Banner_talentprogramma

NWO-Talentprogramma

Het NWO-Talentprogramma (voorheen Vernieuwingsimpuls) biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Sinds de Vernieuwingsimpuls (sinds 2020 NWO-Talentprogramma) in 2000 is opgezet heeft NWO al bijna tweeduizend talentvolle onderzoekers financiering kunnen geven. Het Talentprogramma omvat drie financieringsvormen, afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers.

 • Veni, voor pas gepromoveerde onderzoekers
 • Vidi, voor ervaren onderzoekers
 • Vici, voor onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen
 • Doel en doelstellingen

  Financiering uit de Vernieuwingsimpuls maakt het voor wetenschappers mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Zo krijgt vernieuwend onderzoek een impuls. Bovendien wordt de doorstroom bij wetenschappelijke onderzoeksinstellingen bevorderd.

  Veni

  Veni biedt pas gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen. De financiering bedraagt maximaal 280.000 euro.

  Vidi

  Vidi is gericht op onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren onderzoek op postdocniveau hebben verricht. Ze hebben daarbij aangetoond vernieuwende ideeën te genereren en deze succesvol zelfstandig tot ontwikkeling te kunnen brengen. Zij mogen een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aanstellen. De financiering bedraagt maximaal 800.000 euro.

  Vici

  Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Ze hebben daarbij jonge onderzoekers begeleid. Onderzoekers die een Vici-subsidie krijgen toegekend mogen een eigen onderzoeksgroep opbouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De onderzoekslijn krijgt structurele inbedding binnen de onderzoeksinstelling. De financiering bedraagt maximaal 1,5 mln euro.

 • Budget en doorlooptijd

  De Vernieuwingsimpuls is gestart in 2000 en loopt gedurende onbepaalde tijd, nu onder de naam NWO-Talentprogramma. Voor elke financieringsvorm is er eens per jaar een een aparte aanvraagronde:

  • De financiering voor een Veni bedraagt maximaal 280.000 euro 
  • De financiering voor een Vidi bedraagt maximaal 800.000 euro.
  • De financiering voor een Vici bedraagt maximaal 1,5 mln euro.
 • Beoordeling per domein

  Voor deze call geldt dat u een keuze moet maken bij welk domeinloket u een aanvraag gaat indienen. U heeft de keuze uit:

  • Exacte- en Natuurwetenschappen (ENW),
  • Sociale en Geesteswetenschappen (SGW),
  • Toegepaste Technische Wetenschappen (TTW)
  • ZonMw (Zorgonderzoek en Medische wetenschappen)

  Bedenk tijdig welk domein het meest geschikt is als indienloket voor uw aanvraag. Na indiening is uw keuze voor het domein definitief, en bestaat er geen mogelijkheid meer om de aanvraag binnen een ander domein te laten beoordelen. Twijfelt u tussen domeinen, bijv. omdat uw aanvraag een (deels) domein-overstijgend karakter heeft, neem dan ruim voor de deadline contact op met een van de contactpersonen van het programma. Deze persoon kan u adviseren binnen welk domein uw aanvraag het beste kan worden behandeld. U maakt echter zelf de definitieve keuze.

 • Inbeddingsgarantie voor Veni- en Vidi-financiering

  NWO vraagt kandidaten om een zogeheten 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde onderzoeksinstelling aanvragen voor Veni en Vidi kunnen indienen.

  In een aanvraag voor een Veni-financiering geeft een kandidaat aan, bij welke instelling zij of hij onderzoek wil gaan doen. Met een inbeddingsgarantie voor een Veni geven universiteiten uitdrukking aan hun vertrouwen in een kandidaat en haar of zijn onderzoeksvoorstel. In de inbeddingsgarantie verklaart de beoogde instelling dat de onderzoeker bij toekenning de gelegenheid krijgt om binnen de instelling het onderzoek uit te voeren, met gebruikmaking van alle faciliteiten die hiervoor nodig zijn.

  Ook in een Vidi-aanvraag benoemt een kandidaat haar of zijn beoogde onderzoeksinstelling. In de inbeddingsgarantie voor de Vidi zal de beoogde instelling aan NWO verklaren dat de kandidaat bij financiering een tenure track-aanstelling of vaste aanstelling krijgt.

  FAQ Inbeddingsgarantie

 • Partners

  De Vernieuwingsimpuls (nu NWO-Talentprogramma) is in 2000 voortgekomen uit de gezamenlijke opvatting van de minister van OCW, de KNAW, de VSNU en NWO dat vernieuwend onderzoek een impuls nodig heeft. Naar aanleiding daarvan heeft NWO samen met de KNAW en de universiteiten het programma opgezet.

 • Commissies

  De wetenschapsdomeinen van NWO werken met breed samengestelde commissies van wetenschappers die adviseren over kwaliteit en prioriteit van de aanvragen voor de Vernieuwingsimpuls. Domeinoverstijgende Veni- en Vidi-aanvragen worden in een aparte commissie behandeld.

  Commissies Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

  Commissies Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

  Commissies Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW)

  Commissies Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw)

  Commissies domeinoverschrijdend

Contactpersonen bij het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen

Dr. Nadine Mascini (contact Veni ENW)

Dr. Nadine Mascini (contact Veni ENW)

+31 70 3494712

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
Exacte en Natuurwetenschappen

Erik van Aert.jpg

Drs. Erik van Aert (contact Vidi)
Beleidsmedewerker

t: +31 (0)70 3440638

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
Domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

Drs. Bernard Westerop

Drs. Bernard Westerop (contact Vici)

+31 70 3440637

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
Exacte en Natuurwetenschappen

Contactpersonen bij het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

Drs. Robbert Hoogstraat (contact Veni)

Drs. Robbert Hoogstraat (contact Veni)

+31 70 349 41 21

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

Dineke Pardijs (contact Veni)

Dineke Pardijs (contact Veni)

+31 70 3494172

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

Jimmy Mans

Jimmy Mans (Vidi SGW)

+31703494296

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

Bos, Anita.jpg

Anita Bos (contact Vici)

Tel +31 70 3494710

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
Sociale en Geesteswetenschappen

Contactpersonen bij het NWO-domein Toegepaste en Technische wetenschappen

Bas Verbruggen

Bas Verbruggen (contact Veni)

+31306001261

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen

Profielfoto van René Joosten

René Joosten
Beleidsmedewerker

+31306001367

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
NWO-domein Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW)

Guasti, Elisa.jpg

Elisa Guasti (contact Vici)

+31 (0)30 6001395

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
Toegepaste en Technische wetenschappen

Contactpersonen bij Medische Wetenschappen (ZonMw)

Guillaume Macor (contact Veni)

Guillaume Macor (contact Veni)

+31 70 3495299

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
ZonMw

Oliver Stockhammer (contact Vidi)

Oliver Stockhammer (contact Vidi)

+31 70 3495017

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
ZonMw

Sanneke van Vliet (contact Vici)

Sanneke van Vliet (contact Vici)

+31 70 3495454

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
ZonMw