Banner_NWA_Cybersecurity.jpg

Cybersecurity (NWA)

Het Nationale Wetenschapsagenda thematische programma ‘Cybersecurity - naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein’ is gericht op onderzoeks- en implementatieprojecten rond cybersecurity en governance en cybersecurity, governance en cryptologie. Door in te zetten op governance-onderzoek en specifiek onderzoek voor veilig en vertrouwd data-delen nu en in de toekomst- wordt gestreefd naar duurzame inzet op cybersecurity.

  • Doel en doelstellingen

    De samenwerkende Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Defensie, Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderstrepen het belang van onderzoek naar cybersecurity door via de NWA in te zetten op een gezamenlijk programma. De directie Cybersecurity van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderstreepte in een kamerbrief al de urgentie van dit onderzoeksprogramma in één van de zeven hoofdambities in de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA); Nederland beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity. Het programma draagt bij aan de doelstelling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie waarin Nederland een sterke internationale positie inneemt in de steeds verder digitaliserende wereld waarbij we oog houden voor inclusiviteit, veiligheid en privacybescherming. De ontwikkeling van het onderzoek vindt verder plaats tegen de achtergrond van de Defensie Cyber Strategie 2018 en de kabinetsvisie op de digitale toekomst van Nederland.

  • Budget en doorlooptijd

    Het budget van de het programma Cybersecurity - naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein is 8,11 miljoen euro.

  • Partners

    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport