Roadmap 2021

Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur

OCW heeft in 2015 de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (PC-GWI) ingesteld om toe te werken naar een duurzaam ecosysteem van GWI in Nederland. 

Grootschalige wetenschappelijke infrastructuur is essentieel voor de positie van de Nederlandse wetenschap: zij draagt sterk bij aan innovatie en het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken rondom milieu, klimaat, gezondheid en beschaving. Het kan gaan om zeer gespecialiseerde apparaten, zoals grote telescopen, hoge veldmagneten of geavanceerde sensoren en meetnetten noodzakelijk voor biologisch en aardwetenschappelijk onderzoek. Maar ook om 'virtuele' faciliteiten, zoals omvangrijke databanken, wetenschappelijke computernetwerken, of om data- en monstercollecties.

In 2016 werd de eerste Nationale Roadmap gepubliceerd met daarop 33 grootschalige (clusters van) onderzoeksfaciliteiten.

In de Roadmap 2021 presenteren negen Groepen (met inhoudelijke, thematische of technische raakvlakken) namens het Nederlandse onderzoeksveld hun prioriteiten voor investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur voor de komende tien jaar. Deze onderzoeksinfrastructuren zijn essentieel voor het beantwoorden van nieuwe wetenschappelijke vragen. Het zijn plekken en diensten waar toptalent uit de hele wereld op af komt. De Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2021-2025 staat onderaan deze pagina als download.

 • Wat is een grootschalige onderzoeksfaciliteit?

  Een grootschalige onderzoeksfaciliteit betekent voor het betreffende vakgebied een wezenlijke toevoeging aan het Europese onderzoekslandschap én versterkt de Nederlandse wetenschappelijke positie op dit vakgebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Modern uitgeruste clean rooms
  • Telescopen en versnellers
  • Faciliteiten voor biomedisch onderzoek
  • Bronnen voor laser-, neutron- of synchrotronstraling, molecular imaging- technieken, hoge-magneetvelden etc.
  • Onderzoeksschepen
  • Onderzoekscollecties
  • Databanken, bijvoorbeeld voor sociaalwetenschappelijk of medisch-wetenschappelijk onderzoek
  • Breedbandverbindingen, high performance supercomputers en grid (ook voor onderzoek in de geestes- en maatschappijwetenschappen en de levenswetenschappen)

  Het kan gaan om zowel monodisciplinair als multidisciplinair gebruikte faciliteiten. De faciliteit kan één groot apparaat zijn of een aantal samenhangende apparaten in een zeer gespecialiseerd gebouw (bijvoorbeeld een clean room). Daarnaast is ook een faciliteit verspreid over meerdere locaties mogelijk in combinatie met een centrale kernvoorziening voor de researchondersteuning. In alle gevallen hoort bij de faciliteit een kerngroep met technische experts en onderzoekers.

 • Doel en doelstellingen

  De Nationale roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur stimuleert het opzetten of verbeteren van grote onderzoeksfaciliteiten waarmee Nederland internationaal een belangrijke positie kan innemen.

  De Nationale roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur is bedoeld voor investeringen in:

  • de realisatie of upgrade van onderzoeksfaciliteiten in Nederland met een internationale uitstraling;
  • de participatie van Nederland in de bouw of een substantiële aanpassing van internationale onderzoeksfaciliteiten
 • Budget en doorlooptijd

  De minister van OCW stelt jaarlijks aan NWO een bedrag van 40 miljoen euro ter beschikking voor grootschalige infrastructuur die onderdeel is van de Nationale Roadmap.
  Binnen de Roadmapperiode 2021-2025 zal in totaal 200 miljoen euro worden uitgezet in 2 calls.

 • Partners

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Commissies

  De Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke infrastructuur komt voort uit de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet en is in 2015 door NWO benoemd in opdracht van het Ministerie van OCW. De opdracht aan de commissie is om een nationale strategie te formuleren voor investeringen in grootschalige onderzoeksinfrastructuren. De commissie stelt in het bijzonder het strategisch kader vast voor de bij NWO beschikbare financiering voor zeer grote onderzoeksfaciliteiten.

  De commissie heeft voor Nederlandse onderzoekers beschikbare grootschalige onderzoeksfaciliteiten (in binnen- en buitenland) in kaart gebracht.

  Leden

  • Hans van Duijn (voorzitter)

  Alfa/Gamma

  • Ans van Kemenade
  • Kees Aarts

  Medisch/Leven

  • Roland Kanaar
  • Peter Luijten
  • Annemarie van Wezel

  Bèta/Techniek

  • Frank Linde
  • Ewine van Dishoeck

  Toegepaste en technische wetenschappen

  • Gerard Beenker
  • Suzanne Hulscher

  Datawetenschappen

  • Franciska de Jong
  • Peter Apers