Veni 2016

Bekijk de lijst met 158 gehonoreerde Veni-onderzoekers in 2016, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject. NWO investeerde in totaal 39,5 miljoen euro in vrij en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek In de Veni-ronde van 2016. Veni maakt samen met Vidi en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Feiten en cijfers

Aantal (ontvankelijke) voorstellen: 1056
Verdeling m/v bij aanvragers: 575 man, 481 vrouw
Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 158 (15%)
Verdeling m/v bij honoreringen: 81 man, 77 vrouw
Honoreringspercentage vrouwen: 16%
Honoreringspercentage mannen: 14%

Veni 2016.jpg
 • Gesorteerd op alfabet

  A

  De waarde van bewondering 
  Dr. A.T.M. (Alfred) Archer (m), UvT – Filosofie 

  We bewonderen helden, heiligen en filmsterren maar wat is bewondering, en welke rol zou het moeten spelen in ons leven? Gebruikmakend van methoden en inzichten uit de filosofie en de psychologie zal dit project de aard en waarde van bewondering onderzoeken, in het bijzonder de rol van bewondering in het onderwijs en in leiderschap.  

  Stad vol emoties. Amsterdam, Londen en Parijs (1850-1930) 
  Dr. A.M.G. (Anneleen) Arnout (v),  – Geschiedenis 
  In onze interactie met de stedelijke omgeving staan emoties steeds centraal. Stad vol emoties onderzoekt de impact van ruimte op de emotionele beleving in drie grootsteden tijdens de periode bij uitstek van intense verstedelijking. Het lost de vraag op hoe stedelijke transformatieprocessen een verandering in de emotionele belevingen teweeg brachten. 

  Learning from degradation data: When to shut down public services 
  Dr. ir. J.J. (Joachim) Arts (m), TUE 
  Onverwacht falen van MRI-scanners, vliegtuigen en andere kapitaalgoeden is onveilig en kostbaar. Data over faalgedrag is daarom zeldzaam, terwijl data over slijtage steeds meer real-time beschikbaar wordt. Dankzij real-time data kan de logistiek en het onderhoud voor elk systeem individueel geoptimaliseerd worden zodat de veiligheid en economische prestaties verbeteren. 

  Het lot van emotionele herinneringen. 
  Dr. V.A. (Vanessa) van Ast (v), UvA – Klinische Psychologie 
  Onze emotionele herinneringen lijken onvergankelijk, en dus een betrouwbare weergave van onze ervaringen. Maar niets is minder waar: over de tijd verandert vaak zowel de inhoud als de emotionele intensiteit van een herinnering. Dit project onderzoekt wanneer zulke veranderingen ontstaan, en wat de onderliggende neurobiologische mechanismen zijn. 

  B

  Hart aan de slag: de energiebalans moet kloppen 
  dr. ir. A.J. (Ot) Bakermans (m), AMC - Radiologie 
  Aangeboren afwijkingen in de stofwisseling van vetten kunnen leiden tot hartproblemen. De precieze oorzaak is nog onbekend, waardoor een goede behandeling ontbreekt. In dit project gaat de onderzoeker de energiehuishouding in het hart meten met speciale MRI-technieken, terwijl de patient zich inspant op een ligfiets in de MRI scanner. 

  Genetische oorzaken van stoornissen in de neuro-ontwikkeling 
  Dr. T.S. (Stefan) Barakat (m), Erasmus MC 
  Stoornissen van de hersenontwikkeling komen frequent voor maar zijn vaak onbegrepen. Hier testen de onderzoekers of afwijkingen van niet-coderende genoom elementen een belangrijke rol kunnen spelen in het ziekteproces. Middels een nieuwe methode worden deze zogenoemde enhancers geïdentificeerd, en functioneel getest door middel van minihersenen gemaakt van stamcellen van patiënten. 

  Connecting the Dots: Minimal Structure Modeling for Machine Translation 
  Dr. A. (Arianna) Bisazza (v), UvA – Informatica 
  Machinaal vertalen is een onmisbare technologie voor snelle en grootschalige toegang tot meertalige informatie, maar de kwaliteit ervan varieert zeer tussen verschillende talen. Dit project beoogt de kwaliteit van machinaal vertalen te verbeteren in een breed spectrum aan talen, door structurele relaties tussen woorden en abstracte woordrepresentaties beter te modelleren. 

  Milieumigratie in het digitale tijdperk 
  Dr. I.J.C. (Ingrid) Boas (v), WUR - milieubeleid 
  Steeds meer mensen migreren vanwege milieuverandering en gebruiken daarbij informatie en communicatie technologieën (ICT) - zoals mobiele telefoons. Hoe beïnvloedt ICT en de daaraan verbonden informatieuitwisseling de keuzes en bewegingen van milieumigranten? Dat gaat dit project onderzoeken. 

  Naval shipyards: Laboratories of capitalism 
  Dr. P. (Pepijn) Brandon (m), VU – Geschiedenis 
  Marinewerven speelden in de achttiende en negentiende eeuw en vooraanstaande rol bij de invoering van industriële productiemethoden. De grote staatsbedrijven liepen technologisch vaak voor op privéondernemingen. Ze maakten daarbij niet alleen gebruik van loonarbeiders, maar ook van dwangarbeiders en slaven. Dit werpt nieuw licht op de geschiedenis van industrieel kapitalisme. 

  Grootschalige verbetering van bestralingsbehandelingen van kankerpatiënten 
  Dr. ir. S. (Sebastiaan) Breedveld (m) Erasmus MC - Radiotherapie 
  De wereldwijd toegepaste, grotendeels handmatige methode voor het maken van bestralingsplannen resulteert vaak in suboptimale behandeling. Mogelijke gevolgen zijn ernstige bijwerkingen of een verminderde kans op genezing. In dit project worden wiskundige methoden ontwikkeld die ervoor zorgen dat technieken voor volledig automatische generatie van hoge-kwaliteit bestralingsplannen grootschalig kunnen worden toegepast. 

  Number words 
  Dr. E. (Lisa) Bylinina (v), Meertens Instituut – Taalwetenschap 
  In alle culturen denken mensen op een vergelijkbare manier over getallen, maar ze spreken er anders over in verschillende talen. Dit project verzamelt data over de verscheidene realisaties van getalsconcepten in de grammatica’s van talen wereldwijd en vindt patronen en manieren om de kloof tussen taal en getalscognitie te dichten. 

  Vormen voor de bouwstenen van het leven 
  Dr. A. (Aurélie) Carlier (v), UM - MERLN 
  Het lichaam bestaat uit kleine bouwstenen (cellen) die een opmerkelijke verscheidenheid aan vormen en groottes kunnen aannemen. In dit project zal ik computermodellen gebruiken om te onderzoeken hoe de vorm van een cel diens functie kan sturen. Dit fundamenteel begrip zal leiden tot een verbetering van de oppervlaktes van orthopedische implantaten. 

  Opvoeding en taalontwikkeling in twee inheemse gemeenschappen. 
  Dr. M. (Marisa) Casillas (v), MPI – Taalwetenschap 
  Kinderen leren hun moedertaal door te interacteren met hun verzorgers. Wereldwijd verschilt de manier waarop verzorgers met hun kinderen interacteren aanzienlijk. Beïnvloedt dit verschil de kindertaalontwikkeling? Om deze vraag te beantwoorden, vergelijk ik twee culturen die heel verschillend zijn in hun manier van verzorger-kind interactie: de Mayaanse en de Papoea-Nieuw-Guineaanse. 

  Interactive development of phoneme categorization and word learning ability, a comparison between typically developing infants and infants at familial risk of dyslexia.    
  Dr. A. (Ao) Chen (v), UU – Taalwetenschap 
  Een kernonderdeel van de moedertaalverwerving is het herkennen van fonemen, klankeenheden die betekenis onderscheidend zijn. Foneemverwerving is vermoedelijk afhankelijk van een interactie tussen inductieve categorisering en woordleren. Ik onderzoek deze interactie bij kinderen met en zonder een familiaal risico op dyslexie. Bij risicokinderen verwacht ik een afwijkend ontwikkelingsverloop te zien. 

  Eliminatie van worminfecties in mensen 
  Dr. L.E. (Luc) Coffeng (m), Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam – Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
  Worminfecties hebben nog altijd een groot effect op de gezondheid en sociaaleconomische situatie van meer dan een miljard mensen. Deze infecties staan op de agenda om mondiaal uitgeroeid te worden. De onderzoeker zal nieuwe methoden ontwikkelen om beter te begrijpen en voorspellen hoe massa-behandeling tot uitroeiing van worminfecties kan leiden. 

  TB eet mee 
  Dr. S. (Susanna) Commandeur (v), VUmc – Medische Microbiologie en Infectiepreventie 
  De tuberculose bacterie slaat vetten afkomstig van de gastheer op als vetbolletjes. Waarom dit gebeurt, is echter onbekend. Wel wordt de aanwezigheid van dergelijke vetbolletjes geassocieerd met antibioticaresistentie, een groot probleem in de strijd tegen tuberculose. In dit project zal ik de vorming en de rol van deze vetbolletjes onderzoeken. 

  D

  Betere voorspellingen met grote datasets 
  Dr. T.P.A. (Thomas) Debray (m), UMC Utrecht 
  Beslissingen worden steeds vaker gebaseerd op risicoschattingen van statistische voorspelmodellen. Helaas zijn veel van deze ontwikkelde voorspelmodellen onbetrouwbaar en niet breed toepasbaar, veelal omdat gebruikte datasets te klein of ontoereikend blijken. Dit project ontwikkelt nieuwe methoden om voorspelmodellen accurater en breder toepasbaar te maken door gebruik te maken van “big data sets”. 

  Toezicht op de politie in Kenia 
  Dr. T.G. (Tessa) Diphoorn (v), UU - Culturele Antropologie 
  Dit onderzoek ontwikkelt een innovatieve benadering van de staat door de interacties tussen staatsorganen te onderzoeken om te begrijpen hoe de staat zich van binnenuit ontwikkelt. Dit gebeurt door een etnografische studie naar de Independent Police Oversight Authority (IPOA) die in 2012 in Kenia is opgericht om politiegedrag te reguleren. 

  TLR10 activatie remt Lyme artritis 
  Dr. M (Marije) Doppenberg-Oosting (v), Radboudumc, Afdeling Interne Geneeskunde 
  Na herkenning van ziekteverwekkers zoals de Borrelia-bacterie komt ons afweersysteem in actie om deze op te ruimen. De rol van één van deze herkenners (TLR10) wordt bestudeerd, omdat TLR10 een unieke remmende functie heeft. TLR10 zou daarom gebruikt kunnen worden in behandeling van de ziekte van Lyme. 

  Verwaarloosde geneesmiddelontwikkeling 
  Dr. T.P.C. (Thomas) Dorlo (m), UU – Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences 
  Verwaarloosde tropische ziektes eisen veel slachtoffers in ontwikkelingslanden. Toch is maar 1% van nieuwe geneesmiddelen bestemd voor deze ziektes. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van wiskundige modellen om geneesmiddelonderzoek voor leishmaniasis, een van deze verwaarloosde ziektes, beter, goedkoper en sneller te maken. 

  Cryptanalysis of Lattice-based Cryptography 
  Dr. ir. L. (Léo) Ducas (m), CWI – Cryptology 
  Quantum computers kunnen de huidige beveiligingsmethodes van het Internet dramatisch aantasten. Toekomstbestendigere beveiligingsmethodes worden nu nog onderzocht. Een veelbelovende techniek hiervoor is gebaseerd op zogenaamde wiskundige roosters in grote dimensies. Dit onderzoek beoogt de kennis over de veiligheid daarvan significant beter en nauwkeuriger te maken ten behoeve van nieuwe internationale standaarden. 

  Dissecting the complex interplay between the human host and gut microbiome in 3D organoid culture systems    
  Dr. D.D. (Devanjali) Dutta, Hubrecht Institute - Cell Biology, Genetics, Molecular Biology 
  Ziekten in ons maagdarmstelsel worden beïnvloed door de aanwezige darmflora. Gebruik makend van gekweekte weefsels, zogenaamde ‘mini-guts’of órganoids, wil ik onderzoeken hoe fluctuaties ervan invloed hebben op de afweer en chronische ontstekingen. Onderzocht zal ook worden hoe deze darmflora de ontwikkeling van kanker beïnvloedt via directe effecten op de weefselhomeostase. 

   

  E

  Zijtakken blijken geen bijzaak 
  Dr. G.W. (Wilma) van Esse (v), WUR-Laboratory of Molecular Biology 
  Het aantal zaden per aar, het zaad gewicht en het aantal zijtakken met aren beïnvloeden de opbrengst van granen. Negatieve correlaties tussen deze eigenschappen staan opbrengstverhoging in de weg. Om de opbrengst in granen te verbeteren gaan de onderzoekers achterhalen hoe deze eigenschappen in verband staan op moleculair genetisch niveau. 

  Antibody receptor glycosylation and arthritis 
  Dr. D. (David) Falck (m), LUMC – Centre for Proteomics and Metabolomics 
  David Falck gaat een instrumentele analyse ontwerpen waarmee hij suikers op door antilichamen geactiveerde proteïnen kan bestuderen. Hij hoopt door nieuwe inzichten in het moleculaire mechanisme van artritis de diagnose en behandeling te verbeteren. 
    
  Information storage at the nano-scale 

  Dr S. (Saeedeh) Farokhipoor (v), RUG - Natuurkunde 
  De huidige technologie biedt weinig uitkomst bij fabricageproblemen van steeds kleinere elektronische componenten. Ik zal de zelforganisatie van miniatuur condensatoren in nieuwe materialen (vanuit nieuwe invalshoeken) verkennen, voor ladings- en informatie opslag. Zowel de grootte als energieverbruik zullen worden teruggebracht om tot ver in de toekomst vooruitgang in elektronica te blijven boeken. 

  Fair For All: Making Room for Fairness in the Globalised Economy 

  Dr. B.R. (Benjamin) Ferguson (m), VU – Filosofie 
  De notie van ‘fairness’ speelt geen rol in de economische wetenschap. Dit project ontwikkelt een theorie over ‘faire’ economische transacties die complementair is aan de mainstream economische wetenschap. Die theorie stelt in staat te beoordelen wanneer lage lonen te rechtvaardigen zijn en wanneer er sprake is van economische uitbuiting. 

  Bestaan er andere universa? 

  Dr. S.M. (Simon) Friederich (m), RUG - Filosofie 
  Sommige filosofen en natuurkundigen zeggen van wel. Slechts het bestaan van andere universa kan volgens hen verklaren waarom ten minste één universum geschikt is voor leven: het onze. Dit idee van een multiversum leidt regelrecht naar een mijnenveld van epistemologische uitdagingen - allemaal behandeld in dit project. 

  G

  Structuur en functie in het oudere brein 

  Dr. L. (Linda) Geerligs (v), Universiteit van Amsterdam– Psychologie 
  Voor het welzijn van ouderen is goed cognitief functioneren op latere leeftijd erg belangrijk. Ik zal onderzoeken hoe individuele verschillen in cognitief functioneren over de levensloop verklaard kunnen worden door verschillen in de hersenen, door metingen van de structuur en van de functie van de hersenen te combineren. 

  Een voorspellend simulatiemodel van menselijk lopen 
  Dr. T. (Thomas) Geijtenbeek (m), TU Delft – Biomechanical Engineering 
  Mensen met mobiliteitsbeperkingen kunnen geweldig worden geholpen door technologische hulpmiddelen, maar de ontwikkeling daarvan wordt ernstig belemmerd doordat we nauwelijks kunnen voorspellen hoe mensen reageren op een nieuw apparaat of medische ingreep. Door het creëren van een computermodel dat menselijk bewegen voorspelt kunnen deze ontwikkelingen enorm worden verbeterd en versneld. 

  Verdamping van druppels “levende vloeistoffen” 
  Dr. Ir. H. (Hanneke) Gelderblom (v), TU/e – Natuurkunde 
  Het verdampen van een vloeistofdruppel met kleine deeltjes erin laat karakteristieke patronen achter op de ondergrond, zoals de bekende koffiekring. Wat gebeurt er met deze patronen als de deeltjes leven? De onderzoekers bestuderen hoe patroonvorming van levende bacteriën in verdampende vloeistofdruppels plaatsvindt en hoe dit beïnvloed kan worden. 

  Internal and External Sources of Action 
  Dr. D.G. (Davood) Ghara Gozli (m), UL - Cognitieve Psychologie 
  Onze acties worden gevormd door wat we waarnemen in de omgeving (wat momenteel aanwezig is), en door de veranderingen die we willen veroorzaken (wat momenteel afwezig is). De wisselwerking tussen deze twee bronnen van acties is het doel van het voorgestelde onderzoek. 

  Kun je je eigen ogen geloven? De invloed van onbewuste vooroordelen op de waarneming. 
  Dr. H.J.H. (Harmen) Ghijsen (m), RU Nijmegen – Filosofie 
  We lijken gerechtvaardigd te zijn om te geloven wat we met eigen ogen hebben gezien. Maar klopt dit wel als wat we zien wordt beïnvloed door alles dat we al onbewust hebben aangenomen? Dit project onderzoekt in hoeverre onze onbewuste vooroordelen reden geven om onze eigen ogen niet te geloven. 

  The role of interneurons in human cortex: from synapse to cognition 
  Dr. N.A. (Natalia) Goriounova (v), VU – Neuroscience 
  Wat maakt menselijke hersencellen uniek? Zijn menselijke hersencellen uniek in hoe ze met elkaar verbindingen maken en communiceren? En wat is de relatie tussen activiteit van deze cellen en ons cognitive vermogen? Om deze vragen te beantwoorden gaan VU onderzoekers elektrische afleidingen maken van menselijke hersencellen in hersenweefsel afkomstig van neurochirurgie. 

  Verstrengelde vijanden: parasieten gevangen in het voedselweb 
  Dr. A.S. (Alena) Gsell (f), NIOO-KNAW – Aquatic Ecology 
  Parasieten komen veelvuldig voor in de natuur, maar daar wordt bij onderzoek naar voedselwebben nauwelijks rekening mee gehouden. Met behulp van lange termijn data en laboratorium-experimenten ga ik onderzoeken hoe parasieten de concurrentie tussen gastheren veranderen en hoe predatie en diversiteit van potentiële gastheren de verspreiding van ziektes beïnvloeden. 

  Magnetische en elektronica laag voor laag 
  Dr. M. H. D. (Marcos) Guimarães (m), TU Eindhoven - Physics of Nanostructures 
  Elektronische componenten die gebruik maken van magnetische eigenschappen zijn sleutelonderdelen in computers. Denk onder meer aan harde schijven. Een nieuwe generatie van deze componenten belooft snellere computers met een lager energieverbruik. De onderzoekers bestuderen een nieuwe klasse nanomaterialen, die verbeteringen van deze magneto-elektrische componenten mogelijk maakt. 

   

  H

  De ‘nature’ en ‘nurture’ van ons visuele brein 
  Dr. K.V. (Koen) Haak (m), RU - Cognitive Neuroimaging 
  De menselijke visuele hersenen zijn samengesteld uit vele functionele sub-gebieden die samen bepalen hoe we onze visuele omgeving waarnemen. In dit project zal worden onderzocht of de organisatie van deze hersengebieden erfelijk is, of deze afhankelijk is van visuele ervaring, en of deze verandert terwijl we opgroeien en ouder worden. 

  Causal mechanisms of birdsong learning performance as a model of human speech and  language acquisition. 
  Drs. S.M. ter Haar, (v) Universiteit Utrecht 
  Zang leren door jonge zangvogels lijkt sterk op spraakontwikkeling bij baby’s. Er bestaat veel individuele variatie in hoe goed spraak en vogelzang worden geleerd. Door zangvogels onder gecontroleerde omstandigheden te laten opgroeien, onderzoek ik systematisch hoe aanleg, ervaring en slaap beïnvloeden hoe goed zang wordt geleerd, alsmede de betrokken hersenmechanismen. 

  ORION-4D: Towards a unified theory of low- and high-mass star formation 
  Dr. A. (Alvaro) Hacar (m), UL – Sterrewacht Leiden 
  Worden lichte sterren zoals onze Zon op dezelfde manier geboren als zware sterren in Orion? Dit is een van de grote open vragen in de moderne astrofysica. Nieuwe radio waarnemingen van de Orion wolk gecombineerd met innovatieve analyse technieken kunnen kritisch verschillende theorieën testen en de vraag beantwoorden hoe de meeste sterren in onze Melkweg zijn gevormd. 

  Lobbying in the European Union: Why the political agenda favours some interests over others. 
  Dr. M.C. (Marcel) Hanegraaff, (m), UvA - Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
  Veel burgers make zich zorgen over de rol van bedrijven in politieke besluitvorming. Met name binnen de Europese Unie is de angst groot dat het beleid enkel de belangen van grote bedrijven dient. Deze studie onderzoekt in welke mate dit het geval is, door na te gaan hoeveel invloed lobby’s van bedrijven hebben op de politieke agenda van de EU. 

  Klopt je hart als je DNA niet klopt? 
  Dr. M. (Magdalena) Harakalova (v), UMCU – Divisie Hart en Longen 
  Hartspierziekten zijn ernstige aandoeningen waarbij ziekte-veroorzakende veranderingen in het DNA (mutaties) een belangrijke rol kunnen spelen. Tot nu toe is het nog onduidelijk hoeveel mutaties bijdragen aan het ontstaan van de ziekte. Gebruikmakend van nieuwe DNA-technieken zal onderzocht worden hoe combinaties van verschillende mutaties het ontstaan van hartspierziekten beïnvloeden. 

  Waarom psychische stress Parkinson tremor verergert 
  Dr. R.C.G. (Rick) Helmich (m), Radboud universitair medisch centrum, Neurologie 
  Parkinson tremor wordt erger tijdens psychische stress, en beschikbare medicatie heeft dan een minder goed effect. Ik onderzoek met hersenscans hoe het noradrenaline systeem – wat actief is tijdens stress – Parkinson tremor versterkt. Daarnaast onderzoek ik in hoeverre medicatie die aangrijpt op het noradrenaline systeem (propranolol) tremor tijdens stress vermindert. 

  Snelle en betrouwbare computersimulaties voor grote moleculen 
  Dr. B. (Benjamin) Helmich-Paris (m), VU – Theoretische chemie 
  Door een slimme combinatie van kwantummechanica met de relativiteitstheorie van Einstein kunnen straks ook voor moleculen met zware elementen snelle en betrouwbare computersimulaties worden uitgevoerd. Deze simulaties geven een gedetailleerd inzicht in de eigenschappen van dit soort moleculen en zullen worden toegepast in het ontwerp van nieuwe materialen. 

  Hoe wegen we de betrouwbaarheid van bronnen? 
  Dr L. (Leah) Henderson (v), RUG – Filosofie 
  Veel van onze informatie berust op wat anderen ons vertellen. Echter, die anderen zijn niet altijd betrouwbaar. Dit project bestudeert de basisprincipes van hoe we de betrouwbaarheid van bronnen op de juiste wijze in acht moeten nemen. Deze principes worden dan toegepast op praktische problemen in wetenschappelijke en juridische contexten. 

  Neuronal synchrony in visual cortex in health and disease: the stimulus matters 
  Dr. D. (Dora) Hermes, (v), UU, Brain Center Rudolf Magnus, University Medical Center Utrecht 
  Visuele prikkels hebben een grote invloed op menselijke hersenactiviteit; zij kunnen sterke oscillaties teweegbrengen. Tijdens dit onderzoek wordt een model ontwikkeld dat deze oscillaties voorspelt gebaseerd op de visuele input. Dit model dient als basis voor het voorspellen welke prikkels een aanval kunnen opwekken in patiënten met visueel gevoelige epilepsie. 

  Voorspellen van de anti-tumor response na behandeling met immunotherapie 
  Dr. S. (Sandra) Heskamp (v), Radboud universitair medisch centrum, Radiologie en Nucleaire Geneeskunde 
  De behandeling van kanker met immunotherapie is zeer veelbelovend. Helaas is immunotherapie duur en niet voor iedereen effectief. De onderzoeker ontwikkelt nieuwe beeldvormende technieken om van te voren te voorspellen wie goed reageert op immunotherapie. Hierdoor wordt de behandeling beter op de individuele patiënt toegespitst en worden onnodige behandelkosten voorkomen. 

  In kaart brengen van vloeistof routes door schalies 
  Dr. M.E. (Maartje) Houben (v), UU – Geowetenschappen 
  Vloeistofstroom door schalie is traag en connectiviteit van poriën is slecht begrepen. De onderzoekers zullen verschillende combinaties van experimenten en beeldvormingstechnieken gebruiken om de vloeistof routes in schalies in kaart te brengen. 

  Kunt u me helpen, dokter? 
  Dr. H.M. (Hieke) Huistra (v), UU – Geschiedenis  
  Steeds vaker vragen mensen hun dokter om hulp terwijl ze niet ziek zijn – ze willen bijvoorbeeld ooglidcorrecties en Viagra-pillen, maar ook stervenshulp bij een ‘voltooid leven’. Dit project bestudeert patiëntverzoeken rondom geboorte en dood in de twintigste eeuw. Zo onderzoekt het hoe patiënten de medicalisering van ‘natuurlijke’ levensprocessen hebben beïnvloed. 

   

  I

  When statistical mechanics goes wrong 
  Dr E. (Enej) Ilievski (m), UVA – Theoretische fysica 
  Het is voorspeld vanuit de theorie en experimenteel bevestigd dat niet alle materialen zich gedragen volgens de thermodynamische wetten. Wetenschappers hebben nog geen volledig beeld dat het eigenaardige gedrag van deze materialen verklaart. Theoretische onderzoekers streven naar een verklaring, wat meer inzicht kan geven in het ontstaan van ons universum. 

  Opkomende mycobacteriële ziekten 
  Dr. J. (Jakko) van Ingen (m), Radboudumc 
  Nontuberculeuze mycobacteriën veroorzaken steeds vaker ernstige en nauwelijks te behandelen infecties. Ik stel voor een systeem te bouwen om infecties na te bootsen en hierin slimme combinaties van antibiotica te testen op hun activiteit tegen deze, en later 
  andere, bacteriën. De beste combinaties kunnen dan worden getoetst in klinische studies.

  J

  One size fits all? Nieuwe wegen voor meta-analyse 
  Dr. S. (Suzanne) Jak (v), UvA - Department of Child Development and Education 
  Meta-analytische structural equation modeling is een veelbelovende en toenemend populaire techniek om resultaten van verschillende onderzoeken systematisch samen te vatten. In dit project ontwikkel ik een nieuwe methode die gebreken van bestaande methoden achter zich laat, wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid van systematische samenvattingen van onderzoeksresultaten in verschillende vakgebieden. 

  De Wisselwerking tussen Religie en de Wet in Tibet 

  Dr. B.K. (Berthe) Jansen (v), UL – Area studies 
  In premodern Tibet schreven monniken bijna alle literatuur. Die was veelal religieus en filosofisch van aard, maar betrof ook ‘seculiere’ zaken zoals de wet. Ik onderzoek hoe het monastieke boeddhisme en de wet elkaar wederzijds beïnvloedden, om zo licht te werpen op religieus-seculiere wisselwerkingen, toen en nu. 

  Regeringsgezinde milities en politieke orde tijdens burgeroorlog 

  Dr. C. (Corinna) Jentzsch (v), UL— Politieke Wetenschap 
  Overheden in Syrië, Irak, Afghanistan en Soedan hebben milities gemobiliseerd om de staat en haar burgers tegen gewapende opstand te verdedigen. De emancipatie van regeringsgezinde, gewapende groepen heeft uiteenlopende gevolgen voor de veiligheid en de politieke orde in door conflicten geteisterde samenlevingen. Onder welke voorwaarden ondersteunt de samenwerking tussen staat en milities de politieke orde?

  K

  Voorkomen dat iemand een chronisch ontstekingsziekte krijgt 
  Dr. P.L. (Paul) Klarenbeek (m), UvA, Geneeskunde 
  Ik onderzoek cellen die alleen voorkomen in het bloed van mensen die in de toekomst de ontstekingsziekte reumatoïde artritis gaan krijgen. Door de werking van deze cellen te begrijpen hopen we nieuwe therapieën te ontwikkelen om reuma en andere chronische ziekten te voorkomen. 

  Zacht en slim: Biocompatibele materialen vanaf de basis ontworpen 

  Dr. T.E. (Thomas Edward) Kodger, WUR - Chemische wetenschappen 
  Gelachtige materialen zijn een van de basisbouwstenen in ons menselijk lichaam, en zijn tegelijk erg zacht maar mechanisch robuust. De onderzoeker zal een nieuwe klasse synthetische materialen ontwerpen die deze eigenschappen nabootsen en die het mogelijk maken om een nieuwe generatie implantaten en prothesen door middel van 3D-printen te fabriceren. 

  Synthetische materialen in levensechte beweging 

  Dr. ir. P.A. (Peter) Korevaar (m), RU – Institute for Molecules and Materials 
  De vervaardiging van moleculaire bouwstenen naar dynamische materialen die groeien, bewegen en zelf-regulerend zijn is een van de meest fascinerende processen in levende materie. De onderzoekers zullen nieuwe strategieën ontwikkelen om de onderliggende principes toe te passen in kunstmatige, ‘slimme’ materialen met gecontroleerde bewegingen en krachten op de micro-schaal. 

  Natuurlijk de chemische industrie! 

  Dr. T.J. (Ties) Korstanje (m), UvA – Scheikunde 
  De chemische industrie draait nu vrijwel volledig op fossiele grondstoffen. Vanwege de verschillende milieuproblemen die hiermee samenhangen, is de overstap naar meer duurzame grondstoffen noodzakelijk. De onderzoekers willen een methode ontwikkelen om het niet-eetbare gedeelte van planten om te zetten in een natuurlijke en duurzame basis voor de chemische industrie. 

  Tussen school en moskee: Hoe jonge Moslims omgaan met burgerschap in Nederland 

  Dr. H. (Hülya) Kosar Altinyelken (v), UvA, Maatschappij en Gedragswetenschappen 
  Duizenden moslimkinderen en -jongeren in Nederland ontvangen Koranonderwijs in moskeeën. Dit project heeft betrekking op Turkse immigranten in Nederland en analyseert de dynamische interactie tussen Koranscholen en burgerschapsonderwijs dat op middelbare scholen wordt aangeboden. Concreet wordt bestudeerd hoe jonge Moslims omgaan met de verschillen tussen deze twee onderscheiden werelden. 

  Fully reproducible workflows scaling from workstations to the cloud 

  Dr. J.K. (Johannes) Köster (m), CWI – Life Sciences Group 
  Op dit moment zijn er twee uitdagingen op het gebied van data analyse. Ten eerste moeten wetenschappelijke resultaten gemakkelijk reproduceerbaar zijn. Ten tweede maken alsmaar grotere hoeveelheden data het noodzakelijk om data analyse op te schalen naar cloud computing. Het doel van dit project is om van het workflow management systeem Snakemake het eerste raamwerk voor data analyse te maken dat volledige reproduceerbaarheid mogelijk maakt en bovendien probleemloos op te schalen is naar de cloud. 

  Verborgen symmetrieën in priemgetallen 

  Dr. A.L. (Arno) Kret (m), UvA – Wiskunde 
  Het Langlands-vermoeden is een web van diepgaande relaties tussen enerzijds symmetrieën in de meetkunde en anderzijds priemgetallen en vergelijkingen. Dit onderzoeksproject beoogt het Langlands-vermoeden in nieuwe gevallen te bewijzen. Bovendien worden nieuwe toepassingen gegeven, zoals rekenmethoden om vergelijkingen op te lossen. 

  It takes two to tango. The preliminary reference dance between the Court of Justice of the European Union and national courts. 

  Dr. J. (Jasper) Krommendijk (m), RU - Faculty of Law 
  Het Hof van Justitie van de EU heeft een enorme invloed op nationale wet- en regelgeving via de prejudiciële vragen die nationale rechters stellen. Dit project beoogt te onderzoeken waarom rechters vragen stellen en wat zij doen met antwoorden, en om voorstellen te doen ter verbetering van deze prejudiciële procedure. 

  Real-time self-report data: Het is echt tijd voor continue-tijd-modellen 
  Dr. R.M. (Rebecca) Kuiper (v), UU – Methoden en Statistiek 
  Door bijvoorbeeld smartphones is verzameling van real-time self-report data makkelijker geworden. Helaas lopen de analyse-technieken nog achter. Dit project is daarom gericht op het ontwikkelen van 1) een continue-tijd-model dat alle verzamelde informatie goed benut en 2) technieken die de evaluatie van hypotheses (op groeps-, subgroeps- en persoonsniveau) mogelijk maken.

   

  L

  De longen van de aarde: wat zuurstof vertelt over de koolstofbalans van bossen 
  Dr. I.T. (Ingrid) van der Laan-Luijkx (v), WUR – Meteorologie en Luchtkwaliteit 
  De wereldwijde koolstofbalans speelt een belangrijke rol bij het voorspellen van klimaatverandering. De grote onbekende is de koolstofuitwisseling van de biosfeer en hoe deze reageert op klimaatverandering. Om de processen daarin beter te begrijpen zullen de onderzoekers metingen van de ademhaling van bossen combineren met modelontwikkeling om deze te interpreteren. 

  Diepgaand parallellisme 

  Dr. A. W. (Alfons) Laarman (m), UT – Computer Science 
  De snelste route door druk verkeer, de correctheid van complexe digitale systemen en de analyse van een social-media-, of computernetwerk, zijn allemaal problemen die “diepte-eerst” zoekalgoritmen efficiënt oplossen. De onderzoeker gaat deze algoritmen in één klap geschikt maken voor parallelle computers: de toekomst van de informatica. 

  Hoe planten te eten 

  Dr. S. (Stephan) Lautenschlager (m), Naturalis - Geologie 
  Gedurende de afgelopen 500 miljoen jaar hebben verschillende diergroepen zich aangepast aan een plantendieet. Dit ging gepaard met veranderingen in de schedel- en kaakstructuren. Om te begrijpen wat noodzakelijk is om planten efficiënt te verorberen, zal dit project de schedelstructuren van plantenetende dinosaurussen onderzoeken middels digitale modellen en computersimulaties. 

  Improving Quantitative Decision Making 

  Dr. C.J.P. (Christophe) Lembregts (m), EUR, Rotterdam School of Management 
  Mensen verwerken dagelijks veel kwantitatieve informatie. Ondanks een frequente blootstelling aan dit soort informatie is het nemen van beslissingen op basis van kwantitatieve informatie nog steeds problematisch. Dit project stelt een manier voor om beslissingen op basis van kwantitatieve informatie te verbeteren en te onderzoeken wanneer deze het effectiefst is. 

  Disclosures of alternative performance metrics: misleading or informative? 

  Dr. P.Y.E. (Edith) Leung (v), EUR, Erasmus School of Economics 
  Bedrijven rapporteren vaak aangepaste, zogenaamde “non-GAAP”, prestatiemaatstaven, die niet volgens de geldende accountingregels worden opgesteld. Dergelijke prestatiemaatstaven worden gezien als onbetrouwbaar en misleidend, hoewel hier geen concreet bewijs voor is. Dit onderzoek draagt bij aan het huidige debat door de waarde van non-GAAP rapportering in verschillende contexten te analyseren. 

  Metaphorical Meanings for Artificial Agents 
  Dr. A.F. (Martha) Lewis (v), UvA – Taalwetenschap 
  Dit onderzoek heeft als doel het verklaren en hercreëren van menselijk creatief denken. Ik zal een theorie opbouwen over de manier waarop mensen analogieën begrijpen, en dan deze theorie in gebruik nemen binnen een realistisch computationeel model van de hersenen, met als doel een kunstmatige structuur te bouwen die creatief kan denken. 

  From simple to complex: methane upgrading 

  Dr. G (Guanna) Li (f), TUD -  Chemical Engineering 
  The direct conversion of methane to liquid chemicals is a “holy grail” for chemists. This research focuses on understanding the catalytic mechanism of natural gas liquefaction. The obtained knowledge allows formulating recipes for well-defined heterogeneous catalysts via rational design. 

  Van verschillende naar beste behandeling 
  Dr. H.F. (Hester) Lingsma (v) Erasmus MC – Maatschappelijke Gezondheidszorg 
  Er zijn vaak grote verschillen in behandeling tussen ziekenhuizen, mede omdat van veel behandelingen niet duidelijk is hoe effectief ze zijn. In mijn onderzoeksproject zal ik de variatie tussen ziekenhuis juist gebruiken om er achter te komen welke behandelingen wel en niet werken, onder andere voor patiënten met traumatisch hersenletsel. 

  A fragmented world: a new philosophical approach to perspectival facts 
  Dr. M. A. (Martin) Lipman (m), UvA – Filosofie    
  We aanschouwen de wereld vanuit verscheidene perspectieven en onder verschillende condities – zowel in onze alledaagse ervaring als in de wetenschap. Dit resulteert in conflicterende verschijningen van de wereld, waarvan het lijkt dat er maar één juist kan zijn. Dit project onderzoekt een nieuwe filosofische benadering van dit complexe fenomeen, op basis van de hypothese dat de wereld een gefragmenteerde structuur heeft en dat verschillende perspectieven zicht geven op verschillende fragmenten. 

  Communicating polymers towards haptics and soft robotics 

  Dr.ir. D. (Danqing) Liu (v) TU Eindhoven  Institute for Complex Molecular Systems 
  Het onderzoeksvoorstel beoogt de ontwikkeling van ‘communicerende polymeren’. Een door een elektrische of licht puls aangebrachte lokale vervorming van het polymeeroppervlak kan worden waargenomen met de vingers. Daarnaast kan een door vingers aangebrachte deformatie worden ‘waargenomen’ door de polymere coating. Dit maakt informatieoverdracht van machine naar mens, vice versa, mogelijk. 

  M

  Slapend van je trauma af 
  Dr. H.J.F. (Hein) van Marle (m), Vumc – Department of Anatomy & Neurosciences 
  Post-traumatische stress stoornis is een ernstige psychiatrische aandoening, waarbij traumatische herinneringen de basis vormen voor nachtmerries en flashbacks. In dit project onderzoek ik of het manipuleren van trauma-gerelateerde herinneringen tijdens de slaap die volgt op behandeling, het behandeleffect vergroot. 

  Je pupil heeft het voor het zeggen 
  Dr. S. (Sebastiaan) Mathôt (m), Universiteit Utrecht, Afdeling Experimentele Psychologie 
  Zie je dingen beter wanneer je pupil (de ingang van het oog) de 'juiste' grootte heeft? En, zo ja, wat is de 'beste' pupilgrootte, en waar hangt deze van af? Hoe helpen veranderingen in pupilgrootte, gedreven door licht en mentale opwinding, je om de wereld beter te zien? 

  Moleculaire samenwerking 

  Dr. D.H. (Dimphna) Meijer (v), UU – Kristal- en Structuurchemie 
  Elke zenuwcel in de hersenen maakt contact met meer dan duizend andere zenuwcellen. De onderzoekers combineren twee vakgebieden, scheikunde en neurowetenschappen, om uit te zoeken hoe onze moleculaire bouwstenen (‘eiwitten’) samenwerken om deze contacten in stand te houden. 

  Generic Security of Authentication and Encryption 

  Dr. ir. B.J.M. (Bart) Mennink (m),  – Digital Security Group 
  Cryptografie vormt de basis van talrijke digitale systemen, zoals internetbankieren en draadloze telefonie. Snowdens onthullingen over massasurveillantie hebben haar relevantie recentelijk herbevestigd. Dit project beoogt een vernieuwde aanpak van authenticatie en versleuteling, de twee kernfunctionaliteiten van cryptografie, en heeft als hoofdspeerpunt het ontwerp van nieuwe systemen met zeer hoge veiligheidsgaranties. 

  Verbindende of onderscheidende cultuur? 

  Dr. R. (Roza) Meuleman (v), RU – Sociologie 
  Verbindt of onderscheidt interesse in elitecultuur (zoals musea, theater, klassieke concerten) mensen van verschillende sociaaleconomische afkomst? Dit project onderzoekt in hoeverre interesse in elitecultuur de sociaaleconomische status van het sociale netwerk van mensen beïnvloed en in hoeverre dit een effect heeft op indicatoren van sociale ongelijkheid en sociale cohesie. 

  Een nieuwe immuuntherapie voor darmkanker 

  Dr. N.F.C.C. (Noel) de Miranda (m), LUMC – Pathologie. 
  Recentelijk heb ik een nieuwe immuuncel populatie ontdekt met de potentie kankercellen op te ruimen die niet herkend kunnen worden door T-cellen, een van de voornaamste immuuncellen. Ik streef naar het karakteriseren van deze nieuwe immuuncel populatie en het testen van zijn potentiële toepassing als een nieuwe immuuntherapie voor kankerpatiënten. 

  Metingen in de geneeskunde: kies en gebruik de beste uitkomstmaat 

  Dr. L.B. (Wieneke) Mokkink (v), VUmc – Epidemiologie en Biostatistiek 
  Er worden in klinisch onderzoek veel meetinstrumenten gebruikt van onvoldoende kwaliteit. Onderzoeksresultaten verkregen met zulke meetinstrumenten kunnen onbetrouwbaar en niet valide zijn. Ik ontwikkel richtlijnen om artsen/onderzoekers te helpen het beste instrument te kiezen. In dit project richt ik me op tests en prestatiemetingen die door (para)medici worden uitgevoerd. 

  Zelfregulerend leren in adaptieve onderwijstechnologieën 

  Dr. I. (Inge) Molenaar (v), RU, Onderwijs wetenschappen 
  In het basisonderwijs worden adaptieve onderwijstechnologieën in toenemende mate gebruikt. Deze technologieën passen het onderwijsmateriaal aan op de prestaties van leerlingen. Het voorgestelde onderzoek brengt in kaart hoe leerlingen leren in adaptieve onderwijstechnologieën en onder welke condities gepersonaliseerde visualisaties leerlingen helpen hun leren te verbeteren. 

  Surfing the Wave in Hybrid Photovoltaics 

  Dr. A.J. (Andrew) Musser (m), AMOLF – Ultrafast Spectroscopy 
  Zonnecellen zetten zonlicht om in elektriciteit, maar een enorme hoeveelheid energie wordt verspild in deze apparaten als warmte. Door een proces van quantum mechanica sommige van deze afvalwarmte kan worden opgevangen als nuttige energie. Onderzoekers zullen bestuderen hoe de manier waarop ze trillen maakt prestaties van het apparaat.

  N

  Relativism in Ancient Philosophy 
  Dr. T. (Tamer) Nawar (m), RUG — Filosofie 
  Het idee dat waarheid en moraliteit relatief zijn ontstond in het oude Griekenland, en heeft in de loop der eeuwen denkers verdeeld. Maar hoe kan iets 'waar zijn voor iemand'? Wat zijn de consequenties als moraal relatief is? Dit project biedt het eerste systematische onderzoek naar relativisme in Grieks-Romeinse filosofie. 

  Nachtelijke hypoglycemie bij diabetes: nacht- én dagmerrie? 
  Dr. G.M. (Giesje) Nefs (f), Radboudumc – Medical Psychology 
  Hypoglycemie (lage bloedglucose) tijdens de slaap komt vaak voor bij mensen met type 1 diabetes. Dit onderzoek brengt in kaart welke psychologische factoren nachtelijke hypoglycemie voorspellen, wat de gevolgen voor het dagelijks leven zijn, en hoe we (zorgen over) te lage bloedglucose het beste kunnen behandelen. 

  Truth, Paradox and the Structure of Thought 
  Dr. C. (Carlo) Nicolai (m), UU – Filosofie 
  Wetenschap zoekt naar de waarheid. Ons gebruik van de notie van waarheid wordt bedreigd door de zogenaamde leugenaarsparadox. Dit project benadert de uitdagingen van deze paradox vanuit een vernieuwend algemeen perspectief: het zal nieuwe inzichten opleveren over de fundamentele werking van het toevoegen van een notie van waarheid in een structuur. 

  Organisatie door organellen 
  Dr. W. (Wilco) Nijenhuis (m), UU – Celbiologie 
  Het functioneren van cellen wordt bepaald door hun vorm en hun interne organisatie. De onderzoekers zullen met behulp van licht de plaatsing van specifieke celonderdelen binnen de epitheelcel aansturen en daarmee bestuderen hoe deze onderdelen op lokaal niveau de cellulaire organisatie en de celvorm beïnvloeden. 

  O

  De mythe van de vieze en ongezonde middeleeuwse stad 
  Dr. R.M.R. (Roos) van Oosten (v), UL – Archeologie 
  Dit project beoogt het populaire idee dat middeleeuwse steden viezer en ongezonder waren om te wonen dan vroeg-moderne of 19de-eeuwse steden te nuanceren. Hiertoe wordt de archeologische sanitaire infrastructuur (beerputten en waterputten) in vier grote pre-industriële steden in kaart gebracht en met behulp van historische GIS-applicaties geanalyseerd. 

  Grip op uitval van werknemers: beleidswijzigingen en economisch klimaat als natuurlijke experimenten 
  Dr. K.M. (Karen) Oude Hengel (v), Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam 
  Inzicht krijgen in de arbeidsparticipatie van chronisch zieken is belangrijk gezien de vergrijzing. Relatief weinig is bekend hoe het macroniveau de grote Europese verschillen in arbeidsparticipatie verklaart. Ik bestudeer met innovatieve statistische methoden de invloed van nationaal beleid en het economisch klimaat op de arbeidsparticipatie van chronisch zieken.

   

   

  P

  Beyond the Rivers of Babylon: Rural Landscape and Settlements in Hellenistic Mesopotamia 
  Dr. R.P. (Rocco) Palermo (m), RUG – Archeologie 
  Alexander de Grote creëerde de eerste globale wereld en zijn opvolgers regeerden over verschillende moderne naties van Europa tot Azië. In dit project onderzoek ik de impact van de imperiale macht van de Seleuciden op het rurale landschap van Mesopotamië met de analyse van nieuw verzameld bewijs uit meerdere archeologische projecten in Iraaks Koerdistan.    

  Identify the causative immune interactions for Systemic Sclerosis
  Dr. A.(Aridaman) Pandit (m), UMCU – Immunology 
  De onderzoeker zal onderzoeken hoe het immuunsysteem ontregeld raakt waardoor ongeneeslijke auto-immuunziekten ontstaan zoals systemische sclerose. De onderzoeker zal daarvoor de interacties tussen de cellen van het immuunsysteem die een belangrijke rol spelen in auto-immuunziekten bestuderen om de diagnostiek en de behandeling te verbeteren. 

  Human Curiosities: Expanding the Social Relevance of Medical Museums 

  Dr. M.S. (Manon) Parry (v), UvA – Geschiedenis 
  Europese maatschappij is onderhevig aan grote veranderingen zoals de vergrijzing en minder geld voor de zorg. Daarin kunnen de medische musea een grotere maatschappelijke rol spelen. Ik zal onderzoeken hoe de musea een bijdrage kunnen leveren aan volksgezondheid en welzijn met medisch erfgoed. 

  Quantum dynamics from black hole physics 

  Dr J.F. (Juan) Pedraza (m), UvA – Natuurkunde 
  Dit systematisch onderzoek richt zich op de dynamica van sterk wisselwerkende quantumsystemen na een quantumschok, om zo de mechanismen die hun evolutie bepalen aan het licht te brengen. Dit onderzoek zal helpen bij het classificeren van exotische fases van materie die recent ontdekt zijn bij experimenten bij botsingen van zware ionen en binnen de gecondenseerde materie. 

  Defining ‘Europe’ in Medieval European Geographical Discourse: the Image of the World and its Legacy, 1110-1500 

  Dr. N.I. (Natalia) Petrovskaia (v), UU – Geschiedenis 
  De onderzoeker zal aantonen hoe een van de invloedrijkste teksten in de ideeëngeschiedenis omtrent Europa, de middeleeuwse tekst ‘Beeld van de wereld’, die de toen bekende wereld beschrijft zoals die bekend (of verbeeld) was, heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het idee van Europa. 

  De geografie van voedselconsumptie 

  Dr. M.P. (Maartje) Poelman (v), Universiteit van Utrecht – Sociale Geografie en Planologie 
  Het ritme van ons dagelijks leven is drukker en dynamischer dan enkele decennia geleden: we wonen, werken en recreëren op allerlei verschillende locaties. In hoeverre deze leefstijl en de doorgaans overvloedige beschikbaarheid van ongezond voedsel op deze locaties samenhangt met (on)gezonde voedselconsumptie wordt in dit onderzoek met innovatieve onderzoeksmethoden onderzocht. 

  Weet ik wat jij weet? 

  Dr. J.E. (Janneke) van de Pol (v), Universiteit Utrecht – Afdeling Educatie 
  Docenten in het voortgezet onderwijs schatten de kennis van hun leerlingen vaak verkeerd in. Hierdoor krijgen leerlingen niet altijd adequate hulp, resulterend in suboptimale leeruitkomsten. Dit project beoogt de inschattingsvaardigheden van docenten en daarmee de door hen geboden hulp te verbeteren teneinde leeruitkomsten van leerlingen te verhogen. 

  Dunne draadjes om drinkwater te maken 

  Dr. S. (Slawomir) Porada (m), Universiteit Twente, Technische Natuurwetenschappen 
  Water kan worden ontzout met dunne geleidende draadjes bedekt met een laagje poreuze koolstof. Daartoe worden deze draadjes op een elektrische spanning gezet waarna zoutionen adsorberen. In het project ontwikkel ik fundamentele kennis over poreuze elektrodes, en ontwerp en bouw ik een klein prototype dat continu water ontzout. 

  Bergen zand van zee naar land 

  Dr. T.D. (Timothy) Price (m), UU – Geowetenschappen 
  De natuurlijke aangroei van stranden en duinen houdt kuststroken klimaatbestendig tijdens de verwachte zeespiegelstijging. Het blijft echter grotendeels onbegrepen hoe zand zich van de zeebodem naar het duin begeeft. In dit onderzoek analyseer en modelleer ik deze landwaartse zandverplaatsing, om strand- en duinaangroei beter te begrijpen en te voorspellen. 

  Before the Grammarians: Arabic in the formative period of Islam. 
  Dr. M. (Marijn) van Putten (m), UL – Taalwetenschap 
  Na het ontstaan van de Islam, veroverden de Arabieren snel een groot deel van de wereld. Op basis van de schrijftaal weten niet hoe de taal van deze veroveraars geklonken heeft. Door te kijken naar Arabisch taalmateriaal in bijvoorbeeld Grieks en Hebreeuws schrift kunnen we achterhalen hoe deze mensen spraken. 

   

  R

  The role of inhibition in shaping hippocampal memory traces 
  Dr. P. (Priyanka) Rao-Ruiz, VU University – Learning & memory; AMPA receptor regulation 
  Een herinnering komt tot stand door activatie van een kleine populatie neuronen in het geheugen-coderend gebied van de hersenen. Ik zal de bijdrage van verschillende type neuronen, die bekend staan activiteit van buur-cellen te remmen, onderzoeken en hun rol in het ontstaan van geheugen op moleculair en cellulair niveau duiden. 

  The settlement of new refugees in  municipalities: making lives, forming issues 
  Dr. R. (Rogier) van Reekum (m), EUR, Faculteit der Sociale Wetenschappen 
  Hoe wordt de vestiging van nieuwe vluchtelingen in Nederlandse gemeenten op praktische en materiële wijze een kwestie voor verbredende netwerken van publieken? Wanneer vluchtelingen zich in gemeenten vestigen, raakt dat hen en anderen om hen heen. Dit onderzoek zal bestuderen hoe mensen bij elkaar worden gebracht rondom gedeelde kwesties. 

  Het alarm inschakelen: hoe dendritische cellen een aanval van het immuunsysteem activeren 
  Dr. N.H. (Natalia) Revelo (v), , RadboudUMC, Tumor Immunology 
  Dendritische cellen surveilleren ons lichaam op zoek naar pathogenen en kankercellen. Na het vinden van een dreiging, leveren ze een alarmbericht aan gespecialiseerde afweercellen die getraind zijn om het gevaar onder controle te houden. De onderzoeker zal gebruik maken van hoge resolutie microscopen om te begrijpen hoe dendritische cellen dit alarmbericht samenstellen, verpakken en afleveren. 

  Wat vonden Afrikanen van Eurafrika? 1918 - de jaren 1970 
  Dr. A.I.G.C.F.S.V. (Anne-Isabelle) Richard-Picchi (v), UL – Geschiedenis  
  De relatie tussen Europa en Afrika is op verschillende manieren vormgegeven. Eurafrika gaat er van uit dat Europa en Afrika afhankelijk van elkaar zijn en elkaar aanvullen. Het is altijd vanuit Europees perspectief onderzocht. De historica onderzoekt wat Afrikanen er van vonden en hoe zij het gebruikten. 

  Aan de wandel: bespioneren van uitgezaaide huidkanker cellen 
  Dr. LMA (Laila) Ritsma (v), Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) – Molecular Cell Biology 
  Wanneer huidkanker uitzaait naar de lever is het vrijwel onmogelijk patiënten te genezen. De aanvraagster gaat een middelmatig functionerend medicijn (TGF-β inhibitor) beter laten werken. Met behulp van geavanceerde microscopie brengt ze in kaart welke cellen op welk moment het beste zouden kunnen worden aangepakt met behulp van het medicijn. 

  Taal voorspellen: het is snel, maar is het ook goed? 
  Dr. J. (Joost) Rommers (m), RU Nijmegen - Taalwetenschap 
  Voorspellingen helpen lezers en luisteraars om woorden snel te herkennen. Maar tegen welke prijs? De onderzoekers brengen in kaart wat de consequenties zijn van voorspellingen die niet uitkomen voor het begrijpen van de boodschap. Daarbij gebruiken ze geheugentests en opnames van hersenactiviteit bij gezonde taalgebruikers en bij patienten met geheugenverlies. 

  Bruggen Slaan of Stukmaken? 
  Dr. M. (Matthijs) Rooduijn (m), UvA – Politicologie 
  Verschillende groepen burgers groeien steeds verder uit elkaar – vooral met betrekking tot hun opvattingen over immigratie. Vaak wordt deze ontwikkeling toegeschreven aan toegenomen immigratie en het succes van radicaal-rechtse partijen. Ik introduceer en toets een alternatieve verklaring, namelijk dat sociale polarisatie voortkomt uit de toenemende alomtegenwoordigheid van pro- en anti-immigratie-boodschappen. 

  Lack of measurement invariance in multilevel data: A cluster-based solution for making valid attribute comparisons. 
  Dr. K. (Kim) de Roover (v), UvT, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences 
  Bij het meten van niet-observeerbare eigenschappen met bijvoorbeeld vragenlijstitems gaan psychologen uit van een meetmodel. Vergelijkingen aangaande deze eigenschappen middels itemscores gaan uit van meetmodelinvariantie over de vergeleken groepen/subjecten. Mijn project introduceert methodes om veel groepen/subjecten te vergelijken qua meetmodel en clusters van groepen/subjecten te vinden waarvoor vergelijkingen valide zijn. 

  Eiwitsynthese zichtbaar maken in levende cellen 
  Dr. S.A. (Suzan) Ruijtenberg (v), Hubrecht Instituut 
  De eiwitniveaus in een cel bepalen hoe een cel functioneert. Deze niveaus moeten dus strikt gereguleerd worden omdat zelfs kleine verschillen al grote gevolgen kunnen hebben. De onderzoekers gaan voor het eerst eiwitsynthese in levende, menselijke cellen zichtbaar maken om daarmee inzicht te verkrijgen in de mechanismen die eiwitsynthese reguleren. 

  Discovering the origin and nature of jets from accreting black holes with multiwavelength observations 
  Dr. T.D. (Thomas) Russell (m), UvA - Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde 
  Zwarte gaten zijn niet alleen maar stofzuigers van materie; ze kunnen krachtige straalstromen (jets) van materie produceren, die hun omgeving kunnen veranderen, en zelfs de evolutie van sterrenstelsels en stervorming kunnen beinvloeden. Dit project bestudeert hoe die straalstromen worden geproduceerd en hoe ze hun omgeving beinvloeden. 

  Manipulating Spiritual Matter. How did Early Modern Science Become Experimental? 
  Dr. D.C. (Doina-Cristina) Rusu (v), RUG – Filosofie 
  De opkomst van experimentele filosofie in de zeventiende eeuw is verbonden met de opkomst van het corpuscularisme. Experimenten werden echter al gebruikt voor het corpuscularisme. Dit project onderzoekt hoe het concept 'spiritus' een corpusculaire kijk op materie mogelijk maakte, en zo het begin van de experimentele wetenschap inluidde. 

   

   

  S

  3D MRI Action Camera 
  Dr. A. (Alessandro) Sbrizzi, Imaging Division, UMC Utrecht 
  In cardiologie en radiotherapie is informatie over 3D orgaanbeweging essentieel. MRI is hier in principe geschikt voor maar helaas veel te traag. Ik wil dit oplossen door, in plaats van herhaalde beeldreconstructie, alleen de transformatie tussen tijdspunten te reconstrueren. Dit maakt bepaling van 3D bewegingsvelden met 50Hz mogelijk. 

  Behoud de bescherming! – Ontspoorde afweercellen specifiek verwijderen bij auto-immuunziekten 

  Dr. H.U. (Ulrich) Scherer (m), Leids Universitair Medisch Centrum – Reumatologie 
  Ons afweersysteem is een krachtig wapen. Bij reumatoïde artritis ontsporen afweercellen die normaal beschermende antistoffen maken. Onderzoekers proberen de achilleshiel van deze ontspoorde afweercellen op te zoeken. Deze kennis kan dan worden gebruikt om deze cellen specifiek te verwijderen zonder daarbij bescherming van ons afweersysteem aan te tasten. 

  Polymerase Theta, een Achilleshiel in kanker ? 

  Dr. J. (Joost) Schimmel (m), LUMC – Humane Genetica 
  Het foutief repareren van breuken in chromosomen kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals kanker. Dit wordt veroorzaakt door het gebruik van alternatieve DNA herstel mechanismen in cellen. De onderzoeker zal bestuderen hoe Polymerase Theta dit mechanisme reguleert en of remming van dit eiwit gebruikt kan worden in de behandeling van kanker. 

  Analytische technieken voor het bestuderen van diophantische vergelijkingen 

  Dr. D. (Damaris) Schindler (v), UU – Mathematisch Instituut 
  De studie van Diophantische vergelijkingen fascineert de mensheid al meer dan 2000 jaar. De grote uitdaging is het begrijpen van de oplossingen in gehele getallen van polynoomvergelijkingen met gehele coëfficiënten. Dit project onderzoekt aspecten van deze vraag met behulp van moderne technieken uit de analytische getaltheorie. 

  Natuurlijke morfologische diffusiviteit als voedingsbron voor zandhongerige kusten 

  Dr. Ir. M.A. (Matthieu) de Schipper (m), TU Delft - Civiele Techniek en Geowetenschappen 
  Kustverdediging is van levensbelang om bevolkingen en economieën te beschermen. Geconcentreerde zandsuppleties waarbij zand van de zeebodem nabij het strand wordt gestort zijn recent voorgesteld als modern alternatief voor kustverdediging. Om het gedrag van deze zandsuppleties te voorspellen worden uitgebreide metingen uitgevoerd en numeriek model gemaakt. 

  Pop preachers and counter-terror culture: contesting terrorism through social media and popular 
  culture in Indonesia 

  Dr. L.K. (Leonie) Schmidt (v), UvA – Media studies 
  In Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, is de afgelopen jaren een Islamitische ‘contraterreur popcultuur’ ontstaan. Dit project bestudeert hoe deze contraterreurcultuur, waar sociale media ook groot onderdeel van uitmaken, kan helpen om radicalisering en terrorisme te bestrijden. 

  Wees in control! 

  Dr. M. (Miroslava) Scholten (v), UU – EU recht 
  Niet alleen nationale maar ook steeds meer EU organen, zoals de Europese Centrale Bank, zijn bevoegd om diegene die EU recht schenden, te inspecteren en te straffen. Deze EU-nationale mix van handhavingsbevoegdheden maakt het echter mogelijk voor toezichthouders om democratische en judiciële verantwoordelijk te ontwijken. Het doel van dit project is om deze ontwijking onmogelijk te maken. 
    
  Notation Cultures in Contemporary Music 

  Dr. F.J. (Floris) Schuiling (m), UU – Media studies 
  Dit project werpt een nieuwe blik op muzieknotatie door het gebruik van verschillende notatiesystemen te vergelijken in klassieke muziek, wereld-, pop- en experimentele muziek. Ik onderzoek de rol die deze notatievormen spelen in culturele identiteit, de creatieve interactie tussen muzikanten en in hun ideeën over de aard van muziek zelf. 

  Prate we Nederlands of pratn we Fries? 

  Dr. M. (Marjoleine) Sloos (v), Fryske Akademy – Taalwetenschap 
  In het Nederlands wordt de slot -n meestal weggelaten. In het Fries wordt de slot –n uitgesproken maar de stomme e weggelaten. Hoe houden tweetalige Fries-Nederlands sprekers die twee regels uit elkaar? Het project speelt zich af op het snijvlak van taalregels (grammatica) en woordopslag (lexicon). 

  Wat motiveert beleggers om maatschappelijk te investeren? 

  Dr. P.M.A. (Paul) Smeets (m), Maastricht University, School of Business and Economics 
  Kennis van de motieven van beleggers om te participeren in maatschappelijke investeringen is noodzakelijk om het aandeel privaat geld in de aanpak van sociaal-maatschappelijke problemen te vergroten. In mijn projecten onderzoek ik drie mogelijke motieven van beleggers om maatschappelijk te investeren: financiële motieven, sociale motieven en geluksbeleving. 
    
  Het gelijktijdig aansturen van meerdere bewegingen in hybride armprothesen, met behulp van micro-hydrauliek. 

  Dr.ir. G. (Gerwin) Smit (m), TUD – 3mE 
  De huidige armprothesen zijn verre van optimaal. Ze zijn te zwaar en moeilijk te bedienen. In dit onderzoek naar het combineren van aansturingsmogelijkheden van armprosthesen, worden de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van microhydraulische- 
  actuatoren en micro-servosystemen toegepast in de ontwikkeling van een lichtgewicht, hybride aangedreven, gemakkelijk bedienbare, multistuurbare armprothese. 

  Een nieuwe benadering voor een alomvattende modellering van gesmolten zout brandstof eigenschappen 

  Dr. A.L. (Anna Louise) Smith (f), TUD – Radiation Science and Technology 
  Gesmolten zout reactoren zijn veelbelovend voor duurzame energieproductie, vooral in combinatie met thoriumsplijtstof. Met behulp van vernieuwende onderzoeksmethoden gecombineerd met geavanceerde fysisch-chemische modellen, zullen onderzoekers van TU-Delft de structuur, thermodynamische stabiliteit en viscositeit van het vloeibare brandstofzout onderzoeken, aangezien dit de sleutel is voor de ontwikkeling en veiligheidsanalyse de reactor. 

  De geur van een zieke lever 

  Dr A.M. (Agnieszka) Smolinska (v), MUMC – Pharmacology and Toxicology 
  Primair Scleroserende Cholangitis (PSC) is een dodelijke leverziekte en kan pas in een (te) laat stadium vastgesteld worden. In dit project worden PSC-patiënten volledig gekarakteriseerd via uitgebreide chemische en microbiologische analyse van adem, bloed en ontlasting. M.b.v. big-data patroonherkenning zal ik niet-invasieve markers ontwikkelen voor vroege diagnose en therapie afstemming. 

  Gaten in het harnas van de tuberculosebacterie 

  Dr. A. (Alexander) Speer (m), VUmc – Medische Microbiologie en Infectiepreventie 
  De tbc-bacterie heeft een opmerkelijke ondoorlaatbare celwand waardoor de meeste antibiotica geen toegang tot de cel krijgen. Echter, het schild kan niet helemaal ondoordringbaar zijn; de bacterie moet ook voedsel verwerven. In dit project ga ik op zoek naar deze essentiële transporteiwitten die mogelijk de achilleshiel van deze bacterie vormen. 

  NuRD regelt de ontwikkeling 

  Dr. C.G. (Nelleke) Spruijt (v), – RU-RIMLS 
  De onderzoeker zal met een massa metende machine bestuderen welke eiwitten gezamenlijk in het NuRD complex zitten. Dit eiwit complex speelt een grote rol tijdens de ontwikkeling van bloedcellen. De onderzoeker zal bekijken welke genen door NuRD gereguleerd worden tijdens deze ontwikkeling. 

  CRISPR 4.0, a novel CRISPR-Cas system in pathogenic bacteria 

  Dr. R.H.J. (Raymond) Staals (m), WUR –Agrotechnology & Food Sciences 
  CRISPR-Cas technologie heeft de afgelopen jaren een revolutie teweeg gebracht in de mogelijkheden van genetisch modificatie. Dit onderzoek richt zich op de biologische rol van een nieuw CRISPR-Cas systeem dat vaak in pathogene bacteriën voorkomt. Bovendien wordt geprobeerd om dit systeem te gebruiken als een nieuw genetisch gereedschap. 

  Immuniteit van de long onder een moleculair vergrootglas 

  Dr. R. (Ralph) Stadhouders (m), Erasmus MC - Longziekten 
  Het immuunsysteem beschermt ons tegen ziekteverwekkers. Echter, soms vergist ons immuunsysteem zich en reageert het overdreven heftig op onschuldige stoffen, met allergieën of astma als gevolg. De onderzoeker gaat in de kern van de verantwoordelijke immuuncellen bekijken hoe ze worden geactiveerd en waarom dit fout gaat bij astma. 

  Geloof in de grap: humor en de literatuur van de Engelse Reformatie 

  Dr. L.J. (Lieke) Stelling (v), UU – Literatuurwetenschap 
  Humor en religie worden vaak gezien als moeilijk verenigbaar maar tijdens de Reformatie in Engeland stond de literatuur vol met grappen over religieus gevoelige kwesties. Dit project onderzoekt hoe humor mensen wapende tegen angst en onzekerheid in religie en zo bijdroeg aan een vreedzamer klimaat. 

  RELAPSE, DON’T DO IT! Building a relapse prevention model in weight loss maintenance 

  Dr. M.M. (Maartje) van Stralen (v), VU - EMGO 
  Gewichtsverlies leidt tot gezondheidsvoordelen bij volwassen met overgewicht. Slechts weinig volwassenen die afvallen, kunnen hun verloren gewicht vasthouden. Ik zal onderzoeken wat er voor zorgt dat mensen terugvallen in hun gewichtsverlies en hoe we deze terugval kunnen voorkomen. 

  Grondwater verschonen: biologische afbraak van microverontreinigingen 
  Dr. N.B. (Nora) Sutton (v), WU – Milieutechnologie 
  Grondwater is een belangrijke drinkwaterbron. De kwaliteit daarvan wordt bedreigt door microverontreinigingen zoals pesticiden en medicijnresten. Natuurlijk voorkomende micro-organismen kunnen microverontreinigingen afbreken, maar dit is nu niet voorspelbaar. In dit project ontwikkel ik fundamentele kennis om in de toekomst micro-organismen te kunnen gebruiken om schoon grondwater te leveren voor drinkwaterproductie. 

  Genen als experiment van de natuur? 
  Dr. S. A. (Sonja) Swanson (v), Erasmus MC – Department of Epidemiology 
  De verdeling van onze genen wordt vaak gezien als een experiment van de natuur, waarmee de gevolgen van overgewicht op hart- en vaatziekten, hersenziekten en psychiatrische ziekten bestudeerd kunnen worden. Zullen nieuwe analysetechnieken ontwikkeld worden om d.m.v. genen het gezondheidseffect gedurende het hele leven van overgewicht op gezondheid te ontrafelen. 

  Bayesiaanse onzekerheidsbepaling in complexe modellen 

  Dr. B.T. (Botond) Szabó (m), UL – Mathematisch Instituut 
  Bayesiaanse onzekerheidsbepaling wordt veel gebruikt in de praktijk in allerlei verschillende toepassingsgebieden, waaronder de genetica, financiële modellen, epidemiologie en kunstmatige intelligentie. In sommige gevallen is zo’n uitspraak echter fundamenteel misleidend. Het doel van dit project is om vast te stellen in welke gevallen Bayesiaanse onzekerheidsuitspraken vertrouwd kunnen worden. 

  T

  Looking for the “I” in teams while still functioning as a team: Individual job crafting and its relationships with individual, team, and organizational outcomes. 
  Dr. M. (Maria) Tims (v), VU - Faculty of Economics and Business Administration 
  Werknemers nemen zelf initiatief om hun baan zo vorm te geven dat deze beter bij hen past – job crafting genoemd. Hoewel veel mensen in teamverband werken, weten we nog maar weinig over job crafting in teams. Ik onderzoek de voorwaarden waaronder job crafting gunstig is voor individu, team én organisatie. 

  Wanneer drukt zwangerschapsdiabetes een stempel? 
  Dr. Ir. E.W. (Elmar) Tobi (m) – Leids Universitair Medisch Centrum 
  Zwangerschapsdiabetes verhoogt het risico van het kind op zwaarlijvigheid en diabetes. Diagnose en behandeling start meestal halverwege de zwangerschap. Is dit vroeg genoeg om dit te voorkomen? Dit onderzoek kijkt of zwangerschapsdiabetes al in het eerste trimester het metabolisme verandert. Verder worden de metabole veranderingen in kaart gebracht op celniveau. 

  Alle goede dingen komen in drieën 

  Dr. S.G.M. (Silvia) Toonen (v), UvA – Sterrenkunde 
  Terwijl de Zon zijn leven in zijn eentje doorbrengt, hebben de meeste sterren één of twee ster-buurmannen. Interacties tussen de sterren leiden tot de meest extreme verschijnselen in het universum, maar worden tegelijkertijd nog niet goed begrepen. Revolutionaire computersimulaties worden gebruikt om theorieën voor de evolutie van tripletsterren te testen. 

  Oorzaken van droogtes: dichtbij of veraf? 

  Dr. O.A. (Obbe) Tuinenburg, UU - Environmental Sciences 
  Dit onderzoek bestudeert de atmosfeer tijdens droogtes. De vraag is of droogtes worden veroorzaakt door een tekort in vocht-aanvoer in de atmosfeer, of dat de vocht-aanvoer normaal is, maar deze niet leidt tot neerslag. Door deze inzichten in droogte-mechanismen en -oorzaken kunnen droogtes beter voorspeld worden. 

   

  V

  Het verklaren van politieke stabiliteit in kleine staten 
  Dr. W.P. (Wouter) Veenendaal (m), UL – Politieke Wetenschap 
  Waarom hebben kleine landen stabielere politieke systemen dan grote landen, ondanks de zwakte van politieke structuren en de sterk persoonsgerichte politiek? Dit project onderzoekt het effect van kleinschaligheid en informele relaties op politieke stabiliteit, en analyseert hoe persoonlijke relaties kunnen bijdragen aan de afwezigheid van politieke crises en geweld. 
    
  Can we cure HIV if we know how to attack dormant viruses? 

  Dr. Y.U. (Yme) van der Velden (m), AMC – Laboratorium voor Experimentele Virologie van de afdeling Medische Microbiologie 
  Anti-HIV- therapie stopt de vermenigvuldiging van het virus, maar zorgt niet voor genezing omdat het virus zich tijdelijk kan verstoppen in een slapende toestand. Om genezing van HIV een stap dichterbij te brengen wil ik deze slapende virussen met nieuwe technieken opsporen en hiermee nieuwe behandeling strategieën uittesten. 

  Truth-tellers: The mentality behind subversive speech behaviour in narratives in the first printed texts in Dutch (1450-1500) 

  Dr. M.D. (Martine) Veldhuizen (v), UU – Literatuurwetenschap 
  In de middeleeuwen was er nog geen wettelijke ‘vrijheid van meningsuiting’, maar dat betekent niet dat er geen ruimte was om autoriteiten te bekritiseren. Verhalen uit de vroegste Nederlandstalige drukken met ‘waarheidssprekers’, personages die verbaal tegen gezag durven in te gaan, geven inzicht in de mentaliteit achter subversief spreekgedrag. 

  De constitutionalisering van private regelgeving 

  Mr. dr. P.W.J. (Paul) Verbruggen (m), RU – MaGW 
  Dit project beantwoordt de vraag hoe en wanneer het privaatrecht regels opgesteld door private, niet-statelijke actoren onderwerpt aan fundamentele beginselen van het recht. Deze ‘constitutionalisering’ van private regelgeving wordt onderzocht door rechtspraak over de aansprakelijkheid van private regelgevers in Engeland, Duitsland, Nederland en Europese Unie op vergelijkende wijze te onderzoeken. 

  Skinner, Quine en de bloeitijd van het behaviorisme 

  Dr. A.A. Verhaegh (Sander) (m), RUG/UvT – Filosofie 
  De twintigste-eeuwse psychologie en filosofie worden beheerst door het behaviorisme. Aanvoerders zijn respectievelijk B.F. Skinner en W.V. Quine, beiden Harvard-hoogleraren. Hoe ontwikkelden ze hun theorieën? Hoe beïnvloedden ze elkaar? En wat betekent dit voor de relatie tussen beide disciplines? Dit project geeft antwoord door het ontsluiten van hun archieven. 

  Waar komen betekenis en structuur in taal vandaan? 

  Dr. T. (Tessa) Verhoef (v), MPI – Taalwetenschap 
  Taal is een van de dingen die ons mens maakt. Het zorgt ervoor dat we betekenisvol met elkaar kunnen communiceren over complexe onderwerpen. Waar komen betekenis en structuur in taal vandaan? Dit onderzoek zal de evolutie van taal nabootsen in het lab om dit te achterhalen. 

  Focus op hoge bijziendheid 

  Dr. V.J.M. (Virginie) Verhoeven (v), Erasmus MC – Oogheelkunde & Klinische Genetica 
  Hoge bijziendheid (een brilsterkte van -6 of meer) leidt tot blindheid en komt steeds vaker voor. Behandelingsmogelijkheden zijn momenteel beperkt. Ik ga onderzoeken hoe een ingewikkeld samenspel tussen erfelijke factoren en omgevingsfactoren kan leiden tot hoge bijziendheid en hoe dit voorkomen kan worden. 

  Nanostructuren bouwen in levende cellen 

  Dr. F. (Frank) Versluis (m), TUD - Chemical Engineering 
  Het bouwen van nanostructuren in levende cellen met behulp van zelf-assemblage methoden heeft de potentie uit te groeien tot een nieuwe klasse diagnostische en therapeutische middelen. De onderzoeker gaat peptiden ontwikkelen die assembleren in fiber netwerken rond cellen en organellen, waarmee deze respectievelijk geïsoleerd en bestudeerd kunnen worden. 

  Het nabouwen van structuren voor chromosoom-verdeling 
  Dr. M. (Mathijs) Vleugel (m), TUD - Bionanoscience 
  Tijdens de celdeling worden de chromosomen gekopieerd en eerlijk verdeeld over twee nieuwe cellen. Een complexe structuur van kabels (de mitotische spoelfiguur) genereert krachten die zorgen voor fysieke scheiding van de gekopieerde chromosomen. De onderzoeker beoogt deze krachten te bestuderen door de mitotische spoelfiguur stap voor stap na te bouwen. 

  Innovatie in Tijden van Bezuiniging 

  dr. J. (Joris) van der Voet (m), UL, Instituut Bestuurskunde 
  Bezuinigingsopgaven kunnen innovatie in gemeenten stimuleren, maar kunnen ook juist een barrière zijn voor innovatie. Dit project onderzoekt welke bezuinigingsstrategieën gemeenten kunnen gebruiken om hun innovatieve vermogen te behouden of zelfs te versterken. In het project worden Nederlandse gemeenten vergeleken met gemeenten in Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

   

   

  W

  Actieve stuiterballen met het Elastische Leidenfrost Effect 
  Dr. S.R. (Scott) Waitukaitus (m), Amolf—Natuurkunde 
  Iedereen heeft wel eens waterdruppels in een hete pan zien bewegen—dit is het Leidenfrost-effect. Ik zal ontrafelen hoe en waarom hydrogel-deeltjes gaan stuiteren in een hete pan. Daarnaast zal ik nieuwe deeltjes ontwerpen om daarmee actieve, collectieve dynamica te bestuderen. 

  Zoete aanval op bacteriën 

  Dr. M.T.C. (Marthe) Walvoort (v), RUG – Chemie 
  Bacteriën maken een arsenaal aan exotische suikermoleculen die niet in de mens voorkomen. Deze suikers spelen een belangrijke rol in infectie en overleving van de bacterie in de mens. De onderzoekers gaan een nieuwe suikermodificatie nader onderzoeken met als doel deze bacteriële achilleshiel te benutten in de strijd tegen infectie. 

  Ontrafelen van het effect van bruin vet op de vaatwand 

  Dr. Y. (Yanan) Wang (v), Universitair Medisch Centrum Groningen - Pediatrie 
  Bruin vet is een nieuw aangrijpingspunt in de strijd tegen cardiometabole ziekten. Dit project richt zich op het ontrafelen van het mechanisme hoe activatie van bruin vet aderverkalking voorkomt. 

  The familiar other: Cultural representations and Netherlands-Iran relations, 1959-1979 

  Dr. M. Warnaar-Schuitmaker, (v), UL   
  Buitenlandpolitiek  wordt beïnvloed door culturele beeldvorming, en andersom. Daarin zijn overeenkomsten  minstens zo belangrijk als verschillen. De nauwe Nederland-Iran relaties in de jaren 1960 en 1970 zijn hiervan een prachtig voorbeeld. Dit onderzoek slaat een brug tussen internationale betrekkingen  en de bestudering van culturele beeldvorming. 

  Afbreken om bodemkoolstof op te bouwen 

  Dr. J.T. (James) Weedon (m), VU - Aard- en Levenswetenschappen 
  Het beheren van bodems om meer koolstof op te slaan uit de atmosfeer is belangrijk voor het tegengaan van klimaatopwarming. Onderzoekers zullen met DNA-methoden onderzoeken hoe bladeren van verschillende plantensoorten worden afgebroken door uiteenlopende gemeenschappen van schimmels en bacteriën, en hoe de daardoor geproduceerde koolstofrijke moleculen accumuleren in de bodem. 

  Genetische invloeden op criminele carrières 

  Dr. S.G.A. (Steve) van de Weijer (m), NSCR – Criminologie 
  Criminologen verklaren criminele carrières vaak aan de hand van levensgebeurtenissen zoals (ouderlijke) echtscheiding en werk. Genetische factoren kunnen echter zowel het crimineel gedrag als het vóórkomen van zulke omgevingsfactoren meebepalen. Deze studie zal onderzoeken in hoeverre crimineel gedrag verklaard wordt door genetische dan wel omgevingsfactoren. 

  Energiecrisis in het falende hart 

  Dr. B.D. (Daan) Westenbrink (m), UMCG- afdeling cardiologie 
  Hartfalen is een dodelijke ziekte waarvan de oorzaak nog niet achterhaald is. Bekend is wel dat de energiereserves in het hart uitgeput raken. De onderzoekers gaan uitzoeken of dit komt doordat de mitochondriën, de energiefabrieken van het hart, worden geremd. 

   Snelle trillingsloze ruimtelijk bewegende manipulatoren 

  Dr. Ir. V. (Volkert) van der Wijk (m), TU Delft - Precision and Microsystems Engineering 
  Voor de verpakkingsindustrie en de high-tech productie en assemblage is het van groot belang dat ruimtelijk bewegende robots snel en precies bewegen zonder trillingen in de omgeving te veroorzaken. In dit onderzoek worden methoden ontwikkeld waarmee voor het eerst inherent gebalanceerde trillingsloze ruimtelijke manipulatoren kunnen worden ontworpen. 

  Do the pontine nuclei form the heart of voluntary motor control? 
  Dr. L. ( Laurens) Witter, VU 
  Ziektes aan de aansturing van bewegingen komen veel voor en hebben grote impact op het leven. Met dit onderzoek wil ik meer inzicht verkrijgen in hoe de hersenen bewegingen aansturen. De rol van communicatie tussen de grote en kleine hersenen zal in dit verband worden onderzocht. 

  De natuur van het benoemen en het benoemen van de natuur 

  Dr. J (Joeri) Witteveen (m), UU – Filosofie 
  Veranderende taxonomische inzichten kunnen soortennamen ‘losweken’ van hun soorten, met spraakverwarring als gevolg. Innovatieve negentiende-eeuwse methoden hebben deze dreiging afgewend, maar volstaan niet langer in de tijd van Big Data Biology. Dit historisch-filosofische project toont hoe we van het verleden kunnen leren bij het aangaan van deze nieuwe ‘Babylonische uitdaging’. 

  Hart voor reuma 

  Dr. D. (Diane) van der Woude (v), LUMC, Leiden – Reumatologie 
  Reuma-patiënten hebben een hoog risico op hart- en vaatziekten. Dit project onderzoekt het verband tussen deze twee ziektes. Specifieke stoffen in het bloed van reumapatiënten blijken ook voor te komen bij hartpatiënten. Wat vertellen deze “bloedmarkers” ons over het ontstaan van beide aandoeningen, en spelen zij hierbij een oorzakelijke rol?

   

   

  X

  The Bam complex as a molecular cooper 
  Dr. S. (Shengqi) Xiang (m), UU – Chemie 
  In gram-negatieve bacteriën, worden β-barrel eiwitten in het buitenmembraan gebracht door een supramoleculaire machine, het Bam complex. Dit onderzoek heeft als doel om dat complex in zijn natuurlijk omgeving te bestuderen en zo het interne werkingsmechanisme op te helderen. De uitkomst kan onderzoekers helpen bij het ontwikkelen van nieuwe antibiotica. 

  Z

  Studying supernova remnants to understand the origin of neutron star diversity 
  Dr. P.Z. (Ping) Zhou (v), Universiteit van Amsterdam, Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde 
  Het leven van zware sterren eindigt met een zeer krachtige supernova-explosie. Hierna blijven twee objecten over: een supernovarest en, meestal, een neutronenster. Er bestaat een grote diversiteit onder neutronensterren. Ik ga de supernovaresten gebruiken om te onderzoeken of die diversiteit te maken heeft met het type ster dat explodeerde. 

  Waarom traumatische herinneringen zich op blijven dringen 
  Dr. M. (Mirjam) van Zuiden (v), Academisch Medisch Centrum – Psychiatrie 
  Slachtoffers van traumatische ervaringen, zoals levensbedreigende ongelukken, hebben vaak last van terugkerende onaangename indringende herinneringen. De onderzoekers bestuderen de rol van het stresshormoon cortisol in het ontstaan van zulke indringende herinneringen. Dit zal helpen om de ontwikkeling van indringende herinneringen na trauma in de toekomst te kunnen voorkomen. 

  Diagnoses stellen in een fractie van een seconde. 
  Dr. L. (Laura) Zwaan, (v), Erasmus MC 
  Een radioloog bekijkt röntgenfoto’s slechts een fractie van een seconde en stelt de correcte diagnose! Hoe kan zo’n complexe taak in zo’n korte tijd correct worden uitgevoerd? In hoeverre speelt de context hierbij een rol? Hoe ontwikkelt deze vaardigheid zich? In dit project wordt dit fascinerende proces ontrafelt.

 • Aard- en Levenswetenschappen

   

  TB eet mee 
  Dr. S. (Susanna) Commandeur (v), VUmc – Medische Microbiologie en Infectiepreventie 
  De tuberculose bacterie slaat vetten afkomstig van de gastheer op als vetbolletjes. Waarom dit gebeurt, is echter onbekend. Wel wordt de aanwezigheid van dergelijke vetbolletjes geassocieerd met antibioticaresistentie, een groot probleem in de strijd tegen tuberculose. In dit project zal ik de vorming en de rol van deze vetbolletjes onderzoeken. 

  Dissecting the complex interplay between the human host and gut microbiome in 3D organoid culture systems    
  Dr. D.D. (Devanjali) Dutta, Hubrecht Institute - Cell Biology, Genetics, Molecular Biology 
  Ziekten in ons maagdarmstelsel worden beïnvloed door de aanwezige darmflora. Gebruik makend van gekweekte weefsels, zogenaamde ‘mini-guts’of órganoids, wil ik onderzoeken hoe fluctuaties ervan invloed hebben op de afweer en chronische ontstekingen. Onderzocht zal ook worden hoe deze darmflora de ontwikkeling van kanker beïnvloedt via directe effecten op de weefselhomeostase. 

  The role of interneurons in human cortex: from synapse to cognition 
  Dr. N.A. (Natalia) Goriounova (v), VU – Neuroscience 
  Wat maakt menselijke hersencellen uniek? Zijn menselijke hersencellen uniek in hoe ze met elkaar verbindingen maken en communiceren? En wat is de relatie tussen activiteit van deze cellen en ons cognitive vermogen? Om deze vragen te beantwoorden gaan VU onderzoekers elektrische afleidingen maken van menselijke hersencellen in hersenweefsel afkomstig van neurochirurgie. 

  Verstrengelde vijanden: parasieten gevangen in het voedselweb 
  Dr. A.S. (Alena) Gsell (f), NIOO-KNAW – Aquatic Ecology 
  Parasieten komen veelvuldig voor in de natuur, maar daar wordt bij onderzoek naar voedselwebben nauwelijks rekening mee gehouden. Met behulp van lange termijn data en laboratorium-experimenten ga ik onderzoeken hoe parasieten de concurrentie tussen gastheren veranderen en hoe predatie en diversiteit van potentiële gastheren de verspreiding van ziektes beïnvloeden. 

  De ‘nature’ en ‘nurture’ van ons visuele brein 
  Dr. K.V. (Koen) Haak (m), RU - Cognitive Neuroimaging 
  De menselijke visuele hersenen zijn samengesteld uit vele functionele sub-gebieden die samen bepalen hoe we onze visuele omgeving waarnemen. In dit project zal worden onderzocht of de organisatie van deze hersengebieden erfelijk is, of deze afhankelijk is van visuele ervaring, en of deze verandert terwijl we opgroeien en ouder worden. 

  Causal mechanisms of birdsong learning performance as a model of human speech and  language acquisition. 
  Drs. S.M. ter Haar, (v) Universiteit Utrecht 
  Zang leren door jonge zangvogels lijkt sterk op spraakontwikkeling bij baby’s. Er bestaat veel individuele variatie in hoe goed spraak en vogelzang worden geleerd. Door zangvogels onder gecontroleerde omstandigheden te laten opgroeien, onderzoek ik systematisch hoe aanleg, ervaring en slaap beïnvloeden hoe goed zang wordt geleerd, alsmede de betrokken hersenmechanismen. 

  Neuronal synchrony in visual cortex in health and disease: the stimulus matters 
  Dr. D. (Dora) Hermes, (v), UU, Brain Center Rudolf Magnus, University Medical Center Utrecht 
  Visuele prikkels hebben een grote invloed op menselijke hersenactiviteit; zij kunnen sterke oscillaties teweegbrengen. Tijdens dit onderzoek wordt een model ontwikkeld dat deze oscillaties voorspelt gebaseerd op de visuele input. Dit model dient als basis voor het voorspellen welke prikkels een aanval kunnen opwekken in patiënten met visueel gevoelige epilepsie. 

  In kaart brengen van vloeistof routes door schalies 
  Dr. M.E. (Maartje) Houben (v), UU – Geowetenschappen 
  Vloeistofstroom door schalie is traag en connectiviteit van poriën is slecht begrepen. De onderzoekers zullen verschillende combinaties van experimenten en beeldvormingstechnieken gebruiken om de vloeistof routes in schalies in kaart te brengen. 

  De longen van de aarde: wat zuurstof vertelt over de koolstofbalans van bossen 
  Dr. I.T. (Ingrid) van der Laan-Luijkx (v), WUR – Meteorologie en Luchtkwaliteit 
  De wereldwijde koolstofbalans speelt een belangrijke rol bij het voorspellen van klimaatverandering. De grote onbekende is de koolstofuitwisseling van de biosfeer en hoe deze reageert op klimaatverandering. Om de processen daarin beter te begrijpen zullen de onderzoekers metingen van de ademhaling van bossen combineren met modelontwikkeling om deze te interpreteren. 

  Hoe planten te eten 
  Dr. S. (Stephan) Lautenschlager (m), Naturalis - Geologie 
  Gedurende de afgelopen 500 miljoen jaar hebben verschillende diergroepen zich aangepast aan een plantendieet. Dit ging gepaard met veranderingen in de schedel- en kaakstructuren. Om te begrijpen wat noodzakelijk is om planten efficiënt te verorberen, zal dit project de schedelstructuren van plantenetende dinosaurussen onderzoeken middels digitale modellen en computersimulaties. 

  Organisatie door organellen 
  Dr. W. (Wilco) Nijenhuis (m), UU – Celbiologie 
  Het functioneren van cellen wordt bepaald door hun vorm en hun interne organisatie. De onderzoekers zullen met behulp van licht de plaatsing van specifieke celonderdelen binnen de epitheelcel aansturen en daarmee bestuderen hoe deze onderdelen op lokaal niveau de cellulaire organisatie en de celvorm beïnvloeden. 

  Identify the causative immune interactions for Systemic Sclerosis
  Dr. A.(Aridaman) Pandit (m), UMCU – Immunology 
  De onderzoeker zal onderzoeken hoe het immuunsysteem ontregeld raakt waardoor ongeneeslijke auto-immuunziekten ontstaan zoals systemische sclerose. De onderzoeker zal daarvoor de interacties tussen de cellen van het immuunsysteem die een belangrijke rol spelen in auto-immuunziekten bestuderen om de diagnostiek en de behandeling te verbeteren. 

  Bergen zand van zee naar land 
  Dr. T.D. (Timothy) Price (m), UU – Geowetenschappen 
  De natuurlijke aangroei van stranden en duinen houdt kuststroken klimaatbestendig tijdens de verwachte zeespiegelstijging. Het blijft echter grotendeels onbegrepen hoe zand zich van de zeebodem naar het duin begeeft. In dit onderzoek analyseer en modelleer ik deze landwaartse zandverplaatsing, om strand- en duinaangroei beter te begrijpen en te voorspellen. 

  The role of inhibition in shaping hippocampal memory traces 
  Dr. P. (Priyanka) Rao-Ruiz, VU University – Learning & memory; AMPA receptor regulation 
  Een herinnering komt tot stand door activatie van een kleine populatie neuronen in het geheugen-coderend gebied van de hersenen. Ik zal de bijdrage van verschillende type neuronen, die bekend staan activiteit van buur-cellen te remmen, onderzoeken en hun rol in het ontstaan van geheugen op moleculair en cellulair niveau duiden. 

  Het alarm inschakelen: hoe dendritische cellen een aanval van het immuunsysteem activeren 
  Dr. N.H. (Natalia) Revelo (v), RadboudUMC, Tumor Immunology 
  Dendritische cellen surveilleren ons lichaam op zoek naar pathogenen en kankercellen. Na het vinden van een dreiging, leveren ze een alarmbericht aan gespecialiseerde afweercellen die getraind zijn om het gevaar onder controle te houden. De onderzoeker zal gebruik maken van hoge resolutie microscopen om te begrijpen hoe dendritische cellen dit alarmbericht samenstellen, verpakken en afleveren. 

  Eiwitsynthese zichtbaar maken in levende cellen 
  Dr. S.A. (Suzan) Ruijtenberg (v), Hubrecht Instituut 
  De eiwitniveaus in een cel bepalen hoe een cel functioneert. Deze niveaus moeten dus strikt gereguleerd worden omdat zelfs kleine verschillen al grote gevolgen kunnen hebben. De onderzoekers gaan voor het eerst eiwitsynthese in levende, menselijke cellen zichtbaar maken om daarmee inzicht te verkrijgen in de mechanismen die eiwitsynthese reguleren. 

  Polymerase Theta, een Achilleshiel in kanker ? 
  Dr. J. (Joost) Schimmel (m), LUMC – Humane Genetica 
  Het foutief repareren van breuken in chromosomen kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals kanker. Dit wordt veroorzaakt door het gebruik van alternatieve DNA herstel mechanismen in cellen. De onderzoeker zal bestuderen hoe Polymerase Theta dit mechanisme reguleert en of remming van dit eiwit gebruikt kan worden in de behandeling van kanker. 

  De geur van een zieke lever 
  Dr A.M. (Agnieszka) Smolinska (v), MUMC – Pharmacology and Toxicology 
  Primair Scleroserende Cholangitis (PSC) is een dodelijke leverziekte en kan pas in een (te) laat stadium vastgesteld worden. In dit project worden PSC-patiënten volledig gekarakteriseerd via uitgebreide chemische en microbiologische analyse van adem, bloed en ontlasting. M.b.v. big-data patroonherkenning zal ik niet-invasieve markers ontwikkelen voor vroege diagnose en therapie afstemming. 

  Gaten in het harnas van de tuberculosebacterie 
  Dr. A. (Alexander) Speer (m), VUmc – Medische Microbiologie en Infectiepreventie 
  De tbc-bacterie heeft een opmerkelijke ondoorlaatbare celwand waardoor de meeste antibiotica geen toegang tot de cel krijgen. Echter, het schild kan niet helemaal ondoordringbaar zijn; de bacterie moet ook voedsel verwerven. In dit project ga ik op zoek naar deze essentiële transporteiwitten die mogelijk de achilleshiel van deze bacterie vormen. 

  CRISPR 4.0, a novel CRISPR-Cas system in pathogenic bacteria 
  Dr. R.H.J. (Raymond) Staals (m), WUR –Agrotechnology & Food Sciences 
  CRISPR-Cas technologie heeft de afgelopen jaren een revolutie teweeg gebracht in de mogelijkheden van genetisch modificatie. Dit onderzoek richt zich op de biologische rol van een nieuw CRISPR-Cas systeem dat vaak in pathogene bacteriën voorkomt. Bovendien wordt geprobeerd om dit systeem te gebruiken als een nieuw genetisch gereedschap. 

  Oorzaken van droogtes: dichtbij of veraf? 
  Dr. O.A. (Obbe) Tuinenburg, UU - Environmental Sciences 
  Dit onderzoek bestudeert de atmosfeer tijdens droogtes. De vraag is of droogtes worden veroorzaakt door een tekort in vocht-aanvoer in de atmosfeer, of dat de vocht-aanvoer normaal is, maar deze niet leidt tot neerslag. Door deze inzichten in droogte-mechanismen en -oorzaken kunnen droogtes beter voorspeld worden. 

  Can we cure HIV if we know how to attack dormant viruses? 
  Dr. Y.U. (Yme) van der Velden (m), AMC – Laboratorium voor Experimentele Virologie van de afdeling Medische Microbiologie 
  Anti-HIV- therapie stopt de vermenigvuldiging van het virus, maar zorgt niet voor genezing omdat het virus zich tijdelijk kan verstoppen in een slapende toestand. Om genezing van HIV een stap dichterbij te brengen wil ik deze slapende virussen met nieuwe technieken opsporen en hiermee nieuwe behandeling strategieën uittesten. 

  Het nabouwen van structuren voor chromosoom-verdeling 
  Dr. M. (Mathijs) Vleugel (m), TUD - Bionanoscience 
  Tijdens de celdeling worden de chromosomen gekopieerd en eerlijk verdeeld over twee nieuwe cellen. Een complexe structuur van kabels (de mitotische spoelfiguur) genereert krachten die zorgen voor fysieke scheiding van de gekopieerde chromosomen. De onderzoeker beoogt deze krachten te bestuderen door de mitotische spoelfiguur stap voor stap na te bouwen. 

  Afbreken om bodemkoolstof op te bouwen 
  Dr. J.T. (James) Weedon (m), VU - Aard- en Levenswetenschappen 
  Het beheren van bodems om meer koolstof op te slaan uit de atmosfeer is belangrijk voor het tegengaan van klimaatopwarming. Onderzoekers zullen met DNA-methoden onderzoeken hoe bladeren van verschillende plantensoorten worden afgebroken door uiteenlopende gemeenschappen van schimmels en bacteriën, en hoe de daardoor geproduceerde koolstofrijke moleculen accumuleren in de bodem. 

  Do the pontine nuclei form the heart of voluntary motor control? 
  Dr. L. ( Laurens) Witter, VU 
  Ziektes aan de aansturing van bewegingen komen veel voor en hebben grote impact op het leven. Met dit onderzoek wil ik meer inzicht verkrijgen in hoe de hersenen bewegingen aansturen. De rol van communicatie tussen de grote en kleine hersenen zal in dit verband worden onderzocht. 

 • Chemische Wetenschappen

  Glycosylering van antilichaam receptoren en arthritis 
  Dr. D. (David) Falck (m), LUMC – Centre for Proteomics and Metabolomics 
  David Falck gaat een instrumentele analyse ontwerpen waarmee hij suikers op door antilichamen geactiveerde proteïnen kan bestuderen. Hij hoopt door nieuwe inzichten in het moleculaire mechanisme van artritis de diagnose en behandeling te verbeteren. 
    
  Snelle en betrouwbare computersimulaties voor grote moleculen 
  Dr. B. (Benjamin) Helmich-Paris (m), VU – Theoretische chemie 
  Door een slimme combinatie van kwantummechanica met de relativiteitstheorie van Einstein kunnen straks ook voor moleculen met zware elementen snelle en betrouwbare computersimulaties worden uitgevoerd. Deze simulaties geven een gedetailleerd inzicht 
  in de eigenschappen van dit soort moleculen en zullen worden toegepast in het ontwerp van nieuwe materialen. 

  Zacht en slim: Biocompatibele materialen vanaf de basis ontworpen 
  Dr. T.E. (Thomas Edward) Kodger, WUR - Chemische wetenschappen 
  Gelachtige materialen zijn een van de basisbouwstenen in ons menselijk lichaam, en zijn tegelijk erg zacht maar mechanisch robuust. De onderzoeker zal een nieuwe klasse synthetische materialen ontwerpen die deze eigenschappen nabootsen en die het mogelijk maken om een nieuwe generatie implantaten en prothesen door middel van 3D-printen te fabriceren. 

  Synthetische materialen in levensechte beweging 
  Dr. ir. P.A. (Peter) Korevaar (m), RU – Institute for Molecules and Materials 
  De vervaardiging van moleculaire bouwstenen naar dynamische materialen die groeien, bewegen en zelf-regulerend zijn is een van de meest fascinerende processen in levende materie. De onderzoekers zullen nieuwe strategieën ontwikkelen om de onderliggende principes toe te passen in kunstmatige, ‘slimme’ materialen met gecontroleerde bewegingen en krachten op de micro-schaal. 

  Natuurlijk de chemische industrie! 
  Dr. T.J. (Ties) Korstanje (m), UvA – Scheikunde 
  De chemische industrie draait nu vrijwel volledig op fossiele grondstoffen. Vanwege de verschillende milieuproblemen die hiermee samenhangen, is de overstap naar meer duurzame grondstoffen noodzakelijk. De onderzoekers willen een methode ontwikkelen om het niet-eetbare gedeelte van planten om te zetten in een natuurlijke en duurzame basis voor de chemische industrie. 

  Van simpel naar complex: methaan upgrading 
  Dr. G (Guanna) Li (f), TUD -  Chemical Engineering 
  De directe omzetting van methaan in vloeibare chemicaliën is een ‘Heilige Graal’ voor chemici. Dit onderzoek focust op het begrijpen van het katalytische mechanisme van het vloeibaar maken van aardgas. De verkregen kennis stelt men in staat om via “rational design” recepten te formuleren voor goed-gedefinieerde heterogene katalysatoren. 

  Moleculaire samenwerking 
  Dr. D.H. (Dimphna) Meijer (v), UU – Kristal- en Structuurchemie 
  Elke zenuwcel in de hersenen maakt contact met meer dan duizend andere zenuwcellen. De onderzoekers combineren twee vakgebieden, scheikunde en neurowetenschappen, om uit te zoeken hoe onze moleculaire bouwstenen (‘eiwitten’) samenwerken om deze contacten in stand te houden. 

  Een nieuwe benadering voor een alomvattende modellering van gesmolten zout brandstof eigenschappen 
  Dr. A.L. (Anna Louise) Smith (f), TUD – Radiation Science and Technology 
  Gesmolten zout reactoren zijn veelbelovend voor duurzame energieproductie, vooral in combinatie met thoriumsplijtstof. Met behulp van vernieuwende onderzoeksmethoden gecombineerd met geavanceerde fysisch-chemische modellen, zullen onderzoekers van TU-Delft de structuur, thermodynamische stabiliteit en viscositeit van het vloeibare brandstofzout onderzoeken, aangezien dit de sleutel is voor de ontwikkeling en veiligheidsanalyse de reactor. 

  NuRD regelt de ontwikkeling 
  Dr. C.G. (Nelleke) Spruijt (v),  – RU-RIMLS 
  De onderzoeker zal met een massa metende machine bestuderen welke eiwitten gezamenlijk in het NuRD complex zitten. Dit eiwit complex speelt een grote rol tijdens de ontwikkeling van bloedcellen. De onderzoeker zal bekijken welke genen door NuRD gereguleerd worden tijdens deze ontwikkeling. 

  Nanostructuren bouwen in levende cellen 
  Dr. F. (Frank) Versluis (m), TUD - Chemical Engineering 
  Het bouwen van nanostructuren in levende cellen met behulp van zelf-assemblage methoden heeft de potentie uit te groeien tot een nieuwe klasse diagnostische en therapeutische middelen. De onderzoeker gaat peptiden ontwikkelen die assembleren in fiber netwerken rond cellen en organellen, waarmee deze respectievelijk geïsoleerd en bestudeerd kunnen worden. 

  Zoete aanval op bacteriën 
  Dr. M.T.C. (Marthe) Walvoort (v), RUG – Chemie 
  Bacteriën maken een arsenaal aan exotische suikermoleculen die niet in de mens voorkomen. Deze suikers spelen een belangrijke rol in infectie en overleving van de bacterie in de mens. De onderzoekers gaan een nieuwe suikermodificatie nader onderzoeken met als doel deze bacteriële achilleshiel te benutten in de strijd tegen infectie. 

  The Bam complex as a molecular cooper 
  Dr. S. (Shengqi) Xiang (m), UU – Chemie 
  In gram-negatieve bacteriën, worden β-barrel eiwitten in het buitenmembraan gebracht door een supramoleculaire machine, het Bam complex. Dit onderzoek heeft als doel om dat complex in zijn natuurlijk omgeving te bestuderen en zo het interne werkingsmechanisme op te helderen. De uitkomst kan onderzoekers helpen bij het ontwikkelen van nieuwe antibiotica. 

 • Exacte Wetenschappen

  Connecting the Dots: Minimal Structure Modeling for Machine Translation 
  Dr. A. (Arianna) Bisazza (v), UvA – Informatica 
  Machinaal vertalen is een onmisbare technologie voor snelle en grootschalige toegang tot meertalige informatie, maar de kwaliteit ervan varieert zeer tussen verschillende talen. Dit project beoogt de kwaliteit van machinaal vertalen te verbeteren in een breed spectrum aan talen, door structurele relaties tussen woorden en abstracte woordrepresentaties beter te modelleren. 

  Cryptanalysis of Lattice-based Cryptography 
  Dr. ir. L. (Léo) Ducas (m), CWI – Cryptology 
  Quantum computers kunnen de huidige beveiligingsmethodes van het Internet dramatisch aantasten. Toekomstbestendigere beveiligingsmethodes worden nu nog onderzocht. Een veelbelovende techniek hiervoor is gebaseerd op zogenaamde wiskundige roosters in grote dimensies. Dit onderzoek beoogt de kennis over de veiligheid daarvan significant beter en nauwkeuriger te maken ten behoeve van nieuwe internationale standaarden. 

  ORION-4D: Towards a unified theory of low- and high-mass star formation 
  Dr. A. (Alvaro) Hacar (m), UL – Sterrewacht Leiden 
  Worden lichte sterren zoals onze Zon op dezelfde manier geboren als zware sterren in Orion? Dit is een van de grote open vragen in de moderne astrofysica. Nieuwe radio waarnemingen van de Orion wolk gecombineerd met innovatieve analyse technieken kunnen kritisch verschillende theorieën testen en de vraag beantwoorden hoe de meeste sterren in onze Melkweg zijn gevormd. 

  Fully reproducible workflows scaling from workstations to the cloud 
  Dr. J.K. (Johannes) Köster (m), CWI – Life Sciences Group 
  Op dit moment zijn er twee uitdagingen op het gebied van data analyse. Ten eerste moeten wetenschappelijke resultaten gemakkelijk reproduceerbaar zijn. Ten tweede maken alsmaar grotere hoeveelheden data het noodzakelijk om data analyse op te schalen naar cloud computing. Het doel van dit project is om van het workflow management systeem Snakemake het eerste raamwerk voor data analyse te maken dat volledige reproduceerbaarheid mogelijk maakt en bovendien probleemloos op te schalen is naar de cloud. 

  Verborgen symmetrieën in priemgetallen 
  Dr. A.L. (Arno) Kret (m), UvA – Wiskunde 
  Het Langlands-vermoeden is een web van diepgaande relaties tussen enerzijds symmetrieën in de meetkunde en anderzijds priemgetallen en vergelijkingen. Dit onderzoeksproject beoogt het Langlands-vermoeden in nieuwe gevallen te bewijzen. Bovendien worden nieuwe toepassingen gegeven, zoals rekenmethoden om vergelijkingen op te lossen. 

  Diepgaand parallellisme 
  Dr. A. W. (Alfons) Laarman (m), UT – Computer Science 
  De snelste route door druk verkeer, de correctheid van complexe digitale systemen en de analyse van een social-media-, of computernetwerk, zijn allemaal problemen die “diepte-eerst” zoekalgoritmen efficiënt oplossen. De onderzoeker gaat deze algoritmen in één klap geschikt maken voor parallelle computers: de toekomst van de informatica. 

  Generic Security of Authentication and Encryption 
  Dr. ir. B.J.M. (Bart) Mennink (m),  – Digital Security Group 
  Cryptografie vormt de basis van talrijke digitale systemen, zoals internetbankieren en draadloze telefonie. Snowdens onthullingen over massasurveillantie hebben haar relevantie recentelijk herbevestigd. Dit project beoogt een vernieuwde aanpak van authenticatie en versleuteling, de twee kernfunctionaliteiten van cryptografie, en heeft als hoofdspeerpunt het ontwerp van nieuwe systemen met zeer hoge veiligheidsgaranties. 

  Discovering the origin and nature of jets from accreting black holes with multiwavelength observations 
  Dr. T.D. (Thomas) Russell (m), UvA - Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde 
  Zwarte gaten zijn niet alleen maar stofzuigers van materie; ze kunnen krachtige straalstromen (jets) van materie produceren, die hun omgeving kunnen veranderen, en zelfs de evolutie van sterrenstelsels en stervorming kunnen beinvloeden. Dit project bestudeert hoe die straalstromen worden geproduceerd en hoe ze hun omgeving beinvloeden. 

  Analytische technieken voor het bestuderen van diophantische vergelijkingen 
  Dr. D. (Damaris) Schindler (v), UU – Mathematisch Instituut 
  De studie van Diophantische vergelijkingen fascineert de mensheid al meer dan 2000 jaar. De grote uitdaging is het begrijpen van de oplossingen in gehele getallen van polynoomvergelijkingen met gehele coëfficiënten. Dit project onderzoekt aspecten van deze vraag met behulp van moderne technieken uit de analytische getaltheorie. 

  Bayesiaanse onzekerheidsbepaling in complexe modellen 
  Dr. B.T. (Botond) Szabó (m), UL – Mathematisch Instituut 
  Bayesiaanse onzekerheidsbepaling wordt veel gebruikt in de praktijk in allerlei verschillende toepassingsgebieden, waaronder de genetica, financiële modellen, epidemiologie en kunstmatige intelligentie. In sommige gevallen is zo’n uitspraak echter fundamenteel misleidend. Het doel van dit project is om vast te stellen in welke gevallen Bayesiaanse onzekerheidsuitspraken vertrouwd kunnen worden. 

  Alle goede dingen komen in drieën 
  Dr. S.G.M. (Silvia) Toonen (v), UvA – Sterrenkunde 
  Terwijl de Zon zijn leven in zijn eentje doorbrengt, hebben de meeste sterren één of twee ster-buurmannen. Interacties tussen de sterren leiden tot de meest extreme verschijnselen in het universum, maar worden tegelijkertijd nog niet goed begrepen. Revolutionaire computersimulaties worden gebruikt om theorieën voor de evolutie van tripletsterren te testen. 

  Studying supernova remnants to understand the origin of neutron star diversity 
  Dr. P.Z. (Ping) Zhou (v), Universiteit van Amsterdam, Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde 
  Het leven van zware sterren eindigt met een zeer krachtige supernova-explosie. Hierna blijven twee objecten over: een supernovarest en, meestal, een neutronenster. Er bestaat een grote diversiteit onder neutronensterren. Ik ga de supernovaresten gebruiken om te onderzoeken of die diversiteit te maken heeft met het type ster dat explodeerde. 

 • Geesteswetenschappen

  De waarde van bewondering 
  Dr. A.T.M. (Alfred) Archer (m), UvT – Filosofie 
  We bewonderen helden, heiligen en filmsterren maar wat is bewondering, en welke rol zou het moeten spelen in ons leven? Gebruikmakend van methoden en inzichten uit de filosofie en de psychologie zal dit project de aard en waarde van bewondering onderzoeken, in het bijzonder de rol van bewondering in het onderwijs en in leiderschap. 

  Stad vol emoties. Amsterdam, Londen en Parijs (1850-1930) 
  Dr. A.M.G. (Anneleen) Arnout (v),  – Geschiedenis 
  In onze interactie met de stedelijke omgeving staan emoties steeds centraal. Stad vol emoties onderzoekt de impact van ruimte op de emotionele beleving in drie grootsteden tijdens de periode bij uitstek van intense verstedelijking. Het lost de vraag op hoe stedelijke transformatieprocessen een verandering in de emotionele belevingen teweeg brachten. 

  Naval shipyards: Laboratories of capitalism 
  Dr. P. (Pepijn) Brandon (m), VU – Geschiedenis 
  Marinewerven speelden in de achttiende en negentiende eeuw en vooraanstaande rol bij de invoering van industriële productiemethoden. De grote staatsbedrijven liepen technologisch vaak voor op privéondernemingen. Ze maakten daarbij niet alleen gebruik van loonarbeiders, maar ook van dwangarbeiders en slaven. Dit werpt nieuw licht op de geschiedenis van industrieel kapitalisme. 

  Number words 
  Dr. E. (Lisa) Bylinina (v), Meertens Instituut – Taalwetenschap 
  In alle culturen denken mensen op een vergelijkbare manier over getallen, maar ze spreken er anders over in verschillende talen. Dit project verzamelt data over de verscheidene realisaties van getalsconcepten in de grammatica’s van talen wereldwijd en vindt patronen en manieren om de kloof tussen taal en getalscognitie te dichten. 

  Opvoeding en taalontwikkeling in twee inheemse gemeenschappen. 
  Dr. M. (Marisa) Casillas (v), MPI – Taalwetenschap 
  Kinderen leren hun moedertaal door te interacteren met hun verzorgers. Wereldwijd verschilt de manier waarop verzorgers met hun kinderen interacteren aanzienlijk. Beïnvloedt dit verschil de kindertaalontwikkeling? Om deze vraag te beantwoorden, vergelijk ik twee culturen die heel verschillend zijn in hun manier van verzorger-kind interactie: de Mayaanse en de Papoea-Nieuw-Guineaanse. 

  Interactive development of phoneme categorization and word learning ability, a comparison between typically developing infants and infants at familial risk of dyslexia 
  Dr. A. (Ao) Chen (v), UU – Taalwetenschap 
  Een kernonderdeel van de moedertaalverwerving is het herkennen van fonemen, klankeenheden die betekenis onderscheidend zijn. Foneemverwerving is vermoedelijk afhankelijk van een interactie tussen inductieve categorisering en woordleren. Ik onderzoek deze interactie bij kinderen met en zonder een familiaal risico op dyslexie. Bij risicokinderen verwacht ik een afwijkend ontwikkelingsverloop te zien. 

  Fair For All: Making Room for Fairness in the Globalised Economy 
  Dr. B.R. (Benjamin) Ferguson (m), VU – Filosofie 
  De notie van ‘fairness’ speelt geen rol in de economische wetenschap. Dit project ontwikkelt een theorie over ‘faire’ economische transacties die complementair is aan de mainstream economische wetenschap. Die theorie stelt in staat te beoordelen wanneer lage lonen te rechtvaardigen zijn en wanneer er sprake is van economische uitbuiting. 

  Bestaan er andere universa? 
  Dr. S.M. (Simon) Friederich (m), RUG - Filosofie 
  Sommige filosofen en natuurkundigen zeggen van wel. Slechts het bestaan van andere universa kan volgens hen verklaren waarom ten minste één universum geschikt is voor leven: het onze. Dit idee van een multiversum leidt regelrecht naar een mijnenveld van epistemologische uitdagingen - allemaal behandeld in dit project. 

  Kun je je eigen ogen geloven? De invloed van onbewuste vooroordelen op de waarneming. 
  Dr. H.J.H. (Harmen) Ghijsen (m), RU Nijmegen – Filosofie 
  We lijken gerechtvaardigd te zijn om te geloven wat we met eigen ogen hebben gezien. Maar klopt dit wel als wat we zien wordt beïnvloed door alles dat we al onbewust hebben aangenomen? Dit project onderzoekt in hoeverre onze onbewuste vooroordelen reden geven om onze eigen ogen niet te geloven. 

  Hoe wegen we de betrouwbaarheid van bronnen? 
  Dr L. (Leah) Henderson (v), RUG – Filosofie 
  Veel van onze informatie berust op wat anderen ons vertellen. Echter, die anderen zijn niet altijd betrouwbaar. Dit project bestudeert de basisprincipes van hoe we de betrouwbaarheid van bronnen op de juiste wijze in acht moeten nemen. Deze principes worden dan toegepast op praktische problemen in wetenschappelijke en juridische contexten. 

  Kunt u me helpen, dokter? 
  Dr. H.M. (Hieke) Huistra (v), UU – Geschiedenis  
  Steeds vaker vragen mensen hun dokter om hulp terwijl ze niet ziek zijn – ze willen bijvoorbeeld ooglidcorrecties en Viagra-pillen, maar ook stervenshulp bij een ‘voltooid leven’. Dit project bestudeert patiëntverzoeken rondom geboorte en dood in de twintigste eeuw. Zo onderzoekt het hoe patiënten de medicalisering van ‘natuurlijke’ 
  levensprocessen hebben beïnvloed. 

  De Wisselwerking tussen Religie en de Wet in Tibet 
  Dr. B.K. (Berthe) Jansen (v), UL – Area studies 
  In premodern Tibet schreven monniken bijna alle literatuur. Die was veelal religieus en filosofisch van aard, maar betrof ook ‘seculiere’ zaken zoals de wet. Ik onderzoek hoe het monastieke boeddhisme en de wet elkaar wederzijds beïnvloedden, om zo licht te werpen op religieus-seculiere wisselwerkingen, toen en nu. 

  Metaphorical Meanings for Artificial Agents 
  Dr. A.F. (Martha) Lewis (v), UvA – Taalwetenschap 
  Dit onderzoek heeft als doel het verklaren en hercreëren van menselijk creatief denken. Ik zal een theorie opbouwen over de manier waarop mensen analogieën begrijpen, en dan deze theorie in gebruik nemen binnen een realistisch computationeel model van de 
  hersenen, met als doel een kunstmatige structuur te bouwen die creatief kan denken. 

  A fragmented world: a new philosophical approach to perspectival facts 
  Dr. M. A. (Martin) Lipman (m), UvA – Filosofie    
  We aanschouwen de wereld vanuit verscheidene perspectieven en onder verschillende condities – zowel in onze alledaagse ervaring als in de wetenschap. Dit resulteert in conflicterende verschijningen van de wereld, waarvan het lijkt dat er maar één juist kan zijn. Dit project onderzoekt een nieuwe filosofische benadering van dit complexe fenomeen, op basis van de hypothese dat de wereld een gefragmenteerde structuur heeft en dat verschillende perspectieven zicht geven op verschillende fragmenten. 

  Truth, Paradox and the Structure of Thought 
  Dr. C. (Carlo) Nicolai (m), UU – Filosofie 
  Wetenschap zoekt naar de waarheid. Ons gebruik van de notie van waarheid wordt bedreigd door de zogenaamde leugenaarsparadox. Dit project benadert de uitdagingen van deze paradox vanuit een vernieuwend algemeen perspectief: het zal nieuwe inzichten opleveren over de fundamentele werking van het toevoegen van een notie van waarheid in een structuur. 

  Relativism in Ancient Philosophy 
  Dr. T. (Tamer) Nawar (m), RUG — Filosofie 
  Het idee dat waarheid en moraliteit relatief zijn ontstond in het oude Griekenland, en heeft in de loop der eeuwen denkers verdeeld. Maar hoe kan iets 'waar zijn voor iemand'? Wat zijn de consequenties als moraal relatief is? Dit project biedt het eerste systematische onderzoek naar relativisme in Grieks-Romeinse filosofie. 

  Beyond the Rivers of Babylon: Rural Landscape and Settlements in Hellenistic Mesopotamia 
  Dr. R.P. (Rocco) Palermo (m), RUG – Archeologie 
  Alexander de Grote creëerde de eerste globale wereld en zijn opvolgers regeerden over verschillende moderne naties van Europa tot Azië. In dit project onderzoek ik de impact van de imperiale macht van de Seleuciden op het rurale landschap van Mesopotamië met de analyse van nieuw verzameld bewijs uit meerdere archeologische projecten in Iraaks Koerdistan. 

  Human Curiosities: Expanding the Social Relevance of Medical Museums 
  Dr. M.S. (Manon) Parry (v), UvA – Geschiedenis 
  Europese maatschappij is onderhevig aan grote veranderingen zoals de vergrijzing en minder geld voor de zorg. Daarin kunnen de medische musea een grotere maatschappelijke rol spelen. Ik zal onderzoeken hoe de musea een bijdrage kunnen leveren aan volksgezondheid en welzijn met medisch erfgoed. 

  Defining ‘Europe’ in Medieval European Geographical Discourse: the Image of the World and its Legacy, 1110-1500 
  Dr. N.I. (Natalia) Petrovskaia (v), UU – Geschiedenis 
  De onderzoeker zal aantonen hoe een van de invloedrijkste teksten in de ideeëngeschiedenis omtrent Europa, de middeleeuwse tekst ‘Beeld van de wereld’, die de toen bekende wereld beschrijft zoals die bekend (of verbeeld) was, heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het idee van Europa. 

  Wat vonden Afrikanen van Eurafrika? 1918 - de jaren 1970 
  Dr. A.I.G.C.F.S.V. (Anne-Isabelle) Richard-Picchi (v), UL – Geschiedenis  
  De relatie tussen Europa en Afrika is op verschillende manieren vormgegeven. Eurafrika gaat er van uit dat Europa en Afrika afhankelijk van elkaar zijn en elkaar aanvullen. Het is altijd vanuit Europees perspectief onderzocht. De historica onderzoekt wat Afrikanen er van vonden en hoe zij het gebruikten. 

  Taal voorspellen: het is snel, maar is het ook goed? 
  Dr. J. (Joost) Rommers (m), RU Nijmegen - Taalwetenschap 
  Voorspellingen helpen lezers en luisteraars om woorden snel te herkennen. Maar tegen welke prijs? De onderzoekers brengen in kaart wat de consequenties zijn van voorspellingen die niet uitkomen voor het begrijpen van de boodschap. Daarbij gebruiken ze geheugentests en opnames van hersenactiviteit bij gezonde taalgebruikers en bij patienten met geheugenverlies. 

  Manipulating Spiritual Matter. How did Early Modern Science Become Experimental? 
  Dr. D.C. (Doina-Cristina) Rusu (v), RUG – Filosofie 
  De opkomst van experimentele filosofie in de zeventiende eeuw is verbonden met de opkomst van het corpuscularisme. Experimenten werden echter al gebruikt voor het corpuscularisme. Dit project onderzoekt hoe het concept 'spiritus' een corpusculaire kijk op materie mogelijk maakte, en zo het begin van de experimentele wetenschap inluidde. 

  Pop preachers and counter-terror culture: contesting terrorism through social media and popular culture in Indonesia 
  Dr. L.K. (Leonie) Schmidt (v), UvA – Media studies 
  In Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, is de afgelopen jaren een Islamitische ‘contraterreur popcultuur’ ontstaan. Dit project bestudeert hoe deze contraterreurcultuur, waar sociale media ook groot onderdeel van uitmaken, kan helpen om radicalisering en terrorisme te bestrijden. 

  Notation Cultures in Contemporary Music 
  Dr. F.J. (Floris) Schuiling (m), UU – Media studies 
  Dit project werpt een nieuwe blik op muzieknotatie door het gebruik van verschillende notatiesystemen te vergelijken in klassieke muziek, wereld-, pop- en experimentele muziek. Ik onderzoek de rol die deze notatievormen spelen in culturele identiteit, de creatieve interactie tussen muzikanten en in hun ideeën over de aard van muziek zelf. 

  Prate we Nederlands of pratn we Fries? 
  Dr. M. (Marjoleine) Sloos (v), Fryske Akademy – Taalwetenschap 
  In het Nederlands wordt de slot -n meestal weggelaten. In het Fries wordt de slot –n uitgesproken maar de stomme e weggelaten. Hoe houden tweetalige Fries-Nederlands sprekers die twee regels uit elkaar? Het project speelt zich af op het snijvlak van taalregels (grammatica) en woordopslag (lexicon). 

  Geloof in de grap: humor en de literatuur van de Engelse Reformatie 
  Dr. L.J. (Lieke) Stelling (v), UU – Literatuurwetenschap 
  Humor en religie worden vaak gezien als moeilijk verenigbaar maar tijdens de Reformatie in Engeland stond de literatuur vol met grappen over religieus gevoelige kwesties. Dit project onderzoekt hoe humor mensen wapende tegen angst en onzekerheid in religie en zo bijdroeg aan een vreedzamer klimaat. 

  De mythe van de vieze en ongezonde middeleeuwse stad 
  Dr. R.M.R. (Roos) van Oosten (v), UL – Archeologie 
  Dit project beoogt het populaire idee dat middeleeuwse steden viezer en ongezonder waren om te wonen dan vroeg-moderne of 19de-eeuwse steden te nuanceren. Hiertoe wordt de archeologische sanitaire infrastructuur (beerputten en waterputten) in vier grote pre-industriële steden in kaart gebracht en met behulp van historische GIS-applicaties geanalyseerd. 

  Before the Grammarians: Arabic in the formative period of Islam. 
  Dr. M. (Marijn) van Putten (m), UL – Taalwetenschap 
  Na het ontstaan van de Islam, veroverden de Arabieren snel een groot deel van de wereld. Op basis van de schrijftaal weten niet hoe de taal van deze veroveraars geklonken heeft. Door te kijken naar Arabisch taalmateriaal in bijvoorbeeld Grieks en Hebreeuws schrift kunnen we achterhalen hoe deze mensen spraken. 

  Truth-tellers: The mentality behind subversive speech behaviour in narratives in the first printed texts in Dutch (1450-1500) 
  Dr. M.D. (Martine) Veldhuizen (v), UU – Literatuurwetenschap 
  In de middeleeuwen was er nog geen wettelijke ‘vrijheid van meningsuiting’, maar dat betekent niet dat er geen ruimte was om autoriteiten te bekritiseren. Verhalen uit de vroegste Nederlandstalige drukken met ‘waarheidssprekers’, personages die verbaal tegen gezag durven in te gaan, geven inzicht in de mentaliteit achter subversief spreekgedrag. 

  Skinner, Quine en de bloeitijd van het behaviorisme 
  Dr. A.A. Verhaegh (Sander) (m), RUG/UvT – Filosofie 
  De twintigste-eeuwse psychologie en filosofie worden beheerst door het behaviorisme. Aanvoerders zijn respectievelijk B.F. Skinner en W.V. Quine, beiden Harvard-hoogleraren. Hoe ontwikkelden ze hun theorieën? Hoe beïnvloedden ze elkaar? En wat betekent dit voor de relatie tussen beide disciplines? Dit project geeft antwoord door het ontsluiten van hun archieven. 

  Waar komen betekenis en structuur in taal vandaan? 
  Dr. T. (Tessa) Verhoef (v), MPI – Taalwetenschap 
  Taal is een van de dingen die ons mens maakt. Het zorgt ervoor dat we betekenisvol met elkaar kunnen communiceren over complexe onderwerpen. Waar komen betekenis en structuur in taal vandaan? Dit onderzoek zal de evolutie van taal nabootsen in het lab om dit te achterhalen. 

  The familiar other: Cultural representations and Netherlands-Iran relations, 1959-1979 
  Dr. M. Warnaar-Schuitmaker, (v), UL  
  Buitenlandpolitiek  wordt beïnvloed door culturele beeldvorming, en andersom. Daarin zijn overeenkomsten  minstens zo belangrijk als verschillen. De nauwe Nederland-Iran relaties in de jaren 1960 en 1970 zijn hiervan een prachtig voorbeeld. Dit onderzoek slaat een brug tussen internationale betrekkingen  en de bestudering van culturele beeldvorming. 

  De natuur van het benoemen en het benoemen van de natuur 
  Dr. J (Joeri) Witteveen (m), UU – Filosofie 
  Veranderende taxonomische inzichten kunnen soortennamen ‘losweken’ van hun soorten, met spraakverwarring als gevolg. Innovatieve negentiende-eeuwse methoden hebben deze dreiging afgewend, maar volstaan niet langer in de tijd van Big Data Biology. Dit historisch-filosofische project toont hoe we van het verleden kunnen leren bij het aangaan van deze nieuwe ‘Babylonische uitdaging’. 

 • Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Learning from degradation data: When to shut down public services 
  Dr. ir. J.J. (Joachim) Arts (m), TUE 
  Onverwacht falen van MRI-scanners, vliegtuigen en andere kapitaalgoeden is onveilig en kostbaar. Data over faalgedrag is daarom zeldzaam, terwijl data over slijtage steeds meer real-time beschikbaar wordt. Dankzij real-time data kan de logistiek en het onderhoud voor elk systeem individueel geoptimaliseerd worden zodat de veiligheid en economische prestaties verbeteren. 

  Het lot van emotionele herinneringen 
  Dr. V.A. (Vanessa) van Ast (v), UvA – Klinische Psychologie 
  Onze emotionele herinneringen lijken onvergankelijk, en dus een betrouwbare weergave van onze ervaringen. Maar niets is minder waar: over de tijd verandert vaak zowel de inhoud als de emotionele intensiteit van een herinnering. Dit project onderzoekt wanneer zulke veranderingen ontstaan, en wat de onderliggende neurobiologische mechanismen zijn. 

  Milieumigratie in het digitale tijdperk 
  Dr. I.J.C. (Ingrid) Boas (v), WUR - milieubeleid 
  Steeds meer mensen migreren vanwege milieuverandering en gebruiken daarbij informatie en communicatie technologieën (ICT) - zoals mobiele telefoons. Hoe beïnvloedt ICT en de daaraan verbonden informatieuitwisseling de keuzes en bewegingen van milieumigranten? Dat gaat dit project onderzoeken. 

  Toezicht op de politie in Kenia 
  Dr. T.G. (Tessa) Diphoorn (v), UU - Culturele Antropologie 
  Dit onderzoek ontwikkelt een innovatieve benadering van de staat door de interacties tussen staatsorganen te onderzoeken om te begrijpen hoe de staat zich van binnenuit ontwikkelt. Dit gebeurt door een etnografische studie naar de Independent Police Oversight Authority (IPOA) die in 2012 in Kenia is opgericht om politiegedrag te reguleren. 

  Structuur en functie in het oudere brein 
  Dr. L. (Linda) Geerligs (v), Universiteit van Amsterdam– Psychologie 
  Voor het welzijn van ouderen is goed cognitief functioneren op latere leeftijd erg belangrijk. Ik zal onderzoeken hoe individuele verschillen in cognitief functioneren over de levensloop verklaard kunnen worden door verschillen in de hersenen, door metingen van de structuur en van de functie van de hersenen te combineren. 

  Internal and External Sources of Action 
  Dr. D.G. (Davood) Ghara Gozli (m), UL - Cognitieve Psychologie 
  Onze acties worden gevormd door wat we waarnemen in de omgeving (wat momenteel aanwezig is), en door de veranderingen die we willen veroorzaken (wat momenteel afwezig is). De wisselwerking tussen deze twee bronnen van acties is het doel van het voorgestelde onderzoek. 

  Lobbying in the European Union: Why the political agenda favours some interests over others. 
  Dr. M.C. (Marcel) Hanegraaff, (m), UvA - Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
  Veel burgers make zich zorgen over de rol van bedrijven in politieke besluitvorming. Met name binnen de Europese Unie is de angst groot dat het beleid enkel de belangen van grote bedrijven dient. Deze studie onderzoekt in welke mate dit het geval is, door na te gaan hoeveel invloed lobby’s van bedrijven hebben op de politieke agenda van de EU. 

  One size fits all? Nieuwe wegen voor meta-analyse 
  Dr. S. (Suzanne) Jak (v), UvA - Department of Child Development and Education 
  Meta-analytische structural equation modeling is een veelbelovende en toenemend populaire techniek om resultaten van verschillende onderzoeken systematisch samen te vatten. In dit project ontwikkel ik een nieuwe methode die gebreken van bestaande methoden achter zich laat, wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid van systematische samenvattingen van onderzoeksresultaten in verschillende vakgebieden. 

  Regeringsgezinde milities en politieke orde tijdens burgeroorlog 
  Dr. C. (Corinna) Jentzsch (v), UL—Politieke Wetenschap 
  Overheden in Syrië, Irak, Afghanistan en Soedan hebben milities gemobiliseerd om de staat en haar burgers tegen gewapende opstand te verdedigen. De emancipatie van regeringsgezinde, gewapende groepen heeft uiteenlopende gevolgen voor de veiligheid en de politieke orde in door conflicten geteisterde samenlevingen. Onder welke voorwaarden ondersteunt de samenwerking tussen staat en milities de politieke orde? 

  Tussen school en moskee: Hoe jonge Moslims omgaan met burgerschap in Nederland 
  Dr. H. (Hülya) Kosar Altinyelken (v), UvA, Maatschappij en Gedragswetenschappen 
  Duizenden moslimkinderen en -jongeren in Nederland ontvangen Koranonderwijs in moskeeën. Dit project heeft betrekking op Turkse immigranten in Nederland en analyseert de dynamische interactie tussen Koranscholen en burgerschapsonderwijs dat op middelbare scholen wordt aangeboden. Concreet wordt bestudeerd hoe jonge Moslims omgaan met de verschillen tussen deze twee onderscheiden werelden. 

  It takes two to tango. The preliminary reference dance between the Court of Justice of the European Union and national courts. 
  Dr. J. (Jasper) Krommendijk (m), RU - Faculty of Law 
  Het Hof van Justitie van de EU heeft een enorme invloed op nationale wet- en regelgeving via de prejudiciële vragen die nationale rechters stellen. Dit project beoogt te onderzoeken waarom rechters vragen stellen en wat zij doen met antwoorden, en om voorstellen te doen ter verbetering van deze prejudiciële procedure. 

  Real-time self-report data: Het is echt tijd voor continue-tijd-modellen 
  Dr. R.M. (Rebecca) Kuiper (v), UU – Methoden en Statistiek 
  Door bijvoorbeeld smartphones is verzameling van real-time self-report data makkelijker geworden. Helaas lopen de analyse-technieken nog achter. Dit project is daarom gericht op het ontwikkelen van 1) een continue-tijd-model dat alle verzamelde informatie goed benut en 2) technieken die de evaluatie van hypotheses (op groeps-, subgroeps- en persoonsniveau) mogelijk maken. 

  Improving Quantitative Decision Making 
  Dr. C.J.P. (Christophe) Lembregts (m), EUR, Rotterdam School of Management 
  Mensen verwerken dagelijks veel kwantitatieve informatie. Ondanks een frequente blootstelling aan dit soort informatie is het nemen van beslissingen op basis van kwantitatieve informatie nog steeds problematisch. Dit project stelt een manier voor om beslissingen op basis van kwantitatieve informatie te verbeteren en te onderzoeken wanneer deze het effectiefst is. 

  Disclosures of alternative performance metrics: misleading or informative? 
  Dr. P.Y.E. (Edith) Leung (v), EUR, Erasmus School of Economics 
  Bedrijven rapporteren vaak aangepaste, zogenaamde “non-GAAP”, prestatiemaatstaven, die niet volgens de geldende accountingregels worden opgesteld. Dergelijke prestatiemaatstaven worden gezien als onbetrouwbaar en misleidend, hoewel hier geen concreet bewijs voor is. Dit onderzoek draagt bij aan het huidige debat door de waarde van non-GAAP rapportering in verschillende contexten te analyseren. 

  Je pupil heeft het voor het zeggen 
  Dr. S. (Sebastiaan) Mathôt (m), Universiteit Utrecht, Afdeling Experimentele Psychologie 
  Zie je dingen beter wanneer je pupil (de ingang van het oog) de 'juiste' grootte heeft? En, zo ja, wat is de 'beste' pupilgrootte, en waar hangt deze van af? Hoe helpen veranderingen in pupilgrootte, gedreven door licht en mentale opwinding, je om de wereld beter te zien? 

  Verbindende of onderscheidende cultuur? 
  Dr. R. (Roza) Meuleman (v), RU – Sociologie 
  Verbindt of onderscheidt interesse in elitecultuur (zoals musea, theater, klassieke concerten) mensen van verschillende sociaaleconomische afkomst? Dit project onderzoekt in hoeverre interesse in elitecultuur de sociaaleconomische status van het sociale netwerk van mensen beïnvloed en in hoeverre dit een effect heeft op indicatoren van sociale ongelijkheid en sociale cohesie. 

  Zelfregulerend leren in adaptieve onderwijstechnologieën 
  Dr. I. (Inge) Molenaar (v), RU, Onderwijs wetenschappen 
  In het basisonderwijs worden adaptieve onderwijstechnologieën in toenemende mate gebruikt. Deze technologieën passen het onderwijsmateriaal aan op de prestaties van leerlingen. Het voorgestelde onderzoek brengt in kaart hoe leerlingen leren in adaptieve onderwijstechnologieën en onder welke condities gepersonaliseerde visualisaties leerlingen helpen hun leren te verbeteren. 

  Nachtelijke hypoglycemie bij diabetes: nacht- én dagmerrie? 
  Dr. G.M. (Giesje) Nefs (f), Radboud umc – Medical Psychology 
  Hypoglycemie (lage bloedglucose) tijdens de slaap komt vaak voor bij mensen met type 1 diabetes. Dit onderzoek brengt in kaart welke psychologische factoren nachtelijke hypoglycemie voorspellen, wat de gevolgen voor het dagelijks leven zijn, en hoe we (zorgen over) te lage bloedglucose het beste kunnen behandelen. 

  Grip op uitval van werknemers: beleidswijzigingen en economisch klimaat als natuurlijke experimenten 
  Dr. K.M. (Karen) Oude Hengel (v), Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam 
  Inzicht krijgen in de arbeidsparticipatie van chronisch zieken is belangrijk gezien de vergrijzing. Relatief weinig is bekend hoe het macroniveau de grote Europese verschillen in arbeidsparticipatie verklaart. Ik bestudeer met innovatieve statistische methoden de invloed van nationaal beleid en het economisch klimaat op de arbeidsparticipatie van chronisch zieken. 

  De geografie van voedselconsumptie 
  Dr. M.P. (Maartje) Poelman (v), Universiteit van Utrecht – Sociale Geografie en Planologie 
  Het ritme van ons dagelijks leven is drukker en dynamischer dan enkele decennia geleden: we wonen, werken en recreëren op allerlei verschillende locaties. In hoeverre deze leefstijl en de doorgaans overvloedige beschikbaarheid van ongezond voedsel op deze locaties samenhangt met (on)gezonde voedselconsumptie wordt in dit onderzoek met innovatieve onderzoeksmethoden onderzocht. 

  Weet ik wat jij weet? 
  Dr. J.E. (Janneke) van de Pol (v), Universiteit Utrecht – Afdeling Educatie 
  Docenten in het voortgezet onderwijs schatten de kennis van hun leerlingen vaak verkeerd in. Hierdoor krijgen leerlingen niet altijd adequate hulp, resulterend in suboptimale leeruitkomsten. Dit project beoogt de inschattingsvaardigheden van docenten en daarmee de door hen geboden hulp te verbeteren teneinde leeruitkomsten van leerlingen te verhogen. 

  The settlement of new refugees in  municipalities: making lives, forming issues 
  Dr. R. (Rogier) van Reekum (m), EUR, Faculteit der Sociale Wetenschappen 
  Hoe wordt de vestiging van nieuwe vluchtelingen in Nederlandse gemeenten op praktische en materiële wijze een kwestie voor verbredende netwerken van publieken? Wanneer vluchtelingen zich in gemeenten vestigen, raakt dat hen en anderen om hen heen. Dit onderzoek zal bestuderen hoe mensen bij elkaar worden gebracht rondom gedeelde kwesties. 

  Bruggen Slaan of Stukmaken? 
  Dr. M. (Matthijs) Rooduijn (m), UvA – Politicologie 
  Verschillende groepen burgers groeien steeds verder uit elkaar – vooral met betrekking tot hun opvattingen over immigratie. Vaak wordt deze ontwikkeling toegeschreven aan toegenomen immigratie en het succes van radicaal-rechtse partijen. Ik introduceer en toets een alternatieve verklaring, namelijk dat sociale polarisatie voortkomt uit de toenemende alomtegenwoordigheid van pro- en anti-immigratie-boodschappen. 

  Lack of measurement invariance in multilevel data: A cluster-based solution for making valid attribute comparisons. 
  Dr. K. (Kim) de Roover (v), UvT, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences 
  Bij het meten van niet-observeerbare eigenschappen met bijvoorbeeld vragenlijstitems gaan psychologen uit van een meetmodel. Vergelijkingen aangaande deze eigenschappen middels itemscores gaan uit van meetmodelinvariantie over de vergeleken groepen/subjecten. Mijn project introduceert methodes om veel groepen/subjecten te vergelijken qua meetmodel en clusters van groepen/subjecten te vinden waarvoor vergelijkingen valide zijn. 

  Wees in control! 
  Dr. M. (Miroslava) Scholten (v), UU – EU recht 
  Niet alleen nationale maar ook steeds meer EU organen, zoals de Europese Centrale Bank, zijn bevoegd om diegene die EU recht schenden, te inspecteren en te straffen. Deze EU-nationale mix van handhavingsbevoegdheden maakt het echter mogelijk voor toezichthouders om democratische en judiciële verantwoordelijk te ontwijken. Het doel van dit project is om deze ontwijking onmogelijk te maken. 

  Wat motiveert beleggers om maatschappelijk te investeren? 
  Dr. P.M.A. (Paul) Smeets (m), Maastricht University, School of Business and Economics 
  Kennis van de motieven van beleggers om te participeren in maatschappelijke investeringen is noodzakelijk om het aandeel privaat geld in de aanpak van sociaal-maatschappelijke problemen te vergroten. In mijn projecten onderzoek ik drie mogelijke motieven van beleggers om maatschappelijk te investeren: financiële motieven, sociale motieven en geluksbeleving. 

  RELAPSE, DON’T DO IT! Building a relapse prevention model in weight loss maintenance 
  Dr. M.M. (Maartje) van Stralen (v), VU - EMGO 
  Gewichtsverlies leidt tot gezondheidsvoordelen bij volwassen met overgewicht. Slechts weinig volwassenen die afvallen, kunnen hun verloren gewicht vasthouden. Ik zal onderzoeken wat er voor zorgt dat mensen terugvallen in hun gewichtsverlies en hoe we deze terugval kunnen voorkomen. 

  Looking for the “I” in teams while still functioning as a team: Individual job crafting and its relationships with individual, team, and organizational outcomes. 
  Dr. M. (Maria) Tims (v), VU - Faculty of Economics and Business Administration 
  Werknemers nemen zelf initiatief om hun baan zo vorm te geven dat deze beter bij hen past – job crafting genoemd. Hoewel veel mensen in teamverband werken, weten we nog maar weinig over job crafting in teams. Ik onderzoek de voorwaarden waaronder job crafting gunstig is voor individu, team én organisatie. 

  Het verklaren van politieke stabiliteit in kleine staten 
  Dr. W.P. (Wouter) Veenendaal (m), UL – Politieke Wetenschap 
  Waarom hebben kleine landen stabielere politieke systemen dan grote landen, ondanks de zwakte van politieke structuren en de sterk persoonsgerichte politiek? Dit project onderzoekt het effect van kleinschaligheid en informele relaties op politieke stabiliteit, en analyseert hoe persoonlijke relaties kunnen bijdragen aan de afwezigheid van politieke crises en geweld. 
    
  De constitutionalisering van private regelgeving 
  Mr. dr. P.W.J. (Paul) Verbruggen (m), RU – MaGW 
  Dit project beantwoordt de vraag hoe en wanneer het privaatrecht regels opgesteld door private, niet-statelijke actoren onderwerpt aan fundamentele beginselen van het recht. Deze ‘constitutionalisering’ van private regelgeving wordt onderzocht door rechtspraak over de aansprakelijkheid van private regelgevers in Engeland, Duitsland, Nederland en Europese Unie op vergelijkende wijze te onderzoeken. 

  Innovatie in Tijden van Bezuiniging 
  dr. J. (Joris) van der Voet (m), UL, Instituut Bestuurskunde 
  Bezuinigingsopgaven kunnen innovatie in gemeenten stimuleren, maar kunnen ook juist een barrière zijn voor innovatie. Dit project onderzoekt welke bezuinigingsstrategieën gemeenten kunnen gebruiken om hun innovatieve vermogen te behouden of zelfs te versterken. In het project worden Nederlandse gemeenten vergeleken met gemeenten in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 

  Genetische invloeden op criminele carrières 
  Dr. S.G.A. (Steve) van de Weijer (m), NSCR – Criminologie 
  Criminologen verklaren criminele carrières vaak aan de hand van levensgebeurtenissen zoals (ouderlijke) echtscheiding en werk. Genetische factoren kunnen echter zowel het crimineel gedrag als het vóórkomen van zulke omgevingsfactoren meebepalen. Deze studie zal onderzoeken in hoeverre crimineel gedrag verklaard wordt door genetische dan wel omgevingsfactoren. 
    
  Diagnoses stellen in een fractie van een seconde 
  Dr. L. (Laura) Zwaan, (v), Erasmus MC 
  Een radioloog bekijkt röntgenfoto’s slechts een fractie van een seconde en stelt de correcte diagnose! Hoe kan zo’n complexe taak in zo’n korte tijd correct worden uitgevoerd? In hoeverre speelt de context hierbij een rol? Hoe ontwikkelt deze vaardigheid zich? In dit project wordt dit fascinerende proces ontrafelt. 

 • Natuurkunde

  Information storage at the nano-scale 
  Dr S. (Saeedeh) Farokhipoor (v), RUG - Natuurkunde 
  De huidige technologie biedt weinig uitkomst bij fabricageproblemen van steeds kleinere elektronische componenten. Ik zal de zelforganisatie van miniatuur condensatoren in nieuwe materialen (vanuit nieuwe invalshoeken) verkennen, voor ladings- en informatie opslag. Zowel de grootte als energieverbruik zullen worden teruggebracht om tot ver in de toekomst vooruitgang in elektronica te blijven boeken. 

  Verdamping van druppels “levende vloeistoffen” 
  Dr. Ir. H. (Hanneke) Gelderblom (v), TU/e – Natuurkunde 
  Het verdampen van een vloeistofdruppel met kleine deeltjes erin laat karakteristieke patronen achter op de ondergrond, zoals de bekende koffiekring. Wat gebeurt er met deze patronen als de deeltjes leven? De onderzoekers bestuderen hoe patroonvorming van levende bacteriën in verdampende vloeistofdruppels plaatsvindt en hoe dit beïnvloed kan worden. 

  When statistical mechanics goes wrong 
  Dr E. (Enej) Ilievski (m), UVA – Theoretische fysica 
  Het is voorspeld vanuit de theorie en experimenteel bevestigd dat niet alle materialen zich gedragen volgens de thermodynamische wetten. Wetenschappers hebben nog geen volledig beeld dat het eigenaardige gedrag van deze materialen verklaart. Theoretische onderzoekers streven naar een verklaring, wat meer inzicht kan geven in het ontstaan van ons universum. 

  Surfing the Wave in Hybrid Photovoltaics 
  Dr. A.J. (Andrew) Musser (m), AMOLF – Ultrafast Spectroscopy 
  Zonnecellen zetten zonlicht om in elektriciteit, maar een enorme hoeveelheid energie wordt verspild in deze apparaten als warmte. Door een proces van quantum mechanica sommige van deze afvalwarmte kan worden opgevangen als nuttige energie. Onderzoekers zullen bestuderen hoe de manier waarop ze trillen maakt prestaties van het apparaat. 

  Quantum dynamics from black hole physics 
  Dr J.F. (Juan) Pedraza (m), UvA – Natuurkunde 
  Dit systematisch onderzoek richt zich op de dynamica van sterk wisselwerkende quantumsystemen na een quantumschok, om zo de mechanismen die hun evolutie bepalen aan het licht te brengen. Dit onderzoek zal helpen bij het classificeren van exotische fases van materie die recent ontdekt zijn bij experimenten bij botsingen van zware ionen en binnen de gecondenseerde materie. 

  Actieve stuiterballen met het Elastische Leidenfrost Effect 
  Dr. S.R. (Scott) Waitukaitus (m), Amolf—Natuurkunde 
  Iedereen heeft wel eens waterdruppels in een hete pan zien bewegen—dit is het Leidenfrost-effect. Ik zal ontrafelen hoe en waarom hydrogel-deeltjes gaan stuiteren in een hete pan. Daarnaast zal ik nieuwe deeltjes ontwerpen om daarmee actieve, collectieve dynamica te bestuderen. 

 • Technologiestichting STW (nu: TTW)

  Grootschalige verbetering van bestralingsbehandelingen van kankerpatiënten 
  Dr. ir. S. (Sebastiaan) Breedveld (m) Erasmus MC - Radiotherapie 
  De wereldwijd toegepaste, grotendeels handmatige methode voor het maken van bestralingsplannen resulteert vaak in suboptimale behandeling. Mogelijke gevolgen zijn ernstige bijwerkingen of een verminderde kans op genezing. In dit project worden wiskundige methoden ontwikkeld die ervoor zorgen dat technieken voor volledig automatische generatie van hoge-kwaliteit bestralingsplannen grootschalig kunnen worden toegepast. 

  Vormen voor de bouwstenen van het leven 
  Dr. A. (Aurélie) Carlier (v), UM - MERLN 
  Het lichaam bestaat uit kleine bouwstenen (cellen) die een opmerkelijke verscheidenheid aan vormen en groottes kunnen aannemen. In dit project zal ik computermodellen gebruiken om te onderzoeken hoe de vorm van een cel diens functie kan sturen. Dit fundamenteel begrip zal leiden tot een verbetering van de oppervlaktes van orthopedische implantaten. 

  Zijtakken blijken geen bijzaak 
  Dr. G.W. (Wilma) van Esse (v), WUR-Laboratory of Molecular Biology 
  Het aantal zaden per aar, het zaad gewicht en het aantal zijtakken met aren beïnvloeden de opbrengst van granen. Negatieve correlaties tussen deze eigenschappen staan opbrengstverhoging in de weg. Om de opbrengst in granen te verbeteren gaan de onderzoekers achterhalen hoe deze eigenschappen in verband staan op moleculair genetisch niveau. 

  Een voorspellend simulatiemodel van menselijk lopen 
  Dr. T. (Thomas) Geijtenbeek (m), TU Delft – Biomechanical Engineering 
  Mensen met mobiliteitsbeperkingen kunnen geweldig worden geholpen door technologische hulpmiddelen, maar de ontwikkeling daarvan wordt ernstig belemmerd doordat we nauwelijks kunnen voorspellen hoe mensen reageren op een nieuw apparaat of medische ingreep. Door het creëren van een computermodel dat menselijk bewegen voorspelt kunnen deze ontwikkelingen enorm worden verbeterd en versneld. 

  Magnetische en elektronica laag voor laag 
  Dr. M. H. D. (Marcos) Guimarães (m), TU Eindhoven - Physics of Nanostructures 
  Elektronische componenten die gebruik maken van magnetische eigenschappen zijn sleutelonderdelen in computers. Denk onder meer aan harde schijven. Een nieuwe generatie van deze componenten belooft snellere computers met een lager energieverbruik. De onderzoekers bestuderen een nieuwe klasse nanomaterialen, die verbeteringen van deze magneto-elektrische componenten mogelijk maakt. 

  Communicating polymers towards haptics and soft robotics 
  Dr.ir. D. (Danqing) Liu (v) TU Eindhoven  Institute for Complex Molecular Systems 
  Het onderzoeksvoorstel beoogt de ontwikkeling van ‘communicerende polymeren’. Een door een elektrische of licht puls aangebrachte lokale vervorming van het polymeeroppervlak kan worden waargenomen met de vingers. Daarnaast kan een door vingers aangebrachte deformatie worden ‘waargenomen’ door de polymere coating. Dit maakt informatieoverdracht van machine naar mens, vice versa, mogelijk. 

  Dunne draadjes om drinkwater te maken 
  Dr. S. (Slawomir) Porada (m), Universiteit Twente, Technische Natuurwetenschappen 
  Water kan worden ontzout met dunne geleidende draadjes bedekt met een laagje poreuze koolstof. Daartoe worden deze draadjes op een elektrische spanning gezet waarna zoutionen adsorberen. In het project ontwikkel ik fundamentele kennis over poreuze elektrodes, en ontwerp en bouw ik een klein prototype dat continu water ontzout. 

  3D MRI Action Camera 
  Dr. A. (Alessandro) Sbrizzi, Imaging Division, UMC Utrecht 
  In cardiologie en radiotherapie is informatie over 3D orgaanbeweging essentieel. MRI is hier in principe geschikt voor maar helaas veel te traag. Ik wil dit oplossen door, in plaats van herhaalde beeldreconstructie, alleen de transformatie tussen tijdspunten te reconstrueren. Dit maakt bepaling van 3D bewegingsvelden met 50Hz mogelijk. 

  Natuurlijke morfologische diffusiviteit als voedingsbron voor zandhongerige kusten 
  Dr. Ir. M.A. (Matthieu) de Schipper (m), TU Delft - Civiele Techniek en Geowetenschappen 
  Kustverdediging is van levensbelang om bevolkingen en economieën te beschermen. Geconcentreerde zandsuppleties waarbij zand van de zeebodem nabij het strand wordt gestort zijn recent voorgesteld als modern alternatief voor kustverdediging. Om het gedrag van deze zandsuppleties te voorspellen worden uitgebreide metingen uitgevoerd en numeriek model gemaakt. 

  Het gelijktijdig aansturen van meerdere bewegingen in hybride armprothesen, met behulp van micro-hydrauliek. 
  Dr.ir. G. (Gerwin) Smit (m), TUD – 3mE 
  De huidige armprothesen zijn verre van optimaal. Ze zijn te zwaar en moeilijk te bedienen. In dit onderzoek naar het combineren van aansturingsmogelijkheden van armprosthesen, worden de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van microhydraulische- 
  actuatoren en micro-servosystemen toegepast in de ontwikkeling van een lichtgewicht, hybride aangedreven, gemakkelijk bedienbare, multistuurbare armprothese. 

  Grondwater verschonen: biologische afbraak van microverontreinigingen 
  Dr. N.B. (Nora) Sutton (v), WU – Milieutechnologie 
  Grondwater is een belangrijke drinkwaterbron. De kwaliteit daarvan wordt bedreigt door microverontreinigingen zoals pesticiden en medicijnresten. Natuurlijk voorkomende micro-organismen kunnen microverontreinigingen afbreken, maar dit is nu niet voorspelbar. In dit project ontwikkel ik fundamentele kennis om in de toekomst micro-organismen te kunnen gebruiken om schoon grondwater te leveren voor drinkwaterproductie. 

  Snelle trillingsloze ruimtelijk bewegende manipulatoren 
  Dr. Ir. V. (Volkert) van der Wijk (m), TU Delft - Precision and Microsystems Engineering 
  Voor de verpakkingsindustrie en de high-tech productie en assemblage is het van groot belang dat ruimtelijk bewegende robots snel en precies bewegen zonder trillingen in de omgeving te veroorzaken. In dit onderzoek worden methoden ontwikkeld waarmee voor het eerst inherent gebalanceerde trillingsloze ruimtelijke manipulatoren kunnen worden ontworpen.  

 • ZonMw

  Genetische oorzaken van stoornissen in de neuro-ontwikkeling 
  Dr. T.S. (Stefan) Barakat (m), Erasmus MC 
  Stoornissen van de hersenontwikkeling komen frequent voor maar zijn vaak onbegrepen. Hier testen de onderzoekers of afwijkingen van niet-coderende genoom elementen een belangrijke rol kunnen spelen in het ziekteproces. Middels een nieuwe methode worden 
  deze zogenoemde enhancers geïdentificeerd, en functioneel getest door middel van minihersenen gemaakt van stamcellen van patiënten. 

  Opkomende mycobacteriële ziekten 
  Dr. J. (Jakko) van Ingen (m), Radboudumc 
  Nontuberculeuze mycobacteriën veroorzaken steeds vaker ernstige en nauwelijks te behandelen infecties. Ik stel voor een systeem te bouwen om infecties na te bootsen en hierin slimme combinaties van antibiotica te testen op hun activiteit tegen deze, en later 
  andere, bacteriën. De beste combinaties kunnen dan worden getoetst in klinische studies. 

  Ontrafelen van het effect van bruin vet op de vaatwand 
  Dr. Y. (Yanan) Wang (v), Universitair Medisch Centrum Groningen - Pediatrie 
  Bruin vet is een nieuw aangrijpingspunt in de strijd tegen cardiometabole ziekten. Dit project richt zich op het ontrafelen van het mechanisme hoe activatie van bruin vet aderverkalking voorkomt. 

  Waarom traumatische herinneringen zich op blijven dringen 
  Dr. M. (Mirjam) van Zuiden (v), Academisch Medisch Centrum – Psychiatrie 
  Slachtoffers van traumatische ervaringen, zoals levensbedreigende ongelukken, hebben vaak last van terugkerende onaangename indringende herinneringen. De onderzoekers bestuderen de rol van het stresshormoon cortisol in het ontstaan van zulke indringende herinneringen. Dit zal helpen om de ontwikkeling van indringende herinneringen na trauma in de toekomst te kunnen voorkomen. 

  Voorspellen van de anti-tumor response na behandeling met immunotherapie 
  Dr. S. (Sandra) Heskamp (v), Radboud universitair medisch centrum, Radiologie en Nucleaire Geneeskunde 
  De behandeling van kanker met immunotherapie is zeer veelbelovend. Helaas is immunotherapie duur en niet voor iedereen effectief. De onderzoeker ontwikkelt nieuwe beeldvormende technieken om van te voren te voorspellen wie goed reageert op 
  immunotherapie. Hierdoor wordt de behandeling beter op de individuele patiënt toegespitst en worden onnodige behandelkosten voorkomen. 

  Dr. T.P.A. (Thomas) Debray (m), UMC Utrecht 
  Betere voorspellingen met grote datasets 
  Beslissingen worden steeds vaker gebaseerd op risicoschattingen van statistische voorspelmodellen. Helaas zijn veel van deze ontwikkelde voorspelmodellen onbetrouwbaar en niet breed toepasbaar, veelal omdat gebruikte datasets te klein of ontoereikend blijken. Dit project ontwikkelt nieuwe methoden om voorspelmodellen accurater en breder toepasbaar te maken door gebruik te maken van “big data sets”. 

  TLR10 activatie remt Lyme artritis. 
  Dr. M (Marije) Doppenberg-Oosting (v), Radboudumc, Afdeling Interne Geneeskunde 
  Na herkenning van ziekteverwekkers zoals de Borrelia-bacterie komt ons afweersysteem in actie om deze op te ruimen. De rol van één van deze herkenners (TLR10) wordt bestudeerd, omdat TLR10 een unieke remmende functie heeft. TLR10 zou daarom gebruikt kunnen worden in behandeling van de ziekte van Lyme. 

  Voorkomen dat iemand een chronisch ontstekingsziekte krijgt 
  Dr. P.L. (Paul) Klarenbeek (m), UvA, Geneeskunde 
  Ik onderzoek cellen die alleen voorkomen in het bloed van mensen die in de toekomst de ontstekingsziekte reumatoïde artritis gaan krijgen. Door de werking van deze cellen te begrijpen hopen we nieuwe therapieën te ontwikkelen om reuma en andere chronische ziekten te voorkomen. 

  Genen als experiment van de natuur? 
  Dr. S. A. (Sonja) Swanson (v), Erasmus MC – Department of Epidemiology 
  De verdeling van onze genen wordt vaak gezien als een experiment van de natuur, waarmee de gevolgen van overgewicht op hart- en vaatziekten, hersenziekten en psychiatrische ziekten bestudeerd kunnen worden. Zullen nieuwe analysetechnieken ontwikkeld worden om d.m.v. genen het gezondheidseffect gedurende het hele leven van overgewicht op gezondheid te ontrafelen. 

  Focus op hoge bijziendheid 
  Dr. V.J.M. (Virginie) Verhoeven (v), Erasmus MC – Oogheelkunde & Klinische Genetica 
  Hoge bijziendheid (een brilsterkte van -6 of meer) leidt tot blindheid en komt steeds vaker voor. Behandelingsmogelijkheden zijn momenteel beperkt. Ik ga onderzoeken hoe een ingewikkeld samenspel tussen erfelijke factoren en omgevingsfactoren kan leiden tot hoge bijziendheid en hoe dit voorkomen kan worden. 

  Waarom psychische stress Parkinson tremor verergert 
  Dr. R.C.G. (Rick) Helmich (m), Radboud universitair medisch centrum, Neurologie 
  Parkinson tremor wordt erger tijdens psychische stress, en beschikbare medicatie heeft dan een minder goed effect. Ik onderzoek met hersenscans hoe het noradrenaline systeem 
  – wat actief is tijdens stress – Parkinson tremor versterkt. Daarnaast onderzoek ik in hoeverre medicatie die aangrijpt op het noradrenaline systeem (propranolol) tremor tijdens stress vermindert. 

  Aan de wandel: bespioneren van uitgezaaide huidkanker cellen 
  Dr. LMA (Laila) Ritsma (v), Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) – Molecular Cell Biology 
  Wanneer huidkanker uitzaait naar de lever is het vrijwel onmogelijk patiënten te genezen. De aanvraagster gaat een middelmatig functionerend medicijn (TGF-β inhibitor) beter laten werken. Met behulp van geavanceerde microscopie brengt ze in kaart welke 
  cellen op welk moment het beste zouden kunnen worden aangepakt met behulp van het medicijn. 

  Metingen in de geneeskunde: kies en gebruik de beste uitkomstmaat 
  Dr. L.B. (Wieneke) Mokkink (v), VUmc – Epidemiologie en Biostatistiek 
  Er worden in klinisch onderzoek veel meetinstrumenten gebruikt van onvoldoende kwaliteit. Onderzoeksresultaten verkregen met zulke meetinstrumenten kunnen onbetrouwbaar en niet valide zijn. Ik ontwikkel richtlijnen om artsen/onderzoekers te helpen het beste instrument te kiezen. In dit project richt ik me op tests en prestatiemetingen die door (para)medici worden uitgevoerd. 

  Hart voor reuma 
  Dr. D. (Diane) van der Woude (v), LUMC, Leiden – Reumatologie 
  Reuma-patiënten hebben een hoog risico op hart- en vaatziekten. Dit project onderzoekt het verband tussen deze twee ziektes. Specifieke stoffen in het bloed van reumapatiënten blijken ook voor te komen bij hartpatiënten. Wat vertellen deze “bloedmarkers” ons over het ontstaan van beide aandoeningen, en spelen zij hierbij een oorzakelijke rol? 

  Behoud de bescherming! – Ontspoorde afweercellen specifiek verwijderen bij auto-immuunziekten 
  Dr. H.U. (Ulrich) Scherer (m), Leids Universitair Medisch Centrum – Reumatologie 
  Ons afweersysteem is een krachtig wapen. Bij reumatoïde artritis ontsporen afweercellen die normaal beschermende antistoffen maken. Onderzoekers proberen de achilleshiel van deze ontspoorde afweercellen op te zoeken. Deze kennis kan dan worden gebruikt om deze cellen specifiek te verwijderen zonder daarbij bescherming van ons afweersysteem aan te tasten. 

  Immuniteit van de long onder een moleculair vergrootglas 
  Dr. R. (Ralph) Stadhouders (m), Erasmus MC - Longziekten 
  Het immuunsysteem beschermt ons tegen ziekteverwekkers. Echter, soms vergist ons immuunsysteem zich en reageert het overdreven heftig op onschuldige stoffen, met allergieën of astma als gevolg. De onderzoeker gaat in de kern van de verantwoordelijke immuuncellen bekijken hoe ze worden geactiveerd en waarom dit fout gaat bij astma. 

  Wanneer drukt zwangerschapsdiabetes een stempel? 
  Dr. Ir. E.W. (Elmar) Tobi (m) – Leids Universitair Medisch Centrum 
  Zwangerschapsdiabetes verhoogt het risico van het kind op zwaarlijvigheid en diabetes. Diagnose en behandeling start meestal halverwege de zwangerschap. Is dit vroeg genoeg om dit te voorkomen? Dit onderzoek kijkt of zwangerschapsdiabetes al in het eerste trimester het metabolisme verandert. Verder worden de metabole veranderingen in kaart gebracht op celniveau. 

  Slapend van je trauma af 
  Dr. H.J.F. (Hein) van Marle (m), Vumc – Department of Anatomy & Neurosciences 
  Post-traumatische stress stoornis is een ernstige psychiatrische aandoening, waarbij traumatische herinneringen de basis vormen voor nachtmerries en flashbacks. In dit project onderzoek ik of het manipuleren van trauma-gerelateerde herinneringen tijdens 
  de slaap die volgt op behandeling, het behandeleffect vergroot. 

  Klopt je hart als je DNA niet klopt? 
  Dr. M. (Magdalena) Harakalova (v), UMCU – Divisie Hart en Longen 
  Hartspierziekten zijn ernstige aandoeningen waarbij ziekte-veroorzakende veranderingen in het DNA (mutaties) een belangrijke rol kunnen spelen. Tot nu toe is het nog onduidelijk hoeveel mutaties bijdragen aan het ontstaan van de ziekte. Gebruikmakend van nieuwe DNA technieken zal onderzocht worden hoe combinaties van verschillende mutaties het ontstaan van hartspierziekten beïnvloeden. 

  Verwaarloosde geneesmiddelontwikkeling 
  Dr. T.P.C. (Thomas) Dorlo (m), UU – Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences 
  Verwaarloosde tropische ziektes eisen veel slachtoffers in ontwikkelingslanden. Toch is maar 1% van nieuwe geneesmiddelen bestemd voor deze ziektes. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van wiskundige modellen om geneesmiddelonderzoek voor leishmaniasis, een van deze verwaarloosde ziektes, beter, goedkoper en sneller te maken. 

  Van verschillende naar beste behandeling 
  Dr. H.F. (Hester) Lingsma (v) Erasmus MC – Maatschappelijke Gezondheidszorg 
  Er zijn vaak grote verschillen in behandeling tussen ziekenhuizen, mede omdat van veel behandelingen niet duidelijk is hoe effectief ze zijn. In mijn onderzoeksproject zal ik de variatie tussen ziekenhuis juist gebruiken om er achter te komen welke behandelingen wel en niet werken, onder andere voor patiënten 
  met traumatisch hersenletsel. 

  Een nieuwe immuuntherapie voor darmkanker 
  Dr. N.F.C.C. (Noel) de Miranda (m), LUMC – Pathologie. 
  Recentelijk heb ik een nieuwe immuuncel populatie ontdekt met de potentie kankercellen op te ruimen die niet herkend kunnen worden door T-cellen, een van de voornaamste immuuncellen. Ik streef naar het karakteriseren van deze nieuwe immuuncel populatie 
  en het testen van zijn potentiële toepassing als een nieuwe immuuntherapie voor kankerpatiënten. 

  Energiecrisis in het falende hart 
  Dr. B.D. (Daan) Westenbrink (m), UMCG - afdeling cardiologie 
  Hartfalen is een dodelijke ziekte waarvan de oorzaak nog niet achterhaald is. Bekend is wel dat de energiereserves in het hart uitgeput raken. De onderzoekers gaan uitzoeken of dit komt doordat de mitochondriën, de energiefabrieken van het hart, worden geremd. 

  Eliminatie van worminfecties in mensen 
  Dr. L.E. (Luc) Coffeng (m), Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam – Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg 
  Worminfecties hebben nog altijd een groot effect op de gezondheid en sociaaleconomische situatie van meer dan een miljard mensen. Deze infecties staan op de agenda om mondiaal uitgeroeid te worden. De onderzoeker zal nieuwe methoden ontwikkelen om beter te begrijpen en voorspellen hoe massa-behandeling tot uitroeiing van worminfecties kan leiden. 

  Hart aan de slag: de energiebalans moet kloppen 
  dr. ir. A.J. (Ot) Bakermans (m), AMC - Radiologie 
  Aangeboren afwijkingen in de stofwisseling van vetten kunnen leiden tot hartproblemen. De precieze oorzaak is nog onbekend, waardoor een goede behandeling ontbreekt. In dit project gaat de onderzoeker de energiehuishouding in het hart meten met speciale MRI-technieken, terwijl de patient zich inspant op een ligfiets in de MRI scanner.