NWA-programma 'Schulden en armoede'

Schulden en armoede (NWA)

Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen?

 • Doel en doelstellingen

  Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven armoede en schulden te willen bestrijden. Binnen enkele jaren moeten concrete verbeteringen zijn gerealiseerd. Onderzoek is nodig om doorbraken te realiseren. Het onderzoek dient gemeenten te helpen hun kennisvraagstukken op dit terrein te beantwoorden. Nieuwe werkwijzen moeten worden ontwikkeld om effectief met armoede en schulden om te gaan. Voor de NWA is de aandacht voor kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de resultaten gedurende de gehele looptijd van de projecten van groot belang. Binnen deze call for proposals (subsidieoproep) wordt onderzoek op 3 thema’s gefinancierd:

  • Thema 1: Leven in armoede en sociale uitsluiting
  • Thema 2: Verborgen armoede bij diverse groepen
  • Thema 3: Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies 
 • Budget en doorlooptijd

  De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelde € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede, interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partners nemen deel

 • Projecten

  Eerder uit de schulden. Wat werkt?

  Dr. T.E. (Tamara) Madern (projectleider) – Hogeschool Utrecht, Faculteit Maatschappij en Recht

  Consortiumpartners: Hogeschool Utrecht, CBS, Verwey-Jonker Instituut, Pharos, Valente, Save the Children, Bureau Bartels, gemeenten Amsterdam, Arnhem, Deventer, Gouda, Haarlem en Utrecht

  Schulden hebben een grote impact op mensen en op de maatschappij. De afgelopen jaren hebben gemeenten veel geld geïnvesteerd om inwoners met schulden eerder te bereiken en hen te ondersteunen om uit de schulden te komen.

  Welke interventies voor mensen met betalingsachterstanden zijn effectief en welke niet? Dit project onderzoekt een aantal bestaande interventies om te kijken wat wel en niet werkt. Huidige interventies van gemeenten worden uiteindelijk verrijkt met wetenschappelijke kennis.
  > Projectpagina ZonMw

  Vindplaatsen verborgen armen; naar effectievere wegen om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen

  Dr. R.C. (Roeland) van Geuns (projectleider) – Hogeschool van Amsterdam, Domein Maatschappij en Recht, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI)

  Consortiumpartners: Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Nibud, Over Rood, gemeenten Almere, Amersfoort, Amsterdam, Hoeksche Waard, Kapelle, Krimpenerwaard, Lelystad, Maassluis, Nijmegen, Schiedam en Vlaardingen

  Er zijn Nederlanders met lage inkomens die geen gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente of rijksoverheid terwijl ze daar wél recht op hebben.

  Wie zijn deze ‘verborgen armen’ en waarom maakt deze groep inwoners geen aanspraak op ondersteuning? Dit project zoekt antwoord op deze vraag en ontwikkelt vervolgens werkwijzen die gemeenten en andere relevante actoren kunnen helpen bij het verminderen van verborgen armoede.
  > Projectpagina ZonMw

  Impact van armoede en stress

  Prof. dr. J.R.L.M. Wolf (projectleider) – Radboud Universitair Medisch Centrum

  Consortiumpartners: Wageningen University and Research (WUR), GGD Gelderland-Zuid, gemeenten Groningen, Meppel, Midden-Groningen, Nieuwengein, Nijmegen, Oss, Movisie, Valente, Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, Stichting Lezen en Schrijven

  Wat is de impact van armoede en met armoede samenhangende chronische stress op zelfregulering, gezondheid en participatie? In vijf gemeenten worden diverse vormen van ondersteuning getest. Wat zijn de helpende en belemmerende mechanismen? Uiteindelijk moeten de interventies leiden tot minder stress en armoede, waardoor mensen zich fitter en gelukkiger voelen en meer meedoen in de samenleving.
  > Projectpagina ZonMw

 • Partners

  Bij deze call is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de initiatiefnemer. Deze call sluit nauw aan bij Vakkundig aan het werk, een meerjarig kennisprogramma van het ministerie van SZW dat wordt uitgevoerd door ZonMw. Het programma Vakkundig aan het werk zoekt wetenschappelijk gefundeerde antwoorden op vragen uit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. In samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG, UWV en Divosa voert ZonMw dit programma uit in opdracht van het ministerie van SZW.

Contact

Anne Ballering

Anne Ballering
Programmacoördinator

+31 (0)70 3495287

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
ZonMw