Veni 2015

Bekijk de lijst met 161 gehonoreerde Veni-onderzoekers in 2015, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject. Veni maakt samen met Vidi en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Feiten en cijfers

Totaal aantal (ontvankelijke) aanvragers: 1124 
Verdeling m/v bij aanvragers 1124: 504 vrouw, 620 man 
Aantal toekenningen, (honoreringspercentage): 161 (14%) 
Verdeling m/v bij honoreringen 161 : 75 vrouw, 86 man 
Honoreringspercentage vrouwen: 15% 
Honoreringspercentage mannen: 14%

Veni 2015.jpg
 • Gesorteerd op alfabet

  A

  Descartes op de proef gesteld: tegengeluiden in de Gouden Eeuw 
  Dr. H.T. (Han Thomas) Adriaenssen (m), RUG – Filosofie 
  In de zeventiende eeuw braken Descartes en zijn volgers met het Middeleeuwse wereldbeeld. Maar hun pogingen tot vernieuwing werden permanent op de proef gesteld door conservatieve denkers. Dit project onderzoekt hoe zij uitdagingen formuleerden voor nieuwe theorieën, en zo een belangrijke bijdrage leverden aan filosofische ontwikkelingen in de Gouden Eeuw.

   

  Energetica van melkwegstelsels: naar een nieuw beeld van de ontstaansgeschiedenis van kosmische structuren 
  Dr. H. (Hiroki) Akamatsu (m), SRON 
  Mijn doel is om te werken aan de grenzen van de X-ray astronomie. Ik doe dat door astronomische waarnemingen met de Japanse Astro-H satelliet en door bij te dragen aan de technologie die een nog beter instrument mogelijk maakt in ESA's Athena satelliet.

   

  Nu is de tijd: timingverificatie voor veiligheidskritische meervoudige kernen 
  Dr. ir. S.J.A. (Sebastian) Altmeyer (m), UvA – Instituut voor Informatica 
  Veiligheidskritische computersystemen, ingebed in auto’s of vliegtuigen, moeten correct werken, omdat een enkele fout of verkeerde timing catastrofale gevolgen kan hebben die levens kunnen kosten. Dit onderzoek wil door het ontwerpen van nieuwe mathematische modellen en hulpmiddelen de correcte timing van dergelijke veiligheidskritische systemen voor moderne processorarchitecturen garanderen.

   

  Het groeiproces waarmee de snelst roterende sterren van het heelal gevormd worden in kaart brengen 
  Dr. A.M. (Anne) Archibald (v), UvA - Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde 
  Door de overdracht van materie van een begeleidende ster draaien sommige sterren, zogeheten "milliseconde pulsars", honderden keren per seconde rond. De details van dit proces zijn niet precies bekend. Met behulp van radio-, optische-, röntgen- en gamma-telescopen ga ik op zoek naar de oorsprong van zulke systemen.

   

  Gedrag en moleculaire signatuur van neurale stamcellen en veranderingen die tijdens veroudering optreden 
  Dr. B.A. (Benedetta) Artegiani (v), KNAW – Hubrecht Instituut 
  Stamcellen in de hersenen produceren ons gehele leven neuronen. Maar duidelijk verschillende subtypes van neurale stamcellen kunnen op een verschillende manier aan dit proces bijdragen. Ik ga deze verschillende subtypes onderscheiden, hun gedrag bestuderen, de verschillende moleculen die verantwoordelijk zijn voor hun specifieke functies identificeren en onderzoeken hoe deze eigenschappen tijdens veroudering veranderen.

   

  Cannabissysteem in hersenen en aanleg voor (vroege) kwetsbaarheid 
  Dr. P. (Piray) Atsak (v), Radboudumc – Cognitive Neuroscience 
  Een gezonde ontwikkeling van de hersenen is geworteld in de kwaliteit van onze relaties met vroege verzorgers. Kinderverwaarlozing of -mishandeling kan kwetsbaarheid voor psychiatrische ziekten creëren. Ik zal onderzoeken hoe het endogene cannabis systeem in de hersenen is betrokken bij de langetermijneffecten van vroege verwaarlozing op hersenfunctie en emotioneel gedrag.

   

  Celmechanismen voor regeneratieve geneeskunde 
  Dr. ir. B.I.(Bakiye) Avci (v), AMC – Biomedical Engineering & Physics 
  In dit project zal een niet-invasieve meettechniek gebaseerd op optische coherentie tomografie en het beginsel van vibrografie worden ontwikkeld voor de evaluatie van de kwaliteit van de eicellen en pre-implantatie embryo’s door middel van akoestische krachten. Het uiteindelijke doel is om de slaagkans van de IVF behandeling te verhogen.

  B

  Spraakwaarneming gedreven door context 
  Dr. M. (Martijn) Baart (m), UvT – Taalkunde 
  De context waarin we spraak waarnemen helpt ons om de klanken correct te interpreteren. Dit onderzoek richt zich op het samenspel tussen ons lexicon (een inventaris van bestaande woorden), ons vermogen tot liplezen (de interpretatie van de bewegende mond van de spreker) en semantiek (onze kennis over woordbetekenis) tijdens spraakwaarneming.

  Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP): De de-democratisering van Europese Marktregulering? 
  Dr. M. (Marija) Bartl (v), UVA - Centre for the Study of European Contract Law 
  Door de TTIP te analyseren binnen het kader van de-democratisering van marktregulering buiten de Staat, verkent dit project de democratische invloed van TTIP instituties en biedt praktische toepassingen voor de minimalisering van zijn negatieve effecten.

  Bestrijden van multidrug-resistente bacteriën 
  Dr. A. A. (Andreas) Bastian (m) RUG - Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 
  De toename van bacteriële resistentie tegen antibiotica en het feit dat de ontwikkeling van antibiotica bedrijfseconomisch onaantrekkelijk is, veroorzaken een bedreiging voor patiënten die geïnfecteerd zijn met multidrugresistente bacteriën. Het voorgestelde onderzoek richt zich op de ontdekking van kandidaatmedicijnen die resistentie tegen carbapenems, de laatste redmiddelen tegen bacteriën, omzeilen.

  De surrealistische Middeleeuwen 
  Dr. T.M. (Tessel) Bauduin (v), RU – Kunstgeschiedenis en architectuur 
  Gedurende de vorige eeuw zijn de Middeleeuwen steeds herontdekt, ook door Surrealisten zoals Dalí. Dit project onderzoekt hoe en waarom de Surrealisten middeleeuwse kunst, zoals van Jeroen Bosch, waardeerden en inzetten om zich als nieuw en modern te profileren.

  Homerus' taal ontrafeld 
  Dr. L.C. (Lucien) van Beek (m), UL – Taalkunde 
  Homerus, de oudste Griekse dichter, componeerde zijn epische verhalen in een kunstmatige taal. Deze taal is volgens taalkundigen ontstaan als mengsel van meerdere Griekse dialecten. Dit project analyseert de herkomst van schijnbare dialectvormen met een nieuw model van taalverandering, en wil zo aantonen dat Homerus slechts één dialect gebruikte.

  Is keuzegedrag van patiënten voorspelbaar? 
  Dr. E.W. (Esther) de Bekker-Grob (v), Erasmus MC – Maatschappelijke Gezondheidszorg 
  Inzicht krijgen in voorkeuren van patiënten is belangrijk om tot optimale klinische en beleidsbeslissingen te komen. Dit onderzoeksproject stelt vast hoe goed de voorkeuren die patiënten zeggen te hebben overeenkomen met wat zij daadwerkelijk kiezen, waarom deze afwijken, en hoe keuzegedrag beter voorspeld kan worden.

  Bepalen van de mechanismen van TAD-formatie en hun rol in transcriptieregulatie 
  Dr. J.G. (Joke) van Bemmel (v), Erasmus MC, Reproduction and Development 
  Aan/uit zetten van genen wordt beïnvloed door interacties met andere stukken DNA. Door breuken in DNA, Zoals in kanker cellen, komt een gen in een nieuwe omgeving terecht en krijgt het andere contacten. De onderzoekers gaan analyseren of de nieuwe omgeving effect heeft op het aan/uit zetten van dat gen.

  Waarom lees jij beter dan ik? 
  Dr. E. (Elsje) van Bergen (v), VU - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek 
  Kinderen verschillen enorm in hoe goed ze lezen. Een gedragsgeneticus gaat ontrafelen welk samenspel tussen genen en omgeving hier verantwoordelijk voor is. Geldt voor leesvaardigheid: zo ouder zo kind? En zo ja, komt dat dan door de genen die ouders doorgeven of de omgeving die ouders creëren?

  Etiologie en uitkomst van affectieve psychose veroorzaakt door bevalling 
  Dr. V. (Veerle) Bergink (v), Erasmus MC - Psychiatrie 
  Na de bevalling hebben vrouwen een hoog risico op manie of psychose. In dit project wordt onderzocht wat er gebeurd in de hersenstructuur en activiteit tijdens deze periode. Vervolgens onderzoeken we of we kunnen voorspellen welke vrouwen manisch depressieve terugval krijgen en welke vrouwen een gunstig ziektebeloop hebben.

  Beloningen: van brein tot bedrijfsleven 
  Dr. E. (Erik) Bijleveld (m), RU – Behavioural Science Institute 
  Als er veel te verdienen valt, halen mensen vaak het beste uit zichzelf. Maar niet altijd: soms zorgen beloningen juist voor slechtere prestatie. Dit project bekijkt de invloed van beloningen op informatieverwerking in de hersenschors. Hierdoor zal duidelijker worden onder welke omstandigheden beloningen menselijke prestaties (niet) verbeteren.

  Overeenstemming tussen klimaat en regionaal zeespiegel verandering 
  Dr. B. (Bas) de Boer (m), UU – Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht (IMAU) 
  In de komende eeuw zullen de ijskappen op Antarctica en Groenland een significante bijdrage leveren aan de stijging van de zeespiegel. In dit project simuleer ik het klimaat, de ijskappen en de regionale zeespiegel tegelijk voor het Laat Pliocene, om de gevolgen van een warmer klimaat beter te begrijpen.

  Weg met die jeuk! 
  Dr. E.H.J. (Ellen) van den Bogaard (v), Radboudumc – Dermatologie 
  Jeuk houdt eczeempatiënten dagelijks bezig. Of beter gezegd: het weerhoudt ze van een normaal dagelijks leven. Door de ontwikkeling van complexe 3D huidmodellen gaan de onderzoekers bestuderen of cellen en moleculen die betrokken zijn bij jeuk geremd kunnen worden. Met deze kennis kan een gerichte therapie tegen jeuk ontwikkeld worden.

  Beloningsverschillen tussen beroepen 
  Dr. T. (Thijs) Bol (m), UvA ‒ Sociologie 
  De afgelopen decennia is de loonongelijkheid in veel Westerse landen gegroeid. Onderzoek laat zien dat deze stijging vooral verklaard wordt door een toenemend gat in lonen tussen beroepen. In dit project wordt onderzocht waarom sommige beroepen steeds lucratiever worden, terwijl de lonen voor andere beroepen gelijk blijven of dalen.

  Verhogen darmbacteriën het risico op darmkanker bij colitis ulcerosa? 
  Dr. J.M. (Annemarie) Boleij (v), Radboudumc - Pathologie 
  Toxische darmbacteriën verhogen mogelijk het risico op darmkanker in patiënten met ontstekingsziekten van de darm (colitis ulcerosa). De onderzoekers bepalen of toxische bacteriën in verband worden gebracht met darmkankerprocessen in colitis-patiënten met darmkanker. De voorspellende waarde van deze bacteriën kan toekomstig worden gebruikt om darmkanker vroegtijdig vast te stellen.

  In stress leert men zijn vrienden kennen 
  Dr. N.J. (Neeltje) Boogert (v), WUR – Dierwetenschappen 
  Dieren verschillen, net zoals wij, in de hoeveelheid en sterkte van hun sociale contacten. Kunnen vroege levenservaringen latere netwerkposities voorspellen? De onderzoekster zal kuikens aan competitie en voedselschaarste blootstellen, en meten hoe deze stressfactoren het latere sociale leven van de vogels beïnvloeden. Dit onderzoek zal helpen sociaal dierengedrag te verklaren.

  Stress, steroïden en slechtziendheid 
  Dr. C.J.F. (Camiel) Boon (m), LUMC - Oogheelkunde 
  Centrale sereuze chorioretinopathie (CSC) is een relatief veel voorkomende oogziekte die geassocieerd is met gebruik van corticosteroïden en stress (‘managersziekte’). Er is weinig bekend over de ontstaanswijze en de behandelmogelijkheden zijn beperkt. Ik ga op zoek naar genetische factoren in CSC, de gevolgen op celniveau, en betere behandelingen.

  Zacht en toch veilig 
  Dr. B.W. (Bas) Borsje (m), UT – Civiele Techniek 
  Bouwen met de natuur is een veelbelovende manier van kustbescherming, welke bijdraagt aan het klimaatbestendig maken van onze kust en zo helpt bij de economische ontwikkeling van de kuststrook. Dit onderzoek bestudeert de stabiliteit van kwelders tijdens storm condities en deze kennis helpt ons om zachte vooroevers te ontwerpen.

  Hoe het brein ingewikkelde vraagstukken oplost 
  Dr. J.P. (Jelmer) Borst (m), RUG – Artificial Intelligence 
  In dit project wordt een simulatie gemaakt van hoe mensen ingewikkelde vraagstukken – zoals een algebra-opgave – verwerken in hun brein. Om de informatieverwerking van het brein te begrijpen gebruiken de wetenschappers twee nieuwe analysemethoden. Een dergelijke simulatie kan helpen om mensen beter te trainen in het oplossen van dit soort vraagstukken.

  Het reguleren van cannabisfabrieken bij psychose 
  Dr. M.G. (Matthijs) Bossong (m), UMC Utrecht – Hersenen 
  Onze hersenen bevatten cannabisfabrieken die een rol spelen in ons afweersysteem. Bij patiënten met psychose werken deze fabrieken niet goed. Dit onderzoek gaat bestuderen hoe het reguleren van cannabisfabrieken van patiënten leidt tot een beter functioneren van het afweersysteem en een afname in psychotische klachten.

  Onderwijsongelijkheid en sociaalruimtelijke strategieën van ouders 
  Dr. W.R. (Willem) Boterman (m), UvA - Urban Geographies/Urban Studies 
  Welke sociale en ruimtelijke strategieën gebruiken ouders om toegang te krijgen tot goede basisscholen? Deze studie onderzoekt de relatie tussen buurt en schoolkeuze in Nederlandse steden en hoe deze verschilt tussen hoog en laagopgeleide, allochtone en autochtone ouders.

  Een nieuw supramoleculair systeem voor membraanfusie en biosensoren 
  Dr. A.L. (Aimee) Boyle (v), UL - Instituut Biologie Leiden 
  Ik zal, van eenvoudige bouwstenen, een nieuw supramoleculair systeem ontwerpen dat twee functies vervuld. Het kan helpen om membraanfusie, een cruciaal proces in ons lichaam, te begrijpen. Het kan ook gebruikt worden als een biosensor om vervuiling te 
  detecteren in waterbronnen.

  Ontwerp voor succes 
  Dr. L.E.A. (Laura) Braden (v), EUR — Cultuurwetenschappen 
  Interdisciplinaire benaderingen krijgen steeds meer nadruk, maar er is weinig bekend over het effect hiervan op werknemers. In deze studie worden de strategieën die ontwerpers gebruiken om verschillende disciplines te integreren tot een succesvolle carrière onderzocht. Het bestuderen van hoe creatief werk verricht wordt onder uiteenlopende normen van de verschillende disciplines helpt om te begrijpen hoe grotere waarden verschuiven binnen een moderne manier van werken. 

   

  Een model van besluitvorming bij antisociale en psychopatische misdadigers 
  Dr. I.A. (Inti) Brazil (m), RU - Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag 
  In TBS-klinieken bevinden zich veel gewelddadige patiënten met een extreme antisociale persoonlijkheidsstijl en/of psychopathie. Deze patiënten reageren slecht op de huidige behandelvormen en blijven slechte keuzes maken. In dit project zal een besluitvormingsmodel gebruikt worden om te bepalen waarom deze patiënten slechte keuzes maken, zodat aangepaste behandelmethodes kunnen worden ontwikkeld.

  De rol van verwachtingen in economische modellen 
  Dr. J. R. (Jochem) de Bresser (m), RUG – economie, econometrie en financiering 
  Verwachtingen over lonen, gezondheid en levensduur spelen een centrale rol in economische modellen van arbeidsaanbod en spaargedrag. Echter, economen hebben die verwachtingen tot nu toe benaderd met hun eigen voorspellingen op basis van beschikbare gegevens. In dit onderzoek verrijk ik economische modellen met de daadwerkelijke verwachtingen die mensen koesteren.

  Families als de hoeksteen van de rotavirusepidemie 
  Dr. P.C.J.L. (Patricia) Bruijning-Verhagen (v), UMC Utrecht 
  Jonge kinderen en hun gezinnen spelen een centrale rol in de verspreiding van rotavirus, de belangrijkste oorzaak van ernstige buikgriep op de kínderleeftijd. Deze studie onderzoekt de verspreiding van rotavirus onder jonge gezinnen en bepaalt aan de hand van wiskundige modellen hoe vaccinatie de verspreiding van rotavirus buikgriep kan verminderen.

  Toerisme in conflictgebieden: een onderzoek naar de emotionele dynamiek van ‘duister toerisme’ op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever 
  Dr. D.M. (Dorina Maria) Buda (v), RUG – Culturele geografie 
  ‘Duister toerisme’ verwijst naar toerisme in gebieden waar conflicten en wreedheden plaatsvinden. In dit project onderzoek ik hoe de emotionele en affectieve dynamiek tussen toeristen en lokale stakeholders de identiteit van conflictgebieden vormgeeft. Hierbij richt ik mij op toeristische ervaringen op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever.

  Inventarisatie van grote moleculen in protoplanetaire schijven 
  Dr. A. (Alessandra) Candian (v), UL –Sterrewacht Leiden 
  Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor de evolutie van leven op planeten? Zijn deze ingrediënten al aanwezig in gebieden waar planeten ontstaan? Ik ga deze vragen onderzoeken door het modelleren van het leven en de dood van grote en kleinere, op koolstof gebaseerde moleculen in de ruimte.

  Ongewone vertellers in hedendaagse fictie 
  Dr. M. (Marco) Caracciolo (m), RUG – Literatuurwetenschap 
  Waarom waarderen we romans die verteld worden door een psychopaat? Dit project onderzoekt hoe hedendaagse lezers omgaan met de ‘ongebruikelijkheid’ van dit soort vertellers; het identificeert een breed scala aan interpretatieve strategieën die lezers gebruiken in hun omgang met de cognitieve en ethische afstand tussen henzelf en fictieve personages.

  De energiestofwisseling bepaalt de richting van het immuunsysteem 
  Dr. S. (Shih-Chin) Cheng (m), Radboudumc 
  Om goed te functioneren hebben afweercellen energie nodig. Ik wil onderzoeken hoe de energietoestand van de afweer afhankelijk is van de soort infectie en hoe de energiestofwisseling de afweerreactie beïnvloedt. Inzicht hierin zal wellicht mogelijkheden bieden om de effecten van vaccinaties te verbeteren en de afweer bij infecties te versterken.

  Omgaan met tinnitus: een benadering van angstconditionering bij aanhoudende tinnitusklachten 
  Dr. R.F.F. (Rilana) Cima (v), UM – Audiologie 
  Tinnitus (oorsuizen), de voortdurende waarneming van een fantoomgeluid, kan patiënten zodanig belemmeren dat hun kwaliteit van leven ernstig wordt aangetast. Mijn project heeft als voornaamste doel de minder voor de hand liggende stelling te toetsen dat niet het tinnitusgeluid zelf, maar eerder tinnitus-gerelateerde vrees en misinterpretaties de aanhoudende tinnitusklachten verklaren.

  Detecteren van het onzichtbare waterafvoerputje: verdamping 
  Dr. Ir. A.M.J. (Miriam) Coenders (v), TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen 
  Kennis over de grootste waterverbruiker: de verdamping, is essentieel voor o.a. overstromings- en droogtevoorspellingen. Verrassend genoeg is deze kennis beperkt door observatiemoeilijkheden en -kosten. Deze studie heeft als doel de kennis over het verdampingproces te vergroten middels innovatieve verdampingsmetingen met glasvezelkabel en isotopen.

  Risicovolle bloedvaten – MRI ziet wat wij niet zien 
  Dr. ir. B.F. (Bram) Coolen (m), AMC – Radiologie 
  Het risico op een herseninfarct wordt sterk bepaald door de mate van vaatwandontsteking in het gehele vaatbed tussen hart en hoofd. In dit project ontwikkelt de onderzoeker nieuwe MRI technologie waarmee in één scansessie nauwkeurig de ontstekingsgraad van de vaatwand gemeten kan worden in de halsslagader, aorta en hersenvaten.

  Aperiodieke mechanische metamaterialen: de kloof overbruggen tussen materie en machine 
  Dr. C.C. (Corentin) Coulais (m), AMOLF - Natuurkunde 
  Mechanische metamaterialen zijn artificiële structuren die buitengewone eigenschappen hebben. Omdat dat zij vaak een periodieke structuur hebben zijn hun mogelijkheden begrenst. Dit project zal metamaterialen met complex mechanische functies ontwikkelen door het gebruik van aperiodieke structuren.

  Numerieke analyse van niet-lineaire stochastische partiële differentiaalvergelijkingen 
  Dr. ir. S.G. (Sonja) Cox (v), UvA - Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde 
  Vele processen in de natuurwetenschappen worden beschreven door (niet-lineaire) stochastische partiële differentiaalvergelijkingen. Voor deze vergelijkingen bestaan geen expliciete oplossingen. Daarom zijn numerieke benaderingen nodig om inzicht te krijgen in het achterliggende proces. Doel van mijn onderzoek is te laten zien dat zulke benaderingen op efficiënte wijze gemaakt kunnen worden.

  On target: MRI-geleide radiotherapie voor bewegende tumoren 
  Dr.ir. S.P.M. (Sjoerd) Crijns (m), UMCU – Radiotherapie 
  De geïntegreerde MRI/versneller introduceert mogelijkheden om de nauwkeurigheid van radiotherapie voor kankerpatiënten sterk te verbeteren. In dit onderzoek worden nieuwe MRI methoden ontwikkeld die de basis vormen voor bewegingscorrecties tijdens behandeling van tumoren die bewegen door bijvoorbeeld ademhaling.

  Waarom leiden sommige epidemieën tot haat? Een onderzoek naar de invloed van economische ongelijkheid op de omvang van schuld, veroordeling, haat en geweld na vroegmoderne epidemieën in de noordelijke Lage Landen 
  Dr. D.R.C. (Daniel) Curtis (m), UU – Geschiedenis 
  Epidemieën hebben door de eeuwen heen geleid tot haat en angst: van de Zwarte Dood en cholera tot HIV/AIDS en Ebola. Maar epidemische ziekten kunnen ook een verbindende kracht zijn voor gemeenschappen. In dit project worden de redenen achter uiteenlopende sociale reacties onderzocht door te kijken naar de pest in de vroegmoderne Lage Landen. 

  D

  Nieuwe grenzen in het ontwerp van roosters 
  Dr. D.N. (Daniel) Dadush (m), CWI – Theoretische Informatica 
  Roosters zijn regelmatige ruimtelijke rangschikkingen van punten en kennen vele toepassingen. Zo maken draadloze telefoons bijvoorbeeld gebruik van ruistolerante roostercodering en kan internetcommunicatie beveiligd worden door boodschappen te verstoppen in hoogdimensionale roosters. In dit project zullen computerwetenschappers nieuwe geavanceerde methoden ontwerpen voor het effectief benutten van roosterstructuren in dergelijke toepassingen.

  Genetische component voor familiaire clustering van diabetes 
  Dr. A.D. (Ayşe) Demirkan (v), Erasmus MC - Epidemiologie 
  Erfelijk materiaal verkregen van dezelfde voorouder (consanguiniteit) kan recessief overervende vormen van ziekten veroorzaken. Mogelijk is consanguiniteit ook een risicofactor voor T2DM. Met dit voorstel wil ik genetische regios verkregen van dezelfde voorouder vinden die het risico op T2DM verhogen, door middel van statistische computermodellen in een grote familie studie.

  Relatie tussen suikerziekte en slagaderverkalking 
  Dr. J.A. (Janna) van Diepen (v), Radboudumc – Interne Geneeskunde 
  Waarom hebben mensen met suikerziekte een sterk verhoogde kans op slagaderverkalking? De onderzoekers zullen meten of (voorloper)cellen van het afweersysteem meer en sneller suikers gaan verbranden, waardoor ze actiever en agressiever worden, zoals tijdens een infectie. Hierdoor kunnen sneller beschadigingen aan de vaatwand ontstaan die vervolgens weer slagaderverkalking veroorzaken.    

  E

  Een baan in de bijstand? 
  Dr. A. (Anja) Eleveld (v), VU - Sociaal Recht 
  Bijstandsgerechtigden die verplicht arbeid zonder loon verrichten zijn net als reguliere werknemers onderworpen aan het gezag van een leidinggevende, maar worden daarbij niet altijd beschermd door het reguliere arbeidsrecht. Dit project onderzoekt of en hoe het gezag van de leidinggevende kan worden ingeperkt door externe regels.

  Intravitaal in beeld brengen van stamcellen om de cellulaire processen bloot te leggen die colorectale weefselhomeostase en tumorvorming aansturen 
  Dr. S.I.J. (Saskia) Ellenbroek (v), Hubrecht Instituut 
  Onze darmwand wordt continue ververst door stamcellen die dagelijks delen. Deze stamcellen blijken te strijden om de beste plek. De onderzoekers gaan deze stamcelstrijd nu in kaart brengen door te filmen in darmen met gezonde cellen en cellen met kankerveroorzakende mutaties.

  Wegen naar vrijheid: hoe Surinaamse stadsslaven hun lot verbeterden 
  Dr. K.J. (Karwan) Fatah-Black (m), UL – Geschiedenis 
  Ondanks onmenselijk zware omstandigheden wisten sommige slavenfamilies in Paramaribo op eigen kracht hun lot te verbeteren. Historici hebben vaak alleen oog voor plantageslavernij en grootschalig verzet. Dit project belicht hoe veelal vrouwelijke stadsslaven via persoonlijke relaties, handel en zelfs rechtszaken wegen naar vrijheid vonden voor zichzelf en hun familie.

  Analyseren van ‘big data’ ter verbetering van gepersonaliseerde behandeling van kankerpatienten 
  Dr. R. (Rudolf) S.N. Fehrmann (m), UMC Groningen –Oncologie 
  Ik ga op zoek naar genetische afwijkingen, genen en biologische routes die verantwoordelijk zijn voor tumorgedrag en therapierespons. Dit zal helpen om te komen tot nieuwe kankertherapieën en gepersonaliseerde behandeling.

  Tussen de regels lezen 
  Dr. A.S. (Antske) Fokkens (v), VU – Taalkunde 
  De manier waarop informatie wordt weergegeven kan onze beeldvorming beïnvloeden. Onderzoekers gebruiken automatische tekstanalyse om te ontdekken hoe verschillende bronnen mensen beschrijven. Welke eigenschappen en daden worden vaak samen genoemd? Hoe kunnen wetenschappers van andere vakgebieden deze informatie gebruiken om beeldvorming te onderzoeken?

  Nieuwe peptides voor food, farma en functionele materialen 
  P.W.J.M. (Pim) Frederix (m), RUG - Institute for Biomolecular Sciences and Biotechnology 
  Recente ontwikkelingen op het gebied van computertechnologie maken het nu mogelijk om biomaterialen te ontdekken door middel van simulaties. Zo kunnen onderzoekers biologisch afbreekbare kleine eiwitten (peptides) vinden die spontaan nano-structuren vormen. Dit kan toegepast worden in cosmetica, voedingsmiddelen of biomedische industrie voor een betere textuur zonder niet-natuurlijke additieven.

  G

  Intacte Eiwitanalyse (IPA) 
  Dr. A.F.G. (Andrea) Gargano (m), UvA - Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) 
  Het project heeft tot doel een geautomatiseerd meertraps analytisch systeem te ontwikkelen voor de scheiding en karakterisering van intacte eiwitten. Door gelelektroforese, meerdimensionale vloeistofchromatografie en massaspectrometrie met elkaar te koppelen ontstaat een automatisch systeem, waarmee verschillende verschijningsvormen van eiwitten in kaart gebracht kunnen worden.

  Het heelal bestuderen met de langste golflengten 
  Dr. F. (Francesco) de Gasperin (m), UL – Sterrewacht Leiden 
  Clusters van wegstelsels zijn de grootste en meeste massieve structuren in het heelal. Om de eigenschappen van clusters in kaart te brengen en hun onstaansgeschiedenis beter te begrijpen zal het voorgestelde project gebruik maken van LOFAR, ''the Low Frequency Array'', een revolutionaire nieuwe Europese radiotelescoop die in Nederland ontwikkeld is.

  Het gezicht van Europa: De personalisering van Europese politiek in berichtgeving in de pers en de gevolgen daarvan voor de democratie 
  Dr. K. (Katjana) Gattermann (v), UvA - Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
  Kan personalisering van politiek in de nieuwsmedia de relatie tussen politici en burgers in de Europese Unie bevorderen? Dit project onderzoekt de ontwikkelingen in de personalisering van de berichtgeving in de pers in zes EU-lidstaten en hoe deze de kennis en houdingen van burgers jegens de EU beïnvloeden.

  Profijtelijk dichterschap in de Re1550-1750 
  Dr. N. (Nina) Geerdink (v), RU – Literatuurwetenschap 
  De literaire elite kijkt meestal argwanend naar bestsellerauteurs. Dat was in de vroegmoderne tijd niet anders: auteurs met literaire ambities lieten zich erop voorstaan dat ze niet voor geld, maar voor de eer schreven. Dit onderzoek prikt door die houding heen en toont juist de verdienmogelijkheden van vroegmoderne Nederlandse auteurs.

  Voorkomen van diagnostische fouten bij ouderen met een longembolie verdenking 
  Dr. G.J. (Geert-Jan) Geersing (m), UMC Utrecht - Julius Centrum 
  Omdat de symptomen bij ouderen soms mild zijn, wordt bij hen een longembolie vaak gemist. Iedereen verwijzen voor een scan is ook onveilig. De uitslag kan onduidelijk zijn waardoor dan onnodig bloedverdunners worden gegeven, terwijl dat gevaarlijk is. De onderzoekers ontwikkelen methodes om beide vormen van diagnostische fouten te voorkómen.

  Defecte genen repareren in minilevers 
  Dr. H. (Helmuth) Gehart (m), Hubrecht Instituut 
  Veel leverziekten worden veroorzaakt door fouten in de DNA-volgorde van levergenen. De onderzoekers zijn van plan leverstamcellen van patiënten te isoleren en de foutieve sequentie in hun genoom te repareren. Vervolgens wil het team aantonen dat de gecorrigeerde cellen in een beschadigde lever geïnjecteerd kunnen worden en het orgaan kunnen repareren.

  Onderzoek van de geochemische en elektrochemische controle van de vorming, stabiliteit en het arsenicum opnamemechanisme van gemengd valente Fe (II,III) fasen, gegenereerd door Fe(0) elektrocoagulatie 
  Dr. C.M.V.G. (Case) van Genuchten (m), UU - Geochemie 
  Onderzoekers zullen de vorming, stabiliteit en efficiëntie van arsenicumverwijdering bestuderen van unieke Fe (II,III) mineralen die gegenereerd worden door Fe(0) elektrocoagulatie (EC), wat een nieuwe en goedkope technologie is voor het behandelen van arsenicum. Dit onderzoek kan leiden tot technologische doorbraken die de kansen op een duurzaam EC-systeem in arme, door arsenicum aangetaste, plattelandsgemeenschappen drastisch verhogen.

  Kunnen jongeren ziek worden van andere jongeren? 
  Dr. M. (Matteo) Giletta (m), UvT – Ontwikkelingspsychologie 
  Ervaringen van sociale isolatie en afwijzing onder jeugd kunnen zeer negatieve en langdurige effecten op het welzijn hebben. Hoe komt dit? Dit onderzoek zal deze vraag beantwoorden door te onderzoeken of negatieve ervaringen met peers het functioneren van het immuunsysteem veranderen. Daarnaast zal het onderzoeken hoe deze effecten kunnen worden voorkomen.

  Te ‘dik’ om te eten 
  Dr. K.A. (Klaske) Glashouwer (v), RUG – Klinische Psychologie 
  Anorexia nervosa patiënten eten te weinig en zijn vaak ontevreden met hun lichaam. Ik onderzoek een nieuwe behandeling voor lichaamsontevredenheid bij mensen met anorexia. Op basis hiervan zal ik testen óf en hóe lichaamsontevredenheid leidt tot voedselrestrictie.

  De rechtspraak onder een vergrootglas: kan transparantie bijdragen aan legitimiteit? 
  Dr. S.G. (Stephan) Grimmelikhuijsen (m), UU – Utrecht School of Governance 
  Transparantie zou leiden tot meer steun van burgers voor de rechtspraak. Critici menen echter dat transparantie de rechtspraak kwetsbaar maakt voor gemakkelijke kritiek: daarmee kan de legitimiteit juist afnemen. In dit project onderzoek ik wanneer, hoe en waarom transparantie bijdraagt aan de gepercipieerde legitimiteit van de rechtspraak.

  Vastleggen kortstondige bedreigingen van het aardmagneetveld 
  Dr. L.V. (Lennart) de Groot, (m), UU - Paleomagnetisch laboratorium 
  Het aardmagneetveld beschermt tegen kosmische straling die bijvoorbeeld de communicatie met vliegtuigen en satellieten kan storen. De veldsterkte is het afgelopen millennium 25% afgenomen, maar hoe het aardmagneetveld zich op korte tijdschalen precies gedraagt is onbekend. Ik stel voor om dit gedrag op een nieuwe manier in kaart te brengen.

  'Some like it hot
  Dr. B. (Benny) Guralnik (m), WUR 
  Temperatuur is de primaire regulator van ontelbare natuurlijke processen, maar het is moeilijk om de geschiedenis ervan na te gaan. In dit project zullen enkele geavanceerde luminescentie- en edelgastechnieken gekalibreerd en uitgebreid worden, met als doel het reconstrueren van de temperatuursgeschiedenis van archeologische vuurplaatsen en het begrijpen van de evolutie van de beheersing van vuur.

  H

  Invloed van lawaai op verwerking van visuele en ruimtelijke informatie 
  Dr. W. (Wouter) Halfwerk (m), UL - Instituut Biologie Leiden 
  Dieren hebben last van menselijk lawaai, maar de precieze beïnvloeding is nog onduidelijk. Ik ga koolmezen laten zoeken naar prooien en kijken hoe lawaai de visuele en ruimtelijke informatieverwerking verstoort. Met dit onderzoek kunnen we beter begrijpen hoe soorten zich kunnen aanpassen en hoe ze beschermd moeten worden tegen lawaai vervuiling.

  Hoe beïnvloeden veroudering en sociaal gedrag elkaar? 
  Dr. M. (Martijn) Hammers (m), RUG – Wiskunde en Natuurwetenschappen 
  Ouders die geassisteerd worden door familieleden hoeven zelf minder te investeren in het ouderschap. De onderzoeker bepaalt of deze assistentie de veroudering van de ouders vertraagt in een wilde populatie dieren. Vervolgens worden wiskundige modellen ontwikkeld om de invloed van veroudering op sociaal gedrag te voorspellen.

  De rol van genetische belasting in het ontstaan van verstandelijke handicaps 
  Dr. J. (Jayne) Hehir-Kwa (v), Radboudumc - Humane Genetica 
  Dit onderzoeksproject richt zich op de vraag hoe combinaties van genetische mutaties tot verstandelijke beperking kunnen leiden. Nieuwe genetische en biometrische gezichtsgegevens zullen worden gebruikt om de impact van genetische mutaties te ontrafelen op de ernst van de verstandelijke beperking.

  De ritmes van het hart 
  Dr. J. (Jordi) Heijman (m), UM - Cardiologie 
  Hartritmestoornissen zijn een belangrijke doodsoorzaak. Calcium-ionen spelen een rol bij de normale elektrische activatie/contractie van hartspiercellen, alsmede bij het ontstaan van hartritmestoornissen. In dit onderzoek worden computermodellen ontwikkeld om te bepalen welke calcium-afhankelijke processen vooral negatieve gevolgen hebben. Deze kennis helpt de ontwikkeling van betere behandelmethoden voor hartritmestoornissen bij patiënten.

  Het trauma-resistente brein 
  Dr. M.J.A.G. (Marloes) Henckens (v), Radboudumc – Department of Cognitive Neuroscience 
  Post-traumatische stress stoornis (PTSS) is een ernstige ziekte die ontstaat na blootstelling aan een trauma. Echter niet alle mensen die een trauma meemaken ontwikkelen deze ziekte. De onderzoekers zullen de reactie van het PTSS-gevoelige en –resistente brein op trauma vergelijken om nieuwe inzichten voor behandeling te verkrijgen.

  Alcohol op Sociale Netwerk Sites 
  Dr. H (Hanneke) Hendriks (v), UL - Sociale en Organisatiepsychologie 
  Dit project onderzoekt hoe vaak en waarom adolescenten praten over alcohol op Sociale Netwerk Sites (SNS), alsmede de effecten van verschillende alcohol-uitingen op SNS op alcoholconsumptie, en waarom en wanneer deze effecten plaatsvinden. Vervolgens wordt een interventieplan ontwikkeld en getest om de schadelijke effecten van alcoholgerelateerde SNS-uitingen tegen te gaan.

  De moleculaire interacties waarmee Mps1 celdeling kan beschermen 
  Dr. Y. (Yoshitaka) Hiruma (m), NKI 
  Tijdens celdeling deelt een moedercel in twee dochtercellen die de 23 paar chromosomen gemeen hebben. Mijn onderzoek beoogt de structuur en functie van Mps1 te bestuderen dat de chromosoomdeling controleert.

  De risico’s van nieuwe technieken leren identificeren 
  Dr. J. (Jarno) Hoekman (m), UU - Innovatiestudies 
  Innovaties bieden oplossingen voor maatschappelijke problemen maar brengen ook vaak nieuwe risico’s voor gezondheid en milieu met zich mee. De onderzoeker focust op farmaceutische innovaties en bestudeert hoe overheden, bedrijven, artsen en patiënten leren om bijwerkingen van geneesmiddelen te ontdekken. Hij draagt zo bij aan efficiënte besluitvorming en veilige behandeling.

  De taal van moderniteit: de Maleise volkstaal in Indonesië voor de onafhankelijkheid 
  Dr. T.G. (Tom) Hoogervorst (m), KITLV – Literatuurwetenschap 
  Dit project onderzoekt de volkstaal van de stedelijke middenklasse in Nederlands-Indië; het zogenoemde ‘laag-Maleis’. In deze taal schreven niet-Europeanen over zichzelf en hun levenswereld. Ik analyseer een recentelijk gedigitaliseerd boeken- en krantencorpus en demonstreer hoe de studie van taal nieuwe inzichten geeft in het dagelijks leven in een multiculturele maatschappij.

   

  I

  Het dagelijkse beheer van doorgangsmigratie in Turkije aan de grenzen van de Europese Unie: de Europeanisatie van de Turkse grens en migratie governance 
  Dr. B. (Beste) Isleyen (v), UvA – Politicologie 
  Wat is de invloed van het EU migratiebeleid op de Turkse risicopercepties wat betreft doorgangsmigratie? Wat zijn de effecten op de fysieke controle van grenzen en grensovergangen in Turkije? Hoe beïnvloedt EU migratiebeleid de mobiliteitsbeslissingen van migranten die Turkije als doorgangsland gebruiken? Nieuwe inzichten zullen worden verschaft in de impact van het EU migratiebeleid op het alledaagse beheer van grenzen en migratie in Turkije.

  J

  Structuur, functie en mechanism van Pnu-type transporters 
  Dr. M. (Michael) Jaehme (m), RUG - Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute 
  Dit voorstel richt zich op de fundamentele vraag hoe bacteriële cellen vitamines opnemen. Kennis van dit proces kan gebruikt worden om aangrijpingspunten voor nieuwe antibiotica te vinden, en om nieuwe productiemethoden voor high-value chemicals te ontwikkelen.

  Het stimuleren van de neuronale identiteit 
  Dr. A. (Ali) Jahanshahianvar (m), UM – Neuroscience 
  Diepe hersenstimulatie is een populaire therapie bij patiënten met neurologische en psychiatrische ziektebeelden. Echter de effecten zijn niet optimaal en bijwerkingen kunnen optreden. Ik wil deze therapie verbeteren door onderzoek naar de recent ontdekte verandering in de identiteit van hersencellen als gevolg van elektrische stimulatie.

  Foto’s nemen van vrij vliegende elektronen 
  Dr. J. (Johannes) Jobst (m) UL – Natuurkunde 
  In grafeen, een enkele laag koolstofatomen, reizen elektronen over grote afstanden zonder van richting te veranderen. De onderzoeker gaat met een nieuwe microscopische techniek onderzoeken hoe deze vrij vliegende elektronen zich gedragen als de apparaatjes aan en uit geschakeld worden.

  Architectuur ervaren, 1750-1815 
  Dr. S.D. (Sigrid) de Jong (v), UL – Kunstgeschiedenis en architectuur
  Hoe je een gebouw ervaart met je hele lichaam en al je zintuigen werd in de achttiende eeuw voor het eerst verwoord. Dit project onderzoekt welke sturende rol architectuurervaring gaat spelen in beschrijvingen, theorieën en de ontwerppraktijk, in de twee belangrijkste culturele centra van die periode: Parijs en Londen.

  K

  Geslachtsverschillen in het risicoprofiel voor atherosclerose in verschillende bloedvaten 
  Dr. M. (Maryam) Kavousi (v), Erasmus MC - Epidemiologie 
  Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak zowel bij vrouwen als mannen. Aderverkalking (atherosclerose) is de voornaamste oorzaak voor het ontstaan van deze aandoeningen. In dit project zal ik onderzoeken in hoeverre de risicofactoren, erfelijke oorzaken en nieuwe biomarkers, het verschil in aderverkalking tussen vrouwen en mannen kunnen verklaren.

  De invloed van modaliteiten van expressie – spreken versus handgebaren – op besluitvorming 
  Dr. A.K. (Anne-Kathrin) Klesse (v), UvT - Tilburg School of Economics and Management 
  In dit onderzoek worden de modaliteiten van expressie – spreken versus handgebaren – met elkaar vergeleken. Ik voorspel bijvoorbeeld dat spreken meer impulsieve beslissingen uitlokt en de neiging van personen om geld te besparen vermindert. Het uiteindelijk doel is om de verschillen tussen deze modaliteiten van expressie te begrijpen en hieruit implicaties voor bestuur en aanbevelingen voor publiek beleid af te leiden.

  Zien is geloven: vrouwelijk islamitisch leiderschap en visuele communicatie in Zuidoost-Azië  
  Dr. D. (David) Kloos (m), KITLV – Area studies 
  Vrouwelijke islamitische leiders worden steeds belangrijker. Onderzoek op dit terrein beperkt zich doorgaans tot de rol van vrouwen in de islamitische schriftelijke traditie. Dit project onderzoekt hoe vrouwelijke leiders in Zuidoost-Azië gebruikmaken van visuele beelden en op deze manier dominante genderverhoudingen binnen de islam ter discussie stellen.

  Zorg voor en ontwikkeling van publieke waarde 
  Dr. E. (Eva) Knies (v), UU – Bestuurs- & Organisatiewetenschap 
  Eisen die aan kwaliteit van zorg en onderwijs worden gesteld veranderen. Dit onderzoek gaat na wat volgens betrokkenen (gebruikers, medewerkers, managers) goede dienstverlening is in verpleeghuizen en scholen, en hoe dit kan worden gerealiseerd.

  Het doorgronden van symbiotische stikstofbinding 
  Dr. W (Wouter) Kohlen (m), WUR – Laboratorium voor Moleculaire Biologie 
  Signaalstoffen van symbiotische stikstofbindende-bodembacteriën induceren celdelingen in de wortels van sommige planten. Opvallend genoeg gebeurt dit door activatie van een signaleringsnetwerk dat alle planten hebben. Ik ga uitzoeken waarom celdelingen in de wortels van sommige planten wel en andere niet door deze bodembacteriën geïnduceerd worden.

  Epigenetica van afweercellen in de hersenen 
  Dr. S.M. Kooistra (v), RUG, Neuroscience 
  Microglia cellen vormen het immuunsysteem van de hersenen en beschermen het brein tegen infecties en hersenschade. Verstoorde microglia activiteit is betrokken bij ziektes van het brein, waaronder neurodegeneratieve aandoeningen en cognitieve stoornissen. In dit onderzoek wordt de verstoring van microglia functies onderzocht op epigenetisch niveau met als einddoel het ontwikkelen van interventies.

  Immuuncellen leren af te rekenen met kanker 
  Dr. K. (Kai) Kretzschmar (m), Hubrecht Instituut 
  Tumoren bevatten immuuncellen die kankercellen kunnen herkennen en vernietigen. Maar tumorcellen vermommen zich vaak als normale cellen om aan deze vernietiging te ontsnappen. De onderzoeker wil een methode ontwikkelen om minitumoren (‘organoïden’) met immuuncellen te kweken, om zo te kunnen screenen op nieuwe factoren waarmee de vernietiging van tumoren door immuuncellen gestimuleerd kan worden.

  Multidimensionaal deterministisch modelleren 
  Dr. (Ivan) Kryven (m), UvA – Wiskunde en Informatica 
  De formatie van planeten uit interstellair stof, het ontstaan van minuscule kristallen, of de groei van ons vriendennetwerk: ondanks de enorme verschillen in schaal en soort, achter de evolutie van grote populaties zijn verborgen overeenkomsten te vinden. Ik ontwikkel mathematische hulpmiddelen om natuurwetenschappers te helpen deze fenomenen te begrijpen, simuleren en voorspellen.

   

  L

  Aandacht voor jeuk 
  Dr. A.I.M. (Antoinette) van Laarhoven (v), UL – Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie 
  Jeuk is moeilijk te negeren en er zijn geen effectieve behandelingen voor chronische jeuk. Aandacht speelt een belangrijke rol bij chronische pijn; voor jeuk is dit nauwelijks onderzocht. Dit onderzoeksproject vergelijkt aandachtsprocessen voor jeuk en pijn alsmede mogelijkheden om aandachtsprocessen te veranderen, in zowel gezonden als patiënten.

  De strategische dimensie van voorkeuren 
  Dr. M.P (Maël) Lebreton, UvA – Brain & Cognition en Amsterdam Business School 
  Economen maken gebruik van binaire keuzes om de voorkeuren van mensen te leren kennen. In dit project wordt onderzocht hoe de keuzes van deelnemers in dergelijke situaties niet alleen afhangen van hun basisvoorkeuren, maar ook van strategieën die ontwikkeld zijn om snel en efficiënt te kiezen.

  Slimme bouwblokjes voor goede genezing 
  Dr. J. (Jeroen) Leijten (m), UT – MIRA 
  Elk weefsel in ons lichaam is opgebouwd uit kleine functionele eenheden. In dit project gaat de onderzoeker verschillende kleine functionele eenheden fabriceren. Deze eenheden zullen als bouwstenen worden gebruikt voor het maken van complexe weefsels. Deze complexe weefsels kunnen worden gebruikt als vervanging voor versleten, beschadigden of verloren organen.

  Segregatie of integratie? Internetgebruik jeugdige asielzoekers en expats vergeleken 
  Dr. K.H.A. (Koen) Leurs (m), UU – Media studies 
  Jeugdige asielzoekers en expats hebben digitaal contact met hun thuisland en aankomstland. Ik vergelijk ervaringen van jonge Somaliërs, Syriërs, Amerikanen en Indiërs in Nederland om te achterhalen of internet gebruik leidt tot segregatie of integratie. Het onderzoek omvat interviews, online en offline observaties en analyseert smartphones als een broekzakarchief met betekenisvolle foto’s.

  Modelleren van retentie van smeltwater in de Groenlandse ijskap 
  Dr. S.R.M. (Stefan) Ligtenberg (m), UU – Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek (IMAU) 
  In de Groenlandse sneeuwlaag is recent een waterlaag ontdekt, met twee keer de oppervlakte van Nederland, die zorgt voor een vertraagde bijdrage van smeltwater aan zeespiegelstijging. In dit project ontwikkel ik een gekoppeld sneeuw-smeltwatermodel om de stroming van vloeibaar water van het oppervlak, door deze waterlaag, richting oceaan te simuleren.

  Tropisch bos in multifunctionele landschappen 
  Dr. M.W.M. Lohbeck (v), WUR 
  Tropisch bos bestaat voornamelijk nog in landschappen die door mensen zijn getransformeerd. In een dynamisch bos-landbouwgebied in Zuid-Mexico onderzoek ik onder welke milieu-, levensomstandigheden en landgebruikstypen dit bos behouden wordt en bijdraagt aan zowel bescherming van biodiversiteit, als aan het levensonderhoud van lokale boeren.

  De PERKs van resistentie? Over de exploitatie van een nieuwe bron van nematoderesistentie in groentegewassen 
  Dr. ir. J.L. (Jose) Lozano Torres (m), WUR - Plantenwetenschappen 
  Veelvuldig in de groenteteelt toegepaste specifieke resistenties verliezen steeds meer hun werkzaamheid tegen plant-parasitaire aaltjes. Dit dwingt de plantenveredelingssector tot de ontwikkeling van uitgangsmateriaal met alternatieve vormen van resistenties, vooralsnog een onontgonnen terrein. Dit project beoogt de exploitatie van basale afweerreacties tegen microscopisch kleine beschadigingen van plantenweefsels door invasieve aaltjes.

  Roken, een gewoonte in ontwikkeling 
  Dr. M. (Maartje) Luijten (v), RU – Behavioural Science Institute 
  Ongezonde gewoonten zoals roken gaan gepaard met gezondheidsrisico’s. Het functioneren van onze hersenen kan zorgen voor verschillen in de mate waarin nieuwe gewoonten aangeleerd worden. In dit project wordt met behulp van hersenonderzoek de ontwikkeling van roken als gewoontegedrag onderzocht bij hoog-risico jongeren.

   

  M

  Verhoogd risico op verstopte kransslagaders bij bloedstollingsafwijkingen 
  Dr. B.K. (Khan) Mahmoodi (m), UMCG / St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein - Cardiologie 
  De onderzoeker veronderstelt dat erfelijk versterkte bloedstolling, welke de kans op stolselvorming in de aderen vergroot, ook een belangrijke rol spelen in het optreden van hartaanvallen en het dichtgaan van omleidingen van de kransslagaders.

  Vervormingen in de Poissonmeetkunde 
  Dr. I.T. (Ioan) Marcut (m), RU - IMAPP 
  Hoe voorwerpen vervormd kunnen worden en wat hun vervorming beperkt is fundamenteel in de meetkunde. Een vel papier kan veel vormen aannemen, maar niet het oppervlakte van een bol. Dit project bestudeert vervormingen in de Poissonmeetkunde, de wiskundige taal van de klassieke mechanica.

  Hoe eerder, hoe beter - richten op mitochondriale ROS als een vroegtijdige interventie bij systemische sclerose 
  Dr. W. (Wioleta) Marut (v), UMC Utrecht - Immunologie 
  De onderzoekers zullen onderzoeken hoe het gebrek van zuurstof een proces initieert dat leidt tot de ontwikkeling van de ziekte systematische sclerose. Een beter begrip van dit proces zal leiden tot de ontwikkeling van nieuwe medicatie en verbeterde zorg voor deze patiënten.

  Bayesiaanse aanpak voor cognitieve procesmodellen van responsinhibitie 
  Dr. D. (Dora) Matzke (v), UvA – Maatschappij en Gedragswetenschappen, Psychologie, Psychologische Methodenleer 
  Welke cognitieve processen spelen een rol in het onderbreken – inhiberen – van een reeds ingezette handeling? Dit project heeft als doel om een raamwerk voor procesmodellen van responsinhibitie te ontwikkelen, die wetenschappers de mogelijkheid biedt om relatieve bijdrages van cognitieve processen aan responsinhibitie te evalueren aan de hand van Bayesiaanse modelselectie.

  Waardevol chemisch erfgoed uit de genen van planten 
  Dr. M.H. (Marnix) Medema (m), WUR - Bioinformatics Group 
  Planten produceren allerlei waardevolle stoffen die toegepast worden als medicijnen, insecticiden en voedseladditieven. Het vermogen om deze stoffen te produceren ligt opgeslagen in hun genen. Door slimme computeralgoritmes te ontwerpen willen de onderzoekers deze genen en hun onderlinge relaties in kaart brengen, om zo efficiënter nieuwe producten te kunnen ontwikkelen.

  Nanomedicijn behandeling en diagnostische test voor prostaatkanker 
  Dr. R. (Roy) van der Meel (m), UMCU - Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie 
  Prostaatkanker is wereldwijd één van de dodelijkste vormen van kanker bij mannen. Dit onderzoek heeft als doel om een tumorgerichte nanomedicijn behandeling voor castratieresistente prostaatkanker te ontwikkelen, ondersteund door een begeleidende diagnostische test op basis van kleine celmembraanblaasjes afkomstig uit bloed- en urinemonsters.

  Een beter begrip van arbeidsuitbuiting 
  Dr. M.J. (Masja) van Meeteren (v), UL - Criminologie 
  Sinds arbeidsuitbuiting strafbaar is gesteld als mensenhandel duiken er regelmatig nieuwe gevallen op. Het is echter onduidelijk hoe arbeidsuitbuiting precies tot stand komt. Welke typen arbeidsuitbuiting zijn er en hoe kunnen deze worden begrepen? Deze vragen worden beantwoord dankzij een nieuw ontwikkelde onderzoeksaanpak met aandacht voor zowel slachtoffers als werkgevers.

  Wat en waar: visuele representaties van concepten leren in context 
  Dr. T.E.J. (Thomas) Mensink (m), UvA – Informatics institute 
  Dagelijks worden er miljoenen foto’s gemaakt, om die automatisch te kunnen indexeren, classificeren en analyseren is het noodzakelijk om de foto’s te vertalen naar een voor mensen begrijpelijke taal. Dit voorstel onderzoekt combinaties en relaties tussen verschillende objecten, scenes en personen in een beeld om zo begrijpelijke vertalingen te genereren.

  Magneten uit de comfort zone 
  Ir. J.H. (Johan) Mentink (m), RU – Natuurkunde 
  Magnetisme ontstaat door de interacties tussen electronen. De onderzoekers willen begrijpen hoe snel magneten kunnen worden gemanipuleerd met de ultrasnelle dynamica van de lading en draai-impuls van electronen, waarvoor ze een niet-evenwicht quantum theorie gaan ontwikkelen.

  Vette vertroosting van een gestresst brein 
  Dr. F.J. (Frank) Meye (m), UMCU – BCRM 
  Na stress eten veel mensen junkfood om te ‘ontstressen’. In een samenleving met een overdaad aan stress en eten, verhoogt dit echter de kans op obesitas. Dit onderzoek meet elektrische signalen tussen specifieke hersengebieden betrokken bij voedselbeloning, om te kijken hoe stress dit systeem zodanig beïnvloedt zodat we gaan overeten.

  Wiskunde helpt mensen met vaatziekten 
  Dr. J. (Julia) Mikhal (v), UT – EWI 
  Aneurysmes of stenoses in de hersenen vormen een belangrijk ziektebeeld dat tal van mensen treft en een risico op een levensbedreigende bloeding of verstopping geeft. Wiskundige modellen zullen het behandelingsproces ondersteunen door kwantitatieve inzichten te geven in het toekomstige verloop van de aandoening en optimale behandelingsoplossingen te vinden.

  Is dat jouw telefoon? 
  Dr. M. (Michelle) Moerel (v), UM – Cognitive Neuroscience 
  Onze dagelijkse omgeving staat bol van geluid. Dit project onderzoekt met sterke MRI scanners hoe flexibiliteit in het deel van ons brein dat geluiden verwerkt ervoor zorgt dat we relevante geluiden - zoals het geluid van je eigen telefoon – herkennen en begrijpen.

  Combineren van statistiek en kliniek voor betere patiëntenzorg 
  Dr. mr. M.M. (Mostafa) Mokhles (m), Erasmus MC – Thoraxchirurgie 
  Tegenwoordig kunnen patiënten met een aangeboren hartafwijking volwassen worden. Helaas moeten ze wel gedurende hun leven veel hartoperaties ondergaan. Dit project zal voorspellingsmodellen ontwikkelen waarmee het optimale tijdstip van iedere noodzakelijke hartoperatie voorspeld kan worden zodat het totaal aantal hartoperaties gedurende het leven van deze patiënten tot een minimum beperkt wordt.

  Psychologische meetprocedures voor responsen en responsetijden 
  Dr. D. (Dylan) Molenaar (m), UvA – Psychologie 
  Uitspraken over psychologische eigenschappen zoals intelligentie worden gebaseerd op de antwoorden die respondenten geven op testvragen. In dit project worden geschikte procedures ontwikkeld die naast de antwoorden ook de responsetijden op de vragen in beschouwing nemen om tot betere uitspraken te komen over de psychologische verschillen tussen en binnen mensen.

  De grondslagen van snijdende vlakken opnieuw beschouwd: toenadering van theorie en praktijk 
  Dr. M. (Marco) Molinaro (m), TU Delft – Faculteit Toegepaste Wiskunde 
  Gemengd geheeltallige lineair programmering (MILP) is een veelgebruikt hulpmiddel voor het nemen van besluiten die grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben. Ik doe voorstellen voor methodes om de efficiëntie van het oplossen van MILPs te vergroten. Daarmee wordt het mogelijk om de toepasbaarheid en accuratesse te verbeteren van de modellen die op verschillende gebieden worden gebruikt.

  Bodembeestjes en schimmeldraadjes: natuurherstel onder de zoden 
  Dr. E (Elly) Morriën (v) UvA – IBED 
  Natuurherstel op voormalige landbouwgronden is duur, langzaam en leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Mijn onderzoek richt zich op de rol van het bodemleven in ecosysteemontwikkeling tijdens natuurherstel op voormalige akkers met als doel inzicht te verkrijgen in secundaire successie en methoden te vinden waarmee natuurherstel succesvoller wordt.

  De wetten van de aard van data vastleggen 
  Dr. H.F. (Hannes) Mühleisen (m), CWI - Database Architectures Group 
  Het Big Data analyse proces kan sterk verbeterd en versneld worden als een Data Management System statistische en analytische modellen centraal stelt. De wetenschappelijke uitdaging is om deze modellen te gebruiken als vervanging voor data opslag en bij beantwoording van vragen met voldoende garanties voor de nauwkeurigheid.

  O

  Dynamische neurale netwerken in gezondheid en ziekte: panta rhei 
  Dr. W.M. (Willem) Otte (m), UMC Utrecht – Medische Beeldvormende Technieken 
  Voor het begrip van de functie en werking van netwerken is inzicht in dynamische veranderingen, met name in de centrale knooppunten, van cruciaal belang. Ik ga deze dynamiek met een nieuwe methode karakteriseren in het brein, een complex en snel veranderend netwerk bij uitstek, in gezonde staat en na hersenschade.

  P

  Betere wetenschap door betere crowdsourcing 
  Dr. G.P. (Gabriele) Paolacci (m), EUR - Marketing Management 
  Crowdsourcing veroorzaakt een revolutie in hoe sociale wetenschappers onderzoek uitvoeren. Maar over de wetenschappelijke valkuilen van het rekruteren van onderzoeksdeelnemers op online marktplaatsen is weinig bekend. In dit project wordt onderzocht hoe de kwaliteit van de onderzoeksgegevens afhangt van de kenmerken van het crowdsourcing proces die relevant zijn over de grenzen van onderzoeksparadigma’s en -platformen heen.

  Regulatie van eiwitstabiliteit in het brein 
  Dr. M.C. (Cristina) Gontan Pardo (v), Erasmus MC – Developmental Biology 
  Eiwitten worden continu aangemaakt en afgebroken om de juiste hoeveelheid en verhouding te waarborgen, ook in onze hersenen. De onderzoekers bestuderen een enzym dat eiwitten afbreekt om beter te begrijpen wat het doet in de hersenen en waarom mutaties in zulke enzymen tot mentale retardatie leiden

  De katalysatoren uit de natuur verbeterd: nieuwe vitaminen voor enzymen 
  Dr. C. E. (Caroline) Paul (v), TU Delft - Biocatalysis 
  Enzymen zijn de katalysatoren van de natuur en zijn zeer bevorderlijk voor chemische reacties. Maar om enzymen reacties te laten katalyseren zijn dure en onstabiele vitaminederivaten nodig. Door een combinatie van chemie en biologie gaan de onderzoekers nieuwe en verbeterde vitamine B3 derivaten produceren om het gebruik van enzymen voor industriële toepassingen te verbeteren.

  Kijken waar ik ben: visuele waarneming tijdens navigatie 
  Dr. J. (Jasper) Poort (m), NIN - Vision and Cognition 
  Hoe verwerken onze hersenen selectief de meest relevante zintuigelijke indrukken wanneer we ons door de wereld bewegen? Om dit te begrijpen zal de onderzoeker de koppeling bestuderen tussen hersengebieden die visuele informatie verwerken en het navigatiesysteem in onze hersenen.

   

  R

  Het wiskundig begrijpelijk maken van grote netwerken 
  Dr. G. (Guus) Regts, (m), UvA – Wiskunde 
  Om met behulp van wiskunde hele grote netwerken zoals Facebook en het internet zelf te kunnen analyseren, hebben onderzoekers het concept van graaflimieten ontwikkeld. In dit project ga ik graaflimieten bestuderen aan de hand van modellen uit de statistische mechanica.

  Oorlogslandschappen in de Romeinse literatuur 
  Dr. B.L. (Bettina) Reitz-Joosse (v) – Literatuurwetenschap 
  'Veni, vidi, vici,' zei Caesar: 'Ik kwam, zag, en overwon.' Maar hoe keken andere Romeinen terug op al die oorlogen? Ik zal laten zien hoe Romeinse schrijvers betekenis verleenden aan slagvelden en zo bijdroegen aan maatschappelijke gedachtevorming rond mens, geweld, en natuur.

  Genetica voor economen 
  Dr. C.A. (Niels) Rietveld (m), EUR - School of Economics 
  Veel sociaal-economische kenmerken van mensen, zoals hun arbeidsmarktpositie en opleidingsniveau, zijn deels erfelijk. Dit project gaat op zoek naar genen die samenhangen met deze kenmerken, bekijkt of deze genen verschillende sociaal-economische kenmerken tegelijkertijd beïnvloeden en analyseert of genetisch verschillende mensen verschillend reageren op beleidsmaatregelen.

  Taal leren van voorspelling 
  Dr. J.C. (Jacolien) Van Rij-Tange (v), RUG – Taalkunde 
  Waar voornaamwoorden zoals 'hij' of 'zij' naar verwijzen verandert van zin tot zin. Dit project past de leertheorie van Rescorla en Wagner toe op de verwerving van voornaamwoorden. Het centrale idee van deze theorie is dat kinderen leren van foute voorspellingen. Het project combineert experimenten, corpusonderzoek en computationeel modelleren.

  De ethische uitdagingen van de revolutie van service robots 
  Dr. A. (Aimee) Robbins-van Wynsberghe (v), UT – Filosofie 
  Volgens voorspellingen wordt de 21ste eeuw de eeuw van de servicerobots. Rekening houdend met het feit dat ontwerpkeuzes invloed hebben op zowel de positieve als de negatieve uitkomsten van robots, moeten we ons de vraag stellen: wordt er rekening gehouden met ethiek tijdens de ontwikkeling en implementatie van robots? In dit Veni-project wordt een ethische aanpak opgesteld voor de ontwikkeling en implementatie van service robots.

  Verantwoord 'nudgen' 
  Dr. P.J. (Philip) Robichaud (m), TUD – Filosofie 
  "Nudges" zijn signalen die ingevoegd zijn in iemands keuzeomgeving en die leiden tot voorspelbare effecten op gedrag. Verdienen personen schuld wanneer ze kwaad veroorzaken en lof wanneer ze een bepaald goed realiseren? Dit project ontwikkelt theorieën die deze vraag aanpakken en een basis vormen voor richtlijnen voor ethisch verantwoord “nudgen”.

  Creativiteit stimuleren, ook als het even tegenzit 
  Dr. M. (Marieke) Roskes (v), UU – Sociale- en Organizatiepsychologie 
  Mensen die bang zijn om te falen gaan vaak voorzichtig en systematisch te werk. In combinatie met angst voor mislukking maakt dit het moeilijk om creatieve ideeën te bedenken, terwijl die dan juist ontzettend nuttig kunnen zijn. Dit onderzoek test interventies om creativiteit te stimuleren, ook als het even tegenzit.

  Ontwerp van tweedimensionale zachte materialen 
  Dr. L. (Laura) Rossi (v), UvA - Natuurkunde 
  Ondanks het belang van 2D-materialen voor wetenschap en technologie zijn ze moeilijk direct te bestuderen op atomaire schaal. De onderzoekers plaatsen slimme deeltjes ter grootte van een micron in directioneel gebonden 2D-structuren. Hiermee worden atomaire systemen nagebootst waarin het gedrag van individuele deeltjes bestudeerd kan worden.

  Onvrij voor de wereldmarkt - slavernij in Zuid- en Zuidoost-Azië herbezien 
  Dr. M. (Matthias) van Rossum (m), IISH – Geschiedenis 
  Het Nederlandse slavernijverleden wordt vaak bekeken vanuit een Atlantisch perspectief. Het omvangrijke slavernijverleden in Azië is daardoor onderbelicht gebleven. Dit project toont dat het traditionele beeld van ‘milde’ en ‘niet-economische’ slavernij niet opgaat voor het uitgestrekte VOC-gebied en onderzoekt met VOC-archieven hoe slavenarbeid werd ingezet voor productie voor de wereldmarkt. 

   

  S

  Race Tegen de Robot? 
  Dr. A.M. (Anna) Salomons (v), UU – Economics 
  Technologische vooruitgang is de motor van onze economische groei, maar vereist ook belangrijke aanpassingen van onze samenleving. Dit project onderzoekt de effecten van de Digitale Revolutie op arbeidsmarkten, zoals ten gevolge van automatisering door robots en andere digitale technologieën: deze effecten worden zowel theoretisch gemodelleerd als empirisch geschat.

  Occasionalisme en secularisatie in de vroegmoderne wetenschap: het afwijzen van goddelijk handelen ten tijde van de wetenschappelijke revolutie begrijpen 
  Dr. A. (Andrea) Sangiacomo (m), RUG – Filosofie 
  In de zeventiende eeuw was de wetenschap nog theologisch gefundeerd, in de achttiende eeuw ogenschijnlijk niet meer. Waarom vond deze verandering plaats? Dit project onderzoekt hoe de secularisering van de wetenschap werd gestimuleerd door de reacties 
  van enkele natuurfilosofen op de "occasionalistische" stelling dat God voortdurend in de natuur ingrijpt.

  Econometrische methoden voor het vaststellen van gevolgen van niet-standaard monetair beleid 
  Dr. J. (Julia) Schaumburg (v), VU - Econometrie 
  De wereldwijde financiële crisis heeft monetaire interventies en een striktere financiële regulering uitgelokt. Maar is de impact van zulke maatregelen blijvend of lost deze snel op in het niets? En hebben ze de gewenste resultaten tot gevolg? Deze vragen worden onderzocht met behulp van nieuw ontwikkelde econometrische methoden.

  Vroeg historische akkerbouw in het moeras 
  Dr. M. (Mans) Schepers (m), RUG – Archeologie 
  Veel archeologen denken dat akkerbouw in natte gebieden problematisch was. Toch worden bij opgravingen in het terpengebied akkerlagen aangetroffen, evenals een breed scala aan gewassen. In dit project wordt met behulp van plantenresten uit dit kweldergebied, gecombineerd met experimenteel onderzoek, aangetoond dat akkerbouw hier zonder inpoldering mogelijk is.

  Glycoflux – van diagnose naar galactose 
  Dr. M. (Monique) van Scherpenzeel (v), Radboudumc – Translationeel metabool laboratorium 
  Rondom galactose heerst een paradox: galactose is giftig, zou het verouderingsproces versnellen en is dodelijk voor gistcellen met een defect phosphoglucomutase (PGM1). Maar PGM1 patiënten blijken juist op te knappen van galactose. De onderzoeker wil de reden hiervan begrijpen en voor andere vergelijkbare ziekten proberen een soortgelijke oplossing te vinden.

  Hoe fouten in het DNA leiden tot infecties 
  Dr. P.A (Pauline) van Schouwenburg (v), Erasmus MC – Immunologie 
  Het afweersysteem beschermt ons tegen infecties. In sommige mensen werkt het immuunsysteem niet goed, waardoor ze extra vatbaar zijn voor infecties. De onderzoekers gaan in het DNA van patiënten kijken of ze ‘fouten’ kunnen vinden waardoor hun immuunsysteem niet goed werkt, waardoor deze patiënten lijden aan een ziekte genaamd CVID.

  Hoe chromatine modificaties de agressiviteit van veroorzakers van plantenziekten bepalen 
  Dr. M.F (Michael) Seidl (m), WUR – Laboratory of Phytopathology 
  Erfelijke eigenschappen worden niet alleen genetisch bepaald, door de DNA volgorde, maar ook epigenetisch, via omkeerbare aanpassingen aan het DNA. Veroorzakers van plantenziekten veranderen hun erfelijke eigenschappen snel om herkenning door de gastheer te ontlopen. De onderzoeker wil bepalen hoe epigenetische veranderingen aan het DNA van ziekteverwekkers hun agressiviteit beïnvloedt.

  Naar design voor poreuze architecturen 
  Dr. B. (Beatriz) Seoane (v), TU Delft - Chemical Engineering 
  Hoewel poreuze materialen met nanostructuur in de industrie veel worden toegepast, staat de ontwikkeling van hulpmiddelen om deze materialen vorm te geven nog in de kinderschoenen. De onderzoekers maken gebruik van de modernste hulpmiddelen, die nog niet op grote schaal worden gebruikt voor de synthese van poreuze materialen. Met die tools is het mogelijk om zulke materialen te produceren met een vooraf bepaalde architectuur en zo het gebruik te optimaliseren.

  Persoonlijke voorkeuren in online gezondheidscommunicatie 
  Dr. E.S. (Eline) Smit (v), UvA, Communicatiewetenschap 
  Met online berichten over gezondheid kunnen mensen hun leefstijl verbeteren om zo chronische ziekten te voorkomen. Alleen wil niet iedereen zo’n bericht op dezelfde manier gepresenteerd krijgen. Onderzocht wordt daarom hoe de presentatie van online gezondheidsberichten het beste kan worden afgestemd op ieders persoonlijke voorkeuren.

  Resistente schimmels 
  Dr. E (Eveline) Snelders (v), WUR 
  Aspergillus fumigatus is de belangrijkste oorzaak van invasieve aspergillose bij patiënten met een verminderde afweer. Er is een sterke toename gevonden van Aspergillus stammen die resistent zijn tegen antischimmel middelen. De mortaliteit bij deze patiënten is daardoor meer dan 90%. In mijn onderzoek worden de factoren onderzocht die resistentie veroorzaken.

  Islamitisch geloof en democratische steun in het Midden-Oosten
  Dr. C.H.B.M. (Niels) Spierings (m), RU - Sociologie 
  Zijn sterk Islamitische mensen in het Midden-Oosten minder democratisch? Dit onderzoek toont of en hoe geloofsovertuigingen democratisering echt ondergraven of soms bevorderen. Bijzondere aandacht is er voor de politieke rol en onderdrukking van Islam.

  Kunstmatige cellen laten groeien 
  Dr. ir. E. (Evan) Spruijt (m), RU – Instituut voor Moleculen en Materialen 
  Alles wat leeft bestaat uit cellen, maar deze ogenschijnlijk eenvoudige bouwstenen zijn chemisch zeer complex. In dit onderzoek worden drie soorten kunstmatige cellen gemaakt, die net als levende cellen zelfstandig kunnen groeien voordat ze zich delen. Nabootsen van celgroei in kunstmatige cellen helpt ons beter begrijpen hoe levende cellen werken.

  Het web van weleer 
  Dr. M. (Michael) Stevenson (m), RUG – Media studies 
  Facebook, Google, Youtube: we gebruiken het web dagelijks, maar weten weinig over hoe het zich ontwikkeld heeft. Dit onderzoek analyseert de webgeschiedenis via de programmeertaal Perl. Het geeft inzicht in de economische, culturele en technologische ontwikkelingen van het historische web en daarmee input voor de ontwikkeling van het toekomstige web.

  Vruchtbare ideeën verspreiden – invloed van sociale netwerken op het krijgen van kinderen 
  Dr. G. (Gert) Stulp (m), RUG - Sociologie 
  De sterke daling van het geboortecijfer in de 20e eeuw is vermoedelijk mede te verklaren door de invloed van sociale interacties. Het voorstel beoogt langlopende dataverzameling van netwerken en kinderkeuzes in twee populaties met sterk verschillende geboortecijfers. Recent ontwikkelde analysemethoden worden gebruikt om mogelijke netwerkinvloeden op kinderkeuze aan te tonen.

  De geschiedenis van de meetbare ik 
  Dr. F. (Fenneke) Sysling (v), UU – Geschiedenis 
  Al vanaf de negentiende eeuw meten mensen hun lichaam om meer over zichzelf te weten te komen. Dit onderzoek laat zien hoe mensen deze kwantificering overnamen uit de wetenschap en op individueel niveau toepasten en hoe dit onze identiteit gevormd heeft. 

  T

  De kunst van het overtuigen 
  Dr. S. (Susanne) Täuber (v), RUG - Human Resource Management & Organizational Behaviour 
  Het is belangrijk om mensen ervan te overtuigen gezond te leven, maar wat als goedbedoelde pogingen averechts werken? Als gezond zijn wordt gezien als een morele plicht, kan dit leiden tot defensief gedrag. Ik onderzoek de effecten van morele oordelen op de zelfredzame participatiesamenleving die we na streven.

  Vlieglijm: efficiëntere lichtgewicht vliegtuigstructuren 
  Dr. S.(Sofia) Teixeira de Freitas (v), TU Delft 
  Zou je bang zijn om in een in elkaar gelijmd vliegtuig te vliegen? Dit Veni project wil een bijdrage leveren aan de acceptatie van gelijmde verbindingen in composietvliegtuigen. Waarom? Het is een van de kernstrategieën voor het bouwen van efficiëntere composietvliegtuigen en het verkleinen van de CO2-voetafdruk van transport.

  Minder ernstige aangeboren hartritmestoornissen? 
  Dr. A.J.M. (Anke) Tijsen (v), AMC – Cardiologie 
  Bij erfelijke hartritmestoornissen hebben niet alle patiënten met dezelfde mutatie (verandering in erfelijk materiaal) even ernstige stoornissen. De onderzoekers willen achterhalen of extra variaties in het zieke gen dit verschil kunnen verklaren. Ze gaan proberen om op basis van deze extra variaties een nieuwe therapie voor deze hartritmestoornissen te ontwikkelen.

  Nieuwe kijk op energiewinning voor MEMS (REH-MEMS): hoge prestaties uit willekeurige langzame bewegingen 
  Dr. ir. N. (Nima) Tolou (m), TU Delft - Precision and Microsystems Engineering (PME) 
  Tegen 2020 zullen meer dan 20 miljard draadloze elektrische apparaten met laag vermogen een batterij nodig hebben. Het doel van REH-MEMS is deze limitatie te doorbreken, door efficiënt energie te winnen uit dagelijkse bewegingen om deze microapparaten van energie te voorzien zodat deze de complete levenstijd kunnen presteren zonder batterij. 

  V

  Minder verwarring bij dynamische gegevens 
  Dr. ir. K.A.B. (Kevin) Verbeek (m), TUE – Wiskunde en Informatica 
  Om goed weer te geven hoe dynamische gegevens veranderen, moeten kleine veranderingen in de data leiden tot kleine veranderingen in de weergave. Een geschikte theorie voor dat soort stabiele algoritmen ontbreekt echter. De onderzoeker zal de theoretische aspecten van stabiele algoritmen onderzoeken en deze toepassen op praktische problemen.

  De deur openen voor therapeutische eiwitten tegen kanker 
  Dr .W.P.R. (Wouter) Verdurmen (m), Radboudumc – Afdeling Biochemie 
  Therapeutische eiwitten zijn bij veel soorten kanker geschikt als medicijn, maar ze moeten wel in voldoende mate worden afgeleverd in de tumor. Om dit afgifteproces te onderzoeken zullen tumoren op een chip geweekt en strategieën getest worden om afgifte te verbeteren, hetgeen de werkzaamheid van eiwitten als medicijn zal verbeteren.

  Helse buren. Van ontruiming naar oplossing bij woonoverlast 
  Mr. dr. M. (Michel) Vols (m), RUG – Rechtsgeleerdheid 
  Veel mensen ondervinden woonoverlast. Verhuurders en rechters proberen de overlast aan te pakken met behulp van ontruiming. Dit is niet oplossingsgericht. Ontruiming kan pas laat worden ingezet, is duur en verplaatst problemen. In dit project wordt een alternatieve aanpak ontwikkeld waarbij slachtoffers eerder worden geholpen en overlastveroorzakers niet dakloos raken.

  Gebaren in gezicht 
  Dr. C.L.G. (Connie) de Vos (v), RU/MPI – Taalkunde 
  In spontane gesprekken gebruiken gebaarders niet alleen hun handen, maar ook hun lichaamsbewegingen en gezichtsuitdrukkingen. Door een vergelijking tussen de Nederlandse gebarentaal en de jonge gebarentaal Kata Kolok, wordt bepaald wat de oorsprong en functies van deze gezichtsuitdrukkingen zijn. In dit onderzoek worden opnames van spontane gebarentaalconversaties geannoteerd en geanalyseerd.

  Meer gelijkheid voor vreemdelingen? 
  Mr. dr. K.M. (Karin) de Vries (v), VU – Staats- en bestuursrecht 
  Beschermt het recht vreemdelingen tegen ongelijke behandeling op grond van hun nationaliteit? Of zijn zij buitenstaanders voor wie het recht op gelijke behandeling niet geldt? In dit onderzoeksproject wordt onderzocht wat de rol van nationaliteit is in het non-discriminatierecht.

  Hart der Duisternis: donkere materie ontrafeld 
  Dr. J. (Jordy) de Vries (m), FOM-Nikhef – Natuurkunde 
  Er bestaan sterke aanwijzingen dat ons heelal gedeeltelijk bestaat uit donkere materie. Dit onderzoek ontwikkelt nieuwe theoretische methodes om botsingen tussen Donkere Materie en atoomkernen te beschrijven. Het doel is om de mysterieuze aard van Donkere Materie te ontrafelen.

  W

  Nieuwe rol voor receptoren in kanker 
  Dr. G.J.P. (Gerard) van Westen (m), UL – LACDR/Cluster Drug & Target Discovery 
  Sterfte door kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat zogenaamde receptoren vaak veranderd aanwezig zijn in kankerweefsels. Receptoren zijn de belangrijkste klasse van ‘target eiwitten’ waarop medicijnen in andere ziektes aangrijpen. In dit ‘computational’ project wordt de rol van receptoren in kankergroei onderzocht en benut.

  Inzicht in industriële katalysatoren 
  Dr. G.T. (Gareth) Whiting, (m), UU – Anorganische Chemie en Katalyse 
  Katalysatoren en hun rationale ontwerp zijn van doorslaggevend belang bij de vergroting van de doelmatigheid in het produceren van middelen voor alledaags gebruik, zoals transportbrandstoffen en chemicaliën. In dit project worden geavanceerde middelen gebruikt om de processen in katalysatoren op industriële schaal tot in detail te doorgronden. Met deze inzichten kan het ontwerp van deze katalysatoren verbeterd worden.

  Gender in de heilige ruimte: vrouwennetwerken, begunstiging en rituele beleving in vroegchristelijke bedevaarten 
  Dr. E. S. (Marlena) Whiting (v), UvA – Archeologie 
  Veel van de vroegste christelijke pelgrims naar het Heilige Land waren vrouwen. Hun verhalen zijn tot vandaag de dag bewaard gebleven, maar wetenschappers hebben tot nu toe nog niet overwogen hoe hun sekse hun ervaringen gevormd heeft. In dit project zal onderzocht worden hoe vrouwen op bedevaart gingen en hoe ze hun ontmoeting met het heilige ervoeren in de vroegchristelijke eeuwen.

  De kolenenclave in beeld: de soevereine positie van bedrijven in Centraal Mozambique 
  Dr. N. (Nikkie) Wiegink (v), UU - Culturele Antropologie 
  Transnationale bedrijven worden gezien als een duurzaam alternatief voor ontwikkelingssamenwerking, maar tegelijkertijd lijken zij de rol van de staat te verzwakken. Dit etnografische onderzoek in en om een steenkolenmijn in Mozambique bevraagt hoe deze dynamieken bijdragen aan de soevereine positie van transnationale bedrijven in marginale gebieden van hulpbron-rijke staten.

  Licht in nanometrische openingen persen: een live beeld van eiwitdiffusie in het fotosynthetisch membraan 
  Dr. I.E. (Emilie) Wientjes (v), WUR - Laboratory of Biophysics 
  Planten halen hun energie uit licht, maar de licht intensiteit en kleur variëren sterk gedurende de dag. Tijdens de evolutie hebben planten mechanismen ontwikkeld om onder deze fluctuerende condities goed te kunnen groeien. De onderzoekers zullen deze mechanismen met moleculaire precisie bestuderen. Daarvoor zal een geavanceerde microscopische techniek ontwikkeld worden.

  Het Griekse paleis van Helena van Troje 
  Dr. C.W. (Corien) Wiersma (v), RUG – Archeologie 
  In Griekenland (Ayios Vasilios) zijn resten gevonden van het paleis van koning Menelaüs en de schone Helena. Het urbanisatieproces van de paleisnederzetting wordt onderzocht door middel van geofysische en veld survey. De resultaten worden gebruikt voor het onderzoeken van de opkomst van Bronstijd paleisstaten, en de bescherming van de vindplaats.

  Controle over recombinatie: nieuwe strategieën voor reverse breeding 
  Dr. T.G. (Erik) Wijnker (m), WUR – Plantenwetenschappen 
  Nieuwe plantenrassen ontstaan door planten te kruisen en in het nakomelingschap planten te selecteren met nieuwe combinaties van eigenschappen. In dit onderzoek wordt gericht gezocht naar nieuwe, snelle en efficiënte manieren om controle te verwerven over het grotendeels toevallige proces van overerving van eigenschappen met als doel een efficiëntere plantenveredeling. 

  Z

  Real-time onderzoek op nanoschaal van synthese in de vloeibare fase van zeolietkatalysatoren 
  Dr. ir. J. (Jovana) Zecevic (v), UU - Inorganic Chemistry and Catalysis 
  Het maken van verbeterde en nieuwe katalysatoren is nodig om meer en hogere kwaliteit brandstoffen te verkrijgen. Om te weten wat er gebeurt wanneer katalysatoren gemaakt worden, willen onderzoekers voor de eerste keer dit proces in ‘real time’ op nanometerschaal volgen.

  Hoe wordt onze perceptie gevormd door ons handelen? 
  Dr. F. (Fleur) Zeldenrust (v), Radboud Universiteit Nijmegen – Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag 
  We bewegen ons lichaam in reactie op onze ervaringen en onze ervaringen worden beïnvloed door hoe we ons lichaam bewegen. De wetenschappers onderzoeken deze wisselwerking met behulp van wiskundige modellen en computersimulaties, met de snorharen van knaagdieren als modelsysteem.

  Naar realistische voorspellingen voor nieuwe-fysica zoektochten met de LHC 
  Dr. L. (Lisa) Zeune (v), FOM-Nikhef – Natuurkunde 
  Waaruit bestaat het Universum? Wat is donkere materie? De Large Hadron Collider wil deze vragen beantwoorden door te zoeken naar nieuwe fysica. Deze zoektocht is slechts mogelijk door realistische en nauwkeurige theoretische voorspellingen voor nieuwe-fysica processen. Deze worden in dit project gedaan.

  Bacteriën werken op je longzenuwen 
  Dr. M.A.D. (Marieke) van Zoelen (v), UMCU - Immunologie 
  Bacteriële longsepsis is een levensbedreigende infectieziekte. De onderzoekers bestuderen de ontstekingsreflex in de long door vast te stellen hoe zenuwuiteindjes in de long bacteriën kunnen herkennen en vervolgens de schadelijke longontsteking afremmen en, tenslotte, hoe dit als aangrijpingspunt voor een nieuwe behandelingsstrategie in de strijd tegen longsepsis gebruikt kan worden. 

 • Aard- en Levenswetenschappen

  Licht in nanometrische openingen persen: een live beeld van eiwitdiffusie in het fotosynthetisch membraan 
  Dr. I.E. (Emilie) Wientjes (v), WUR - Laboratory of Biophysics 
  Planten halen hun energie uit licht, maar de lichtintensiteit en kleur variëren sterk gedurende de dag. Tijdens de evolutie hebben planten mechanismen ontwikkeld om onder deze fluctuerende condities goed te kunnen groeien. De onderzoekers zullen deze mechanismen met moleculaire precisie bestuderen. Daarvoor zal een geavanceerde microscopische techniek ontwikkeld worden.

  Waardevol chemisch erfgoed uit de genen van planten 
  Dr. M.H. (Marnix) Medema (m), WUR - Bioinformatics Group 
  Planten produceren allerlei waardevolle stoffen die toegepast worden als medicijnen, insecticiden en voedseladditieven. Het vermogen om deze stoffen te produceren ligt opgeslagen in hun genen. Door slimme computeralgoritmes te ontwerpen willen de onderzoekers deze genen en hun onderlinge relaties in kaart brengen, om zo efficiënter nieuwe producten te kunnen ontwikkelen.

  Vastleggen kortstondige bedreigingen van het aardmagneetveld 
  Dr. L.V. (Lennart) de Groot, (m), UU - Paleomagnetic laboratory 
  Het aardmagneetveld beschermt tegen kosmische straling die bijvoorbeeld de communicatie met vliegtuigen en satellieten kan storen. De veldsterkte is het afgelopen millennium 25% afgenomen, maar hoe het aardmagneetveld zich op korte tijdschalen precies gedraagt is onbekend. Ik stel voor om dit gedrag op een nieuwe manier in kaart te brengen.

  Kijken waar ik ben: visuele waarneming tijdens navigatie 
  Dr. J. (Jasper) Poort (m), NIN - Vision and Cognition 
  Hoe verwerken onze hersenen selectief de meest relevante zintuigelijke indrukken wanneer we ons door de wereld bewegen? Om dit te begrijpen zal de onderzoeker de koppeling bestuderen tussen hersengebieden die visuele informatie verwerken en het navigatiesysteem in onze hersenen.

  Hoe chromatine modificaties de agressiviteit van veroorzakers van plantenziekten bepalen 
  Dr. M.F (Michael) Seidl (m), WUR – Laboratory of Phytopathology 
  Erfelijke eigenschappen worden niet alleen genetisch bepaald, door de DNA volgorde, maar ook epigenetisch, via omkeerbare aanpassingen aan het DNA. Veroorzakers van plantenziekten veranderen hun erfelijke eigenschappen snel om herkenning door de gastheer te ontlopen. De onderzoeker wil bepalen hoe epigenetische veranderingen aan het DNA van ziekteverwekkers hun agressiviteit beïnvloedt.

  Invloed van lawaai op verwerking van visuele en ruimtelijke informatie 
  Dr. W. (Wouter) Halfwerk (m), UL - Institute of Biology 
  Dieren hebben last van menselijk lawaai, maar de precieze beïnvloeding is nog onduidelijk. Ik ga koolmezen laten zoeken naar prooien en kijken hoe lawaai de visuele en ruimtelijke informatieverwerking verstoort. Met dit onderzoek kunnen we beter begrijpen hoe soorten zich kunnen aanpassen en hoe ze beschermd moeten worden tegen lawaai vervuiling.

  Cannabissysteem in hersenen en aanleg voor (vroege) kwetsbaarheid 
  Dr. P. (Piray) Atsak (v), Radboudumc – Cognitive Neuroscience 
  Een gezonde ontwikkeling van de hersenen is geworteld in de kwaliteit van onze relaties met vroege verzorgers. Kinderverwaarlozing of -mishandeling kan kwetsbaarheid voor psychiatrische ziekten creëren. Ik zal onderzoeken hoe het endogene cannabissysteem in de hersenen is betrokken bij de langetermijneffecten van vroege verwaarlozing op hersenfunctie en emotioneel gedrag.

  Het trauma-resistente brein 
  Dr. M.J.A.G. (Marloes) Henckens (v), Radboudumc – Department of Cognitive Neuroscience 
  Post-traumatische stress stoornis (PTSS) is een ernstige ziekte die ontstaat na blootstelling aan een trauma. Echter niet alle mensen die een trauma meemaken ontwikkelen deze ziekte. De onderzoekers zullen de reactie van het PTSS-gevoelige en –resistente brein op trauma vergelijken om nieuwe inzichten voor behandeling te verkrijgen.

  In stress leert men zijn vrienden kennen 
  Dr. N.J. (Neeltje) Boogert (v), WUR – Dierwetenschappen 
  Dieren verschillen, net zoals wij, in de hoeveelheid en sterkte van hun sociale contacten. Kunnen vroege levenservaringen latere netwerkposities voorspellen? De onderzoekster zal kuikens aan competitie en voedselschaarste blootstellen, en meten hoe deze stressfactoren het latere sociale leven van de vogels beïnvloeden. Dit onderzoek zal helpen sociaal dierengedrag te verklaren.

  Het doorgronden van symbiotische stikstofbinding 
  Dr. W (Wouter) Kohlen (m), WUR – Laboratorium voor Moleculaire Biologie 
  Signaalstoffen van symbiotische stikstofbindende-bodembacteriën induceren celdelingen in de wortels van sommige planten. Opvallend genoeg gebeurt dit door activatie van een signaleringsnetwerk dat alle planten hebben. Ik ga uitzoeken waarom celdelingen in de wortels van sommige planten wel en andere niet door deze bodembacteriën geïnduceerd worden.

  Intravitaal in beeld brengen van stamcellen om de cellulaire processen bloot te leggen die colorectale weefselhomeostase en tumorvorming aansturen 
  Dr. S.I.J. (Saskia) Ellenbroek (v), Hubrecht Instituut 
  Onze darmwand wordt continue ververst door stamcellen die dagelijks delen. Deze stamcellen blijken te strijden om de beste plek. De onderzoekers gaan deze stamcelstrijd nu in kaart brengen door te filmen in darmen met gezonde cellen en cellen met kankerveroorzakende mutaties.

  Vette vertroosting van een gestresst brein 
  Dr. F.J. (Frank) Meye (m), UMCU – BCRM 
  Na stress eten veel mensen junkfood om te ‘ontstressen’. In een samenleving met een overdaad aan stress en eten, verhoogt dit echter de kans op obesitas. Dit onderzoek meet elektrische signalen tussen specifieke hersengebieden betrokken bij voedselbeloning, om te kijken hoe stress dit systeem zodanig beïnvloedt zodat we gaan overeten.

  Regulatie van eiwitstabiliteit in het brein 
  Dr. M.C. (Cristina) Gontan Pardo (v), Erasmus MC – Developmental Biology 
  Eiwitten worden continu aangemaakt en afgebroken om de juiste hoeveelheid en verhouding te waarborgen, ook in onze hersenen. De onderzoekers bestuderen een enzym dat eiwitten afbreekt om beter te begrijpen wat het doet in de hersenen en waarom mutaties in zulke enzymen tot mentale retardatie leiden

  Resistente schimmels 
  Dr. E (Eveline) Snelders (v), WUR 
  Aspergillus fumigatus is de belangrijkste oorzaak van invasieve aspergillose bij patiënten met een verminderde afweer. Er is een sterke toename gevonden van Aspergillus stammen die resistent zijn tegen antischimmelmiddelen. De mortaliteit bij deze patiënten is daardoor meer dan 90%. In mijn onderzoek worden de factoren onderzocht die resistentie veroorzaken.

  Gedrag en moleculaire signatuur van neurale stamcellen en veranderingen die tijdens veroudering optreden 
  Dr. B.A. (Benedetta) Artegiani (v), KNAW – Hubrecht Instituut 
  Stem cells in the brain produce neurons throughout life. However, distinct subtypes of neural stem cells could contribute differently to this process. I will distinguish those different subtypes, study their behaviour, identify molecules responsible for their specific functions and I will investigate how those properties are changed with aging.

  Bepalen van de mechanismen van TAD-formatie en hun rol in transcriptieregulatie  
  Dr. J.G. (Joke) van Bemmel (v), Erasmus MC, Reproduction and Development 
  Aan/uit zetten van genen wordt beïnvloed door interacties met andere stukken DNA. Door breuken in DNA, Zoals in kanker cellen, komt een gen in een nieuwe omgeving terecht en krijgt het andere contacten. De onderzoekers gaan analyseren of de nieuwe omgeving effect heeft op het aan/uit zetten van dat gen.

  Tropisch bos in multifunctionele landschappen 
  Dr. M.W.M. Lohbeck (v), WUR 
  Tropisch bos bestaat voornamelijk nog in landschappen die door mensen zijn getransformeerd. In een dynamisch bos-landbouwgebied in Zuid-Mexico onderzoek ik onder welke milieu-, levensomstandigheden en landgebruikstypen dit bos behouden wordt en bijdraagt aan zowel bescherming van biodiversiteit, als aan het levensonderhoud van lokale boeren.

  Epigenetica van afweercellen in de hersenen 
  Dr. S.M. Kooistra (v), RUG, Dept. Neuroscience 
  Microglia cellen vormen het immuunsysteem van de hersenen en beschermen het brein tegen infecties en hersenschade. Verstoorde microglia activiteit is betrokken bij ziektes van het brein, waaronder neurodegeneratieve aandoeningen en cognitieve stoornissen. In dit onderzoek wordt de verstoring van microglia functies onderzocht op epigenetisch niveau met als einddoel het ontwikkelen van interventies.

  Overeenstemming tussen klimaat en regionaal zeespiegel verandering 
  Dr. B. (Bas) de Boer (m), UU – Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht (IMAU) 
  In de komende eeuw zullen de ijskappen op Antarctica en Groenland een significante bijdrage leveren aan de stijging van de zeespiegel. In dit project simuleer ik het klimaat, de ijskappen en de regionale zeespiegel tegelijk voor het Laat Pliocene, om de gevolgen van een warmer klimaat beter te begrijpen.

  Hoe beïnvloeden veroudering en sociaal gedrag elkaar? 
  Dr. M. (Martijn) Hammers (m), RUG – Wiskunde en Natuurwetenschappen 
  Ouders die geassisteerd worden door familieleden hoeven zelf minder te investeren in het ouderschap. De onderzoeker bepaalt of deze assistentie de veroudering van de ouders vertraagt in een wilde populatie dieren. Vervolgens worden wiskundige modellen ontwikkeld om de invloed van veroudering op sociaal gedrag te voorspellen.

  Bodembeestjes en schimmeldraadjes: natuurherstel onder de zoden 
  Dr. E (Elly) Morriën (v) UvA – IBED 
  Natuurherstel op voormalige landbouwgronden is duur, langzaam en leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Mijn onderzoek richt zich op de rol van het bodemleven in ecosysteemontwikkeling tijdens natuurherstel op voormalige akkers met als doel inzicht te verkrijgen in secundaire successie en methoden te vinden waarmee natuurherstel succesvoller wordt.

  Detecteren van het onzichtbare waterafvoerputje: verdamping 
  Dr. Ir. A.M.J. (Miriam) Coenders (v), TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen 
  Kennis over de grootste waterverbruiker: de verdamping, is essentieel voor o.a. overstromings- en droogtevoorspellingen. Verrassend genoeg is deze kennis beperkt door observatiemoeilijkheden en -kosten. Deze studie heeft als doel de kennis over het verdampingproces te vergroten middels innovatieve verdampingsmetingen met glasvezelkabel en isotopen.

  Modelleren van retentie van smeltwater in de Groenlandse ijskap 
  Dr. S.R.M. (Stefan) Ligtenberg (m), UU – Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht (IMAU) 
  In de Groenlandse sneeuwlaag is recent een waterlaag ontdekt, met twee keer de oppervlakte van Nederland, die zorgt voor een vertraagde bijdrage van smeltwater aan zeespiegelstijging. In dit project ontwikkel ik een gekoppeld sneeuw-smeltwatermodel om de stroming van vloeibaar water van het oppervlak, door deze waterlaag, richting oceaan te simuleren.

 • Chemische Wetenschappen

  Bestrijden van multidrug-resistente bacteriën 
  Dr. A. A. (Andreas) Bastian (m) RUG - Faculty of Mathematics and Natural Sciences 
  De toename van bacteriële resistentie tegen antibiotica en het feit dat de ontwikkeling van antibiotica bedrijfseconomisch onaantrekkelijk is, veroorzaken een bedreiging voor patiënten die geïnfecteerd zijn met multidrugresistente bacteriën. Het voorgestelde onderzoek richt zich op de ontdekking van kandidaatmedicijnen die resistentie tegen carbapenems, de laatste redmiddelen tegen bacteriën, omzeilen.

  Een nieuw supramoleculair systeem voor membraanfusie en biosensoren  
  Dr. A.L. (Aimee) Boyle (v), UL - Leiden Institute of Chemistry 
  Ik zal, van eenvoudige bouwstenen, een nieuw supramoleculair systeem ontwerpen dat twee functies vervuld. Het kan helpen om membraanfusie, een cruciaal proces in ons lichaam, te begrijpen. Het kan ook gebruikt worden als een biosensor om vervuiling te detecteren in waterbronnen.

  Nieuwe peptides voor food, farma en functionele materialen 
  P.W.J.M. (Pim) Frederix (m), RUG - Institute for Biomolecular Sciences and Biotechnology 
  Recente ontwikkelingen op het gebied van computertechnologie maken het nu mogelijk om biomaterialen te ontdekken door middel van simulaties. Zo kunnen onderzoekers biologisch afbreekbare kleine eiwitten (peptides) vinden die spontaan nanostructuren vormen. Dit kan toegepast worden in cosmetica, voedingsmiddelen of biomedische industrie voor een betere textuur zonder niet-natuurlijke additieven.

  Intacte Eiwitanalyse (IPA) 
  Dr. A.F.G. (Andrea) Gargano (m), UvA - Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) 
  Het project heeft tot doel een geautomatiseerd meertraps analytisch systeem te ontwikkelen voor de scheiding en karakterisering van intacte eiwitten. Door gelelektroforese, meerdimensionale vloeistofchromatografie en massaspectrometrie met elkaar te koppelen ontstaat een automatisch systeem, waarmee verschillende verschijningsvormen van eiwitten in kaart gebracht kunnen worden.

  De moleculaire interacties waarmee Mps1 celdeling kan beschermen 
  Dr. Y. (Yoshitaka) Hiruma (m), NKI 
  During cell division, a parent cell divides into two daughter cells, which share the 23 pairs of chromosomes. My research aims to investigate the structure and function of Mps1, which checks the chromosome separation.

  Structuur, functie en mechanism van Pnu-type transporters 
  Dr. M. (Michael) Jaehme (m), RUG - Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute 
  Dit voorstel richt zich op de fundamentele vraag hoe bacteriële cellen vitamines opnemen. Kennis van dit proces kan gebruikt worden om aangrijpingspunten voor nieuwe antibiotica te vinden, en om nieuwe productiemethoden voor high-value chemicals te ontwikkelen.

  De katalysatoren uit de natuur verbeterd: nieuwe vitaminen voor enzymen 
  Dr. C. E. (Caroline) Paul (v), TU Delft - Biocatalysis 
  Nature’s catalysts, enzymes, are extraordinary at performing chemical reactions. These enzymes require expensive and unstable vitamin derivatives to catalyse reactions. Through the combination of chemistry and biology, researchers will produce new and improved vitamin B3 derivatives to enhance the use of enzymes for industrial applications.

  Naar design voor poreuze architecturen 
  Dr. B. (Beatriz) Seoane (v), TU Delft - Chemical Engineering 
  Although nanostructured porous materials are widely used in industry, the development of tools to control their shape is still in its infancy. The researchers will use state-of-the-art tools largely unexplored in porous materials synthesis to allow their manufacture with predesigned architecture, thus optimizing utilization.

  Kunstmatige cellen laten groeien 
  Dr. ir. E. (Evan) Spruijt (m), RU – Instituut voor Moleculen en Materialen 
  Alles wat leeft bestaat uit cellen, maar deze ogenschijnlijk eenvoudige bouwstenen zijn chemisch zeer complex. In dit onderzoek worden drie soorten kunstmatige cellen gemaakt, die net als levende cellen zelfstandig kunnen groeien voordat ze zich delen. Nabootsen van celgroei in kunstmatige cellen helpt ons beter begrijpen hoe levende cellen werken.

  Inzicht in industriële katalysatoren 
  Dr. G.T. (Gareth) Whiting, (m), UU – Inorganic Chemistry and Catalysis 
  Catalysts and their rational design are of vital importance to improve the efficiency in the production of many of our everyday needs, such as transportation fuels and chemicals. This project aims to use advanced tools to understand processes in industrial-scale catalysts in detail. This will shed light on how to improve their design.

  Real-time onderzoek op nanoschaal van synthese in de vloeibare fase van zeolietkatalysatoren 
  Dr. ir. J. (Jovana) Zecevic (v), UU - Inorganic Chemistry and Catalysis 
  Het maken van verbeterde en nieuwe katalysatoren is nodig om meer en hogere kwaliteit brandstoffen te verkrijgen. Om te weten wat er gebeurt wanneer katalysatoren gemaakt worden, willen onderzoekers voor de eerste keer dit proces in ‘real time’ op nanometerschaal volgen.

 • Exacte wetenschappen

  Energetica van melkwegstelsels: naar een nieuw beeld van de ontstaansgeschiedenis van kosmische structuren 
  Dr. H. (Hiroki) Akamatsu (m), SRON 
  Mijn doel is om te werken aan de grenzen van de röntgenastronomie. Ik doe dat door astronomische waarnemingen met de Japanse Astro-H satelliet en door bij te dragen aan de technologie die een nog beter instrument mogelijk maakt in ESA's Athena satelliet.

  Nu is de tijd: timingverificatie voor veiligheidskritische meervoudige kernen 
  Dr. ir. S.J.A. (Sebastian) Altmeyer (m), UvA – Informatics Institute 
  Safety-critical computer systems embedded into cars or air-planes must work correctly, as a single failure or a wrong timing may have catastrophic consequences and cost lives. This research aims at guaranteeing the correct timing behaviour of such safety-critical systems for modern processor architectures by devising new mathematical models and tools.

  Het groeiproces waarmee de snelst roterende sterren van het heelal gevormd worden in kaart brengen 
  Dr. A.M. (Anne) Archibald (v), UvA - Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde 
  Door de overdracht van materie van een begeleidende ster draaien sommige sterren, zogeheten "milliseconde pulsars", honderden keren per seconde rond. De details van dit proces zijn niet precies bekend. Met behulp van radio-, optische-, röntgen- en gamma-telescopen ga ik op zoek naar de oorsprong van zulke systemen.

  Inventarisatie van grote moleculen in protoplanetaire schijven 
  Dr. A. (Alessandra) Candian (v), UL – Leiden Observatory 
  Which are the key ingredients for the evolution of life on planets? Are these ingredients already available in regions where planet will form? I will investigate these questions modelling the life and death of large and smaller carbon-based molecules in space.

   Numerieke analyse van niet-lineaire stochastische partiële differentiaalvergelijkingen 
  Dr. ir. S.G. (Sonja) Cox (v), UvA - Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde 
  Vele processen in de natuurwetenschappen worden beschreven door (niet-lineaire) stochastische partiële differentiaalvergelijkingen. Voor deze vergelijkingen bestaan geen expliciete oplossingen. Daarom zijn numerieke benaderingen nodig om inzicht te krijgen in het achterliggende proces. Doel van mijn onderzoek is te laten zien dat zulke benaderingen op efficiënte wijze gemaakt kunnen worden.

  Nieuwe grenzen in het ontwerp van roosters 
  Dr. D.N. (Daniel) Dadush (m), CWI - Theoretical Computer Science 
  Lattices, i.e. regular spatial arrangements of points, have many applications. For instance, wireless cellphone messages use noise tolerant lattice encodings and internet communications can be secured by hiding messages within high dimensional lattices. In this proposal, computer scientists will design new cutting edge methods for efficiently utilizing lattice structure in such applications.

  Het heelal bestuderen met de langste golflengten 
  Dr. F. (Francesco) de Gasperin (m), UL – Sterrewacht Leiden 
  Clusters van wegstelsels zijn de grootste en meeste massieve structuren in het heelal. Om de eigenschappen van clusters in kaart te brengen en hun ontstaansgeschiedenis beter te begrijpen zal het voorgestelde project gebruik maken van LOFAR, ''the Low Frequency Array'', een revolutionaire nieuwe Europese radiotelescoop die in Nederland ontwikkeld is.

  Vervormingen in de Poissonmeetkunde 
  Dr. I.T. (Ioan) Marcut (m), RU - IMAPP 
  Hoe voorwerpen vervormd kunnen worden en wat hun vervorming beperkt is fundamenteel in de meetkunde. Een vel papier kan veel vormen aannemen, maar niet het oppervlakte van een bol. Dit project bestudeert vervormingen in de Poissonmeetkunde, de wiskundige taal van de klassieke mechanica.

  Wat en waar: visuele representaties van concepten leren in context 
  Dr. T.E.J. (Thomas) Mensink (m), UvA – Informatics institute 
  Dagelijks worden er miljoenen foto’s gemaakt, om die automatisch te kunnen indexeren, classificeren en analyseren is het noodzakelijk om de foto’s te vertalen naar een voor mensen begrijpelijke taal. Dit voorstel onderzoekt combinaties en relaties tussen verschillende objecten, scenes en personen in een beeld om zo begrijpelijke vertalingen te genereren.

  De grondslagen van snijdende vlakken opnieuw beschouwd: toenadering van theorie en praktijk 
  Dr. M. (Marco) Molinaro (m), TU Delft – Applied Math Department
  Mixed-Integer Linear Programming (MILP) is a widely used tool for decisionmaking with huge economical and societal impact. Here I propose methods for improving the efficiency of solving MILPs, which has the potential of increasing the applicability and accuracy of the models used in several areas.

  De wetten van de aard van data vastleggen 
  Dr. H.F. (Hannes) Mühleisen (m), CWI - Database Architectures Group 
  Het Big Data analyse proces kan sterk verbeterd en versneld worden als een Data Management System statistische en analytische modellen centraal stelt. De wetenschappelijke uitdaging is om deze modellen te gebruiken als vervanging voor en data opslag en bij beantwoording van vragen met voldoende garanties voor de nauwkeurigheid.  

  Het wiskundig begrijpelijk maken van grote netwerken 
  Dr. G. (Guus) Regts, (m), UvA – Wiskunde 
  Om met behulp van wiskunde hele grote netwerken zoals Facebook en het internet zelf te kunnen analyseren, hebben onderzoekers het concept van graaflimieten ontwikkeld. In dit project ga ik graaflimieten bestuderen aan de hand van modellen uit de statistische mechanica.

  Minder verwarring bij dynamische gegevens 
  Dr. ir. K.A.B. (Kevin) Verbeek (m), TUE – Wiskunde en Informatica 
  Om goed weer te geven hoe dynamische gegevens veranderen, moeten kleine veranderingen in de data leiden tot kleine veranderingen in de weergave. Een geschikte theorie voor dat soort stabiele algoritmen ontbreekt echter. De onderzoeker zal de theoretische aspecten van stabiele algoritmen onderzoeken en deze toepassen op praktische problemen.

 • Geesteswetenschappen

  Descartes op de proef gesteld: Tegengeluiden in de Gouden Eeuw 
  Dr. H.T. (Han Thomas) Adriaenssen (m), RUG – Filosofie 
  In de zeventiende eeuw braken Descartes en zijn volgers met het Middeleeuwse wereldbeeld. Maar hun pogingen tot vernieuwing werden permanent op de proef gesteld door conservatieve denkers. Dit project onderzoekt hoe zij uitdagingen formuleerden voor nieuwe theorieën, en zo een belangrijke bijdrage leverden aan filosofische ontwikkelingen in de Gouden Eeuw.

  Spraakwaarneming gedreven door context 
  Dr. M. (Martijn) Baart (m), UvT – Taalkunde 
  De context waarin we spraak waarnemen helpt ons om de klanken correct te interpreteren. Dit onderzoek richt zich op het samenspel tussen ons lexicon (een inventaris van bestaande woorden), ons vermogen tot liplezen (de interpretatie van de bewegende mond van de spreker) en semantiek (onze kennis over woordbetekenis) tijdens spraakwaarneming.

  De surrealistische middeleeuwen 
  Dr. T.M. (Tessel) Bauduin (v), RU – Kunstgeschiedenis en architectuur 
  Gedurende de vorige eeuw zijn de Middeleeuwen steeds herontdekt, ook door Surrealisten zoals Dalí. Dit project onderzoekt hoe en waarom de Surrealisten middeleeuwse kunst, zoals van Jeroen Bosch, waardeerden en inzetten om zich als nieuw en modern te profileren.

  Homerus' taal ontrafeld 
  Dr. L.C. (Lucien) van Beek (m), UL – Taalkunde 
  Homerus, de oudste Griekse dichter, componeerde zijn epische verhalen in een kunstmatige taal. Deze taal is volgens taalkundigen ontstaan als mengsel van meerdere Griekse dialecten. Dit project analyseert de herkomst van schijnbare dialectvormen met een nieuw model van taalverandering, en wil zo aantonen dat Homerus slechts één dialect gebruikte.

  Ongewone vertellers in hedendaagse fictie 
  Dr. M. (Marco) Caracciolo (m), RUG – Literatuurwetenschap 
  Waarom waarderen we romans die verteld worden door een psychopaat? Dit project onderzoekt hoe hedendaagse lezers omgaan met de ‘ongebruikelijkheid’ van dit soort vertellers; het identificeert een breed scala aan interpretatieve strategieën die lezers gebruiken in hun omgang met de cognitieve en ethische afstand tussen henzelf en fictieve personages.

  Waarom leiden sommige epidemieën tot haat? Een onderzoek naar de invloed van economische ongelijkheid op de omvang van schuld, veroordeling, haat en geweld na vroegmoderne epidemieën in de noordelijke Lage Landen 
  Dr. D.R.C. (Daniel) Curtis (m), UU – Geschiedenis 
  Epidemieën hebben door de eeuwen heen geleid tot haat en angst: van de Zwarte Dood en cholera tot HIV/AIDS en Ebola. Maar epidemische ziekten kunnen ook een verbindende kracht zijn voor gemeenschappen. In dit project worden de redenen achter uiteenlopende sociale reacties onderzocht door te kijken naar de pest in de vroegmoderne Lage Landen. 

  Wegen naar vrijheid: hoe Surinaamse stadsslaven hun lot verbeterden 
  Dr. K.J. (Karwan) Fatah-Black (m), UL – Geschiedenis 
  Ondanks onmenselijk zware omstandigheden wisten sommige slavenfamilies in Paramaribo op eigen kracht hun lot te verbeteren. Historici hebben vaak alleen oog voor plantageslavernij en grootschalig verzet. Dit project belicht hoe veelal vrouwelijke stadsslaven via persoonlijke relaties, handel en zelfs rechtszaken wegen naar vrijheid vonden voor zichzelf en hun familie.

  Tussen de regels lezen 
  Dr. A.S. (Antske) Fokkens (v), VU – Taalkunde 
  De manier waarop informatie wordt weergegeven kan onze beeldvorming beïnvloeden. Onderzoekers gebruiken automatische tekstanalyse om te ontdekken hoe verschillende bronnen mensen beschrijven. Welke eigenschappen en daden worden vaak samen genoemd? Hoe kunnen wetenschappers van andere vakgebieden deze informatie gebruiken om beeldvorming te onderzoeken?

  Profijtelijk dichterschap in de Republiek (1550-1750) 
  Dr. N. (Nina) Geerdink (v), RU – Literatuurwetenschap 
  De literaire elite kijkt meestal argwanend naar bestsellerauteurs. Dat was in de vroegmoderne tijd niet anders: auteurs met literaire ambities lieten zich erop voorstaan dat ze niet voor geld, maar voor de eer schreven. Dit onderzoek prikt door die houding heen en toont juist de verdienmogelijkheden van vroegmoderne Nederlandse auteurs.

  De taal van moderniteit: de Maleise volkstaal in Indonesië voor de onafhankelijkheid 
  Dr. T.G. (Tom) Hoogervorst (m), KITLV – Literatuurwetenschap 
  Dit project onderzoekt de volkstaal van de stedelijke middenklasse in Nederlands-Indië; het zogenaamde ‘laag-Maleis’. In deze taal schreven niet-Europeanen over zichzelf en hun levenswereld. Ik analyseer een recentelijk gedigitaliseerd boeken- en krantencorpus en demonstreer hoe de studie van taal nieuwe inzichten geeft in het dagelijks leven in een multiculturele maatschappij.

  Architectuur ervaren: 1750-1815 
  Dr. S.D. (Sigrid) de Jong (v), UL – Kunstgeschiedenis en architectuur
  Hoe je een gebouw ervaart met je hele lichaam en al je zintuigen werd in de achttiende eeuw voor het eerst verwoord. Dit project onderzoekt welke sturende rol architectuurervaring gaat spelen in beschrijvingen, theorieën en de ontwerppraktijk, in de twee belangrijkste culturele centra van die periode: Parijs en Londen.

  Zien is geloven: vrouwelijk islamitisch leiderschap en visuele communicatie in Zuidoost-Azië  
  Dr. D. (David) Kloos (m), KITLV – Area studies 
  Vrouwelijke islamitische leiders worden steeds belangrijker. Onderzoek op dit terrein beperkt zich doorgaans tot de rol van vrouwen in de islamitische schriftelijke traditie. Dit project onderzoekt hoe vrouwelijke leiders in Zuidoost-Azië gebruikmaken van visuele beelden en op deze manier dominante genderverhoudingen binnen de islam ter discussie stellen.

  Segregatie of integratie? Internetgebruik jeugdige asielzoekers en expats vergeleken 
  Dr. K.H.A. (Koen) Leurs (m), UU – Media studies 
  Jeugdige asielzoekers en expats hebben digitaal contact met hun thuisland en aankomstland. Ik vergelijk ervaringen van jonge Somaliërs, Syriërs, Amerikanen en Indiërs in Nederland om te achterhalen of internet gebruik leidt tot segregatie of integratie. Het onderzoek omvat interviews, online en offline observaties en analyseert smartphones als een broekzakarchief met betekenisvolle foto’s.

  Oorlogslandschappen in de Romeinse literatuur 
  Dr. B.L. (Bettina) Reitz-Joosse (v) – Literatuurwetenschap 
  ''Veni, vidi, vici,' zei Caesar: 'ik kwam, zag, en overwon.' Maar hoe keken andere Romeinen terug op al die oorlogen? Ik zal laten zien hoe Romeinse schrijvers betekenis verleenden aan slagvelden en zo bijdroegen aan maatschappelijke gedachtevorming rond mens, geweld, en natuur.

  Taal leren van voorspellingen 
  Dr. J.C. (Jacolien) Van Rij-Tange (v), RUG – Taalkunde 
  Waar voornaamwoorden zoals 'hij' of 'zij' naar verwijzen verandert van zin tot zin. Dit project past de leertheorie van Rescorla en Wagner toe op de verwerving van voornaamwoorden. Het centrale idee van deze theorie is dat kinderen leren van foute voorspellingen. Het project combineert experimenten, corpusonderzoek en computationeel modelleren.

  De ethische uitdagingen van de revolutie van service robots 
  Dr. A. (Aimee) Robbins-van Wynsberghe (v), UT – Filosofie 
  The 21st century is predicted to be the century of service robots. Given that design choices impact both the good and bad outcomes of robots, we must ask: Is ethics taken into account in their development and implementation? This Veni project will build a new ethical approach to address the development and implementation of service robots.

  Verantwoord 'nudgen' 
  Dr. P.J. (Philip) Robichaud (m), TUD – Filosofie 
  "Nudges" zijn signalen die ingevoegd zijn in iemands keuzeomgeving en die leiden tot voorspelbare effecten op gedrag. Verdienen personen schuld wanneer ze kwaad veroorzaken en lof wanneer ze een bepaald goed realiseren? Dit project ontwikkelt theorieën die deze vraag aanpakken en een basis vormen voor richtlijnen voor ethisch verantwoord “nudgen”.

  Onvrij door de wereldmarkt - slavernij in Zuid- en Zuidoostazië herbezien 
  Dr. M. (Matthias) van Rossum (m), IISH – Geschiedenis 
  Het Nederlandse slavernijverleden wordt vaak bekeken vanuit een Atlantisch perspectief. Het omvangrijke slavernijverleden in Azië is daardoor onderbelicht gebleven. Dit project toont dat het traditionele beeld van ‘milde’ en ‘niet-economische’ slavernij niet opgaat voor het uitgestrekte VOC-gebied en onderzoekt met VOC-archieven hoe slavenarbeid werd ingezet voor productie voor de wereldmarkt.

  Occasionalisme en secularisatie in de vroegmoderne wetenschap: het afwijzen van goddelijk handelen ten tijde van de wetenschappelijke revolutie begrijpen 
  Dr. A. (Andrea) Sangiacomo (m), RUG – Filosofie 
  In de zeventiende eeuw was de wetenschap nog theologisch gefundeerd, in de achttiende eeuw ogenschijnlijk niet meer. Waarom vond deze verandering plaats? Dit project onderzoekt hoe de secularisering van de wetenschap werd gestimuleerd door de reacties van enkele natuurfilosofen op de "occasionalistische" stelling dat God voortdurend in de natuur ingrijpt.

  Vroeghistorische akkerbouw in het moeras 
  Dr. M. (Mans) Schepers (m), RUG – Archeologie    
  Veel archeologen denken dat akkerbouw in natte gebieden problematisch was. Toch worden bij opgravingen in het terpengebied akkerlagen aangetroffen, evenals een breed scala aan gewassen. In dit project wordt met behulp van plantenresten uit dit kweldergebied, gecombineerd met experimenteel onderzoek, aangetoond dat akkerbouw hier zonder inpoldering mogelijk is.

  Het web van weleer 
  Dr. M. (Michael) Stevenson (m), RUG – Media studies 
  Facebook, Google, Youtube: we gebruiken het web dagelijks, maar weten weinig over hoe het zich ontwikkeld heeft. Dit onderzoek analyseert de webgeschiedenis via de programmeertaal Perl. Het geeft inzicht in de economische, culturele en technologische ontwikkelingen van het historische web en daarmee input voor de ontwikkeling van het toekomstige web.

  Geschiedenis van de meetbare ik 
  Dr. F. (Fenneke) Sysling (v), UU – Geschiedenis 
  Al vanaf de negentiende eeuw meten mensen hun lichaam om meer over zichzelf te weten te komen. Dit onderzoek laat zien hoe mensen deze kwantificering overnamen uit de wetenschap en op individueel niveau toepasten en hoe dit onze identiteit gevormd heeft.

  Gebaren en gezicht 
  Dr. C.L.G. (Connie) de Vos (v), RU/MPI – Taalkunde 
  In spontane gesprekken gebruiken gebaarders niet alleen hun handen, maar ook hun lichaamsbewegingen en gezichtsuitdrukkingen. Door een vergelijking tussen de Nederlandse gebarentaal en de jonge gebarentaal Kata Kolok, wordt bepaald wat de oorsprong en functies van deze gezichtsuitdrukkingen zijn. In dit onderzoek worden opnames van spontane gebarentaalconversaties geannoteerd en geanalyseerd.

  Gender in de heilige ruimte: vrouwennetwerken, begunstiging en rituele beleving in vroegchristelijke bedevaarten 
  Dr. E. S. (Marlena) Whiting (v), UvA – Archeologie 
  Many of the earliest Christian pilgrims to the Holy Land were women. Their stories survive to this day, but scholars so far have not considered how their gender shaped their experiences. This project will investigate how women performed pilgrimage and experienced their encounters with the sacred in the Early Christian centuries.

  Het Griekse paleis van Helena van Troje 
  Dr. C.W. (Corien) Wiersma (v), RUG – Archeologie 
  In Griekenland (Ayios Vasilios) zijn resten gevonden van het paleis van koning Menelaüs en de schone Helena. Het urbanisatieproces van de paleisnederzetting wordt onderzocht door middel van geofysische en veld survey. De resultaten worden gebruikt voor het onderzoeken van de opkomst van Bronstijd paleisstaten, en de bescherming van de vindplaats. 

 • Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP): De de-democratisering van Europese Marktregulering? 
  Dr. M. (Marija) Bartl (v), UVA - Centre for the Study of European Contract Law 
  Door de TTIP te analyseren binnen het kader van de-democratisering van marktregulering buiten de Staat, verkent dit project de democratische invloed van TTIP-instituties en biedt praktische toepassingen voor de minimalisering van zijn negatieve effecten.

  Waarom lees jij beter dan ik? 
  Dr. E. (Elsje) van Bergen (v), VU - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek 
  Kinderen verschillen enorm in hoe goed ze lezen. Een gedragsgeneticus gaat ontrafelen welk samenspel tussen genen en omgeving hier verantwoordelijk voor is. Geldt voor leesvaardigheid: zo ouder zo kind? En zo ja, komt dat dan door de genen die ouders doorgeven of de omgeving die ouders creëren?

  Beloningen: van brein tot bedrijfsleven 
  Dr. E. (Erik) Bijleveld (m), RU – Behavioural Science Institute 
  Als er veel te verdienen valt, halen mensen vaak het beste uit zichzelf. Maar niet altijd: soms zorgen beloningen juist voor slechtere prestatie. Dit project bekijkt de invloed van beloningen op informatieverwerking in de hersenschors. Hierdoor zal duidelijker worden onder welke omstandigheden beloningen menselijke prestaties (niet) verbeteren.

  Beloningsverschillen tussen beroepen 
  Dr. T. (Thijs) Bol (m), UvA ‒ Sociologie 
  De afgelopen decennia is de loonongelijkheid in veel Westerse landen gegroeid. Onderzoek laat zien dat deze stijging vooral verklaard wordt door een toenemend gat in lonen tussen beroepen. In dit project wordt onderzocht waarom sommige beroepen steeds lucratiever worden, terwijl de lonen voor andere beroepen gelijk blijven of dalen.

  Onderwijsongelijkheid en sociaalruimtelijke strategieën van ouders 
  Dr. W.R. (Willem) Boterman (m), UvA - Urban Geographies/Urban Studies 
  Welke sociale en ruimtelijke strategieën gebruiken ouders om toegang te krijgen tot goede basisscholen? Deze studie onderzoekt de relatie tussen buurt en schoolkeuze in Nederlandse steden en hoe deze verschilt tussen hoog en laagopgeleide, allochtone en autochtone ouders.

  Een model van besluitvorming bij antisociale en psychopatische misdadigers 
  Dr. I.A. (Inti) Brazil (m), RU - Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag 
  In TBS-klinieken bevinden zich veel gewelddadige patiënten met een extreme antisociale persoonlijkheidsstijl en/of psychopathie. Deze patiënten reageren slecht op de huidige behandelvormen en blijven slechte keuzes maken. In dit project zal een besluitvormingsmodel gebruikt worden om te bepalen waarom deze patiënten slechte keuzes maken, zodat aangepaste behandelmethodes kunnen worden ontwikkeld.

  De rol van verwachtingen in economische modellen 
  Dr. J. R. (Jochem) de Bresser (m), RUG – economie, econometrie en financiering 
  Verwachtingen over lonen, gezondheid en levensduur spelen een centrale rol in economische modellen van arbeidsaanbod en spaargedrag. Echter, economen hebben die verwachtingen tot nu toe benaderd met hun eigen voorspellingen op basis van beschikbare gegevens. In dit onderzoek verrijk ik economische modellen met de daadwerkelijke verwachtingen die mensen koesteren.

  Omgaan met tinnitus: een benadering van angstconditionering bij aanhoudende tinnitusklachten 
  Dr. R.F.F. (Rilana) Cima (v), UM – Audiologie 
  Tinnitus (oorsuizen), de voortdurende waarneming van een fantoomgeluid, kan patiënten zodanig belemmeren dat hun kwaliteit van leven ernstig wordt aangetast. Mijn project heeft als voornaamste doel de minder voor de hand liggende stelling te toetsen dat niet het tinnitusgeluid zelf, maar eerder tinnitus-gerelateerde vrees en misinterpretaties de aanhoudende tinnitusklachten verklaren.

  Een baan in de bijstand? 
  Dr. A. (Anja) Eleveld (v), VU - Sociaal Recht 
  Bijstandsgerechtigden die verplicht arbeid zonder loon verrichten zijn net als reguliere werknemers onderworpen aan het gezag van een leidinggevende, maar worden daarbij niet altijd beschermd door het reguliere arbeidsrecht. Dit project onderzoekt of en hoe het gezag van de leidinggevende kan worden ingeperkt door externe regels.

  Het gezicht van Europa: De personalisering van Europese politiek in berichtgeving in de pers en de gevolgen daarvan voor de democratie 
  Dr. K. (Katjana) Gattermann (v), UvA - Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
  Kan personalisering van politiek in de nieuwsmedia de relatie tussen politici en burgers in de Europese Unie bevorderen? Dit project onderzoekt de ontwikkelingen in de personalisering van de berichtgeving in de pers in zes EU-lidstaten en hoe deze de kennis en houdingen van burgers jegens de EU beïnvloeden.

  Kunnen jongeren ziek worden van andere jongeren? 
  Dr. M. (Matteo) Giletta (m), UvT – Developmental Psychology 
  Among youth, experiences of social isolation and rejection can have particularly deleterious and long-lasting effects on well-being. How could this be? This research will clarify this question, by investigating whether negative peer experiences alter the functioning of the immune system. Additionally, it will examine how these effects could be prevented.

  Te ‘dik’ om te eten 
  Dr. K.A. (Klaske) Glashouwer (v), RUG – Klinische Psychologie 
  Anorexia nervosa patiënten eten te weinig en zijn vaak ontevreden met hun lichaam. Ik onderzoek een nieuwe behandeling voor lichaamsontevredenheid bij mensen met anorexia. Op basis hiervan zal ik testen óf en hóe lichaamsontevredenheid leidt tot voedselrestrictie.

  De rechtspraak onder een vergrootglas: kan transparantie bijdragen aan legitimiteit? 
  Dr. S.G. (Stephan) Grimmelikhuijsen (m), UU – Utrecht School of Governance 
  Transparantie zou leiden tot meer steun van burgers voor de rechtspraak. Critici menen echter dat transparantie de rechtspraak kwetsbaar maakt voor gemakkelijke kritiek: daarmee kan de legitimiteit juist afnemen. In dit project onderzoek ik wanneer, hoe en waarom transparantie bijdraagt aan de gepercipieerde legitimiteit van de rechtspraak.

  Alcohol op Sociale Netwerk Sites 
  Dr. H (Hanneke) Hendriks (v), UL - Sociale en Organisatiepsychologie 
  Dit project onderzoekt hoe vaak en waarom adolescenten praten over alcohol op Sociale Netwerk Sites (SNS), alsmede de effecten van verschillende alcohol-uitingen op SNS op alcoholconsumptie, en waarom en wanneer deze effecten plaatsvinden. Vervolgens wordt een interventieplan ontwikkeld en getest om de schadelijke effecten van alcoholgerelateerde SNS-uitingen tegen te gaan.

  De risico’s van nieuwe technieken leren identificeren 
  Dr. J. (Jarno) Hoekman (m), UU - Innovation Studies 
  Innovaties bieden oplossingen voor maatschappelijke problemen maar brengen ook vaak nieuwe risico’s voor gezondheid en milieu met zich mee. De onderzoeker focust op farmaceutische innovaties en bestudeert hoe overheden, bedrijven, artsen en patiënten leren om bijwerkingen van geneesmiddelen te ontdekken. Hij draagt zo bij aan efficiënte besluitvorming en veilige behandeling.

  Het dagelijkse beheer van doorgangsmigratie in Turkije aan de grenzen van de Europese Unie: de Europeanisatie van de Turkse grens en migratie governance 
  Dr. B. (Beste) Isleyen (v), UvA – Politicologie 
  What is the influence of the EU migration regime on Turkish risk perceptions regarding transit migration? What are the effects on the physical control of borders and border crossing in Turkey? How does EU migration policy affect the mobility decisions of the migrants using Turkey as a transit country? New insights into the impact of the EU migration regime on the everyday management of borders and migration in Turkey will be offered.

  The impact of expression modalities - speaking versus manual activities - on decision making 
  Dr. A.K. (Anne-Kathrin) Klesse (v), UvT - Tilburg School of Economics and Management 
  This proposal compares expression modalities—speaking versus manual activities— on decision making. I predict, for instance, that speaking triggers more impulsive decisions and reduces individuals’ tendency to save money. The ultimate goal is to understand differences between these expression modalities and to derive managerial implications and public policy recommendations.

  Zorg voor en ontwikkeling van publieke waarde 
  Dr. E. (Eva) Knies (v), UU – Bestuurs- & Organisatiewetenschap 
  Eisen die aan kwaliteit van zorg en onderwijs worden gesteld veranderen. Dit onderzoek gaat na wat volgens betrokkenen (gebruikers, medewerkers, managers) goede dienstverlening is in verpleeghuizen en scholen, en hoe dit kan worden gerealiseerd.

  Aandacht voor jeuk 
  Dr. A.I.M. (Antoinette) van Laarhoven (v), UL – Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie 
  Jeuk is moeilijk te negeren en er zijn geen effectieve behandelingen voor chronische jeuk. Aandacht speelt een belangrijke rol bij chronische pijn; voor jeuk is dit nauwelijks onderzocht. Dit onderzoeksproject vergelijkt aandachtsprocessen voor jeuk en pijn alsmede mogelijkheden om aandachtsprocessen te veranderen, in zowel gezonden als patiënten.

  De strategische dimensie van voorkeuren 
  Dr. M.P (Maël) Lebreton, UvA – Brain&Cognition and Amsterdam Business School. 
  Economists use binary choices to understand people’s preference. This project will investigate how participants’ choices in such setting not only depend on their core preferences, but also on strategies developed to choose quickly and efficiently.

  Roken, een gewoonte in ontwikkeling 
  Dr. M. (Maartje) Luijten (v), RU – Behavioural Science Institute 
  Ongezonde gewoonten zoals roken gaan gepaard met gezondheidsrisico’s. Het functioneren van onze hersenen kan zorgen voor verschillen in de mate waarin nieuwe gewoonten aangeleerd worden. In dit project wordt met behulp van hersenonderzoek de ontwikkeling van roken als gewoontegedrag onderzocht bij hoog-risico jongeren.

  Bayesiaanse aanpak voor cognitieve procesmodellen van responsinhibitie 
  Dr. D. (Dora) Matzke (v), UvA – Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Psychologie, Psychologische Methodenleer 
  Welke cognitieve processen spelen een rol in het onderbreken – inhiberen – van een reeds ingezette handeling? Dit project heeft als doel om een raamwerk voor procesmodellen van responsinhibitie te ontwikkelen, die wetenschappers de mogelijkheid biedt om relatieve bijdrages van cognitieve processen aan responsinhibitie te evalueren aan de hand van Bayesiaanse modelselectie.

  Een beter begrip van arbeidsuitbuiting 
  Dr. M.J. (Masja) van Meeteren (v), UL - Criminologie 
  Sinds arbeidsuitbuiting strafbaar is gesteld als mensenhandel duiken er regelmatig nieuwe gevallen op. Het is echter onduidelijk hoe arbeidsuitbuiting precies tot stand komt. Welke typen arbeidsuitbuiting zijn er en hoe kunnen deze worden begrepen? Deze vragen worden beantwoord dankzij een nieuw ontwikkelde onderzoeksaanpak met aandacht voor zowel slachtoffers als werkgevers.

  Is dat jouw telefoon? 
  Dr. M. (Michelle) Moerel (v), UM – Cognitive Neuroscience 
  Onze dagelijkse omgeving staat bol van geluid. Dit project onderzoekt met sterke MRI scanners hoe flexibiliteit in het deel van ons brein dat geluiden verwerkt ervoor zorgt dat we relevante geluiden - zoals het geluid van je eigen telefoon – herkennen en begrijpen.

  Psychologische meetprocedures voor responsen en responsetijden 
  Dr. D. (Dylan) Molenaar (m), UvA – Psychologie 
  Uitspraken over psychologische eigenschappen zoals intelligentie worden gebaseerd op de antwoorden die respondenten geven op testvragen. In dit project worden geschikte procedures ontwikkeld die naast de antwoorden ook de responsetijden op de vragen in beschouwing nemen om tot betere uitspraken te komen over de psychologische verschillen tussen en binnen mensen.

  Betere wetenschap door betere crowdsourcing 
  Dr. G.P. (Gabriele) Paolacci (m), EUR - Marketing Management 
  Crowdsourcing is revolutionizing how social scientists conduct research. However, little is known about the scientific perils of recruiting research participants on online marketplaces. This project investigates how research data quality depends on characteristics of the crowdsourcing process that are relevant across research paradigms and platforms.

  Genetica voor economen 
  Dr. C.A. (Niels) Rietveld (m), EUR - School of Economics 
  Veel sociaal-economische kenmerken van mensen, zoals hun arbeidsmarktpositie en opleidingsniveau, zijn deels erfelijk. Dit project gaat op zoek naar genen die samenhangen met deze kenmerken, bekijkt of deze genen verschillende sociaal-economische kenmerken tegelijkertijd beïnvloeden en analyseert of genetisch verschillende mensen verschillend reageren op beleidsmaatregelen.

  Creativiteit stimuleren, ook als het even tegenzit 
  Dr. M. (Marieke) Roskes (v), UU – Sociale- en Organizatiepsychologie 
  Mensen die bang zijn om te falen gaan vaak voorzichtig en systematisch te werk. In combinatie met angst voor mislukking maakt dit het moeilijk om creatieve ideeën te bedenken, terwijl die dan juist ontzettend nuttig kunnen zijn. Dit onderzoek test interventies om creativiteit te stimuleren, ook als het even tegenzit.

  Race Tegen de Robot? 
  Dr. A.M. (Anna) Salomons (v), UU – Economics 
  Technologische vooruitgang is de motor van onze economische groei, maar vereist ook belangrijke aanpassingen van onze samenleving. Dit project onderzoekt de effecten van de Digitale Revolutie op arbeidsmarkten, zoals ten gevolge van automatisering door robots en andere digitale technologieën: deze effecten worden zowel theoretisch gemodelleerd als empirisch geschat.

  Econometrische methoden voor het vaststellen van gevolgen van niet-standaard monetair beleid 
  Dr. J. (Julia) Schaumburg (v), VU - Econometrics 
  The global financial crisis has triggered monetary interventions and tighter financial regulation. But does the impact of such measures last or does it evaporate quickly? And do they lead to the desired outcomes? These questions are addressed, using flexible, newly developed econometric methods.

  Persoonlijke voorkeuren in online gezondheidscommunicatie 
  Dr. E.S. (Eline) Smit (v), UvA, Communicatiewetenschap 
  Met online berichten over gezondheid kunnen mensen hun leefstijl verbeteren om zo chronische ziekten te voorkomen. Alleen wil niet iedereen zo’n bericht op dezelfde manier gepresenteerd krijgen. Onderzocht wordt daarom hoe de presentatie van online gezondheidsberichten het beste kan worden afgestemd op ieders persoonlijke voorkeuren.

  Islamitisch Geloof en Democratische Steun in het Midden-Oosten 
  Dr. C.H.B.M. (Niels) Spierings (m), RU - Sociologie 
  Zijn sterk Islamitische mensen in het Midden-Oosten minder democratisch? Dit onderzoek toont of en hoe geloofsovertuigingen democratisering echt ondergraven of soms bevorderen. Bijzondere aandacht is er voor de politieke rol en onderdrukking van Islam.

  Vruchtbare ideeën verspreiden – invloed van sociale netwerken op het krijgen van kinderen 
  Dr. G. (Gert) Stulp (m), RUG - Sociologie 
  De sterke daling van het geboortecijfer in de 20e eeuw is vermoedelijk mede te verklaren door de invloed van sociale interacties. Het voorstel beoogt langlopende dataverzameling van netwerken en kinderkeuzes in twee populaties met sterk verschillende geboortecijfers. Recent ontwikkelde analysemethoden worden gebruikt om mogelijke netwerkinvloeden op kinderkeuze aan te tonen.

  De kunst van het overtuigen 
  Dr. S. (Susanne) Täuber (v), RUG - Human Resource Management & Organizational Behaviour 
  Het is belangrijk om mensen ervan te overtuigen gezond te leven, maar wat als goedbedoelde pogingen averechts werken? Als gezond zijn wordt gezien als een morele plicht, kan dit leiden tot defensief gedrag. Ik onderzoek de effecten van morele oordelen op de zelfredzame participatiesamenleving die we na streven.

  Helse buren. Van ontruiming naar oplossing bij woonoverlast 
  Mr. dr. M. (Michel) Vols (m), RUG – Rechtsgeleerdheid 
  Veel mensen ondervinden woonoverlast. Verhuurders en rechters proberen de overlast aan te pakken met behulp van ontruiming. Dit is niet oplossingsgericht. Ontruiming kan pas laat worden ingezet, is duur en verplaatst problemen. In dit project wordt een alternatieve aanpak ontwikkeld waarbij slachtoffers eerder worden geholpen en overlastveroorzakers niet dakloos raken.

  Meer gelijkheid voor vreemdelingen? 
  Mr. dr. K.M. (Karin) de Vries (v), VU – Staats- en bestuursrecht 
  Beschermt het recht vreemdelingen tegen ongelijke behandeling op grond van hun nationaliteit? Of zijn zij buitenstaanders voor wie het recht op gelijke behandeling niet geldt? In dit onderzoeksproject wordt onderzocht wat de rol van nationaliteit is in het non-discriminatierecht.

  De kolenenclave in beeld: de soevereine positie van bedrijven in Centraal Mozambique 
  Dr. N. (Nikkie) Wiegink (v), UU - Culturele Antropologie 
  Transnationale bedrijven worden gezien als een duurzaam alternatief voor ontwikkelingssamenwerking, maar tegelijkertijd lijken zij de rol van de staat te verzwakken. Dit etnografische onderzoek in en om een steenkolenmijn in Mozambique bevraagt hoe deze dynamieken bijdragen aan de soevereine positie van transnationale bedrijven in marginale gebieden van hulpbron-rijke staten.

 • Natuurkunde

  Aperiodieke mechanische metamaterialen: de kloof overbruggen tussen materie en machine 
  Dr. C.C. (Corentin) Coulais (m), AMOLF - Natuurkunde 
  Mechanische metamaterialen zijn artificiële structuren die buitengewone eigenschappen hebben. Omdat dat zij vaak een periodieke structuur hebben zijn hun mogelijkheden begrenst. Dit project zal metamaterialen met complex mechanische functies ontwikkelen door het gebruik van aperiodieke structuren.

  Foto’s nemen van vrij vliegende elektronen 
  Dr. J. (Johannes) Jobst (m), UL – Natuurkunde 
  In graphene, a single layer of carbon atoms, electrons travel large distances without changing direction. The researcher will use a novel microscopy technique to study how these free-flying electrons behave when the devices are switched on and off.

  Magneten uit de comfort zone 
  Ir. J.H. (Johan) Mentink (m) RU – Natuurkunde 
  Magnetisme ontstaat door de interacties tussen elektronen. De onderzoekers willen begrijpen hoe snel magneten kunnen worden gemanipuleerd met de ultrasnelle dynamica van de lading en draai-impuls van elektronen, waarvoor ze een niet-evenwicht quantum theorie gaan ontwikkelen.

  Ontwerp van tweedimensionale zachte materialen 
  Dr. L. (Laura) Rossi (v), UvA - Natuurkunde 
  Despite their importance in science and technology, 2D materials are difficult to study directly at the atomic scale. The researchers will assemble smart micron-size particles into directionally bonded 2D structures mimicking atomic systems, allowing observation of single particle behaviours.

  Hart der Duisternis: donkere materie ontrafeld 
  Dr. J. (Jordy) de Vries (m) FOM-Nikhef – Natuurkunde 
  Er bestaan sterke aanwijzingen dat ons heelal gedeeltelijk bestaat uit donkere materie. Dit onderzoek ontwikkelt nieuwe theoretische methodes om botsingen tussen Donkere Materie en atoomkernen te beschrijven. Het doel is om de mysterieuze aard van Donkere Materie te ontrafelen.

  Naar realistische voorspellingen voor nieuwe-fysica zoektochten met de LHC 
  Dr. L. (Lisa) Zeune (v) FOM-Nikhef – Natuurkunde 
  Waaruit bestaat het Universum? Wat is donkere materie? De Large Hadron Collider wil deze vragen beantwoorden door te zoeken naar nieuwe fysica. Deze zoektocht is slechts mogelijk door realistische en nauwkeurige theoretische voorspellingen voor nieuwe-fysica processen. Deze worden in dit project gedaan.

 • Technologiestichting STW (nu: NWO-domein TTW)

  Celmechanismen voor regeneratieve geneeskunde 
  Dr. ir. B.I.(Bakiye) Avci (v), AMC – Biomedical Engineering & Physics 
  In dit project zal een niet-invasieve meettechniek gebaseerd op optische coherentie tomografie en het beginsel van vibrografie worden ontwikkeld voor de evaluatie van de kwaliteit van de eicellen en pre-implantatie embryo’s door middel van akoestische krachten. Het uiteindelijke doel is om de slaagkans van de IVF behandeling te verhogen.

  Zacht en toch veilig 
  Dr. B.W. (Bas) Borsje (m), UT – Civiele Techniek 
  Bouwen met de natuur is een veelbelovende manier van kustbescherming, welke bijdraagt aan het klimaatbestendig maken van onze kust en zo helpt bij de economische ontwikkeling van de kuststrook. Dit onderzoek bestudeert de stabiliteit van kwelders tijdens storm condities en deze kennis helpt ons om zachte vooroevers te ontwerpen.

  Risicovolle bloedvaten – MRI ziet wat wij niet zien 
  Dr. ir. B.F. (Bram) Coolen (m), AMC – Radiologie 
  Het risico op een herseninfarct wordt sterk bepaald door de mate van vaatwandontsteking in het gehele vaatbed tussen hart en hoofd. In dit project ontwikkelt de onderzoeker nieuwe MRI technologie waarmee in één scansessie nauwkeurig de ontstekingsgraad van de vaatwand gemeten kan worden in de halsslagader, aorta en hersenvaten.

  On target: MRI-geleide radiotherapie voor bewegende tumoren 
  Dr.ir. S.P.M. (Sjoerd) Crijns (m), UMCU – Radiotherapie 
  De geïntegreerde MRI/versneller introduceert mogelijkheden om de nauwkeurigheid van radiotherapie voor kankerpatiënten sterk te verbeteren. In dit onderzoek worden nieuwe MRI methoden ontwikkeld die de basis vormen voor bewegingscorrecties tijdens behandeling van tumoren die bewegen door bijvoorbeeld ademhaling.

  Onderzoek van de geochemische en elektrochemische controle van de vorming, stabiliteit en het arsenicum opnamemechanisme van gemengd valente Fe (II,III) fasen, gegenereerd door Fe(0) elektrocoagulatie 
  Dr. C.M.V.G. (Case) van Genuchten (m), UU - Geochemie 
  Researchers will investigate the formation, stability, and arsenic removal efficiency of unique Fe(II,III) minerals generated by Fe(0) electrocoagulation (EC), which is a novel, low-cost arsenic treatment technology. This research can lead to technological breakthroughs that increase dramatically the likelihood of sustained EC system operations in poor arsenic-affected rural communities.

  Slimme bouwblokjes voor goede genezing 
  Dr. J. (Jeroen) Leijten (m), UT – MIRA 
  Elk weefsel in ons lichaam is opgebouwd uit kleine functionele eenheden. In dit project gaat de onderzoeker verschillende kleine functionele eenheden fabriceren. Deze eenheden zullen als bouwstenen worden gebruikt voor het maken van complexe weefsels. Deze complexe weefsels kunnen worden gebruikt als vervanging voor versleten, beschadigden of verloren organen.

  De PERKs van resistentie? Over de exploitatie van een nieuwe bron van nematoderesistentie in groentegewassen 
  Dr. ir. J.L. (Jose) Lozano Torres (m), WUR - Plantenwetenschappen 
  Veelvuldig in de groenteteelt toegepaste specifieke resistenties verliezen steeds meer hun werkzaamheid tegen plant-parasitaire aaltjes. Dit dwingt de plantenveredelingssector tot de ontwikkeling van uitgangsmateriaal met alternatieve vormen van resistenties, vooralsnog een onontgonnen terrein. Dit project beoogt de exploitatie van basale afweerreacties tegen microscopisch kleine beschadigingen van plantenweefsels door invasieve aaltjes.

  Nanomedicijn behandeling en diagnostische test voor prostaatkanker 
  Dr. R. (Roy) van der Meel (m), UMCU - Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie 
  Prostaatkanker is wereldwijd één van de dodelijkste vormen van kanker bij mannen. Dit onderzoek heeft als doel om een tumorgerichte nanomedicijn behandeling voor castratieresistente prostaatkanker te ontwikkelen, ondersteund door een begeleidende diagnostische test op basis van kleine celmembraanblaasjes afkomstig uit bloed- en urinemonsters.

  Vlieglijm: efficiëntere lichtgewicht vliegtuigstructuren 
  Dr. S.(Sofia) Teixeira de Freitas (v), TU Delft 
  Would you be afraid to fly in a bonded aircraft? This VENI project will contribute for the acceptance of bonded joints in composite aircrafts. Why? It is one of the key strategies to build more efficient composite aircrafts and reduce transportation carbon foot print. 

  Nieuwe kijk op energiewinning voor MEMS (REH-MEMS): hoge prestaties uit willekeurige langzame bewegingen 
  Dr. ir. N. (Nima) Tolou (m), TU Delft - Precision and Microsystems Engineering (PME) 
  Tegen 2020 zullen meer dan 20 miljard draadloze elektrische apparaten met laag vermogen een batterij nodig hebben. Het doel van REH-MEMS is deze limitatie te doorbreken, door efficiënt energie te winnen uit dagelijkse bewegingen om deze microapparaten van energie te voorzien zodat deze de complete levenstijd kunnen presteren zonder batterij.

  Nieuwe rol voor receptoren in kanker 
  Dr. G.J.P. (Gerard) van Westen (m), UL – LACDR/Cluster Drug & Target Discovery 
  Sterfte door kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat zogenaamde receptoren vaak veranderd aanwezig zijn in kankerweefsels. Receptoren zijn de belangrijkste klasse van ‘target eiwitten’ waarop medicijnen in andere ziektes aangrijpen. In dit ‘computational’ project wordt de rol van receptoren in kankergroei onderzocht en benut.

  Controle over recombinatie: nieuwe strategieën voor reverse breeding 
  Dr. T.G. (Erik) Wijnker (m), WUR – Plantenwetenschappen 
  Nieuwe plantenrassen ontstaan door planten te kruisen en in het nakomelingschap planten te selecteren met nieuwe combinaties van eigenschappen. In dit onderzoek wordt gericht gezocht naar nieuwe, snelle en efficiënte manieren om controle te verwerven over het grotendeels toevallige proces van overerving van eigenschappen met als doel een efficiëntere plantenveredeling.

 • ZonMw

  Etiologie en uitkomst van affectieve psychose veroorzaakt door bevalling 
  Dr. V. (Veerle) Bergink (v), Erasmus MC - Psychiatrie 
  Na de bevalling hebben vrouwen een hoog risico op manie of psychose. In dit project wordt onderzocht wat er gebeurd in de hersenstructuur en activiteit tijdens deze periode. Vervolgens onderzoeken we of we kunnen voorspellen welke vrouwen manisch depressieve terugval krijgen en welke vrouwen een gunstig ziektebeloop hebben.

  Weg met die jeuk! 
  Dr. E.H.J. (Ellen) van den Bogaard (v), Radboudumc – Dermatologie 
  Jeuk houdt eczeempatiënten dagelijks bezig. Of beter gezegd: het weerhoudt ze van een normaal dagelijks leven. Door de ontwikkeling van complexe 3D huidmodellen gaan de onderzoekers bestuderen of cellen en moleculen die betrokken zijn bij jeuk geremd kunnen worden. Met deze kennis kan een gerichte therapie tegen jeuk ontwikkeld worden.

  Verhogen darmbacteriën het risico op darmkanker bij colitis ulcerosa? 
  Dr. J.M. (Annemarie) Boleij (v), Radboudumc - Pathologie 
  Toxische darmbacteriën verhogen mogelijk het risico op darmkanker in patiënten met ontstekingsziekten van de darm (colitis ulcerosa). De onderzoekers bepalen of toxische bacteriën in verband worden gebracht met darmkankerprocessen in colitis-patiënten met darmkanker. De voorspellende waarde van deze bacteriën kan toekomstig worden gebruikt om darmkanker vroegtijdig vast te stellen.

  Stress, steroïden en slechtziendheid 
  Dr. C.J.F. (Camiel) Boon (m), LUMC - Oogheelkunde 
  Centrale sereuze chorioretinopathie (CSC) is een relatief veel voorkomende oogziekte die geassocieerd is met gebruik van corticosteroïden en stress (‘managersziekte’). Er is weinig bekend over de ontstaanswijze en de behandelmogelijkheden zijn beperkt. Ik ga op zoek naar genetische factoren in CSC, de gevolgen op celniveau, en betere behandelingen.

  Het reguleren van cannabisfabrieken bij psychose 
  Dr. M.G. (Matthijs) Bossong (m), UMC Utrecht – Hersenen 
  Onze hersenen bevatten cannabisfabrieken die een rol spelen in ons afweersysteem. Bij patiënten met psychose werken deze fabrieken niet goed. Dit onderzoek gaat bestuderen hoe het reguleren van cannabisfabrieken van patiënten leidt tot een beter functioneren van het afweersysteem en een afname in psychotische klachten.

  Families als de hoeksteen van de rotavirusepidemie 
  Dr. P.C.J.L. (Patricia) Bruijning-Verhagen (v), UMC Utrecht 
  Jonge kinderen en hun gezinnen spelen een centrale rol in de verspreiding van rotavirus, de belangrijkste oorzaak van ernstige buikgriep op de kínderleeftijd. Deze studie onderzoekt de verspreiding van rotavirus onder jonge gezinnen en bepaalt aan de hand van wiskundige modellen hoe vaccinatie de verspreiding van rotavirus buikgriep kan verminderen.

  De energiestofwisseling bepaalt de richting van het immuunsysteem 
  Dr. S. (Shih-Chin) Cheng (m), Radboudumc 
  Om goed te functioneren hebben afweercellen energie nodig. Ik wil onderzoeken hoe de energietoestand van de afweer afhankelijk is van de soort infectie en hoe de energiestofwisseling de afweerreactie beïnvloedt. Inzicht hierin zal wellicht mogelijkheden bieden om de effecten van vaccinaties te verbeteren en de afweer bij infecties te versterken.

  Genetische component voor familiaire clustering van diabetes 
  Dr. A.D. (Ayşe) Demirkan (v), Erasmus MC - Epidemiologie 
  Erfelijk materiaal verkregen van dezelfde voorouder (consanguiniteit) kan recessief overervende vormen van ziekten veroorzaken. Mogelijk is consanguiniteit ook een risicofactor voor T2DM. Met dit voorstel wil ik genetische regios verkregen van dezelfde voorouder vinden die het risico op T2DM verhogen, door middel van statistische computermodellen in een grote familie studie.

  Relatie tussen suikerziekte en slagaderverkalking 
  Dr. J.A. (Janna) van Diepen (v), Radboudumc – Interne Geneeskunde 
  Waarom hebben mensen met suikerziekte een sterk verhoogde kans op slagaderverkalking? De onderzoekers zullen meten of (voorloper)cellen van het afweersysteem meer en sneller suikers gaan verbranden, waardoor ze actiever en agressiever worden, zoals tijdens een infectie. Hierdoor kunnen sneller beschadigingen aan de vaatwand ontstaan die vervolgens weer slagaderverkalking veroorzaken.

  Analyseren van ‘big data’ ter verbetering van gepersonaliseerde behandeling van kankerpatienten 
  Dr. R. (Rudolf) S.N. Fehrmann (m), UMC Groningen –Oncologie 
  Ik ga op zoek naar genetische afwijkingen, genen en biologische routes die verantwoordelijk zijn voor tumorgedrag en therapierespons. Dit zal helpen om te komen tot nieuwe kankertherapieën en gepersonaliseerde behandeling.

  Voorkomen van diagnostische fouten bij ouderen met een longembolie verdenking 
  Dr. G.J. (Geert-Jan) Geersing (m), UMC Utrecht - Julius Centrum 
  Omdat de symptomen bij ouderen soms mild zijn, wordt bij hen een longembolie vaak gemist. Iedereen verwijzen voor een scan is ook onveilig. De uitslag kan onduidelijk zijn waardoor dan onnodig bloedverdunners worden gegeven, terwijl dat gevaarlijk is. De onderzoekers ontwikkelen methodes om beide vormen van diagnostische fouten te voorkomen.

  Repairing defective genes in mini-livers 
  Dr. H. (Helmuth) Gehart (m), Hubrecht Instituut 
  Many liver diseases are caused by faulty DNA sequences in liver genes. Researchers plan to isolate liver stem cells from patients and repair the incorrect sequence in their genome. Subsequently, the team wants to show that the corrected cells can be injected into a damaged liver and repair the organ.

  De rol van genetische belasting in het ontstaan van verstandelijke handicaps 
  Dr. J. (Jayne) Hehir-Kwa (v), Radboudumc - Humane Genetica 
  Dit onderzoeksproject richt zich op de vraag hoe combinaties van genetische mutaties tot verstandelijke beperking kunnen leiden. Nieuwe genetische en biometrische gezichtsgegevens zullen worden gebruikt om de impact van genetische mutaties te ontrafelen op de ernst van de verstandelijke beperking.

  De ritmes van het hart 
  Dr. J. (Jordi) Heijman (m), UM - Cardiologie 
  Hartritmestoornissen zijn een belangrijke doodsoorzaak. Calcium-ionen spelen een rol bij de normale elektrische activatie/contractie van hartspiercellen, alsmede bij het ontstaan van hartritmestoornissen. In dit onderzoek worden computermodellen ontwikkeld om te bepalen welke calcium-afhankelijke processen vooral negatieve gevolgen hebben. Deze kennis helpt de ontwikkeling van betere behandelmethoden voor hartritmestoornissen bij patiënten.

  Het stimuleren van de neuronale identiteit 
  Dr. A. (Ali) Jahanshahianvar (m), UM – Neuroscience 
  Diepe hersenstimulatie is een populaire therapie bij patiënten met neurologische en psychiatrische ziektebeelden. Echter de effecten zijn niet optimaal en bijwerkingen kunnen optreden. Ik wil deze therapie verbeteren door onderzoek naar de recent ontdekte verandering in de identiteit van hersencellen als gevolg van elektrische stimulatie.

  Geslachtsverschillen in het risicoprofiel voor atherosclerose in verschillende bloedvaten 
  Dr. M. (Maryam) Kavousi (v), Erasmus MC - Epidemiologie 
  Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak zowel bij vrouwen als mannen. Aderverkalking (atherosclerose) is de voornaamste oorzaak voor het ontstaan van deze aandoeningen. In dit project zal ik onderzoeken in hoeverre de risicofactoren, erfelijke oorzaken en nieuwe biomarkers, het verschil in aderverkalking tussen vrouwen en mannen kunnen verklaren.

  Immuuncellen leren af te rekenen met kanker 
  Dr. K. (Kai) Kretzschmar (m), Hubrecht Instituut 
  Tumours contain immune cells that can recognise and destroy cancerous cells. However, tumour cells often disguise as normal cells to escape this destruction. The researcher aims to develop a method to culture mini-tumours (‘organoids’) with immune cells to screen for new factors stimulating tumour destruction by immune cells.

  Verhoogd risico op verstopte kransslagaders bij bloedstollingsafwijkingen 
  Dr. B.K. (Khan) Mahmoodi (m), UMCG / St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein - Cardiologie 
  De onderzoeker veronderstelt dat erfelijk versterkte bloedstolling, welke de kans op stolselvorming in de aderen vergroot, ook een belangrijke rol spelen in het optreden van hartaanvallen en het dichtgaan van omleidingen van de kransslagaders.

  Hoe eerder, hoe beter - richten op mitochondriale ROS als een vroegtijdige interventie bij systemische sclerose 
  Dr. W. (Wioleta) Marut (v), UMC Utrecht - Immunologie 
  De onderzoekers zullen onderzoeken hoe het gebrek van zuurstof een proces initieert dat leidt tot de ontwikkeling van de ziekte systematische sclerose. Een beter begrip van dit proces zal leiden tot de ontwikkeling van nieuwe medicatie en verbeterde zorg voor deze patiënten.

  Combineren van statistiek en kliniek voor betere patiëntenzorg 
  Dr. mr. M.M. (Mostafa) Mokhles (m), Erasmus MC – Thoraxchirurgie 
  Tegenwoordig kunnen patiënten met een aangeboren hartafwijking volwassen worden. Helaas moeten ze wel gedurende hun leven veel hartoperaties ondergaan. Dit project zal voorspellingsmodellen ontwikkelen waarmee het optimale tijdstip van iedere noodzakelijke hartoperatie voorspeld kan worden zodat het totaal aantal hartoperaties gedurende het leven van deze patiënten tot een minimum beperkt wordt.

  Hoe fouten in het DNA leiden tot infecties 
  Dr. P.A (Pauline) van Schouwenburg (v), Erasmus MC – Immunologie 
  Het afweersysteem beschermt ons tegen infecties. In sommige mensen werkt het immuunsysteem niet goed, waardoor ze extra vatbaar zijn voor infecties. De onderzoekers gaan in het DNA van patiënten kijken of ze ‘fouten’ kunnen vinden waardoor hun immuunsysteem niet goed werkt, waardoor deze patiënten lijden aan een ziekte genaamd CVID.

  Minder ernstige aangeboren hartritmestoornissen? 
  Dr. A.J.M. (Anke) Tijsen (v), AMC – Cardiologie 
  Bij erfelijke hartritmestoornissen hebben niet alle patiënten met dezelfde mutatie (verandering in erfelijk materiaal) even ernstige stoornissen. De onderzoekers willen achterhalen of extra variaties in het zieke gen dit verschil kunnen verklaren. Ze gaan proberen om op basis van deze extra variaties een nieuwe therapie voor deze hartritmestoornissen te ontwikkelen.

  Bacteriën werken op je longzenuwen 
  Dr. M.A.D. (Marieke) van Zoelen (v), UMCU - Immunologie 
  Bacteriële longsepsis is een levensbedreigende infectieziekte. De onderzoekers bestuderen de ontstekingsreflex in de long door vast te stellen hoe zenuwuiteindjes in de long bacteriën kunnen herkennen en vervolgens de schadelijke longontsteking afremmen en, tenslotte, hoe dit als aangrijpingspunt voor een nieuwe behandelingsstrategie in de strijd tegen longsepsis gebruikt kan worden.

 • Domeinoverstijgend

  Is keuzegedrag van patiënten voorspelbaar? 
  Dr. E.W. (Esther) de Bekker-Grob (v), Erasmus MC – Maatschappelijke Gezondheidszorg 
  Inzicht krijgen in voorkeuren van patiënten is belangrijk om tot optimale klinische en beleidsbeslissingen te komen. Dit onderzoeksproject stelt vast hoe goed de voorkeuren die patiënten zeggen te hebben overeenkomen met wat zij daadwerkelijk kiezen, waarom deze afwijken, en hoe keuzegedrag beter voorspeld kan worden.

  Hoe het brein ingewikkelde vraagstukken oplost 
  Dr. J.P. (Jelmer) Borst (m), RUG – Artificial Intelligence 
  In dit project wordt een simulatie gemaakt van hoe mensen ingewikkelde vraagstukken – zoals een algebra-opgave – verwerken in hun brein. Om de informatieverwerking van het brein te begrijpen gebruiken de wetenschappers twee nieuwe analysemethoden. Een dergelijke simulatie kan helpen om mensen beter te trainen in het oplossen van dit soort vraagstukken.

  Ontwerp voor succes 
  Dr. L.E.A. (Laura) Braden (v), EUR — Cultuurwetenschappen 
  Interdisciplinaire benaderingen krijgen steeds meer nadruk, maar er is weinig bekend over het effect hiervan op werknemers. In deze studie worden de strategieën die ontwerpers gebruiken om verschillende disciplines te integreren tot een succesvolle carrière onderzocht. Het bestuderen van hoe creatief werk verricht wordt onder uiteenlopende normen van de verschillende disciplines helpt om te begrijpen hoe grotere waarden verschuiven binnen een moderne manier van werken. 

  Toerisme in conflictgebieden: een onderzoek naar de emotionele dynamiek van ‘duister toerisme’ op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever 
  Dr. D.M. (Dorina Maria) Buda (v), RUG –Culturele Geografie 
  ‘Duister toerisme’ verwijst naar toerisme in gebieden waar conflicten en wreedheden plaatsvinden. In dit project onderzoek ik hoe de emotionele en affectieve dynamiek tussen toeristen en lokale stakeholders de identiteit van conflictgebieden vormgeeft. Hierbij richt ik mij op toeristische ervaringen op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever.  

  Some like it hot 
  Dr. B. (Benny) Guralnik (m), WUR 
  Temperature is a primary governor of innumerable natural processes, but is very difficult to unravel in the past. This project will calibrate and extend several cutting edge luminescence and noble-gas techniques, with the aim of reconstructing thermal histories of archaeological fireplaces, and understanding the evolution of fire harnessing.  

  Wiskunde helpt mensen met vaatziekten 
  Dr. J. (Julia) Mikhal (v), UT – EWI 
  Aneurysmes of stenoses in de hersenen vormen een belangrijk ziektebeeld dat tal van mensen treft en een risico op een levensbedreigende bloeding of verstopping geeft. Wiskundige modellen zullen het behandelingsproces ondersteunen door kwantitatieve inzichten te geven in het toekomstige verloop van de aandoening en optimale behandelingsoplossingen te vinden.

  Dynamische neurale netwerken in gezondheid en ziekte: panta rhei 
  Dr. W.M. (Willem) Otte (m), UMC Utrecht - Image Sciences Institute 
  Voor het begrip van de functie en werking van netwerken is inzicht in dynamische veranderingen, met name in de centrale knooppunten, van cruciaal belang. Ik ga deze dynamiek met een nieuwe methode karakteriseren in het brein, een complex en snel veranderend netwerk bij uitstek, in gezonde staat en na hersenschade.

  Multidimensionaal deterministisch modelleren 
  Dr. (Ivan) Kryven (m), UvA - Mathematics/Informatics 
  Formation of planets out of the interstellar dust, emergence of tiny crystals, or growth of your network of friends: regardless colossal difference in the scales and the worlds, hidden similarities stand behind evolution of large populations. I develop mathematical tools helping natural scientists to understand, simulate, and foresee these phenomena.

  Glycoflux – van diagnose naar galactose 
  Dr. M. (Monique) van Scherpenzeel (v), Radboudumc – Translationeel metabool laboratorium 
  Rondom galactose heerst een paradox: galactose is giftig, zou het verouderingsproces versnellen en is dodelijk voor gistcellen met een defect phosphoglucomutase (PGM1). Maar PGM1 patiënten blijken juist op te knappen van galactose. De onderzoeker wil de reden hiervan begrijpen en voor andere vergelijkbare ziekten proberen een soortgelijke oplossing te vinden.

  De deur openen voor therapeutische eiwitten tegen kanker 
  Dr .W.P.R. (Wouter) Verdurmen (m), Radboudumc – Afdeling Biochemie 
  Therapeutische eiwitten zijn bij veel soorten kanker geschikt als medicijn, maar ze moeten wel in voldoende mate worden afgeleverd in de tumor. Om dit afgifteproces te onderzoeken zullen tumoren op een chip geweekt en strategieën getest worden om afgifte te verbeteren, hetgeen de werkzaamheid van eiwitten als medicijn zal verbeteren.

  Hoe wordt onze perceptie gevormd door ons handelen? 
  Dr. F. (Fleur) Zeldenrust (v), Radboud Universiteit Nijmegen – Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag 
  We bewegen ons lichaam in reactie op onze ervaringen en onze ervaringen worden beïnvloed door hoe we ons lichaam bewegen. De wetenschappers onderzoeken deze wisselwerking met behulp van wiskundige modellen en computersimulaties, met de snorharen van knaagdieren als modelsysteem.