De herschaling van hypotheekmarkten
Dr. M.B. (Manuel) Aalbers (m) 25-10-1977, Noordoostpolder, UvA - Sociale Geografie

Hypotheekmarkten zijn van grote invloed op de economie. Door de tijd heen zijn hypotheekmarkten steeds minder lokaal en meer nationaal en mondiaal geworden. Dit onderzoek gaat na wie dit proces stuurt en wat de gevolgen zijn van deze herschaling voor hypotheeknemers en -gevers.

Single-photon controller for light 
Dr N. (Nika) Akopian (m) 31-10-1975, Tbilisi (Georgië), TUD - Kavli Institute of Nanoscience 
A photonic transistor can control the flow of photons. If operated by a single photon, it could be used for novel quantum-optical applications. This research is aimed at developing such a device with a unique combination of atomic and semiconductor systems.

Which rare gene changes lead to common immune diseases? 
Dr. B.Z. (Behrooz) Alizadeh (m) 01-06-1969, Teheran (Iran), UMCU - Medical Genetics 
Rare changes in human genes can accumulate and cause chronic immune diseases, like diabetes or rheumatoid arthritis, which are an increasing burden on the health care system. This project aims to identify these rare gene changes and learn how they act.

Duurzame technologie stimuleren 
Dr. F. (Floortje) Alkemade (v), 10-11-1975, UU - Departement Innovatie- & Milieuwetenschappen 
Veel duurzame technologieen kunnen nog niet op eigen kracht concurreren met bestaande niet-duurzame technologie en worden ondersteund door subsidies. Dit stimuleert verduurzaming maar is duur en ondersteunt misschien technologie die uiteindelijk niet gebruikt wordt. Dit onderzoek gaat na wat een goede balans is tussen subsidies en marktwerking bij het stimuleren van duurzame technologieën.

Gezonde landen, gezonde mensen 
Dr O.A. (Onyebuchi) Arah (m) 20-02-1975, Onitsha (Nigeria), AMC/UvA - Sociale Geneeskunde 
Zowel persoonlijke als collectieve omstandigheden bepalen de gezondheid van individuen. Aan de hand van gegevens van een kwart miljoen mensen in zeventig landen zullen de onderzoekers analyseren welke persoonlijke risicofactoren en welke collectieve determinanten gelden voor chronische ziekten. Ook de collectieve determinanten van de chronische ziekte-behandeling worden onderzocht.

By whom is international law really made? 
Dr J. (Jean) d'Aspremont (m) 17-01-1978, Brussel (België), UL - Law 
International law is no longer exclusively made by states. Non-state actors now play a significant role. The researcher will analyze the repartition of roles between states and non-state actors in international lawmaking procedures and its impact on the substance of the norms. 

Stamcellen: leren van het embryo 
Dr. ir. E.B. (Esther) Baart (v) 7-11-1972, Wageningen, UMCU - Voortplanting en Gynaecologie 
Cellen van een heel vroeg embryo kunnen nog uitgroeien tot alle soorten weefsels, van huid tot hart. Het embryo maakt stoffen die deze ontwikkeling sturen. De onderzoekers zullen analyseren welke stoffen dit zijn. Die kennis is belangrijk voor weefselkweek uit stamcellen. 

On the foundation of visual-spatial working memory: the maintenance and updating of memory representations in the oculomotor system 
Dr. A.V. Artem Belopolsky (m) 23-12-1977, Moskou (Rusland), VU - Cognitieve Psychologie 
Net als een fotocamera, neemt het oog slechts snapshots van de wereld. Toch nemen we de wereld als één continu geheel waar. Dit onderzoek richt zich op hoe de hersenen van losse oogbewegingen een coherent beeld vormen van de omgeving.

Worden creooltalen geboren? 
Dr. M.C. (Margot) van den Berg (v) 24-04-1975, Hilversum, RU - Taalwetenschap 
De structurele verschillen tussen complexe creooltalen en simpele pidgintalen worden veelal verklaard als het gevolg van moedertaalverwerving door kinderen. Dit onderzoek bestudeert de invloed van volwassenen op creooltaalformatie middels historisch taalonderzoek en hedendaags tweedetaalverwervingsonderzoek in Ghana en Nederland.

Communicating agents, errors and efficiency 
Dr. T.S. (Tamás) Biró (m) 24-11-1975, Budapest (Hungarije), UvA - Linguistics 
Linguistic performance in a virtual speech community. Communicating agents, errors and efficiency. If speech is full of errors, how can we communicate efficiently? Do errors influence language learning by children and language change? Our computers will simulate a community of communicating agents, whose language capacity also includes a novel speech error model.

Het celskelet reguleert hersenveranderingen 
Dr. K. (Karin) Boekhoorn (v) 15-05-1977, Appeltern, Erasmus MC - Neuroscience 
Aanpassingen aan het uiterst dynamische skelet van hersencellen zijn essentieel voor het brein tijdens groei, leren en ziekteprocessen. Onderzoekers gaan bestuderen hoe celskelet veranderingen mogelijk worden gemaakt en wat er gebeurt in het brein als de regulatie hiervan verstoord wordt.

Unidirectional motion of biomolecules at model membranes 
Dr. S. (Sylvestre) Bonnet (m) 23-05-1976, Chartres (France), UU - Chemical Biology & Organic Chemistry 
Thermal motion usually does not prefer any direction. The researcher will synthesize an artificial system which uses light to move single molecules at a surface in one preferred direction.

Rechtbankdrama's in het oude Rome 
Dr. B.M.C. (Bé) Breij (v) 01-07-1972, Den Helder; RU - Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 
Romeinse aristocraten onderwezen en vermaakten elkaar met redevoeringen in fictieve rechtszaken. Ze speelden daarbij de rol van machtig personage of underdog. Het onderzoek maakt hun nog weinig bekende teksten toegankelijk. Het ontsluit ook hun onderliggende opvattingen over sociale verhoudingen.

Griepprik voor bacteriën 
Dr. S. (Stan) Brouns (m) 10-03-1978, 's-Hertogenbosch, WUR, Microbiologie 
Bacteriën worden continu aangevallen en gedood door virussen. Onlangs is echter ontdekt dat bacteriën een systeem hebben ontwikkeld om virus infectie te voorkomen. Dit onderzoek analyseert het antivirus systeem, waardoor ook aan industrieel toepasbare bacteriën een 'griepprik' kan worden gegeven.

Watching two-dimensional matter move 
Dr. F. (Fabrizio) Carbone (m) 20-04-1976, Novi Ligure (Italië), RuG - Zernike Institute for Advanced Materials 
The vibrations, breaking and forming of chemical bonds happen in femtoseconds. In this project we will look at the motion of atoms during such transformations of chemical bonds in 2-dimensional materials (one atom thick layers) with spatial and temporal resolution.

Aanzet tot van groei van bloedvaten bij aderverkalking 
Dr. C. (Caroline) Cheng (v) 20-01-1978, Hong Kong (China), Erasmus MC - Cardiologie 
Aderverkalking is het dichtslippen van bloedvaten waarbij organen niet meer voldoende kunnen worden voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. Bij een ernstige vorm van aderverkalking treedt er een afscheiding van eiwitten op die het ingroeien van nieuwe bloedvaten bevordert. Omdat dit proces de aderverkalking verergert, kijken de onderzoekers in dit project naar welke biologische mechanismen dit tot stand kan brengen.

Neuromodulation of cognition 
Dr. L.S. (Lorenza) Colzato (v) 20-09-1974, Bolzano (Italië), UL 
Neurocognition Dopamine is a neurochemical of the brain involved in how we control our thoughts and goal directed behavior. This research project aims to understand the role of different dopamine receptors types in cognitive control functions in healthy humans. 

Adaptieve, multi-functionele medicijnen 
Dr. P.Y.W. (Patricia) Dankers (v) 22-06-1978, Helmond, TU/e - Chemische Biologie 
Complexe ziektebeelden zullen opgelost moeten worden door een combinatie van verschillende functionele moleculaire eenheden, die gezamenlijk tot actie zullen overgaan. In het onderzoek wordt voorgesteld om slimme medicijnen te ontwikkelen die door zelf-assemblage deze verschillende functionaliteiten bevatten. Door de dynamiek van de zelf-assemblage is de verwachting dat de complexen zich kunnen aanpassen aan de eiwitten en cellen waaraan ze moeten binden en hierdoor een veel grotere effectiviteit zullen tonen.

Gevolgen van discriminatie op hersenactiviteit 
Dr. B. (Belle) Derks (v) 16-05-1979, Voorburg, UL - Sociale en Organisatiepsychologie 
Discriminatie verlaagt de motivatie en prestatie van vrouwen en allochtonen. De onderzoekers gebruiken metingen van hersenactiviteit om te testen of dit komt doordat mensen anders naar hun omgeving kijken wanneer ze gediscrimineerd worden dan wanneer ze niet gediscrimineerd worden.

Schizofrenie, wat is het en waardoor komt het? 
Dr. E.M. (Eske) Derks (v) 11-07-1975, Arnhem, UMCU - Psychiatrie 
Schizofrenie is een psychiatrische aandoening waarbij patienten onderling sterk verschillen. Bij de zoektocht naar genen worden alle schizofreniepatienten echter over één kam gescheerd. De onderzoekers willen het genetisch onderzoek verbeteren door onderscheid te maken tussen schizofreniepatienten met een verschillend ziektebeeld.

Plakkende tangen 
Dr. D. (Dimitra) Dodou (v) 29-07-1979, TUD - BioMechanical Engineering 
Huidige medische tangen hebben scherpe randen die tot beschadiging van weefsel kunnen leiden. De onderzoeker zal een nieuwe methode van grijpen ontwikkelen met behulp van uit de natuur geïnspireerde plakkerige materialen die in- en uitgeschakeld kunnen worden door middel van licht.

De oorsprong van het proza 
Dr. J.M. (Joost) van Driel (m) 13-12-1976, UL - Nederlandse taal en cultuur 
Tegenwoordig is de prozavorm de standaard voor fictie en non-fictie literatuur. Onze oudste literatuur was echter berijmd. Pas langzaam is in de Middeleeuwen de prozavorm door Nederlandse auteurs ontdekt. Dit onderzoek gaat na welke factoren daarvoor verantwoordelijk zijn geweest.

Virussen op een weegschaaltje 
Dr. E. (Esther) van Duijn (v) 05-06-1979, Utrecht, UU - Biomolecular Mass Spectrometry and Proteomics 
Virussen kunnen heel efficiënt vermeerderen, maar hoe doen ze dat? Hoe wordt een virus capside gevuld, en wat zijn de eigenschappen van dit capside? Om dit beter te begrijpen zullen de structuren van verschillende virus eiwitten worden onderzocht met massa-spectrometrie. 

Eiwit-teamwork: rekenen aan interacties tussen planteiwitten 
Dr. A.D.J. (Aalt-Jan) van Dijk (m) 07-10-1979, Utrecht, WUR - Bioinformatica 
MADS eiwitten zijn essentieel voor allerlei processen in planten, zoals bijvoorbeeld de vorming van de verschillende bloemorganen en het rijpen van fruit. Deze eiwitten werken met elkaar samen: alleen in combinatie met elkaar kunnen ze hun functie vervullen. Bovendien lijken de MADS eiwitten erg op elkaar, maar heeft elke combinatie toch zijn eigen specifieke functie. Dit onderzoek gaat met computermodellen deze samenwerking bestuderen en zal leiden tot inzicht in groei en ontwikkeling van belangrijke gewassen zoals rijst, tomaat en aardappel.

Kleine RNA's groot in bloedcelvorming 
Dr. S.J. (Stefan) Erkeland (m) 17-02-1970, Rotterdam, Erasmus MC - Hematologie 
In cellen regelen kleine RNA's de aanmaak van eiwitten. De onderzoekers gaan de rol van RNA's in bloedcelvorming onderzoeken. De aanmaak van kleine RNA's in bloedcellen wordt stopgezet of verhoogd. De onderzoekers achterhalen welke eiwitten gecontroleerd worden door kleine RNA's.

Oude bomen moet je niet verplaatsen? 
Dr. B.U. (Birte) Forstmann (v) 01-11-1976, Bremen (Duitsland), UvA - Psychologie 
Met het ouder worden passen mensen zich minder makkelijk aan aan hun veranderlijke omgeving. Dergelijk verlies aan mentale flexibiliteit treft echter niet iedereen even sterk. Dit onderzoek ontrafelt welke neurocognitieve mechanismen bijdragen aan individuele verschillen in adaptieve controle tussen ouderen.

Belastingen in Europese kolonieën 
Dr. E.H.P. (Ewout) Frankema (m) 27-10-1974, UU - Geschiedenis 
Koloniale overheden kunnen belasting heffen om de lokale bevolking uit te buiten, maar ook om publieke voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur te financieren. Dit historisch onderzoek vergelijkt de rol van het belastingstelsel in diverse Europese koloniën.

Glycosylation controls immune homeostasis 
Dr. J.J. (Juan) García-Vallejo (m) 09-09-1975, Málaga (Spanje), VUmc - Molecular Cell Biology & Immunology 
Injury to our body results in the activation of the immune system, but also in glycosylation changes that can affect immune recognition. The researchers will investigate the molecular mechanisms responsible for these injury-associated glycosylation changes and how they affect immune recognition.

Leren onder de loep 
Dr. T.A.J.M. (Tamara) van Gog (v), 18-06-1979, Raamsdonk, Open Universiteit Nederland - Onderwijstechnologisch Expertisecentrum
Succesvol zelfstandig leren vereist dat leerlingen hun eigen leerproces kritisch onder de loep nemen. Dit 'reflecteren' is moeilijk, vooral voor beginners. Onderzocht wordt of kijken naar zichzelf en goede voorbeelden van anderen, reflectie bevordert en welke rol vakkennis daarbij speelt.

Moleculen in de ruimte 
Dr. T.P.M. (Fedor) Goumans (m) 11-05-1978, Rhenen, UL - Theoretische Chemie 
De omstandigheden in de ruimte zijn ongunstig voor de vorming van moleculen. Desondanks worden er veel verschillende moleculen waargenomen. De onderzoeker bestudeert hoe koolstofdioxide en methanol toch gevormd kunnen worden op stofdeeltjes in de ruimte, waar ze in hoge concentraties voorkomen.

Fileprobleem in de galwegen 
Dr. S.F.J (Stan) van de Graaf (m) 18-08-1977, Eindhoven, UMCU - Metabole en Endocriene Ziekten 
Bij verstoringen in onze lever of darm kunnen galzouten ophopen. Ophoping van galzouten doodt cellen. De onderzoeker zal bepalen hoe gereguleerd wordt hoeveel galzout de cel binnenkomt en hoe we dit kunnen bijsturen.

Nieuw Nederland of New York? 
Dr. M. (Michiel) van Groesen (m) 17-06-1975, UvA - Geschiedenis 
Aan het eind van de zeventiende eeuw maakten zowel Engeland als de Nederlandse Republiek aanspraak op Nieuw Nederland / New York. Dit onderzoek analyseert de beeldvorming van deze kolonie in Nederlandse en Engelse prenten, pamfletten, kaarten en andere propaganda, en vergelijkt deze Europese beelden met de ervaringen van Amerikaanse kolonisten in dit gebied.

Vee voor de markt 
Dr. M. (Maaike) Groot (v) 14-08-1973, VU - Archeologie 
Met de komst van de Romeinen nam de vraag naar voedsel in ons land sterk toe. Doordat de plaatselijke boerengemeenschappen extra voedsel gingen produceren, veranderde niet alleen de agrarische economie, maar ook de maatschappij. Dit onderzoek zal deze verandering bestuderen.

The mathematics of norm enforcement 
Dr. (Davide) Grossi (m) 20-04-1979, UvA - Informatica 
Each society is shaped by norms defining what is obligatory, permitted, prohibited. Norms, in order not to remain dead letters, require adequate enforcement. The project develops mathematical tools for assessing the best way to enforce given sets of norms.

Waar relativiteitstheorie marsmannetjes tegenkomt 
Dr. M.A. (Atakan) Gürkan (m) 08-01-1974, UvA - Astronomie 
Twee recente ontdekkingen in de astronomie zijn de aanwezigheid van zeer jonge sterren rond een groot zwart gat in het centrum van de Melkweg en planeten buiten ons eigen zonnestelsel. Er zijn opvallende fysische overeenkomsten tussen deze systemen. Het doel van dit project is het ontdekken van de oorsprong en mogelijk ook het lot van deze systemen.

Zuidamerikaanse zinnen in zinnen 
Dr. E. (Rik) van Gijn (m) 01-03-1976, RU - Taalwetenschappen 
Ondanks de enorme taaldiversiteit zijn er een beperkt aantal dominante strategieën om bijzinnen te vormen in de talen van Zuid Amerika. De vraag is hoe dit kan, en wat deze situatie ons kan vertellen over de historie van het continent.

Slimme zoutjes voor betere botten 
Dr. P. (Pamela) Habibovic (v) 12-03-1977, UT - Tissue Regeneration
Wanneer bij een auto-ongeluk een groot stuk bot verbrijzelt, zal de chirurg voor de behandeling wat bot weghalen uit een ander lichaamsdeel. Dit is schaars en het oogsten ervan geeft overlast en complicaties. Dit onderzoek richt zich op het maken van kunstmatige implantaten met zouten die botgroei stimuleren.

Kameleon veranderingen in het rookgedrag van adolescenten 
Dr. Z. (Zeena) Harakeh (v) 20-08-1979, Groningen, UU -Algemene Sociale Wetenschappen 
Sommige jongeren die experimenteren, maken de transitie naar dagelijks roken. De onderzoekers gaan aan de hand van experimentele, observationele studies bestuderen hoe de impliciete en expliciete invloed van leeftijdgenoten het roken van experimentele rokers beïnvloeden. Ook kijken ze hierbij naar de effecten van persoonlijkheidskenmerken en groepscontext.

Ophelderen van eiwitsamenklontering 
Dr. A. (Andrea) Hawe (v) 09-08-1977, LU - LACDR, Drug Delivery Technology 
Samenklontering van eiwitten in geneesmiddelen is desastreus voor hun veiligheid. De onderzoekster gaat een gevoelige detectiemethode ontwikkelen om eiwitsamenklontering op te sporen en het ontstaan ervan te begrijpen. Hiermee kan de veiligheid, houdbaarheid en werking van nieuwe geneesmiddelen gewaarborgd worden.

Een zoektocht naar nieuwe pulsars met LOFAR 
Dr. J.W.T. (Jason) Hessels (m) 22-02-1979, UvA - Astronomie 
Pulsars hebben de hoogste dichtheden, de sterkste magnetische velden, en de snelste rotatieperioden van alle waargenomen sterren. Met de LOFAR radiotelescoop zullen we honderden nieuwe pulsars ontdekken die wij zullen gebruiken om de pulsarbevolking van het melkwegstelsel en de extreme fysica van pulsars te bestuderen.

Kostenbesparingen in toeleveringsketens 
Dr. W. (Wilco) van den Heuvel (m) 06-11-1979, Gouda, EUR - Econometrisch Instituut 
Toeleveringsketens bestaan uit een reeks bedrijven die betrokken zijn bij het fabriceren van een bepaald product. Doordat bedrijven binnen de toeleveringsketen verschillende doelen hebben, zijn de ketenkosten vaak hoger dan noodzakelijk. De onderzoekers bekijken of door coördinatiemechanismen kostenbesparingen mogelijk zijn.

Nieuw zicht op geheugenvorming 
Dr. F.E. (Freek) Hoebeek (m) 15-03-1978, Numansdorp, Erasmus MC - Neurowetenschappen 
Onderzoekers veronderstellen al 40 jaar dat geheugen in de kleine hersenen wordt veroorzaakt door versterking en verzwakking van neuronale verbindingen. De onderzoekers zullen als eerste directe bewijzen hiervoor onderzoeken door tijdens geheugenvorming neuronale processen te visualiseren in de kleine hersenen.

Origami op microschaal met waterdruppeltjes 
Dr. ir. J.W. (Joost) van Honschoten (m) 03-01-1972, UT - Micro-/Nanotechnologie 
De huidige technieken om microscopisch kleine systemen te maken zijn tweedimensionaal. Dit onderzoek gebruikt een soort origami om nieuwe driedimensionale elementjes te fabriceren, zoals bijvoorbeeld microrobots, micronaaldjes, of schakelaartjes. Voor het vouwen wordt gebruikgemaakt van de krachtige oppervlaktespanningen van vloeistofdruppels.

Omgevingsgevoelige polymeren met continue respons 
Dr. ir. R. (Richard) Hoogenboom (m) 03-03-1978, Rotterdam, RU - Physical-Organic & Supramolecular Chemistry 
Polymeren kunnen reageren op veranderingen in de omgeving. De onderzoekers sleutelen aan de moleculaire structuur van de polymeren om de aan/uit reactie om te zetten in een brede geleidelijke respons. Deze nieuwe polymeren vormen de basis voor moleculaire thermometers en gecontroleerde medicijnafgifte systemen.

De negatieve spiraal van sociaal-economische positie en psychopathologie 
Dr. M. (Martijn) Huisman (m) 20-09-1975, Spijkenisse, UMCG - Psychiatrie 
Kinderen uit een lager sociaal-economisch milieu kampen vaker met psychische stoornissen. Dit onderzoek gaat na of deze stoornissen vervolgens een negatieve invloed hebben op de eigen sociaal-economische positie van deze kinderen, waardoor er als het ware een negatieve spiraal ontstaat.

Killercellen in de strijd tegen vogelgriep 
Dr. C.A. (Christine) Jansen (v) 03-03-1977, Barneveld, UU - Infectieziekten en Immunologie 
Laag pathogene vogelgriepvirussen geven milde symptomen in vogels, hoog pathogene virussen zijn dodelijk en kunnen ook mensen infecteren. Dit kan leiden tot een nieuwe pandemie. In dit project wordt de rol die het afweersysteem speelt bij dit verschil in ziekteverloop onderzocht.

Zelf-versterkende metalen voor milieuvriendelijke auto's 
Dr. E. Enrique Jimenez-Melero (m) 20-07-1977, TUD - Materiaalkunde 
Onze auto's stoten te veel broeikas gassen uit. De toekomstige milieuvriendelijke auto's moeten minder wegen zonder afname in veiligheid en comfort. In dit project nieuwe zelf-versterkende metalen voor auto's zullen worden ontwikkelend en bestudeerd met een Röntgen microscoop.

Hoe behouden eicellen en zaadcellen het eeuwige leven? 
Dr. L.M. (Leonie) Kamminga (v) 26-07-1977, Leek, NIOB-KNAW (Hubrecht Instituut) 
De voorlopers van geslachtscellen kunnen differentiëren in eicellen en zaadcellen. Deze cellen zijn vervolgens in staat om na de bevruchting een compleet nieuw organisme te vormen. Dit onderzoek is er op gericht om te achterhalen welke processen ten grondslag liggen aan het behoud van deze unieke eigenschappen van geslachtscellen.

Hoe gaat het brein om met tijdsverschillen? 
Dr. M.N. (Mirjam) Keetels (v) 07-02-1979, Breda, UvT - Cognitieve Neurowetenschappen 
Hoe gaan mensen om met tijdsverschillen tussen het uitvoeren van bewegingen en het 'zien' en 'horen' van deze eigen bewegingen? De onderzoeker laat mensen wennen aan een 'vertraagde spiegel' in spraak, waarbij ze zichzelf iets verlaat zien en horen spreken.

Het pad van medicijn afbraak 
Dr. P.H.J. (Peter) Keizers (m) 11-09-1975, Delden, UL - Protein Chemistry 
Medicijnen worden in het lichaam afgebroken door de enzymen cytochromen P450. Hoe medicijnen door deze enzymen worden opgenomen, afgebroken en vervolgens losgelaten is niet bekend. Door medicijn en enzym magnetisch te labelen gaat de onderzoeker dit in kaart brengen.

Geheimen van planten ontrafeld 
Dr. Ing. J.J.B. (Joost) Keurentjes (m) 25-12-1968, Doetinchem, WUR - Erfelijkheidsleer en Plantenfysiologie 
In de natuur komt binnen een plantensoort voor veel eigenschappen variatie voor. De onderzoekers gaan deze variatie gebruiken om de genetische achtergrond van eigenschappen te ontrafelen. Door kleine verschillen in het DNA in kaart te brengen hopen zij deze te kunnen koppelen aan de diversiteit in eigenschappen.

Beter toezicht op Europees beleid 
Dr. Ph. (Philipp) Kiiver (m) 17-07-1979, Leningrad (Rusland), UM - Publiekrecht 
Het is voor Kamerleden vaak moeilijk om het beleid van de Europese Unie in de gaten te houden. Dit onderzoek gaat na of parlementsleden ook nieuwe benaderingen kunnen en willen gaan volgen om beter toezicht op de EU uit te oefenen.

Krommen met veel punten 
Dr. R.N. (Remke) Kloosterman (m) 05-03-1978, UU - Wiskunde 
Elliptische krommen zijn krommen met extra structuur. Onbekend is of elliptische krommen met veel `speciale' punten bestaan. In dit project worden families van elliptische krommen onderzocht, om vast te stellen of zulke krommen bestaan. Deze krommen hebben toepassingen in bijvoorbeeld de cryptografie.

Astma na vroeggeboorte 
Dr. B.W. (Boris) Kramer (m) 08-10-1970, Böblingen (Duitsland), UM - Kindergeneeskunde 
Vroeggeboorte treedt meestal op na een ontsteking in de baarmoeder. Deze ontsteking verandert de functie van het nog onrijpe immuunsysteem in de longen. Hierdoor wordt de kans op latere astma verhoogd. De mechanismen en de preventie van astma worden bestudeerd in een uniek proefdiermodel.

Mechanica: het is Chemie! 
Dr. ir. N. (Niki) Kringos (v) 18-07-1979, TUD - Constructiemechanica 
Ingenieurs bouwen al eeuwen bouwwerken op basis van mechanica. Onbekende chemische materiaalinteracties en veranderingen worden hierbij onder controle gehouden door over-dimensioneren van structurele componenten. Dit onderzoek gaat de belangrijkste chemie-mechanica interacties van bouwmaterialen in kaart brengen en modeleren.

What nature and nurture tells you 
Dr. M.E. (Maria) Kronfeldner (v) 02-08-1974, Duitsland, UvT - Filosofie 
Nature and nurture are two important concepts, used in different sciences to understand traits like intelligence or diseases. This project will study what these concepts tell us - about ourselves and about the sciences which use them.

Borstkanker in beeld 
Dr. H.W.M. (Hanneke) van Laarhoven (v) 20-04-1973, Nijmegen, UMC St Radboud - Medische Oncologie 
Signalen uit het lichaam stimuleren borstkankercellen om te groeien. Met een nieuw middel gaan de onderzoekers de antenne voor één van deze signalen blokkeren. Met verschillende beeldvormende technieken (scans) zullen zij borstkankerpatiënten selecteren die baat bij deze behandeling kunnen hebben.

Piepjes in het oor 
Dr. ir. D.R.M. (Dave) Langers (m) 09-07-1973, Stramproy, UMCG - KNO 
Veel mensen horen piepjes in hun oren zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. De oorzaak hiervoor moet vaak in de hersenen gezocht worden. Dit onderzoek gaat na wat er mis gaat in de hersenen van dergelijke patienten waardoor ze deze fantoomgeluidjes horen.

Een optimale opknapbeurt voor DNA 
Dr. H. (Hannes) Lans (m) 18-07-1975, Rotterdam, Erasmus MC - Genetica 
Het is letterlijk van levensbelang dat beschadigingen aan DNA, die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door UV-straling van de zon, foutloos en efficiënt worden gerepareerd. Hoe deze reparatie optimaal en doelmatig plaatsvindt in iedere cel, is onderwerp van dit onderzoek.

Flexible control: safer, better, cheaper 
Dr. M. (Mircea) Lazar (m) 04-03-1978, TU/e - Electrical Engineering 
Controllers ensure stable and safe operation of many vital systems, such as electricity networks. Nowadays stability is becoming fragile, as emerging technologies push controllers to their limit. Through flexible control, this project enables the development of mechatronic and network systems.

Effects of 'internal border control' for immigrant crime and detention 
Dr. A.S. (Arjan) Leerkes (m) 11-09-1973, UvA - Amsterdamse School voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (ASSR) 
Maatregelen om illegalen uit te sluiten van sociale voorzieningen en de arbeidsmarkt vormen een steeds belangrijker instrument van restrictieve immigratiepolitiek, zowel in de Europese Unie als de Verenigde Staten. Of zulke 'binnenlandse grenscontroles' illegaal verblijf tegengaan is weinig bekend. Wel lijken ze onder de resterende Nederlandse illegalen te hebben geleid tot meer criminaliteit en detentie. Het maken van een vergelijking tussen (lid)staten in de Verenigde Staten en de Europese Unie - waarin gebieden met meer en minder sterk ontwikkelde binnenlandse grenscontroles met elkaar worden vergeleken - kan meer uitsluitsel geven over de bedoelde en onbedoelde gevolgen van binnenlandse grenscontroles.

Hoe cellen met elkaar communiceren 
Dr. M.J. (Magdalena) Lorenowicz (v) 19-07-1977, Krakow (Polen), NIOB-KNAW (Hubrecht Instituut) 
Communicatie tussen cellen is essentieel tijdens de ontwikkeling van complexe organismen. Wnt eiwitten zijn gespecialiseerde signaal transductie moleculen die een belangrijke rol spelen in deze communicatie. De onderzoekers gaan analyseren hoe Wnt moleculen worden geproduceerd en hoe helpen ze de boodschap van de ene naar de andere cel door te geven.

Strafvervolging in Europa 
Dr. M.J.J.P. (Michiel) Luchtman (m) 02-07-1975, Maastricht, UU - Rechtsgeleerdheid 
De lidstaten van de Europese Unie werken op strafrechtelijk vlak steeds meer samen. Toch is onduidelijk hoe zij besluiten welk land grensoverschrijdende misdaad vervolgt en welke regels bij het nemen van dat besluit gelden. Dit onderzoek wil hierin duidelijkheid brengen.

Immune system and cancer 
Dr. K. (Karene) Mahtouk (v) 13-01-1978 Ales (Frankijk), AMC - Pathologie 
Cells of the immune system protect organisms against disease. The function of immune cells is strongly regulated by proteins, whose misregulation can lead to cancer. This study examines the role of one of those proteins by inducing or suppressing it, in some selected immune cells of living mice.

De rechtspraak en globalisering 
Dr. E. (Elaine) Mak (v) 16-03-1979, Rotterdam, EUR - Legal Theory 
Rechters zoeken steeds vaker steun in internationaal recht of in rechtsvergelijking om hun beslissingen te motiveren. Onduidelijk is hoe deze nieuwe praktijk kan worden ingebed in het grondwettelijke kader. Dit onderzoek zal die vraag bestuderen voor de belangrijkste gerechten in een aantal westerse landen.

Ridders in de Renaissance 
Dr. O. (Olga) van Marion (v) 23-07-61, UL - Letteren 
De tijdgenoten van Rembrandt lazen niet alleen renaissanceliteratuur. Van hoog tot laag genoot men evengoed van de oude ridderromans en van toneelstukken over de graven en gravinnen van weleer. Dit onderzoek gaat na welke ideeën over de Middeleeuwen er bestonden bij onze voorouders in de Gouden Eeuw. 

DNA-herstel door afbraak 
Dr. ir. J.A.F. (Jurgen) Marteijn (m) 05-02-1977, Oostburg, Erasmus MC - Genetica 
DNA-beschadigingen worden snel hersteld, anders kan dit leiden tot het ontstaan van kanker of versnelde veroudering. De eiwitten betrokken bij het repareren van DNA worden door verschillende processen gereguleerd. Het proces waarbij de activiteit van deze eiwitten door de afbraakmachine in de cel wordt gereguleerd, is onderdeel van dit onderzoek.

Schoonheid en wetenschap in het Neoplatonisme 
Dr. M. (Marije) Martijn (v) 10-05-1974, VU - Filosofie 
Wat is de rol van schoonheid in wetenschap? In het Neoplatonisme is de schoonheid van wetenschappelijke verklaringen een teken van hun waarheid. Ik onderzoek uit welke eigenschappen die schoonheid bestaat en hoe ze samenhangen met waarheid volgens de Neoplatonist Proclus.

Ziekte, afweer en eilandleven 
Dr. K.D. (Kevin) Matson (m) 19-10-1974, Raleigh (Verenigde Staten), RuG - Dierecologie 
Eilanden zijn natuurlijke laboratoria voor de studie van evolutie. Biologen denken dat op eilanden minder ziekten rondwaren dan op het vasteland. Dit project vergelijkt de kans op ziekte en de afweersystemen van eiland- en continentale vogelpopulaties. Dit vergroot ons inzicht in de evolutie van afweersystemen. 

Fingerprinting the cosmic fireball 
Dr. P.L. (Paul) McFadden (m) 03-10-1979, Melbourne (Australië), UvA - Institute for Theoretical Physics (ITF) 
The galaxies we see today grew from small ripples in the fireball that filled the early universe. My research investigates how these ripples formed: was it through a period of ultra-rapid expansion or was it through the collapse of a previous universe?

Geavanceerde wortelinteracties 
Dr. ir. L. (Liesje) Mommer (v) 09-02-1976, Heerlen, WUR, Natuurbeheer en Plantenecologie 
Wanneer meer verschillende soorten planten bij elkaar staan, worden er grotere prestaties geleverd: de planten worden groter, dan wanneer ze in monocultuur groeien. Hoe dat kan, is onbekend. Ecologen gaan nu onderzoeken of de sleutel voor dit 'opjutten' ondergronds ligt.

Plotselinge veranderingen in toevallige netwerken 
Dr. T. (Tobias) Müller (m), 31-05-1973, VU - Wiskunde 
Uit computersimulaties blijkt dat een netwerk dat ontstaat door willekeurig gekozen punten in het vlak elk met de k dichtstbijzijnde punten te verbinden, dramatische verschillen in gedrag vertoont als k een klein beetje verandert. Dit gaan we verklaren.

Het is goed om flexibel te zijn! 
Dr. S.B. (Sander) Nabuurs (m) 06-11-1977, Venray, RU - Computational Drug Discovery 
Begrijpen hoe medicijnen binden aan eiwitten in ons lichaam is cruciaal voor medicijnontwikkeling. Doordat eiwitten zeer beweeglijk zijn is dit echter moeilijk te voorspellen. De onderzoeker zal nieuwe computermodellen ontwikkelen om te doorgronden hoe medicijnen aan flexibele eiwitten binden.

Kalende haarvaten als oorzaak voor diabetes 
Dr. M. (Max) Nieuwdorp (m) 11-05-1977, Brunssum, UvA - AMC Inwendige Geneeskunde 
Verlies van suikerketens op de vaatwand (glycocalyx) gaat gepaard met vaatproblemen bij diabetes patiënten. De onderzoekers gaan kijken of (erfelijk) verlies van deze suikerketens ook betrokken is bij het ontstaan van diabetes, en of huidige diabetesmedicatie verlies van suikerketens tegengaat.

Nebuline: cruciale rol in aangeboren spierziekten 
Dr. C.A.C. (Coen) Ottenheijm (m) 30-05-1976, Nijmegen, VUmc - Fysiologie 
De spier is opgebouwd uit een vernuftig raderwerk van ontelbare eiwitten. Aangeboren afwijkingen in deze eiwitten doen het raderwerk v astlopen met ernstige ziekten en de dood als gevolg. Dit onderzoek bestudeert hoe één afwijkend eiwit, nebuline, dit gehele raderwerk doet vastlopen.

De inburgering van een gen 
Dr. ir. M.W.J. (Mark) van Passel (m) 02-12-1974, 's-Hertogenbosch, WUR - Microbiologie 
Als een bacterie nieuwe genen opneemt, moeten deze vaak eerst ingeburgerd worden vooraleer ze effectief zijn. Het genoom, de genetische blauwdruk, toont misschien al sporen van dit soort inburgeringen, maar door nieuwe onaangepaste genen daadwerkelijk te introduceren kan de inburgering van een gen ook live gevolgd worden.

Normale hersenontwikkeling dankzij de schildklier 
Dr. R.P. (Robin) Peeters (m) 09-07-1975, Rotterdam, Erasmus MC - Endocrinologie 
Te weinig schildklierhormoon leidt tot een abnormale ontwikkeling en psychiatrische ziekte. Patiënten met deze problemen door een kapotte schildklierhormoonreceptor zijn nog niet ontdekt. De onderzoekers gaan op zoek naar deze patiënten, die veel baat zullen hebben bij extra schildklierhormoon.

The art of communication 
Dr. M. (Michiel) Pegtel (m) 14-10-1971, Haren (gn), VUmc - Pathologie 
Cellen van ons afweersysteem communiceren voortdurend met elkaar, maar hoe is vaak raadselachtig. De onderzoekers gaan kijken of cellen communiceren door pakketjes met genetische informatie uit te wisselen. Gedacht wordt dat virussen deze boodschappen manipuleren om zo onzichtbaar te blijven voor ons afweersysteem.

Niet één pot nat 
Dr. K.T.C.A. (Katja) Peijnenburg (v) 04-04-1975, Boxtel, UvA - Evolutiebiologie 
Het is lang verondersteld dat kleine zeebeestjes niet snel evolueren, maar het tegendeel lijkt waar. De onderzoekers gaan dit testen aan de hand van het DNA van twee soorten zeebeestjes die duizenden jaren geleden geïsoleerd zijn geraakt in mariene meren.

Nieuwe behandeling voor baarmoederhalskanker 
Dr. M.I.E. (Mariëtte) van Poelgeest (v) 05-04-1973, 's Gravenhage, UL - Gynaecologie 
Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het papillomavirus. De onderzoekers willen afweercellen isoleren uit lymfklieren van patiënten met baarmoederhalskanker en buiten het lichaam vermenigvuldigen. Dit onderzoek bekijkt de overleving van deze cellen in het lichaam na infusie aan de patiënten.

Hart en vaten als druktemakers 
Dr. ir. K.D. (Koen) Reesink (m) 19-05-1976, UM - Biofysica 
Stijve slagaders, zoals bij hoge bloeddruk, laten het hart harder werken. De onderzoekers ontwikkelen een nieuwe methode waarmee vaatstijfheid en hartbelasting tegelijkertijd bepaald kunnen worden met niet-invasieve echotechnieken en een computermodel. Hiermee zal de behandeling van hoge bloeddruk worden verbeterd. 

Gevoeligheid voor stresshormoon en welvaartsziekten 
Dr. E.F.C. (Liesbeth) van Rossum (v) 15-7-1975, Haarlem, Erasmus MC - Interne Geneeskunde/ Endocrinologie 
Stress, waarvan de effecten bepaald worden door het stresshormoon cortisol, draagt aanzienlijk bij aan de toename van welvaartsaandoeningen, zoals overgewicht, hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en vaatziekten en depressie. In dit onderzoek wordt de relatie tussen (o.a. erfelijk bepaalde) gevoeligheid voor dit stresshormoon en welvaartsziekten onderzocht.

Using actions to understand language 
Dr. S.A. (Shirley-Ann) Rueschemeyer (v) 28-10-1974, New York (Verenigde Staten), RU - NICI 
Language meaning appears to be stored in multiple areas in the brain—even areas generally dedicated to controlling body movements. This research project takes a closer look at the link between language meaning and these action systems in the brain.

Understanding jets from black holes 
Dr. D. (David) Russell (m) 21-09-1981, UvA - Astronomie 
Black holes are the most physically extreme objects in the universe. The fastest known objects in the universe - jets - are accelerated near black holes. This research programme aims to discover why these jets exist and how they heat the universe.

Miscommunicatie in het brein: inzicht vanuit sex-chromosomale aandoeningen 
Dr. S. (Sophie) van Rijn, (v) 17-03-1978, Amsterdam, UL - Ontwikkelingsstoornissen 
Veel van de kennis over problematische sociale ontwikkeling komt uit studies naar kinderen met een psychische aandoening zoals autisme. In dit onderzoek zullen kinderen met beperkt sociaal inzicht als gevolg van verschillende sex-chromosomale aandoeningen (SCA) bestudeerd worden. Door het vergelijken van hersenfuncties bij kinderen met SCA's en kinderen met autisme, kunnen we mogelijk meer inzicht krijgen in de verschillende hersenmechanismen die allemaal kunnen leiden tot miscommunicatie en een tekort aan sociaal inzicht.

Violation of mirror-symmetry in atoms. 
Dr. B.K. (Bijaya) Sahoo (m) 02-05-1977, Niladripur (India), RuG - Kernfysisch Versneller Instituut 
Short-ranged weak interactions between the nucleus and the electrons in atoms result in a small violation of mirror (left-right) symmetry. Combined theoretical and experimental studies of this phenomenon can lead to important new insights into the fundamental building blocks of matter. 

De virtualisering van burgerschap en de staat van de staat 
Dr. W. Willem Schinkel (m), 15-09-1976, EUR - Faculteit der Sociale Wetenschappen 
Globalisering zorgt op veel terreinen voor het minder machtig woren van natiestaten. In dit onderzoek wordt geanalyseerd hoe staten daarop reageren door een nieuwe, meer moraliserende invulling te geven aan burgerschap.

Kleine moleculen in een groot hart 
Dr. B. (Blanche) Schroen (v) 30-06-1980, Maastricht, UMC+ - Heart Failure Research Centre 
Hoge bloeddruk kan leiden tot hartfalen, één van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. De onderzoekers zullen kleine moleculen, microRNAs, bestuderen in gezonde en zieke harten. Om de 'master-switch' van deze moleculen te ontdekken zullen ze gebruik maken van genetica.

Genen voor psychologische eigenschappen 
Dr. S. (Sophie) van der Sluis (v) 08-06-1973, Edam, VU - Biologische Psychologie 
Veel psychologische eigenschappen zijn in hoge mate erfelijk bepaald. Tot nu toe is het echter moeilijk gebleken om de betrokken genen te lokaliseren. De onderzoeker zal nieuwe methodes ontwikkelen om het detecteren van genen voor psychologische eigenschappen te vergemakkelijken.

Veerkracht na traumatische gebeurtenissen 
Dr. T. (Tom) Smeets (m) 13-04-1978, Heusden-Zolder (België), UM - Faculty of Psychology and Neuroscience 
Waarom is de ene persoon opgewassen tegen schokkende ervaringen terwijl de ander er zwaar onder lijdt? De onderzoekers zullen nagaan of jeugdtrauma's, gehechtheid, en de gevoeligheid van het stress-systeem een sleutelrol spelen in het vermogen om veerkrachtig te reageren na traumatische gebeurtenissen.

Efficiënte breinen 
Dr. D.J.A. (Dirk) Smit (m) 23-01-1968, VU - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, Biologische Psychologie 
De hersenen maken een spectaculaire ontwikkeling door. Hersencellen maken onderling verbindingen aan en ongewenste verbindingen verdwijnen. Dit onderzoek bekijkt of hier een patroon achter zit. Is het brein een efficiënt small-world netwerk dat bestaat uit coalities van samenwerkende hersengebieden?

Zoekmachine met schoonmaakwoede 
Dr. C.G.M. (Cees) Snoek (m) 04-08-1978, UvA - Informatica 
Mensen benoemen afbeeldingen op Internet massaal maar rommelig. Onderzocht wordt hoe multimedia-analyse de beeld- en tekstinhoud kan opschonen. De opgeschoonde data dient als invoer voor een intelligente zoekmachine die mensen helpt om ook onbenoemde beelden, zoals videofragmenten, terug te vinden.

De dynamiek van ultrakoude atomen 
Dr. M. (Michiel) Snoek (m) 09-10-1978, Ermelo, UvA - Institute for Theoretical Physics (ITF) 
Ultrakoude atomen kunnen in kunstmatige roosters van laserlicht gevangen worden. Hiermee kan de kwantummechanische beschrijving van materie zowel in rust als in beweging heel precies getest worden. Dit onderzoek richt zich op het gedrag van ultrakoude atomen uit evenwicht, om dynamische kwantumprocessen, zoals het meetproces, te beschrijven.

De interactie tussen plant en insect 
Dr. R. (Roxina) Soler Gamborena, (v) 16-11-1972, Montevideo (Urugay), WUR - Entomologie 
De co-evolutie van planten en insecten staat onder invloed van interacties waarbij plantenstoffen een rol spelen. Experimentele studies van insect-plant interacties zijn doorgaans gebaseerd op systemen die bestaan uit één plant die door één plantetend insectensoort wordt aangevallen. Recente studies laten echter zien dat de uitkomst van plant-insect interacties sterk beïnvloed kan worden wanneer ook een tweede planteneter in het spel is. De hedendaagse ecologie staat voor de uitdaging om via een multidisciplinaire aanpak ecologische vragen te beantwoorden, waarbij de aanpak wordt verbreed van eenvoudige één-plant-insect interacties tot meer complexere gemeenschappen. Dit vraagt om onderzoek naar de onderliggende mechanismen die een rol spelen in insect-plant interacties. In dit voorstel kies ik een multidisciplinaire aanpak, die genexpressie, plantenchemie en gedragsecologie omvat, om plant-insect interacties te bestuderen die meerdere soorten omvatten. Op deze manier zal er een verbinding gelegd worden tussen informatie over mechanismen en informatie over ecologische functies.

Getting to know your catalyst intimately 
Dr I. (Eli) Stavitski (m) 14-07-1977, Ussuriisk (Rusland), UU - Inorganic Chemistry and Catalysis 
When studying chemical transformations on catalysts we look at millions of molecules at the same time and the resulting picture is blurred. In this project researchers will use microscopes to find out how individual catalytic active site works.

De (beperkte) rationaliteit van altruïsme uit eigenbelang 
Dr. S. (Sigrid) Suetens (v) 11-01-1977, UvT - Experimentele Economie 
Mensen gedragen zich soms altruïstisch, zelfs in situaties waarin ze dit volgens de traditionele economische theorie niet zouden doen. De onderzoekers gaan na in hoeverre zulk altruïsme onzelfzuchtig is of voortkomt uit eigenbelang en of het, indien het voortkomt uit eigenbelang, rationeel te verantwoorden is.

Meetkunde van de kleinste deeltjes 
Dr. W.D. (Walter) van Suijlekom (m) 28-6-1978, RU - Wiskunde 
Het Standaard Model van de elementaire deeltjes geeft een zeer nauwkeurige beschrijving van de kleinste bouwstenen van ons universum. Dit project heeft als doel de wiskundige structuur van het model te ontrafelen met behulp van een nieuw soort meetkunde.

Hiërarchisch taalgebruik 
Dr. P.J.F. (Peter) de Swart (m) 23-08-1981, RuG - Center for Language and Cognition Groningen 
Veel talen rangschikken de elementen in een zin op basis van hun betekenis. Dit project onderzoekt of er ook in Nederlandse zinnen sporen van zo'n rangschikking te vinden zijn. De onderzoeker kijkt hiervoor naar zowel taalproductie als taalbegrip.

Hoe schakelt een plant zijn immuunsysteem aan? 
Dr. W.I.L.(Wladimir) Tameling (m) 06-04-1975, Hoorn, WUR - Phytopathologie 
Planten bezitten, net als mensen, immuunreceptoren waarmee ziekteverwekkers herkend en afgeweerd kunnen worden. Onderzocht zal worden hoe een immuunreceptor na die herkenning de immuunrespons aanschakelt. Er zal hierbij gekeken worden hoe het signaal van de immuunreceptor wordt overgedragen op andere eiwitten binnen de plantencel.

Reuma ontwricht 
Dr. S.W. (Sander) Tas (m) 13-04-1976, Leiderdorp, AMC/UvA - Klinische Immunologie en Reumatologie 
Reuma is een chronische ontstekingsziekte van de gewrichten. De onderzoekers bestuderen welke boodschapper-eiwitten betrokken zijn bij de ontstekingsreactie. Vervolgens zullen deze eiwitten selectief worden geremd met behulp van gentherapie om de ziekte langdurig te onderdrukken.

Pacemaker tegen depressie 
Dr. Y. (Yasin) Temel (m) 02-07-1977, Sivas (Turkije), UM - Neurochirurgie 
Hersenen controleren gedrag, hoofdzakelijk met behulp van elektrische stroompjes. Recent is aangetoond dat bij depressie, bepaalde hersengebieden gestoorde elektrische signalen zenden. De onderzoeker richt zich op het herstellen van deze gestoorde hersenactiviteit door met behulp van geïmplanteerde elektroden in de hersenen tegenstroom te geven.

Nonlocal quantum games 
Dr. B.F. (Ben) Toner (m) 02-12-1979, CWI - Informatica 
Quantum-mechanical systems may be correlated with each other in non-classical, 'spooky,' ways. This project aims to better understand the nature of these correlations, and to study how they can be useful for information-processing tasks.

Belichten van tumoren 
Dr. ing. R.L.P. (Robert) van Veen (m) 07-04-1971, Erasmus MC - CODT 
Fotodynamische therapie maakt gebruik van laserlicht en een lichtgevoelige stof waardoor tumorcellen sterven. De hoeveelheid licht en de lichtverdeling in de tumor zijn van essentieel belang voor een complete tumor sterfte. Middels 3D beeldvorming, lichtmetingen en planning zorgt dit onderzoek voor een optimaal klinisch resultaat.

Planten in een veranderend milieu 
Dr. P. (Philippine) Vergeer (v) 28-06-1975, Gouda, RU - Ecologie 
Planten hebben verschillende mechanismen om aan te passen aan veranderingen in het leefmilieu. Meestal is hiervoor genetische variatie nodig. Maar planten kunnen ook via omgevingsgestuurde mechanismen reageren. Dit onderzoek gaat na welke mechanismen worden gebruikt en hoe deze elkaar beïnvloeden.

De archeologische verwachtingskaart verbeterd 
Dr. J.W.H.P. (Philip) Verhagen (m) 08-05-1966, VU - Archeologie 
Archeologen maken verwachtingskaarten om gericht te kunnen zoeken naar nieuwe archeologische vindplaatsen. Dit onderzoek gaat die kaarten verbeteren door de sociale en culturele factoren te modelleren die invloed hebben gehad op bewoning en landgebruik in het verleden.

Wanneer nemen politici risico? 
Dr. B. (Barbara) Vis (v) 10-06-1979, Heemstede, VU - Politicologie 
Waarom komen sommige regeringen met voorstellen die stemmen kosten, en andere niet? Dit heeft alles te maken met het risico dat politici bereid zijn te nemen. Dit onderzoek bestudeert de invloed van risico op welvaartstaathervorming.

Brengen beschadigde bloedvaten het brein op hol? 
Dr. E.A. (Erwin) van Vliet (m) 07-08-1975, Gouda, UvA - Center for Neuroscience 
Bij epilepsiepatiënten kunnen de eigenschappen van bloedvaten in het brein veranderen, waardoor stoffen en bloedcellen het brein binnendringen die de epilepsie kunnen verergeren. De onderzoeker bestudeert hoe dit kan en of dit te herstellen is.

Kristalgroei uit oplossing met nanoprecisie 
Dr. ir. V. (Vedran) Vonk (m) 14-07-1976, Koper (Slovenië), RU - Vaste Stof Chemie 
Het begrip van en de controle over kristalgroei uit een verzadigde oplossing is niet toereikend voor het vervaardigen van toekomstige nanomaterialen. In dit onderzoek zal deze kristalgroei, die plaatsvindt aan een verborgen grensvlak, op de voet gevolgd worden door gebruik te maken van de modernste hoog energetische en zeer intense synchrotronstraling.

Hoe praten eiwitten met elkaar? 
Dr. J. (Jocelyne) Vreede (v) 17-02-1978, Geleen, UvA - Computational Chemistry and Physics 
Vluchtige contacten tussen eiwitten sturen processen aan in een cel. Dergelijke contacten zorgen er ook voor dat een cel kan reageren op zijn omgeving. Met behulp van computermodellen gaat de onderzoeker dit soort contacten in eenvoudige eiwitsystemen onderzoeken.

Politisering van Europa in nationale verkiezingen: consensus of conflict? 
Dr. C.E. (Catherine) de Vries (v) 31-10-1978, Zwolle, UvA - Politicologie 
Spelen opvattingen over Europa een rol bij de keuzes van kiezers in het stemhokje? Wat is de rol van mediaberichtgeving en partijstandpunten over Europa hierin? Dit onderzoek beantwoordt deze vragen door verkiezingen in Nederland en andere Europese lidstaten te vergelijken.

Geneesmiddelbijwerkingen: onderzoeksopzet of medicijn? 
Dr. F. (Frank) de Vries (m) 17-01-1977, Groningen, UU - Farmaceutische Wetenschappen 
Epidemiologen bepalen de kans op geneesmiddelbijwerkingen met behulp van grote medische patiëntendatabases. Echter, zij gebruiken verschillende methodes en trekken vaak tegenstrijdige conclusies. Dat bemoeilijkt een correcte interpretatie. Dit Europese onderzoek ontwikkelt nieuwe methodes, die een juiste beoordeling van geneesmiddelbijwerkingen vereenvoudigen.

Ecologische effecten veroorzaakt door metalen 
Dr. M.G. (Martina) Vijver (v) 28-04-1975, IJlst, UL - milieubiologie 
Metalen zijn persistent en komen veelvuldig voor in het milieu. Wat voor invloed deze metalen hebben op planten en dieren wordt mogelijk overschat. De onderzoekers zullen nieuwe modellen ontwikkelen en gaan metingen verrichten op de 'hotspot' locaties in het veld.

Lichamelijk geweld onder jongeren op het platteland en in de stad, 1960-2005 
Dr. D. (Don) Weenink (m) 24-08-1968, Rotterdam, WUR - Rurale Sociologie 
Geweld kan beschouwd worden als een sociale interactie waarin normen worden afgedwongen. Door analyse van justitiële dossiers gaat de onderzoeker na hoe gewelddadige interacties verlopen en welke normen in het geding zijn, in stad en platteland de afgelopen vijftig jaar.

Hoe warm was het vroeger? 
Dr. J.W.H. (Johan) Weijers (m) 27-10-1978, Heemstede, UU - Geochemie 
Temperaturen op aarde fluctueerden al sterk in het verleden. Betrouwbare schattingen van deze temperaturen zijn echter schaars. Door fossiele overblijfselen van bodembacteriën te bestuderen proberen de onderzoekers vroegere luchttemperaturen nauwkeuriger te reconstrueren.

De dynamiek van visuele informatie 
Dr. L.J.F.M. (Wieske) van Zoest (v) 16-04-1978, 's-Hertogenbosch, VU - Cognitieve Psychologie 
Visuele Informatie verandert als een functie van tijd. Korte verwerking van visuele informatie leidt tot ander gedrag dan langere verwerking van dezelfde informatie. Dit project gaat onderzoeken wat de invloed is van deze dynamiek op de perceptie, selectie en acties van mensen.