Veni 2009

143 jonge onderzoekers aan de slag.

Abstraction Techniques for Automatic Verification and Optimal Control of Stochastic Hybrid SystemsDr. A. (Alessandro) Abate (m) 20-04-1978, Milaan (Italië), TUD - DCSC, Faculty 3mE

Engineering and biological systems exhibit complex behaviours arising from the compositions and interactions between their heterogeneous components. Stochastic Hybrid Systems are mathematical models that are suitable to describe such complex systems. This project explores novel approaches based on 'abstractions' to understand these models.

Voelen is geloven 
Dr. D.A. (David) Abbink (m) 19-09-1977, TUD - Biomechanical Engineering 
In de auto- en luchtvaartindustrie wordt de mens vaak 'weg-geautomatiseerd'. Dit onderzoek presenteert een alternatief waarbij mens en machine intuïtief samenwerken, door samen de benodigde stuurkracht te leveren. Gedetailleerde mensmodellen en experimenten worden ontwikkeld om deze nieuwe interactie mogelijk te maken.

Niet-leven: een statistische aanpak uit het leven gegrepen 
Dr. K. (Katrien) Antonio (v) 09-09-1981, Boom (België), UvA - Actuariaat 
Zorg-, auto- en andere niet-leven verzekeraars dienen te beschikken over accurate statistische technieken om hun toekomstige verplichtingen in te schatten. Dit onderzoek bestudeert de ontwikkeling van schadereservering gebaseerd op technieken uit het levenactuariaat.

Twee stappen vooruit in looptraining 
Dr. E.H.F. (Edwin) van Asseldonk (m) 28-03-1978, Erp, UT - Biomedische werktuigbouwkunde 
Door een beroerte treedt er hersenbeschadiging op waardoor patiënten moeite kunnen hebben met zelfstandig lopen. Herstel vindt plaats door reorganisatie in de hersenen. De onderzoekers bepalen of dit proces wordt bevorderd door robotondersteunde training en elektrische stimulatie van de hersenen.

Relations between health, health care use and socioeconomics status: how to measure them? 
Dr. T. (Teresa) Bago d'Uva (v) 14-11-1976, Lissabon (Portugal), EUR - Applied Economics 
Health care systems in Europe aim at achieving equal access to health care services and reducing health inequalities across socioeconomic groups but also strive to contain costs. But which methods and measures can tell us whether these policy goals are achieved? This research will address problems of existing techniques."

Berichtgeving in het Oudgrieks 
Dr. C.L.A. (Corien) Bary (v) 16-04-1981, Wijchen, RU - Filosofie 
Hoe bericht je wat iemand heeft gezegd? In talen als het Nederlands en Engels zijn er twee manieren: directe rede ('Corien zei: "Ik weet het"') of indirecte rede ('Corien zei dat ze het wist'). Dit project onderzoekt rapporteerconstructies in het Oudgrieks, waar zo'n strikte onderscheiding ontbreekt.

Tumoren onder de magnetische loep 
Dr. ir. C.A.T. (Nico) van den Berg (m) 15-07-1975, UMCU - Divisie Beeld 
Moderne MRI-apparaten gebruiken hoge magneetvelden om zeer kleine hersentumoren op te sporen. Toepassing buiten het hoofd loopt vast op fysische obstakels. Dit onderzoek creëert technologie om deze barrières te doorbreken. Dit maakt hoge-magneetveld MRI beschikbaar voor alle kankersoorten.

Instabiliteit gebruiken om materialen met instelbare eigenschappen te maken 
Dr. K. (Katia) Bertoldi (v) 26-05-1978, UT - Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen 
Instabiliteiten zullen gebruikt gaan worden om een nieuwe klasse van materialen met schakelbare eigenschappen te maken. Mogelijke en opwindende toepassingen zijn fononische/fotonische kristallen met instelbare bandkloven en materialen met een instelbare negatieve Poisson-factor (zo'n materiaal zwelt op wanneer het wordt uitgerekt).

DNA vaccineren tegen Tuberculose 
Dr. A.D. (Adriaan) Bins (m) 07-07-1973, Nijmegen, AMC 
Het huidige vaccin tegen tuberculose stamt uit 1921 en werkt matig, terwijl tuberculose mondiaal een enorm gezondheidsprobleem is. Voor een moderne en betere TBC-vaccinatie op basis van DNA, gaan onderzoekers uitzoeken hoe TBC-genen omgebouwd moeten worden voor optimale DNA-vaccinatiekracht.

Renine en remodeling 
Dr. R.A. (Rudolf) de Boer (m) 12-11-1972, Gouda, RUG/UMCG - Cardiologie 
In respons op bijvoorbeeld hoge bloeddruk ondergaat het hart schadelijke veranderingen die we remodeling noemen. In dit onderzoek wordt de bijdrage van het hormoon renine aan remodeling verder uitgewerkt. Het onderzoek moet leiden tot nieuwe behandelingsmogelijkheden van hartfalen.

Energiecrisis te lijf met anti-aging enzym 
Dr. V.C.J. (Vincent) de Boer (m) 11-09-1977, Edam, AMC/UvA - Genetic Metabolic Diseases 
In een gezond lichaam worden vet en glucose gebruikt als energiebron. Patiënten die vet niet goed kunnen verbranden door een erfelijke stofwisselingsziekte hebben mogelijk baat bij verhoogde glucoseverbranding. De onderzoekers bestuderen of het anti-aging enzym SIRT4 de glucoseverbranding kan verhogen, zodat een energiecrisis kan worden voorkomen.

Balans in je neus 
Dr. D. (Debby) Bogaert (v) 15-07-1974, Goes, UMCU/WKZ - Pediatrische Immunologie 
Bij luchtweginfecties zijn vaak 'normale' bacteriën uit de neus- en keelholte betrokken. De onderzoekers gaan bestuderen of infecties optreden bij een verstoorde balans tussen de bacteriën onderling. Daarnaast bestuderen zij het precieze effect van vaccineren op het normale evenwicht tussen deze bacteriën.

Suikerziekte bij kalveren aanpakken 
Dr. ir. J.J.G.C. (Joost) van den Borne (m), 01-11-1977, WUR - Diervoeding 
Melkdrinkende kalveren lijden vaak aan suikerziekte waardoor de gezondheid verslechtert en de groei stagneert. Door veranderingen in de hoeveelheid en samenstelling van de voedingssuikers en -vetten wordt onderzocht welke voedingsstoffen in de melk zorgen voor suikerziekte in deze jonge dieren.

Waarom stress maagzuur doet branden 
Dr. A.J. (Arjan) Bredenoord (m) 09-11-1977, Utrecht, UMCU - Maag-, Darm- en Leverziekten 
Terugstromen van maagzuur in de slokdarm leidt bij velen tot klachten van brandend maagzuur. In stressvolle periodes heeft men meer last hiervan, terwijl dan niet vaker of meer zuur terugstroomt. De onderzoekers gaan bekijken waarom stress het maagzuur pijnlijk maakt.

Eigen afweer tegen kanker opstarten 
Dr. E. (Edwin) Bremer (m) 21-07-1978, Wouterswoude, UMCG - vakgroep Chirurgie/Chirurgisch Onderzoekslaboratorium 
Het immuunsysteem heeft moeite met het opstarten van een afweerreactie tegen kankercellen. In dit onderzoek worden kankercellen daarom gericht voorzien van een laagje 'opvallende make-up' dat het afweerproces beter opstart. Mogelijk kan het immuunsysteem daarna kankercellen beter vernietigen.

Nieuwe energie voor een oude ziekte 
Dr. L.M. (Lizzy) Brewster (v), Wageningen (Suriname), AMC - Interne en Vasculaire Geneeskunde 
Wereldwijd is hoge bloeddruk de grootste risicofactor voor vroege sterfte, maar de precieze oorzaak van de aandoening is nog steeds onbekend. Onderzoekers troffen in populaties met de hoogste bloeddrukken ook de snelste sprinters aan en bestuderen of hoge energieproductie, die het sprinten mogelijk maakt, ook een rol speelt bij het ontstaan van hypertensie.

Biologisch geïnspireerde informatiearchitectuur voor robots 
Dr. M. (Ming) Cao (m) 10-03-1977, RUG - Industrial Technology and Management 
Inzicht in het gedrag van groepen dieren inspireert tot nieuwe ontwerpen van robotteams. Door te kijken hoe dieren hun gedrag afstemmen op hun soortgenoten zal het project methodologieën opleveren om onder robots effectief informatie te verspreiden en te verwerken zonder dat er een algeheel coördinerend systeem nodig is.

Aanpassen van soorten aan klimaatverandering: lessen uit het verleden 
Dr. S.P. (Samuel) Caro (m) 17-04-1979, Verviers (België), Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) 
Veel soorten passen zich niet snel genoeg aan klimaatverandering aan. Om de ecologische consequenties van klimaatverandering beter te kunnen voorspellen zullen onderzoekers de fysiologische mechanismen bestuderen die pimpelmezen in het verleden gebruikt hebben om zich aan grote habitatveranderingen aan te passen.

Magie in middeleeuws Engeland 
Dr. L.S. (Sándor) Chardonnens (m) 08-01-1973, RU - Engels 
Middeleeuwse Engelse boeken bevatten soms magische teksten zonder dat tegenwoordig nog bekend is welk lezerspubliek hiermee werd bediend. Dit onderzoek gaat na wie de lezers waren en met welk doel zulke teksten werden geschreven en doorgegeven. 

Therapie voor erfelijke blindheid 
Dr. R.W.J. (Rob) Collin (m) 08-05-1978, Tegelen, UMC St Radboud - Antropogenetica 
Verschillende soorten fouten in het menselijk DNA kunnen erfelijke blindheid veroorzaken. Tot voor kort was er hiervoor geen behandeling mogelijk. In dit onderzoek worden nieuwe behandelmethoden ontwikkeld die gebaseerd zijn op de verschillende typen fouten in het DNA.

DNA geïnactiveerd bij kanker 
Dr. M.W. (Marcel) Coolen (m) 26-04-1975, Nederweert, RU - Moleculaire Biologie 
Bij kanker zijn grote gebieden in het DNA niet meer actief waardoor belangrijke stoffen niet worden aangemaakt. Dit onderzoek gaat na hoe deze grote stukken erfelijke informatie precies zijn stilgelegd. Ook wordt gekeken of dit weer zou kunnen worden teruggedraaid.

Buurtverval en actie door bewoners 
Dr. K.K. (Karien) Dekker (v) 10-05-1972, Schagen, UU - Sociologie 
Dekker onderzoekt de samenhang tussen bewonersgedrag en buurtontwikkeling. Hoe reageren buurtbewoners op achteruitgang? Wie gaat weg, wie wacht af en wie onderneemt actie? En hoe beïnvloeden de vele combinaties van etnische groepen de reacties van wijkbewoners?

Paying the Public Sector 
Dr. T.J. (Teun) Dekker (m) 20-09-1980, Utrecht, UM - University College Maastricht/Maastricht Graduate School of Governance 
People often discuss the moral justification of top-wages in the public sector, frequently with moral outrage. This project examines whether that outrage is justifiable, by critically evaluating arguments that are made in this debate in a variety of political cultures. 

De elektronenbundel als atomair potlood 
Dr. ir. W.F. (Willem) van Dorp (m) 26-06-1976, TUD - Deeltjesoptica
Atoom voor atoom patronen schrijven is ultieme nanotechnologie. Ik wil laten zien dat je met een elektronenbundel individuele metaalatomen neer kunt leggen op een preparaat. Dat ga ik doen door met elektronen op gasmoleculen te schieten in een elektronenmicroscoop.

Plastic vouwen op moleculaire schaal 
Dr. R. (Rienk) Eelkema (m) 22-08-1978, Bilthoven, TUD - Self-Assembling Systems 
Eiwitonderdelen binden elkaar heel gemakkelijk, maar grote niet-natuurlijke moleculen helemaal niet. Voortbouwend op natuurlijke systemen gaan de onderzoekers grote niet-natuurlijke moleculen door vouwing met elkaar laten binden, om zo materialen met nieuwe eigenschappen te maken.

Adjusting to speakers and their accents 
Dr. F. (Frank) Eisner (m) 09-01-1976, Saarbrücken (Duitsland), Max Planck Institute for Psycholinguistics - Adaptive Listening Group 
As listeners, we are able to adjust quickly to the way in which different people talk. This project used magnetic resonance imaging in order to investigate the mechanisms that underlie this ability for rapid adjustment in the brain. 

De historische ontwikkeling van lichte werkwoorden 
Dr. M.B. (Marion) Elenbaas (v) 11-07-1978, UL – LUCL/Engels 
Lichte werkwoorden hebben nauwelijks betekenis en hebben eigenschappen van zowel zelfstandige werkwoorden als van hulpwerkwoorden. Dit onderzoek bestudeert de historische ontwikkeling van lichte werkwoorden in West-Germaanse talen met als belangrijk doel inzicht te bieden in de status van deze werkwoorden.

Argumenteren met anekdoten 
Dr. P. (Paul) van Els (m) 26-07-1975, St. Anthonis, UL - Leiden Institute for Area Studies (LIAS) 
Denkers in het oude China die de machthebbers wilden beïnvloeden, verwezen vaak naar gebeurtenissen uit het verleden. Historische anekdoten waren aldus opvallend belangrijk in politiek-filosofische argumentatie. Dit onderzoek bestudeert de retorische functie en culturele betekenis van zulke anekdoten.

The origin of the Amazonian rainforest 
Dr. R.H.J. (Roy) Erkens (m) 06-01-1976, Maastricht, UU - Ecological Dynamics and Biodiversity 
The Amazonian rainforest harbours over 50.000 plant species and many efforts are directed at protecting it. In order to effectively do so, researchers and conservationists should know how all these species originated. This research aims to find out exactly that.

Immuunsuppressors onder de loep 
Dr. ir. H.P. (Peter) van Esse (m) 14-07-1980, Elst (Utrecht), WUR - Fytopathologie 
De schimmel Verticillium dahliae veroorzaakt in ruim 200 plantensoorten een vernietigende verwelkingziekte. Tijdens infectie maakt de schimmel eiwitten aan die het immuunsysteem van de plant inactiveren. De onderzoekers gaan deze eiwitten opsporen om te achterhalen hoe ze werken.

Van partner naar ondergeschikte in technologische innovatietrajecten 
Dr. D.L.M. (Dries) Faems (m) 09-04-1977, Sint-Niklaas (België), UT - Institute for Governance Studies 
Kleine en grote bedrijven werken vaak samen om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Dergelijke samenwerkingsverbanden resulteren soms in een overname van het kleine bedrijf door het grote bedrijf. Dit onderzoek gaat na hoe bedrijven de transitie van samenwerking naar overname organiseren.

Plantenverdediging voorkomt rupsenvraat 
Dr. N.E. (Nina) Fatouros (v) 17-03-1974, Berlijn (Duitsland), WUR - Entomologie 
Planten kunnen zich op allerlei manieren verdedigen tegen planteneters. Dit onderzoek bestudeert hoe koolplanten rupsenschade kunnen voorkomen: door zelf vlindereitjes te doden, door de aantrekking van minuscule sluipwespen die deze eitjes aanvallen of door deze twee verdedigingsmechanismen te combineren.

Hoe missend DNA ziekte veroorzaakt 
Dr. L. (Lude) Franke (m) 14-01-1980, Oldenzaal, UMCG - Genetica 
Het is nu duidelijk dat mensen soms stukken DNA volledig missen. Hoe kan dit? En wanneer leidt dit tot ziekte? Dit onderzoek gaat na of immuunziekten (zoals reuma en suikerziekte) worden veroorzaakt door de afwezigheid van zulk DNA. 

Systems genetics: from genotype to phenotype 
Dr. J. (Jingyuan) Fu (v) 20-10-1972, Xiangtan (China), UMCG - Genetica 
Genetics analysis on multiple molecular levels can provide evidence for the circuit from genotype (DNA variation) to phenotype (observable traits). The researcher will perform this study in the plant model organism Arabidopsis and construct molecular networks.

Metalen tegen corrosie beschermen met klei 
Dr. S.J. (Santiago) Garcia Espallargas (m) 09-11-1979, TUD – Materials Science and Engineering 
Kleien komen wijd verbreid voor op aarde en kunnen gebruikt worden om stoffen tegen corrosie in te verpakken. Dit project richt zich op het zoeken en combineren van kleien en bestanddelen tegen corrosie, en het verwerken ervan in verf om de corrosie van metalen te helpen beperken.

NEXT CAT-HOIF: designing the next generation of solid catalysts 
Dr. J. (Jorge) Gascon (m) 01-12-1977, Huesca (Spanje), TUD - Catalysis Engineering 
Solid catalysis is crucial for the development of Green Chemistry. With this proposal, a new generation of solid catalysts based on nano-structured hybrid materials will be developed. This project will contribute to developing new selective routes that will allow the use of biomass as suitable raw material for the production of chemicals.

Who makes understanding others possible? 
Dr. V. (Valeria) Gazzola (v) 19-01-1977, Parma (Italië), UMCG - Neuroscience 
We understand actions of others by recalling our own, but actions also involve sensations. This research will investigate the causal role of our own sensations and their relationship with our own actions in 'reading' the behaviour of others.

Verbeterde modellen voor biomoleculaire simulatie 
Dr. D.P. (Daan) Geerke (m) 02-07-1978, Schagen, VU - Scheikunde & Farmaceutische wetenschappen 
Moleculaire computersimulaties spelen een belangrijke rol in het bestuderen en begrijpen van biologische processen zoals eiwitvouwing en medicijnwerking. Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van modellen (of krachtvelden) die gebruikt worden in biomoleculaire simulatie. Het nieuwe krachtveld zal de weg vrijmaken om een breder scala aan farmaceutisch actieve stoffen via computersimulatie te kunnen bestuderen.

Vorming van ijs en minerale zouten beneden 0 ºC 
Dr. F.E. (Elif) Genceli (v) 11-03-1976, TUD - Faculty of Mechanical, Maritime and Materials Engineering 
Kennis over kristallisatie beneden 0 ºC bij atmosferische en hogere druk is essentieel voor energiezuinige scheidingstechnologie in de industrie, voor het voorkomen van aankorsting door ijs en zouten (ijs en mineraal scaling), voor het ontdekken van nieuwe bestanddelen en mineralen in Arctische gebieden (en koude planeten) en voor het begrijpen van de vorming van gashydraten.

De zoete smaak van tuberculose 
Dr. J. (Jeroen) Geurtsen (m) 23-06-1980, Utrecht, VUmc -  Medische Microbiologie en Infectieziektenbestrijding 
Tuberculose veroorzaakt jaarlijks 2 miljoen doden. Zoals vele bacteriën beschermt de tuberculosebacterie zichzelf met een laagje suiker tegen de afweerrespons. We weten hoe deze suikerlaag eruit ziet, maar niet hoe hij wordt gemaakt. Doel van de onderzoekers is uit te zoeken hoe dit proces verloopt. 

Gemodelleerde geneesmiddelen zonder bijwerkingen 
Dr. C. (Chris) de Graaf (m) 12-11-1978, Leiderdorp, VU - Medicinal Chemistry 
Zowel de genezende werking als de ongunstige neveneffecten van medicijnen zijn het gevolg van interacties met eiwitten. Het ontwerpen van moleculen die alleen het therapeutische eiwit binden is een grote uitdaging. De onderzoeker zal hiervoor nieuwe computermodellen ontwikkelen die tegelijkertijd voordelige interacties met gewenste en onvoordelige interacties met ongewenste eiwitten voorspellen.

Dendritische cellen en hun moleculaire trekkers 
Dr. L. (Laura) Gutierrez (v) 28-08-1976, Madrid (Spanje), Erasmus MC - Celbiologie 
Dendritische cellen zijn de spionnen van het afweersysteem. Ze coördineren de reactie op aanvallen van buitenaf. Daarom kunnen ze ook gebruikt worden om het afweersysteem te versterken. Ik zoek naar moleculaire trekkers om klinische toepassingen van dendritische cellen te verbeteren.

Steeksleutel of waterpomptang? 
Dr. G. (Gijs) van Haaften (m) 13-08-1977, Ede, NKI - Genregulatie 
Om kanker te voorkomen moeten onze cellen goed reageren op beschadigingen van het DNA. De cel is uitgerust met een uitgebreide set gereedschappen om schade op te ruimen. De onderzoekers kijken hoe de cel het juiste gereedschap kiest.

Verstijfd van schrik: freezing in kaart gebracht 
Dr. M.A. (Muriel) Hagenaars (v) 21-10-1971, Tilburg, UL - Sectie Klinische, Gezondheids- en Neuropsychologie 
Bij acuut gevaar of trauma kunnen mensen op 3 manieren reageren: vechten, vluchten of verstijven. De onderzoekers gaan bekijken wat maakt dat iemand tijdens een trauma verstijft en wat daar de gevolgen van zijn in termen van traumaverwerking.

Melodieën in fluisterspraak 
Dr. W.F.L. (Willemijn) Heeren (v) 19-09-1978, UL - Fonetiek 
Als we spreken, bepaalt de snelheid waarmee onze stembanden trillen de zinsmelodie. Door die melodie kunnen we vragen stellen, woorden accentueren of emotie tonen. Bij fluisteren trillen de stembanden niet. Kunnen we al fluisterend tóch melodie gebruiken? En hoe dan?

Hoe pluraliteit te denken 
Dr. G.J. (Gert-Jan) van der Heiden (m) 06-05-1976, RU - Filosofie 
In het publieke debat wordt veel gesproken over de problemen die gepaard gaan met de plurale samenleving. Maar wat is de pluraliteit die we in het samenleven van mensen tegenkomen eigenlijk? Op deze vraag zoekt dit ontologische onderzoek een antwoord.

Brandstof uit water 
Dr. D.G.H. (Dennis) Hetterscheid (m) 06-10-1978, Zevenaar, UvA - Supramoleculaire Katalyse 
Voor het volledig overstappen naar duurzame energie is het noodzakelijk dat we brandstof kunnen genereren uit zonlicht. Onderzoekers proberen nieuwe inzichten te verkrijgen om water met behulp van licht om te zetten in waterstof, dat gebruikt kan worden als brandstof.

Supergeleiding in de ijzertijd 
Dr. E. (Erik) van Heumen (m) 03-06-1978, Amsterdam, UvA - Quantum Electron Matter 
In sommige metalen kunnen elektronen zich bij extreem lage temperatuur zonder weerstand (energieverlies) bewegen. Wetenschappers hebben vorig jaar een nieuwe groep (ijzerhoudende) materialen ontdekt die bij veel hogere temperaturen supergeleiden. Door verschillende experimenten te combineren wordt in dit onderzoek geprobeerd te achterhalen hoe dit kan.

Slimme computers dokteren 
Dr. A.J. (Arjen) Hommersom (m) 25-02-1980, Rheden, RU - Informatica 
Er worden te veel fouten gemaakt in de zorg. Soms zijn medische problemen zo complex dat ze zelfs voor specialisten te ingewikkeld zijn. Informatici gaan technieken ontwikkelen om artsen te helpen bij het maken van beslissingen.

Lijken alle tijdreeksen op elkaar? 
Dr. L.F. (Lennart) Hoogerheide (m) 24-05-1978, Rotterdam, EUR - Econometrisch Instituut 
Aandelenkoersen, metingen van hersenactiviteit, nationaal inkomen: ogenschijnlijk totaal verschillende tijdreeks processen. Maar vanuit statistisch standpunt zijn er overeenkomsten. Doel van dit onderzoek is om via kruisbestuiving tussen verschillende onderzoeksgebieden betere modellen te ontwikkelen voor meer inzicht in onzekerheid en beleidseffecten.

Celdeling, een samenhangend proces 
Dr. A.A. (Armando) van der Horst (m) 16-04-1978, Harderwijk, UMCU - Experimentele oncologie 
Zonder celdeling zouden mensen niet bestaan. Maar foutieve celdeling veroorzaakt kanker. De onderzoekers gaan bepalen welke eiwitten en processen van belang zijn voor de laatste fase van celdeling, de splitsing van cellen, om zo het ontstaan van kanker beter te begrijpen.

Licht en stroom sturen met nanokristallen 
Dr. A.J. (Arjan) Houtepen (m) 01-03-1979, Breda, TUD - Opto-elektronische Materialen 
In zonnecellen is het heel belangrijk om de beweging van licht en elektronen te beheersen. De onderzoekers gaan slimme structuren maken van nanokristallen die het licht en de elektronen de goede kant op sturen. 

Schone energie uit verwaarloosde warmte 
Dr. ir. M. (Mark) Huijben (m) 22-02-1978, UT - Anorganische Materiaalkunde 
Dreigende schaarste aan energie toont aan dat de beschikbare energiebronnen veel efficiënter moeten worden gebruikt. Hergebruik van verwaarloosde afvalwarmte wordt nu interessant als mogelijke energiebron. Dit onderzoek richt zich op het ontwerpen en realiseren van nieuwe materialen die deze warmte omzetten in bruikbare energie.

DNA op een rolletje eiwit - verstopt en toch niet 
Dr. H. (Hugo) van Ingen (m) 30-11-1976, Weurt, UU - NMR Spectroscopie 
Ons DNA is verstopt. Het is opgerold rond eiwitten in compacte vezels en is zodoende onvindbaar. Toch moet het afgelezen kunnen worden. De onderzoekers gaan na hoe intrinsieke bewegingen bevorderen dat het DNA gedeeltelijk vrij komt van de vezel.

Foetale oorzaken van type 2 diabetes 
Dr. V.W.V. (Vincent) Jaddoe (m) 11-10-1974, Rotterdam, Erasmus MC – Kindergeneeskunde 
Kinderen met een laag geboortegewicht hebben een grotere kans om op latere leeftijd type 2 diabetes te ontwikkelen. De onderzoekers zullen nagaan welke genetische factoren en omgevingsinvloeden in de baarmoeder leiden tot ziekte op latere leeftijd.

Tussen de staat en de straat 
Dr. R.K. (Rivke) Jaffe (v) 16-08-1978, Charlottesville (Verenigde Staten), UL - Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie 
Op wie stappen bewoners van Caribische sloppenwijken af als ze hulp nodig hebben? Dit onderzoek gaat na hoe criminele organisaties de rol van de overheid overnemen, en hoe burgers, de staat en criminele leiders zulke 'alternatieve' machtsstructuren ervaren.

De uitvinding van pressiegroepen 
Dr. M.J. (Maartje) Janse (v) 27-02-1976, Göttingen (Duitsland), UL - Geschiedenis 
Britse, Ierse en Amerikaanse hervormers ontwikkelden tussen 1820 en 1840 de techniek van de massapolitiek, in pressiegroepen tegen bijvoorbeeld slavernij en drankmisbruik. Waarom waren deze eerste pressiegroepen zo omstreden? Uit gedigitaliseerde kranten blijkt dat tijdgenoten beseften dat de uitvinding van pressiegroepen democratie onherroepelijk dichterbij bracht. Niet iedereen was daar blij mee.

The Many Scales of Planet Formation 
Dr. A. (Anders) Johansen (m) 18-02-1977, Kopenhagen (Denemarken), UL - Sterrewacht 
Planets form in gas discs around new-born stars as dust grains collide to form larger and larger bodies. This research programme aims to understand how the turbulent gas motion affects the formation, growth and rotation of young planets.

Het sublieme in context 
Dr. C.C. (Casper) de Jonge (m) 16-09-1977, UL - Griekse en Latijnse talen en culturen 
Literaire teksten die de lezer overweldigen of inspireren werden in de oudheid 'subliem' genoemd. Longinus schreef een traktaat over het sublieme, dat veel moderne denkers beïnvloedde. Dit onderzoek reconstrueert de intellectuele context van Longinus en zijn concept van het sublieme.

Succesvol crosscultureel enquêteren 
Dr. M.G. (Martijn) de Jong (m) 14-05-1980, Dordrecht, EUR - Rotterdam School of Management, Marketing Management 
Door de globalisering wordt crosscultureel onderzoek steeds belangrijker. Voor crosscultureel onderzoek worden vaak enquêtes gebruikt. Dit onderzoek bestudeert crossculturele verschillen in de manier waarop mensen enquête vragen beantwoorden, en ontwikkelt methoden om antwoorden op een betrouwbare manier te vergelijken.

Exploring curved graphene 
Dr. V. (Vladimir) Juricic (m) 04-06-1976, S. Palanka (Servië), UL - Lorentz Instituut 
Graphene is a one-atom thick layer of carbon atoms placed on a honeycomb lattice. The material is not ideally flat, but is unavoidably wrinkled, and it also has lattice defects. The researcher will investigate the properties of graphene, taking into account the ripples and the lattice defects and, in particular, to find out whether new quantum phases can be realized in their presence.

Op afstand in spieren kijken 
Dr. L.A.C. (Laura) Kallenberg (v) 11-09-1978, UT - Biomedische Signalen en Systemen 
Met een naald zijn aansturing en eigenschappen van spieren makkelijk te onderzoeken. Deze metingen zijn echter slecht reproduceerbaar en oncomfortabel. In het onderzoek wordt een meetmethode ontwikkeld op basis van elektroden op de huid, waarmee vervolgens het herstelmechanisme na neurologisch letsel onderzocht wordt.

Tappen uit een ander vaatje 
Dr. T.H. (Terhi) Kärpänen (v) 06-02-1971, Sääminki (Finland), Hubrecht Institute 
Lymfevaten zijn cruciaal voor de waterhuishouding en regulatie van het immuunsysteem, maar zorgen ook voor de verspreiding van kanker. De onderzoekers gaan terug naar het allereerste begin om te bepalen hoe lymfevaten precies worden gemaakt en bij ziekte betrokken zijn.

Moleculair verstoppertje spelen 
Dr. S.I. (Sander) van Kasteren (m) 18-06-1978, Roosendaal, NKI - Chemische Wetenschappen 
Hoe komt het dat ons immuunsysteem sommige bacteriën aanvalt en andere met rust laat? De onderzoekers zijn van plan om uiterlijke kenmerken van verschillende bacteriën chemisch na te maken en te kijken hoe deze je immuunsysteem aan en uit kunnen zetten.

Grensoverschrijdend: taalgebruik in oudere migranten 
Dr. M.C.J. (Merel) Keijzer (v) 17-04-1980, UU - Engelse Taal en Cultuur 
Uit ervaring en onderzoek is bekend dat taalgebruik verandert als we ouder worden of als we verhuizen naar een ander land. Maar wat gebeurt er met taal in oudere migranten? Op die vraag probeert dit onderzoek antwoord te geven.

Automatisch morphen van medische beelden 
Dr. ir. S. (Stefan) Klein (m) 20-04-1978, Almelo, Erasmus MC - Biomedical Imaging Group Rotterdam 
Morphing is het digitaal vervormen van een beeld naar een ander beeld. Dit kennen veel mensen als een special effect in speelfilms, maar het speelt ook een belangrijke rol bij medisch onderzoek. Een voorbeeld is het onderzoek naar hersenveranderingen die mogelijk typerend zijn voor dementie. Door een morph te analyseren kunnen vormveranderingen op hersenscans in getallen worden uitgedrukt, waardoor vraagstellingen concreet beantwoord kunnen worden. In dit project worden intelligente computeralgoritmes met een zelfaanpassend vermogen ontwikkeld, zodat de morph volledig automatisch en zo accuraat mogelijk kan worden berekend.

Jong verslaafd aan roken 
Dr. M. (Marloes) Kleinjan (v) 18-03-1981, Ommen, RU - Behavioural Science Institute 
Jonge rokers kunnen snel verslaafd raken, ook als ze sporadisch en onregelmatig roken. Dit onderzoek gaat kinderen volgen in de eerste fase van hun rookverslaving. De onderzoekers zullen kijken naar de invloed van genen en rookcues in de omgeving.

Voorspellen effectiviteit chemotherapie bij borstkanker 
Dr. D.W.J. (Dennis) Klomp (m) 09-09-1974, Nijmegen, UMCU - Radiologie 
De onderzoekers ontwikkelen een nieuwe methode welke in staat is zonder operatie het veranderende celdelingproces van borsttumoren te scannen. Daarmee willen ze onderzoeken of het de effectiviteit van chemotherapie voor iedere patiënt al in een vroeg stadium kan vaststellen.

Keeping track of the world with moving eyes 
Dr. T. (Tomas) Knapen (m) 04-10-1978, 's-Hertogenbosch, UvA - Psychologie 
Without us realizing, our eyes move constantly, thereby changing the images our eyes receive. Nevertheless, our perception of the world is stable. The researchers will use brain-scanning techniques to investigate how our brains achieve perceptual stability across eye-movements.

Molecules building tiny metallic patterns 
Dr. T. (Tibor) Kudernac (m) 19-09-1978, Košice (Slowakije), RUG - Chemistry 
Nanotechnology is based on extremely small structures. Molecules and atoms are the smallest bricks that man can use to build objects. Researchers will use molecules to guide atoms of metals in order to construct tiny metallic structures.

Waarom gedragen beleggers zich irrationeel? 
Dr. G. (Gijs) van de Kuilen (m) 13-02-1978, Haarlem, UvT - Economie 
Vanuit het perspectief van de traditionele economische theorie gedragen mensen zich bij het  nemen van financiële beslissingen regelmatig irrationeel. De onderzoekers passen nieuwe methoden toe om voorkeuren van mensen te meten om na te gaan in hoeverre dit irrationele gedrag kan worden verklaard door verschillende psychologische factoren.

Dammen in internationale rivieren 
Dr. V.C. (Vincent) Lagendijk (m) 19-05-1980, TU/e - Techniekgeschiedenis 
Vanaf 1933 werden plannen om internationale rivieren te utiliseren in politiek instabiele gebieden voornamelijk gezien als navolgers van de Amerikaanse Tennessee Valley Authority (TVA). Dit onderzoeksproject bekijkt welke andere invloeden en hoe regionale en internationale organisaties een rol speelden.

Erfelijkheid van ADHD en autisme 
Dr. N. (Nanda) Lambregts-Rommelse (v) 15-04-1982, Hoofddorp, UMC St Radboud - Psychiatrie 
ADHD and autisme komen vaak samen voor bij hetzelfde kind. Waarom dat zo is, is onbekend. Waarschijnlijk spelen dezelfde risicogenen een rol. De onderzoekers bekijken daarom het erfelijk materiaal van gezinnen waar beide aandoeningen in voorkomen.

Macht en het denken over goed en kwaad 
Dr. J. (Joris) Lammers (m) 10-11-1977, Alkmaar, UvT - Sociale Psychologie 
In dit project wordt onderzocht of mensen die veel macht hebben over andere mensen anders denken over goed en kwaad. De onderzoekers denken dat zij meer naar regels kijken en minder naar de gevolgen van hun beslissingen. 

Ontleding van een nieuw aangrijpingspunt in de ziekte van Parkinson 
Dr. J.R.D. (Rob) Lane (m) 10-01-1980, Northampton (Groot-Brittannië), UL - Department of Medicinal Chemistry 
In de hersenen komt een eiwit voor dat een belangrijke rol speelt in de ziekte van Parkinson. In dit project bestuderen de onderzoekers hoe dit eiwit werkt. Met die informatie moet het mogelijk zijn nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen.

Het voorspellende brein 
Dr. F.P. (Floris) de Lange (m) 26-08-1977, Heerlen, RU - Donders Institute for Cognitive Neuroimaging 
Verwachtingen over onze omgeving  kunnen ons vaak een handje helpen en ervoor zorgen dat we dingen in onze omgeving snel kunnen herkennen. In dit onderzoek ga ik na hoe het brein verwachtingen gebruikt om onze visuele waarneming te beïnvloeden.

Design Optimization through Eye-Movement Analysis. Aandacht voor design 
Dr. R.J.A. (Ralf) van der Lans (m) 14-11-1977, Leidschendam, EUR - Rotterdam School of Management, Marketing Management 
Consumenten kiezen razendsnel. Design van producten, zoals de verpakking, het logo en indeling van het schap of website, speelt onbewust een grote rol op de uiteindelijke keuze. De onderzoekers zullen met behulp van oogbewegingsanalyses deze effecten ontrafelen.

Leefstijlswitch van ziekenhuisbacterie 
Dr. H.L. (Helen) Leavis (v) 05-02-1979, Utrecht, UMCU - Microbiologie 
Om zich aan medische materialen te hechten verandert de bacterie Enterococcus faecium zijn individuele leefstijl naar meercellige structuren, zogenaamde biofilms, die vooral bij ernstig zieke patiënten moeilijk te behandelen infecties veroorzaken. De verantwoordelijke genen voor deze leefstijlswitch zullen geïdentificeerd worden.

Welke eiwitten misbruikt een herpesvirus? 
Dr. ir. R.J. (Robert Jan) Lebbink (m) 11-05-1978, Doesburg, UMCU - Klinische Microbiologie 
De onderzoekers ontwikkelen vernieuwende systemen om een voor een eiwitten uit een cel weg te halen. Vervolgens gaan ze hiermee op zoek naar specifieke eiwitten die door herpesvirussen misbruikt worden om menselijke cellen te kunnen infecteren.

Het vergelijken van medische tests 
Dr. M.M.G. (Mariska) Leeflang (v) 20-01-1976, Volendam, AMC/UvA - Klinische Epidemiologie 
Medische diagnostische tests maken fouten. Die fouten worden veroorzaakt door de test zelf of door patiëntkenmerken. De onderzoekers ontwikkelen een methode waarbij resultaten uit eerder onderzoek gecombineerd worden om voor een bepaalde situatie de beste medische test te kiezen.

The formation of spectral lines in the solar chromosphere 
Dr. J. (Jorrit) Leenaarts (m) 04-07-1980, Hilversum, UU - Sterrenkunde 
Waarnemingen van de atmosfeer van de zon tonen een dierentuin vol verschillende magnetische structuren. Om deze te begrijpen moet onderzocht worden hoe het licht dat onderzoekers met hun telescopen waarnemen precies wordt gemaakt in de zonatmosfeer. Dit onderzoek zal met behulp van computermodellen uitzoeken hoe verschillende structuren op verschillende manieren licht uitzenden.

Menselijk kapitaal in Europa 
Dr. B. (Bas) van Leeuwen (m) 27-04-1978, UU - Geschiedenis 
Algemeen wordt aangenomen dat onderwijs belangrijk is voor economische groei. Echter, de stimulering van onderwijs tijdens het socialisme leidde niet tot hogere groei. Dit onderzoek vergelijkt de ontwikkeling van onderwijs en haar relatie met economische groei in diverse Europese landen.

Internationale introductie van nieuwe medicijnen 
Dr. A. (Aurélie) Lemmens (v) 21-04-1979, Ukkel (België), EUR - Erasmus School of Economics 
Hoe beslissen bedrijven in welke landen en wanneer ze nieuwe medicijnen introduceren? Het duurt veelal enkele maanden vooraleer een nieuw medicijn in meerdere landen beschikbaar is. Deze studie onderzoekt de rol van crossnationale regulering in dit proces.

DNA Twists and Shouts 
Dr. J. (Jan) Lipfert (m) 08-10-1977, Frankfurt am Main (Duitsland), TUD - Biofysica 
Koppel - het samenstel van krachten die ontstaan door rotatie - speelt een belangrijke rol in de biologie. Zo leidt de replicatie van DNA als gevolg van de helixstructuur tot opbouw van torsie in DNA. Het doel van dit project is om een magnetische pincet te ontwikkelen waarmee de draaimomenten van enkele DNA-moleculen gemeten kunnen worden. Hiermee kan de interactie van DNA-moleculen met eiwitten en medicijnen bestudeerd worden.

Fishing with nano-rods 
Dr. Z. (Zunfeng) Liu (m) 31-3-1980, Tianjin (China), UL - Chemistry 
If researchers want to know the structure of the molecular engines of life, they will first have to extract them from living cells. In my research project, I aim to develop a new way of doing so, using carbon nano-tubes as angling rods.

Antistoffen als eenarmige misdadigers in auto-immuunziekten? 
Dr. M. (Mario) Losen (m) 21-08-1974, Haselünne (Duitsland), UM - Neurowetenschappen 
Antistoffen werken als lijfwachten van het lichaam. Ze hebben meestal twee of meer armen, waarmee ze ziekteverwekkers kunnen uitschakelen. Soms ontstaan er antistoffen die vriend en vijand niet meer kunnen onderscheiden en het lichaam zelf met één arm aanvallen. In dit project willen we onderzoeken hoe deze eenarmige antistoffen ziekte kunnen veroorzaken.

Hoe vormen zich nieuwe diersoorten? 
Dr. M.E. (Martine) Maan (v) 28-05-1974, Breda, RUG - Biologie 
In het Oost-Afrikaanse Victoriameer zijn in korte tijd honderden soorten felgekleurde visjes ontstaan. Dit onderzoek analyseert de rol van visuele communicatie daarbij: troebel water leidt tot aangepaste vissenogen, met mogelijk grote gevolgen voor kleurwaarneming en partnerkeuze.

Met stamcellen het falende hart te hulp 
Dr. P. (Peter) van der Meer (m) 16-07-1977, Sneek, UMCG - Cardiologie 
Hartfalen gaat gepaard met een hoge sterfte. De onderzoekers gaan analyseren of met specifieke stamcellen het hart kan worden gerepareerd om de hartfunctie te herstellen. Tevens richten zij zich op het identificeren van nieuwe stamcellen die hiervoor gebruikt kunnen worden.

How to kill the killer 
Dr. V. (Victoria) Menendez-Benito (v) 15-02-1976, Aviles (Spanje), NKI - Cell Biology 
Eiwitten worden zowel gemaakt als afgebroken. Dit is belangrijk voor alle levende cellen. Eiwitten worden afgebroken door een groot eiwit-complex: het proteasoom. Via een stoplicht-gist-systeem willen we er achter komen hoe dit proteasoom zelf wordt afgebroken.

Exploring Quantum Effects from Inflation 
Dr. S.P. (Shun-Pei) Miao (v) 23-07-1974, Taiwan, UU - Instituut voor Theoretische Fysica 
Kwantumeffecten die te klein zijn om onder normale omstandigheden te worden waargenomen, kunnen enorm vergroot zijn tijdens de versnelde uitdijing van de ruimtetijd in het vroege heelal. De onderzoekster gaat bestuderen of deze effecten van invloed kunnen zijn op het huidige universum.

Vorm versus functie? 
Dr. R. (Ruth) Mugge (v) 29-07-1977, Leiden, TUD - Product Innovation Management 
Mensen gebruiken het productuiterlijk om bepaalde functionele attributen (b.v. kwaliteit, levensduur) van producten te evalueren. Een onjuiste evaluatie kan echter negatieve consequenties hebben voor het productgebruik. Dit project onderzoekt de vormgevingskenmerken die dergelijke functionele associaties in een product teweegbrengen.

Nabootsen van aardbevingen 
Dr. A.R. (André) Niemeijer 27-03-1977, Tiel, UU - Geowetenschappen 
Elk jaar kosten aardbevingen duizenden mensen het leven en veroorzaken ze schade aan gebouwen en infrastructuur. Het inschatten van de kans op een aardbeving is belangrijk. De onderzoekers gaan in het laboratorium aardbevingen nabootsen om het risico beter te begrijpen.

Anammoxbacteriën: vreemde eend in de bijt 
Dr. L. (Laura) van Niftrik (v) 02-11-1979, Terneuzen, RU - Microbiologie 
De voor de natuur en afvalwaterzuivering erg belangrijke anammoxbacteriën zien er heel anders uit dan andere bacteriën. Waarom anammoxbacteriën een afwijkende celopbouw, met mogelijk een energieproducerend compartiment, hebben, zal onderzocht worden met moleculaire methoden en speciale driedimensionale elektronenmicroscopie.

De elektronische functie van moleculen 
Dr. C.A. (Christian) Nijhuis (m) 17-01-1977, Cambridge, Harvard University - Chemistry and Chemical Biology 
Hele kleine structuren, zoals moleculen, hebben elektrische eigenschappen die heel anders zijn dan die van bulkmaterialen, zoals goud. Een combinatie van nanotechnologie en chemie geeft onderzoekers de mogelijkheid om de elektrische eigenschappen en mogelijke toepassingen van deze kleine structuren te bestuderen.

Verborgen functies van bacteriën 
Dr. R.A. (Richard) Notebaart (m) 16-10-1980, Rotterdam, RU - Bioinformatica 
Bacteriën kunnen zich vermeerderen door voedingstoffen uit de omgeving op te nemen en deze om te zetten in componenten waaruit de bacterie bestaat. Dit wordt metabolisme genoemd. De onderzoekers gaan verborgen onderdelen van het metabolisme blootleggen die bijdragen aan vermeerdering.

Neutron stars with sub-millisecond periods: a new frontier of physics 
Dr. A. (Alessandro) Patruno (m) 15-05-1981, Amsterdam, UvA 
Neutron stars are small objects with a radius of 10 km and a mass comparable to that of the Sun. They contain matter with the highest densities in the universe, well above that of an atomic nucleus, and rotate up to several hundred times in one second. The researcher will use X-ray space telescopes to search for neutron stars that rotate more than a thousand time in a second, to understand which kind of elementary particles compose these objects.

Welsprekende aristocraten in het keizerlijke Rome 
Dr. C.H. (Christoph) Pieper (m) 12-09-1974, UL - Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 
Welsprekendheid was in het keizerlijke Rome een centrale vaardigheid voor aristocraten in hun politieke carrière. Maar waarom was dat zo? Dit project stelt de vraag waarom het ideaalbeeld van welsprekendheid, zoals in de Romeinse republiek ontwikkeld, in de keizertijd nog steeds succesvol was.

Economisch denken in de Nederlandse roman 
Dr. S. (Saskia) Pieterse (v) 27-03-1976, UvA - Neerlandistiek 
Economische denkbeelden komen we niet alleen tegen in de wetenschap. Ook romanschrijvers maken vaak op een eigenzinnige manier gebruik van economische inzichten. Dit onderzoek kijkt naar acht Nederlandse romans, van Sara Burgerhart (1782) tot De literaire kring (2007).

Het herprogrammeren van gentherapie 
Dr. K. (Karin) Pike-Overzet (v) 28-04-1974, Koudum, LUMC - Immunohematologie en Bloedbank 
Fouten in erfelijk materiaal kunnen dodelijke ziektes veroorzaken, waaronder ernstige afweerziekten. Als één enkel gen de ziekte veroorzaakt, is reparatie middels gentherapie mogelijk. De onderzoeker herprogrammeert cellen tot stamcellen van het afweersysteem zodat afweerziekten aan de bron kunnen worden hersteld.

Qumran en de oorlog tegen Rome 
Dr. M. (Mladen) Popović (m) 04-03-1977, RUG/Qumran Instituut - Joodse oudheid 
Tussen 66-70 na Christus voerden verschillende Joodse groepen in Judea oorlog tegen Rome. Ideologische motieven waren een belangrijke factor. De Dode Zeerollen uit Qumran maken het voor het eerst mogelijk om de denkbeelden van een concrete Joodse groep te onderzoeken.

De oudheid als argument vandaag 
Dr. M. (Maarten) De Pourcq (m) 16-04-1979, Mechelen (België), RU - Instituut Historische, Literaire en Culturele Studies 
Bij de uitbouw van een nieuwe theorie in de geesteswetenschappen breekt men graag expliciet met een traditie en kiest men voor alternatieve tradities die onderbelicht zijn gebleven. Dit onderzoek gaat op zoek naar methodes om de functie van traditievorming te analyseren.

Beweging in de hersenen 
Dr. M (Mathijs) Raemaekers (m) 30-12-1974, Roermond, UU - Biologie 
Het kunnen zien van beweging is een belangrijke eigenschap van onze hersenen . Uit recent onderzoek is gebleken dat onze hersenen niet alle bewegingsrichtingen even sterk waarnemen. Dit onderzoek wil nagaan welke neurale mechanismen hieraan ten grondslag liggen.

Het vliegtuig van morgen wordt gelijmd 
Dr. C.D. (Calvin) Rans (m) 30-07-1979, TUD - Aerospace Engineering 
Vliegtuigdelen worden meestal verklonken. Delen verlijmen is veel efficiënter, maar wegens het verlies aan veiligheid niet aanvaardbaar. Dit onderzoek mikt op het ontwikkelen van duurzaamheidsmodellen om het verlijmen van vliegtuigen in de toekomst toch veilig te kunnen toepassen.

Kennis delen in commercialiserende wetenschap 
Dr. ir. G.J. (Jeroen) de Ridder (m) 04-04-1978, Leerdam, VU - Faculteit der Wijsbegeerte 
Moderne wetenschap is ondenkbaar zonder het delen van kennis. De oprukkende commercialisering van wetenschap levert bedreigingen en kansen op voor deze processen van kennisuitwisseling. De onderzoeker analyseert en evalueert de bedreigingen en kansen en draagt waar nodig oplossingsrichtingen aan.

Sterven in een diepe slaap 
Dr. J. (Judith) Rietjens (v) 21-06-1978, Roermond, Erasmus MC - Maatschappelijke Gezondheidszorg 
Het lijden van stervende patiënten met ernstige symptomen kan soms alleen worden verlicht door hen in een diepe slaap te brengen. Dit internationaal onderzoek gaat na in welke omstandigheden deze controversiële behandeling bijdraagt aan het welzijn van patiënten en familieleden.

Unreflective action in everyday life. Alledaags handelen 
Dr. D.W. (Erik) Rietveld (m) 31-05-1969, Harvard University - Dept. of Philosophy 
In veel situaties in ons alledaagse leven handelen we bekwaam zonder reflectie. Op de fiets bijvoorbeeld doen we gewoon wat er gegeven de omstandigheden gedaan moet worden. Dit onderzoek integreert een filosofisch perspectief op ongereflecteerd adequaat handelen met neurowetenschappelijke inzichten.

Het begrip van de ontwikkeling van visuele vaardigheden 
Dr. M.J. (Mark) Roberts (m) 24-07-1981, Londen (Engeland), UM - Faculty of Psychology & Neuroscience, Department of Neurocognition 
Training kan leiden tot een verbeterde vaardigheid om kleine visuele verschillen waar te nemen. Dit project onderzoekt op neuronaal niveau de verbeterde codering en uitwisseling van informatie in de hersenen van de aap gekoppeld aan deze vorm van vaardigheidsleren.

Bewegen op externe ritmen: zo gepiept! 
Dr. M. (Melvyn) Roerdink (m) 15-11-1978, Groenlo, VU - Bewegingswetenschappen 
Bewegingen worden vaak afgestemd op externe ritmen, zoals het in de maat lopen op muziek. Het tempo van het ritme bepaalt dan de bewegingsfrequentie. De revalidatie gebruikt deze koppeling om bewegen te verbeteren. Dit project onderzoekt hoe ritmen hiervoor optimaal ingezet kunnen worden.

Harnessing the Power of Local Search in Optimization and Game Theory 
Dr. H. (Heiko) Röglin (m) 10-04-1981, Dortmund (Germany), UM - Department of Quantitative Economics 
Virtually every company is faced with logistics problems. While classical research evaluates optimization methods for these problems based on their worst-case performance, this research project aims at developing a more realistic theory that is based on the typical performance instead.

Twee ogen zien driedimensionale beweging 
Dr. B. (Bas) Rokers (m) 07-29-1974, Schiedam, UU - Neurowetenschappen 
Het waarnemen van beweging in drie dimensies is essentieel voor ons functioneren. Wetenschappelijk is de werking van dit proces echter nog onderbelicht. Dit project onderzoekt hoe de hersenen één weergave van 3D-beweging creëren op basis van de afzonderlijke beelden van de twee ogen.

Reorienting Global Risk Regulation: Matching Regulatory Instruments and Enforcement Capacity in Emerging Market Contexts 
Dr. mr. B. van Rooij (m) 17-11-1973, Leiden, UL - Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Milieuvervuiling, onveilige arbeidsomstandigheden of gevaarlijk voedsel, allemaal gevaren die moeilijk zijn te controleren, en die een steeds groter probleem vormen in opkomende economieën zoals China, India en Brazilië. Een centraal probleem is dat in deze landen handhaving zwak is en regels massaal worden overtreden. Dit project onderzoekt welke combinatie van regels en implementatiemechanismen wel kan werken in deze contexten.

Stemming in een sociaal-biologisch jasje 
Dr. M. (Marije) aan het Rot (v) 30-05-1977, Geldrop, RUG - Psychologie 
Hoe mensen zich voelen wordt door de hersenen geregeld. Maar stemming wordt ook door andere mensen beïnvloed. Dit onderzoek bij mensen gevoelig voor depressie kijkt naar de interactie tussen biologische en sociale factoren die ten grondslag liggen aan stemming.

Genetische test om hersenbloeding te voorkomen? 
Dr. Y.M. (Ynte) Ruigrok (v) 15-07-1973, Wijk bij Duurstede, UMCU - Neurologie 
Een bloeding tussen de hersenvliezen ontstaat uit een bloedvatuitstulping (aneurysma). Bij het ontstaan van zo'n aneurysma zijn genetische risicofactoren betrokken. De onderzoekers gaan kijken of met een genetische test een aneurysma vroegtijdig kan worden opgespoord zodat deze behandeld kan worden voordat deze een bloeding kan veroorzaken.

Nieuwe participanten in het internationaal recht 
Dr. C. (Cedric) Ryngaert (m) 22-08-1978, Kortrijk (België), UU - Volkenrecht 
Niet-statelijke actoren hebben een steeds grotere impact op de internationale betrekkingen, die klassiek worden gedomineerd door staten. Dit onderzoek gaat nu na in hoeverre die toenemende impact dient te worden gereflecteerd in bijzondere rechten en plichten voor de nieuwe participanten.

Regulering in de apothekersmarkt 
Dr. C.B.C. (Catherine) Schaumans (v) 25-08-1981, Jette (België), UvT - Industriële Economie (centER/TILEC) 
De regelgeving voor apotheken is zeer divers binnen de Europese Unie: zowel de toetreding als de activiteiten van apotheken zijn vaak heel anders geregeld. De onderzoekers zullen nagaan op welke manier de specifieke regelgeving de werking van de markt beïnvloedt.

How to reproduce without males 
Dr. T. (Tanja) Schwander (v) 03-07-1978, Brugg (Zwitzerland), RUG - Ecology and Evolution 
Most species comprise males and females but some have found ways to persist without mating and the production of males. This research project aims to find the genes underlying such asexual reproduction and characterize differences between sexual and all-female organisms.

Op zoek naar oorzaak en gevolg 
Dr. M.P. (Michael) Seevinck (m) 27-02-1977, Pretoria (Zuid-Afrika), UU - Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen 
Een kernvraag in de wetenschap is het verkrijgen van inzicht in causale relaties. Dit wetenschapsfilosofische project tracht een kanstheoretische visie op causale relaties te ontwikkelen binnen een raamwerk van ruimte en tijd. Het toepassingsgebied zal onze fundamentele fysische theorieën omvatten, waaronder de kwantummechanica, de kwantumveldentheorie en de relativiteitstheorie.

Structure and sound: syntax-prosody parallels 
Dr. N. (Natalia) Slioussar (v) 16-11-1980, Sint Petersburg (Rusland), UU - Utrecht institute of Linguistics OTS 
Syntax and prosody are two major components of our language, responsible, respectively, for dependencies between words and word order and for intonation and the distribution of pauses and stresses in the sentence. This research project studies how they are related.

Theory- vs. Data-Based Statistical Modeling 
Dr. J.M. (Jan) Sprenger (m) 26-11-1982, Keulen (Duitsland), UvT - Tilburg Center for Logic and Philosophy of Science (TiLPS) 
Traditionally, statistical modeling is based on strong, and sometimes unwarranted theoretical assumptions. Policy-makers, however, demand reliable and objective inference methods. The researcher analyses the contribution of data-driven methods towards solving this tension.

Coupling light, electrons, and nano-mechanical motion 
Dr. G.A. (Gary) Steele (m) 13-02-1976, Toronto (Canada), TUD - Kavli Institute of Nanoscience 
Carbon nanotubes are a unique material with remarkable electrical, optical and mechanical properties. Researchers will use new clean nanotube technology to couple light, electrons and mechanical motion in a single nanometre-sized device, with potential applications in quantum computing and nanoscience.

Vegetation: A novel soil moisture sensor 
Dr. ir. S. (Susan) Steele-Dunne (v) 07-10-1976, Dublin (Ierland), TUD - Water Resources Management 
Soil moisture is important for weather and climate prediction. Satellites can use microwaves to measure soil moisture, but can't 'see' through dense vegetation. Scientists will use the signal from the vegetation itself as a measure of the soil moisture below.

Buruli ulcus: een infectieziekte in opkomst 
Dr. Y. (Ymkje) Stienstra (v) 28-06-1976, Leeuwarden, UVA/AMC, interne/infectieziekten 
Buruli ulcus is een 'neglected disease'. Het is een invaliderende, zwerende ziekte die vooral in West-Afrika steeds vaker voorkomt. Het doel van dit onderzoek is de behandeling te verbeteren en een diagnostische test te ontwikkelen.

Het ontrafelen van blindzien 
Dr. S. (Stefan) van der Stigchel (m) 01-05-1980, Dordrecht, UU - Psychologische Functieleer 
Bij patiënten die door een hersenbeschadiging halfzijdig blind zijn, wordt er soms gevonden dat er toch visuele informatie in het blinde gezichtsveld verwerkt wordt ('blindzien'). De onderzoekers zullen oogbewegingen meten om te ontdekken welk type visuele informatie nog verwerkt wordt.

Special Values and t-Motives 
Dr. L. (Lenny) Taelman (m) 31-03-1980, Gent (België), UL - Mathematisch Instituut 
Moeilijke rekenkundige vragen over bijvoorbeeld priemgetallen of het bestaan van gehele oplossingen van vergelijkingen zijn vaak beter te begrijpen wanneer ze meetkundig bekeken worden. In dit onderzoek worden problemen over 'speciale waarden' op een meetkundige manier benaderd.

Floppiness and Flow 
Dr. B.P. (Brian) Tighe (m) 02-12-1977, Washington (USA), UL - Physics 
Shaving foam and mayonnaise are unusual solids because they are 'floppy': they make complicated, collective motions that avoid squeezing bubbles or droplets together. This project will show how floppy rearrangements make foams and emulsions unusual fluids when forced to flow.

Moderne aflaathandel als Kremlin-politiek? 
Dr. E. (Katja) Tolstaja (v) 12-08-1970, Leningrad, VU - Vakgroep systematische theologie, VISOR 
Sinds de perestrojka is er in Rusland een grote toename van getuigenissen over wonderdoende iconen. Ook zijn in de korte periode 1992-2000 drie keer zoveel mensen heilig verklaard dan in voorgaande eeuwen. Dit onderzoek ontsluit de theologische en socio-politieke implicaties bij zulke fenomenen.

Computers can read the mind of paralyzed patients 
Dr. (Aldemar) Torres Valderrama (m) 27-10-1977, Málaga (Colombia), UMCU - Neurologie 
In this research project the mechanism of information transfer among groups of neurons in the human brain (synchronization), will be used to allow controlling computers and machines by using only thoughts. This advanced brain computer interface will be implanted in the brain cortex of completely paralyzed patients at the University Medical Center in Utrecht, to help them to communicate and improve their life quality.

Het ontstaan van schalen 
Dr. E. (Elena) Tribushinina (v) 04-09-1979, Kemerovo (Rusland), UU - Nederlandse Taal en Cultuur 
Volwassenen delen een rij van zeven poppetjes van opklimmend formaat in in drie grote en drie kleine. Peuters daarentegen noemen alleen het grootste poppetje 'groot' en alleen het kleinste 'klein'. Waar komt het verschil door? Welke mechanismen bepalen de schaaloordelen bij kinderen? En zijn deze oordelen universeel of taalafhankelijk? Deze vragen staan in dit project centraal.

Natuurbeschermingsrecht en klimaatverandering 
Mr. dr. A. (Arie) Trouwborst (m) 26-06-1975, Zoetermeer, UvT - Rechtsgeleerdheid 
Om aanpassing van soorten en ecosystemen aan klimaatverandering met minimale verliezen te laten verlopen is internationale samenwerking vereist. Het onderzoek brengt de geschiktheid van bestaande natuurbeschermingsverdragen in dit verband in kaart en richt zich op het identificeren van mogelijke verbeteringen.

Pijn: een kwestie van interpreteren? 
Dr. L.M.G. (Linda) Vancleef (v) 17-07-1979, Hasselt (België), UM - Clinical Psychological Science 
Iedereen ervaart wel eens pijn. Een belangrijke vraag is waarom een beperkt aantal mensen chronische pijn ontwikkelt? Dit onderzoek gaat na of de manier waarop mensen onduidelijkheid rondom pijn interpreteren het al dan niet ontwikkelen van chronische pijn kan verklaren.

Geochemistry reveals changes from the past 
Dr. I. (Iuliana) Vasiliev (v) 10-07-1977, Tulcea (Roemenië), UU - Department of Geosciences 
Ten million years ago there was a big sea over Eurasia called Paratethys. Molecular biomarkers and strontium isotopes will be used to trace back in geological time the environmental and climatic changes that affected this ancient sea.

Optimale gladheid in vergelijkingen met ruis 
Dr. ir. M.C. (Mark) Veraar (m) 22-04-1980, Delft, TUD - Analyse 
Allerlei processen om ons heen zijn onderhevig aan ruis. Wiskundigen modelleren deze processen aan de hand van vergelijkingen met toevalsvariabelen. Dit onderzoek gaat over de optimale gladheid van oplossingen van zulke vergelijkingen.

Geen geneesmiddelen in ons drinkwater! 
Dr. ir. A.R.D. (Arne) Verliefde (m) 22-09-1981, TUD - Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Watermanagement 
Door overmatig gebruik van geneesmiddelen en een vergrijzende bevolking komen steeds meer geneesmiddelen terecht in de drinkwaterbronnen. Om het drinkwater te beschermen gaat dit onderzoek systematisch na welke zuiveringsprocessen nodig zijn om er zeker van te zijn dat het gezuiverde drinkwater geen (resten van) geneesmiddelen bevat.

Invloed media op parlementariërs 
Dr. R. (Rens) Vliegenthart (m) 13-04-1980, Oudwater, UvA - ASCoR 
Parlementariërs lijken in hun dagelijkse werkzaamheden veel gebruik te maken van informatie die zij via de massamedia krijgen. Dit onderzoek in een aantal West-Europese landen bekijkt onder welke omstandigheden dit het meest het geval is.

Waarom kinderen beginnen met het drinken van alcohol 
Dr. H. (Haske) van der Vorst (v) 22-08-1977, Maastricht, RU - Orthopedagogiek Gezin en Gedrag 
Nederlandse jongeren drinken hun eerste glas alcohol in de vroege adolescentie. Dit impliceert dat in de kindertijd processen plaatsvinden die leiden tot alcoholgebruik. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van (on)bewuste denkbeelden over alcohol in de kindertijd en de rol van ouders hierin.

Generous People, Stingy Nations or Stingy People, Generous Nations? Explaining Cross-national Differences in Donations to Charitable Organizations 
Dr. P. Wiepking (v) 21-11-1978, Schiedam, VU - Faculteit der Sociale Wetenschappen 
Amerikanen zijn vrijgeviger dan Nederlanders. Echt waar? De onderzoeker bestudeert of en zo ja waarom mensen in sommige landen vrijgeviger zijn dan mensen in andere landen. Komt dat door verschillen in inkomen of sociale waarden? Of door verschillen in overheidsbeleid?

Wanneer bacteriën onze afweer uitdagen 
Dr. W. J. (Joost) Wiersinga (m) 14-10-1976, Amsterdam, UvA - Center for Infection and Immunity Amsterdam (CINIMA) 
Toll-like-receptoren zijn eiwitten die de afweer tegen schadelijke bacteriën in gang zetten, maar wat gebeurt er precies als bacteriën ons immuunsysteem uitdagen? De onderzoekers analyseren welke gen-eiwitcombinaties ervoor zorgen dat dodelijke bacteriën zoals Burkholderia pseudomallei onschadelijk gemaakt kunnen worden.

Het heropvoeden van het immuunsysteem 
Dr. F (Femke) van Wijk (v) 08-12-1977, Roosendaal, UMCU - Pediatrische immunologie 
Auto-immuunziekten, zoals jeugdreuma, worden veroorzaakt door een ontregeling van het immuunsysteem. Met intensieve therapie kan het ontregelde immuunsysteem worden uitgeschakeld. In dit project wordt onderzocht hoe vervolgens een nieuw en gezond immuunsysteem kan worden opgebouwd om auto-immuniteit te voorkomen.

Visuele waarneming van 3D vorm 
Dr. M.W.A. (Maarten) Wijntjes (m) 01-11-1977, Utrecht, TUD - Industrieel Ontwerpen 
We gaan er vaak vanuit dat we hetzelfde zien als een ander, maar is dat ook daadwerkelijk zo? Met behulp van 3D prints en laser projecties zal de 3D vorm die mensen waarnemen worden gemeten. Deze kennis kan worden toegepast in design visualisatie en 3D-TV.

Rijsimulators voor verkeersveiligheid 
Dr. ir. J.C.F. (Joost) de Winter (m) 07-03-1979, Utrecht, TUD - BioMechanical Engineering 
Verkeersongevallen vormen een groot maatschappelijk probleem. Dit project onderzoekt of verkeersongevallen van jonge bestuurders voorspeld en voorkomen kunnen worden middels een toets en training in een rijsimulator. Inzicht wordt verkregen in de bestuurderskenmerken die bijdragen aan risico in het verkeer.

Röntgenfoto's van communicerende hersencellen 
Dr. S.M. (Stefan) Witte (m) 27-12-1979, Alkmaar, VU - Atoomfysica 
De verbindingen tussen hersencellen vormen de basis voor onze ontwikkeling, maar zijn te klein om met een gewone microscoop te zien. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een röntgenmicroscoop met hoge resolutie, waarmee communicatie tussen hersencellen nauwkeurig onderzocht kan worden.

Serosa: the key to success? 
Dr. M. (Maurijn) van der Zee (m) 18-10-1976, UL - Evolutiebiologie 
Insecten zijn de succesvolste diergroep op aarde. Of het beschermende membraan om hun eieren, de serosa, een rol heeft gespeeld in dit evolutiewonder, gaan onderzoekers bekijken met behulp van de meelkever Tribolium castaneum.

Probing the inside of a living cell with an optically trapped gold nanorod 
Drs. P. (Peter) Zijlstra (m) 20-03-1981, Enschede, UL - Huygens Laboratorium 
Mechanische processen in een cel, zoals de absorptie van moleculen in blaasjes, vinden vaak plaats op een schaal van slechts enkele tientallen nanometers. De onderzoekers gaan een klein gouden staafje in een optische val gebruiken om deze krachten te meten in een levende cel.

Een positief gevecht tegen onrecht 
Dr. M. (Martijn) van Zomeren (m) 22-03-1979, Linschoten, RUG - Sociale Psychologie 
Mensen denken vaak dat collectieve acties tegen onrecht in de samenleving (bijv. demonstraties) gemotiveerd worden door negatieve onderbuikgevoelens. Dit onderzoek gaat systematisch testen of positieve emoties niet veel belangrijker zijn omdat deze emoties hoop, optimisme, en weerbaarheid opbouwen.