Banner_nwa

Onderzoek op Routes door Consortia (ORC)

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, onder andere via een jaarlijkse financieringsronde voor onderzoek op routes door consortia (NWA-ORC). Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen.

 • Doel en doelstellingen

  Het doel van dit instrument is de financiering van onderzoek en innovatie op (delen van) de routes van de NWA of tussen routes. In dat onderzoek wordt aangezet tot samenwerking zowel binnen de gehele publieke kennisketen als tussen de gehele kennisketen en maatschappelijke partners.

  Financieringsronde Onderzoek op Routes door Consortia

  In de jaarlijkse NWA-ORC financieringsronde kunnen consortia aanvragen indienen die gezamenlijk uitdrukking geven aan de breedte en het vernieuwende karakter van de Nationale Wetenschapsagenda. De ronde is erop gericht om onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot maatschappelijke en/of wetenschappelijke doorbraken. De consortia zijn interdisciplinair en kennisketenbreed; ook relevante maatschappelijke partners zijn vertegenwoordigd. De aanvragen hebben betrekking op één of meerdere NWA-routes.

  Voor het bereiken van doorbraken is een actieve samenwerking binnen de kennisketen van groot belang. Consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners uit de publieke- en semi-publieke sectoren en het bedrijfsleven werken daarom intensief samen bij het vormgeven, uitvoeren en toepassen van onderzoek. Binnen dergelijke breed samengestelde consortia kan het cyclische karakter van onderzoeks- en innovatieprocessen goed tot zijn recht komen. Met ‘cyclisch karakter’ wordt bedoeld dat onderzoek leidt tot kennis die doorstroomt naar de toepassing in beleid en praktijk. En tevens: dat vragen en problemen uit beleid en praktijk weer aanleiding geven voor verder fundamenteel en toegepast onderzoek.

 • Budget en doorlooptijd

  In de eerste financieringsronde van 2018 is ruim 54 miljoen euro toegekend. Voor de financieringsronde 2019 is een budget van 80,5 miljoen euro beschikbaar.

  Ronde 2020/21

  Voor de financieringsronde van 2020/21 is 132,3 miljoen euro beschikbaar. Dit budget is hoger dan in voorgaande jaren. NWO zet namelijk het budget van de ronde voor 2021 in ter verhoging van de financiering voor deze ronde, van 2020/21, én die van 2021/22. De (vierde) ronde 2021/22 start naar verwachting najaar 2021.

 • Commissies

  Leden beoordelingscommissie NWA-ORC ronde 2019

  • prof. dr. G.C. Angenent, Wageningen University & Research
  • prof. dr. J.G.A. Bazelmans, Cultureel Erfgoed
  • ir. G.F.M. Beenker, Gepensioneerd. Voormalig: Eindhoven University of Technology & Next eXPerience. Nu: NWO: Permanent Committee for Large Scientific Infrastructures
  • dr. A.E.W. Beers, Euro Support
  • dr. ir. M.L. Bennink, Hogeschool Saxion
  • dr. P.P.L. Berkers, Erasmus University Rotterdam
  • prof. dr. ir. W.E. Bijker em., Maastricht University (voorzitter)
  • ir. G. Bloemhof, DNV GL
  • prof. dr. J.M. Bloemhof-Ruwaard, overleden, daarvoor: Wageningen University & Research
  • M. Blokhuis, Noaber Foundation
  • dr. J. de Bloom, Rijksuniversiteit Groningen
  • dr. H.R. Boeije, Nivel
  • dr. W.P.C. Boon, Universiteit Utrecht
  • dr. E.A. Breunesse, Gepensioneerd. Daarvoor: Shell
  • dr. M.L.M. Brouns, Fontys Hogeschool
  • prof. dr. M.C.E. van Dam-Mieras, Universiteit Leiden
  • dr. J.A.J. Dierx, Avans Hogeschool
  • dr. P. van Dijken, TNO
  • V. Everhardt, gemeente Utrecht
  • drs. J. Evers, RIVAS
  • prof. dr. H.F.L. Garretsen, Tilburg University
  • prof. dr. J.J.C. Geerlings, Technische Universiteit Delft
  • prof. dr. H.J. Haisma, Rijksuniversiteit Groningen
  • drs. M.I. Hamer, Sociaal-Economische Raad
  • prof. dr. P.M. Hoogerbrugge, Prinses Maxima Centrum
  • prof. dr. T.W.J. Huizinga, Leiden Universitair Medisch Centrum
  • prof. dr. F.P. Israel, Universiteit Leiden
  • dr. M.B.J.A. Janssens, Met zorg en beleid
  • prof. dr. E. de Jong, Radboud UMC
  • prof. K.H.K.J. Jungmann, Rijksuniversiteit Groningen
  • dr. S. Kapodistria, Eindhoven University of Technology
  • I.F.M. Karthaus MSM, Karthaus & De Groen
  • dr. ir. S.J.J.M.F. Kokkelmans, Eindhoven University of Technology
  • prof. dr. A.E. Komter, Universiteit Utrecht
  • dr. ir. K. Kujawa-Roeleveld, Wageningen University & Research
  • prof. dr. ir. E. Lebret, RIVM
  • prof. dr. J.K. Lenstra em., Centrum Wiskunde & Informatica
  • prof. dr. ir. J.B. van Lier, Technische Universiteit Delft
  • dr. M.M. von Lindern, Sanquin
  • dr. C. Lokman, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • prof. dr. E.A. Lomonova, Eindhoven University of Technology
  • prof. dr. ir. M.C.M. van Loosdrecht, Technische Universiteit Delft
  • prof. dr. ir. J.C. Lötters, Universiteit Twente
  • prof. dr. A.H. Maitland-van der Zee, Amsterdam UMC
  • prof. G.J.M. Meijer, Max Planck Society
  • prof. dr. B.J.R. van der Meulen, Universiteit Twente
  • prof. dr. G. Mul, Universiteit Twente
  • W.A.M. den Ouden, HZ University of Applied Sciences
  • prof. dr. T.G.M. van Ourti PhD, Erasmus University Rotterdam
  • E. du Perron, Bokhorst Leyten du Perron
  • dr. ir. J.W. Post, Wetsus
  • prof. dr. M.R. Prak, Universiteit Utrecht
  • prof. dr. D.J.E.M. Roekaerts, Technische Universiteit Delft
  • drs. A.S. Roeters, Raad voor de Kinderbescherming (tot 1-1-2020)
  • A. Roos, Hogeschool Saxion
  • prof. dr. M.M. Rovers, Radboud Universiteit Nijmegen
  • prof. dr. F.P.J.T. Rutjes, Radboud Universiteit Nijmegen
  • prof. dr. ir. W.H.M. Saris, Maastricht University
  • dr. ir. C.J.E. Schulp, Vrije Universiteit Amsterdam
  • dr. E. Steenland, ZZP/gepensioneerd (daarvoor VU)
  • L.J. Stokx, MPA, RIVM
  • dr. S. Stoyanov, Unilever
  • dr. J.A.A. Swart, Rijksuniversiteit Groningen
  • ir. P.P. 't Hoen, TNO Holst Centre
  • prof. dr. ing. G.R. Teisman, Erasmus University Rotterdam
  • G. van der Veen, Hogeschool Utrecht
  • ir. P. Veenstra, Shell
  • prof. dr. K. Verbeke, KU Leuven
  • dr. G.H.L. Verver, KNMI
  • dr. ir. L.F.P. Warmerdam, Holland High Tech
  • ir. H.B. Westera MSc, Rijkswaterstaat
  • dr. M.J. Wewerinke-Singh, Universiteit Leiden
  • prof. dr. ir. B. Wierenga em., Erasmus University Rotterdam
  • dr. J.K. van Wijngaarden, Gepensioneerd. Voormalig hoofdinspecteur gezondheidszorg
  • dr. ir. R.D. Woittiez, Gepensioneerd. Voormalig directeur: Nederlands Forensisch Instituut

  Leden beoordelingscommissie NWA-ORC ronde 2018

  • Prof. dr. ir. W.E. Bijker (voorzitter)
  • J. Baloo
  • Ir. G.F.M. Beenker
  • Prof. dr. K.Th. Bijsterveld
  • Prof. dr. K. Blok
  • Prof. dr. H.W.G.M. Boddeke
  • Dr. M.L.M. Brouns
  • Prof. dr. A.H.N. Cillessen
  • Prof. dr. M.C.E. van Dam-Mieras
  • Prof. dr. D.J.H. Deeg
  • Dr. P.J.C.M. Embregts
  • Prof. dr. V. Evers
  • Prof. dr. K. Frenken
  • Prof. dr. R.D. Gill
  • Prof. dr. W.A. van Gool
  • Prof. dr. P.P. Groenewegen
  • Prof. dr. G.J.M. Gruter
  • Prof. dr. M.P.C. van der Heijden
  • Prof. dr. W. Hout
  • Prof. dr. F.P. Israel
  • Prof. dr. H. Kerp
  • Ir. C.A.M. de Koning
  • Prof. dr. ir. E. Lebret
  • Prof. M. Lindeboom
  • Prof. dr. ir. J.C. Lötters
  • Prof. dr. S. Luding
  • Prof. dr. ir. J.C. Maan
  • Dr. S.A.M. Mentink
  • Prof. dr. B.J.R. van der Meulen
  • J. Niessen
  • Prof.dr. C.J. de Poot
  • A. Roos
  • Prof. dr. M.M. Rovers
  • Dr. H. de Ruiter
  • Prof. dr. C. Schuengel
  • L.J. Stokx MPA,
  • Dr. J.A. Sturm
  • Prof. dr. Z. Su
  • Prof. dr. H.J.P. Timmermans
  • M. van Veen
  • Prof. dr. ir. K. Verbeke
  • Prof. dr. L.C. Verbrugge
  • Prof. dr. A. Verhoef
  • Dr. H.C.F.J.A. de Waele
  • Dr. ir. L.F.P. Warmerdam
  • Prof. dr. S. Waslander
  • Prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen
  • Drs. H. Westera
  • Dr. ir. R.D. Woittiez
  • Prof. dr. E. de Wolf
 • Initiatieven en consortiumvorming

  U bent een bedrijf, maatschappelijke organisatie of wetenschapper en bent geïnteresseerd in meedoen aan onderzoek van de Nationale Wetenschapsagenda. Dit kan door u aan te sluiten bij een bestaand initiatief.

  Meedoen met NWA-onderzoek

  Een belangrijke voorwaarde van dit financieringsinstrument is dat deelnemers onderdeel moeten zijn van een consortium. Dit is een groep deskundige personen, die zich over een probleemstelling buigt, ieder vanuit zijn of haar eigen deskundigheid. Zo kan een burger, een wetenschapper, een non-profit organisatie en een bedrijf bijdragen aan de oplossing voor maatschappelijke of wetenschappelijke vraagstukken, een netwerk opbouwen en nieuwe kennis opdoen en gebruiken voor doorontwikkeling. 

  Initiatieven

  Het aanmelden van initiatieven is ingesteld om consortiumvorming te stimuleren.

  Bekijk hier de ingediende initiatieven in de ORC 2020/21 ronde.

  Op deze pagina vindt u verschillende initiatieven van verschillende consortia. Deze initiatieven worden ingedeeld op verschillende onderwerpen, de zogenaamde routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Het aankondigen van initiatieven is geïntroduceerd om potentiële partners in staat te stellen zich te registreren en mogelijk lid te worden van het consortium. Een initiatief moet een korte toelichting op de onderzoeksvraag bevatten, een eerste indicatie van de bij het consortium betrokken partijen, de hoofdaanvrager en de contactgegevens.

  Door het laten aanmelden van initiatieven en deze online te publiceren zijn deze onderzoeksvoorstellen zichtbaar voor iedereen. Zo kunnen bijvoorbeeld partijen die graag willen meedoen met onderzoek binnen de NWA-ORC en zo willen bijdragen aan het beantwoorden van vragen uit de maatschappij, maar die nog niet zijn betrokken bij een initiatief, ook zelf in contact treden met indieners van een initiatief, en eventueel aansluiten bij een consortium.

  In contact treden met een initiatief kan door middel van de contactgegevens die vermeld staan bij het betreffende initiatief.

 • Matchmakingsbijeenkomsten

  In de NWA-ORC ronde 2020/21 organiseerde NWO online matchmakingsbijeenkomsten met elk van de 25 NWA-routes. Deze bijeenkomsten vonden plaats ná de deadline voor het indienen van initiatieven in de ORC ronde 2020/21 en waren bedoeld om consortiumvorming te bevorderen.

  Doel

  Matchmakingsbijeenkomsten dienen verschillende doelen. Aanvragers kunnen mogelijk nieuwe consortiumpartners vinden, advies krijgen van het routemanagement over de aanvraag en aansluiting vinden bij het netwerk van de route. Deze bijeenkomsten zijn ook een goede mogelijkheid om partijen die niet betrokken zijn bij een initiatief de mogelijkheid te geven om in gesprek te gaan met en eventueel aan te sluiten bij bestaande initiatieven.

  Wie zijn er aanwezig?

  Alle indieners van een initiatief in de NWA-ORC 2020/21 ronde namen deel aan matchmakingsbijeenkomst van de NWA-route die het meest relevant is voor hun initiatief. Daarnaast zijn de bijeenkomsten ook toegankelijk voor partijen die graag aan de NWA-ORC willen meedoen, maar nog niet betrokken zijn bij een initiatief. Deze partijen kunnen zich daarom ook aanmelden voor deze bijeenkomsten zodat zij in contact kunnen treden met en wellicht kunnen aansluiten bij een consortium.

  Programma

  Matchmakingsbijeenkomsten vonden online plaats in twee weken tijd. Tijdens de bijeenkomsten presenteerde de initiatieven zich aan elkaar en aan het routemanagement en geeft het routemanagement feedback over het initiatief. Tevens werd tijdens de matchmakingsbijeenkomst meer informatie gegeven door NWO over de call for proposals en de beoordelingsprocedure. Tot slot kregen de deelnemers de gelegenheid om met elkaar in contact te komen en te reageren op elkaars initiatieven.

 • e-learning en spreekuur voor aanvragers

  Is uw consortium uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen? Dan kunt u van NWO extra begeleiding krijgen aan bij het uitwerken van de impactbenadering in de aanvraag.

  NWO biedt aan:

  • Een e-learning (zie Impact.nwo.nl)
  • Een online spreekuur

  Het is niet verplicht om van de e-learning of spreekuur gebruik te maken. NWO raadt u het echter sterk aan. Immers, de uitwerking rondom impact weegt mee in de beoordeling van uw volledige aanvraag.  

  • De e-learning volgt u (met uw consortiumpartners) op een tijdstip dat u het beste uitkomt. U wordt geholpen bij het toepassen van de Impact Plan Benadering en Impact Outlook Benadering zoals die binnen heel NWO worden gehanteerd (zie www.nwo.nl/kennisbenutting).
  • Voor het online spreekuur meldt u zich van te voren aan. Elk consortium kan een tijdslot van dertig minuten boeken. U en uw consortiumpartners zijn dan in de gelegenheid om gerichte vragen te stellen aan een NWO-medewerker over bijvoorbeeld de gehanteerde begrippen of het proces van het opstellen van de impactbenadering. (Let op! Niet om conceptaanvragen te laten beoordelen op de impactonderdelen.)
  • De e-learnings zijn begin juli beschikbaar op Impact.nwo.nl.
  • De spreekuren zijn te boeken via datumprikkers. (Consortia die zijn uitgenodigd voor een volledige aanvraag krijgen deze toegezonden. Er zijn verschillende data voor Impact Outlook Benadering en Impact Plan Benadering.)

  Voor meer informatie, neem contact op met de coördinator van de NWA-ORC: Varsha Kapoerchan nwa-orc2020@nwo.nl

Webinar

Op donderdag 17 september organiseerde NWO een Webinar over het NWA-onderzoeksprogramma Onderzoek op Routes door Consortia 2020/21. Tijdens het webinar konden onderzoekers en maatschappelijke organisaties meer te weten komen over het doel en de werkwijze binnen de NWA-ORC. Het webinar is Engels gesproken.

Contact

Varsha Kapoerchan (contact NWA-ORC)

Varsha Kapoerchan (contact NWA-ORC)

+31 70 3494442

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
Nationale Wetenschapsagenda