Banner Kleine projecten voor NWA-routes

Kleine projecten voor NWA-routes 2020

Binnen deze call for proposals kan het routemanagement van elke NWA-route geld aanvragen voor maximaal 3 kleine projecten. De projecten kunnen zich richten op een vernieuwend idee of op kennisbenutting van bestaande kennis.

  • Doel en doelstellingen

    Deze kleine projecten dienen bij te dragen aan voor de route relevante onderwerpen en dienen wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van de route te vergroten. Het routemanagement dient een transparant proces te doorlopen om samen met een brede achterban te komen tot een selectie van de voorgestelde subprojecten en dient dit proces te omschrijven in de aanvraag. Ook dienen er nieuwe en onverwachte verbindingen te worden gelegd bijvoorbeeld tussen disciplines, organisaties en onderzoeksvelden. De beoordelingscommissie beoordeelt het voorstel op deze verbindingen en de relevantie.

  • Budget en doorlooptijd

    Het totale budget van het programma is 3,75 miljoen euro.