Development Engineer test een kunstmatige intelligentie-interface door te schaken met een futuristische robotarm.

AiNed Fellowship Beurzen

Het NGF AiNed Fellowship Beurzen programma valt onder AiNed-deelprogramma 1 (Kennis- en innovatiebasis) en is gericht op versterking van de kennisbasis van fundamenteel en toegepast AI-onderzoek en op het voldoen aan de grote vraag naar AI-talent. Dit talent draagt tevens bij aan het nationale AI‐ecosysteem.

 • Doel en doelstellingen

  Het doel van het NGF AiNed Fellowship Beurzen programma is het aantrekken van AI-talent naar Nederlandse academische onderzoeksorganisaties, in de internationale strijd om dit AI-talent. Dit talent draagt – naast het verrichten van het eigen onderzoek – bij aan het nationale AI‐ecosysteem. De Nederlandse AI-onderzoeksagenda AIREA-NL vormt het inhoudelijk kader van het programma. Deze agenda omvat het brede spectrum van AI-onderzoek, van technologie tot sociale en geesteswetenschappen.

  Dit programma is gericht op Nederlandse academische onderzoeksorganisaties die in lijn met hun strategie willen investeren  in het aantrekken van AI-talent op een (tenure track) UD-, UHD- of hoogleraarspositie. De onderzoeksorganisatie selecteert het AI-talent. Dit programma biedt de onderzoeksorganisaties de mogelijkheid om dit AI-talent een aantrekkelijker startpakket te bieden. Na de start van het project spant de onderzoeksorganisatie zich vervolgens in om additionele externe financiering te realiseren.

  Daarbij heeft dit programma tot doel om bij te dragen aan het vergroten van diversiteit in de Nederlandse AI-onderzoeksgemeenschap.

 • Budget en doorlooptijd

  Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 19.943.524. Binnen deze Call for proposals worden naar verwachting maximaal 23 aanvragen toegewezen.

  Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 september 2022 tot en met 15 december 2023 om 14:00:00 CET. Indien het subsidieplafond voor 15 december 2023 is bereikt, worden geen aanvragen meer in behandeling genomen en wordt de Call for proposals gesloten. LET OP: Subsidieaanvragen die volledig zijn, worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst.

  NWO streeft ernaar binnen 2 maanden na indiening van een aanvraag te besluiten over toe- of afwijzing daarvan.

 • Partners

  Stichting AiNed
  Ained.nl

 • Actuele cijfers toewijzingen en nog beschikbaar budget

  Het nog beschikbare call-budget is 17.413.961 euro. Naar verwachting kunnen er nog 20 aanvragen worden toegewezen.

  NWO heeft reeds 3 aanvragen toegewezen. Een NGF AiNed Fellowship Beurs is minimaal 785.000 euro en maximaal 845.114 euro (bij UNL-tarief 2022). Hiermee kunnen Nederlandse academische onderzoeksorganisaties een aantrekkelijker startpakket aanbieden aan een AI-talent, in de internationale strijd om dit AI-talent.


  Gehonoreerde NGF AiNed Fellowship Beurzen

  Dealing with meaning variation in NLP

  Prof. dr. M. Poesio, Universiteit Utrecht

  Taal kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd: we vinden niet allemaal dezelfde teksten grappig of beledigend, en soms begrijpen we elkaar helemaal verkeerd. Dit project zal computers in staat stellen om effectiever met mensen te communiceren door deze kwesties in aanmerking te nemen.