NWA-beeld-Quantumtechnologie-en-maatschappij_Website

Maatschappelijke impact van quantumtechnologie

Het thematische programma 'De maatschappelijke impact van quantumtechnologie' van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van de invloeden die quantumtechnologie op onze samenleving zullen hebben.

 • Doel en doelstellingen

  Nieuwe technieken als quantumcomputing en quantumsimulatie (rekenen), quantumsensing (meten) en quantumcommunicatie (internet) behoren tot de tweede golf quantumtechnologie. Experts verwachten dat quantumtechnologie veel impact zal hebben op onze maatschappij. Het is lastig te voorspellen wat de positieve en negatieve veranderingen zullen zijn en wanneer deze zullen optreden. De verantwoordelijkheid om daarover vroegtijdig na te denken hoort bij die ontwikkeling.

 • Budget en doorlooptijd

  De call for proposals is gelanceerd in de zomer van 2021. Voor deze call is € 2.865.000 beschikbaar voor aanvragen voor projecten tussen € 500.000 en € 925.000. De looptijd van een project bedraagt minimaal vier en maximaal vijf jaar. 

 • Partners

  Voor deze call zijn het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en ministerie van Defensie de initiatiefnemers.

 • Commissies

  NWA-thematische programma's hebben twee commissies: een begeleidingscommissie en een beoordelingscommissie.

  Begeleidingscommissie

  NWO draagt zorg voor de inhoudelijke monitoring van de gehonoreerde aanvragen. Ter versterking hiervan en om het draagvlak voor de uitvoering van de projecten te vergroten wordt een begeleidingscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit de financiers van het programma (de ministeries en NWO), mensen met wetenschappelijke expertise en mensen met praktijkervaring. De begeleidingscommissie monitort de verbinding tussen de verschillende projecten, monitort de voortgang van alle projecten en de behaalde resultaten met een focus op kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de resultaten.

  Beoordelingscommissie

  De beoordelingscommissie beoordeelt de motivatieformulieren van geïnteresseerde partijen en brengt advies uit aan het domeinbestuur. Verder oordeelt de commissie ook over de kwaliteit van een subsidieaanvraag en de kans op potentiële maatschappelijke doorbraken en relevantie van het voorstel.

Contact

Dr. Stephan van Duren - NWA

Dr. Stephan van Duren - NWA
Beleidsmedewerker

+31 703494256

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
Exacte en Natuurwetenschappen