S_ALW_Nederlands polair programma.jpg

Nederlands Polair Programma

Het Nederlands Polair Programma financiert wetenschappelijk onderzoek in en naar de poolgebieden. Het programma wil namens Nederland een bijdrage leveren aan de oplossing van fundamenteel wetenschappelijke en bestuurlijk-maatschappelijke vraagstukken, zoals de gevolgen van klimaatverandering.

 • Doel en doelstellingen

  Het Nederlands polair programma (NPP) financiert wetenschappelijk onderzoek in en naar de poolgebieden. Dit programma stimuleert onderzoek naar oplossingen van klimaatvraagstukken.

  Nederland neemt deel aan het Antarctisch Verdrag. Landen die dit verdrag hebben ondertekend verplichten zich daarmee tot de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in het gebied.

  Thema's

  1. Klimaatverandering: omvat de huidige toestand en (verwachte) veranderingen in Aarde, oceaan, atmosfeer, cryosfeer en hun dynamiek.
  2. Ecosysteemdynamiek: omvat de huidige staat en veranderingen in biologie, ecologie, stressoren en permafrost.
  3. Sociale en geesteswetenschappen: omvat juridische, sociale, economische, politieke, historische en culturele kennis
  4. Duurzame ontwikkeling: omvat integrale impactanalyses, innovaties en cold region-technologie.
 • Budget en doorlooptijd

  Budget

  NWO en de ministeries van OCW, I&W, EZK, LNV en BZ financieren het Nederlands polair programma. Het budget voor de periode 2021-2025 bedraagt jaarlijks 3,9 miljoen euro.

  Looptijd

  Het Nederlands polair programma loopt van 2021 tot en met 2025.

 • Partners

  De uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in Antarctica is tevens een verplichting vanuit het Nederlandse lidmaatschap van het Antarctisch Verdrag.

  Er is een Nederlands laboratorium op het Antarctisch Schiereiland, het Dirck Gerritsz lab, en een onderzoeksfaciliteit op Spitsbergen.

  Aanwezigheid Noord- en Zuidpool

  Eén van de speerpunten van het programma was de bouw van het Dirck Gerritsz Laboratorium op het Antarctische schiereiland. Vier mobiele laboratoria werden als één geheel geplaatst als onderdeel van het Britse station Rothera. NWO werkte hiervoor nauw samen met de British Antarctic Survey (BAS). Het laboratorium werd in 2013 geopend.

  In het Noordpoolgebied staat al langer een poolstation, op Spitsbergen. Het wordt beheerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

  Databeheer

  Het beheer van de onderzoeksgegevens van het Nederlands polair programma voor toekomstig gebruik is van groot belang. Hiervoor is het Netherlands Polar Data Center opgezet bij het NIOZ waar de data en resultaten van het onderzoek worden opgeslagen en beheerd.

  Internationaal

  Arctisch en Antarctisch onderzoek beschikken over eigen netwerken. Het NPP is met onderzoekers en managers aangehaakt bij deze netwerken en de bijbehorende bijeenkomsten.

  De netwerken begeven zich op de terreinen Politiek, wetenschap, en infrastructuur en logistiek. Informatie over de betreffende contactpersonen in deze netwerken namens Nederland wordt verstrekt door het secretariaat van het NPP.

 • Commissies

  Programmacommissie Nederlands Polair Programma

  • Robert Blaauw (voorzitter)
  • Bas Zwaan (vertegenwoordiger ENW domeinbestuur NWO)
  • Harry Garretsen (vertegenwoordiger SGW domeinbestuur NWO)
  • Liz ter Kuile (voorzitter Interdepartementaal Polair Overleg, Ministerie van Buitenlandse Zaken)
  • Arthur Eijs (lid Interdepartementaal Polair Overleg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

  Interdepartementaal polair overleg

  Alle financiers van het Nederlands Polair Programma, aangevuld met enkele externe adviseurs, zijn vertegenwoordigd in het Interdepartementaal Polair Overleg (IPO).

  • Liz ter Kuile (voorzitter, Ministerie van Buitenlandse Zaken)
  • Arthur Eijs (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
  • Dorien Lanting (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  • Martijn Peijs (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Bert Roukens (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
logo NPP 2019 R.Hokwerda.png