Commissies

De wetenschapsdomeinen van NWO werken met breed samengestelde commissies van wetenschappers die adviseren over kwaliteit en prioriteit van de aanvragen voor de Vernieuwingsimpuls. Domeinoverstijgende Veni- en Vidi-aanvragen worden in een aparte commissie behandeld. Deze informatie wordt binnenkort opnieuw ingeladen.