heeft het doel om het EU constitutionele kader hiertoe te verbeteren.

  S

  The role of Megafauna in shaping ecosystems: insights into rewilding
  Dr. L. (Luca) Santini (m), RUN
  Verwildering heeft als doel het verbeteren van ecosysteem functioneren via de introductie van grote diersoorten. De bewijsvoering dat herintroductie werkt is echter gelimiteerd. Dit project zal via proces-gebaseerde ecosysteem modelering de rol van grote diersoorten in het functioneren van ecosystemen systematisch analyseren.

  Eerlijk zullen we inkomens delen 
  Dr. C.G. (Carsten) Sauer (m), RUN – Afdeling Sociologie     
  Dit project onderzoekt wanneer en waarom inwoners van de EU hun individuele inkomen en de inkomensverdeling in hun land als eerlijk ervaren. De onderzoeker richt zich daarbij op het huishouden en de familie achtergrond, institutionele kenmerken en kenmerken van landen als sociale contexten waarbinnen mensen leren wat zij als eerlijk en oneerlijk ervaren. Hij draagt hiermee bij aan discussies over legitieme ongelijkheid in Europa.

  Evaluatie van het effect van baryonen op kosmologische probes met simulaties van de volgende generatie 
  Dr. M. (Matthieu) Schaller (m), UL – Sterrewacht Leiden
  We zullen een vernieuwende simulatie code die gebruikt maakt van moderne computerarchitectuur afmaken en gebruiken om het heelal en de vorming van sterrenstelsels te simuleren. Deze simulaties zullen gebruikt worden voor de interpretatie van waarnemingen met als doel inzicht te verstrekken in de eigenschappen van donkere materie en donkere energie.

  Quark-gluon plasma en zwarte gaten
  Dr. W. (Wilke) van der Schee (m), UU - Natuurkunde
  Bij botsingen van loodkernen in de LHC versneller ontstaat een quark-gluon plasma. Door de sterke kracht tussen deze deeltjes heeft dit plasma verrassend sterke overeenkomsten met de horizon van een zwart gat. Dit onderzoek modelleert de formatie en evolutie van dit plasma gebruikmakend van een corresponderend zwart gat.

  Een vettig immunologisch mysterie ontrafeld - De rol van lipide antigenen in gezondheid en ziekte
  Dr. H.S. (Henk) Schipper (m), UMC Utrecht, Laboratorium voor Translationele Immunologie
  Invariant Natural Killer T (iNKT) cellen vormen een uniek immuuncel subtype vanwege hun ontstekingsreactie op lipide antigenen. Dit onderzoeksvoorstel richt zich op het identificeren van deze lipide antigenen, om hun rol in gezondheid en ziekte te kunnen onderzoeken.

  Self-Control without the Self: The Numerical Aggregation System and Overconsumption
  Dr D.R. (Dan) Schley (m) EUR - Marketing Management      
  Mensen worden dagelijks geconfronteerd met zelfbeheersingsuitdagingen. Zelfbeheersing vraagt veel motivatie van mensen. Dit project onderzoekt een belangrijk element van zelfbeheersing dat niet afhankelijk is van mensen hun motivatie. Door inzicht te krijgen in de cognitieve mechanismes die aan de basis liggen van zelfbeheersing, kunnen we tools ontwikkelen die mensen helpen om betere beslissingen te maken op het gebied van financiën, gezondheid en milieu.

  Tuimelaars en golven in de ruimte
  Dr. P. (Patricia) Schmidt (v), RUN – Instituut voor Wiskunde, Astrofysica en deeltjesfysica
  Als twee zwarte gaten botsen in het heelal produceren ze rimpelingen in de ruimtetijd. Deze "gravitatiegolven" zijn de vingerafdrukken die de wetenschappers vertellen hoe zwaar de zwarte gaten waren en hoe snel ze ronddraaiden. Maar dat lukt alleen met geavanceerde modellen van de precieze vorm van de gravitatiegolven.

  Deploying Uncertainty Quantification in Particle Image Velocimetry
  Dr. ing. A. (Andrea) Sciacchitano (m), TUD, Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Aerodynamics
  Particle Image Velocimetry (PIV) is een belangrijke meettechniek voor aerodynamisch onderzoek. De nauwkeurigheid van PIV is echter moeilijk te bepalen, waardoor de techniek momenteel ongeschikt is voor ontwerpcertificatie en validatie van stromingssimulaties. Deze VENI integreert het bepalen van de meetnauwkeurigheid van PIV in het ontwerp van aerodynamische experimenten.

  Goede slechte reductie
  Dr. A.J.B. (Arne) Smeets (m), RUN – Wiskunde
  Goede slechte reductie. Een centrale vraag in de algebraïsche meetkunde is wanneer een familie van algebraïsche variëteiten op gunstige wijze kan worden uitgebreid naar een iets grotere parameterruimte. Dit voorstel bestudeert aritmetische aspecten van deze vraag die ons verstand nog steeds te boven gaan, zelfs voor sommige van de eenvoudigste variëteiten.

  Religion, culture, and ethnicity in court procedures on children from minority families       
  Dr. I.D.A. (Iris) Sportel (v), RUN – Centrum voor Migratierecht 
  Door toenemende diversiteit van de Nederlandse samenleving krijgen rechtbanken en de jeugdzorgketen steeds vaker te maken met minderheidsgezinnen. Dit project richt zich op representaties van religie, cultuur en etniciteit in procedures over kinderen en onderzoekt welke rol claims van ouders en aannames van professionals daarbij spelen.

  Immuuncellen onder vuur
  Dr. R. (Regina) Stark (v), Sanquin Research - Hematopoiesis
  Het immuunsysteem is erg belangrijk om ons gezond te houden. Echter, het immuunsysteem kan tijdens responsen tegen ziekteverwekkers ook schade veroorzaken aan het eigen lichaam. Ik wil onderzoeken hoe deze schade de lokale bescherming door immuuncellen beïnvloedt.

  Een fatale eerste indruk?
  Dr. K.M. (Karen) Stegers-Jager (v), EUR 
  Binnen een fractie van een seconde vormen beoordelaars een eerste indruk over een student. Hoe beïnvloedt deze eerste indruk de eindscore? Is dit de oorzaak voor de slechtere beoordelingen voor studenten met een niet-westerse achtergrond? Dit beoordelingsproces ontrafelen is cruciaal voor eerlijke beoordelingen voor alle studenten in onze multiculturele samenleving.

  Vorstelijke macht als familiebedrijf
  Dr. J.A. (Jasper) van der Steen (m), UL - Geschiedenis
  Dit project benadert de Nassau-familie tussen 1550 en 1815 als een familiebedrijf en onderzoekt op welke manieren de Nassaus hun familie organiseerden en poogden continuïteit te handhaven en macht uit te breiden. Het laat zien dat dynastieën veel logischer en consistenter functioneerden dan historici tot nu toe hebben gedacht.

  Innovating Knowledge: Isidore’s Etymologiae in the Carolingian Period
  Dr. E. (Evina) Steinova (v), Huygens ING - History
  Intellectuele netwerken zijn cruciaal in de verspreiding van innovaties en hun succes. Dit onderzoek bestudeert het eerste grote Europese intellectuele netwerk uit de Karolingische periode, om, door de lens van de eerste algemene encyclopedie, de eigenschappen van intellectuele netwerken en de dynamiek van vernieuwing te begrijpen.

  Herstel van zintuigelijke eenheid   
  Dr. N. (Nathan) van der Stoep (m), UU – Psychologische Functieleer  
  Ons brein combineert wat we zien en horen, wat onze ruimtelijke waarneming verbetert. Gehoorverlies zorgt voor een conflict tussen de zintuigen. De onderzoekers kijken of de plasticiteit van de hersenen gebruikt kan worden om de zintuigen te verenigen, ruimtelijke waarneming te verbeteren, en patiënten met gehoorverlies te revalideren. 

  T

  More than words: Uncovering the effects of talkers’ voices on real-life speech perception by cochlear implant users
  Dr. T.N. (Terrin) Tamati (v), UMCG - Afdeling Otorhinolaryngologie
  Het verstaan van spraak in de echte wereld, buiten de polikliniek kan een uitdaging zijn. Dit project onderzoekt de perceptie van spraak bij cochleair implantaat gebruikers, geproduceerd door sprekers met verschillende stemmen en accenten. Bevindingen zullen moeilijkheden van hun dagelijks leven identificeren, om rekening te houden in klinische settings.

  Vaarwel, onrechtvaardigheid op gebied van gender       
  Dr. A.S.H. (Alexandra) Timmer (v), UU – Netherlands Institute of Human Rights (SIM)    
  Europa blijft maar last houden van onrechtvaardigheid op het gebied van gender. De juridische aanpak daarvan bestaat voornamelijk uit mensenrechten en gelijke behandelingsrecht. Door middel van een innovatieve historische en rechtsvergelijkende analyse, bekijkt dit onderzoek hoe en waarom dit rechtsgebied tekort schiet en wat daar aan te doen valt.

  V

  Self-oscillating surfaces
  Dr. G.V. (Ghislaine) Vantomme (v), TUE – Institute for Complex Molecular Systems
  De onderzoekers gaan materialen ontwikkelen welke oppervlakken bezitten die onder continue bestraling gaan oscilleren. Deze oppervlakken kunnen gebruikt worden voor zelfreiniging en de transport van vloeistoffen door membranen of pijpleidingen.

  Volwassenen met acute klachten van de neusbijholten en keelpijn: wie heeft er baat bij antibiotica?
  Dr. R.P. (Roderick) Venekamp (m), UMCU – Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde
  Antibiotica overprescriptie is het hoogst bij volwassenen die zich in de eerste lijn presenteren met acute neusbijholtenklachten en keelpijn. Met mijn onderzoek streef ik na ongepast gebruik van antibiotica te verminderen door met de nieuwste individuele patiënten data meta-analytische methoden subgroepen te identificeren die het meeste baat hebben bij antibiotica.

  Een Nieuwe Theorie van Revolutionaire Wetenschappelijke Verandering
  Dr. L.M. (Lukas) Verburgt (m), UvA – Departement Wijsbegeerte
  Binnen dit project wordt op basis van originele casestudies van de Tweede Wetenschappelijke Revolutie een nieuwe theorie van de rationaliteit van revolutionaire wetenschappelijke verandering geformuleerd door recente trends binnen de geschiedenis en filosofie van de wetenschap samen te brengen met centrale inzichten uit de hedendaagse filosofie.

  Zo ouder, zo kind?
  Dr. M.L. (Marije) Verhage (v), VU, Ontwikkelingspedagogiek
  De kwaliteit van de ouder-kind relatie hangt samen met hoe ouders op hun eigen jeugd terugkijken. Door op een nieuwe manier gebruik te maken van gegevens uit 100 studies op dit terrein, kan deze intergenerationele overdracht veel gedetailleerder worden begrepen. Die kennis kan gebruikt worden om veilige relaties te stimuleren.

  Complexe genetica van inspanningselektrocardiografie
  Dr. N. (Niek) Verweij (m), UMCG - Cardiologie
  Omdat veel eigenschappen en ziekten van het hart alleen bij belasting zichtbaar worden, is het belangrijk onderzoek te doen naar de activiteit van het hart tijdens inspanning. Deze studie onderzoekt hartfilmpjes van mensen die zich inspannen, en zal daarmee unieke inzichten geven in verschillen tussen DNA, hartfunctie en hartziekten.

  Structuur van macromoleculaire grensvlakken
  Dr. M. (Mark) Vis (m), TUE – Scheikundige Technologie
  Verschillende soorten macromoleculen willen vaak niet met elkaar in één mengsel zitten, waardoor ze twee aparte fasen vormen. Voorbeelden zijn pigment- en bind-deeltjes in verf of polysachariden en eiwitten in voedingsmiddelen. Onderzoekers willen die incompatibiliteit gaan benutten door het macromoleculaire grensvlak te stabiliseren en daarmee nieuwe materialen mogelijk te maken.

  Ruisloze supergeleidende detectors om buitenaards leven op te sporen
  Dr. ir. P.J. (Pieter) de Visser (m), SRON – Astronomie
  Als er buitenaards leven is, is dat alleen zichtbaar in het zwakke signaal uit de atmosfeer van bewoonde planeten, dat meetbaar wordt na het blokkeren van het sterlicht. Ik ga daartoe supergeleidende detectors ontwikkelen die de kleur van elk binnenkomend lichtdeeltje bepalen en bovendien geen ruis aan het signaal toevoegen.

  Foraging in a noisy world: Marine predator-prey interactions under fluctuating sound conditions
  Dr. F. (Fleur) Visser (v), UL
  Lawaai kan storend zijn voor walvissen, top predatoren van de oceaan. Ik combineer geavanceerde technieken waarmee walvis- en prooigedrag onder water en vanuit de lucht zichtbaar wordt gemaakt. Zo onderzoek ik effecten van menselijk geluid op de efficiëntie van jagende walvissen. Deze informatie is van cruciaal belang voor hun bescherming.

  Zijn mensen egocentrisch als ze praten?
  Dr. J. (Jorrig) Vogels (m), RUG – Center for Language and Cognition Groningen
  Dit onderzoek gaat in op de vraag of mensen rekening houden met het perspectief van de luisteraar als ze praten. Door keuzes in taalgebruik (zeg ik bijvoorbeeld ‘het meisje’ of ‘zij’) te bestuderen proberen onderzoekers erachter te komen wanneer mensen op een egocentrische manier spreken en wanneer niet.

  Veranderingen in tumorstofwisseling, een maat voor effectiviteit van protontherapie?
  Dr. D (Dennis) Vriens (m), LUMC – Radiologie, sectie nucleaire geneeskunde
  Hoofd-halskanker keert regelmatig terug na bestraling. Hiervoor is aanvullende behandeling noodzakelijk. De onderzoekers bekijken of moleculaire beeldvorming van vroege veranderingen in tumorstofwisseling na protontherapie, voorspellend is of en waar terugkeer zal optreden. Met deze methode zou selectief intensievere bestraling kunnen worden gegeven op tumorgebieden die ongevoelig voor behandeling lijken.

  Gut feeling of chickens: exploiting the unique mechanism of digesta reflux to improve sustainability of poultry production
  Dr. ir. S. (Sonja) de Vries (v), WUR - Leerstoelgroep Diervoeding 
  In kippen gaat voer niet alleen van snavel tot cloaca maar ook weer terug. Hoeveel voer er stroomopwaarts gaat en of dit afhankelijk is van leeftijd, ras en voer is niet bekend. Onderzoekers zullen de route van verschillende soorten voer door het maagdarmkanaal bestuderen in verscheidene kippenrassen en leeftijden.

  W

  Quantumbits in ruimte en tijd
  Dr. M. (Michael) Walter (m), UvA – Instituut voor Theoretische Fysica en Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde
  De laatste jaren hebben natuurkundigen geopperd dat ruimte en tijd samen worden gehouden door quantumverstrengeling, een geheimzinnig verschijnsel dat ook quantumcomputers mogelijk maakt. De om dit te toetsen en nieuw licht te werpen op de structuur van ruimte en tijd. Onderzoeker ontwikkelt nieuwe theoretische gereedschappen.

  Anticipating drought by memorizing the past – understanding human-hydrology interactions in reservoir management
  Dr. ir. N. (Niko) Wanders (m), UU
  Droogte heeft ernstige gevolgen voor de waterbeschikbaarheid en dientengevolge voor het watermanagement in stuwmeren. Ik ontwikkel een model dat probeert te begrijpen hoe mensen waterreservoirs beheren tijdens droogtes. Op deze wijze hoop ik het optimale waterbeheer te kunnen bepalen om in de toekomst duurzaam watergebruik en toenemende waterbeschikbaarheid te garanderen.

  New imaging technique sees the heart attack before it happens
  Dr. T. (Tianshi) Wang (m), EUR, Erasmus MC, Biomedical Engineering
  De meeste hartaanvallen en beroertes worden veroorzaakt door onstabiele ontstekingen (plaques) in de vaatwant. Vroegtijdige detectie en behandeling van deze plaques kan veel levens redden. Dr. Wang ontwikkelt op dit moment een nieuwe op laser gebaseerde techniek genaamd “thermo-elastische vervorming beeldvorming” om plaques voortijdig op te sporen.

  Epic Pasts: pre-Islam through Muslim eyes
  Dr. P.A. (Peter) Webb (m), UL – LIAS 
  Sinds de opkomst van de islam zijn moslims geïnteresseerd in hun voorgeschiedenis. In tegenstelling tot gangbare meningen, verwierpen moslims niet alle pre-Islamitische overblijfselen als onverenigbaar met islam. EPIC PASTS onderzoekt hoe moslims omgingen met hun voorgeschiedenis en toont hoe opvattingen over de pre-islamitische periode interpretaties van islam mede hebben gevormd.

  Schadelijke of gunstige effecten van gevangenisstraf?
  Dr. H.T. (Hilde) Wermink (v), UL, afdeling Criminologie
  Gevangenisstraf is meestal de zwaarste straf die kan worden opgelegd. Het is echter onduidelijk in hoeverre door gevangenisstraffen beoogde strafrechtdoelen worden gerealiseerd. Deze studie onderzoekt of gevangenisstraf werkt om herhalingscriminaliteit te verminderen, voor wie het werkt, en hoe gevolgen kunnen worden begrepen. Met deze kennis kunnen straffen effectiever worden ingezet.

  NeuroBeta: Creating an organ-on-a-chip screening platform of functionally innervated Islets of Langerhans
  Dr. ir. P.A. (Paul) Wieringa (m), UM, Complex Tissue Regeneration
  Het is bekend dat zenuwen bijdragen tot het (dis) functioneren van de pancreas. De exacte rol van zenuwen hierin is nauwelijks bekend. Deze studie ontwikkelt een 3D in vitro platform waarin voor het eerst de zenuw-pancreas interface nauwkeurig kan worden bestudeerd. Deze kennis is essentieel voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën.

  Kleine poriën, grote sensoren
  Dr. C. (Carsten) Wloka-Tjalsma (m), RUG – Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute
  De moleculaire samenstelling van een cel verandert snel en de kwantificatie ervan is een uitdaging. In dit project zullen kleine poriën, uitgerust met sensoreiwitten, geïnsereerd worden in cellulaire membranen om kleine moleculen te kwantificeren. Het effect van chemotherapeutica op individuele kankercellen, met inachtneming van hun moleculaire samenstelling zal geëvalueerd worden.

  Democratising Europe Through Transnational Partisanship
  Dr. F. (Fabio) Wolkenstein (m), UvA – Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Dit project onderzoekt een wijze van populaire organisatie die belooft te helpen de gewone burgers de democratische controle van de EU te krijgen — transnationale partijdigheid. Het project verduidelijkt wat transnationale partijdigheid is, waarom dat van belang, en hoe het kan lukken.

  Publieke sector hervormingen: te veel, te snel?
  Dr. J.L.C. (Jan) Wynen (m), UvT – School of Governance
  Publieke organisaties zijn de laatste jaren onderhevig aan een veelvoud van hervormingen. Helaas is er tot op heden slechts weinig kennis over de precieze (neven) effecten van deze hervormingsdrang. Dit onderzoek analyseert het effect van herhaaldelijke structurele hervormingen op deze organisaties.

  Y

  Beluisterde Moderniteit in vroege opnames uit Zuidoost Azië
  Dr. m. (melê) yamomo (m), UvA – ASCA
  Ons begrip van de ervaring van moderniteit beperkt zich veelal tot het zichtbare en leesbare. Dit project onderzoekt echter hoe moderniteit werd gehoord en beluisterd in Zuidoost Azië door de komst van vroege geluidstechnologieën in de periode 1890-1950.

  Z

  Urethrakleppen: Oorzaken en het voorspellen van de toekomstige nierfunctie
  Dr. L.F.M. (Loes) van der Zanden (v) RUN, Health Evidence
  Urethrakleppen zijn aangeboren aandoeningen bij jongens waarbij de uitstroom van urine geblokkeerd wordt. Dit kan leiden tot ernstige nierschade, soms al voor de geboorte. De onderzoeker gaat proberen de twee belangrijkste vragen van toekomstige ouders te beantwoorden: “Wat veroorzaakt urethrakleppen?“ en: “Zal onze zoon een normale nierfunctie hebben?”.

  Oneerlijke Handel? Globalisering, Instituties en Ongelijkheid in Zuidoost Azië, 1830-1940
  Dr. P. (Pim) de Zwart (m), WUR – Agrarische en Milieugeschiedenis
  Handel en koloniale instituties hebben waarschijnlijk een grote impact gehad op de groei van ongelijkheid in ontwikkelingslanden sinds de 19e eeuw. Het historisch bewijs is beperkt en welke mechanismen hier aan ten grondslag liggen is onduidelijk. Dit project onderzoekt deze relatie in Zuidoost Azië tijdens het “eerste tijdperk van globalisering”.

 • Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

  Aard- en Levenswetenschappen (ALW)

  Het speelse brein
  Dr. E.J.M. (Marijke) Achterberg (v), UU, Diergeneeskunde
  Spelen met leeftijdgenoten is belangrijk voor de ontwikkeling van het brein. Bovendien is sociaal spel verstoord bij psychiatrische aandoeningen bij kinderen en jongeren, zoals autisme. Door middel van verfijnde gedragsanalyse in jonge ratten en innovatieve technieken zoals chemogenetica zal de onderzoekster ophelderen welke hersenmechanismen bijdragen aan sociaal spel.

  Verouderende gist om dementie te begrijpen
  Dr. ir. M.M.M. (Mark) Bisschops (m), TUD - Biotechnologie 
  Dit project beoogt gistcellen te ontwikkelen en gebruiken als krachtig modelsysteem voor onderzoek aan de hersenziekten Alzheimer en Parkinson. Hiervoor zullen gistcellen die genetisch zijn gemodificeerd om zieke hersencellen te simuleren, met geavanceerde kweektechnieken in een actieve maar niet-delende toestand worden gebracht die sterk lijkt op die van menselijke hersencellen.

  What makes inbreeding so depressing? A genomic perspective on the role of harmful mutations in inbreeding depression
  Dr. M. (Mirte) Bosse (v), WUR
  Inteelt bedreigt de levensvatbaarheid van kleine populaties. Een belangrijke factor die bijdraagt aan dit probleem is het tot uiting komen van schadelijke mutaties in homozygote toestand. Dit project kwantificeert schadelijke mutaties op basis van genoomsequenties en evalueert de voorspellende waarde van deze mutaties voor de schadelijke effecten tijdens inteelt.

  Hoe grote grazers en invasieve planten zeegras ecosysteemdiensten veranderen
  Dr. M.J.A. (Marjolijn) Christianen (V), NIOO
  Mensen zijn afhankelijk van ecosystemen (e.g. voor kustbescherming) maar verstoren deze wereldwijd. Onderzocht wordt hoe wereldwijde veranderingen in de aanwezigheid van grote grazers en niet-inheemse planten samen invloed hebben op ecosysteemdiensten van zeegras ecosystemen. Een instrument wordt ontwikkeld waarbij zeeschildpad foerageer patronen worden gebruikt voor wereldwijde monitoring van (invasief) zeegras.

  Vogels scheiden alleen met een goede reden 
  Dr. A. (Antica) Culina (v), NIOO-KNAW, Dierecologie 
  Veel diersoorten (inclusief de mens) vormen sociaal exclusieve verbintenissen (waarbij dieren in paren voor hun jongen zorgen). Maar, ook net als bij mensen, scheiden vogels soms. Waarom blijven sommige paren bij elkaar en waarom scheiden anderen? En wat zijn de gevolgen van scheiden op de overlevingskansen van mannen en vrouwen?

  Waar komt dat hondenweer vandaan? 
  Dr. ir. R.J. (Ruud) van der Ent (man), UU – Fysische Geografie 
  Heb je je ooit afgevraagd waar al dat water dat in je achtertuin stortregent vandaan komt? De klimaatexpert gaat onderzoeken of het komt van land of zee, van dichtbij of veraf? Het onderzoek zal laten zien of klimaatmodellen dit correct kunnen voorspellen en geeft aanknopingspunten om deze te verbeteren.

  The costs and benefits of mobile DNA on pathogen evolution
  Dr. L. (Like) Fokkens, UvA
  Schimmels vormen een toenemende bedreiging voor onze gezondheid en voedselvoorziening. Sommige schimmels wisselen onderling chromosomen uit. Ik wil onderzoeken hoe het krijgen van een mobiel chromosoom de rest van het schimmelgenoom beïnvloedt. Zo kunnen we de bijdrage van mobiele chromosomen in het ontstaan van nieuwe pathogenen beter inschatten.

  Rif organismen in een veranderende oceaan 
  Dr. M. (Martina) De Freitas Prazeres (v), Naturalis Biodiversity Center – Marine Biodiversity Group 
  Klimaatverandering verandert koraalriffen steeds sneller. Om te kunnen overleven moeten rif bewonende organismen zich kunnen aanpassen of hun geografische verspreiding veranderen. Met benthische foraminiferen als model organis, wil ik in dit project met behulp van genetische analyses de veerkracht van verschillende populaties bepalen om om te gaan met snelle klimaatverandering.

  Polyploïdie: meer DNA door niet te delen
  Dr. M. (Matilde) Galli (v), Hubrecht Institute 
  Polyploïde cellen, die een meervoud aan chromosoom paren bevatten, zijn belangrijk voor de optimale groei en functioneren van veel diersoorten. Hoe polyploïde cellen ontstaan is grotendeels onbekend. In dit project zal onderzocht worden hoe polyploïde cellen in een levende organisme worden geboren, en welke moleculen daarbij nodig zijn.

  Ratten op reis 
  Dr. A.A.E. (Alexandra) van der Geer (v), Naturalis
  De Polynesische rat komt voor op bijna alle eilanden in de Stille Zuidzee. Echter, hij hoort er niet thuis. Hij werd er door mensen gebracht en paste zich aan de lokale omstandigheden aan. Dit onderzoek leert ons hoe zoogdieren evolueren en hoe de huidige biodiversiteit kan zijn ontstaan.

  Soil Protists and plants: who is in control?
  Dr. S. (Stefan) Geisen (m), NIOO-KNAW
  Protozoën zijn micro-organismen die plantengroei kunnen bevorderen door nutriënten beschikbaar te maken uit bacteriën. Het is onbekend of planten hun voeding kunnen beïnvloeden door de samenstelling en diversiteit van de protozoëngemeenschap te sturen. Ik ga dit onderzoeken aan de hand van plant-protist interacties van vroege- en mid-succesie plantensoorten.

  Klimaatsverandering en mariene plantenziektes
  Dr. L.L. (Laura) Govers (v), RUG - GELIFES
  Kwelderplanten, mangroves en zeegrasvelden vormen het fundament van veel kustecosystemen. Deze waardevolle systemen worden wereldwijd bedreigd maar de rol van plantenziektes daarbij is onbekend. Onderzocht wordt hoe klimaatsverandering de interactie tussen zeegrassen en een nieuw-ontdekte plantenziekte (Phytophthora gemini) beïnvloedt en wat de consequenties daarvan zijn voor natuurbehoud en –herstel.

  Een radicale manier van communiceren
  Dr. S. (Sasha) De Henau (m), UMCU - Molecular Cancer Research
  Vrije radicalen worden voornamelijk omschreven als schadelijk voor onze gezondheid. Uit internationaal onderzoek blijkt echter dat onze cellen zelf lage hoeveelheden vrije radicalen aanmaken om te gebruiken als communicatiemiddel. Onderzoekers willen bepalen hoe cellen dit doen zonder dat er daarbij cellulaire schade optreedt.

  Hoe krijgen bloemen hun kleuren, en waarvoor?
  Dr. C.J. (Casper) van der Kooi (m), RuG – Wiskunde en Natuurwetenschappen
  Dit onderzoeksproject brengt de optische eigenschappen van kleurrijke bloemen in kaart. De optische analyses gecombineerd met de evolutionaire eigenschappen van de planten vormen de basis om te verklaren hoe bloemen geëvolueerd zijn voor het aantrekken van bestuivers.

  Impact of sequential driver mutations on epigenetic regulation during intestinal carcinogensis
  Dr. N. (Ning Qing) Liu, NKI
  Tumoren van de dikke darm worden gekenmerkt door een accumulatie van mutaties. Door deze mutaties te introduceren in darmorganoiden wil ik de moleculaire processen en regulatiemechismen van colonkanker met behulp van moderne sequencing technieken bestuderen. De resultaten zullen ingezet worden voor de verbetering van toekomstige klinische diagnoses en behandelingen.

  Inzicht in inter-species gen uitwisseling en compatibiliteit
  Dr. F.L.N. (Franklin) Nobrega (m), Delft – Department of Bionanoscience
  In de laatste honderd jaar heeft onderzoek naar bacteriofagen belangrijke gereedschappen opgeleverd voor de moleculaire biologie. Toch worden bacteriofagen zelf slecht begrepen. In dit onderzoek bestuderen we de uitwisseling van genetische informatie tussen bacteriofagen waarmee versnelde evolutie kan worden gesimuleerd en verbeterde bacteriofagen kunnen worden gecreëerd. Deze verbeterde bacteriofagen met gewenste eigenschappen kunnen worden ingezet bij de bestrijding van infectieziekten.

  Zijn stenen van suiker: hoe beïnvloedt een realistische vloeistofchemie gesteente-mechanica?
  Dr. A.M.H. (Anne) Pluymakers (v) TUD - Department of Geoscience & Engineering (GSE), Faculty of Civil Engineering and Geosciences 
  De consequenties van bijvoorbeeld afvalwaterinjectie en potentiele risico’s van geothermie zijn actuele vraagstukken met betrekking tot de ondergrond. In dit onderzoek zal met nieuwe experimentele technieken worden bepaald hoe de chemische reactie tussen vloeistoffen en steen de sterkte en breukvorming van gesteenten beïnvloedt.

  Reparatie van DNA-schade waarnemen in individuele cellen 
  Dr. ir. K. (Koos) Rooijers (m), Hubrecht Instituut 
  De verpakking van het DNA vormt een barrière voor moleculen die DNA repareren. Echter is de invloed van de verpakking van DNA tijdens reparatie grotendeels onbekend. Dit onderzoeksplan is gericht op het systematisch inventariseren van DNA-reparatie in individuele cellen, om zo fundamentele kennis te vergaren voor bijvoorbeeld betere kankertherapieën.

  The role of Megafauna in shaping ecosystems: insights into rewilding
  Dr. L. (Luca) Santini (m), RUN
  Verwildering heeft als doel het verbeteren van ecosysteem functioneren via de introductie van grote diersoorten. De bewijsvoering dat herintroductie werkt is echter gelimiteerd. Dit project zal via proces-gebaseerde ecosysteem modelering de rol van grote diersoorten in het functioneren van ecosystemen systematisch analyseren.

  Foraging in a noisy world: Marine predator-prey interactions under fluctuating sound conditions
  Dr. F. (Fleur) Visser (v), UL
  Lawaai kan storend zijn voor walvissen, top predatoren van de oceaan. Ik combineer geavanceerde technieken waarmee walvis- en prooigedrag onder water en vanuit de lucht zichtbaar wordt gemaakt. Zo onderzoek ik effecten van menselijk geluid op de efficiëntie van jagende walvissen. Deze informatie is van cruciaal belang voor hun bescherming.

  Anticipating drought by memorizing the past – understanding human-hydrology interactions in reservoir management
  Dr. ir. N. (Niko) Wanders (m), UU
  Droogte heeft ernstige gevolgen voor de waterbeschikbaarheid en dientengevolge voor het watermanagement in stuwmeren. Ik ontwikkel een model dat probeert te begrijpen hoe mensen waterreservoirs beheren tijdens droogtes. Op deze wijze hoop ik het optimale waterbeheer te kunnen bepalen om in de toekomst duurzaam watergebruik en toenemende waterbeschikbaarheid te garanderen.

  Chemische Wetenschappen

  Heating and cooling at the nanoscale
  Dr. S.C. (Simon) Boehme (m), VU – Afdeling Natuur- en Sterrenkunde
  Kleine stukjes halfgeleidermateriaal (halfgeleider "nanokristallen") kunnen leiden tot goedkopere en efficiëntere apparaten. Om de commercialisering van o.a. nanokristal zonnecellen, LEDs, en thermo-elektrische apparaten mogelijk te maken, zal de aanvrager thermische processen op de nanoschaal bestuderen via laser spectroscopie. Daarbij draagt hij bij aan de ontwikkeling van strategieën voor thermisch management.

  Hoe recycling giftige stoffen kan introduceren in nieuwe producten
  Dr. S.H. (Sicco) Brandsma (m), VU – Afdeling Milieu & Gezondheid 
  We kunnen worden blootgesteld aan giftige additieven die uit recyclede producten lekken. Om welke giftige additieven gaat het en aan welke concentraties worden we blootgesteld? En hoe kunnen we voorkomen dat deze giftige additieven in recyclede producten terechtkomen? Dat is wat ik in dit project ga onderzoeken.

  Meso schaal simulaties in katalyse
  Dr. ir. I.A.W. (Ivo) Filot (m), TUE – Inorganic Materials Chemistry
  Inzicht in katalytische processen is cruciaal voor het oplossen van de huidige milieu- en energieproblematiek. De onderzoekers zullen de invloed van de moleculaire structuur op de kleinste schaal op de katalytische processen op de grootste schaal onderzoeken door het maken van nieuwe modellen op een intermediaire schaal.

  Positief of negatief? Van organisch molecuul tot vloeibare-elektrolyt batterij
  Dr. K.H. (Koen) Hendriks (m), TUE – Scheikundige Technologie
  Organische moleculen die zowel positief of negatief elektrisch geladen kunnen worden zijn veelbelovend voor toepassing in een nieuw type redox vloeibare-elektrolyt batterij. De ontwikkeling en het verwerken van deze materialen in flow batterijen maken goedkope en grote-schaal opslag van duurzame energie mogelijk.

  Hoe warm is ijskoude chemie?
  Dr. A.L.M. (Thanja) Lamberts (v), UL – Leiden Institute of Chemistry 
  In de ruimte is de temperatuur zo laag (-260 ºC) dat de moleculaire bouwstenen van het leven alleen kunnen ontstaan via chemische reacties als deze veel hitte genereren. In dit project wordt met computersimulaties onderzocht hoe deze warmte wordt opgenomen door de met ijs bedekte stofdeeltjes waarop de reacties plaatsvinden.

  Enzymen maken op bestelling
  Dr. C. (Clemens) Mayer (m), RUG – Stratingh Institute for Chemistry
  Enzymen zijn verfijnde katalysatoren. Het is aanlokkelijk om enzymen te gebruiken voor industriële toepassingen, echter zijn ze hiervoor zelden optimaal. In dit voorstel zal de onderzoeker strategieën verkennen om de activiteit van enzymen in bacteriën op maat te maken en de mogelijkheden evalueren om biokatalysatoren op bestelling te maken.

  Redefining concepts of membrane transport mechanism
  Dr. C.P. (Cristina) Paulino (v), RUG – Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute
  Eiwitten die ionen over biologische membranen transporteren worden geclassificeerd als kanalen, primaire of secundaire transporters. Het Kdp-systeem voor kalium opname in (pathogene) bacteriën combineert eigenschappen van al deze klassen. Opheldering van het werkingsmechanisme van dit systeem zal tot conceptueel nieuwe inzichten leiden, en mogelijk bijdragen tot ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

  Karakterisatie van katalyse op moleculair niveau
  Dr. F.T. (Freddy) Rabouw (m), UU – Debye Institute for Nanomaterials Science
  Katalysatoren maken chemische reacties sneller en efficiënter. Typisch bevat een katalysator miljarden actieve nanodeeltjes die samen de eigenschappen bepalen. De onderzoeker gaat chemische reacties bestuderen op de schaal van een enkel katalytisch nanodeeltje. Dit zal leiden tot een beter begrip van katalyse en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe katalysatoren.

  Self-oscillating surfaces
  Dr. G.V. (Ghislaine) Vantomme (v), TUE – Institute for Complex Molecular Systems
  De onderzoekers gaan materialen ontwikkelen welke oppervlakken bezitten die onder continue bestraling gaan oscilleren. Deze oppervlakken kunnen gebruikt worden voor zelfreiniging en de transport van vloeistoffen door membranen of pijpleidingen.

  Structuur van macromoleculaire grensvlakken
  Dr. M. (Mark) Vis (m), TUE – Scheikundige Technologie
  Verschillende soorten macromoleculen willen vaak niet met elkaar in één mengsel zitten, waardoor ze twee aparte fasen vormen. Voorbeelden zijn pigment- en bind-deeltjes in verf of polysachariden en eiwitten in voedingsmiddelen. Onderzoekers willen die incompatibiliteit gaan benutten door het macromoleculaire grensvlak te stabiliseren en daarmee nieuwe materialen mogelijk te maken.

  Kleine poriën, grote sensoren
  Dr. C. (Carsten) Wloka-Tjalsma (m), RUG – Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute
  De moleculaire samenstelling van een cel verandert snel en de kwantificatie ervan is een uitdaging. In dit project zullen kleine poriën, uitgerust met sensoreiwitten, geïnsereerd worden in cellulaire membranen om kleine moleculen te kwantificeren. Het effect van chemotherapeutica op individuele kankercellen, met inachtneming van hun moleculaire samenstelling zal geëvalueerd worden.

  Exacte Wetenschappen

  Automatisch onderhandelen namens de gebruiker
  Dr. T. (Tim) Baarslag (m), CWI - Intelligent and Autonomous Systems
  ‘Smart grids’ vormen de toekomst van duurzame energie, maar belasten computers ook met een volledig nieuwe verantwoordelijkheid: het onderhandelen van complexe contracten namens gebruikers, zonder hun wensen volledig te begrijpen. De onderzoeker zal nieuwe onderhandelings-algoritmen ontwikkelen die op maat gesneden overeenkomsten kunnen sluiten, zelfs wanneer de gebruikersvoorkeuren onzeker zijn.

  De vorming van sterrenstelsels in clusters
  Dr. Y.M. (Yannick) Bahé (m), UL – Sterrewacht Leiden
  Sterrenstelsels in clusters - de meest extreme omgevingen in ons heelal – verschillen sterk van meer geïsoleerde sterrenstelsels. Wij zullen grote, nieuwe computersimulaties gebruiken om de oorsprong van deze verschillen te onderzoeken en daarmee een groot gat in ons begrip van de vorming van sterrenstelsels te dichten.

  Kosmische remodeling: hoe de sterrenstelsels de structuur van het universum veranderen 
  Dr. M.P. (Marcel) van Daalen (m), UL – Sterrewacht Leiden
  De structuur van ons universum is nauw verbonden met de verdeling van zowel donkere als zichtbare materie. De gewelddadige processen die samengaan met de vorming van sterrenstelsels veranderen deze verdeling echter. Beter begrip van deze processen helpt sterrenkundigen om meer te weten te komen over ons universum als geheel.

  Hoe Update je een Biljoen Devices Zonder Slapeloze Nachten 
  Dr. C. (Cristiano) Giuffrida (m), VU - Informatica
  De samenleving wordt steeds meer afhankelijk van software die 24/7 beschikbaar is. Tegelijkertijd hebben we binnenkort meer dan een biljoen “always-on” computersystemen in het Internet-of-Things. Geen wonder dat het correct en tijdig updaten van al deze devices een van de grootste uitdagingen wordt voor de digitale samenleving. Dit project onderzoekt technieken om automatisch maar gegarandeerd veilig software te updaten met minimale impact op de activiteiten van zowel de gebruikers als de apparatuur.

  Verificatie van Cyber-Physical Systems: Schaalbaarheid door Onzekerheid
  Dr. ir. A. (Arnd) Hartmanns (m), UT – Informatica
  Computers beheersen onze fysieke wereld: zelfrijdende autos, slimme elektriciteitsnetwerken en assemblagerobots. Deze systemen moeten we verifiëren, zelfs wanneer er sprake is van onverwachts en willekeurig gedrag. Het resultaat van dit onderzoek zal bestaan uit praktische wiskundige verificatiealgoritmen, die met name profiteren van de willekeurigheid die de regeltechniek zo uitdagend maakt.

  De kracht van de allereerste kwantumcomputers aangrijpen
  Dr. S. (Stacey) Jeffery (v), CWI – Algorithms and Complexity
  Kwantumcomputers zullen de toekomst van de informatica radicaal veranderen, maar kunnen we misschien nu al profiteren van de kracht van kwantummechanica, terwijl we nog geen perfect werkende kwantumcomputers hebben? Onderzoekers verkennen de mogelijkheden van primitieve kwantumcomputers, die de komende paar jaar beschikbaar zullen zijn.

  Verkennen van equivariante homotopie theorie
  Dr. M (Magdalena) Kedziorek (v), UU – Wiskunde
  Wiskundigen zijn altijd geintrigeerd geweest door geometrische vormen. Een van de constante thema's hierbinnen is het begrijpen van meetkundige objecten met een extra structuur gegeven door hun symmetrie-eigenschappen. Het hier voorgestelde onderzoek gebruikt moderne methoden om deze meetkundige objecten met symmetrie te onderzoeken.

  Omtrent een wiskundige formulering van de Landau-Ginzburg/conforme veldentheoriecorrespondentie
  Dr. A. (Ana) Ros Camacho (v), UU - Wiskunde
  Dit project onderzoekt de algebraïsche structuren die de fundering vormen van een resultaat uit de theoretische natuurkunde dat bekend staat als de Landau-Ginzburg/ conforme veldentheoriecorrespondentie. Voorts beoogt het project deze correspondentie wiskundig te formuleren.

  Geautomatiseerde formele analyse van echte wereld privacy-vriendelijke systemen
  Dr. ir. J.E.J. (Joeri) de Ruiter (m), RUN – Institute for Computing and Information Sciences
  Door de enorme toename van persoonlijke gegevens die over ons verzameld en verwerkt. Door de enorme toename van persoonlijke gegevens die over ons verzameld en verwerkt worden, neemt de noodzaak voor het gebruik van privacy-vriendelijke systemen toe. Maar bieden deze systemen wel de privacy die ze beloven? In dit onderzoek zullen methoden ontwikkeld worden om te kunnen verifiëren of dit daadwerkelijk het geval is.

  Evaluatie van het effect van baryonen op kosmologische probes met simulaties van de volgende generatie
  Dr. M. (Matthieu) Schaller (m), UL – Sterrewacht Leiden
  We zullen een vernieuwende simulatie code die gebruikt maakt van moderne computerarchitectuur afmaken en gebruiken om het heelal en de vorming van sterrenstelsels te simuleren. Deze simulaties zullen gebruikt worden voor de interpretatie van waarnemingen met als doel inzicht te verstrekken in de eigenschappen van donkere materie en donkere energie.

  Goede slechte reductie
  Dr. A.J.B. (Arne) Smeets (m), RUN – Wiskunde
  Goede slechte reductie. Een centrale vraag in de algebraïsche meetkunde is wanneer een familie van algebraïsche variëteiten op gunstige wijze kan worden uitgebreid naar een iets grotere parameterruimte. Dit voorstel bestudeert aritmetische aspecten van deze vraag die ons verstand nog steeds te boven gaan, zelfs voor sommige van de eenvoudigste variëteiten.

  Ruisloze supergeleidende detectors om buitenaards leven op te sporen
  Dr. ir. P.J. (Pieter) de Visser (m), SRON – Astronomie
  Als er buitenaards leven is, is dat alleen zichtbaar in het zwakke signaal uit de atmosfeer van bewoonde planeten, dat meetbaar wordt na het blokkeren van het sterlicht. Ik ga daartoe supergeleidende detectors ontwikkelen die de kleur van elk binnenkomend lichtdeeltje bepalen en bovendien geen ruis aan het signaal toevoegen.

  Natuurkunde

  Aan welke eisen moet een verenigde theorie van kwantumzwaartekracht voldoen?
  Dr. A.M.F. (Alexandre) Belin (m), UvA – Theoretische Natuurkunde
  Kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie zijn twee fundamentele bouwstenen van de natuurkunde. Het verenigen van deze twee is een van de grootste uitdagingen in de moderne fysica. Gebruikmakend van de holografische dualiteit, stelt de onderzoeker een systematische studie voor naar de criteria waar een verenigde theorie van kwantumzwaartekracht aan moet voldoen.

  Precisie fysica met zware quarks: van colliders tot de kosmos
  Dr. R.G.G. (Rhorry) Gauld (m), Nikhef - Theorie groep
  De hoogenergetische botsingen bij de Large Hadron Collider (LHC) bieden een ideale omgeving voor het onderzoeken van zware quark productie. De LHC gegevens zullen worden gebruikt om de zware quark productie in onze atmosfeer te voorspellen, die voor komt als ultra hoogenergetische kosmische neutrinos op de aarde botsen.

  Een nieuw platform voor topologische quantum computers
  Dr. C. (Chuan) Li (v), UT - Instituut voor nanotechnologie
  Om de volgende generatie computers met topologische kwantum bits te kunnen realiseren, moeten eerst de essentiële elementen - Majorana fermionen worden aangetoond, samen met de niet-triviale statistieken van deze deeltjes. In dit VENI project zullen nieuwe supergeleidende Dirac halfmetalen worden gebruikt om een nieuw platform voor de Majorana toestanden te realiseren.

  De levensduur van bloedstolsels oprekken voor effectieve wondgenezing
  Dr. C. (Cristina) Martinez-Torres (v), AMOLF - Physics
  Wanneer onze huid beschadigd raakt, wordt de wond snel afgedicht door een bloedstolsel, dat mechanische vervormingen opvangt tijdens het helingsproces en daarna verdwijnt. Het blijkt dat stolsels die vervormd zijn, een langere levensduur hebben dan stolsels die niet vervormd zijn. Hier onderzoeken we waarom een mechanische deformatie de levensduur verlengt.

  Fotonen transport door complexe circuits: signaal verbetering door ruis
  Dr. S.R.K. (Said) Rodriguez (m), UU - Nanowetenschappen
  Transport van energie en informatie door complexe circuits wordt meestal gehinderd door ruis. In natuurlijke systemen zoals de hersenen komt het omgekeerde voor: Transport wordt verbeterd door ruis. Dit effect benutten de onderzoekers om nieuwe fotonische schakelingen te maken waarin ruis belangrijke functionaliteit mogelijk maakt, zoals éénrichtingsverkeer voor licht.

  Tuimelaars en golven in de ruimte
  Dr. P. (Patricia) Schmidt (v), RUN – Instituut voor Wiskunde, Astrofysica en deeltjesfysica
  Als twee zwarte gaten botsen in het heelal produceren ze rimpelingen in de ruimtetijd. Deze "gravitatiegolven" zijn de vingerafdrukken die de wetenschappers vertellen hoe zwaar de zwarte gaten waren en hoe snel ze ronddraaiden. Maar dat lukt alleen met geavanceerde modellen van de precieze vorm van de gravitatiegolven.

  Quark-gluon plasma en zwarte gaten
  Dr. W. (Wilke) van der Schee (m), UU - Natuurkunde
  Bij botsingen van loodkernen in de LHC versneller ontstaat een quark-gluon plasma. Door de sterke kracht tussen deze deeltjes heeft dit plasma verrassend sterke overeenkomsten met de horizon van een zwart gat. Dit onderzoek modelleert de formatie en evolutie van dit plasma gebruikmakend van een corresponderend zwart gat.

  Quantumbits in ruimte en tijd
  Dr. M. (Michael) Walter (m), UvA – Instituut voor Theoretische Fysica en Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde
  De laatste jaren hebben natuurkundigen geopperd dat ruimte en tijd samen worden gehouden door quantumverstrengeling, een geheimzinnig verschijnsel dat ook quantumcomputers mogelijk maakt. De om dit te toetsen en nieuw licht te werpen op de structuur van ruimte en tijd. Onderzoeker ontwikkelt nieuwe theoretische gereedschappen.

 • Domeinoverschrijdend

  The magnetic brain: Alzheimer’s disease seen through iron
  Dr. L. (Lucia) Bossoni (v), LUMC, Radiology Department – Biofysica
  Hersenen van patiënten met verschillende neurodegeneratieve ziektes bevatten uitzonderlijk veel ijzer, maar de potentiële toxiciteit wordt nog niet begrepen. Dit onderzoek zal een nieuwe multidisciplinaire aanpak gebruiken om verschillende verschijningsvormen van ijzer te detecteren, en zal leiden tot nieuwe in vivo methoden voor visualisatie.

  Identification, Isolation and Analysis of Single Cancer Stem Cells
  Dr. M.P. (Miao-Ping) Chien (v), EUR - biofysica
  Om moleculaire mechanismen achter kanker te begrijpen is het noodzakelijk om individuele cellen te kunnen onderzoeken. Ik creëer en werk met optische en chemische methoden om enkelvoudige kanker stamcellen te vinden, te isoleren en te analyseren en zal hun rol onderzoeken in de vorming, voortgang en resistentie tegen therapie van tumoren.

  Nanoparticle-Based Gene Therapy of Hemoglobinopathies
  Dr. C. (Christina) Eich (v), LUMC – Radiologie
  Sikkelcelziekte/β-thalassemie zijn dodelijke erfelijke aandoeningen waarbij de erytrocyt abnormaal functioneert met als gevolg een verminderde kwaliteit van leven en een lagere levensverwachting. Onderzoekers gaan een op nanotechnologie gebaseerde gentherapie ontwikkelen waarbij ik de CRISPR/Cas9 technologie toepas om de erytrocyt voorlopercellen zodanig te modificeren dat de ziekteverschijnselen verdwijnen.

  Het ontrafelen van interne sensorische en motorische modellen van het staan in de hersenen
  Dr. P.A. (Patrick) Forbes (m), EUR, Afdeling Neurowetenschappen
  Hoe blijf je automatisch in balans? Onze hersenen gebruiken interne sensorische en motorische modellen voor het aansturen van houdingsspieren. Met een robotevenwichtssimulator gaan deze modellen ontkoppeld worden om eigenschappen van sensoren, lichaamsmechanica en omgeving te beïnvloeden. Dit onderzoek legt causale verbanden tussen neurale processen en compensatoire houdingsreacties benodigd voor balans.

  Not only background noise: Multimodal investigations on the neural processing of unattended sounds in natural environments
  Dr. L. (Lars) Hausfeld (m), MU – Neurowetenschappen
  Stel je voor: je zit in een rumoerig café, pratend met een goede vriend. Om zijn stem te kunnen volgen moet je het lawaai onderdrukken. Ik onderzoek hoe je hersenen achtergrondgeluid verwerken, om een apparaat te ontwikkelen dat de intensiteit ervan verlaagt. Zo kun je je eigen conversatie beter volgen.

  Maak dat de kat wijs! 
  Dr. R. (Ronnie) Hermens (m), RUG – Filosofie
  Schrödinger ontdekte dat, wanneer we de kwantummechanica letterlijk nemen, katten soms zowel levend als dood zijn. Een niet-letterlijke lezing heeft dan de voorkeur. Recentelijk onderzoek stelt echter dat die optie onhoudbaar is. In dit project wordt onderzocht wat de precieze gevolgen zijn van dat onderzoek.

  Folaat in de darm, meer dan een onderbuikgevoel
  Dr. ing. D.E.G. (Dieuwertje) Kok (v), WUR, Humane voeding
  Darmbacteriën zijn in staat om belangrijke vitaminen zoals folaat te produceren. In dit onderzoek wordt bekeken of de lokale productie van folaat door de darmbacteriën invloed heeft op het DNA van de darmcellen. Dit onderzoek zal belangrijke inzichten opleveren met betrekking tot het ontstaan van ziekten zoals darmkanker.

  Live, liver, life!
  Dr. L. (Lucas) Lindeboom (m), MU – Medisch-technische wetenschappen, fysiologie
  Een op de drie mensen hebben een ongezonde hoeveelheid vet opgeslagen in de lever en de onderliggende mechanismen zijn onbekend. Ik zal innovatieve niet-invasieve Magnetische Resonantie Spectroscopie technieken ontwikkelen om een beeld te krijgen van de synthese van vetten in de lever en de verwijdering van vetten uit de lever.

  Building a digital pathologist for improved treatment of prostate cancer
  Dr. Ir. G.J.S. (Geert) Litjens (m), RUMC – pathologie
  De behandeling van prostaatkankerpatiënten wordt voor een groot deel bepaald door inspectie van tumorweefsel door een patholoog. Helaas is er veel verschil tussen pathologen in deze inspectie, waardoor patiënten soms de verkeerde therapie krijgen. De onderzoeker ontwikkelt een weefselanalysemethode gebaseerd op ‘deep learning’ om automatisch betere behandelkeuzes te maken.

  De gezonde keuze makkelijker maken – rol van de lokale voedingsomgeving
  Dr. J.D. (Joreintje) Mackenbach (v), VUmc – Epidemiologie en Biostatistiek
  Dagelijkse voedingskeuzes worden beïnvloed door de beschikbaarheid en prijs van voeding, en door individuele factoren zoals budget en psychosociale factoren. Ik zal onderzoeken hoe we gezondere keuzes makkelijker kunnen maken door aanpassingen in de voedingsomgeving, vooral voor mensen met een lager budget en mensen die vatbaarder zijn voor omgevingsinvloeden.

  Plannen voor het onbekende
  Dr. W. (Ward) Romeijnders (m), RUG – Economie en Bedrijfskunde
  In de praktijk moeten veel beslissingen worden genomen terwijl belangrijke informatie nog onbekend is. Onderzoekers zullen voor zulke situaties algoritmes ontwikkelen voor de onderliggende wiskundige optimaliseringsproblemen door gebruik te maken van recent ontdekte eigenschappen van deze problemen. De nieuwe algoritmes zullen worden toegepast op investeringsbeslissingen in elektriciteitsnetwerken.
   

 • Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

  De onverdraagbare traagheid van het integreren van klimaatadaptatie in bestaande beleidsdomeinen
  Dr. G.R (Robbert) Biesbroek (m), WUR - Bestuurskunde
  Tijdig aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering vergt integratie van klimaatadaptatie in beleidsdomeinen zoals gezondheid, water of landbouw. Dit vergelijkend onderzoek analyseert hoe institutionele factoren en politieke processen de snelheid, diepte en schaal van integratie bevorderen of beperken. Het biedt aanknopingspunten voor het versnellen, verdiepen en opschalen van beleidsintegratie processen.

  Lieve seks of sexy liefde?     
  Dr. D. (Daphne) van de Bongardt (v), EUR – Department of Psychology, Education & Child Studies
  Dit project onderzoekt wederkerige verbanden tussen liefde en seks in intieme relaties van jongeren. Jonge stellen (18-25 jaar) worden geïnterviewd, houden dagboeken bij, en doen interactietaken met beste vrienden, om te kijken hoe positieve en negatieve ervaringen met leeftijdgenoten, liefde en seks zijn verweven, en samenhangen met hun algemene welzijn.

  Risicogedrag bij jongeren    
  Dr. B.R. (Barbara) Braams, (v) – UL, Psychologie   
  Risicogedrag bij jongeren wordt in het lab veelvuldig onderzocht, maar de relatie met gedrag in het echte leven is niet altijd duidelijk. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen experimentele maten en gedrag in het echte leven.

  Defying anti-party politics. The party-state in the age of mass democracy: France, Germany, and Italy, 1918-2000
  Dr. P. (Pepijn) Corduwener (m), UU – Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
  Dalende ledenaantallen, nieuwe vormen van politieke participatie en de opkomst van populisme brengen politieke partijen overal in Europa in gevaar. Maar dat is niets nieuws: dit onderzoek laat zien dat partijen de hele twintigste eeuw weerstand konden bieden aan anti-partijpolitiek omdat ze van moderne democratieën partijstaten hebben gemaakt.

  Paneuropese diplomatie in de Koude Oorlog (1972-90)
  Dr. L.C. (Laurien) Crump-Gabreëls (v), UU – Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen
  Dit project onderzoekt hoe de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1972-90) bijdroeg aan een vreedzaam verloop van de Koude Oorlog en het einde daarvan door Paneuropese, multilaterale diplomatie. Aangezien een alomvattende dialoog thans ontbreekt, kan dit ons ook leren hoe we Europese veiligheid vandaag de dag kunnen waarborgen.

  Pensionering van ZZP’ers
  Dr. M. (Marleen) Damman (v), NIDI – Themagroep Werk & Pensioen
  De groep zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) groeit en wordt steeds heterogener. Welke ZZP’ers hebben er werkelijk controle over hun pensionering? Dit project onderzoekt hoe diversiteit in werksituatie en loopbaan binnen de groep ZZP’ers samenhangt met voorbereidingen op pensionering en ervaringen rondom pensionering.

  Abonnement in Plaats van Eigendom: De Gevolgen van Streaming bij Digitale Producten voor Consumenten, Verkopers, en Artiesten
  Dr. H. (Hannes) Datta (m), UvT -Tilburg School of Economics and Management 
  Consumenten geven steeds vaker eigendom op ten gunste van toegang via abonnementen. Echter, momenteel is er slechts weinig onderzoek naar dit fenomeen. De auteur zal onderzoek verrichten naar streaming diensten voor informatiegoederen (namelijk muziek)—en hoe deze consumenten, platforms, artiesten en beleidsmakers gaan beïnvloeden.


  Welke ervaringen kan ik vertrouwen? Eigen en vreemd in de psychiatrie
  Dr. S.E. (Sanneke) de Haan (v), RUN – Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
  Psychiatrische stoornissen veranderen wat je voelt en denkt. Hoe kun je dan weten welke ervaringen ‘eigen’ zijn, en welke ervaringen het gevolg zijn van de stoornis of de medicatie? En zouden anderen daarbij kunnen helpen? Dit project onderzoekt deze vragen aan de hand van filosofische theorieën en interviews met patiënten.

  Een blijvende indruk: De eerste generatie gedrukte boeken in de Lage Landen
  Dr. A. (Anna) Dlabačová (v), UL – Nederlandse Taal en Cultuur
  De boekdrukkunst had een veel grotere invloed op de spiritualiteit en visuele cultuur aan het einde van de Middeleeuwen dan tot nu toe gedacht. Dankzij cultuur-historisch onderzoek naar de eerste generatie gedrukte boeken ontstaat een nieuw beeld van de religieuze praktijk in de overgangsperiode van handschrift naar druk.

  De dierentuin als verbeeldingsruimte in het antropoceen
  Dr. K. (Kári) Driscoll (m), UU – Literatuurwetenschap
  Dierentuinen vertellen een bepaald verhaal over de relatie van de mensheid met de natuur. Door klimaatverandering en dreigende massauitsterving is dat verhaal aan het veranderen. Dit project onderzoekt hoe de verhalen die in dierentuinen en in literatuur en films over dierentuinen worden verteld een nieuw milieubewustzijn reflecteren en vormgeven.

  De auteur als beleidsmaker
  Dr. L.J. (Laurens) Ham (m), UU – Nederlandse taal en cultuur
  Wie dacht dat beleid alleen maar gemaakt werd door ambtenaren die stoffige rapporten schrijven? Dit project laat iets anders zien. Nederlandse schrijvers zijn sinds de jaren zestig voortdurend bij literatuurbeleid betrokken geweest: door te protesteren tegen bezuinigingen, beleidsmaker te worden en romans over hun auteurschap te schrijven.

  App ecosystemen: Een kritische geschiedenis
  Dr. A. (Anne) Helmond (v), UvA – Mediastudies
  Mobiele apps zijn een belangrijke vorm van digitale media, maar onderzoekers weten weinig over hun ontwikkeling. Dit project beoogt nieuwe digitale methoden te ontwikkelen om de geschiedenis van een enkele app, een verzameling van apps, app stores en app-ecosystemen te schrijven.

  Netwerk Interventies in de Peer Context
  Dr. G. (Gijs) Huitsing (m), RUG – Sociologie
  Hoe veranderen interventies sociale processen bij jongeren? Met sociale-netwerkanalyse wordt een gedragsmodel ontwikkeld dat verklaart hoe jongeren hun netwerkrelaties en gedrag veranderen tijdens een anti-pestinterventie. Computersimulaties op basis van dit model worden gebruikt om richtlijnen te ontwikkelen voor nieuwe netwerk interventies die vervolgens in schoolklassen worden onderzocht op effectiviteit.

  We do not live in a bubble: economic shocks in misspecified panel data models   
  Dr. A. (Artūras) Juodis (m), RUG - Economie en Bedrijfskunde 
  Zowel individuele als geaggregeerde economische gegevens worden vaak over meerdere perioden waargenomen. Om de gezamenlijke ontwikkeling van economische agenten over de tijd te beschrijven, zal gecontroleerd moeten worden voor gemeenschappelijke schokken en trends. Dit project onderzoekt het effect van gemeenschappelijke schokken in panel data modellen, die onderhevig zijn aan misspecificatie.    

  Hiring on taste: revealing the hidden power of cultural capital within occupational recruitment procedures  
  Dr. K.A.V. (Kobe) de Keere (m), UvA - Cultural Sociology     
  Het selecteren van een juiste kandidaat voor een job vacature is een moeilijk proces dat gepaard gaat met onzekerheid en waarvan de uitkomst vaak onvoorspelbaar lijkt. Dit project wil nu, op een vergelijkende manier, onderzoeken hoe belangrijk de rol van cultureel kapitaal is bij het succesvol doorstaan van sollicitatie procedures.

  Gepersonaliseerde interventies voor geestelijke gezondheid
  Dr. S.M. (Saskia) Kelders (v), UT - Psychologie, Gezondheid en Technologie
  Online interventies voor geestelijke gezondheid kunnen effectief zijn, maar niet elke interventie is effectief voor iedereen. In dit project wordt een model ontwikkeld om te voorspellen voor wie een interventie effectief is en een methode om iedereen de juiste interventie te bieden. Dit wordt getest in zowel lab- als veldstudies.

  Levende Lyriek. Griekse liedcultuur in Romeins Egypte (c. 30 v. Chr. – 400 n. Chr.)
  Dr. M. (Mark) de Kreij (m), RUN
  In 2014 dook een nieuw fragment van Sappho op, een papyrus die twee millennia in het zand van Egypte bewaard was gebleven. LEVENDE LYRIEK gaat op zoek naar de lezers, luisteraars en bewonderaars van Sappho en andere Griekse dichters in Romeins Egypte.

  Towards Equal Educational Opportunities: The Complex Interaction between Genes, Families, and Schools    
  Dr. A. (Antonie) Knigge (m), UU - Sociologie  
  Politici en wetenschappers hebben diverse onderwijsveranderingen voorgesteld om gelijkere kansen te scheppen in het onderwijs tussen kinderen uit verschillende sociale milieus. Om de potentiële effectiviteit van beleidsmaatregelen beter te kunnen beoordelen, gebruikt dit project tweelingstudies om het samenspel tussen de invloed van genen, familie en scholen op opleiding te bestuderen.

  Het Communicatie-model van Culturele Verandering
  Dr. N. (Namkje) Koudenburg, (v) RUG - Social Psychology
  Dit onderzoek test de invloed van dagelijkse gesprekken op culturele veranderingen. Een nieuw CCC-model wordt ontwikkeld, dat stelt dat a) het samenspel tussen vorm en inhoud van sociale interactie bepalend is voor de culturele verandering, en b) culturele verandering gemedieerd wordt door veranderingen in de waargenomen distributie van publieke opinie.

  Eetbuien de Baas
  Dr. L.H.J.M. (Lotte) Lemmens (v), UM, Klinische Psychologie.
  Eetbuien, het ongecontroleerd eten van grote hoeveelheden voedsel in korte tijd, komen vaak voor en hebben ernstige negatieve gevolgen. Op basis van metingen in het dagelijks leven onderzoek ik welke factoren een eetbui voorspellen. Hierdoor wordt duidelijk hoe en wanneer er moet worden ingegrepen om eetbuien te voorkomen.

  De offline kant van cybercriminaliteit
  Dr. E.R. (Eric) Leukfeldt (m), NSCR - criminologie
  Cybercrime speelt zich af in de online wereld. Cybercriminelen zijn echter echte mensen die zich in de fysieke wereld begeven. Hoe deze werelden verweven zijn weten we niet. Ik onderzoek in hoeverre online en offline sociale contacten en criminele ontmoetingsplaatsen toegang bieden tot cyber criminele netwerken.

  De Psychometrie van Leren
  Dr. M. (Maarten) Marsman (m), UvA - Psychologische Methodenleer
  Onderzoekers hebben met succes belangrijke fenomenen beschreven in onderwijskundig meten, maar nagelaten te verklaren waarom deze effecten zich voordoen. Een nieuwe theorie van cognitieve ontwikkeling verklaart de geobserveerde fenomenen en biedt cruciale inzichten in hoe onderwijs de ongewenste effecten kan overwinnen.

  Optimization Models for Faster and Affordable Access to Rare Disease Therapeutics  
  Dr. T.G. (Tugce Gizem) Martagan (v) TUE - Industrial Engineering & Innovation Sciences   
  Er zijn meer dan 7000 zeldzame ziekten, maar behandelingen zijn beschikbaar voor slechts 300 daarvan. Dit onderzoek zal de behandeling van zeldzame ziekten betaalbaarder, toegankelijker en verscheidener maken. Optimalisatie modellen and andere beslissingsondersteuning zullen worden ontwikkeld voor zowel pharmaceutische bedrijven als gezondheidszorgbeleidsmakers.

  Naar een menselijke wereldbeschouwing
  Dr. J.M. (Jesse) Mulder (m), UU – Filosofie en Religiewetenschappen
  De heersende interpretatie van het wetenschappelijk wereldbeeld bestempelt de mechanistische wijze om dingen te begrijpen uiteindelijk als de enig juiste. Dat schept problemen voor ons zelfbegrip als rationele wezens, en voor de feitelijke diversiteit aan wetenschappelijke praktijken. Dit project ontwikkelt daarom een veelzijdigere interpretatie van het wetenschappelijk wereldbeeld.

  “Divine Denkraum: Early Modern Protestant Princes and Theologians Exchanging Thoughts through Things”
  Dr. E.D. (Eelco) Nagelsmit (m), UU – Kunstgeschiedenis
  Protestantse vorsten en theologen in vroegmodern Europa wisselden van gedachten door middel van dingen. Dit project gaat na hoe beeld-voorwerpen “Denkraum” boden voor reflectie op en contemplatie van God, door drie protestantse hoven in Duitsland en Engeland te bestuderen, en brengt zo religieuze geschiedenis, kunstgeschiedenis, en antropologie samen.

  Vrouwelijk Politici in de Media: Andere Stijl of Andere Weergave?        
  Dr. D.J. (Daphne) van der Pas (v), UvA – Politicologie  
  Vrouwelijke politici komen vaak anders in de media dan mannelijke politici. Komt dit doordat journalisten andere aannames maken bij vrouwelijke politici? Of gedragen vrouwelijke politici zich anders naar de media toe? Dit onderzoek bekijkt hoe mannelijke en vrouwelijke politici zichzelf presenteren, hoe de media over hen berichten en waarom.

  Polytheism as language. A linguistic approach to divine plurality in the religious experience of Greek worshippers
  Dr. S. (Saskia) Peels (v), UL – LUCAS 
  De oude Grieken kenden een veelheid aan goden (polytheïsme), die hen bijstonden in alle aspecten van het leven. Maar welk beeld hadden zij van deze vaak complexe goden? En waarom richtte een Griek zich soms tot de ene god, en soms de andere? Een op de taalkunde geïnspireerde methode helpt.

  Waar heb je het over? Het begrijpen van verwijzingen in taal en gebaar
  Dr. D. (David) Peeters (m), RUN – Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior
  In het dagelijks leven verwijzen we vaak in taal en gebaar naar dingen in de wereld. Het is onbekend hoe ons brein het ons mogelijk maakt zulke verwijzingen snel en efficiënt te begrijpen. Dit project ontwikkelt op basis van virtual reality onderzoek een neurocognitief model dat verklaart hoe dit werkt.

  Taal in het brein, van links naar rechts
  Dr. V. (Vitória) Piai (v), RU en Radboudumc - Donders Instituut for Brein, Cognitie, en Gedrag, en afdeling Medische Psychologie
  De overgrote meerderheid van de mensen gebruikt de linker hersenhelft om te praten en taal te begrijpen. Maar bij patiënten die beschadiging hebben opgelopen in hun linker hersenhelft, bijvoorbeeld door een beroerte, kan de rechter hersenhelft taalfuncties overnemen. De onderzoekers willen weten hoe het taalsysteem in de rechter hersenhelft werkt.

  Extracting more information from high-frequency data: Looking for signs of direction through Realized Semicovariances 
  Dr. R. (Rogier) Quaedvlieg  (m), EUR - Economie en Bedrijfskunde 
  De covariantie meet de mate waarin aandelenkoersen met elkaar samenhangen. Dit project splitst de covariantie in vier termen; een term uit gezamenlijke stijgingen, één uit gezamenlijke dalingen en twee termen gebaseerd op veranderingen in tegenovergestelde richting. Het project onderzoekt de theoretische en praktische eigenschappen, welke tot nieuwe economische inzichten leiden.

  Aan het werk, uit de problemen?
  Dr. A.A.T. (Anke) Ramakers (v), UL – Criminologie
  Vanuit de gedachte dat werk succesvolle re-integratie vergroot, wordt getracht inactieve ex-gedetineerden te begeleiden naar werk. Dit project helpt theorie en evidence-based beleid te ontwikkelen door (1) oorzaken van inactiviteit te onderzoeken en (2) na te gaan wat de effecten van verschillende typen banen en typen inactiviteit op recidive zijn.

  Kwetsbaar en niet gehoord: Vluchtelingen kinderen en hun recht op effectieve participatie in de asiel procedure
  Dr. S.E. (Stephanie) Rap (v), UL – Afdeling Jeugdrecht
  Vluchtelingen kinderen hebben het recht om gehoord te worden in asielprocedures. Kunnen deze kinderen effectief participeren in de procedures; krijgen zij de mogelijkheid hun verhaal te vertellen? Het onderzoek bestaat uit observaties, interviews met professionals en focus-groepen met kinderen. De studie leidt tot richtlijnen voor het effectief horen van kinderen.

  De rijken hebben geld, de armen hebben kinderen
  Dr. P. (Pauline) Rossi (v), UvA – FEB – AS
  Ik onderzoek hoe mensen beslissingen nemen over het aantal kinderen en over hun uitgaven aan de gezondheid van hun kinderen in Afrika. Ik bespreek de implicaties voor bevolkingsgroei.

  EU Constitutional Order for Responding to Human Health Disasters  
  Dr. A. (Anniek) de Ruijter LLM (v), UvA - Faculteit der Rechtsgeleerd, Amsterdam Centre for European Law and Governance
  De internationale verwevenheid van onze wereld creëert toenemende mogelijkheden voor het vernietigende effect van de verspreiding van infectieziekten en bio-terroristische bedreigingen. De EU krijgt steeds meer macht om deze bedreigingen het hoofd te bieden. Dit onderzoek heeft het doel om het EU constitutionele kader hiertoe te verbeteren.

  Eerlijk zullen we inkomens delen  
  Dr. C.G. (Carsten) Sauer (m), RUN – Afdeling Sociologie                      
  Dit project onderzoekt wanneer en waarom inwoners van de EU hun individuele inkomen en de inkomensverdeling in hun land als eerlijk ervaren. De onderzoeker richt zich daarbij op het huishouden en de familie achtergrond, institutionele kenmerken en kenmerken van landen als sociale contexten waarbinnen mensen leren wat zij als eerlijk en oneerlijk ervaren. Hij draagt hiermee bij aan discussies over legitieme ongelijkheid in Europa.

  Self-Control without the Self: The Numerical Aggregation System and Overconsumption
  Dr D.R. (Dan) Schley (m) EUR - Marketing Management   
  Mensen worden dagelijks geconfronteerd met zelfbeheersingsuitdagingen. Zelfbeheersing vraagt veel motivatie van mensen. Dit project onderzoekt een belangrijk element van zelfbeheersing dat niet afhankelijk is van mensen hun motivatie. Door inzicht te krijgen in de cognitieve mechanismes die aan de basis liggen van zelfbeheersing, kunnen we tools ontwikkelen die mensen helpen om betere beslissingen te maken op het gebied van financiën, gezondheid en milieu.

  Religion, culture, and ethnicity in court procedures on children from minority families  
  Dr. I.D.A. (Iris) Sportel (v), RUN – Centrum voor Migratierecht
  Door toenemende diversiteit van de Nederlandse samenleving krijgen rechtbanken en de jeugdzorgketen steeds vaker te maken met minderheidsgezinnen. Dit project richt zich op representaties van religie, cultuur en etniciteit in procedures over kinderen en onderzoekt welke rol claims van ouders en aannames van professionals daarbij spelen.

  Een fatale eerste indruk?
  Dr. K.M. (Karen) Stegers-Jager (v), EUR
  Binnen een fractie van een seconde vormen beoordelaars een eerste indruk over een student. Hoe beïnvloedt deze eerste indruk de eindscore? Is dit de oorzaak voor de slechtere beoordelingen voor studenten met een niet-westerse achtergrond? Dit beoordelingsproces ontrafelen is cruciaal voor eerlijke beoordelingen voor alle studenten in onze multiculturele samenleving.

  Innovating Knowledge: Isidore’s Etymologiae in the Carolingian Period
  Dr. E. (Evina) Steinova (v), Huygens ING - History
  Intellectuele netwerken zijn cruciaal in de verspreiding van innovaties en hun succes. Dit onderzoek bestudeert het eerste grote Europese intellectuele netwerk uit de Karolingische periode, om, door de lens van de eerste algemene encyclopedie, de eigenschappen van intellectuele netwerken en de dynamiek van vernieuwing te begrijpen.

  Herstel van zintuigelijke eenheid
  Dr. N. (Nathan) van der Stoep (m), UU – Psychologische Functieleer  
  Ons brein combineert wat we zien en horen, wat onze ruimtelijke waarneming verbetert. Gehoorverlies zorgt voor een conflict tussen de zintuigen. De onderzoekers kijken of de plasticiteit van de hersenen gebruikt kan worden om de zintuigen te verenigen, ruimtelijke waarneming te verbeteren, en patiënten met gehoorverlies te revalideren.

  More than words: Uncovering the effects of talkers’ voices on real-life speech perception by cochlear implant users
  Dr. T.N. (Terrin) Tamati (v), UMCG - Afdeling Otorhinolaryngologie
  Het verstaan van spraak in de echte wereld, buiten de polikliniek kan een uitdaging zijn. Dit project onderzoekt de perceptie van spraak bij cochleair implantaat gebruikers, geproduceerd door sprekers met verschillende stemmen en accenten. Bevindingen zullen moeilijkheden van hun dagelijks leven identificeren, om rekening te houden in klinische settings.

  Vaarwel, onrechtvaardigheid op gebied van gender 
  Dr. A.S.H. (Alexandra) Timmer (v), UU – Netherlands Institute of Human Rights (SIM)  
  Europa blijft maar last houden van onrechtvaardigheid op het gebied van gender. De juridische aanpak daarvan bestaat voornamelijk uit mensenrechten en gelijke behandelingsrecht. Door middel van een innovatieve historische en rechtsvergelijkende analyse, bekijkt dit onderzoek hoe en waarom dit rechtsgebied tekort schiet en wat daar aan te doen valt.

  Vorstelijke macht als familiebedrijf
  Dr. J.A. (Jasper) van der Steen (m), UL - Geschiedenis
  Dit project benadert de Nassau-familie tussen 1550 en 1815 als een familiebedrijf en onderzoekt op welke manieren de Nassaus hun familie organiseerden en poogden continuïteit te handhaven en macht uit te breiden. Het laat zien dat dynastieën veel logischer en consistenter functioneerden dan historici tot nu toe hebben gedacht.

  Unraveling the mystery of stories: How linguistic viewpoint markers influence Theory of Mind
  Dr. K.W.M. (Kobie) van Krieken (v), RUN – Centre for Language Studies
  Het lezen van verhalen verbetert ons vermogen om de gedachten van anderen in de echte wereld te lezen. Hoe is dit mogelijk? Om deze vraag te beantwoorden zal dit project een model ontwikkelen om te onderzoeken in hoeverre de taal van verhalen en identificatie met verhaalpersonages dit proces faciliteren.

  Ibn ʿArabī’s Reshaping of the Muslim Imagination
  Dr. L.W.C. (Eric) van Lit (m), UU
  De verbeelding nam een centrale plaats in, in het gedachtengoed van de Soefi Ibn Arabi (gest. 1240). Er wordt gesteld dat zijn begrip van de verbeelding de Moslimse cultuur doordrenkt heeft. Dit project onderzoekt deze hypothese en wat voor consequenties een positief (of negatief) antwoord heeft voor onze tijd.

  Een Nieuwe Theorie van Revolutionaire Wetenschappelijke Verandering
  Dr. L.M. (Lukas) Verburgt (m), UvA – Departement Wijsbegeerte
  Binnen dit project wordt op basis van originele casestudies van de Tweede Wetenschappelijke Revolutie een nieuwe theorie van de rationaliteit van revolutionaire wetenschappelijke verandering geformuleerd door recente trends binnen de geschiedenis en filosofie van de wetenschap samen te brengen met centrale inzichten uit de hedendaagse filosofie.

  Zo ouder, zo kind?
  Dr. M.L. (Marije) Verhage (v), VU, Ontwikkelingspedagogiek
  De kwaliteit van de ouder-kind relatie hangt samen met hoe ouders op hun eigen jeugd terugkijken. Door op een nieuwe manier gebruik te maken van gegevens uit 100 studies op dit terrein, kan deze intergenerationele overdracht veel gedetailleerder worden begrepen. Die kennis kan gebruikt worden om veilige relaties te stimuleren.

  Zijn mensen egocentrisch als ze praten?
  Dr. J. (Jorrig) Vogels (m), RUG – Center for Language and Cognition Groningen
  Dit onderzoek gaat in op de vraag of mensen rekening houden met het perspectief van de luisteraar als ze praten. Door keuzes in taalgebruik (zeg ik bijvoorbeeld ‘het meisje’ of ‘zij’) te bestuderen proberen onderzoekers erachter te komen wanneer mensen op een egocentrische manier spreken en wanneer niet.

  Epic Pasts: pre-Islam through Muslim eyes
  Dr. P.A. (Peter) Webb (m), UL – LIAS 
  Sinds de opkomst van de islam zijn moslims geïnteresseerd in hun voorgeschiedenis. In tegenstelling tot gangbare meningen, verwierpen moslims niet alle pre-Islamitische overblijfselen als onverenigbaar met islam. EPIC PASTS onderzoekt hoe moslims omgingen met hun voorgeschiedenis en toont hoe opvattingen over de pre-islamitische periode interpretaties van islam mede hebben gevormd.

  Schadelijke of gunstige effecten van gevangenisstraf?
  Dr. H.T. (Hilde) Wermink (v), UL, afdeling Criminologie
  Gevangenisstraf is meestal de zwaarste straf die kan worden opgelegd. Het is echter onduidelijk in hoeverre door gevangenisstraffen beoogde strafrechtdoelen worden gerealiseerd. Deze studie onderzoekt of gevangenisstraf werkt om herhalingscriminaliteit te verminderen, voor wie het werkt, en hoe gevolgen kunnen worden begrepen. Met deze kennis kunnen straffen effectiever worden ingezet.

  Democratising Europe Through Transnational Partisanship
  Dr. F. (Fabio) Wolkenstein (m), UvA – Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Dit project onderzoekt een wijze van populaire organisatie die belooft te helpen de gewone burgers de democratische controle van de EU te krijgen — transnationale partijdigheid. Het project verduidelijkt wat transnationale partijdigheid is, waarom dat van belang, en hoe het kan lukken.

  Publieke sector hervormingen: te veel, te snel?
  Dr. J.L.C. (Jan) Wynen (m), UvT – School of Governance
  Publieke organisaties zijn de laatste jaren onderhevig aan een veelvoud van hervormingen. Helaas is er tot op heden slechts weinig kennis over de precieze (neven) effecten van deze hervormingsdrang. Dit onderzoek analyseert het effect van herhaaldelijke structurele hervormingen op deze organisaties.

  Beluisterde Moderniteit in vroege opnames uit Zuidoost Azië
  Dr. m. (melê) yamomo (m), UvA – ASC
  Ons begrip van de ervaring van moderniteit beperkt zich veelal tot het zichtbare en leesbare. Dit project onderzoekt echter hoe moderniteit werd gehoord en beluisterd in Zuidoost Azië door de komst van vroege geluidstechnologieën in de periode 1890-1950.

  Oneerlijke Handel? Globalisering, Instituties en Ongelijkheid in Zuidoost Azië, 1830-1940
  Dr. P. (Pim) de Zwart (m), WUR – Agrarische en Milieugeschiedenis
  Handel en koloniale instituties hebben waarschijnlijk een grote impact gehad op de groei van ongelijkheid in ontwikkelingslanden sinds de 19e eeuw. Het historisch bewijs is beperkt en welke mechanismen hier aan ten grondslag liggen is onduidelijk. Dit project onderzoekt deze relatie in Zuidoost Azië tijdens het “eerste tijdperk van globalisering”.

 • Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

  Robots among humans: safe and socially intuitive navigation
  Dr. J. (Javier) Alonso-Mora (m), TUD, Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3ME)
  In de nabije toekomst zullen miljoenen robots, autonome auto's en boten, naast elkaar bestaan met mensen. Dit onderzoek is gericht op algoritmes die het mogelijk maken voor een mobiele robot om veilig te navigeren en te coördineren met andere robots en mensen.

  Super quality pictures through a tiny endoscope
  Dr. L.V. (Liubov) Amitonova (v), VU - Biophotonics & Medical Imaging
  Lichtmicroscopie is een belangrijk onderzoeksgereedschap in de biologie en geneeskunde. Maar cellen die diep in een organisme of weefsel verborgen liggen zijn niet zichtbaar. Door een combinatie van nieuwe technologie om licht te beheersen met unieke eigenschappen van glasvezels ontwikkelen de onderzoekers nieuwe manieren om diep in weefsel te kijken.

  BladeMan: Reliable Manufacturing of Wind Turbine Blades
  Dr. ir. I. (Ismit) Baran (m), UT, Engineering Technology, Production Technology
  Het tijdperk van fossiele brandstoffen komt tot een eind daarom hebben we dringend behoefte aan goedkope hernieuwbare energiebronnen zoals windmolens. Dit VENI project zal de controle van bonding prestaties tijdens het productieproces in te schakelen. Dit zal bijdragen de ontwikkeling van meer betrouwbare en efficiënte zeer grote wind bladen in de toekomst.

  Engineering goes Beauty - A computational multi-physics modelling approach towards the preservation of historical oil paintings
  Dr. ir. E (Emanuela) Bosco (v), TUE, faculteit Bouwkunde
  De degradatie van historische olieverfschilderijen is een grote bron van zorg voor conservatoren van cultureel erfgoed. Het is mijn doel om een numeriek multi-fysisch model te ontwikkelen waarmee chemisch-mechanische schadefenomenen in olieverfschilderijen kunnen worden voorspeld, en deze processen te vertalen in conserveringsrichtlijnen. Dit zal leiden tot tijdige en efficiënte duurzaamheidsbehandelingen.

  Tuning growth/defense trade-offs in plants by dissecting their molecular basis: grow and defend?
  Dr. A. (Anneke) Horstman (v), WUR, Plantenwetenschappen
  Insectenvraat en plantziektes veroorzaken veel schade aan landbouwgewassen. Planten kunnen zich hiertegen verdedigen, maar dit heeft meestal negatieve gevolgen voor hun groei. In dit onderzoek verkennen we de regulatie van de balans tussen groei en verdediging. De resultaten kunnen gebruikt worden om gewassen weerbaar te maken met minder opbrengstverlies.

  Mangrove-RESCUE
  Dr E.M. (Erik) Horstman (m), UT, Civiele Techniek
  Mangroven beschutten (sub)tropische kustgebieden en zijn veerkrachtig, waardoor ze kunnen herstellen van erosie en zich kunnen aanpassen aan veranderende condities. Dit onderzoek meet en simuleert de processen die dit aanpassingsvermogen beïnvloeden. Deze inzichten zijn nodig om de toekomstige ontwikkelingen van mangroven én hun bijdrage aan kustveiligheid te voorspellen en beschermen.

  Novel highly transparent metal oxides to enable 25% conversion efficiency for industrially viable silicon solar cells
  Dr. ir. J. (Jimmy) Melskens (m) TUE, Technische Natuurkunde
  Revolutionaire benaderingen zijn nodig om het rendement van toekomstige industriële silicium zonnecellen verder te verbeteren. Daarom zullen in dit project zeer transparante metaaloxides worden ontwikkeld als contactmaterialen om de succesvolle extractie van lading uit het silicium mogelijk te maken zonder significante elektrische en optische verliezen.

  Integrating mechanical metamaterials in soft robots
  Dr. ir. J.T.B. (Bas) Overvelde (m), AMOLF, Amsterdam
  Mechanische metamaterialen hebben eigenschappen die voorvloeien uit de vorm van hun microstructuur, niet hun chemische samenstelling. In dit project wordt een nieuw geactueerd metamateriaal ontworpen waarvan het gedrag kan worden geprogrammeerd en toegepast in een nieuwe generatie zachte robots die breder inzetbaar zijn.

  Verstopte vingeradruk van ziekten opsporen 
  Dr. Ir. E. (Edwin) van der Pol (m), UvA, Academisch Medisch Centrum, Biomedical Engineering & Physics
  Hart- en vaatziekten, kanker en zwangerschapsvergiftiging kunnen eerder worden voorspeld aan de hand van minuscule vingerafdrukken die in het bloed verstopt zitten. In dit project ontwikkelen onderzoekers de technologie om deze waardevolle vingerafdrukken razendsnel op te sporen en in te zetten als een inlichtingendienst van het menselijk lichaam.

  Deploying Uncertainty Quantification in Particle Image Velocimetry
  Dr. ing. A. (Andrea) Sciacchitano (m), Technische Universiteit Delft,Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Aerodynamics
  Particle Image Velocimetry (PIV) is een belangrijke meettechniek voor aerodynamisch onderzoek. De nauwkeurigheid van PIV is echter moeilijk te bepalen, waardoor de techniek momenteel ongeschikt is voor ontwerpcertificatie en validatie van stromingssimulaties. Deze VENI integreert het bepalen van de meetnauwkeurigheid van PIV in het ontwerp van aerodynamische experimenten.

  Gut feeling of chickens: exploiting the unique mechanism of digesta reflux to improve sustainability of poultry production 
  Dr. ir. S. (Sonja) de Vries (v), WUR - Leerstoelgroep Diervoeding 
  In kippen gaat voer niet alleen van snavel tot cloaca maar ook weer terug. Hoeveel voer er stroomopwaarts gaat en of dit afhankelijk is van leeftijd, ras en voer is niet bekend. Onderzoekers zullen de route van verschillende soorten voer door het maagdarmkanaal bestuderen in verscheidene kippenrassen en leeftijden.

  New imaging technique sees the heart attack before it happens
  Dr. T. (Tianshi) Wang (m), Erasmus Universiteit, EUR, Biomedical Engineering
  De meeste hartaanvallen en beroertes worden veroorzaakt door onstabiele ontstekingen (plaques) in de vaatwant. Vroegtijdige detectie en behandeling van deze plaques kan veel levens redden. Dr. Wang ontwikkelt op dit moment een nieuwe op laser gebaseerde techniek genaamd “thermo-elastische vervorming beeldvorming” om plaques voortijdig op te sporen.

  NeuroBeta: Creating an organ-on-a-chip screening platform of functionally innervated Islets of Langerhans
  Dr. ir. P.A. (Paul) Wieringa (m), UM, Complex Tissue Regeneration
  Het is bekend dat zenuwen bijdragen tot het (dis) functioneren van de pancreas. De exacte rol van zenuwen hierin is nauwelijks bekend. Deze studie ontwikkelt een 3D in vitro platform waarin voor het eerst de zenuw-pancreas interface nauwkeurig kan worden bestudeerd. Deze kennis is essentieel voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën.

 • ZonMw

  De reis van magnesium door de niercel: waar is de uitgang?
  Dr. J.H.F. (Jeroen) de Baaij (m), RUN medisch centrum
  Magnesiumverlies via de urine is vaak de oorzaak voor ernstige magnesiumtekorten bij patiënten. Dit onderzoek bestudeert de cellen die magnesium opnemen in de nier. Al jaren is bekend hoe magnesium deze niercellen binnenkomt, maar op welke wijze magnesium deze cellen verlaat in de richting van het bloedcompartiment is onbekend.

  Hoe R-spondin eiwitten borstkanker genereren
  Dr. E.R.M. (Elvira) Bakker (v), UMC Utrecht, Pathologie
  Borstkanker treft vele vrouwen en is onvoldoende behandelbaar. Dit komt mede doordat er weinig kennis is wat de precieze causale factoren en processen zijn tijdens de ontwikkeling van borsttumoren. De onderzoekers hebben concrete aanwijzingen dat zogenaamde R-spondin eiwitten borsttumoren genereren en zullen gaan onderzoeken hoe deze eiwitten dit doen.

  De weg naar etiologisch gestuurde behandeling van hyperweerstand in gewrichten bij hersenverlamming
  Dr. L. (Lynn) Bar-On (v), KU Leuven / VUmc, Revalidatiewetenschap
  Kinderen met cerebrale parese hebben spasticiteit en stijfheid die gewrichtsbeweging beperken. De relatieve bijdrage van elke factor is onbekend. Met behulp van visualisatie van spierbeweging en spieractiviteit wordt de bijdrage van elke factor gemeten tijdens passieve en actieve rek, staan en lopen en door gerichte behandeling te geven.

  ‘Motorisch leren’ begrijpen om enkel- en knieblessures in de sport te voorkomen: een nieuwe benadering
  Dr. A. (Anne) Benjaminse (v), UMCG, Department of Human Movement Sciences
  Sportblessures hebben grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen. Primaire blessurepreventie dient de incidentie op lange termijn te reduceren. Ik zal ‘motorisch leren’ toepassen en onderzoeken, gevolgd door analyseren hoe de aangeleerde veilige bewegingen beklijven op de lange termijn om uiteindelijk het blessurerisico op het veld te verminderen.

  Nieuwe hersenverbindingen 
  Dr. H.J. (Henk-Jan) Boele (m), EUR - Neurowetenschappen
  Ons brein, en in bredere zin ons zenuwstelsel, heeft een zeer groot aanpassingsvermogen (neuroplasticiteit). Voor dit Veni-voorstel wil ik biologische processen van dit aanpassingsvermogen onderzoeken. De verworven kennis over deze processen is hard nodig voor de behandeling van ziekten waarbij er sprake is van degeneratie of beschadiging van het zenuwstelsel.

  Eén maat past niemand: diversiteit in de symptomatologie van patiënten is de sleutel tot gerichte depressiebehandeling
  Dr. L. (Lynn) Boschloo (v), UMCG, Psychopathologie en psychiatrie
  Depressieve patiënten verschillen sterk in hun reactie op farmacologische en psychologische behandelingen. In dit onderzoek worden innovatieve statistische technieken gebruikt om verschillen in de precieze symptomen van patiënten in kaart te brengen. Hierdoor verwacht ik beter te kunnen inschatten van welke behandeling een specifieke patiënt het meeste baat zal hebben.

  Maag-slokdarmkankers immuun voor therapie
  Dr. S. (Sarah), Derks (v), VUMC, Medische Oncologie
  De behandeling van maag-slokdarmkanker vraagt om een nieuwe aanpak. Nieuwe immunotherapie lijkt veelbelovend, maar behoeft verbetering. De aanvraagster richt zich op het ontmaskeren van mechanismes die maag-slokdarmkankers gebruiken om te ontsnappen aan het immuunsysteem, en deze te gebruiken voor de ontwikkeling van immunotherapie-versterkende middelen en zo de overleving te verbeteren.

  Hoe MMP-1 longfibrose verergert
  Dr. J. (Jan Willem) Duitman (m), AMC – Geneeskunde
  Longfibrose is een ernstige en dodelijke longaandoening waar weinig behandelopties voor zijn. Een recente doorbraak suggereert dat het eiwit genaamd MMP-1 mede deze ziekte veroorzaakt. Hier zal ik onderzoeken hoe MMP-1 deze kwalijke rol speelt en bepalen of het remmen van dit eiwit een mogelijke nieuwe behandelstrategie zou kunnen zijn.

  De juiste behandeling voorspellen bij schizofrenie
  Dr. E.M. (Elsmarieke) van de Giessen (v) – AMC
  Bij 20-35% van de patiënten met schizofrenie helpen antipsychotica niet. Zij zijn therapie resistent. Dit is voor hen een groot probleem. De onderzoekers gaan testen of een nieuw type MRI scan en bloedbepaling kunnen voorspellen welke patiënten therapie resistent zijn, zodat zij sneller met de juiste medicijnen kunnen worden behandeld.

  Hoe werken vaccinaties?
  Dr. B.A. (Balthasar) Heesters (m), AMC – Experimentele Immunologie
  Door tijdens meerdere rondes het beste antilichaam te selecteren kan het immuunsysteem steeds specifiekere antilichamen krijgen. Hierdoor werken sommige vaccins zo goed. Door het exacte mechanisme achter deze selectie te ontrafelen hoopt de onderzoeker te begrijpen waarom sommige vaccins beter werken dan anderen en met deze kennis vaccinaties te verbeteren.

  Lokale ondersteuning voor long-residente T-geheugencel functie: Het belang van de locatie
  Dr. P. (Pleun) Hombrink (m), Sanquin - Adaptive Immunity Laboratory
  Longen worden tegen pathogenen beschermd door verschillende CD8+ T cel populaties met unieke functionele en uiterlijke kenmerken. De moleculaire mechanismen die hun locatie, functie en overleving reguleren zijn onbekend. Ik wil genomische analyses op individueel cel niveau combineren met immunohistochemie om interacties tussen T cellen en diverse micromilieus te begrijpen.

  Kwetsbaarheid bij oudere mensen: een beïnvloedbare variabele?
  Dr. E.O. (Emiel) Hoogendijk (m), VUmc – Epidemiologie en biostatistiek
  Het aantal kwetsbare ouderen in onze samenleving neemt toe, maar er zijn nauwelijks effectieve interventies voor deze groep. Dit heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid en gezondheidszorg. Dit project onderzoekt de impact van kwetsbaarheid op de gezonde levensverwachting van ouderen, evenals mechanismen om gezondheidsachteruitgang bij kwetsbare ouderen te kunnen voorkomen.

  Schieten op de boodschapper
  Dr. J.J.W. (Jonas) Kuiper (m), UMCU, Oogheelkunde
  Een verstoorde communicatie binnen het afweersysteem ligt ten grondslag aan ernstige ongeneeslijke auto-immuunziekten. De onderzoekers meten hoe een belangrijk enzym, ERAP2, deze communicatie via eiwitten kan verstoren en of het specifiek remmen van ERAP2 een mogelijk effectieve behandeling voor auto-immuunziekten vormt.

  Behandelen van dwangmatig gedrag door verbeterde kalibratie van vertrouwen
  Dr. J. (Judy) Luigjes (v), AMC
  Er is nog weinig bekend over waarom patiënten met obsessieve-compulsieve stoornis en een gok-stoornis niet kunnen stoppen met hun invaliderende compulsieve gedragingen. Een mogelijke reden is dat patiënten niet goed (on)zekerheid kunnen inschatten. Ik wil onderzoeken hoe zekerheid betrokken is bij compulsieve gedragingen en hoe dit verbeterd kan worden.

  Nerveuze darmen - het darm zenuwstelsel als onopgemerkte omgevingscomponent van de tumor, gedirigeerd? door NDRG4
  Dr. V. (Veerle) Melotte (v), MUMC – Pathologie
  Het is bekend dat omgevingscomponenten van de tumor, zoals immuun cellen, een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van darmkanker. Ik ga onderzoeken of het darm zenuwstelsel, een tot nu toe “vergeten” omgevingscomponent, een rol heeft in de ontwikkeling van darmkanker en mogelijk als nieuw therapeutisch doelwit gebruik kan worden.

  Verbeteren van hartregeneratie
  Dr. P.D.N. (Phong) Nguyen (m), KNAW–Hubrecht Institute
  Beschadiging van het hart, bv. door een hartinfarct, leidt tot onherstelbare schade. Onderzoekers gaan zebravissen, waarvan het hart zich volledig herstelt na schade, bestuderen om te begrijpen waarom het beschadigde hart van een patiënt zichzelf niet kan herstellen.

  Van DNA naar ziekte - Het menselijk genoom ontvouwen om ziekteverwekkende variaties te identificeren
  Dr. S.L. (Sara) Pulit (v), UMCU - Brain Center Rudolf Magnus / Neurologie
  Er zijn duizenden genetische varianten gevonden bij veel voorkomende aandoeningen. De biologische betekenis hiervan is onduidelijk omdat er geen rekening wordt gehouden met de 3D structuur van DNA: ook veraf gelegen genen staan onder controle van genetische variatie. Ik stel daarom voor deze informatie te integreren met genetische data.

  Algemene psychopathologie: groter dan de som van zijn delen?
  Dr. J. (Jolien) Rijlaarsdam (v), LU –Centre for Child and Family Studies
  Een psychiatrisch probleem komt zelden alleen maar gaat vaak samen met andere psychiatrische symptomen. Kunnen we één globale dimensie identificeren die de gemeenschappelijke kern vormt van verschillende psychiatrische symptomen? Hoe is deze globale dimensie gerelateerd aan omgevingskenmerken en regulatie van genen tijdens sensitieve perioden in de ontwikkeling?

  Een vettig immunologisch mysterie ontrafeld - De rol van lipide antigenen in gezondheid en ziekte
  Dr. H.S. (Henk) Schipper (m), UMC Utrecht, Laboratorium voor Translationele Immunologie
  Invariant Natural Killer T (iNKT) cellen vormen een uniek immuuncel subtype vanwege hun ontstekingsreactie op lipide antigenen. Dit onderzoeksvoorstel richt zich op het identificeren van deze lipide antigenen, om hun rol in gezondheid en ziekte te kunnen onderzoeken.

  Immuuncellen onder vuur
  Dr. R. (Regina) Stark (v), Sanquin Research - Hematopoiesis
  Het immuunsysteem is erg belangrijk om ons gezond te houden. Echter, het immuunsysteem kan tijdens responsen tegen ziekteverwekkers ook schade veroorzaken aan het eigen lichaam. Ik wil onderzoeken hoe deze schade de lokale bescherming door immuuncellen beïnvloedt.

  Volwassenen met acute klachten van de neusbijholten en keelpijn: wie heeft er baat bij antibiotica?
  Dr. R.P. (Roderick) Venekamp (m), UMCU – Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde
  Antibiotica overprescriptie is het hoogst bij volwassenen die zich in de eerste lijn presenteren met acute neusbijholtenklachten en keelpijn. Met mijn onderzoek streef ik na ongepast gebruik van antibiotica te verminderen door met de nieuwste individuele patiënten data meta-analytische methoden subgroepen te identificeren die het meeste baat hebben bij antibiotica.

  Complexe genetica van inspanningselektrocardiografie
  Dr. N. (Niek) Verweij (m), UMCG - Cardiologie
  Omdat veel eigenschappen en ziekten van het hart alleen bij belasting zichtbaar worden, is het belangrijk onderzoek te doen naar de activiteit van het hart tijdens inspanning. Deze studie onderzoekt hartfilmpjes van mensen die zich inspannen, en zal daarmee unieke inzichten geven in verschillen tussen DNA, hartfunctie en hartziekten.

  Urethrakleppen: Oorzaken en het voorspellen van de toekomstige nierfunctie
  Dr. L.F.M. (Loes) van der Zanden (v) Radboudumc, Health Evidence
  Urethrakleppen zijn aangeboren aandoeningen bij jongens waarbij de uitstroom van urine geblokkeerd wordt. Dit kan leiden tot ernstige nierschade, soms al voor de geboorte. De onderzoeker gaat proberen de twee belangrijkste vragen van toekomstige ouders te beantwoorden: “Wat veroorzaakt urethrakleppen?“ en: “Zal onze zoon een normale nierfunctie hebben?”.