NWA_wecom

Wetenschapscommunicatie en Outreach

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, onder andere door het stimuleren van wetenschapscommunicatie en outreach. De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarop Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door een innovatief bottom-up proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen: elke Nederlander kreeg in 2015 de kans om online vragen in te dienen. Het nationale kennisveld, verenigd in de Kenniscoalitie, heeft de opgehaalde vragen tot 140 clustervragen gebundeld, waaruit 25 onderzoeksroutes zijn gedistilleerd waarmee verschillende publiek-private consortia de komende jaren aan de slag gaan.

 • Doel en doelstellingen

  Wetenschapscommunicatie & outreach

  Wetenschapscommunicatie & outreach heeft twee communicatiedoelen: financieringscommunicatie en publiekscommunicatie. Financieringscommunicatie gaat over het NWA-programma richting onderzoekers, wetenschappers, stakeholders en maatschappelijke organisaties. Deze communicatie ondersteunt de drie financieringsprogramma’s van de NWA als het gaat om programma informatie, informatie over de verschillende financieringsinstrumenten en resultaatcommunicatie. Deze communicatie verloopt over het algemeen  via de communicatiekanalen van NWO.

  Het tweede doel is om wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zowel voor reeds geïnteresseerden in de wetenschap als een grote doelgroep met een latente interesse in de wetenschap. Het tweede doel hebben we vertaald naar een publiekscampagne, evenementen en samenwerking met (media)partners.

  Inspringen op de actualiteit

  Dankzij de komst van de coronavirus pandemie leven we in een geheel nieuwe werkelijkheid. Een realiteit waar we de komende periode nog wel zoet mee zijn. Dat heeft ons in maart 2020 ertoe gebracht om bestaande activiteiten te staken, denk aan de evenementen en aan de online campagne, en in april nieuwe activiteiten te ontplooien, zoals het corona project in samenwerking met het RIVM, bestaande uit live sessies en animaties.

  Vanaf 1 september zijn we weer van start gegaan met de publiekscampagne van de NWA. Elke maand staat in het teken van de actualiteit. Naast deze planbare actualiteiten houden we rekening met ad hoc actualiteiten. Naast deze planbare actualiteiten houden we rekening met ad hoc actualiteiten.

  Vraag het de Wetenschap(per)

  Elke maand organiseren we twee keer een Instagram-live sessie van 15 minuten. Met deze sessies kunnen jongeren en geïnteresseerden via Instagram hun vraag stellen aan een wetenschapper.

  Daarnaast organiseren we een keer per maand een Facebook-live sessie van 30 minuten. Tijdens deze sessie nemen er twee wetenschappers plaats aan tafel bij Eveline van Rijswijk om meer verdiepende informatie te geven over het onderwerp van de maand.

 • Budget en doorlooptijd

  Het budget voor Wetenschap & outreach in 2020 is 3,2 miljoen euro.

 • Partnerschappen

  Het doel is altijd om de verbindende rol (kennisketenbreed en interdisciplinair) in het wetenschapsveld te pakken: dus onderwerpen waar mogelijk selecteren als we verwachten verschillende partners, disciplines, netwerken aan elkaar te kunnen verbinden. Samen meer impact genereren binnen specifieke doelgroepen en het gezamenlijk bereik vergroten. Dit kan niet zonder partnerschappen.

  Samen met de verschillende stakeholders en marktpartijen wordt de insteek binnen de thema’s bepaald, worden de relevante onderzoeken in kaart gebracht, wordt er inhoud gegeven aan de publiekscampagne  en wordt er samengewerkt bij de invulling van de verschillende evenementen