Banner_NWA_Cybersecurity.jpg

Cybersecurity (NWA)

Het Nationale Wetenschapsagenda thematische programma ‘Cybersecurity - naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein’ is gericht op onderzoeks- en implementatieprojecten rond cybersecurity en governance en cybersecurity, governance en cryptologie. Door in te zetten op governance-onderzoek en specifiek onderzoek voor veilig en vertrouwd data-delen nu en in de toekomst- wordt gestreefd naar duurzame inzet op cybersecurity.

 • Doel en doelstellingen

  De samenwerkende Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Defensie, Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderstrepen het belang van onderzoek naar cybersecurity door via de NWA in te zetten op een gezamenlijk programma. De directie Cybersecurity van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderstreepte in een kamerbrief al de urgentie van dit onderzoeksprogramma in één van de zeven hoofdambities in de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA); Nederland beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity. Het programma draagt bij aan de doelstelling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie waarin Nederland een sterke internationale positie inneemt in de steeds verder digitaliserende wereld waarbij we oog houden voor inclusiviteit, veiligheid en privacybescherming. De ontwikkeling van het onderzoek vindt verder plaats tegen de achtergrond van de Defensie Cyber Strategie 2018 en de kabinetsvisie op de digitale toekomst van Nederland.

 • Budget en doorlooptijd

  Het budget van de het programma Cybersecurity - naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein is 8,11 miljoen euro.

 • Projecten

  Op 7 april 2021 kende de RvB van NWO financiering toe aan 5 kennisketenbrede, transdisciplinaire consortia.

  THESEUS : Making patching happen

  Vrijwel alle organisaties worden geconfronteerd met een fundamentele risico-afweging: het risico van niet-patchen versus het risico van patchen. Het ontbreken van tijdige patches is tegenwoordig misschien wel het meest fundamentele probleem in beveiliging. Het wordt veroorzaakt door een mix van technische, gedrags- en bestuurlijke factoren. Dit project volgt een holistische benadering om een geïntegreerd portfolio van oplossingen te ontwikkelen om sneller te patchen.

  Penvoerder namens het consortium: prof. dr. M.J.G. (Michel) van Eeten (Technische Universiteit Delft)

  Partners: Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Tilburg, Technische Universiteit Delft, Meander MC, Airfrance-KLM, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat, NCSC, Secura, CyberSprint, KPN, Philips Medical Systems, Amsterdam UMC, Z-CERT, Deloitte, Cyberveilig Nederland, EuroControl

  Toegekend bedrag: ca. 2,8 miljoen euro

  Controllable, Accountable, Transparent: the Responsible Internet (CATRIN)

  Het doel van CATRIN is om het Responsible Internet op te starten, een nieuw security-by-design concept en uitbreiding van internet dat een hoger niveau van vertrouwen en soevereiniteit mogelijk maakt. Het verandert de internetinfrastructuur van een zwarte doos in een ‘glazen doos’. Het Responsible Internet pakt het probleem van Digitale Soevereiniteit aan. CATRIN integreert technologie, economie en beleidsonderzoek om een eerste operationeel multi-operator Responsible Internet te leveren.

  Penvoerder namens het consortium: dr. R. (Ralph) Holz (Universiteit Twente)

  Partners: Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Delft, Waag Society, NLnet Labs, Universiteit Leiden, SIDN, KPN, TRIMM, SURFnet, Universität Duisburg-Essen, University of Oxford, RENCI, University of Illinois at Urbana Champaign, University of Kentucky, ESnet/LBNL, University of Kentucky, University of Chicago, George Mason University, Ciena, CTO Group, CAIDA, University of California, Universität der Bundeswehr München, Telefonica Research

  Toegekend bedrag: ca. 2,0 miljoen euro

  Cyber Security by Integrated Design (C-SIDe)

  Beveiliging van softwaresystemen is een cruciale behoefte in onze digitaal verbonden samenleving en beveiliging komt voort uit een samenspel van technische en niet-technische factoren. Het is verstandiger en goedkoper om problemen tijdens de ontwikkelingstijd op te lossen om vele problemen te voorkomen. C-SIDe ontwikkelt een geïntegreerde benadering van Security-by-Design. De resulterende methodologie stelt organisaties in staat om een breder zicht te hebben op de beveiliging van hun producten en om fascinerende en veilige technologieën te creëren.

  Penvoerder namens het consortium: dr. E. (Els) de Busser (Universiteit Leiden)

  Partners: Universiteit Leiden, De Haagse School, NCSC, Ministerie van Justitie en Veiligheid, SURFSara, National eHealth Living Lab, Leids Universitair Medisch Centrum

  Toegekend bedrag: ca. 1,45 miljoen euro

  HAPKIDO (Hybrid Approach for quantum-safe Public Key Infrastructure Development for Organisations)

  Veel populaire cryptografische algoritmen en versleutelingsschema’s zullen uiteindelijk worden doorbroken door kwantumcomputers. Kwantumveilige vertrouwensdiensten, inclusief de onderliggende Public Key Infrastructure (PKI), zijn nodig. HAPKIDO zal kwantumveilige PKI-systemen ontwikkelen en zal sector-gebaseerde groeipaden leveren die organisaties zullen helpen hun systemen naar een QS-toekomst te migreren. Dit gebeurt in samenwerking met koplopers in de telecom, financiële dienstverlening, zorg en publieke sector.

  Penvoerder namens het consortium: dr. G. (Gabriele) Spini (TNO)

  Partners:TNO, Technische Universiteit Delft, Centrum Wiskunde & Informatica, KPN, Microsoft Nederland, Microsoft Corporation, Zynyo, Logius

  Toegekend bedrag: ca. 2,0 miljoen euro

  PROACT - Physical Attack Resistance of Cryptographic Algorithms and Circuits with Reduced Time to Market

  De moderne samenleving is verbonden via elektronische en mobiele apparaten, die we het Internet of Things (IoT) noemen. Het ontbreken van de juiste beschermingsmechanismen kan leiden tot schendingen van de privacy en financiële schade. Het doel van PROACT is het ontwerpen van nieuwe algoritmen en siliciumchips met inherente bescherming tegen fysieke aanvallen, en het ontwikkelen van nieuwe simulatie- en evaluatietechnieken voor fysieke beveiliging. PROACT zal daarom bijdragen aan een verhoogde beveiliging van onze persoonlijke en bedrijfsgevoelige gegevens.

  Penvoerder namens het consortium: prof. dr. ir. N. (Nele) Mentens (Universiteit Leiden)

  Partners: Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, Technische Universiteit Delft, Fontys, Riscure, Signify, Intrinsic D, Neurasmus, DSP Valley, Rambus, NTU Singapore, HTX Singapore, Cadence UK

  Toegekend bedrag: ca. 1,8 miljoen euro

 • Partners

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport