NWA-beeld-Bouwtransitie-Website_credit_Firn_Shutterstock

Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw

Dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op het realiseren van doorbraken en het ontwikkelen van handelingsperspectieven die bijdragen aan de transitie van de bouwsector, en dan in de eerste plaats aan renovatieprojecten.

 • Doel en doelstellingen

  De komende decennia staat de bouwsector voor grote uitdagingen. In 2050 moet de gebouwde omgeving niet alleen emissievrij zijn, maar ook circulair. Het doel van het programma 'Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw' is om doorbraken te realiseren en handelingsperspectieven te ontwikkelen die bijdragen aan de transitie van de bouwsector, en dan in de eerste plaats aan ‘renovatieprojecten’. Het programma richt zich op de bestaande bouw en financiert interdisciplinaire consortia om aan de hand van een concrete casus, op straat- of wijkniveau, te onderzoeken hoe gebouwen circulair en emissievrij kunnen worden gerenoveerd. Hierbij worden sociale én technische elementen van circulaire en emissievrije bouw, in onderlinge samenhang, meegenomen.

 • Budget en looptijd

  De call for proposals wordt gelanceerd in de zomer van 2021. Voor deze call is een budget van €2.865.000 beschikbaar. Uit het beschikbare budget kunnen maximaal twee aanvragen worden toegewezen van maximaal €1.432.500 met een maximale looptijd van vijf jaar.

 • Partners

  De initiatiefnemer van dit programma is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 • Commissies

  NWA-thematische programma's hebben twee commissies: een begeleidingscommissie en een beoordelingscommissie.

  Begeleidingscommissie

  Voor elk NWA thematisch programma wordt een adviserende begeleidingscommissie ingesteld. Deze commissie draagt zorg voor de inhoudelijke begeleiding van het programma en de projecten. Zij monitort de verbinding tussen de verschillende projecten, hun voortgang en de behaalde resultaten met het oog op kennisbenutting. De begeleidingscommissie kan ook een rol spelen in het stimuleren van productieve interacties tussen consortia en de beleidspraktijk.

  In de begeleidingscommissie zijn de betrokken overheden vertegenwoordigd, naast een afvaardiging uit het onderzoeks- en het maatschappelijke veld. Belangrijke stakeholders kunnen ook in de begeleidingscommissie deelnemen, bijvoorbeeld omdat zij het brede veld vertegenwoordigen en voor kennisuitwisseling- en deling met de praktijk kunnen zorgen.

  Beoordelingscommissie

  Een onafhankelijke commissie beoordeelt de vooraanmeldingen en de voorstellen. De beoordelingscommissie wordt, volgens de NWA-aanpak, breed samengesteld. Dit betekent dat niet alleen wetenschappers maar ook vertegenwoordigers uit de hele kennisketen en maatschappelijke stakeholders in de beoordelingscommissie kunnen zitten. De betrokken overheden zijn geen lid van de beoordelingscommissie maar kunnen wel als waarnemer aan de vergaderingen deelnemen.

Contact

Teun van Haaren

Teun van Haaren - NWA
Programmamanager

+31 06 12 85 21 10

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA