Banner_roadmap

Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur

OCW heeft in 2015 de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (PC-GWI) ingesteld om toe te werken naar een duurzaam ecosysteem van GWI in Nederland.

In aanloop tot de Roadmap 2016 is een inventarisatie gedaan onder de naam Landschapsinventarisatie: welke grootschalige wetenschappelijke infrastructuur is er beschikbaar voor Nederlandse onderzoekers en welke behoefte is er aan nieuwe infrastructuur? In 2020 heeft de PC-GWI het GWI Landschap geactualiseerd op deze website. Het geactualiseerde Landschap is een belangrijk vertrekpunt voor de nieuwe Roadmap. Opname in het geactualiseerde Landschap geeft géén garantie voor opname op de nieuwe Roadmap, maar vermelding in het Landschap is wel een voorwaarde voor opname op de nieuwe Roadmap. Op de huidige Nationale Roadmap zijn 33 grootschalige onderzoeksfaciliteiten opgenomen. Het gaat hier zowel om Nederlandse infrastructuur als om initiatieven voor een (eventuele) Nederlandse deelname aan internationale projecten.

 • Wat is een grootschalige onderzoeksfaciliteit?

  Een grootschalige onderzoeksfaciliteit betekent voor het betreffende vakgebied een wezenlijke toevoeging aan het Europese onderzoekslandschap én versterkt de Nederlandse wetenschappelijke positie op dit vakgebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Modern uitgeruste clean rooms
  • Telescopen en versnellers
  • Faciliteiten voor biomedisch onderzoek
  • Bronnen voor laser-, neutron- of synchrotronstraling, molecular imaging- technieken, hoge-magneetvelden etc.
  • Onderzoeksschepen
  • Onderzoekscollecties
  • Databanken, bijvoorbeeld voor sociaalwetenschappelijk of medisch-wetenschappelijk onderzoek
  • Breedbandverbindingen, high performance supercomputers en grid (ook voor onderzoek in de geestes- en maatschappijwetenschappen en de levenswetenschappen)

  Het kan gaan om zowel monodisciplinair als multidisciplinair gebruikte faciliteiten. De faciliteit kan één groot apparaat zijn of een aantal samenhangende apparaten in een zeer gespecialiseerd gebouw (bijvoorbeeld een clean room). Daarnaast is ook een faciliteit verspreid over meerdere locaties mogelijk in combinatie met een centrale kernvoorziening voor de researchondersteuning. In alle gevallen hoort bij de faciliteit een kerngroep met technische experts en onderzoekers.

 • Doel en doelstellingen

  De Nationale roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur stimuleert het opzetten of verbeteren van grote onderzoeksfaciliteiten waarmee Nederland internationaal een belangrijke positie kan innemen.

  De Nationale roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur is bedoeld voor investeringen in:

  • de realisatie of upgrade van onderzoeksfaciliteiten in Nederland met een internationale uitstraling;
  • de participatie van Nederland in de bouw of een substantiële aanpassing van internationale onderzoeksfaciliteiten
 • Budget en doorlooptijd

  In januari 2006 besloot toenmalig minister Van der Hoeven (OCW) tot de investering van 100 miljoen euro in de ontwikkeling van vijf grote onderzoeksfaciliteiten op het terrein van de alfa/gamma-, bèta- en levenswetenschappen. Het ging toen om een eenmalige investering op advies van het rapport Kennisambitie & Researchinfrastructuur van het Innovatieplatform. Het beschikbare budget was zo'n 15 keer overvraagd, met aanvragen van doorgaans hoge kwaliteit. Er was in Nederland grote behoefte aan grootschalige onderzoeksfaciliteiten. NWO pleitte dan ook bij de minister voor structurele financiering op dit terrein. De eerste Nationale roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten ging in 2008 van start. De minister van OCW oormerkte daarvoor structureel 20 miljoen euro op de begroting van NWO. Sinds 2011 is het bedrag verhoogd.

  De minister van OCW stelt jaarlijks aan NWO een bedrag van 40 miljoen euro ter beschikking voor grootschalige infrastructuur die onderdeel is van de Nationale Roadmap.

 • Partners

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Commissies

  De Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke infrastructuur komt voort uit de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet en is in 2015 door NWO benoemd in opdracht van het Ministerie van OCW. De opdracht aan de commissie is om een nationale strategie te formuleren voor investeringen in grootschalige onderzoeksinfrastructuren. De commissie stelt in het bijzonder het strategisch kader vast voor de bij NWO beschikbare financiering voor zeer grote onderzoeksfaciliteiten.

  De commissie heeft voor Nederlandse onderzoekers beschikbare grootschalige onderzoeksfaciliteiten (in binnen- en buitenland) in kaart gebracht.

  Leden

  • Hans van Duijn (voorzitter)

  Alfa/Gamma

  • Ans van Kemenade
  • Kees Aarts

  Medisch/Leven

  • Roland Kanaar
  • Peter Luijten
  • Annemarie van Wezel

  Bèta/Techniek

  • Frank Linde
  • Ewine van Dishoeck

  Toegepaste en technische wetenschappen

  • Gerard Beenker
  • Suzanne Hulscher

  Datawetenschappen

  • Franciska de Jong
  • Peter Apers