Banner_eccm

Opslag en conversie (NWA)

Dit programma wil de kennisbasis van het ECCM-veld (Elektrochemische Conversie en Materialen ECCM) versterken en stimuleert zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Het programma omvat twee calls.

 • Doel en doelstellingen

  In dit programma komen het topsectorenbeleid en de Nationale Wetenschapsagenda NWA samen om via onderzoek bij te dragen aan de energietransitie. De twee bijbehorende calls zijn op 21 juni 2019 opengesteld tijdens de Nationale ECCM conferentie.

  Doelstelling

  Dit programma, bestaande uit twee calls, is opgezet vanuit de adviescommissie voor Elektrochemische Conversie & Materialen. Deze adviescommissie adviseert de Nederlandse overheid over de overgang naar een CO2-neutrale industrie gebaseerd op intermitterende duurzame energieopwekking, opslag en conversie. De commissie, waarin de drie topsectoren Chemie, Energie en HTSM zijn vertegenwoordigd, bouwt aan een ECCM-gemeenschap van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en NGO's.

  De commissie brengt drie ontwikkelingen bij elkaar die samen het ECCM landschap in Nederland moeten versterken. In het elektrochemische laboratorium in Petten, genaamd het ‘Faraday lab’, werkt ECN part of TNO onder andere aan de ontwikkeling van waterstofproductie met behulp van PEM elektrolyse; het instituut voor duurzame procestechnologie ISPN coördineert de totstandkoming van een testcentrum voor waterstofproductie 'Hydrohub' in Groningen, en NWO organiseert twee calls binnen het programma ECCM.

 • Achtergrond

  Dit programma, bestaande uit twee calls, is opgezet vanuit de adviescommissie voor Elektrochemische Conversie & Materialen.

  ECCM-commissie

  Deze adviescommissie adviseert de Nederlandse overheid over de overgang naar een CO2-neutrale industrie gebaseerd op intermitterende duurzame energieopwekking, opslag en conversie. De commissie, waarin de drie topsectoren Chemie, Energie en HTSM zijn vertegenwoordigd, bouwt aan een ECCM-gemeenschap van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en NGO's.

  De commissie brengt drie ontwikkelingen bij elkaar die samen het ECCM landschap in Nederland moeten versterken. In het elektrochemische laboratorium in Petten, genaamd het ‘Faraday lab’, werkt ECN part of TNO onder andere aan de ontwikkeling van waterstofproductie met behulp van PEM elektrolyse; het instituut voor duurzame procestechnologie ISPN coördineert de totstandkoming van een testcentrum voor waterstofproductie 'Hydrohub' in Groningen, en NWO organiseert twee calls binnen het programma ECCM.

  ECCM Tenure Track call

  Voor deze call heeft NWO 5,7 miljoen euro gereserveerd binnen het KIC 2018-2019, het Kennis- en Innovatie Contract waarin NWO afspraken heeft gemaakt over het topsectorenbeleid. Cofinanciering voor deze call komt van Tata Steel, Shell en Nouryon. De call bestrijkt het gehele ECCM-gebied van fundamenteel tot meer toegepast onderzoek. Nieuw aan te stellen tenure track onderzoekers kunnen aanvragen indienen voor de start van een nieuwe onderzoeksgroep en voor het eigen salaris. Aanvragers moeten op hoofdlijnen weergeven hoe ze voldoen aan de MVI-aanpak (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren), die de maatschappelijke impact van onderzoek moet vergroten. Een tenure track kandidaat bij een Nederlandse gastinstelling kan maximaal 950.000 euro aanvragen.

  ECCM-themacall in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda

  In opdracht van het ministerie van OCW financiert NWO sinds 2018 interdisciplinair kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere via thematische  programmering. Eén van deze NWA-themaprogramma’s is gewijd aan elektrochemische conversie en materialen. Voor de ECCM themacall in het kader van de NWA is in totaal 3,8 miljoen euro beschikbaar, met co-financiering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de call kunnen vier projecten van ieder ongeveer 1 miljoen euro van start gaan. Het onderwerp van de call bestrijkt het ECCM gebied van een individuele elektrochemische cel tot elektrochemie op industriële schaal inclusief systeemintegratie.

 • Projecten

  Het creëren van de electrochemische fabriek van de toekomst

  Hoofdaanvrager: prof. dr. ir. J.R. (Ruud) van Ommen – TU Delft

  Consortiumpartners: Eindhoven University of Technology, Proton Ventures, Global Solutions International B.V., Vattenfall Energy, SmartPort, Institute for Sustainable Process Technology, Shell Global Solutions International B.V.

  In de toekomst zullen fabrieken voor chemicaliën en brandstoffen gebruik maken van goedkope en koolstofvrije energie. Echter deze energiebron is alleen periodiek beschikbaar, terwijl conventionele fabrieken continu worden bedreven. Het voorstel zal de fundamentele veranderingen onderzoeken die toekomstige fabrieken de flexibiliteit geven hernieuwbare energieprofielen te volgen.

  Duurzame productie van waterstofperoxide

  Hoofdaanvrager: prof. dr. J.H. (Harry) Bitter – Wageningen University & Research

  Consortiumpartners: Wageningen Food & Biobased Research, Universiteit Twente, Solvay

  De onderzoekers gaan werken aan de duurzame productie van waterstofperoxide, een 5 miljoen ton/jaar bulk chemisch product, middels elektrokatalyse. Fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van katalyse, membraan wetenschappen en systeemintegratie gaan hand in om een systeem te maken dat onder industrieel relevante condities kan werken.

  Nieuwe generatie waterelectrolysers voor waterstofproductie

  Hoofdaanvrager: dr. M. (Michail) Tsampas – DIFFER: Dutch Institute For Fundamental Energy Research

  Consortiumpartners: Eindhoven University of Technology, Fontys University of Applied Sciences, FORTH, Syngaschem, Institute for Sustainable Process Technology, VSPARTICLE BV, VECO, Institute of Chemical Engineering Sciences, Greece, Toyota Motor Europe

  Energieopslag is cruciaal voor duurzame energiesystemen om vraag en aanbod te balanceren. Waterstofproductie door middel van elektrolyse is een aantrekkelijke en duurzame optie die langetermijnopslag mogelijk maakt. Het SCALE project ontwikkelt nieuwe materialen en configuraties voor electroden, en past deze toe onder relevante industriële condities.

 • Budget en doorlooptijd

  Het budget bedraagt ongeveer 9,5 miljoen euro, waarvan 5,7 miljoen voor de Tenure track call en 3,8 miljoen voor de NWA call. De call heeft een looptijd van 2019-2026.

Projecten

 • Het creëren van de elektrochemische fabriek van de toekomst

  Hoofdaanvrager: prof. dr. ir. J.R. (Ruud) van Ommen – TU Delft

  Consortiumpartners: Eindhoven University of Technology, Proton Ventures, Global Solutions International B.V., Vattenfall Energy, SmartPort, Institute for Sustainable Process Technology, Shell Global Solutions International B.V.

  In de toekomst zullen fabrieken voor chemicaliën en brandstoffen gebruik maken van goedkope en koolstofvrije energie. Echter deze energiebron is alleen periodiek beschikbaar, terwijl conventionele fabrieken continu worden bedreven. Het voorstel zal de fundamentele veranderingen onderzoeken die toekomstige fabrieken de flexibiliteit geven hernieuwbare energieprofielen te volgen.

 • Duurzame productie van waterstofperoxide

  Hoofdaanvrager: prof. dr. J.H. (Harry) Bitter – Wageningen University & Research

  Consortiumpartners: Wageningen Food & Biobased Research, Universiteit Twente, Solvay

  De onderzoekers gaan werken aan de duurzame productie van waterstofperoxide, een 5 miljoen ton/jaar bulk chemisch product, middels elektrokatalyse. Fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van katalyse, membraan wetenschappen en systeemintegratie gaan hand in om een systeem te maken dat onder industrieel relevante condities kan werken.

 • Nieuwe generatie waterelectrolysers voor waterstofproductie

  Hoofdaanvrager: dr. M. (Michail) Tsampas – DIFFER: Dutch Institute For Fundamental Energy Research

  Consortiumpartners: Eindhoven University of Technology, Fontys University of Applied Sciences, FORTH, Syngaschem, Institute for Sustainable Process Technology, VSPARTICLE BV, VECO, Institute of Chemical Engineering Sciences, Greece, Toyota Motor Europe

  Energieopslag is cruciaal voor duurzame energiesystemen om vraag en aanbod te balanceren. Waterstofproductie door middel van elektrolyse is een aantrekkelijke en duurzame optie die langetermijnopslag mogelijk maakt. Het SCALE project ontwikkelt nieuwe materialen en configuraties voor electroden, en past deze toe onder relevante industriële condities.